Vlucht Peronne zonder verliezen .if iPZC sport 27 Twintigduizend jonge en oude duiven na lossing snel terug in Zeeland j duiven 1 L-i iZ' V* schaken dammen bridge - t ft B A ES? a f iêi o O G 0 G O o s n ■L Ob iO 2£ o o o vrijdag 21 augustus 1998 door Adrie van Riel Er gaan steeds meer stem- men op om het vervoer van de Zeeuwse postduiven ook in de komende jaren in handen te geven van het gespecialiseerde bedrijf Schikker. Het Borselse bedrijf heeft meer dan 25 jaar ervaring in het postduivenver- voer. Met zeven auto's worden wekelijks in de 57 verenigings lokalen de duiven opgehaald en naar de verzamelplaats Borsele (Schoondijke) gereden. Voor de reis naar Peronne moesten vrijdagnacht vier con tainers met een gezamenlijke capaciteit van circa achthon derd stalen boxen worden inge zet. Volgens de milieuwetten mogen er 27 duiven in een alu minium mand worden ver voerd. De twintigduizend dui ven voor Peronne werden vrijdagavond rond 20.00 uur in heel Zeeland opgehaald. Sluis, Temeuzen, Clinge, Rilland, St. Maartensdijk. St. Philipsland, Zierikzee, Kortgene, Goes, Westkapelle,'s-Heer Arends- kerke en Borssele werden aan gedaan. Cornelis-de Reu. Groede 83nd/ 1347m. l.H. Simpelaar (4vd5), 2-3. Mevr. Buyze (3vd6), 4. W. de Zutter, 5. D. Verherbrugge, 6. Mevr. Scheele. 78jd/1335m. 1-4 Mevr. Scheele (3vd6), 2 Mevr. Buyze (3vd6), 3. G. Dusarduyn jr (8vdi5), 5. H. Simpelaar (4vd6), 6. M. Koe nen. Oostburg 176d/1437m. l.J.de Smet, 2. P. Boekhout (3vd5), 3. R. van Hee (13vd25), 4-5. R. Zeegers- Verstraete (5vd7), 6. L. Verheye. 104jd/1421m. 1-5 W. Daansen. 2. J. Verhoek(6vdll), 3. R. van Hee, 4. J. de Smet (5vdl0), 6. J. de Krijger/zn. Biervliet 274nd/1423m. 1-4 L. Benz (6vdll), 2-8. B. Provoost, 3-6- T.AenM. Vonhout, 5. C. de Graaff, 9. Comb, de Regt/zn (7vdl2), 10. F. Dellaert/zn (15vd30). Uzendijke 102nd/1409m. 1 Comb. Dellaert, 2. R. Thomaes, 3. Comb. Groosman, 4. J. van de Sande. 5. P. de Smet. 6. G. de Boevere 94jd/1436m. 1. M.Kuil, 2-6. M. Rodts, 3-4. P. de Smet, 5. A Dupont. Z' jsv; Rayon 2 1 Binnen twaalf uur werden de duiven om 7.45 uur in Peronne gelost voor een afstand van cir ca 185 kilometer. Het was mo gelijk om de duiven van dezelf de lossingsplaats in te manden voor het kampioenschap jonge duiven of voor het navlucht- kampioenschap. Veel liefheb bers splitsten hun aantal in te korven duiven voor deze aparte vluchten. Met zuidwestenwind haalden alle Zeeuwse duiven een snelheid van tussen de 85 en negentig kilometer per uur. De vlucht had een prima verloop en kende praktisch geen verlie zen. Peronne. Vlucht natoer oude en jonge duiven (nd), vlucht jonge duiven (jd). Rayon 1 Hoofdplaat 334nd/1413m. 1-4-6. H. Calon, 2. M. deRuysscher (4vd4), 3. Poorter-Poissoniers (5vd6), 5-8- 10. A Gemaert (13vdl8), 7. J.Wae- beke/zn (7vdl0), 9. C. Temmerman (9vdl4). Breskens. 118nd/1417m. I. H. Mookhoek/zn, 2-3-4. J. Quaars (14vd21). 5. I. den Dekker (7vdl0), 6. A van Oevelen. 