Mars kinderarbeid teleurstelling PZC Vluchtelingenhulp begint dicht bij huis ij hebben voldoende Unicef-comité acht doel toch bereikt ondanks minieme opkomst Man slaapt roes uit op Zeelandbrug Duitser berooft landgenoten Dertig boetes voor wildkamperen Daders mishandeling gepakt Motorrijder botst op auto Bezoekers begraafplaats bestolen Politiehond naar kampioenschap Verscherpte controle Oosterschelde leidt tot dertien bekeuringen Examenkandidaten gewezen op gevaar rijden met alcohol be*e?in!? Deltavlieger stort neer in Nieuwvliet zeeuwse almanak Enveloppe maandag 25 mei 1998 door Maurits Sep JUDDELBURG - De mars tegen kin derarbeid van Middelburg naar Vlis- iingen is zaterdag uitgelopen op een te leurstelling. Slechts twaalf kinderen en volwassenen liepen mee. „Heel be droevend", vond Marry Codée van het Regionaal UNICEF-comité Walche ren, dat de mars organiseerde. Toch wil zij niet van een mislukking spreken. ,Öns doel, aandacht vragen voor kin derarbeid, is gelukt." mars vertrok zaterdagochtend om elf uur vanaf de Markt in Middelburg. Een paar minuten voor vertrek waren ZIERIKZEE - De politie trof vrijdagnacht op de vangrails tussen de rij baan en het fietspad van de Zeelandbrug een sla pende man aan. Hij bleek dronken te zijn. De man, een 79-jarige in woner van Roermond, werd door agenten de po litieauto ingetild. Daar kwam de man gedeeltelijk bij zijn positieven en ver zette zich tegen zijn aan houding. Bij de schermut selingen vloog de bril van een van de agenten over de railing en verdween in de Oosterschelde. er nog maar een paar deelnemers. Op het laatste moment voegden zich nog wat anderen bij hen. Onder de lopers bevond zich de Middelburgse wethou der Peter Brakman. Voorafgegaan door het jeugdmuziekkorps Blue Spirit Ca dets gingen zij op weg naar het Stad huisplein in Vlissingen. Daar werden zij opgewacht door de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen, die hen het laatste stuk naar het Scheldeplein be geleidde. Volgens Codée waren vooraf zo'n twee honderd Zeeuwse clubs en verenigin gen aangeschreven. „We dachten: daarvan moeten er toch wel tien kun nen meedoen? Slechts twee verenigin gen meldden zich uiteindelijk aan." Niet meer dan twaalf mensen namen uiteindelijk de moeite aan de mars deel te nemen. „Misschien is het een ver keerd weekeinde voor zoiets. Het is im mers een lang vrij weekeinde", zocht Codée naar een verklaring. „Maar af gezien daarvan is iedereen heel druk met zijn eigen bezigheden. Het is moei lijk mensen op de been te krijgen. Reacties Over de aandacht voor en de reacties op de mars was Codée wel tevreden. „Vooral op het Scheldeplein kregen we veel reacties", vertelde zij na afloop ..Allemaal positieve reacties. Dat was ook op de Markt in Middelburg het ge val." Voor vertrek vertelde Codée daar aan de nieuwsgierig toegestroomde mensen wat het doel van de wandel tocht was. „En onderweg hebben veel mensen uit het raam gekeken toen ze ons met de muziek voorbij hoorden ko men. Die mensen hebben toch in ieder geval onze sandwichbordengezien." Op die borden stond met grote letters Global March. De tocht van Middelburg naar Vlissin gen maakte namelijk deel uit van een wereldmars, die op 17 januari in de Fi- lipijnse hoofdstad Manilla is begonnen en in het Zwitserse Genève zal eindi gen. Daar begint op 2 juni een interna tionale conferentie over kinderarbeid. Doel van die conferentie is om met re geringen en organisaties van werkge vers en werknemers een verdrag te slui ten dat extreme vormen van kinderar beid verbiedt. De deelnemers aan de mars en andere mensen konden een duimdruk zetten op een vel papier. Dat wordt naar de werknemersvereniging FNV gestuurd en die neemt dat