P PZC Sluizen Vlissingen tijdelijk gestremd ^'Rustig zeeland 22 bezoektijden ziekenhuizen lezers schrijven agenda scheepvaartberichten dinsdag 28 april 1998 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, zaenzo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur Oosterschelde ziekenhuizen Oosterscheldeziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, Goes tel.(0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30- 19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) dag. 14.00-15.00 en 18.30-20.00 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11.00- 11.30,14.00-14.30 en 19.00- 19.30 uur Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Koning Gustaafweg 2, Zierikzee tel.(0111)430000 dag. 15.00-16.00 en 18.30- 19.45 uur Emergis Oostmolenweg 101, Kloetinge tel. (0113) 237000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, Terneuzen tel. (0.115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, Oostburg tel. (0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, Dirksland tel.10187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur l Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30- 20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30- 20.00 uur Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust Hoofdlaan 8, Bergen op Zoom tel. (0164)289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur I Brugge Academisch Ziekenhuis Sint Jan Ruddershovelaan tel.(0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur(m.u.v. ICen hartbewaking) Academisch Ziekenhuis Sint Lucas Sint Lucaslaan 29 tel.(0032)50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) l Gent Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Rotterdam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GJ Rotterdam Centraal telefoonnummer (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alje afdelingen) Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010)4636363 Bezoektijden ouders; 07.00- 12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00- 20.00 uur Afdeling Verloskunde dag. 11.00-12.00 en 18.00- 20.00 uur Voor partner/echtgenoot; 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur Dr. Daniël den Hoed Kliniek Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur City Online/Internet Postbus 18 4380 AA Vlissingen. http://www.city. n I e-mail: pzcredcity1@pzc.nl BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kun stenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Am stelveen. BRONVERMELDING De redactie van de Provincia le Zeeuwse Courant maakt naast de eigen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Dien sten (GPD), Algemeen Ne derlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Knight Ridder Financial (KRF), Deutsche Presse Ar- gentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press- photo Agency (EPA). Koekhappen in Domburg tijdens koninginnedag 1997. foto Lex de Meester KOUDEKERKE - Burgemeester A. C. de Bruijn van Veere geeft op Koninginnedag via Radio Actief 106 FM het officiële startsein voor de festiviteiten. Dat gebeurt na het nieuws van 9 uur met een toe spraak. De lokale omroep zal op 30 april live-uitzendingen verzorgen waarin de activiteiten op het platte land van Walcheren centraal staan. Het koninginnedagprogramma in de diverse steden, dorpen en ker nen op Walcheren ziet er als volgt uit: aa gte kerke 10.00 - 10.45 uur. optocht met muziek; 10.15 -12.15 kinderspelen; 12.30 uur: ge- zamelijke lunch; 13.30 - 16.00 uur: zes kamp, rad van avontuur, kop van jut en spijkerbroek hangen; 19.00 uur: avond programma in Amicitia met playback voor de jeugd en Karaoke voor volwasse- arnemuiden