84jd/ 1448m. 1 I. den Dekker, 2.1. Note- baert, 3. I. van Grol, 4. Van Mul- ken-Mookhoek, 5-6. H. Mook hoek/zn (8vdl0). Schoomlijko 222nd/1424m. 1-2-6-8-10. E. de Wever, 3-4. L. van de Leye, 5-7-9. Axel 207nd/1441m. 1 J. Verschu ren (8vdl5), 2-6. De Mui-Kop, 3-4- 5. C. de Poorter (7vdl0). 274jd/ 1456m. 1. Comb, de Mui-Kop, 2-3- 4-5. P.P. de Poorter, 6. P. de Bakker. Zaamslag 148nd/1466m. 1-2-4-5. Gebr. Scheele, 3-6. H. de Feyter. 250jd/1468m. 1-2-3 Gebr. Scheele, 4-5-6. H. de Feyter. Sas van Gent 137nd/1435m. 1-6. Comb. Elegeert (5vd6), 2. W. Winne, 3-5. B. van de Berghe (7vdl2), 4. E. en L. Breepoel (14vd30). 59jd/1430m. 1-3-4-5-6. E. en L. Breepoel (12vd20). 2. G. Be gijn. Sluiskil 146nd/1447m. 1-3-6. P. Zegers (20vd30), 2. J. Boerman, 4. J van de Graaf, 5. H. de Feber (6vd8). 194jd/1460m. 1-5. H. Ze gers, 2. P. Zegers, 3-4. A Bouch- aut/zn (10vdl8), 6. J. Dane (llvdl4). Philippine 286nd/ 1438m. 1. Th. Scherbeyn (3vd6), 2. Roegiest-Visser, 3-5. Osw. Haers (12vd20), 4-6-7. J. de Mul/zn (30vd38), 8. A Buyze, 9. J. Kornelïs. 36jd/1437m. 1P. Pieters, 2-3. Ram- meloo-Wiskerke. Westdorpe 83nd/1413m. 1-5. A Rombout (6vd9), 2. P. Baecke (5vd6). 3. R. van Kwikkelberghe, 4-6-7. Arn van Paemel, 8. Gijsel-Istas 27jd/ 1465m. 1-3. P. Baecke, 2. R. Pielaet Temeuzen 166nd/1424m. 1-2-3. A Delzenne. 4. J. Geelhoedt. 5 J. van de Berg (9vdl0), 6 G van Houdt. 105jd/1438m. 1 Wilte-Bruce. 2. J. Verplanke (4vd7), 3-5 A de Meyer, 4. J. van de Berg, 6. Moes-Taalman (7vdl0). ,C 4- S r> t - >-\*/ sfs 4 Rayon 3 Kloosterzande 86nd/1416m. 1 Re. van Goethem, 2. J. Verschuren, (4vd4), 3. R. de Nijs (7vdl0), 4. G. Vioen, 5. L Dhondt (3vd3), 6. Th. Voet.l65jd/1432m. 1. G. Vi- oen(6vd8), 2-5. W. Volleman (10vdl4), 3. Jo. Voet (8vdl2). 4. J Verschuren (3vd6), 6. R. Mahu. Hei kant 268nd/1421ni. 1. Jo de Kind. 2 C H. de Beule, 3. A Thijs/zn, 4. E Verschuren, 5. Jos. Elegeert, 6 Wil ly Elegeert. 44jd/143 lm. 1-2-3-5-6. A Thijs/zn, 4. Gebr.van Houte. Hulst/Steen 243nd/1497m. 1. Jan van Helsland, 2-3. C. Dehulsters (9vdl 1), 4. A de Meyer, 5. E. van de Walle(4vd5), 6. Th. Casteels (7vd9). 350jd/1472m. 1. P. Dhondt, 2. Jan van Helsland (16vd24). 3 F. Calon (3vd6). 4-6. F. Jansen (llvdl8). 5. Ed. de Nijs(4vd5). Clinge 228nd/ 1469m. 1-10. J. van Spaandonck (24vd41), 2-7-9. Piet Bolsens (9vdl2), 3-6. A van de Brande (4vd6), 4. L. Willaert, 5. Danckaert- van Riel (12vdl6) Koewacht 114jd/1425m. 1. H van Dijk 11 vdl8), 2-8. G. Schalkens (6vdl0), 3-4. Jo. Rombout, 6-7. R Rotthier. Rayon 4 Kortgene 351nd/1421m. 1 L. de Fouw, 2-6. Comb, van Belzen, 3. M.C. Clement, 4 J Brouwer/zn, 5. H. Verburg/zn. 231jd/1453m. 1. W. Filius, 2-4. L de Fouw, 3. M. van Belzen jr. 5. J.C. de Fouw, 6. Mevr. Verwei Borsele 287nd/1446m. 1. foto Ben Seelt Gebr. Walhout (9vdl3), 2-4-5-6. T. van de Gruvter (20vd35), 3. A West dorp. 163jd/1421m. 1-2-5 A Goe man. 3. Jaap de Vos, 4. Comb. Traas, 6. G. Capello. Lewedorp 75nd/ 1386m. 1-5. Gerda de Jonge (10vdl7), 2-3-4. T. Hoondert (8vdl3). 97jd/1434m. 1-2. Th. Hoondert, 3-4. Gerda de Jonge, 5. R. Raatgever. 's-Heer Arendskerke 216nd/1422m. 1-2-3-4-5. D. Rijk (12vdl9), 6. L. Goedegebuure (llvdlS) 160jd/1427m. 1-2-3. D Rijk, 2-6 L. Goedegebuure. 