De littekens van Peris Conrad PZC Mexicaanse politie pakt de gevreesde orenknipper op varia vrijdag 21 augustus 1998 Surinaamse agent bij opleiding slachtoffer van discriminatie en racisme het weer m "236 Heer Bommel en de Liefdadiger ©Toonder Studio's recept puzzel Weerlijn 0900-501 50 44 Zeeland: Herfst door Menno Pols Racisme en de Nederlandse politie. Ze lijken niet geheel vreemd van elkaar. Regelmatig duiken verhalen op over allochtonen die zich binnen 'het korps' niet op hun gemak voelen vanwege al dan niet leuk bedoelde 'grappen', vooroordelen en negatieve verwachtingen. Onlangs verscheen een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat het boven staande bevestigt. Ook binnen de po litieopleidingen hebben gekleurde medelanders het moeilijk, zoals blijkt uit het verhaal van Peris Conrad. Peris Conrad werkt nu bij de politie in Wageningen. Wie zijn verhaal kent, weet dat het puur aan zijn doorzet tingsvermogen te danken is dat hij zo ver gekomen is. „Wat er tijdens mijn opleiding in Lochem gebeurd is, kan ik niet vergeten of vergeven. Het litte ken blijft." Conrad werd 26 jaar geleden in Suri name geboren. Op zijn derde jaar kwam hij met zijn familie naar Neder land. Het gezin vestigde zich in Rot terdam, waar toen nog niet zo veel Su- rinamers woonden. „Op de lagere school was ik het enige donkere jonge tje in mijn klas." Toch werd hij niet op zijn huidskleur aangekeken. Na de lagere school en de mavo ging Conrad in dienst. Zijn legerplaats was Ede. Hij kreeg een vriendin in Rhenen en ging na zijn diensttijd in Arnhem wonen. „Ik merkte al snel dat het kli maat aan deze kant van het land an ders is. Mijn eerste baan was bij een beveiligingsbedrijf. Ik werd daar voornamelijk als koffiejuf gebruikt. Terwijl ik zelf niet eens koffie drink." Die zwarte Hij had het er snel gezien en sollici teerde bij de politie. Na enige tijd kon hij op de politieschool De Cloese te recht. „Ook daar merkte ik dat er vreemd tegen allochtonen aangeke ken werd. Op een gegeven moment belde mijn toenmalige vriendin naar school en ze vroeg naar mij. De tele foon werd aangenomen door een me destudent. Die wilde de telefoon in de wachtstand zetten, maar dat ging mis, waardoor mijn vriendin alles kon ho ren. De jongen die de telefoon aan nam, vroeg aan een ander of Peris er was. Die ander vroeg 'Wie is dat?', waarop de eerste jongen zei: 'Dat is die zwarte uit groep 12.' Mijn vriendin vertelde aan mij wat ze gehoord had en ik ben met die jongen gaan praten. Hij zei dat hij het heel normaal vond om mij 'die zwarte' te noemen. Ik zei Peris Conrad: „Zo kan het niet doorga dat hij dan maar beter geen telefoon meer naar mij door kon verbinden." Er bleven spanningen heersen op de politieschool, die zich geregeld uitten in kleine incidenten. Ze ontlaadden zich uiteindelijk in het voorjaar van 1997. „Er was een meerdaags volley baltoernooi op school. Ik deed niet mee, maar kwam wel vaak kijken. Om een paar mensen te pesten had ik een lied gemaakt waarin ik een beetje de draak met ze stak. Gewoon een leuk geintje, en zo werd het ook opgevat. Aan het eind van de week pakten ze me terug. Met een heel stel namen ze me te pakken en zetten ze me onder de douche. Met handboeien klonken ze me vast, en daar stond ik dan. Er werd gelachen, ik lachte ook, er werden fo to's gemaakt en daarna werd ik weer losgemaakt. Niks aan de hand. Zelfs de Surinaamse medestudenten zei den: 'Ja jongen, dat kun je verwachten als je ze zit te jennen', en zo was het ook." Het werd echter minder leuk toen Peris een paar weken later op school kwam. In de hal hing een uit vergroting van een van de foto's. Er overheen waren trahes getekend en er onder stond de tekst: 'Imagine, our monkey in a cage' (Stel je