woensdag 19.00 - 20.30 uur: Straatver- sierwedstrijd. donderdag 7.45 uur: blazers van Arne's genoegen spelen vanaf de kerktoren; 8.00 uur: klokken luiden en vlaggen uit steken; 8.20 uur: Juliana-Korpsen en Jeugdkorps Confetti maken Arnemui- den wakker; 8.40 uur: versierde optocht vertrekt om 8.55 uur van de Van Citters- weg naar Havenplein; 9.40 uur; aubade; 9.50 uur: duivenlossing; 9.50 -10.10 uur ballonnenwedstrijd; 10.45 - 11.00 ope ning roeiwedstrijd op het Arnekanaal; 11.00 -12.00 concert door Arne's Genoe gen op het Havenplein; 11.00-12.00 uur: straattekenen voor kinderen tot 7 jaar op Burgemeester Hackstraat, voor kinderen tot 12 jaar is er een stepwedstrijd; f 1.00 - 16.30 uur: activiteiten Jeugdbrandweer Middelburg op Havenplein, activiteiten vereniging Hoogaars in de haven van Ar- nemuiden en openstelling Museum en Oudheidskamer; 11.00- 16.00 uur: diver se activiteiten als paardenracebaan, bierpulschuiven en boemerang kegel baan; 13.00 - 15.30 uur: kinderspelen voorde jeugd tot 12 jaar op Burgemees ter Hackstraat; 14.00 - 17.00 uur: loopor kest de Pink Panters; 16.00 - 16.20 uur: fi nales roeiwedstrijden; 17.15 - 18.00 sterkste teamwedstrijden waaronder vrachtwagen trekken op Burgemeester Hackstraat; 19.30 - 23.30 uur: grote bin goavond in de Arne. grupskerke 8.00 uur: klokkenluiden; 8.45 uur: ballon nen ophalen bij feesttent; 9.00 uur: op tocht verklede kinderen en muziekkorps EMM;9.30 uur: oplaten ballonnen; 10.00 - 11.30 uur: kinderspelen; 13.00 - 16.00 uur: vierkamp; 16.15 uur: optreden acro- en springgroep van DUO; 19.00 uur: play-backwedstijd; 21.00 uur: muziek in feesttent. meliskerke 9.00 uur: aubade; 9.30 -11.00 uur: kinder programma in Ons Huis waar om 13.00 uur buiten een spelenmiddag begint; 16.30 uur: touwtrekken; 20.00 uur: Oran jebal in de zaal van Ons Huis met een op treden vanTake a Break uit Roosendaal. middelburg 9.00 uur: vlaghijsen op de markt met mu ziek, een openingstoespraak van de bur gemeester en aubade voor het stadhuis; 10.00-12.00 uur: kinderspelen op het Ab dijplein; 9.30- 17.00 uur: ringrijden op de Dam; in de ochtenduren en 's middags worden in diverse wijken in Middelburg kinderspelen gehouden. Wijkvereniging Zuid houdt om 9.00 een versïerde-fiet- senwedstrijd en wijkvereniging Klaren- beek houdt van 9.30 -11.00 diverse acti viteiten op het Nehalenniaplein waar onder een vrijmarkt en wijkvereniging Dauwendeale houdt vanaf 10.00 tot 01.00 uur diverse activiteiten waaronder van 14.00- 16.00 uur een drive-in disco theek in het winkelcentrum; vanaf 13.30 uur begint bij sporthal De Zandkuil een monumentenwandeltocht MTV '69 over afstanden van 5, 10 en 15 kilometer; 13.30 - 14.30 uur: spectaculaire sportde- monstratie door MTV '69 in samenwer king met vereninging Uit het Volk voor het Volk waarbij turnsters over een le vend paard zullen springen; 14.00-16.00 uur: traditioneel concert op het Abdijp lein door het Middelburgs Muziekkorps Humoreske en de christelijke Brassband ONDA; in jongerencentrum Midgard speelt om 16.00 de band Nimbus, van 17.30 - 20.00 is er een grote jamsessie en om 20.30 uur begint de muziekfilm Don't be a menace; 19.00 uur: balonnenop- tocht met muziek vanaf het Abdijplein; 20.00 uur: taptoeconcert op het Abdijp lein met het Juliana Drum- en Bugle- corps Johan Friso en Blue Spirit; 21.00 uur: play-backshow in het COC café Goudwaard in de Lange Noordstraat; openluchtfilm op het Damplein. zuingeschal vanaf de kerktoren; 10.00 - 12.00 uur: diverse activiteiten: voor kin deren uit groep 1 en 2 die zich bij de witte vlag verzamelen is er een springkussen, een rondrit in huifkar en diverse kring spelletjes; voor