5 J. van Maldegem (6vd8). Goes 699nd/1425m. 1-2. J L Hartman (3vd6), 3. L.F. de Putter (5vdl0), 4- 5-9. Ad Mulders (13vd24), 6-10. J. Steenhard (9vdl6). 7-8. D Wage naar. 242jd/1433m. 1-6. J. de Witte (17vd32), 2. N. deNooyer. 3-4. L. de Putter (8vdl2), 5. C. Witte Goes(R D) 250nd/1422m. 1. C. Geers, 2. C. Steenhard (4vd8), 3. Rokven/dt. 4 G Jacobusse, 5-6. M. Kaan (JL) 125jd/1398m. 1-2-3-4-5 Hoek- man/zn. 's-Heerenhoek 123nd/ 1422m. 1KeesRentmeester(6vd8). 2-3-4-5. Sj van Eykeren. 96jd/ 1381m. 1-2-5. Sj. vanEykeren. 3-4 JobdeSmidt. Rayon 5 Yerseke (N) 253nd/1458m. 1 C de Rooy, 2-5 M van de Dorpel (6vd6), 3 Jac Neels (6vdl0), 4 Mevr van der Jagt, 6. E. Minnaard Jz. 315jd/1453m. 1-3. E Minnaard Mzn(10vd20),2 J.Feytel,4. M. van de Dorpel, 5 D Kosten (9vdl9), 6. E. Minnaard Jzn. Kapelle 594nd/ 1463m. 1 M Hengsdijk, 2. H. Won- dergem jl (6vdll allen 1 op 10), 3 Jo Dekker, 4. C. Zegers, 5.0. Zegers, 6- 7. Jaap Bras, 8-9-10. G. van Ewijck/zn 161jd/1426m. 1. M. Ou deman, 2. M Hengsdijk(3vd5), 3-5. P Glas, 4. Jo Dekker. 6 G van Ewijk/zn Krabbendijke 299nd/ 1442m. 1-3-7. Gebr. Clement, 2-4 P Neels, 5. J. en H. van de Vrede, 6. J A Meeuwsen. 319jd/1441m. 1-2- 3-4-5 Gebr. Clement (26vd60), 6 J. Kaat. 7 A van Iwaarden. Yerseke (L) 298nd/1416m. 1-2-3 D de Voogd, 4-6 Em van Hijfte, 5 J. Murre 152jd/1439m. 1-2-3-5. J Sinke(13vd20), 4. E. Vermast, 6 D. de Voogd. Rilland 184nd/1432m. 1- 3-5. Danny Hillebrand, 2. C. Moi- son, 4 P. Boone, 6. Comb, de Bie. 196jd/1460m. 1-4-5-6. Hillebrand- Klokkegieter, 2-3. Danny Hille brand, 7. W. van Boven. Hansweert 72nd/1443m. 1-3-5. S. Op 't Hof/zn (6vdl0), 2-6. K. Niemeyer (6vdl0), 4 J. Flips. 48jd/1427m.'1-3-4-6 K Niemeyer (6vdl0), 2. S. Op 't Hof (3vd5) 5. J. Flips. Wemeldinge 200nd/1420m. 1-3 W. Scheers, 2. S Boer. 107jd/1431m. 1-2 W. Scheers, 3. Comb, de Groot (5vd 10). Rayon 6 Zierikzee (GW) 256nd/1410m. 1. A Berrevoets. 2 A Bouterse (7vdl0), 3-6 Gebr Berrevoets, 4 M K Knjger (3vd4). 5. W Blom 6 J A van de Linde 20Sjd/1408m. 1 J A van de Linde,2.M.K Krijger, 3. W Blom, 4-5 Comb, van der Kamp, 6 A Romijn Oud-Vossemeer 182nd/1415m. 1. Dick Vaders (12vd24), 2-3-6. P. Hommel. 4. Toon van Daalen. 5. Andr. Havermans (Gvdl 1). 162jd/1440m. 1-2-4. Jan Capelle, 3. Dick Vaders. 5. Andr. Havermans, 6 Alfr. Vis St. Maar tensdijk 439nd/1394m. 1-2-5-9. Ineke Quist (21vd30), 3-7 J. Wal- pot/zn. 4 J. van de Repe (10vd20), 6. A Bolijn (17vd34). 8. R van Raay (7vd7), 10 H. van Hemert 138jd/ 1461m. 1-2 Ineke Quist, 3-5 D. de Wilde jr. 4-6. J. van de Repe Scher- penisse 281nd/1396m. 1-3. L. Hage (8vdl0), 2. A Moerland (8vdl6). 4- 5. J Op de Brouw (6vd8), 6 P. ÜyL 179jd/1424m. 1. J. Op de Brouw (6vd6). 2-3. M. de Viet (9vdl6). 4-5- 6. J J Boller Zierikzee (Z) 72nd/ 1363m. 1-2-3-4-6. J. den Hengst. 5. J Pankow, 7 L.Verseput 37jd/ 1397m. 1-2-3 J den Hengst (9vd 18). St. Philipsland 511nd/ 1424ni. 1-2-8. P. Wagemaker 17vd33), 3-6. A Kot 16vd314-7. Comb. Reyngoudl/zn (15vdl7), 5- 10. Jac. Reyngoudt (10vd20). 