Vieuw VPRO-seizoen met De Bie PZC Spannend, diepgaand, bevlogen en niet gebonden door formats radio en televisie radio televisie vandaag CNN van kabel in Amsterdam Prijs voor tv-programma VPRO Tros verkleint assortiment op tv Nationale Ballet opent seizoen oor Monique Brandt vrijdag 21 augustus 1998 de lt ILVERSUM - 'De VPRO lijkt id ergens op'. Onder dat motto nat de meest eigenzinnige om- oep in september van start met nieuwe winterprogramme- ng. Volgens programmadirec- ur Hans Maarten van den ,u rink is de nieuwe programme- _t( Qg 'spannend, diepgaand, be- ogen en niet gebonden door irmats.' De omroep wil ook dit hard werken aan het roomlijnen van het derde net ie iet netpartners Vara, RVU en PS. Cultuur, voor zowel een breed als een smal publiek en 'informatie met diepgang, die het perspectief verruimt', zijn voor die zender de belangrijkste begrippen. Het zijn tevens enkele speer punten uit de nota De VPRO lijkt nergens op die de afgelopen maanden werd geproduceerd onder leiding van VPRO's inte rim-directeur Job Cohen. In het beleidsstuk - de titel werd me teen geleend als slogan voor de nieuwe programmering - is de koers van de omroep neerge legd. In de nota wordt het voor behoud gemaakt dat de omroep heel uur en om 7.30, 8.30, 12.30, J.30,16.30,17.30,18.30 en 6.30 Nieuws '01 OS: 7.07 Ochtendjournaal. VPRO: 9.04 el marathoninterview. NOS: 12.07 Mid- agjournaal. VPRO: 14.04-17.07 VPRO 1 dAmstel, met om 15.04 Buitenlandre is1 Drtage. 16.04 Het debat. NOS: 17.07 ai rondjournaal. NPS: 19.04 Het geding. n D04 De recensenten. 21.04 Uit het euws. NOS: 22.04 Langs de lijn. 23.07 sl het oog op morgen. VPRO: 0.04-7.00 'RO's Nachtleven, met om 0.04 Nacht siers; 1.02 Ronflonflon met Jacques afond; 2.02 Muziek terwijl u slaapt; 02-7.00 De gezamenlijke zenders Pea- ns& Moddergat RADIO 2 FM87.9 MHz Xheel uur nieuws ARA: 6.04 Ontbijtradio. TROS: 9.04 ouden uren. KRO: 12.04 Tijd voor twee iel Frits Spits. NCRV: 14.04 Maat in de nddag. AVRO: 17.04 Thuis op twee. EO: '1,9.04 De gouden greep. AVRO: 20 04 De iond van twee. TROS: 23.04-0.00 Cou- J(jssen RADIO 3 FM95.0 MHz Ik heel uur nieuws R0:6.04 Evers staat op. AVRO: 9.04 Ar beidsvitaminen. VARA-12.04 De steen show. 14.04 Rob Stenders. TROS; Interactieve cyber Top 50. NPS: B.04 Korten Klijn. NCRV: 20.04 Buzz. EO: 1.04 Spoor 7. VPRO: 22.04 DJ-Element. e ARA: 0.04 Freakolympics. Radio 3:2.04- e 00 Geen idee? RADIO 4 FM99.8 MHz m 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 0.00, 0.00 en 1.00 Nieuws t 0: 7.05 Vroeg op 4. 8.10 Opus 4. 9.04 !lluziek voor miljoenen. 11.02 Het och- sndconcert. I. Radio Symf. Ork. met vi ol; II. Muz. v. piano. 13.10 En dan nu... RADIO 1 AM747KHz, 402m/FM104,4MHz mijn verzoek. 14.00 Het middagconcert. 16.00 De Nederlanden. 17.07 Songs of praise. 17.25 CD wijzer klassiek. 18.00 Het Duitse oratorium. 18.30 Orgelbespe ling. Radio4:19.00Hetoorvan4Zomere- ditie. BBC Philharm. Orch. m.m.v. div. ko ren en piano en bas. NPS: 22.30 Jazz op 4. North Sea Jazz Festival. 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.02 Programma overzicht Euroclassic notturno. 1.05-7.00 Euroclassic notturno RADIO 5 AM 1008 KHz, 298 rr Elk heel uur t/m 18.00, 22.00, 23.55 Nieuws TELEAC/NOT: 6.50 Pyjamapret. NOS: 7.05 Sportief. TROS: 7.20 De tijd van je le ven. NPSA/PRO/RNW: 8.08 Wereldnet. NCRV: 9.02 Het gesprek. 9.50 Plein pu bliek. 11.02 Sara lachte. 11.35 Rondom het woord. 12.05 Debat op5.12.50 De bij bel. 13,08 Radio 5 documentaire, doku- ment op 5.14.02 Schuim en as. 16.02Tul pen en olijven. NPS: 17.05 Radio UIT zomereditie. NMO: 18.08 Arabisch. 18.48 Turks. NPS: 19.00 Nieuws en actualitei ten in hetTurks. 19.45 Nieuws en actuali teiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chi nees. EO: 21.00 Sin ke ng kai yam. 21.30 lyi haberler. 