voor, onze aap in een kooi). „Ik stond perplex. Ik dacht niet meteen aan racisme, ik wil de weten wie het gedaan had en wat er achter stak. Ik ben alle klassen af ge weest om te zeggen wat er gebeurd was en dat ik graag, ook al was het al leen onder vier ogen, met de dader in contact zou komen om er over te pra ten." De dader meldde zich niet. Media Enige tijd later, tijdens een stagepe riode, werd Conrad opnieuw op ruwe wijze met het incident geconfron teerd. „Een medestudent belde me op zaterdagochtend op. Hij vroeg alleen maar: 'Heb je het al gehoord?' Ik vroeg foto Hans Broekhuizen/GPD „Wat?" Hij zei: „Zet de radio maar aan." Toen hoorde ik de hele affaire op het nieuws. Op dat moment stond echt alles stil. De media hadden lucht van de zaak gekregen en hadden de school gebeld. De toenmalige directeur had alles verteld, zonder eerst contact met mij op te nemen. Hij heeft het zelfs voor de televisie verteld. Dat neem ik hem nog steeds kwalijk. De huidige directeur van De Cloese, H. Hooghiemstra, doet de zaak af als een vervelend incident. „Het is niet maatgevend voor de situatie bij ons op school. Ook geloof ik niet dat het kli maat allochtoon-onvriendelijk is. Ik merk het althans niet." Saillant ge noeg sprak zijn voorganger Langhout - Hooghiemstra is vanaf november 1997 directeur - naar aanleiding van de posteraffaire in de media geheel andere woorden. Hij zei dat de kwes tie niet op zichzelf stond en dat er meer racisme op zijn school voor kwam. „Die woorden laat ik voor zijn rekening", aldus Hooghiemstra. Het volgende schokkende incident beleefde Conrad tijdens zijn afslui tende stage in het politiedistrict Lie- mers (omgeving Zevenaar). „Ik reed op een dag na de dienst naar huis in het oude Fordje van mijn vriendin. Ik had mijn burgerkleding aan. Onder weg kwam ik een van onze motor agenten tegen. Die middag had ik nog met hem aan tafel gezeten. Ik zwaaide en hij knikte. Vervolgens zag ik hem in mijn spiegel keren en achter mij aan komen rijden, op vijftig, zestig meter afstand. Hij begon allerlei gebaren te maken die ik niet begreep. Ik dacht dat ze voor iemand anders bedoeld waren, dus ik mindei'de vaart om hem er door te laten. Maar hij bleef op de zelfde afstand rijden." Klemgereden „Tot mijn stomme verbazing werd ik op een gegeven moment door vier po litieauto's klemgereden en werd ik uit de auto getrokken. Ik riep 'Jullie ma ken een vergissing, ik ben een collega van jullie, kennen jullie me dan niet?', maar het hielp niets. Ik werd als een crimineel behandeld. Wat bleek nu: iemand andere, die gezocht werd, had een valse naam aangenomen die toe vallig dezelfde was als die van mijn vriendin. Dus toen die agent mijn auto zag, tikte hij het kenteken in en stuitte op een naam van iemand die gezocht werd. Dat die persoon vijftien jaar ouder was en bovendien geen Surinamer deed kennelijk niet ter zake. De zaak is later wel uitgepraat, maar niet op een afdoende manier. Het commen taar van de agent was: „Als ik een bui tenlander zie in een oude auto, dan word ik argwanend." Dat is toch on gelofelijk? Er zijn nooit officieel excu ses gemaakt. Ik heb het gepikt. Het is de enige keer geweest dat ik mezelf in de steek heb gelaten, omdat ik nog in de opleiding zat en het papieilje zo graag wilde hebben." Peris Conrad is trouwens niet van zins ander werk te zoeken. „Ik werk nu in Wageningen en daar heb ik het goed naar mijn zin. Maar er moet wel het een en ander verandei'en bij de politie, want zo kan het niet doorgaan. Al hangen ze nog zo veel posters op dat ze graag allochtonen in dienst nemen, als de organisatie niet verandert wordt het nooit wat. Je kunt nog zulke mooie goudvissen hebben, maar als ze in troebel water zwemmen, gaan ze dood. Dan kun