Zomer met een mankement PZC jiKp n ,pll Vereniging rugpatiënten wil Zeeuwse regiobijeenkomsten CAMBODJA zeeland z21 bezoektijden ziekenhuizen agenda scheepvaartberichten weekenddiensten ZEELAND HELPT De weeskinderen van Pol Pot vechten voor een menswaardig bestaan. Vecht mee! vrijdag 21 augustus 1998 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 3 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur n afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, I overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis gj 'sGravenpolderseweg 114, I 4462 RA Goes tel. (0113)234000 J dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehele dag. Overig bezoek 14.00- 15.00 en 18.30-20 00 uur Hartbewaking (afd. H)dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- J 19.30 uur l Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, J 4301 NPZierikzee 1 tel.(0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- l 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6,4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00-20.00 uur, overig bezoek dag. 14.00-19.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dïrksland Stationsweg 22,3247 BW Dirksland tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur. zo idem tot 20.00 uur l Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge 1 Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel. (0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam j Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00- 20.00 uur Afdeling Verloskunde dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur City Online/Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen. http://www.pzc.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl NIET VOOR INGEZONDEN BRIEVEN. BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aan gesloten bij een CISAC-organisa- tie zijn geregeld met Beeldrecht te Amstelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Knight Ridder Finan cial (KRF). Deutsche Presse Ar- gentur (DPA), Agence France Press (AFP). Reuters (RTR), Belga en European Press-photo Agen cy (EPA). door A. J. Snel Dit is een incomplete zomer. De orga nisatoren van braderie en haven- feest hebben weer hun hest gedaan, daar valt niets op af te dingen. En er is wat botulisme geweest, de iepziekte heeft de kop opgestoken, de toeristen hebben on gerief alsmede economische impulsen gebracht, het aarfusarium heeft menige agrariër gealarmeerd, het is te nat ge weest, te koud en soms zo warm dat de mussen van de daken dreigden te vallen, de eerste mosselen mochten er wezen, hel bacterievuur speelt weer op, de kermis sen boden vreugde en ergernis, zeehon den zijn gevlogen en zandkastelen verre zen. Alles in orde dus? Neen. Dit is een zomer met een mankement: er waren geen graancirkels. Er is een aardige poging ondernomen; daar niet van. De Schouwse jongens Rob en Remko Delfgaauw, Michel de Braban der en Joop Hanse maakten op verzoek van de Belgische televisie in het Vlaamse Huise prachtige patronen in een graan veld. Maar al te snel werd geopenbaard dat sprake was van mensenwerk. De Schouwenaren kunnen er wat van, dat hadden ze vorig jaar al bewezen op het land van de familie Doeleman in Dreischor. Geen kritisch woord over hun kennis van de gulden snede en de vaar digheid waarmee zij PVC-buizen hante ren om de sectio divina in de tarwe te houwen. Maar hun activiteiten zijn na tuurlijk niet te vergelijken met de raad selen die de afgelopen jaren werden geweven in de landerijen van de akker bouwers Rikus Knol te Bovensmilde