21.45 Kayen rasja (Er is hoop) VPRO: 22.02-23.55 De avonden, met om ca. 22.03 Gesproken uitzicht; ca. 22.10 Een radio-essay; ca. 22.45 De jazz van Pete Felleman; ca. 23.10 Atelierbe- zoek;ca. 23.45 De weeksluiting OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz ZEELAND Nieuws: elk heel uur en om 7.30, 8.30, 12.30, 13.30, 17.30 en 18.30. -7.03 Om roep Zeeland nieuws. 8.02 Omroep Zee land nieuws in het kort. 8.05 Radio Nieuwscentrale. 8.31 Omroep Zeeland nieuws. 9.02 Zomer in Zeeland. 10.02 Zet 'm op Zeeland. 12,05 Omroep Zeeland nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Radio Nieuwscentrale. 13.31 Non-stop Zeeland. 14.03 Het zo- merbedrijf. 17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.38 Zegt u 't maar. 18.02 Om roep Zeeland nieuws in het kort. 18.05- 18.30 Radio Nieuwscentrale. NEDERLAND-1 07.00 NOS Journaal 07.05 KRO Get the picture 07.33 AKN Alles kits 09.00 NOS Journaal 09.08 NCRV (TT) Taxi 09.34 Het reces 10.10 AVRO Voor elkaar! 11.01 NMO Jo den in Marokko 11.32 NOS Tekst tv 17.07 AKN Alles kits, kinderpro gramma 18.06 NCRV Roseanne, comedy 18.32 KRO Get the picture, quiz 18.59 (TT) Toen was geluk heel ge woon, comedy 19.28 AVRO Kinderwerk (Onder weg naar zorgen...), come dy 20.00 NOS (TT) Journaal 20.22 KRO Netwerk, actualiteiten 21.02 KRO Het gevoel van ...de zo mer, muzikaal programma 21.59 AVRO ER, ziekenhuisserie 22.49-00.31 KRO Heat of the sun, miniserie NEDERLAND-2 13.00-13.05 NOS Journaal 16.00 (TT) Journaal 16.10 EO Op weg naar Avonlea, fa milieserie 17.00 NOS (TT) EK Atletiek, recht streeks 20.54 TROS De Tv show op reis door Nederland, special 22.56 SOCUTERA Save the Child ren 23.00 NOS Studio NOS, sportma- gazine 23.35 EO Tkuma - De eerste vijftig jaren, documentaire 00.25-00.55 De verandering, inter views NEDERLAND-3 07.00 NOS Tekst tv 18.00 VPRO Villa Achterwerk, kin- dermagazi^e 18.15 NPS Sesamstraat, kleuter- programma 18.30 NOS (TT) Jeugdjournaal 18.43 NPS (TT) Het klokhuis, kin dermagazine 19.02 VARA (TT) Lingo, spel 19.25 Nederland 3 Frasier, comedy 19.54 VPRO Loladamusica, muziek 20.24 Father Ted, comedy 20.53 VARA Melissa, thriller 21.44 VPRO The long Johns, sati risch programma 22.00 NOS (TT) Journaal 22.16 (TT) Sportjournaal 22.33 VARA/N PS (TT) Nova, actua liteiten 22.57 VPRO VPRO's Rock movie nights: The last waltz, mu- ziekdocumentaire 00.53 VPRO-Cinema: II était une fois un flic, speelfilm 02.25 NOS Tekst tv RTL4 07.00 Nieuws 07.10 Telekids: Car toon express: Sinbad 07.30 Nieuws 07.40 Telekids; Cartoon express: Sinbad 08.00 Nieuws 08.08 The bold the beautiful 08.30 Nieuws 08.35 As the world turns 09.00 Nieuws 09.10 As the world turns 09.30 The Oprah Win frey show 10.15 Hotel 11.05 Santa Barbara 12.05 Lunchkids: Calime- ro 12.35 Lunchkids: Sonic the hed gehog 13.00 Lunchkids: James Bond junior 13.35 Vis tv 14.00 Dat staat je goed 15.10 Sisters 16.00 Nieuws zich niet vooraf wil vastpinnen op formule, doelgroep of te be halen kijkcijfers, en daarmee is duidelijk dat de omroep het bui tenbeentje van Hilversum zal blijven. Experimenteren Volgens de nota blijft de omroep bij het standpunt dat kijkcijfers een doel zijn en geen uitgangs punt. De VPRO onderzoekt de grenzen van zowel de maat schappij als van het televisie maken en wil wat het laatste be treft in volle vrijheid kunnen experimenteren, met aandacht voor het ambacht en zonder angst voor nieuwe vormen. „Be vlogenheid en talent staan bo ven de regels van het manage ment", aldus Van den Brink. Wat informatie betreft wil de VPRO een weekbladfunctie ver vullen op het derde net, met een eigen visie op het nieuws en een eigengereide nieuwskeuze. Ook film en (pop)muziek zijn be langrijke pijlers onder de pro grammering en zal hieraan we derom veel aandacht schenken, onder meer door