Project maakt minima wegwijs PZC PZC Basco gaat met woningaanbod het Internet op Wie tot vier kan tellen, kan kantklossen zeeland w 17 Vrijwilligers in Middelburg geven bij mensen thuis uitleg over regelingen tlcoholrijder Geduldig schuifelen langs de kramen Drumcorps maakt mini-toer Kokkelvisserij weer gesloten Vier gewonden bij ongeval Jacht bij Breskens in problemen Katten vergiftigd in Terneuzen Inbreker opgepakt in Kruiningen iptreden in om burg Zuidzandenaar heeft dubbele strop met stro vrijdag 21 augustus 1998 Miriam van der Schot - „Het is fijn n wegwijs te worden in het Dat was de reactie een deelnemer aan het pro- ct Nee heb je, ja kun je krijgen, driehonderd Middelbur- die onder de Algemene Bij- vallen, hebben tus- n maart en juni gevraagd om tleg over de verschillende voor de sociale inima. in de 310 aanvragen die zijn nnengekomen, hebben drie- DUTELANDE - Op de Weren- jke in Zoutelande is gister- htend om tien over half zes n 23-jarige inwoner uit Breda ingehouden. De man reed on- r invloed. De politie heeft een rijverbod opgelegd van uur. De automobilist moet voor de rechter ver nen. lieuwe weg in liddelburg heet randenburglaan - De nieuwe in Middelburg, waaraan overko Bouwgroep zestig wo- gaat bouwen, krijgt de am Brandenburglaan. it hebben burgemeester en ïthouders besloten na advies n de commissie straatnaam- ving. De nieuwe weg vanaf de euwenhovenseweg in weste- ke richting maakt een lus om ontsluiten op de Generaal Ei- nhowerlaan. Na de aftakking at de weg verder in zuidelijke :hting ommet een lus opnieuw n te sluiten op de Nieuwenho- nseweg iets ten noorden van kruising Nieuwenhovense- en de Na- rstweg. - Op de Grote in Goes vindt vrijdag 28 voor de tiende keer de Nachtmarkt plaats. De belooft een 'sfeervol markt met een over- aantal artikelen'. honderd mensen gevraagd om een bezoekje van een vrijwilli ger van het project. Dat is onge veer vijfentwintig procent van het aantal bijstandtrekkers in Middelburg. De vrijwilligers komen langs om uitleg te geven over bijvoorbeeld kwijtschel ding van gemeentelijke belas tingen en over bijdragen uit het Gemeentelijk Sociaal Fonds. Ook kunnen ze het een en ander vertellen over de Wet Voorzie ningen Gehandicapten (WVG). De vijftien vrijwilligers die hiervoor zijn ingeschakeld, hebben zelf ook een uitkering. Zij zijn speciaal voor dit project getraind. Reacties Toch waren niet alle deelnemers heel tevreden over het project. In het rapport over Nee heb je, ja kun je krijgen staan ook reacties als: 'Het is belachelijk dat hier voor vrijwilligers gebruikt wor den' en 'Het helpt toch allemaal niks'. Het rapport is afgelopen week naar de gemeenteraad verstuurd. In september zal het resultaat besproken worden in een commissievergadering. Het project in het kader van het Minimabeleid werd in het leven geroepen omdat er te weinig ge bruik werd gemaakt van boven genoemde voorzieningen. De gemeente houdt jaarlijks tien duizenden guldens over. Via de huisbezoeken hoopt de gemeen te de drempel om bij de gemeen te binnen te stappen te verlagen en de mogelijkheden te verdui delijken. Tijdens het gesprek met een uitkeringsgerechtigde wordt rekening gehouden met de persoonlijke en financiële omstandigheden. Tweede fase Momenteel is de dienst Maat schappelijke Zaken bezig met de voorbereiding van de tweede fase van het project Nee heb je, ja kun je krijgen. Die fase houdt in dat de dienst ook inlichtingen wil gaan verstrekken aan ande re mensen met een laag inko men. Als voorbeeld wijst direc- te.ur L.A Vorthoren van de dienst op mensen van de Alge mene Ouderdoms Wet (AOW). Middelburgers