en Leen Hanse te Zierikzee. Het mysterie voltrok zich her en der en tientallen ma len. Wetenschappers stortten zich vol geestdrift op Het Grote Verklaren. Deze zomer niets van dat al. Het Centre for Crop Circle Studies in Dronten heeft een seizoen van totale onledigheid achter de rug. En het zal er ook niet meer van ko men want de buitenaardse wezens die last minute een schotel tripje naar de aar de boeken, zullen in ieder geval in onze contreien meer stoppels dan graan tref fen. Wind Een verklaring zou kunnen zijn gelegen in het feit dat de wind de groene manne tjes is voorgeweest. Al vroeg in de zomer sloeg op veel plaatsen graan plat en het is niet uitgesloten dat de aliens op het ver keerde beentje zijn gezet en hebben ge dacht dat hun werk al af was. De hoogleraar Gradus Anthonie Onge- nae, die aan de Universiteit van Leuven de bijzondere leerstoel Nutteloze Meta fysica bekleedt, wil van die uitleg niet weten. „In de voorbije jaren zijn in Enge- Cirkels land en Holland zo abondant veel cirkels waargenomen dat mogelijke vervaardi gers vanuit de ruimte zouden zijn be trapt. Zo een veelheid aan activiteiten blijft men niet verdoken doen. Het is niet aan te nemen dat al die buitenaardse we zens er ongezien van onder hebben kun nen muizen. Het is geen klein bier waar over we hier spreken. De patronen die in de opgezaaide terreinen zijn aangetrof fen, zijn duidelijk gerelateerd aan de cij ferreeksen van Leonardo van Pisa aan wiens werk ik een bestendige studie wijd. Het is niet eenvoudig de leek te leiden foto Ruben Oreel schuwen maar de energie terug in wer king stellen," adviseert de wetenschap per die zich er grondig van bewust is dat zijn beweringen nogal wat mensen zul len doen glimlachen. „Het weze zo." Hij geeft trouwens ruiterlijk toe, dat nog veel onderzoek zal moeten worden gedaan en dat de bevindingen van talrijke experts samengevoegd dienen te worden. „We hebben daarmee nog lang niet gedaan gemaakt,', zegt hij'met een ontwapenen de grijns. Plezant Waarmee nog steeds niet is verklaard hoe het toch komt dat deze zomer zo arm is aan het verschijnsel dat in de afgelopen jaren steeds opdook. Ongenae heft de handen: „Het gaat om zaken waar wij niets kunnen aan doen Dat is ook een plezante gegevenheid Hij sluit niet uit dat de eeuw de adem even inhoudt en dat de krachten volgend jaar in volle hevigheid weer loskomen. „Van zodra dat gebeurt, zal ik er zijn. Op een mum." doorheen deze moeilijke materie, maar men mag van mij aannemen dat aan die cirkels veel tijd wordt verdaan. Buiten aardse wezens bestaan, zo waar als ikzelf besta. Zeker en vast. Maar vermits zij niet uit zijn op een pak miserie, gaan zij hier geen hele nachten aan de slag. Daar van ben ik gewis. Zij zijn niet hun peda len kwijt." Voor Ongenae moet een verklaring van de mysterieuze cirkels worden gezocht in elektromagnetische energie. Die ligt in banen opgeslagen in de aarde en veroor zaakt de cirkels. Tegen de wende van de eeuw raakt de planeet een tikkeltje opge fokt en dat heeft een uitwerking op de mensen die haar bevolken. Gevoelsmatig beter ontwikkelde types laten, zo stelt Ongenae, niet met hun voeten spelen. In tegendeel. Zij zetten de energie in him voordeel om door zich naar de cirkels te spoeden, de knieën in te zwachtelen en daar bosjes graan tegen te wrijven. Zo voorkomt men hernia, voetschimmel en ander ongemak. „Men moet de geometrische figuren niet door Ingrid Huibers GOES - Hoewel de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVR) 'De Wervelkolom' in Zee land ook een