de nieuwe, we kelijkse frequentie van het film programma Stardust en nieuwe films, niet langer op zondag, maar op de late vrijdagavond. Daarnaast blijft de omroep stre ven naar twee dramaseries per jaar. Het komend winterseizoen Wim de Bie - zonder Kees van heeft de omroep tal van nieuwe Kooten - vanaf november een programma's op stapel staan. In serie lezingen vanuit het Natio- Spreker: Wim de Bie presenteert naai Vakbondsmuseum in Am- Wim de Bie is het komende seizoen bij de VPRO te zien zonder Kees van Kooten. foto Anne Marie Kamp stex'dam. Met deze zondagse le zingen 'met lichtbeelden' wil hij een maatschappelijk debat aan jagen, dat daarna onder meer via Internet door de kijkers kan worden voortgezet. In twee de len van de reeks Verhalen uil het land van de voldongen feiten zal de Greet Hofmans affaire in de cember uit de doeken worden gedaan. Nieuw is ook het pi'ogramma De Nieuwe Wereld, waarin de voor malige medewerkers van Dio genes en Laat op de Avond op experimentele wijze hun wei'eld - 'die van na de informatierevo lutie'- in kaax*t brengen. Veld post, dat onder leiding van Frans Bromet en Peter van In- gen de onderkant van de wel vaart belicht, trekt Europa in terwijl Martin Bril en Rogier Proper op dit moment werken aan een scenario voor de drama serie Retour Den Haag, naar het gelijknamige boek van Ed van Thijn. Populaire programma's als Jiskefet en de Plantage wox-den geprolongeerd en ook Arjan Ederveen zal het nieuwe seizoen weer te zien zal zijn. Op co- medygebxed is het duo Karnag- urka en Herr Seele te zien in de sitcom Bob en George en spelen Tom de Ket en George van Houts in een zevendelige zwarte ko medie over de uitvaartbranche. LOLADAMUSICA Loladamusica doet uit de doe ken waar de speed garage-stijl nu precies voor staat. Om daar achter te komen werden in Lon den gesprekken gevoerd met clubbers, producers en dj's. Wie eenmaal speed garage heeft ge hoord, moet constateren dat de muziek te weinig afwijkt van andere genres om van een nieu we revolutie in de dansmuziek te spreken. Nederland 3,19.54 uur NETWERK Netwerk volgde de afgelopen maanden actrice Anne-Will Blankers. Ze speelt de hoofdrol in het toneelstuk Wilhelmina: Je. mantiendrai dat 31 augustus in première gaat. Een filmploeg volgde Blankers bij haar voor bereidingen op deze tour defor ce; van het inlezen tot aan de laatste repetities. Nederland 1,20.22 uur CONEHEADS In de film Coneheads (1993) stranden punthoofdige aliens op aarde en proberen zich aan te passen. Sf-komedie van Steve Barron met flauwe grappen, maar met sterke rollen van Dan Aykroyd en Jane Curtin. SBS 6,20.30 uur OFF AND RUNNING Off and Running (1990) is een romantische komedie van Ed ward Bianchi die qua romantiek nogal te wensen over laat. Cyndi. Lauper wordt achterna gezeten nadat haar nieuwe vriend een kopje kleiner is gemaakt. RTL 5,20.30 uur THE ZONE In The Zone (1995), een slap af treksel van Top Gun, moet ex- luchtmachtpiloot Robert Davi tegen zijn wil een nucleaire in stallatie in Oost-Europa vernie tigen. Regie van Barry Zetlin. Veronica, 21.05 uur BAKER BOYS De pianospelende broers Jeff en Beau Bridges raken in de film The Fabulous Baker Boys (1990) in onderlinge strijd als de ingehuurde zangeres Michelle Pfeiffer met Jeff aanpapt. Aardi ge muzikaal drama van Steve Kloves. VRT 1,21.45 uur ETHAN FROME Ethan Frome (1993) is de verfil ming van Edith Whartons ro man over het puriteinse Enge- land van de 19e eeuw, waarin het tragische liefdesverhaal van Frome (Liam Neeson) in flash backs voorbijtrekt. Ook met Pa tricia Arquette. Regie van John Madden. VRT 2,21.55 uur SAID Tivee ex-geliefden geven in de film He Said, She Said (1991) ie der hun qigen visie op dezelfde gebeurtenissen. Geen hoog staande komedie van Ken Kwa- pis en Marisa