die leven van een bijstandsuitkering kunnen nog steeds vragen om een huisbe zoek over de financiële moge lijkheden. DeDeRuyterfeesteninhet centrum Vlissingen trokken vrijdag veel publiek. foto Lex de Meester door Miriam van derSchot VLISSINGEN - Een gezellige drukte. Zo kon donderdag de eerste middag van de drie daagse De Ruyterfeesten in Vlissingen getypeerd worden. Wie met een tikkeltje geduld door het met kraampjes gevul de winkelcentrum liep, kon goed vooruit komen en toch nog kijken naar de uitgestalde goederen. Behalve een honderdtal kraampjes zijn er voor de be zoekers doorlopend muziek- optredens en modeshows te zien. „Dit nummer is ooit nog eens gezongen door Patricia Paay", improviseert de zanger van de Combo Top 100 op de Kleine Markt. „Nee", valt een mede-bandlid hem in de rede. „Het was toch van haar zus?" Het maakt niet uit. Het pu bliek lacht en zodra het gitaar spel begint, krijgen bezoekers de onbedwingbare drang om te swingen. Popmuziek van begin jaren tachtig schalt over het pleintje. Zo druk als het bij de Kleine Markt en het Scheldeplein was, zo rustig was het op de Oude Markt. De terrasstoelen waren onbezet. Slechts een en kele man zat op het houten bankje aan de zijkant van het plein. Volgens een aantal on dernemers ligt de ooi-zaak bij muzikant Coen van der Kamp. Zijn gezang en geblaas op trompet zorgen er volgens hen voor dat bezoekers snel door stappen om vlug van de Markt af te komen. De ondernemers overwegen een handtekenin genactie omdat ze de muzi kant niet nog twee dagen willen aanhoren. Nadat zijn optreden achter de rug was, liep het terras weer vol voor de volgende modeshow. Kinderen Voor kinderen is er tijdens het festival een aantal dingen te doen. Op het Scheldeplein kunnen zij zich uitleven op een springkussen en een opblaas bare glijbaan. Voor de aller kleinsten staat er een draai molen. MIDDELBURG - Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Mid delburg maakt komend weekeinde een muzikale toer langs de plaatsen Renesse. Ossenisse en het Belgische Wommelgem. Vrijdagavond start de mini-tour op het kerkplein van Renes se. waar het corps samen met twirlteam 'The flushing girls' om negen uur een concert geeft. Dit optreden wordt voorafge gaan door een parade door het centrum. Zaterdag overdag vindt doorlopend een repetitie plaats op camping 't Mussenist in Ossenisse. Na 's avonds Wommelgem te hebben aangedaan, keert het corps zondag terug naar Ossenisse voor een nieuwe repetitiedag. De oefeningen dienen als voorbereiding op de nationale drum corps kampioenschappen op 26 september. YERSEKE - De kokkelvisserij op de Westerschelde is al weer gesloten. De afgelopen maandag zijn de schepen de Wester schelde opgegaan en donderdag is voorlopig de laatste visdag geweest. Zoals het er nu uitziet zal de kokkelvisserij op de Westerschelde twee weken stil liggen. De schelpen zijn nog te klein en in de visjes zitten nog vrij veel planktonresten, waar door de kwaliteit niet optimaal is. De schelpen zitten wel propvol vis. De schelpen worden van binnenuit aangemaakt. De verwachting is dat ze de komende weken wel zullen groei en, juist omdat er zo veel vis in zit. De visserij op de Wadden zee, waar het gros van de kokkels vandaan komt. gaat wel ge woon door. SINT-PHILIPSLAND - Bij een ongeval op de kruising van de Philipsdam met de provinciale weg N257 zijn donderdagoch tend omstreeks el f uur vier mensen gewond geraakt. Met twee ambulances werden zij naar ziekenhuis Lievensberg ge bracht. Daar bleken de verwondingen mee te vallen. De aan rijding, waarbij twee personenauto's betrokken waren, ont stond