9. C. Verwijs 109jd/1437m. 1. L. Reyn goudt (8vdl3), 2-3. R. van de Reest, 4-6 J D. Quist, 5. Comb Reyn- goudt/zn. Tholen 183nd/1427ni. 1 M Laban/zn (9vdl4), 2 T. Winkels. 3 Jos. Vaders. 4-6. P. La ban (10vd20), 5-7. C Moeliker/zn. 139jd/1446m. 1-3. M Laban/zn (6vdl0), 2. P Laban (6vdl0), 4. L. van de Klein, 5. C Laban, 6. F. Bal. N'ieuwerkerk nd/1430m. 1 C. de Krijger, 2-4 L. Knop. 3-5. J.J. Dou- wes jd/1407m. 1-2-4 L. Knop, 3. J.J. Douwes, 5. J. Boogerd (jeugd). Rayon 7 Arnemuiden 667nd/I148m. 1-8. J.D. Schroevers, 2-3-4-5. C. Schroevers(llvdl9), 6. H. Baas/zn, 7 Bast. Marteyn, 9. G de Nooyer, 10. Jac. Schroevers. 4(>5jd/1455m. 1-2. Bast. Marteyn, 3-7. G. de Nooyer, 4 Jac Schroevers, 5. Comb, de Ridder. 6. K. Kwekke- boom. 8-9 P.Schroevers (llvdl9), 10 C. Schroevers Vlissingen (P) 66nd/1375m. 1 Gebr Theune (6vdl2), 2. D. Wissekerke, 3-5-6. J J Maas. 4. C. van Gemert llOjd/ 1421m. l.M.Meerman/dt. 2-3-6. H. Siereveld, 4-5 H. Wzietek Middel burg (T) 266nd/1430m. 1-2 Comb. Abee. 3. A Houmes/zn (16vd30), 4. J.C. Hoek, 5. A Walraven (6vdl 1), 6. W Huige.l38jd/1411m. 1 B Haan, 2-4-6 A Geschiere, 3. Ko Sturm. 5. Comb. Abee. Souburg 200nd/ 1422m. 1 M Stokman, 2. J. Wan- jon, 3. F Borremans, 3-4. P. Borre- mans, 6. A Memenboer (7vd9). 70jd/1415m. 1-3. J. van Peenen, 2- 5-6 K. Wielemaker/dt, 4. J. Boone. Middelburg (Z) 193nd/1403m. 1-5- 6. J.Klap (llvd20), 2-7 R van Her cules, 3-4 J.Crueq 162jd/1385m. 1 Bram Bugajski, 2A Wagenaar, 3. J Klap, 4-6. Ad en Rie Ooms. 5. B. Baukema. Vlissingen (S) 172nd/ 1437m. 1-5 Weering-de Buck, 2 L. Daane. 3 J D Martevn. 4-6 F Albers 97jd/1399m. 1-2-4-5 JD Martev-n (8vdl7). 3-6. F Albers (7vdlÖ). Westkapelle 558nd/ 1413m. 1-2 J K Dommisse 3-7 JP Hengst. 4 E Melchior. 5-10 W Minderhoud, 6 J Toutenhoofd, 8 W. Verstraate(29vd32). 9. J de Wit te 354jd/1429m. l.J.K Dommisse, 2 AStroo(llvd20),3-4.R Melis,5 J. P. Hengst, 6 J. Toutenhoofd (7vdl4). 1 loorCor Jansen Hoe moet je sterker geachte spelers aanpakken? Voor- tiehtig, of met geweld? Voor lide mogelijkheden valt iets te jgen. Door aan te sturen op lode remisevarianten kan de Sterke tegenstander misschien orden verleid tot ondoordach- le winstpogingen. Steek je de 'ioel vanaf het begin in brand, lan loop je het risico van een melle nederlaag. Maar wie niet 'aagt, wint ook niet. Dat blijkt lit enkele verliespartijen van 'eeuwse spelers uit het Hoge school Zeeland Toernooi. Sipke Ernst-Cor Jansen 1. Pf3 Pf6 2. c4 c5 3. Pc3 d5 4. txd5 Pxd5 5. d4 cxd4 6. Dxd4 Fxc3 De opening lijkt in het voordeel van wit te verlopen, maar dat is loch voornamelijk schijn. Na iüoop was wit van mening dat lij beter de dames had kunnen ruilen. 7. Dxc3 e6 8. Lg5 f6 9.Tdl Ld7 'lO. Ld2 Pa6 11. e3 Tc8 12. Dd4 i5?l tVit neemt de pion op a7 niet, imdat hij in dat geval wel erg ichter komt in ontwikkeling. 13. Dh4 Db6 14. Ld3 Pb4 15. Lxh7Txh7! 