je nieuwe kopen, maar die zullen weer doodgaan. Tot je het water ververst." GPD L Lagedrukgebied H Hogedrukgebied lichte sneeuw matige sneeuw zware sneeuw lichte regen matige regen zware regen Europa: Meer beweging Na een vrij lange rustige periode komt er nu wat meer leven in de weerbrouwerij. Een westelijke stroming breidt zich snel over een flink deel van Europa uit. Daarmee wordt vooral de noordelijke helft van Europa gemakkelijk bereikbaar voor storingen. Het weer zal soms een herfstachtige aanblik gaan krijgen. De motor achter de westelijke stroming is een omvangrijk lagedrukgebied dat domicile zoekt boven Scandinavië. Landen als Noorwegen, Zwe den en Finland mogen rekenen op een dagelijks portie flinke bui en. Genoemde storingen brengen hun bewolking en regen van de Britse Eilanden naar de Benelux, Duitsland en ook het noorden, midden en oosten van Frankrijk. De Alpenlanden zullen deze re gens later vandaag ook mogen verwachten. Toch zijn de bergke tens van de Alpen een min of meer onneembaar obstakel voor de storingen. Ten zuiden er van blijft het droog. Dat houdt in, dat het mooie rustige en warme zomerweer zich terugtrekt tot in de lan den rond de Middellandse Zee. Maar een groot stuk van de Atlanti sche kust van Frankrijk, laten we zeggen het stuk ten zuiden van Bretagne, kan toch ook wel aardig weer houden met flink wat zon, en slechts een paar buien. Met temperaturen van 21 tot 26 graden is het daar nog heerlijk vakantieweer. Tot nu toe was in augustus stabiel zo- Door: Heieen de Bot merweer met slechts eenmaal een paar buien afgelopen dinsdag, maar verder vooral veel zon met fraaie temperaturen, zelfs oplopend tot ruim 30 graden rond de tiende. Vanaf vandaag slaat het weer om en komt er een langduri ge natte en winderige periode. Vanochtend regent het flink en sta; er een krachtige, op het water harde zuidwestenwind. Vanmiddag worden de eerste opklaringen vanuit het noordwesten verwacht i onze regio. Het zal dus een echte herfstdag worden met temperati ren die daar bij horen want warmer dan 18 a 19 graden wordt het niet. De wind neemt vanmiddag wel iets gas terug en wordt vrij krachtig tot krachtig uit het westen. Met een paar felle opklaringer is het lekker uitwaaiweer op het strand, vooral ook omdat de gol ven een fraai schouwspel opleveren. Zaterdag is ook een echte herfstdag. Er blijft vrij veel wind staan en de buien zijn talrijk voor; in de ochtend, 's Middags knapt het weer in onze provincie op, ze ker in vergelijking met de rest van Nederland. Er komen flinke zonnige perioden en de kans op een bui neemt af. De temperatuur past beter bij midden september dan eind augustus. Overigens is de rest van het weekeinde niet veel beter, want ook de zon dag staat nog onder invloed van een noordwester met buien. De buien worden wel geleidelijk licht en ook de wind zwakt verder af. Maar in tegenstelling tot de zaterdag kan nu de zonne schijn wel eens sterk tegen vallen. Is de zomer die zo laat op gang kwam dan nu al weer afgelopen? Herfst ZW6 19 Vooruitzichten weer zaterdag a. zondag maandag dinsdag max. 18° 17° 19° 20° min. 14° 12° 11° 12° wind NW 5 W 5 W 4 NW 4 vrijdag onder 20.56 zaterdag op 6.41 Maan vrijdag onder 20.33 zaterdag op 6.48 Nautisch bericht Harde zuidwestenwind, afnemend en ruimend naar west tot noordwest, kracht 6. Vlagerige wind tijdens buien. Het zicht is matig, in de middag verbeterend. Waterstanden VRIJDAG Hoog water Laag water 21 AUGUSTUS uur cm uur cm uur cm uur cr Vlissingen 02.19 233 14.42 228 08.38 180 21.05 20 Terneuzen 02.38 257 15.00 252 09.05 192 21.33 21 Bath 03.37 30316.06 297 10.06 224 22.37 24 Roompot Buiten 02.15 17514.45 164 08.25 122 20.50 14 Zierikzee 04.05 173 16.25 162 10.05 124 22.30 14 Stellendam