kinderen uit groep 3,4 en 5 verzamelen bij blauwe vlag, wordt een zeskamp gehouden; de kinderen uit groep 6, 7 en 8, verzamelen bij de rode vlag, kunnen meedoen aan een drie kamp; 13.30 uur: muziekkorps Eendracht maakt Macht maakt rondgang door het dorp; 14.00 uur: aankomst op het veld bij De Zandput; 14.15 uur: diverse activitei ten bij De Zandput waaronder een drie kamp, kindershow, spooktent, schiettent en wilde keuken; 17.00 uur: bekendma king en uitreiking van de prijzen van de huisversierwedstrijd en de driekamp; 18.00 - 20.00 uur: familiebingo met aan sluitend om 20.30 uur muziek van de band Duo Twice. koudekerke woensdag: 14.00-16.00 uur: dammen en schaken in dorpszicht voor schoolkinde ren; 19.00-21.00 uur: touwtrekwedstrijd voor de jeugd op het dorpsplein, donderdag: 8.00 - 9.00 uur: reveille te paard; 8.00 - 12.00 uur: optocht voor kin deren naar Der Boede; 8.30 - 12.30 uur: voetbaltoernooi voor gelegenheids teams op het sportcomplex van voetbal vereniging VCK; 9.45 - 11.00 uur: foto puzzeltocht voor jongeren; 14.00 -17.00 uur: feestmiddag op en rond het Dorps plein met onder andere: knock out show, mini play-backshow, rodeo stier, kinder vrijmarkt en rondritten met paarden tram; 19.30-21.00 uur: touwtrekken voor volwassenen op het Dorpsplein; vanaf 21.00 uur: oranjebal indefeesttent op het Dorpsplein met een optreden van Blpf. verklede kinderen; 20.00 uur: oranjebal in Wijkcentrum De Zwaan; verder zijn er diverse activiteiten zoals play-back- shows, wedstrijd Jeugd Rode Kruis en concerten van slagwerkgroep 'Vlijt en Volharding. i ritthem 8.55 uur: de reveille wordt geblazen van af de kerktoren; 9.00 uur: kinderen verza melen bij de oranjehaltes voor optocht naar de Dorpsstraat, daar worden het volkslied gezongen en kinderspelen ge houden; 13.30 uur: vierkamp in de dorps straat; 16.15 uur: gezelligheidsrit voor auto's motoren, brommers en fietsers, de gezelligheidsrit begint in de Dorps straat; 19.30 uur: concert door Muziek vereniging O. N. D. A, uit Ritthem; 20.00 uur: touwtrekwedstrijden; 20.45 uur: lampionenoptocht; 21.00 uur: gezellig samenzijn in Ons Dorpleven voor jong en oud met rad van avontuur. sint laurens 9.00 uur: samenzang de Lofstem en schoolkinderen in wijkgebouw Van Cit- tershoff; 9.15 uur: vlasghijsen door jong ste jongetje en meisje uit groep 3 van de P. W. A. school; 9.20 uur: opening konin ginnedag; 9.45- 11.30 uur: kinderspelen; 12.30 uur: optocht door de straten met muziekvereniging E. M. M. uit Seroos- kerke; 13.30 uur: meerkamp; 18.30 uur: rad van avontuur voor kinderen van de basisschool; 19.30 - 21.00 uur kinderdis co; 21.00 - 24.00 uur: disco voor de jeugd; 20.30 - 01.00 uur: oranjebalën rad van avontuur. 12 jaar;20.30 uur: oranjebal met live-mu- ziekvan Call me Al. Wijkvereniging Paau- wenburg: 10.00 uur: kinderspelen voor kinderen tot 14 jaar; 12.00 uur: fietspuz- zeltocht voor het hele gezin. S. C. C. Het Bolwerk: 10.30 uur: optocht versierde fietsen; 11.15 uur: optocht met Delta band; 20.00 uur: oranje bingo. Het Fort: 15.00 uur: torentrans blazen door blazers van St. Cecilia; 20.00 uur: oranjebal voor de hele wijk. De Lammerenburg: 13.30 - 15.00 uur: kinderspelen voorkinderentot 12 jaar daarna vrij entree in de speeltuin; 20.30 uur: oranjebal. De Rosenburg: in de ochtend versierde fietsen optocht be geleid door een drumband met na afloop een tractatie; in de middag worden er sportevenementen verzorgd door Ure- krea. De Rooie Buurt: 9.00 uur: verzame len in de Winkelmanstraat voor vertrek naar stadhuis; 10.00 -12.30 uur: na vlag hijsen en kanonschieten bij stadhuis, kin derspelen in de Winkelmanstraat met na afloop gratis