mee naar de conferen tie in Genève. MIDDELBURG - Een Duits echtpaar is zaterdagavond op de Lange Geere in Middelburg beroofd van een gering bedrag. Om tien voor tien werd het echt paar bedreigd door een man met een zilverkleurig pistool en ge dwongen geld af te geven. Na de beroving rende de man weg in de richting van de par keerplaats aan de Pottenbak kerssingel. De politie vermoedt dat de dader een Duitser is. De man zou volgens de slachtoffers duidelijk en accentloos Duits hebben gesproken. De mars tegen kinderarbeid vertrok vanaf de Markt in Middelburg. foto Lex de Meester VLISSINGEN - De Zeeuwse politie heeft vrijdagnacht dertig tien toeristen bekeurd wegens illegale recreatie: tien op Wal cheren, zestien op Schouwen-Duiveland en vier in Zeeuws- Vlaanderen. De bekeuringen werden uitgeschreven tijdens een gerichte controle op illegaal kamperen. Eerder op de avond had de politie een preventieve controle uitgevoerd. Toen werd rond de honderd bezitters van met name campers erop gewezen dat zij de nacht niet buiten een camping in hun eigen kampeermiddel mogen doorbrengen. GOES - De politie in Goes heeft twee zestienjarige inwoners van de gemeente Goes aangehouden in verband met de mis handeling van een leeftijdgenoot uit de gemeente Reimers- waal, vorige week dinsdag op de Ringbaan-Oost in Goes. Het slachtoffer werd dusdanig mishandeld dat hij het bewustzijn verloor en moest worden behandeld in het Oosterscheldezie- kenhuis in Goes. De twee zijn gedurende het onderzoek vast gehouden. In afwachting van berechting door de kinderrech ter zijn ze daarna weer vrijgelaten. GOES - Een 37-jarige motorrijder uit Rotterdam heeft zater dagmiddag op de T-splitsing bij de Laan der Verenigde Naties in Goes zijn been gebroken toen hij in botsing kwam met een auto. bestuurd door een 50-jarige Belg. Op de T-splitsing stonden op elke arm voertuigen te twijfelen wie het eerste de kruising zou oprijden. Uiteindelijk gingen de Belg en de Rot terdammer tegelijk De motorrijder had zijn 11-jarige zoontje achterop, die door de klap een koprol maakte maar verder ongedeerd uit de strijd kwam. De Rotterdammer moest worden opgenomen in het Oosterscheldeziekenhuis in Goes. HULST - Autodieven hadden het zaterdag voorzien op de be zoekers aan de begraafplaatsen aan de Van der Maelstedeweg en Glacisweg in Hulst. Tijdens hun afwezigheid werden de voertuigen van een echtpaar en een vrouw opengebroken. De daders gingen er vandoor met een handtas, sieraden, pas poort, persoonlijke bezittingen en autopapieren. De diefstallen vonden plaats aan de Van der Maelstedeweg en Glacisweg. De politiewoordvoerder wilde niet zeggen waar de slachtoffers vandaan kwamen. MIDDELBURG - De Mechelse herder Jari mag met zijn baas J. de Nooijer uit Arnemuiden naar de Nederlandse kampioen schappen voor politiehonden. Zaterdag leverde de combina tie, tijdens een keuring van de afdeling Zeeland van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging voor het certificaat PHI, een unieke prestatie met een maximumscore van 440 punten, goed voor directe plaatsing voorde nationale titelstrijd. Aan de wedstrijd, die op het terrein van de politie hondenvereniging Midden-Zeeland in Nieuwdorp onder gro te publieke belangstelling werd gehouden, namen zeven com binaties deel. Vooral het spectaculaire stelwerk met de pakwerker kreeg veel bekijks. Het nationale kampioenschap wordt op zaterdag 5 september in Den Bosch gehouden. Uitslag keuring: J. de Nooijer, Arnemuiden, met Jari440 pt; F. Schijf. Driewegen, met Pecco, 430 pt: P Ferket. Clinge. met Rex, 429 pt; P. Zoeteweij, Yerseke. met Rono, 419 pt; E. de Gendt, Temse (B.), met Katja, 417 pt; A Boone, Kloosterzan- de, met Sonny, 409 