Buiten 02.30 162 15.00 149 08.25 071 20.45 09 Wemeldinge 04.00 195 16.25 185 10.05 138 22.25 16 Philipsdam West 04.30 18816.50 179 10.05 132 22.25 15 ZATERDAG Hoog water Laag water 22 AUGUSTUS NM uur cm uur cm uur cm uur cr Vlissingen 03.05 244 15.22 09.18 180 21.45 21 Terneuzen 03.20 267 15.40 259 09.45 191 22.12 22 Bath 04.22 315 16.46 304 10.50 219 23.22 24 Roompot Buiten 03.00 183 15.20 170 09.00 120 21.30 15 Zierikzee 04.50 178 17.10 166 10.45 119 23.05 14 Stellendam Buiten 03.20 172 15.40 154 09.00 069 21.30 09 Wemeldinge 04.45 200 17.10 190 10.45 134 23.10 16 Philipsdam West 05.10 195 17.40 184 10.40 127 23.00 15 vermindering voor de door hem gegeven informatie. De over heid ziet de arrestatie van Ariz- mendi en 16 van zijn bendeleden als een triomf. Het is een zware slag voor de georganiseerde misdaad in Mexico, aldus com mandant Alberto Pliego, die het offensief tegen de bende leidde. Arizmendi staat bekend als de leider van een beruchte bende kidnappei-s die sinds 1995 in Mexico opereert. Om de families van zijn slachtoffers onder druk te zetten om losgeld te betalen, sneed hij meestal de oren van zijn slachtoffers af. Gevraagd in een interview hoe hij zich daar bij voelde, zei Arizmendi: „Ach, het is voor mij precies hetzelfde als de pijpen van mijn broek af knippen." Meestal liet hij zijn vrouw, een voonnalig verpleegster, dit kar wei opknappen. In het geval van Karlio Alfonso Hernandez Del- gado, zoon van een ondernemer en eigenaar van divereen benzi ne-stations, moest een dokter worden gex-oepen om een met bloed doordrenkte blinddoek te verwijderen. Karlio had twintig dagen zo vastgezeten voor hij werd bevrijd. De bende van Arizmendi wekte nauw samen met Mexicaanse di-ugshandelaren. In de laatste drie jaar werden in Mexico 1460 ontvoeringen bekend met een totale 'opbrengst' van 50 mil joen gulden. Arizmendi is verantwoordelijk voorzeker 200 van deze ontvoe ringen, die veelal plaatsvonden in de deelstaat Morelos. Hij kocht bescherming bij allerlei hoge functionarissen. Op de dag van zijn arrestatie had Ariz mendi duizenden pesos en dol lars aan steekpenningen bij zich. Iedereen die hem in de weg stond, bezweek voor de grote bedragen die hij ter plekke in cash aanbood. Commandant Pliego is volgens de advocaat van Anzmendi me deplichtig aan de ontvoeringen. Maar Pliego beweert geen cent van de 'oi-enknipper' te hebben aangenomen. Het kapitaal dat Arizmendi met zijn criminele activiteiten heeft vergaard, zal zoveel mogelijk worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Ariz- mendi zal hoogst waarschijnlijk worden veroordeeld tot twee keer levenslang. Hij geeft zelf de voorkeur aan een executie. „Het lijkt me niks, zo lang in de ge vangenis." GPD Heer Bommel wierp een bekommerde blik achterom en volgde haastig zijn metgezel, totdat de geluiden van het gevecht in de verte weggestorven waren. Het bedrukte hem, dat hij niet tussenbeide was gekomen. Maar het zien van een overvalauto die naar het strijd toneel reed, stelde hem gerust. 'De politie is paraat!' zei hij opgelucht. 'Relletjes en andere nieu- werwetsigheden worden hier goed in de hand gehouden!' 'Ach', zei de heer Brekel afkeurend. 'Wat doet de politie? Brengt die wat zon in het leven van arme landbouwers? Welnee! De tobbers worden opgesloten in een donker hok; alsof dat helpt. Ik zie het an ders. We moeten blijven lachen, is mijn motto!' 'Maar er moeten orde en regel zijnwierp heer Oil ie tegen. 'Men kan dit toch niet laten voortgaan?' 'Wel,' hernam de ander, 'ik merk, dat je een goed hart hebt. Dat is prettig, want misschien kan je me helpen om iedereen gelukkig te maken. Wees gerust, ik ga de ruzie van die eenvoudige landbouwers bijleggen. Lichtpuntjes brengen, nietwaar?' 