16.Dxh7 lie diagram 1 let kwaliteitsoffer heeft zwart nooie aanvalskansen bezorgd, kerk zou nu zijn 16... Db5! De dreiging Pc2 wint wit dan tot de rolgende afwikkeling: 17. Dg6+ Kd8 18. Lxb4 Lxb4+ 19. Pd2 Jcd2+ 20. Txd2 Tcl+ 21. Tdl door Berry Westra In het Franse Lille zijn gisteren de wereldkampioenschappen bridge begonnen. Er is in dit me- ga-evenement, dat eenmaal in de vier jaar wordt gehouden, een groot aantal titels te verge ven. Bij zowel de open paren als de damesparen, gemengde pa ren, seniorenparen, open vier tallen en damesviertallen wordt gestreden om de wereldtitel. In tegenstelling tot bij andere kampioenschappen, zoals de Bermuda Bowl en de Olympia de. zijn er per land niet of nau welijks beperkingen aan het aantal deelnemers gesteld. Zo beeft de Nederlandse Bridge Bond maar liefst vijf teams af gevaardigd voor de strijd om de Rosenblum Cup. Daarnaast reist een aantal andere teams op eigen kosten af naar Lille. Bij de paren is de Nederlandse inbreng nog veel groter. In de open afde ling nemen 34 Nederlandse pa ren deel aan de titelstrijd. De nationale top had vorige week twee prima mogelijkhe- A A A AW lytr A A <3ö A èêl as? a Diagram 1 Txdl 22. Kxdl Dxb2 23. Dc2 Dal+ 24. Del Dxa2 en zwart heeft minstens remise. Na de ge speelde zet ontsnapt de witte koning naar de vleugel, hoewel hij nog lang niet in veiligheid is. 16 Pc2+ 17. Kfl Db5+ 18. Kgl De2 19. Tel Lb5 20. Dg6+ Ke7 21. De4 Tc6! 22. h3 Ld3 23. Dd5 e4 Zwart lijkt nu toch aan het lang ste eind te trekken. 24. Txc2! Txc2 25. Kh2 Na lang nadenken gespeeld. 25exf3? De beslissende fout. Na 25 Dxf2! was de situatie nog lang niet duidelijk. Wit kan wel en kele schaakjes geven, maar de zwarte koning loopt naar g8 of g6. Ook na 25Txd2 26. Tel Tc2 mag wit blij zijn, als hij eeuwig schaak kan geven. 26. Lb4+ Ke8 27. De6+ KD8 28. Lxf8 Tc7 29. Ld6 Zwart geeft op. Johan de Wolf probeerde het te gen dezelfde Sipke Ernst op een andere manier. den om zich voor te bereiden op Lille. In Amsterdam werd de Modalfa Toptwaalf gespeeld. Ondanks het feit dat dit invita- tietoemooi speciaal met het oog op het WK een maand vervroegd was, ontbraken vier toonaange vende paren vanwege vakantie. De oud-wereldkampioenen Muller-De Boer legden beslag op de eerste plaats, voor Ramer- Pauiissen en Leufkens-Westra. Op het volgende spel kreeg Bau- ke Muller de handen op elkaar: Zie diagram 1 De twee ruiten opening van noord was Multi en het 2SA re- bid toonde een SA-verdeling met 22-23 punten. Zuid gaf een Jacoby transfer en verhoogde drie harten naar vier harten. Door het initiële twee harten bod sorteerde de transfer echter niet het gewenste effect om de sterke hand leider te maken, West mocht uitkomen en een klaverstart had het contract di rect tot zinken gebracht. Wubbo de Boer was echter niet helder ziende en kwam normaal uit Sipke Ernst-Johan de Wolf I. Pf3 d5 2. c4 e6 3. g3 Pf6 4. Lg2 Le7 5.0-0 0-0 6. d4 c6 7. b3 Pbd7 8. Dc2 b6 9. Tdl Lb7 10. Pc3 Tc8 II. e4 dxe4 12. Pxe4 Pxe4 13. Dxe4 La8 14. Dc2 Dc7 15. Lf4 Ld6 16. Lxd6 Dxd6 17. c5! Sterk gespeeld. Na 17 bxc6 18. Pg5! f5 (andersPe4) 19. dxc5 Dxc5 20. De2 is er van de zwarte stelling weinig meer over. Zwart probeert zijn stelling zo weinig mogelijk te verzwakken, maar het is te laat. Hij wordt meedo genloos weggedrukt. 17... Dc7 18. b4 Pf6 Het veld d5 is slechts een gerin ge compensatie voor de misera bele stelling van de loper op a8. 