afdeling heeft, is het tot op heden nooit gelukt een regiobijeenkomst te organise ren. Maar daar gaat, als het aan regiovertegenwoordigster O. S. Kwant uit Goes ligt, verande ring in komen. Dan zal er voor de ongeveer 25 Zeeuwse leden met meer of minder ernstige rugklachten in eigen provincie iets georganiseerd worden. „Het is toch de bedoeling dat we in de toekomst één keer in de twee a drie maanden bij elkaar komen", zegt Kwant. Op die bij- nisterre, ALBLASGRACHT 19 te Ja karta, ANJELIERSGRACHT 20 350 w Sumatra nrTarragona, ARCHAN- GELGRACHT 19 250 kaap Race nr Philadelphia, ATLASGRACHT 19 80 w Casa Blanca nr Motril, BAKEN GRACHT 19 160 w Lissabon nr Rou- aan, BATAAFGRACHT 21 te Savan nah, BICKERSGRACHT 20 vn New Orleans, BLOEMGRACHT 20 pas Golf van Biscaje, BORNDIEP 20 te Sevilla, BREDA STAD 20 20 w Mani la nr Port Kelang, BROUWERS GRACHT 20 35 vn Bishop Rock nr Balboa, CARIBIC 19 onderweg naar Natal, CGM SINNAMARY 19 te Port de France, COMTESSE 20 te Til bury, CONSTANCE 19 pass Nicolas Channel nr Motril, CORAL ACRO- PORA 20 te St. Maarten, CORAL MILLEPORA 19 20 wnw Denemar ken nr Bjorfjorden, CORAL OBELIA 19 pass Gothenburg nr Porvoo, CORMO EXPRESS 20 660 no Sey chellen nr Fremantle, CRYSTAL- WATER 19 vn Gunnes nr Brunsbu- ettel, DELFBORG 20 te Bremen, DOCKEXPRESS-11 19 900 o San Francisco, DUTCH FAITH 19 35 z Malaga nr Livorno, DUTCH MATE eenkomsten kunnen dan pro blemen besproken worden op vooral medisch gebied. „Men sen kunnen elkaar tips geven over nieuwe revalidatiecentra, rugklinieken of manieren van pijnbestrijding." Vooral dit laatste is voor de le den van 'De Wervelkolom' heel belangrijk volgens Kwant. „Het allermoeilijkste voor rugpatën- ten is als een specialist ze op ge- 21 teWismar,EEMSBORG 1935ozo Karlskrona nr Kotka, EEMSDIEP 21 te Antwerpen, EEMSGRACHT 20 te Niihama, EENDRACHT 19 15 wSka- gen nr Arendal, ELANDSGRACHT 20 600 w Walvisbaai nr Manaus, EMMAGRACH 20 te Port Kembla, EUROGRACHT 19 420 ono Bermu da nr Tenerife, EUROPEAN EX-. PRESS 20 250 nw Tristan da Cunha nr Kaapstad, FAIRLIFT 20 210 ono Pto Alegre nr Rotterdam, FAIR- MAST 20 in Golf van Biscaje nr Bue nos Aires, FAST JEF 20 25 w Scheveningen nr Willebroek, FLIN TERHAVEN 20 10 n Gijon nr Aviles, FRANCESCA-S 20 48 w Viana do Castello nr Kenitra, GOOTEBORG 20 pas Nordvalen nr Oulu, GOUWE- BORG 20 pas Kopenhagen nr Ant werpen, GRIFTBORG 20 20 zo Umea nr Haraholmen, HAM-602 20 250 ono Aden nr Jebel Ali, HAPPY BUCCANEER 19 300 o Sri Lanka nr Singapore. HAPPY ROVER 20 t.a. Fukuyama, HARNS 19 pass Skagen nr Kantvik, HEEMSKERKGRACHT 19 vn Takoradi nr Cork, HEEREN GRACHT 20 te Matanzas, IJSSEL- BORG 19 pass Kopenhagen nr Kok geven moment vertelt dat hij niets meer voor ze kan doen. Mensen met klachten willen niet uitgedokterd zijn, dat vin den ze verschrikkelijk." Dat de leden van de vereniging zo verspreid wonen, maakt het lastig om een bijeenkomst te or ganiseren. „Goes lijkt natuur lijk centraal, maar voor mensen uit Zeeuws-Vlaanderen of van Schouwen-Duiveland, die vaak kola, IKIENA 20 42 w Viano do Castello nr Ouessant, ITASCA 20 40 zw Gotland nrTrondheim, IVER EX CEL 18 70 zw Managua nr Pto Ar- muelles, IVER EXPRESS 19 2150 ono Okinawa nr Okinawa, IVER PRIDE 19 250 z Los Angeles nr San Francisco, JO CLIPPER 19 250 no Cristobal nr Kiwinana, JO PALM 19 160 z Dakar nr Augusta, JO SPRUCE 19 720 zzw San Diego nr Yokohama, JOHANNES BROERE 21 te Port a Piere, JUMBO SPIRIT20 250 no Ma nila nr Richardsbay, KAAPGRACHT 20 onderweg nr Rio Haina, KAS- TEELBORG 20 22 z Pto de Motril nr Kantvik, KEIZERSBORG 