Silver. Met Eliza beth Perkins en Kevin Bacon SBS 6, 0.30 uur FLIC In de film II était une fois un flic (1971) doet agent Michel Con- stantin zich voor als de broer van een drugskoerier en moet allerlei fratsen uithalen om zijn dekmantel intact te houden. Ook met Mireille Darc. Aardige komedie van Georges Lautner. Nederland 3, 0.53 uur AMSTERDAM - Na de muziekzender MTV verdwijnt ook CNN International van de kabel in Amsterdam en omgeving. Turner Broadcasting System (TBS) heeft dat donderdag be sloten omdat het de financiële eisen van kabelexploitant A2000 te hoog vindt. Die wil 725.000 gulden per jaar voor doorgifte hebben. CNN is vanaf 25 augustus met meer te zien via A2000 in de hoofdstad en omgeving. De zender blijft wel te ontvangen via de satelliet. Begin augustus besloot MTV al van de kabel te verdwijnen omdat het het tarief voor doorgifte onaanvaard baar vindt en het geen kanaal wilde delen met twee andere zendgemachtigden. A2000 blijft aanvoeren dat de rechter het tarief niet onrede lijk heeft genoemd. Volgens de kabelexploitant is de bijdrage van de zenders nodig om het basispakket voor de kijkers op een redelxjke prijs te houden. Een woordvoerder reageert te leurgesteld op het besluit van TBS. A2000 is momenteel nog in overleg met de HMG-groep over het tarief. „Het ziet er naar uit dat dat wel gaat lukken", aldus de woordvoerder. TBS betreuxt de beslissing, maar vindt de eisen van A2000 ten opzichte van andere kabelexploitanten in de wereld onaccep tabel. Volgens een woordvoerder wordt in andere grote steden niet of nauwelijks voor doorgifte betaald. Amsterdam is van af 25 augustus de enige Europese hoofdstad waar CNN Inter national en MTV niet zijn te zien De 24-uurs nieuwszender was tien jaar in Amsterdam in de lucht. ANP AMSTERDAM - De H. N. Werkmanprijs van dit jaar gaat naar Rob Schroder voor het televisieprogramma De snelheid, een uitzending van het VPRO-cultuurprogramma Laat op de avond na een korte wandeling (1 juli). Er is een bedrag van 15.000 gulden verbonden aan deze onderscheiding van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. „De lay-out van het tv-scherm, dekeuze van het beeldmateri aal, de consequente manier waarop hij dit neerzet en de bij zondere wijze waarop gesproken tekst wordt geïntegreerd, maakt dat dit programma een nieuwe, bijzondere beleving van tv-kijken oplevert", aldus de jury. De prijs wordt 5 november uitgereikt. ANP HILVERSUM - De Tros gaat de komende jaren haar program ma-assortiment op televisie uitdunnen. De programma's die overblijven gaat de omroep vaker uitzenden. Zohoopt de Tros de herkenbaarheid bij het publiek te vergroten. Daarnaast bespaart deze werkwijze geld. Nadeel van het nieuwe pi'ogrammabeleid is dat er minder ruimte is om met nieuwe programma's te experimenteren. De omroep continu eert in haar plannen voor het winterseizoen vooral de succes formules van de afgelopen jaren zoals de TV Shoio, Vermist, 2Vandaag en de muziekprogramma's van eigen bodem. Enkele nieuwe px-ogramma's zijn Take2, een programma van Ralph Inbar waarin zelfgemaakte commercials centraal staan, en Spangen de politieserie met Linda de Mol en Moni que van de Ven in de hoofdrollen. Deze seiie komt pas in maart volgend jaar op het scherm. GPD AMSTERDAM - Het Nationale Ballet opent het nieuwe sei zoen met werk van drie invloedrijke 20e-eeuwse vrouwelijke choreografenIn het Amsterdamse Muziektheater wordt van af 4 september gedanst op balletten van Doris Humphrey, Ca rolyn Carlson en Twyla Tharp. Van de hand van Humphrey is te zien Air for the G String/Wa- terstudy/Two Ecstatic Themes. Bij Carlson koos het Amster damse dansgezelschap voor Slow Heavy and Blue. Uit het werk van Thaip viel de keuze op In the Upper Roomeen pre mière voor Nederland. ANP 16.10 As