19. Tabl Tfd8 20. Pe5 Pd5 21. Pc4 Lb7 22. Pd6 Ta8 23. a3 Lc8 24. Tbcl Ld7 25. Dd2 Tdb8 26. Tel a5 27. Lxd5 cxd5 Nu krijgt wit een gevaarlijke vrijpion, die snel beslist, maar 27 exd5 28. Te7 bood nog min der perspectief. 28. Df4 Le8 29. b5! bxc5 30. Txc5 Dd7 31. Teel Tb6 32. Tc6 Txc6 33. bxc6 Dc7 34. Pxe8 Dxf4 35. gxf4 Txe8 36. c7 Tc8 37. Tbl Zwart geeft het op. Hans Groffen-Loek van Wely 1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. cxd5 Pxd5 5. Pa4?! Deze op het eerste gezicht ab surde zet werd bedacht door de Armeense speler Nadanian en onder andere door Kortsjnoi overgenomen in een partij met de Israëlische speler Sutovsky. Het is dus nog mogelijk op de vijfde zet een nieuw idee te lan ceren. Het schaakspel is nog niet 1 noord ^AHV <?A85 OVB983 <£AV west oost B 1094 £875 <?VB 'v'H? <>62 O AH75 107632 ÖH985 zuid £632 V1096432 O 104 <£B4 West gever, niemand kwetsbaar W N O Z De Boer Ramer Muller Paulisser pas 2C* pas 2^ pas 2SA pas 3<C> pas pas 4^? pas pas pas diagram 1 met schoppen boer. De leider won in dummy en vervolgde met harten aas Muller realiseerde zich dat zijn partner een keer uitgeput. De bedoeling is zwarts tegenspel met Pxc3 en c5 te be moeilijken. 5 Lg7 6. e4 Pb6 7. Le3 0-0 8. Pf3 Lg4 Sutovsky speelde 8 Pxa4 en moest na 25 zetten opgeven. 9. Pc5 Pc6 10. d5 Meteen Pxb7 is ook al gespeeld. De zet van Groffen laat veld e5 vrij en opent de diagonaal van Lg7 naar b2. 10Pe5 11. Tel c6 12. Pxb7 Db8 13. La6 Na 13. dxc6 Pxc6 14. Txc6 Dxb7 heeft zwart mooie compensatie voor de pion, maar nu gaat het ook niet goed voor wit. 13 cxd5 14. exd5 Pxf3+ 15. gxf3 Lc8 16. Pc5 De5! Wit staat reeds verloren. 17. Lc4 Pxc4 18. Txc4 Td8 19. b4 Txd5 20. Del Lh3 21. Ke2 Tad8 22. Te4 Dh5 23. Tgl Lf5 24. Tg5 Dxh2 25. Lf4 Dh4 26. Tc4 Txc5! De beslissing. 27. Ld6 Wit geeft het op. Hans Weiten was met een toer- nooirating van 2373 met grote voorsprong de beste Zeeuw. Te gen de import-Belg Donovan moest hij echter het hoofd bui gen. L. Donovan-Hans Weiten 1. e4 c5 2. Pc3 e6 3. f4 d5 4. Pf3 dxe4 5. Pxe4 Le7 6. Lb5+ Ld7 7. Lxd7+ Pxd7 8. d3 Pgf6 9.0-0 0-0 10. Khl Pd5 11. Del P7f6 12. a3 Dc7 13. Pe5 Pxe4 Door deze afruil krijgt zwart mogelijkheden op de d-lijn. Er staan ook nadelen tegenover. 14. dxe4 Pf6 15. Ld2 Tfd8 16. Lc3 Pd7 17. Pg4 f6 18. Dg3 Kh8 aan slag moest komen om klave ren in te spelen. Dat kon alleen als west harten vrouw had. Koelbloedig deponeerde 'de professor', zoals Muller wordt genoemd, harten heer onder harten aas. Even later kwam west aan slag met harten vrouw om klaveren in te spelen. Zo ging vier harten een down. Aan de meeste tafels was noord leider in vier harten en kwam oost uit met ruiten aas. Met open kaarten kan het contract ge makkelijk worden downge- speeld via ruiten heer en ruiten na. West maakt dan een troef- slag. Met dichte kaarten was dit tegenspel echter iedereen te machtig. De Boer-Muller won nen daarom een vracht aan IMPs op het spel Spelers die niet waren uitgeno digd voor de Modalfa Toptwaalf konden warmdraaien in de Hol land Casino Scheveningen Bridgeweek. Het prominentste paar was Van Eijck-Zhao, win naar van onder meer de TAS-fi- nale. Zij wonnen in samenwer king met de geroutineerde Van 19. Tael b6 20. Te3 Pf8 Met eenvoudige middelen heeft wit een mooie stelling opge bouwd. Zwart moet op zijn ko ning letten. 