doordat een 60-jarige inwoonster van Oude Tonge verzuimde voorrang te verlenen aan een 52-jarige man uit Sint-Philipsland. De vrouw uit Oude Tonge raakte bekneld in haar auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Beide auto's werden vernield. Dit is de tweede aanrijding in korte tijd op het kruispunt Philipsdam - N257. De politie onder zoekt of de situatie op dat punt verbeterd moet worden. BRESKENS - Reddingsboot de Prinses Margriet moest don derdagmiddag uitvaren om een zeiljacht hulp te verlenen dat met motorproblemen tegen een zandbank ter hoogte van Breskens was gedreven. Na alarm van het IJmuiden Rescue Center was de reddingsboot snel ter plaatse. Het jacht 'Soya- nada' van een inwoner van Amsterdam werd naar Breskens gesleept en bij jachtwerf Standfast ondergebracht. TERNEUZEN - In de omgeving van het Schuberthof in Ter- neuzen zijn de laatste weken verschillende katten vergiftigd. De dierenarts kon nog twee dieren van de dood redden. KRUININGEN - Op verdenking van inbraak in de kantine van de camping in Kruiningen is donderdagnacht even na vier uur een 40-jarige man aangehouden. De politie werd ge waarschuwd door iemand die de man zag rondscharrelen in de kantine van de camping in Kruiningen. Toen de politie ar riveerde zagen zij de man nog net weghollen. De dief kon na een achtervolging in zijn kraag gegrepen worden. Hij was in het bezit van inbrekerswerktuigen en de buit van de inbraak. )MBURG - In Kafe Domburg n de stationsstraat in Dom- rg speelt vanavond de euwse rockformatie Xhead. groep bestaat sinds 1994, en eft reeds twee cd's gemaakt, or de derde beginnen de dit najaar. Het vier- gezelschap speelt voor- eigen werk, dat om- zou kunnen worden gitaarrock met invloeden uit jaren tachtig. - Nick van Raay speelt zijn diatonische in de binnentuin van Drukkery aan de Middel- Markt. Tussen 14.30 en 30 uur speelt hij volksliedjes verschillende landen. )UTE LANDE ribean Night - De Zouteland- ondememersvereniging mid houdt vanavond een Ca- ean Night. Vanaf 20.00 uur het plein in de Langestraat getoverd zijn tot een Zuid- ïerikaans uitgaanscentrum, ee caribean bands staan ga lt voor non-stop muziek. REDACTIE MIDDEN-ZEELAND 22 KN GOES (0113) 273000 Fax: (0113)273030 redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier(chef) M. J. van Barneveld I. Huibers A.M. van der Jagt E. Soesman te Vlissingen: N.J.C. Kluytmans E.L. Ramakers M.P.T.Sep A.A. van der Sluis REDACTIE 10 18 AA VLISSINGEN (0118) 484000 (0118)470102 redactie@pzc.nl OnLine/Internet pzcredcity1@pzc.nl door Miriam van der Schot VLISSINGEN - De Walcherse woningcoöperatie wil met haar vrijkomende woningen op In ternet. Hoewel de voorberei ding nog maar net is begonnen, is de streefdatum geprikt op 1 oktober. „Het Internet moet een extra service worden aan een bepaalde doelgroep", zegt pro jectcoördinator Ronald Post van de woningstichting Basco. Vooral studenten en mensen van buiten Zeeland behoren tot de doelgroep. Studenten geraken via school makkelijk op Inter net. Voor mensen die buiten de provincie wonen is Internet een makkelijke oplossing. Voor Walcheren heeft dat weinig zin, omdat de Woningkrant daar huis-aan-huis wordt verspreid. Over de vorm van de Internet pagina is nog niets bekend. „Ik denk dat het zoiets gaat worden als de Woningkrant, maar je kunt het natuurlijk zo gek ma ken als je zelf wil. Desnoods kunnen er complete plattegron den van de omgeving bij", zegt Post. „Het moet wel overzichte lijk zijn. Dus niet dat de mensen eerst langs tachtig huizen in een andere woonplaats moeten.De coördinator verwacht dat de pa ginabezoekers net