the world turns, soap 17.00 Nieuws 17.05 Catherine, praatprogramma 18.00 Nieuws 18.05 Rescue 911, reality 19.00 Lucky letters, spel 19.30 Nieuws 20.00 The bold the beautiful, so ap 20.30 Vrienden voor het leven, co medy 21.00 De crazy race 22.00 Lief en leed, discussie 23.00 Nieuws 23.25-01.10 Fright night: Pol tergeist II: The other side, horrorfilm I RTL5 18.00 Nieuws 18.05 FBI, de geheime dossiers, gedramatiseerde documen taire 18.35 Real stories of the Highway Patrol, documentaire 19.00 5 in het land, nieuws 19.25 Weer verkeer 19.35 Het traumateam, reality 20.00 Nieuws 20.20 Weer verkeer 20.30 Off and running, filmkome die 22.10 5 in het land, nieuws 22.35 En toen... ging het mis!, rea lity 23.05 Real stories of the Highway Patrol, documentaire 23.30 Nieuws 00.00 Nachtprogramma I SBS6 08.45 Days of our lives 09.35 Sister, sister 10.05 Special Squad 10.55 15 miljoen mensen 11.50 Star trek: Deep Space Nine 12.45 Breekijzer 13.10 Vakantie-tv 13.45 Goudkust 15.00 Baby talk, comedy 15.30 Days of our lives, soap 16.15 Over de roooie, amusement 16.45 Top 40 17.40 Malcolm Eddie, comedy 18.10 Jerry Springer, talkshow 19.00 Actienieuws 19.25 15 miljoen mensen, spel Aansl: Trekking Lucky 10 20.30 Coneheads, filmkomedie 22.00 Domino D-Day voorpro gramma 22.30 Hart van Nederland Aansl: Patricia Arquette is te zien in de film Ethan Frome (VRT 2, 21.55 uur) Trekking Lucky 10 23.00 Hot bodies, erotische speel film 00.30 He said, she said, filmkome die 02.30 Nachtprogrammering: Ac tienieuws VERONICA1 07.00 Veronica FM 10.30 Veronica live: Winkel van Sinkel 12.30 Club sandwich 13.30 Game time 15.30 Live line 17.15 Paradise Beach, serie 17.45 Malibu shores, strandserie 18.35 The Dukes of Hazzard, serie 19.30 Break out! Now, jongeren magazine 20.00 Denktank, quiz 20.30 Flodder, serie 21.05 The zone, actiefilm 22.45 Erotique: Verboden verha len 23.15-00.05 Baywatch nights, de tectiveserie OMROEP ZEELAND 18.00 NOS Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.30 In de week gezet 18.37 Terugkieke, oude films 18.45-18.50 Toeren Elk uur herhaling tot 7.00 uur BELGIÉ NED-1 VRT 12.55 Tips voor trips, toeristische tips 13.00-13.30 Journaal 18.00 Journaal 18.10 Pacific Drive, soap 18.35 Buren, serie 19.00 Journaal 19.35 Tips voor trips, toeristische tips 19.40 Mooi en meedogenloos, se rie 20.10 Ein Fall für zwei, misdaadse rie 21.10 Als God in Frankrijk, ge sprekken 21.45 The fabulous Baker boys, ro mantische komedie 23.39 KENO-uitslagen 23.40 Journaal 00.05 Psi-factor, docudrama 00.50 Doorlopende herhaling jour naal en Tips voor trips BELGIË NED-2 VRT KETNET 18.30 Tik Tak, kleuterprogramma 18.35 Samsonclip, muziekclip 18.40 Disney festival, tekenfilms 19.10 Ultratop, popprogramma CANVAS 20.00 Journaal 20.30 King Leek, tragikomedie 21.20 Kloosters: De oorsprong, do cumentaire 21.50 Tips voor trips, toeristische tips 21.55 Ethan Frome, drama 23.35 Atletiek, samenvatting 00.15 The bloody olive, korte film 00.25 Doorlopende herhaling jour naal KINDERNET 07.00 David de kabouter 07 25 Bassie Adriaan verhaaltje 07.30 Tom Sawyer 07.50 Balin 07.55 Dommel 08.20 Ernst Robbie 08.25 Balin 08.30 Rupert 08 50 Balin 08.55 X-tra muziek: Bogy Bogy 09.05 Balin 09.10 Nils Holgersson 09.30 Balm 09 35 Felix de Kat 09.40 Runaway Bay 10.05 Balin 10.10 Punky Brewster 02.30VirusX - Die tödliche Falie. Ameri kaanse thriller (1997) van Alan Metzger 04.00 Karacho on tour 04.30 100 Grad 05.15 Die schónsten Bahnstrecken der Welt 05.30 Brisant DUITSLANP-2 05.30 Morgenmagazin 09.00 Ta- gesschau 09.03 ZDF Sport extra Atle tiek 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit- tagsmagazin 14.00 Geniessen auf gut deutsch Aansl: Zeit für Millionen 14,25 ZDF Sport extra: Atletiek 19.00 Heute 19.25 ZDF Sport extra. Atletiek 20.15 Ak- tenzeichen: XY... ungelöst 21.15 Die ZDF-reportage 21.45 Heute-journal 22.15 ZDF Sport extra: Atletiek 22.30 As- pekte 23.00 Aktenzeichen: XY unge löst 23.10 Soldier Boyz, Amerikaanse actiefilm (1995) van Louis Morneau met Michael Dudikoff, Cary-Hiroyuki Taga- wa en Tyri'n Turner 00.30 Heute nacht 00.45 Die Europaische Soundmixshow 01.45 Europa, Deens-Zweeds-Duits- Franse speelfilm (1991) van Lars von Trier met Barbara Sukowa, Jean-Marc Barr en Udo Kier 03.35 Aspekte 04 05 Heute nacht 04.20 Strassenfeger 05.00 Die ZDF-reportage RTL TV Scène uit de film II était une fois un flic 10.30 Peuterblok 10.30 Guppie 10.40Tik Tak 10.45 Babaloos kort 10.50 Plons de Kikker TV10 06.30 Hallo Spencer show 06.50 Tante Soesa Sassefras 07.00 Wacky wake up 08.00 Fox kids tv team 09 00 Power rock 12.15 Tante Soesa Sassefras 16.20 Fox kidstvteam 17.20 Power rock 18.45 Bewitched 19.15 The wonder years 19.45 Benny Hill 20.15 Night heat 21.05 Poirot 22.00 Hill Street blues 22.55 MASH 23.25 Ricki Lake 00.10 Neder land: Onderweg MUSIC FACTORY 06.00 Clip Gallery 13.30 NL (Made in Holland) 15.00 Hitzone 17.00 Factor 9 19.00 De Dag Top Vijf 20.00 The Movie Factory 20.30 Iter 8 22.00 Sylvanas soul 01.00 Clip Gallery BELGIE FRA-1 RTBF 10.45 Vacaturebank 11.00 lei bla bla 12.30 Gourmandises Aansl: Nieuws overzicht 12.50 Nieuws 13.30 Téléchat 13.35 L'enquêteur 14.25 Autant savoir 14.50 Savoir pourquoi 16.05 La cigogne noire 16.35 Planète Cousteau - Le mon de sous-marin de Jacques Cousteau 17.35 Magnum 18.30 Régions soir 18.50 Les Jules chienne de viel 19.30 Nieuws 20.10 Toxic affair, Franse kome die (1992) van Philomène Esposito met Isabelle Adjani, Clémentine Célarié en Sergio Castellito 21.40 Le siècle des hommes 22.30 Coup d'envoi 22.50 Di- tes-moi 23,50 Nieuws 00.10 24 H dans les marchés 00.15 Doorlopende herha ling nieuws FRANKRIJK-1 05.55 L'un contre l'autre 06 20 La croi- sière Foll'amour 06.45 Nieuws 06.55 TF1 Jeunesse - Salut les toons 07.25 Disney Club éte 08.30 Téléshopping 09.05 TF1 Jeunesse 10.45 Un amour de chien 11 40 Une familie en or 12.10 Cuisinez comme un grand chef 12.20 Le juste prix 12.55 Verbruikerstips 13.00 Nieuws 13.47 Weersverwachting voor het strand 13.50 The Young and the Restless 14.40 Murder She Wrote 15.30 Island Son 16.20 Sunset Beach 17 15 Beverly Hills 18.05 Gegen den Wind 19 00 Melrose Place 19.50 Le journal de I'air 20.00 Nieuws 20.48 Verkeersinfor matie 20.50 Intervilles 1998 22.55 Une familie formidable, tv-film van Joel Santoni, met Anne Duperey en Bernard Le Coq 00.30 Nieuws 00.45 Très chasse 01.35 Reportages 01.55 Histoires natu relles 02.45 Enquêtes a I'italienne 03.40 Histoires naturelles 04.10 Histoires na turelles 04.40 Muziek 04.55 Histoires na turelles I FRANKRIJK-2 05.35 Cousteau 06.30 Télématin 08.35 Loving 09.00 The Bold and the Beautiful 09.30 Les Vacances de Donkey Kong 10.55 Serie: Génération musique 1115 Nieuws in het kort voor doven en slecht horenden 11.20 Un livre, des livres 11.25 Motus 12.05 Athlétisme - Champi- onnats d'Europe a Budapest 13.00 Nieuws 13.50 Verkeersinformatie 13.55 Enquêtes sur la 2: Rex 14.50 Enquêtes sur la 2: In the heat of the night 15.40 Chicago Hope La vie a tout prix 16.30 Fresh Prince of Bel Air 16.55 Un livre, des livres f7.00 Athlétisme - Champion- nats d'Europe a Budapest 20.00 Nieuws 20.40 Au nom du sport 20.45 Verkeers informatie 21.00 Enquêtes en série: Wy- cliffe - Perdu de vue 21.55 Enquêtes en série' Wycliffe - Le cheval de Troie 22.55 Un livre. des livres 23.00 La Pieuvre, tv- film 00.40 Nieuws 00.50 Le juge de la nuit 01.40 15 ans I'aventure 02.30 Le lemps du retour 03.10 7e continent 03.40 13 Néophytes et 2 pros 04.05 3 Mousquetaires a Shangai 04,55 Lou- bard des neiges 05.10 Eurocops 06,00 Journal international TV5 06 15 Gourmandises 