20 120 n Terschelling nr Kantvik, KEIZERS GRACHT 20 600 zo Bermuda nr Pto Plata, KIELGRACHT 20 te Tenerife, KIRSTEN 19 te Rauma, KLIPPER GRACHT 20 vn Livorno nr Izmir, KO- NINGSBORG 19 vn Tornio nr Ca- ronte, LAURIERGRACHT 20 te Brownsville, LELIEGRACHT 20 vn Penang nr Manaus, LUMARE 19 40 nw Aveiro nr Marin, LYS ROVER 21 te Boston/UK, MAGDALENA 20 100 nno Finisterre nr Oristana, MAJES TIC 19 280 zw Saba nr Lissabon, MARJA 20 te Pasajes, MARJOLEIN ook nog moeilijk kunnen reizen omdat ze in een rolstoel zitten, is het toch een heel eind." Toch vindt Kwant de samenkomsten heel belangrijk. „Nu hangt de NVR in Zeeland als los zand aan elkaar en dat is jammer." Adviezen Kwant, zelf rugpatiënt met een ernstig vergroeide rug, fungeert als vraagbaak voor de regio 20 26 z Isle of Portland, MARKBORG 20 30 z Sao Vicente nrGandia, MEN- NA 20 25 w Zandvoort nr Kotka, MERWEBORG 20 pas Pozzallo nr Ravenna, MICHEL 19 15 z Lundy nr Bilbao, MIGHTY SERVANT-2 20 100 o Trinidad nr Pascagoula, MSC LI MA 19 145 nw Callao nr Callao, MUSIC 19 pass Majorca nr Vado, NEDLL ASIA 19 vn Nagoya nr Yoko hama, NEDLLCLARENCE 19 500 o Mauritius nr Port Elizabeth, NEDLL CLEMENT 20 180 nw Callao nr Pai- ta, NEDLL EUROPA 20 545 wzw Mi- nicoy nr Suez, NEDLL HONGKONG 19 150 w Colombo nr Suez, NEDLL HOORN 19 640 n Minami Tori Shi- ma nr Yokojama, NEDLL ROTTER DAM 19 300 o Socotra nr Singapo re, OCEAAN KLIPPER 19 25 zo Stornoway nr IJmuiden, OOCL FRANCE 19 160 no Minicoy nr Co lombo. OOCL GERMANY 19 t.a. Hongkong, P-O NEDLL BUENOS AIRES 21 te Manzanillo, P+O NEDLL HOUSTON 20 170 n Recife nr San tos, PACIFIC 19 430 nno Sint Helena nr Tilbury. PALMGRACHT 19 te Ka wasaki, PIONEER 19 pass Ouessant nr La Pallice, PLUTO 20 te Mosjoen, PRINCE OF TIDES 19 540 zzo Cape „Laatst werd ik gebeld door een mevrouw die sinds kort een or thopedisch corset draagt en die niet goed wist wat voor een soort kleding dat het best zou kunnen verdoezelen. Die kon ik een paar handige adviezen geven." Het jaarlijkse symposium van de landelijke overkoepelende NVR, zaterdag 26 september, staat geheel in het teken van rugklachten, 's Ochtends zijn er lezingen over littekenweefsel, kunsttussenwervelschijven en psychische aspecten van pijn- beleving. 's Middags zijn er di verse workshops. Het symposium wordt gehou den in de Jaarbeurs van Utrecht en duurt van 11.00 tot 17.00 uur. Race nr Newport, PRINS PHILIPS WILLEM 20 60 zo Brisbane nr Wes- ternpoint, PRINS WILLEM-2 19 250 wzw Karachi nr Kandia, REGGE- BORG 20 80 nnw Lissabon nr Bor deaux, ROELOF 20 50 w Brest nr Sa- fi, SANTA LUZIA 19 450 zw Tenerife nr Rotterdam, SCHOUWENBANK 20 pas Helgoland nr Husoy, SCOTIA 20 te New Ross, SEA BALTICA 20 vn St. Petersburg nr Helsinki, SIROC CO 19 140 n Benghazi nr Alexan- drie, SMIT ROTTERDAM 19 840 wzw Azoren nr Rotterdam, SMIT SINGAPORE 20 110 nw Alexandrie nr Stavanger, SPRING BOB 20 vn Concepcion, SPRING TIGER 20 930 no Recife nr Tarragona, STELLA ORION 20 vn Vlissingen nr Bruns- buettel. STORM 19 50 w Kreta nr Haifa, SWALLOW 20 275 zw Flores, SWEDER 20 250 o San Salvador, THARSIS 20 vn Newport nr Antwer pen, THEODORA 19 vn Rotterdam nr Rouen, TORNE 20 30 w Finisterre nr Lissabon, VAL AFRICA 19 te Lobi- to, VEDETTE 20 48 o Sao Vicente nr Biscaje, WARBER 19thvH vHolland nr Goole, WATERMAN 20 90 ono Malta nr Delfzijl, ZEUS 20teBarrow. Deze rubriek is er weer op dinsdag. I EVENEMENTEN I CADZAND BAD - Vlamingpolderweg, 19.00 uur: Circus Bongo; CADZAND 21.30-23.30 uur: Verlichte boerderijen- en dorpenroute, DOMBURG - Hervormde Kerk. 20.30 uur: Concert door gitarist Aldo Lagrutta; Cafe Domburg. 