'J-ja, ja', mompelde lieer Bommel. Hij hield de pas in, want de weg die naar slot Bommelstein leidde, was nu in het zicht gekomen en hij verlangde naar huis. 'Nee', zei de heer Brekel. 'Ik ga niet met je mee. Voor zitten en praten is er geen tijd. Wanneer je vreugde wilt verspreiden, heb je geen rust, hoor! Vandaag ga ik een nieuw type knalfiets op de markt gooien om het leven van de jongeren te veraangenamen.' Janny van der Lee Griekse salade (4 personen) Griekse vinaigrettes worden al tijd aangemaakt met vers ci troensap en nooit met azijn. De geu rige citroenen worden trouwens boven allerlei gerechten in partjes uitgeknepen en niet alleen boven vis! Ingrediënten: 5 tomaten 1 groene paprika 2 hard gekookte eieren 12 zwarte olijven 2 lente-uitjes 125 gram feta 5 eetlepels olijfolie 1,5 eetlepel citroensap peper, zout oregano. Bereiding: Snijd de tomaten in partjes. Halveer de paprika, verwijder zaadjes en zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in repen. Pel de eieren en snijd ze (het han digst met een eiersnijder) in partjes. Halveer en ontpit de zwarte olijven. Snijd de lente-uitjes in dunne rin gen. Klop olijfolie, citroensap, peper, zout en oregano tot een sausje. Meng partjestomaat, reepjes papri ka, halve olijven, ringetjes lente-ui en partjes ei in een kom dooreen en schenk hierover de vinaigrette. Meng opnieuw. Snijd de feta in blokjes, strooi ze vlak voor het ser veren over de salade en meng op- door Katrien Gottlieb Tien maanden duurde de klopjacht op Mexico's meest gevreesde crimineel, de veertig- voudige ontvoerder Daniel Lo pez Arizmendi, die ook enkele moorden op zijn geweten heeft. Begin deze week werd hij gear resteerd vlakbij zijn huis in Naucalpan en overgebracht naar de zwaar bewaakte gevan genis van Almoloya. Lopez Arizmendi, een voorma lig politie-agent, zei voor hij op transpoxl werd gesteld, dat hij geen enkele spijt heeft. „Als ik een pistool zou hebben, zou ik jullie allemaal neerschieten". Hij weet zijn axrestatie aan 'een slechte dag'. Een speciale politie-eenheid kwam Arizmendi op het spoor dankzij de medewerking van zijn vrouw, zoon en schoon dochter. Dit drietal werd op 21 mei ingerekend. Aiizmendi liep regelrecht in de val toen hij in ging op een uitnodiging van een vriend. De man stond onder po litiebescherming en kreeg slraf- (Advertentie) Doorloper 8o ct p/m 1. VOOR KORTE VERWACHTING NEDERLAND 2. UITGEBREID NEDERLANDS WEERBERICHT 3. STRAND- EN WATERSPORTWEER 4. REIS- EN VAKANTIEWEER 5. EXPERIMENTELE WEEKVERWACHTING HORIZONTAAL:! Gebrekkig; 2. rivier bij Bologna, eikenschors, muzieknoot; 3. sneeuwhut, piano (afk.), maatstaf; 4. vogel, rolroer; 5. onbehaard, hostie; 6. aalgeer, muzieknoot, dierengeluid; 7. daarenboven; 8. reus van een kerel; 9. getijde, ziekte; 10. bedrog, dubbelweefsel; 11. natuurlijke logaritme, moeilijkheid waarvoor men geen oplossing ziet; 12. vaderen moeder; 13. verlichtingsartikel. Wegener Arcade VERTICAAL:! Beroemde held uit een kinder boek, dik en plomp; 2. orgelregister, domme rik; 3. zeer gemeen, fatale vrouw, kunsttaal; 4. knap, oningewijde, leger; 5. boom, vod, Ne derlandse Spoorwegen, doek, Romeinse Rijk; 6. strekking, Denemarken (op auto's), atmos feer absoluut, meervoud (Lat. afk.); 7. per soonlijk vnw., ondernemingsraad, grasveld, deel van het oog, water in Brabant; 8. oude lengtemaat, tak van sport, voorzetsel, jon gensnaam, 9. muzieknoot, met name, staat, in het afgelopen jaar (Lat. afk.), plaats in Noord- -Brabant. Oplossing donderdag Poot, toom, kwark, start, boos, kruis, spaak, naaf, tafel, snuit, paar, spant, kaas, kruik. Het citaat is van Mme d' Arconville: "Men kan niet genoeg dingen en te weinig mensen liefhebben".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 4