06.30 Télématin 08.00 TV5 minutes 08.05 Canadees nieuws (Nederland 3,00.53 uur) 08.35 Questions pour un champion 09.00 TV5 minutes 09.05 Zig Zag Café 10.00 TV5 minutes 10.05 Viva 10.45 7 jours en Afrique 10,55 TV5 minutes 11.00 C'est l'été 12.30 Frans nieuws 13.00 Aoht 44 - lei Cognacq-Jay, tv-film van Laurent Heynemann 14.30 Pas si béte que ?a 15.00 Temps présent 16.00 Nieuws 16.15 Pyramide 1645 Bus et compagnie 17.25 TV5 minutes 17.30 Evasion 18.00 Questions pour un cham pion 18.30 Nieuws 19.00 Paris lumières 19.25 Un livre, un jour 19.30 Belgisch nieuws 20.00 Fiesta 22.00 Frans nieuws 22.35 Pour la gloire 23.45 Portrait de musicien 00.35 Frans nieuws 01.00 Zwitsers nieuws 01.30 Verso 02.00 Zig zag café 03.00 Viva 03.45 7 jours en Afri que 03.55 TV5 minutes 04.00 Questions pour un champion 04.30 Pyramide 04.55 TV5 minutes 05.00 Paris lumières 05.30 Evasion DUITSLAND-1 05.30 ARD-Morgenmagazin 09.00 Ta gesschau 09.03 Verbotene Liebe 09.27 Marienhof 09.52 ARD-Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 Chaos im Knast, Amerikaanse speelfilm (1990) van John Cherry met Gailard Sartain, Bill Byrge en Barbara Bush 11.20 Som- merhits 11.50 Landerzeit - Deutschland im Ersten 12.00 Tagesschau um zwölf 12.15 ARD-Buffet 13,00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin 14.00 Ta gesschau 14.03 Höchstpersónlich 14.30 Rot ist die Liebe, Duits melodrama (1956) van Carl Hartl met Cornell Bor- chers, Dieter Borsche en Barbara Rut ting 16.00 Tagesschau 16.03 Rolle rückwarts 16.30 Alfredissimo! 17.00Ta- gesschau um fünf 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 Virus X - Die tödliche Falie, Amerikaan se thriller 11997) van Alan Metzger met Judith Light, Philip Bosco en Bill Nunn 21 45ARD-exclusiv22.15Tagesthemen 22.50 MullerMax 23.15 Wat is? 00.00 Nachtmagazin 00.20 Ein mórderischer Sommer. Franse erotische thriller (1982) van Jean 8ecker met Isabelle Ad jani, Alain Souchon en Suzanne Flon 06.00 Punkt 6 06 30 Guten Morgen Deutschland 07.00 Punkt 7 Aansl: Aktu- ell 07.35 Unter uns Aansl: Aktuell 08.15 GuteZeiten, schlechte Zeiten Aansl: Ak tuell 08.50 Marimar 09.20 Springfield Story 10.10 Sunset Beach 11.05 Reich und Schön 11.30 Familïen Duell 12.00 Punkt 12 -DasRTL-Mittagsjournal 12.30 Notruf taglich 13.00 Stadtklinik 14.00 Barbel Schafer 15.00 llona Christen 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy1 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend RTL 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Ma gazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei ten 20.15 Hans Meiser prasentiert: David Copperfield - Sein grossten lllu- sionen 21.15 Sylter geschichten 22.15 Life! Die Lust zu leben 23.15 Veronas Welt 00.00 Nachtjournal 00.30 Verrückt nach Dir 01.00 Die Larry Sanders Show 01 30 Full House 01 55 Veronas Welt 02.45 Nachtjournal 03.10 Stern T V 04.55 Tekenfilmserie ENGELAND-1 07.00 Business breakfast 08.00 BBC Breakfast news 10.00 Kilroy 10.40 What now? 11.05 Atletiek 13,00 Nieuws 13.05 Easy money 13.30 A word in your ear 14.00 Nieuws 14.30 Regionaal nieuws 14.40 Neighbours 15.05 Ironside - Split second to epitaph, Amerikaanse politie film van Leonard J. Horn met Raymond Burr, Don Galloway en Barbara Ander son 16.35 Noddy 16.45 Playdays 17 05 Popeye 17.10 The littlest pet shop 17.20 On your marks 17.35 It'll never work 18.00 Newsround 18.10 Byker Grove 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 19.20 Regionaal nieuws 19.30 Atletiek 20,55 Fawlty towers 21.30 A life on the box; Kenneth Williams 22.00 Nieuws 22.30 Hetty Wainthropp investigates 23.20 Diana's legacy - A 999 special 00.10 Heartburn hotel 00.40 L.A. takedown. Amerikaanse misdaadfilm (1989) van Michael Mann met Scott Plank, Ely Pou- get en Vincent Guastaferro 02.15 Taste