22.00 uur. Optreden rockgroep Xhead; ELLEWOUTSDIJK Haven, 19.00 uur: Watersportfeesten m.m.v.. Blof, In Geval van Nood en Screaming Meaning; HEINKENSZAND Informatiecentrum Zeeuwse Schaapskudde. 11.00-16.00 uur: Bezichtiging; HOEK Recreatiecentrum Braakman, 21.30 uur: Nachtdierenexcursieo.l.v een boswachter, MIDDELBURG Discotheek The Night- train, 23 00 uur: Fantasie House Party m.m.v dj Tiesto. PAAL Haven, 14.00 uur: Megabeachpar- ty in het kader van de Saeftinghefeesten; RENESSE Centrum, 20.00 uur: Taptoe m.m.v. diverse drumbands, fanfarecorp sen en een majorettenvereniging. Evenemententerrein Hogezoom, 20.30 uur: Optreden band Mickey's paper he- RITTHEM FortRammekens. 13.00-17.00 uur: Bezichtiging Fort; VLISSINGEN Parkeerterrein Gildeweg, 19.30 uur: Circus B Renz; Sint Jacobskerk. 12.00 uur: Orgelconcert door Jos Verpoorten; ZIERIKZEE - Centrum Havendag met di verse attracties. I FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy, 14.00 uur Jacht op de kleintjes; 14 00 en 21.30 uur: Lethal Weapon 4, 18.45 uur: Left Lugga ge; 18.45 en 21 30 uur: City of Angels, Cinemactueel, 14.00 uur; Het magische zwaard; 14.00,18.45 en 21 30 uur: Mafia, Six Days Seven Nights; 18.45 uur: Ar- maggedon; 21.30 uur: Lethal Weapon 4; GOES - Grand, 19.00 én 21.30 uur: Lethal Weapon 4; HULST - De Koning van Engeland, 14.00 uur: Air Bud; Het magische zwaard; De kleine zeemeermin Jacht op de klein tjes; 19.15 uur X-fïles movie; 19.15 en 22.00 uur: Mafia; Lethal Weapon 4; Spe cies 2, Six Days Seven Nights; 19.00 en 22.00 uur: Armageddon; 22.00 uur: City of Angels; MIDDELBURG Cinema, 19.30 uur: A life less Ordinary; 22.00 uur: Starship Troo pers; VLISSINGEN Alhambra, 19.00 uur: The X-files; 19.00 en 21.30 uur: Mafia; Six Days Seven Nights, 19.00 en 21.45 uur Lethal Weapon 4. 21.30 uur: Armaged don; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG Archeologisch Muse um, 13.30-17.00 uur: Tentoonstelling Wild Zwijn, Bier Wi|n (t/m 30/9); ST. ANNA TER MUIDEN Streekland bouwmuseum, 10.30-12.30 en 13.00- 17.30 uur: Leven in de brouwerij, van gerst tot gerstenat (t/m sept AXEL - Streekmuseum, 13.30-17.00 uur: Oude centsplaten van de St Axelse Boe- renkameren dhr B David (t/m 28/8), BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Josef van Ruyssevelt, een schildersleven (t/m 25/10); 'Engelen, gevleugelde schoonheid door de eeu wen heen' (t/m 31/10); Het Interium/De Mollegangen, 9.00- 17.00 uur: Een wervelende zomer, wer ken 15 kuntstenaars (t/m 20/9); Galerie 't Lieve vrouwke, 9.00-18.00 uur: Moniek Camerlynck, keramiek en foto's (t/m 9/9), BRESKENS Visserijmuseum, 10.00- 12.00 en 14.00-17.00 uur: Tentoonstel ling 'Vis moet zwemmen' (t/m 29/10); BURGH-HAAMSTEDE Waterland Neel- tje Jans, 10.00-17.30 uur: 'Groen Mor genrood', overzicht van de genomineer den voor de Milieu kunstprijs 1997 (t/m 30/8); Galerie Rob de Zoete, 14 00-18.00 uur: Willemien Doedens, schilderijen (t/m 29/8), De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur Werk Chinese schilder Ming Gu (t/m 29/8), DOMBURG Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: De zomer van Schütz, schilders van Zeeland (1817- 1933), tekeningen en schilderijen van W.J Schutz (t/m 1/11); Galerie Het Noorderlicht. 