21. Dh4 Td7 22. Dh5 Tad8 23. e5 Tdl 24. Tf3 f5 Zie diagram 2 I ft A A A A 4 A A A W a a IB S? Zwart had er waarschijnlijk op gerekend hier 28 De2 te kun nen doen, maar dan volgt schit terend 29. h5!' Txel 30. hxg6! Txfl+ 31. Kh2!' en zwart kan mat niet verhinderen. 29. exf6 Dd7 30. Lc3 Df7 31. Dg7 Dxg7 32. fxg7+ Kg8 33. gxf8D Kxf8 En wit wint gemakkelijk. Probleem van de week Kahl, 1930. Wit: Kb8, Ta8, Pdl, pion g2. Zwart: Kfl, Dc6. Help mat in drie zetten. Het moet zo: 1. Zwart zet. Wit zet. 2. Zwart zet. Wit zet. 3. Zwart zet. Wit zet mat. Er zijn nog geen compu ters, die dergelijke problemen kunnen oplossen. Zie diagram 3 Diagram 2 25. Pf6! Een mooie zet, die de zwarte stelling zeer moeilijk maakt. Zwart mag niet 25 ...gxf6 spelen vanwege 26. exf6 en de dreiging 27. f7 of 27. fxe7 kost te veel ma teriaal. Bijvoorbeeld: 26 Ld6 27. f7+ Td4 28. Tg3 en zwart gaat mat. 25 ...g6 Hier of op de volgende zet had zwart met 25 Txfl+ een be langrijk tempo kunnen winnen. 26. Dh6 Dc6 27. Lel Db5 28. h4! Goed berekend! Het was ook nodig, want het zwarte tegen spel op de d-lijn stond op uit barsten. 28Lxf6 Oppen-Rebattu. De viertallen eindigden in de paren als derde achter de Brabanders Van Wei- Bakkeren en de Zeeuwen Markovic-Pattenier. Op het vol gende spel profiteerde de Rot terdamse combinatie optimaal van de zee aan biedruimte die ze van oost kreeg: Zie diagram 2 Zeker tegen sterke tegenstan ders is het ook bij deze kwets baarheid verstandig om met de oosthand hoger te bieden dan twee harten Na vier harten heeft zuid een vreselij k biedpro- bleem. Klein slem is nog wel be reikbaar. maar groot slem is waarschijnlijk een biug te ver. Na het slappe twee harten kon zuid rustig een forcing twee schoppen bieden. Na drie ruiten van noord werd met vier klave ren de tweede kleur in stelling gebracht. Noord liet nu met vier harten, de kleur van de tegen partij, horen dat hij een goede hand had. Zuid deed hetzelfde met vijf harten. Vijf schoppen door Leo Anderson Veel damproblemen zijn ge baseerd op het motief van een typische slotstand met een verrassend scherpe winst. Meestal is daarbij zwart aan zet met winst voor wit. De kunst is 0111 het motief uit te bouwen tot een volwaardig probleem, dat voor een partijspeler aan aan trekkelijkheid wint wanneer daarin het spelelement is ver werkt. Willem Lente was een van de problemisten die in het bezit was van zo'n bijzondere gave, wellicht mede omdat hij een geducht partijspeler was. In het volgende probleem is te zien hoe wit in diverse vananten de zwarte stelling volledig in zijn greep heeft. Zie diagram 1 den geboden, maar in beide ge vallen loopt het verkeerd af. Zie diagram 2 O O O O O G O Oplossing van de vorige week Bron, 1976. Wit. Ka6, Tel,pion