pt. Alle honden behaalden het certificaat met lof. Eén combinatie werd afgewezen. BH m door Rolf Bosboom MIDDELBURG - De ver scherpte controle in het Ooster- scheldegebied heeft de afgelo pen dagen direct resultaat gehad. Donderdag, vrijdag en zaterdag werden rond de dertig overtredingen geconstateerd. In dertien gevallen werd proces verbaal opgemaakt. De nieuwe zogeheten acht- uurs-surveillance houdt in dat de verschillende diensten die de wetten en regels op en rond de Oosterschelde handhaven de in zet van mensen en materieel be ter op elkaar afstemmen. Vooral op drukke dagen is er ten minste één team aanwezig om toezicht te houden. Het project begon op Hemelvaartsdag. De afgelopen dagen surveilleer- een team met vertegenwoor7 digers van de politie te water en de provincie Zeeland. In dertien gevallen werd proces-verbaal opgemaakt; in minder ernstige gevallen bleef het bij een waar schuwing. De meest voorko mende overtreding (acht processen-verbaal) was de ver nieling van mosselpercelen bij Tholen door spitters. Verder trad het team onder meer op tegen spitters in een schor- rengebied bij Sint Philipsland, een schipper die zijn boot had laten drooggevallen op een plaats waar dat niet is toege staan en duikers die buiten de toegewezen gebieden actief wa ren. Op de Rattekaai, een niet- toegankelijk schorrengebied ter hoogte van Rilland, werd een excursiegroep betrapt. De lei der/organisator van de tocht kreeg een bekeuring. De eerste surveillance is uitstekend be vallen. „De samenwerking was heel geslaagd", aldus Theo van der Linde van de politie te wa ter. „Je profiteert van eikaars kennis van het gebied." Ook tij dens het pinksterweekeinde en in het zomerseizoen is er extra surveillance in het Oosterschel- degebied. 20 miljoen vluchtelingen elke dag Ruud Rakers van de Stichting Vluchteling: „Geld kun je binnenhalen via dure publiciteitscampagnes, maar daar zien wij zelf niets in." - foto Willem Mieras REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 4461 KN GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 e-mail: redgoes@pzc.nl te Goes: M.J. Schrier (chef) M. J. van Barneveld A.M. van der Jagt M.A.deJongh E. Soesman te Vlissingen: N.J.C. Kluytmans E.L. Ramakers M.P.T. Sep A.A. van der Sluis R. Thannhauser(sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 e-mail: redactie@pzc.nl City OnLine/Internet http://www.city.nl e-mail: pzcredcity1@pzc.nl Stichting probeert met oprichting lokale afdelingen mensen direct aan te spreken door Lianne Sleufjes DEN HAAG - Natuurlijk gaat het er ook om die gulden uit de zakken van de gulle Nederlander te kloppen. Maar of dat geld nu naar 'zijn' Stichting Vluchteling gaat, naar Amnesty International of naar de Hartstichting, dat is hem eigenlijk om het even. „Het gaat erom dat mensen zich bekommeren om iets buiten zichzelf", zegt Ruud Rakers, voorlichter van Stich ting Vluchteling. Sinds deze maand zetelt aan de Goese Joachimikade bij Infom een regionale af deling van de stichting. Bij Infom werkt een aantal organisaties zoals Wereld Na tuur Fonds, Amnesty International en Terre des Hommes samen met als doel i n- f ormatie te geven over allerlei goede doe len. Er is landelijk concurrentie om die gulle gever, zeker. Maar op lokaal niveau is die er minder, aldus Rakers. Vandaar de mógelijkheid om met allerlei hulpor ganisaties, elk grotendeels afhankelijk van giften, in één pand te gaan zitten. De Stichting Vluchteling gaat de regio's in om duidelijk maken wat achter giro 999 schuilgaat. Het nummer zelf is over bekend van hulpacties voor vluchtelin gen. Maar wat de stichting nu precies doet, is niet bekend bij het grote publiek, denkt Rakers. „Mensen willen persoon