16.00-21.00 uur Werken van Jan Toorop en tijdgeno ten (t/m 16/9); Corrie Davidse. stenen en bronzen beelden (t/m 26/9), EMMADORP Bezoekerscentrum Saef- tinghe, 10.00-16.00 uur: Kees van Gilst (t/m 26/8), GOES Heilige Maria Magdalenakerk, 10.00-17.00 uur: Zomertentoonstelling 1998, Maria Magdalena (t/m 3/10), Museum, 10.00-17.00 uur: 'Maria Mag dalena. Vrouw - Man. Raadsel', histori sche tentoonstelling (t/m 3/10), Stadskantoor, 9 00-12.00 uur Martin Smit (fotografie) en Elma Smit-van Wuijckhuijse (poëzie) (t/m 2/10); GROEDE Galerie De Ouwe Smisse, 13 30-17 00 uur: Werk Jef Janssen, paar denschilderijen en aquarellen van Ro gier Vandewege (t/m aug.); GRIJPSKERKE Imkerij Poppendamme, 10.00-17.00 uur: Wim Romijn, tekenin gen en schilderijen van werkpaarden, Wim Riemens, foto's (t/m 30/10); HULST Kunstkelder Art Colour, 10.00- 17.30 uur; Rita de Koning en Cecile Nijs- kens, aquarellen (t/m 4/9); Stadskantoor, 9.00-12.00 en 13.00-15.00 uur; Will de Vries, mozaïeken (t/m 21/8), KAPELLE Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: Fototentoonstelling met fruit als thema (t/m 19/9); Gemeentehuis, 8.30-12.00 en 13.00- 16.00 uur: Arjelien van Dijke, schilderijen (t/m 3/9); KATS - Nieuw Zeelandhuis en Dorps huis, 19.30-21.00 uur: Foto's, schilderij en, sieraden en keramiek i.k. 40 jaar Nieuw Zeelandhuis (t/m IZ'S); KLOOSTERZANDE Bibliotheek, 14.00- 17.00 en 18 00-20.00 uur: Vakantiesouve nirs uit Zeeland (t/m fl/S); KRUININGEN Gemeentehuis. 9 00- 12.00 uur: Schelde-landschappen 1995 t/m 1998, schilderijen van Henk Hart- hoorn (t/m 30/9); MELISKERKE Gemeentehuis, 9.00- 16.30 uur: Catrien van Sparrentak-Ge- schiere. olieverfschilderijen (t/m 4/9); MIDDELBURG -Zeeuws Museum. 11.00- 17.00uur:'Nehalennia350jaar"een mys terieuze godin uit de Romeinse tijd (I'm 27,9); De zomer van Schutz, schilders van Zeeland (1817-1933). marinestukken en topografische werken, schilderstukken vanJ.F enW J. Schütz (t/m 1/11); Roosevelt Study Center, 11-12.30 en 13.30-16.30 uur: De Beat Generation, fo towerk van Chris Felver (t/m 28/8); GalerieT, 11.00-16 00 uur: Magda Luttik- huijzen, gouaches, Tineke Thielemans, bronzen e.a (t/m 31/8); Ronny Knippen, glaskunst en Roman Ladwein, schilderij en (t/m 29/8), De Vleeshal, 11,00-17.00 uur: 'Lay Down', werk van Atelier van Lieshout en Fransje Killaars (t/m 23/8); Wandelkerk, 10,00-17.00 uur: Past, Pre sent, Future, fotocollectie Amerikaans- Joodse fotograaf Alexander Nozick (t/m 27/8); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur. Wie, wat, waar op Walcheren, foto's (t/m 3/10). Galerie Het Gouden Briefke. 10.00-17.30 uur1 Werk van Hans Meeuwsen. Greetje Oldewarns en Leenden van Vugt (t/m aug.); Galerie Icon. 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur: Anneke van der Feer IVeerse Joffer), aquarellen en tekeningen (t/m 1/9); Galerie Caesuur, 13.00-17.00 uur Rinus Roepman 'Bakjes' (t/m 299); NISSE Trekkermuseum. 13.30-16.30 uur: Trekkers uit verschillende periodes, stationaire motoren en miniaturen (t/m 27/9); OOST-SOUBURG Watertoren. 12.00- 17.00 uur: Werken van diverse kunste naars (t/m 30/8). OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum, 10 00-18.00 uur. Wandelstokken (t/m 13/9), Zand nader bekeken (t/m 27 91; 'Een beeld van een tuin 1998' (t/m 30/9); 'Zeeschappen, schilderijen van Constan- tijn' (t/m 31/10), Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00- 16.00 uur. Mieke van Tilburg, aquarellen schelpen en andere zeedieren (t/m 1/9); PAAL - Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: Beatrijs Tavernier, schilderingen op zijde (t/m 20/9); POPPENDAMME - Imkerij, 10.00-17.00 uur: Het Zeeuwse Trekpaard (t/m 31/10); RENESSE - De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: Poppenhuizen/-kamers (t/m 6/9); RITTHEM FortRammekens, 13.00-17.00 uur; Gertjan