nen op a5 en b5. Zwart: Kb8, Lfl. pion g2. Wit maakt remise met 1 Tc5! glD 2. Tc8+ Kxc8 pat. De toren moest naar c5. Bij voorbeeld: 1. Tc2?? Lxb5+ 2. Kxb5 glD en zwart wint. toonde een schoppenfitje 5SA, een groot slem poging. Die voor zet werd door Jack Zhao vak kundig ingekopt: +1510. diagram 2 2 noord £H6 v' A B ÓHV87542 £>98 west oost £532 £94 <2 1072 ^2 HV986543 O 1093 <ÏV743 £hb zuid AVB1087 ÓA6 A10652 Noord gever, Oost/West kwetsbaar W N O Z Zhao Van Eiick pas pas 4£ pas 4^? pas 5<? pas 5^ pas 5SA pas 7^ pas pas pas Diagram 1 Wit 9 sch. op 27-28-32-34-37- 40-43-49-50 Zwart: 9 sch. op 9-13-17-19-23- 24-26-36-45 Wit begint met twee schijven te offeren: 1. 28-22 17x28 2. 27-21 26x17 waarna het spel kan be ginnen, ingeleid met 3. 34-29 en zwart kan op drie manieren slaan 3 A 24x33 4. 50-44 45x34 5. 44-39 33x44 6. 49x18 13x22 7. 32x3 17-21 8. 3x26 22- 27 9. 26-31! 27-32 10. 37x28 26x27 11. 28-22! 27x18 12. 43- 38 en wint op tempo. Maar het kan ook anders gaan, namelijk: 3 B45x34 4. 29x18 13x22 5. 32x3 17-21 6. 3x26 22-27 Steeds wordt nu het sterkste spel voor zwart ge volgd. 7. 43-39 34x43 8. 49x38 27-31 9. 37-32 31-37 10. 26x42 36-41 11. 42-48! 24-29 of 12. 48-39 41-46 13. 39-28 29-34 14. en wit wint door 28-39 of 28-5 En dan de derde variant 3 C 23x34 4. 32x3 27-22 de beste 5. 40x20 22-27 6.3-26 27-31 7. 20- 14 31x42 8.26x48 36-41 9.48-37 41x32 10. 43-38 32x43 11. 49x38 Om het verhaal compleet te ma ken is er nog een schijnoplos sing, die niet naar winst, maar remise leidt: 1. 37-31 26x37 2. 32x41 23x31 3. 43-38 36x47 4. 38-33 47x29 5. 34x3 45x34 6. 3- 25 34-40 7. 25-43 21-26 8. 43-27 13-19 9 27-32 26-31 10. 32x14 24-29 enzovoort remise In het volgende probleem wordt zwart twee keuzemogelijkhe Diagram 2 Wit: 10 sch. op 23-28-29-31-33- 37-39-42-44-45 Zwart: 10 sch. op 7-9-13-14-17- 20-22-26-27-30 Na de volkomen logisch laatste zet van zwart 21-27 staat wit er wel erg belabberd voor. Maar nu is het juist het aardigst in de problematiek, dat uitgerekend in dergelijke schijnbaar hopelo ze situaties een verrassende combinatiewending een uitweg biedt, die zelfs winnend kan zijn. Met 1.37-32 kan zwart kie zen uit het slaan naar de damlijn op47 of 48. Na 127x47 volgt 2. 44-40 26x37 3. 23-29 14x43 meerslag 4. 40-34 47x40 5. 45x3 22x33 6. 3x49 over 17-37-33- 13-7-43. En nu de winstgang na 1 26x48 2. 32x1 48x34 3. 29x40 13-19 of 4. 28x17 19x50 5. 1-6 50x11 6. 6x25 of 6x15. Niet zo fraai als de eerste variant, maar wel afdoende. Het derde probleem behelst een soepel lopende winstgang van elf zetten, waarbij slechts één schijf - uiteraard een wit exem plaar - overblijft. Zie diagram 3 G G O Diagram 3 Wit: 10 sch. op 25-27-29-33-34- 35-37-39-43-49 Zwart: 10 sch. op 8-9-10-11-14- 17-18-20-23-26 Oplossing: 1. 34-30 23x34 2. 27- 22 18x27 3.33-29 24x33 4.30-24 20x29 5. 25-20 14x25 6. 39-33 29x38 7. 43x5 26-31 of 8. 5x6 31x42 9. 35-30 25x34 10. 6-39 34x43 11.49x47. Van een verbluffend charmante eenvoud. Uiteraard van de hand van Willem Lente.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 27