lijk worden aangesproken. Artikelen of folders over vluchtelingen spreken toch minder aan. En het werkt beter als je wordt geïnformeerd door iemand uit je eigen omgeving." Een vluchteling ver weg spreekt niet zo aan, zegt Rakers. „Die heeft geen ge zicht. Mensen weten niet goed wat ze zich erbij moeten voorstellen. Of men is geïr riteerd door vluchtelingen die hier in Ne derland verblijven. Terwijl meer dan ne gentig procent van de vluchtelingen in eigen land of regio blijft zitten. Daar richt onze aandacht zich op." Meestal gebeurt ctet niet via noodhulp, zoals eën organisatie als Artsen zonder Grenzen geeft als er ergens een ramp is gebeurt of zich een oorlog voltrekt, ook al zijn er natuurlijk wel uitzonderingen. Maar de Stichting Vluchteling komt ei genlijk daarna. „Wij proberen de mensen te helpen hun eigen bestaan weer op te bouwen. Een menswaardiger bestaan. En dat kan ook in een vluchtelingen kamp. Je kunt mensen ondersteunen die een medische opleiding willen volgen. Je kunt kredieten verlenen om een zaakje op te zetten. Zoiets kan in het ene kamp beter dan in het andere kamp." Geld lenen werkt meestal beter dan geld geven, is de ervaring van Rakers. „De meeste vluchtelingen willen niet afhan kelijk zijn van hulp. Als men zich tot een hulporganisatie wendt, is dat in uiterste nood. Je moet geen hulp opleggen. Wij bouwen geen huizen maar verschaffen wel het materiaal zodat mensen die zelf kunnen bouwen." De stichting maakt vaak gebruik van organisaties die ter plekke zijn en vele lokale stafleden tel len. „Voor ons is dat effectiever dan zelf mensen vanuit Nederland te sturen." Vêrhalen over vluchtelingen zijn niet al leen gevuld met treurnis, stelt Rakers. „Er steken ook een heleboel leuke of vro lijke verhalen achter. Het zijn niet alleen die zielige kindersmoeltjes die je op tele visie ziet. Wij willen de mensen hier dui delijk maken waar die vluchtelingen zit ten, wie het zijn en hoe ze overleven. Hoe steekt zo'n vluchtelingenkamp in elkaar. Zijn er kerken, is er een ziekenhuis. Je kunt parallellen trekken met het leven hier. Zij moeten ook een maatschappij opbouwen. Hoe doen zij dat?" Die uitleg kan volgens de Stichting Vluchteling het beste gegeven worden door 'in Nederland naar de mensen toe te komen'. Zuid-Holland en Zeeland zijn de eerste provincies waar een lokale af deling van de stichting zit. De rest van het land volgt straks. „Als je op het hoofdkantoor in Den Haag blijft zitten, blijf je voor mensen in Zeeland of Fries land toch een organisatie op afstand. De oplossing is mensen uit de eigen woon plaats voorlichting te laten geven." Campagnes De stichting zit dan ook dichter bij de ge ver. „Geld kun je binnenhalen via dure publiciteitscampagnes, maar daar zien wij zelf niets in. Evenmin als in het toe sturen van acceptgiro's, begeleid door agressief wervende teksten. Wij denken dat je mensen het beste vrij kunt laten en zo veel mogelijk informatie geven. Dat is de sympathiekste methode. Het is mis schien een lange weg maar wel de goed koopste en effectiefste." Om die weg in Zeeland af te leggen zoekt de stichting vrijwilligers die presentaties willen houden, hun verhaal afsteken bij bedrijven of serviceclubs of een fototen toonstelling willen inrichten onder het motto: Hulp ver weg begint bij u thuis. „Iedereen die het leuk vindt om te doen mag zich melden, maar een presenatie vergt natuurlijk wel iets van de vrijwilli ger. Je moet je wat kennis eigen maken, niet bang zijn om je mond open te doen." Regio De stichting besteedde vorig jaar circa achttien miljoen gulden aan vluchtelin gen in hun eigen regio. Twee miljoen gul den ging naar de organisatie zelf om de boel draaiende te houden. „Van