als bij de Wo ningkrant, een woonbon kun nen invullen. Die bon kan dan per e-mail worden verstuurd. Concept Het concept voor de pagina wordt momenteel gemaakt bij de uitgeverij PZC, die ook de Woningkrant uitgeeft. In sep tember krijgt de Walcherse wo ningcoöperatie een demonstra tie van de ontworpen website. Als die wordt goedgekeurd, be slissen de woningstichtingen of ze het beheer uitbesteden of in eigen hand houden. Het idee met de vrijkomende woningen op internet te gaan ontstond vorig jaar. Toen de Wo ningkrant werd opgestart, kwa men er meerdere suggesties om het de woningzoekenden mak kelijker te maken. Naast inter net werd ook het idee van 'voice response' geopperd. Dit systeem geeft de mogelijkheid om telefo nisch te reageren op een adver tentie. De geïnteresseerden hoe ven dan niet meer de bon op de bus te doen. Het telefonisch rea geren kan buiten de kantoor uren om. Voice respons wordt vanaf 1 oktober ingevoerd. geluk gehad, want slechts één enkele strobaal weegt al vijf honderd kilo, waardoor ze ge makkelijk konden worden ver pletterd. De pakken stro die nog enigzins compact in elkaar zaten, zijn af gevoerd. Casteleijns is opge lucht dat het goed is afgelopen: „Gelukkig zaten die kinderen er niet onder. Ze hadden vast geen idee dat het gevaarlijk was wat ze aan het doen waren." Op het moment dat Casteleijn deze uitleg gaf, stond hij in de berm van de weg bij de branden de wagen. De politie en de brandweer waren snel ter plek ke om erger te voorkomen. De lading stro was niet meer te red den en moest worden natgehou- den tegen het smeulen. De wa gen moest worden weggesleept. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand kan zijn. door Sheila van Doorsselaer ZL'IDZANDE - Het zat J. Cas teleijn uit Zuidzande gisteren bepaald niet mee. Hij ontdekte dat de twintig vakkundig opge stapelde pakken stro op zijn bouwland aan de Smidsweg waren omgevallen. Een ravage bleef over, alle werk was voor niets geweest. Toen hij later op de dag met een wagen vol stro over de N675 tussen Potjes en Nieuwvliet hobbelde, rook hij een vage brandlucht. Toen hij over zijn schouder keek, zag hij tot zijn verbazing dat de hele la ding in de hens stond. Een onbekend stelletje boefjes had op de akker de bindtouwen van de balen stro doorgesneden. Daardoor werd de constructie te wankel en stortte de metershoge toren als een kaartenhuis in el kaar. De kinderen hebben nog door Ali Pankow Wie het breed heeft, laat het breed hangen', luidt het gezegde. Dat klopte met de praktijk: een rijke vrouw in klederdracht droeg een breed klos- kant aan haar fraaie sliertmuts, een vrouw met minder geld moest het met een smaller kantje doen. Kloskant was duur, heel duur. Geen wonder, zelfs een ervaren kantkloster deed maanden over het klossen van een el kant en voor een rijk versierde sliermuts was wel drie el nodig. Hoe vaker het motief, meestal een bloem- of boomblad, werd herhaald, hoe goedkoper. Kant waarin het motief slechts twee- of driemaal per el terug- Skomt, geldt als het meest kostbare. Kenners spreken dan ook van 'één bloe- mers', 'drie bloemers of 'vijf- of negen bloemers' kloskant. Kantklossen kent een rijke historie. Deze handwerktechniek werd al aan het einde van de Middeleeuwen toege past in de kloosters. De nonnen waren er zeer bedreven in. Op speciale scholen werd de techniek onderwezen. Een techniek, die overigens niet al te breed werd uitgedragen, wellicht om de ex clusiviteit van deze handwerksoort te waarborgen. Dat is lange tijd zo geble ven en zelfs nu blijft het moeilijk een deskundige lerares te vinden, die het klossen van de