Evenhuis, beelden (t/m 1/11); VEERE Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur; 'Kralen en Kraaltjes' toegepast in Zeeuwse drachten (t/m 1/10); Aad Groe nendijk 'herinnering aan Walcheren ...en loeiende koeien... schilderijen/keramiek (t/m 11/9); Galerie Schotlant Visuele Kunsten, 11.00-17.00 uur: 11.00-17 00 uur: Jopie Minnaard. olieverven, aquarellen en ge mengde technieken (t/m 21/8); Grote Kerk. 10.00-17 00 uur: Werk 17 beeldende kunstenaars (t/m 31/10); VLISSINGEN Stedelijk Museum, 10.00- 17.00 uur: De zomer van Schütz, schil ders van Zeeland (1817-1933), maritieme onderwerpen van J.F. en W.J. Schütz (t/m 1/11); Gemeente-archief. 9.00-16 30 uur: Foto Dert Vlissingen, drie generaties fotogra fie (t/m 19/11); WISSENKERKE Galerie De Praktijk. 13 00-17.00 uur- Jacco van Dam, goua ches en pastels (t/m 12/9); YERSEKE Museum. 10.00-16.00 uur 'Wat een kreeft beleeft' (t/m aug.); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 10.00- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Aloyus Dellart (1917-1997), t/m 3/10; Aan tafel met het thema 'Uit oma's keuken (t/m 31/10). ZIERIKZEE Museumhaven/Klipper Miin Genoegen, 10.00-17.00 uur De Zierik- zeese Mosselvisserij van 1912 tot heden (foto's, kaarten, modellen en videopre sentaties) t/m 31/8; Burgerweeshuis, 10.00-17.00 uur; Zo mertentoonstelling met werk van Neder landse beeldhouwers (t/m 29/8); Noordhavenpoort/Poortgebouw, 11.00- 16.00 uur: 'Een glimp van de draak', rid ders en draken (t/m aug.); I HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 Idag en nacht bereikbaari. Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 Igratis). dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 0118 628800 Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ringrijdag bij Ter Mantelinge DOMBURG - Zorgcentrum Ter Mantelinge in Domburg houdt vrijdag 4 september de jaarlijk se ringrijderijdag. Het evene ment is in eerste instantie be doeld voor de bewoners, maar staat ook open voor vrienden, familie en kennissen van de in stelling. De dag staat mede in het teken van dc afsluiting van het seizoen van de DomburgseRingrijderij- vereniging. F. Bordui, directeur regio Walcheren van de SVRZ, verricht om 10 uur de opening. De wedstrijd is om ongeveer 16.30 uur afgelopen. Naast het ringrijden zijn er op het terrein allerlei kraampjes te bezoeken, waarin verschillende activiteiten plaatsvinden. Ver der is er een loterij, waarvoor de plaatselijke middenstand prij zen beschikbaar stelde, 's Mid dags treedt het Westkappels Kwartet op. De opbrengst van de dag is voor de bewoners van Ter Mantelinge. AALSMEERGRACHT 20 600 nw Fi- 1910 zw Genua nr Huelva, DYGGVE 22 en 23 augustus 1998 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen: Terneuzen, zat. 08.00-zon. 08.00 uur: N. Waalewijn, Oostelijk Bolwerk 12c, tel. (0115) 614000. zon. 08.00-ma. 08.00 uur. P. R. L. Vercauteren, Beethovenhof 3b. tel. (0115) 613768. Spreekuur 11.30 en 17 uur. Oostburg, Aardenburg en Zuidzande, vrij. 17.30- ma. 08.00 uur: H. D. Bruggeman, Nieuwstraat 53, Oostburg, tel (0117)452121. Biervliet. Hoofdplaat en IJzendijke, vrij. 18.00-ma, 08.00 uur: H. van der Pas, IJzendijke, tel. (0117) 301366. Breskens. Groede en Schoondijke: A G. Hermanides, Dorpsstraat 17. Breskens, tel. (0117) 381566. Huisartsengroep Kuststreek: Opvang vrij. 20.00-ma. 08.00 uur in ziekenhuis Zeeuwsch Vlaanderen, lokatie Antonius te Oost burg. Axel en Zaamslag, vrij 17 00 - ma. 08.00 uur: J. Hoefman. Oranjestraat 4, tel. (0115) 561555. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 17-17.30 uur, zon. 11.30-12 uur. Sas van Gent e.o.. vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: M. Dierick, Graaf Jansdijk A 185, Westdorpe, tel (0115)452525. Spreekuur zat. 10.00 uur op Bolwerk Oranje 2. Hulst, Clinge, Koewacht en Sint Jansteen, vrij. 17 - ma. 08.00 uur: V. Voorbrood en J. Roks, Gr. Bagijnestraat 16, tel. (0114)313131. Spreekuur 11 en 17 uur. Hoek, Sluiskil, Philippine: H. G. van Haelst, Spoorstraat 44, Sluiskil, tel. (0115)471955. Spreekuur 12.00 uur. Sluis en Cadzand, zat. 12.00-zon. 24.00 uur: M. de Meijer, Badhuisweg 42, Cadzand, tel. (ol 17) 391366.: Kloosterzande en Hontenisse vrij. 17.00-ma. 08.00 uur. W. J. ter Burg, Cloosterstraat 29, tel. (0114) 686800, spreekuur zat. 11.30 uur in de praktijk Groenendijk 52. Tandartsen: West-Zeeuws-Vlaanderen: I. J. Buize. Nieuwstraat 55, Oostburg, tel. (0117) 453580. Spreekuur zat. en zon. 12-12.30 uur. Oost-Zeeuws-Vlaanderen. J. H. M. Brasseur, Beethovenhof 3a, Terneuzen. tel. (0115)618042, Spreekuren zat. 10-10.30 en 18-18.30, zon. 12- 12.30 uur. Apotheken: A. F. J. Hamann, Oostelijk Bolwerk 12a, tel 612060. Axel, zat. 10-11 en 16 30-17.30: Apotheek Axel, Oranjestraat 6, tel. (0115) 562888. Hulst.zat. 10-18 en zon 11-12 en 14-18 uur; Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. (0114) 314255. Oostburg en Zuidzande, zat. 10-12.30 en 13-16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30 en 18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel (0117) 452170. Dierenartsen: Terneuzen, Axel, Zaamslag: Dierenkliniek M.P. Schaub- J. Kop, Bastionstraat 3, Axel, tel. 0115-561488. Spreekuur, zat. 11.00- 12.00 uur. Hulst en Hengstdijk' M. P. Schaub, Zaamslag. tel. (0115) 431366. Spreekuur, zat. 11-12 uur. Bastionstraat 2, Axel. IJzendijke Dierenarts van de Vijver, tel (0117) 301388 bgg. (0117)348424 Spreekuur zat. 13 en zon. 12 uur in de dierenkli niek. Terneuzen- J. P de Vos en A Burm, Van Diemenstraat 83. tel. (0115)619628. Spreekuurzat. van 12.30-14.00uur Peter de Vos, Van Steenbergen laan 7. tel. (0115) 696425. Spreekuurzat van 12.00-13.00 uur Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis: 'Dierenartsencentrum West', tel. (0117) 382769 (0117) 492398/ (0117) 454484 Spreekuur Noordwal 81 te Oostburg, vrijdag 19.00-20.00 uur. zat. en zon. 13.00-13.30 uur. Oostburg: J. P. J, v. d Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel. (0117) 452103. Sas van Gent: E. O. M. David, Westdam 54, tel. (0115) 453800, spreekuurzat, 11.00-12.00 uur. St Jansteen e.o.: A.E. de Bruyn, Brouwerijstraat 92, Kapellebrug, tel. (0114) 312701. Spreekuur 11.00 - 12.00 uur. Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen, alarm nummer (0115) 442161 Thuiszorg: Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaanderen, voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar: West- Zeeuws-Vlaanderen: Telefoonnummer (0117) 456500, Kanaalzone: Telefoonnummer (0115) 674500, Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Telefoonnum mer 10114) 383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland, kraam- centrum Zeeuws-Vlaanderen, dag en nacht be reikbaar via tel. (0115) 674555. Pastorale zondagdienst: Oost-Zeeuws-Vlaanderen. zon. 12 - ma 24 uur E. van Acker. Hulst, tel (0114) 313167 West-Zeeuws-Vlaanderen, zon. 12 - ma 20 uur: N Beers, tel. (0117i 454671 Kanaalzone, zon. 12 - ma 24 uur. J. Eggermont, tel (0115)451882. (Advertentie) Banknummer: ING 65.07.90.782 t.n.v. Stichting Sawasdee •Telefoon: 0113-655784

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 43