elke gul den die er binnenkomt gaat 89 cent direct naar de projecten, de rest gaat naar de stichting zelf." In de Koperen Tuin in Goes houdt de stichting op 3 juni vanaf 20.00 uur een in formatieavond voor potentiële vrijwilli gers. Op woensdag 10 juni is er een voor- lichtingbijeekomst in de Middelburgse bibliotheek, eveneens vanaf 20.00 uur. door Roelf Reinders MIDDELBURG - Zevendui zend Zeeuwse eindexamenkan didaten krijgen volgende week de Veel Succes-brief over alco holgebruik en rijgedrag in de bus. Ze kunnen een beloftebrief invullen waarmee ze-beloven geen alcohol te drinken als ze nog gaan rijden. De brieven zijn een actie van Veilig Verkeer Ne derland (WN) en bet Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ) in het kader van de landelijke WN-actie 'Ben jij sterker dan drank?'. In de brief wensen VVN en RO VZ de scholieren succes met hun examen. Zij kunnen een belof- tekaart terugsturen waarmee ze de afspraak met zichzelf maken niet te drinken als ze nog achter het stuur van auto, bromfiets of fiets stappen. Vorig jaar hebben ruim duizend scholieren van de 5400 eindexamenkandidaten de kaart teruggestuurd. De eindexamenperiode is een goede tijd om jongeren op de ge varen van alcohol in het verkeer te wijzen, zegt S. J. C. Vroon land, regiocoördinator van VNN. „Het is een tijd waarin scholieren feesten en veel drin ken. Daar is niets mis mee als ze daarna maar niet in de auto stappen. Het blijkt dat jongeren meer dan ouderen goede afspra ken maken over drinken en rij den. Ze nemen de horecabus, een taxi of drinken frisdrank. Toch is bijna dertig procent van de mensen die door alcohol in het verkeer omkomen of ge wond raken jonger dan 25 jaar- Jongeren kunnen dus ondanks" Vroman hoopt dat door de brief de jongeren met hun ouders over drinken en rijgedrag gaan pra ten. „De adressen komen van middelbare scholen en HBO- scholen. We hopen dat dit jaar weer minstens twintig procent van de eindexamenkandidaten de beloftekaart terugstuurt." Dooreen sticker op auto. brom fiets of fiets te plakken, kunnen de jongeren laten zien dat ze hebben beloofd niet te rijden met drank op. NIEUWVLIET - Een 45-jarige deltavlieger uit het Zuid-Hol landse De Zilk is zaterdag neer gestort op het vliegterrein aan de Sint Jansdijk in Nieuwvliet. De man raakte zo ernstig ge wond dat hij per trauma-heli kopter moest worden overge bracht naar het Academisch Ziekenhuis in Brugge. Zijn toe stand was zondag nog steeds kritiek. De man maakte zaterdagavond omstreeks kwart voor zeven tij dens de landing plotseling een duikvlucht en stortte neer. Bij die val liep hij ernstig hersenlet sel op. Omdat de oorzaak van het onge val niet direct duidelijk was, stelde de Dienst Luchtvaart een onderzoek in. Daaruit bleek dat de deltavlieger technisch geen mankementen vertoonde. Het vermoeden bestaat dat het ongeluk veroorzaakt is dooreen combinatie van sterke wind en een verkeerde manoeuvre van de vlieger. De man zou de rech tervleugel overtrokken hebben. De prijsuitreiking -van de luedstrijd in Zeeuws-Vlaan- deren werd, zoals gebruike lijk, vergezeld door een mooi praatje van de voorzitter. Goed gedaan, prachtige prestatie, ongeëvenaarde score - dat soort dingen. Toen hij aan het uitdelen der enveloppen, verbottden aan die mooie prijzen en praatjes, toekwam, verstomden de stemmen. Nu kwam het erop aan. Deenena de andere win naar nam zijn enveloppe met heel veel dank in ontvangst. Maar die ene winnaar be greep het allemaal niet goed. Meneer, die enveloppe is leeg", voegde hij de voorzit ter verbaasd toe. Die gaf geen krimp en antwoordde: „Ja, manneke. Maar weet je wel wat die enveloppe kost?!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 7