traditionele motieven kan overdragen. Toch is kantklossen met de tijd meege gaan. Er is echter een groot verschil tus sen de eigentijdse toepassing van deze techniek en het klossen van het kant, zoals dat bij de klederdracht werd toe gepast. Hobby „Vroeger was het voor de kantklossers hard werken voor wat zuur verdiend geld. Nu is het een hobby waar velen voldoening aan beleven", zegt Thea Koster uit Zierikzee. Zij is één van die eigentijdse beoefenaarsters, maar haar fascinatie voor het kantklossen vond zijn oorsprong in de folklore. Haar grootmoeder in Nieuwerkerk droeg de Schouwse klederdracht. Vooral dat foto Pieter Honhoff rijke voorwaarde bij het beoefenen van deze techniek en goede ogen zijn een pre. Immers op de mimtieus uitgewerk te patronen staan duizenden stipjes. Die stipjes geven aan waar de spelden geprikt moeten worden en de plaats van de spelden is weer bepalend voor het weven van het bedoelde motief. Statussymbool In de textielkamer van het gemeente museum in Zierikzee wordt deze zomer specifiek aandacht besteed aan de kle derdrachtmutsen. Ook hier komt dui delijk naar voren dat het kloskant gold als statussymbool. Het kant voor de mutsen werd vooral in Beveren ge maakt. Het Beverse kant kende een af wijkende maat- zeventig centimeter per el in plaats van de gebruikelijke tachtig centimeter. Basis van de mutsen was tule. De zogenaamde bodem van de muts, de ronding op het hoofd, werd ge maakt van Lierse kant. Dat werd niet apart geklost, maar op het tule gebor duurd. In hedendaagse hobbyclubs worden tal van patronen geklost. Kerstmotieven zijn zeer gewild voor de opsiering van wenskaarten bijvoorbeeld. Thea Kos ter legt zich daar ook op toe. Ze is trouw lid van de Kantkloskring in Zierikzee en ze volgt elk jaar enkele workshops. Een eigentijdse hobby, maar haar grote wens blijft ooit nogeens drie el traditio nele kant zelf te klossen om haar Schouwse dracht echt compleet te kun nen maken. Thea Koster: ...concentratie en een paar goede ogen... kant langs de sliermuts die oma zon dags droeg, vond Thea als twaalfjarig meisje zo prachtig. De herinnering daaraan speelde onge twijfeld mee toen ze destijds besloot een cursus kantklossen te gaan volgen bij het centrum voor sociaal-cultureel werk De Lichtboei. De vonk sloeg over. Ze volgde jarenlang de cursussen in het clubhuis en kreeg in Middelburg ook enige tijd les in het klossen van de tradi tionele motieven. Haar docente moest om gezondheidsredenen afhaken en Thea heeft voor dat specifieke klos- werk nog geen nieuwe deskundige ge vonden. Toch hoopt ze de sliertmuts die ze zelf bezit, nogeens van een zelf gemaakt kloskant te voorzien. Nu zit er een rand machinaal gemaakte kant aan en dat is voor een echte liefhebster toch niet je ware. In het klossen van de moderne motieven is Thea zeer bedreven. Ieder een, die tot vier kan tellen, kan het le ren, volgens haar. Er wordt immers steeds met vier klossen gewerkt, onaf hankelijk van hoeveel klosjes er totaal ook aan het werk zitten. Kantklossen is simpel gezegd een luxe manier van we ven. De klossen worden per paar van links naar rechts gelegd. Eén paar aan de linkerkant en de rest aan de rechter zijde. De klosjes één en twee liggen in de linkerhand en de klosjes drie en vier in de rechter. De linnenslag-techniek gaat als volgt: klos twee gaat over drie. dan klos twee over één en klos vier over drie en dan klos twee over drie. Het paar klossen dat van links naar rechts gaat is het 'lopend paar' en de andere zijn de 'staande paren'. Concentra tie lijkt toch ook een belang-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 17