the blood of Dracula, Engelse horror- film (1970) van Peter Sasdy met Chris topher Lee, Geoffrey Keen en Gwen Watford 03.50 BBC News 24 Phil Silvers show 15 50 Nieuws 15.55 Wildlife on two 16.25 Nieuws 1630 Glynn Christian tastes Royal Thailand 16.55 Real rooms 17.20 Ready, steady, cook 17.50 Hotshots 18.00 Atletiek 19.35 The Simpsons 19.55 Top of the pops 20.30 The Spice Girls... after girl - An O zone special 21.00 Country tracks 21,30 Gardener's world 22.00 Shooting stars 22.30 Rab C Nesbitt 23.00 Bottom 23.30 Newsnight 00.15 Edinburgh nights 00.55 Summer dance: Coppelia 02.00 Voyager. Duits drama 119911 van Volker Schlondorff met Sam Shephard. Julie Delpy en Barbara Sukowa 04.00 BBC Learning zone: Summer bites CNBC 06.00 Europe today 09.00 European mo ney wheel 12.00 National Geographic Channel 12 00 Natures nightmares: Nuisance alligators 12.30 Natures nightmares. Rat wars 13.00 Voyager: The world of National Geographic 14.00 Southern harbour 14.30 Lifeboat: Not a cross word spoken 15.00 Silvereyes in paradise 15.30 Snakebite 16.00 City of darkness 16.30 Neon lights 17.00 Mys teries underground 18.00 Naturés nightmares: Nuisance alligators 18.30 Naturés nightmares. Rat wars 19.00 Voyager: The world of National Geo graphic 20.00 Wild horses of Namib 20.30 Tuna/Lobster 21.00 Taking pictu res 22.00 Pompei 23.00 Friday night wild: Dancers of the deep 00.00 Friday night wild: Alligator! 01.00 Friday night wild: Way of the Wodaabe 02.00 Wild horses of Namib 02.30 Tuna/lobster 03.00 Taking pictures 04.00 Pompei 05.00 Go wild: Dancers of the deep CNN 06.00 This morning 06.30 Insight 07.00 This morning 07.30 Moneyline 08.00 This morning 08.30 World sport 09.00 This morning 09.30 Showbiz today 10.00 Larry King 11.30 World sport 12.30 American edition 12.45 World re port - 'As they see it' 13.30 Earth matters 14.15 Asian edition 14.30 Business Asia 15.30 Newsroom 16.30 World sport 17.30 Inside Europe 18.00 Larry King li ve 19.45 American edition 20.30 World business today 21 30 Q A 22.00 Per spectives 23.00 News update Aansl: World business today 23.30 World sport 00.00 World view 00.30 Moneyli ne newshour 01.30 Showbiz today 02.30 Q A 03.00 Larry King live 04.00 7 days 04.30 Showbiz today 05.15 Ameri can edition 05.30 World report MTV EUROPE 06.00 Kickstart 09.00 Non stop hits 16.00 Select MTV 18.00 Dance floor chart 20 00 Top selection 21 00 Data videos 22 00 Amour 23.00 ID 00.00 Party zone 02.00 The grind 02.30 Night videos EUROSPORT ENGELAND-2 07.10 Open University 08.00 Spider 08.05 Teletubbies 08.30 Charlie Chalk 08.45 Smurf's adventures 09 10 Car toon critters 09.35 X-men 10.05 Kenan and Kel 10.35 Sara 11.00Tom and Jerry kids 11.25 Secret life of toys 11.45 Telet ubbies 12.15 Toonatics 12.50 The new adventures of Superman 13.35 The Flintstones 14.00 The beechgrove gar den 14.30 Peoplés century 15.25 The 08.30 Zeilen 09.30 Roeien 10.30 Rots- duiken 11.00 Vissen 12.00 Atletiek 13 00 Motorsport 14.00 Motorsport 15.15 Mo torsport 16.30 Atletiek 20.45 Atletiek 21 30 Boksen 22.00 Atletiek 23.30 Rally 00.00 Motorsport 01.00 Youth only zone DISCOVERY CHANNEL 17.00 Rex Hunt's fishing adventures 17.30 Top marques' MG 18.00 First flights: Rocket aircraft 18.30 Jurassica: Early birds 19.00 Wildlife SOS 19.30 Wild discovery: Beneath the blue 20.30 Arthur C. Clarkés world of strange po wers: Ghosts, apparitions and haunted houses 21 00 Lonely planet Jamaica 22 00 Medical detectives: Outbreak 22.30 Medical detectives: The List mur ders 23.00 Discovery extreme: Shoot to thrill 00.00 Century of warfare: The long road back 01.00 Rocket aircraft 01.30 Top marques: MG 02.00 Medical detec tives Deadly neighbourhoods 02.30 Medical detectives Insect clues

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 7