friet; 14.00 uur: Olympische Spelen voor volwassenen; 15.30 uur: play-backshow; 20.00 uur: oranjebal in café Stout. Aldegonde: in de morgen kin derspelen voor kinderen tot 12 jaar; in de middag een versierde fietsen optocht met drumband en jeugdcircus; 's avonds een oranjebal met band. Tuinstad-Oost: 10.00 uur: versierde fietsen optocht; 11.15 - 13.00 uur: kinderspelen; 13.00 uur: rommelmarkt; 14.15 uur: behendig- heidsparcours voor volwassenen; 18.30 uur: familiespeurtocht; 20.00-22.00 kara- okeshow. Van Duivenvoorde: in de mid dag versierdefietsen optocht, kinderspe len, verkleed- en lawaaioptocht en jeugdcircus Reinardi; in de avond een lampionnenoptocht. VEERE oostkapelle biggekerkët 9.15 uur: lawaaioptocht vanaf de basis school; 10.00 uur: opening van koningin nedag; 10.15 uur: sprookjesspelcircuit voor de jeugd op kerkplein; 13.30 uur: spelenmiddag; 19.30 uur: feest in café Juliana met een drive-in show. serooskerke woensdag: Huis- en Straatversierwed- strijd; 19.00-21.00 uur: kinderdisco voor de jeugd tot 13 jaar in verenigingsge bouw De Zandput aansluitend Joy Rock voor de oudere jeugd, donderdag: 8.00 uur: klokgelui en ba- 8.00 uur: klokgelui vanaf de kerktoren; 9.30 uur: optocht door het dorp met mu ziek; 10.15 uur: opening, heisen van de vlag en het volkslied; 10.30 uur: kinder spelen en jeugd zeskamp met muziek van the original Zealand streetparade jazzband; 19.15 uur: play-backshow; 21.00 - 01.00 uur: oranjefeest met muziek van de Discoboys The Juke Box' en dis cotheek 't Hoefijzer. oost-souburg 8.45 uur: lawaaioptocht; 9.30 uur: kinder spelen voor groep 3 tot en met 8 op het Oranjeplein; 9.45 uur: kinderspelen voor groep 1 tot 2 bij de Bachten Poorte; 10.00 uur: kleurwedstrijd in zaal Rehoboth; 12.00 uur: rommelmarkt voor de jeugd tot 14 jaarin de Ritthemsestraat, zeepkis tenrace op de Karolingenbaan en schminken op het Oranjeplein; 17.00 uur: optocht versierde fietsen, zeekisten en 8.00 uur: aubade doorVeere's Genoegen bij de Grote kerk; 8.45 uur: officiële ope ning en aubade bij hetstadhuis;9.00 uur: optocht naar Sandenburgh; 9.30 uur: aubade bij het bejaardenhuis; 10.00 - 12.00 uur: kinderspelen; 14.00 - 17.00 uur: fietspuzzeltocht; 20.00 - 01.00 oran jebal met muziekale begeleiding van Passé Partout. westkapéluT i vlissingéaT 9.45 uur: muzikale rondwandeling van de koninklijke harmonie Ons Genoegen van de Koestraat naar het Stadhuisplein; 10.00 uur: vlaghijsen op het Stadhuis plein; 10.15 uur: kanonschieten op het stadhuisplein en vervolg muzikale rondwandeling; 15.00 uur: samenzang in de Sint Jacobskerk onder begeleiding van organist Jan Vogel en Vocaal En semble Elancore. Speeltuinvereniging De Oude Stad: woensdag: 21.00 uur: lampionnenoptocht; donderdag: 13.00 uur: optocht versierde fietsen; 13.45 uur: ballonnen oplaten; 14.00 uur: mini ker mis en zeskamp voor kinderen van 4 tot zoutelande Camper III Invasie campers in Zeeland (PZC, 20-4). Gedeputeerde Van Zwieten wil geen vrije over nachtingsplaats. Campinghou ders willen dit ook niet. Lo gisch, 35,-minimaal per nacht voor een camper die geen voor zieningen nodig heeft is veel. Zeeland is met campingtai'ie- ven de duurste provincie van Nederland. O ja, voor/ 20,-mag je op het parkeerterrein van de camping staan. Vele gemeenten in Nederland stellen wel plaat sen beschikbaar bijvoorbeeld op parkeerterreinen en aan jachthavens. Meestal gratis, soms drie dagen voor 10,-, de duurste 10,-per nacht in Giet hoorn, zelfs Volendam maxi maal 36 uur is gratis. Het is dus ook in toeristische gebieden mogelijk legaal vrij te over nachten behalve in Zeeland. Dit kan geen reden zijn om het niet toe te staan. Wij kamperen ook en maken regelmatig gebruik van deze plaatsen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland. Bijna iedere provincie in Neder land heeft één of meerdere plaatsen. Voorzieningen zijn wel fijn maar niet echt nodig, zelfs het vuile water blijft aan boord. De pleziervaart in Zee land overnacht veel illegaal bij de eilandjes in het water, wat Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiter lijk 7 dagen. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. wel wordt toegelaten. Voor Van Zwieten is er op dit gebied nog wat te realiseren, als hij niet bij andere provincies in het niet wil vallen. Graag zouden wij onder weg ook zeggen: in Zeeland zijn ook vrije plaatsen. M. Schijf Torenstraat 4 Baarland Economie Nederland is de beste economie van Europa. Nu Zeeland nog, denk ik. PZC (22-4): de drie zui delijke provincies vragen het rijk om negentien miljard voor betere verbindingen. De ver schralende Zeeuwse economie geeft daar ook alle aanleiding toe. Helaas, nee dus. Onze com missaris wil een dammenroute naar Walcheren en een tunnel bij Sluiskil. Voor al dat verkeer van en naar die toenemende hoeveelheid en groeiende be drijven? Nee natuurlijk, want die zijn er nauwelijks en komen er ook niet. Dan moet er als eer ste een snelle aanvoerroute ko men vanuit de randstad, in aan vulling op die via Brabant. Een vierbaansweg van Rotterdam naar Zelzate (België). Ofwel verbreding van de bestaande slakkenroute via Zierikzee met ondertunneling van de Ooster schelde, in plaats van de Zee- landbrug waar geen hond over wil of - bij slecht weer - kan. Een economisch noodplan begint met een infrastructuur die is ge baseerd op een visie op het voor bedrijfsleven en jonge mensen daadwerkelijk aantrekkelijk maken van deze provincie. En die visie is er nog steeds niet. Lapwerk, dat plan van negen tien miljard. Schouwen-Duive- land en Zeeuws-Vlaanderen blijven zo nóg verstoken van groeimogelijkheden. De ver grijzing in deze gebieden is alar merend. Jeugd en ondernemers bekijken het wel. Elders. Een dammenroute helpt daar echt niet tegen. We kunnen niet van twee wallen eteri. Willen we een volwassen economie, dan bete kent dat meer drukte en verkeer. Het is kiezen of kabelen. Nieu we bedrijvigheid - en daarmee nieuwe werkgelegenheid - bui ten de deur houden is ook een keuze. Wees daar duidelijk in. G. J. Gillissen Van Kleffenslaan 93 Middelburg Luchthaven De Zeeuwse economie zal flinke deuk oplopen na aanleg van luchthaven op Maasvlakte (PZC, 25-4). In de komende re geringsperiode wordt er een be slissing genomen over de nieu we luchthaven. Wanneer men de meningen van de Nederlandse politici inventariseei-t, dan valt de keuze op de Maasvlakte. De plaats zal ongunstig voor Zee land uitvallen daar men zal be slissen de luchthaven in zuide lijker richting aan te leggen in verband met de zogenaamde Eurogeul en de daarmee samen hangende calamiteitenrisico's. De aanleg van Schiphol twee op de Maasvlakte Europoort-Air- port zal grote gevolgen hebben voor de Zeeuwse economie. De waarde van onroerend goed VLISSINGEN - In mei en begin juni wordt groot onderhouds werk uitgevoerd in de kelders voor de bewegingswerken van de deuren in de kleine en grote sluis in het Kanaal door Wal cheren in Vlissingen. De strem mingen van de grote sluis zijn steeds voorzien rond de perio den van hoog en laag water. Van maandag 11 mei tot en met woensdag 13 mei is de strem ming tussen twee uur voor en twee uur na hoog water; van maandag 18 tot en met woens dag 20 mei is dat tussen vier uur voor en na laag water; van maandag 25 tot en met woens dag 2 7 mei is het tussen twee uur voor en twee uur na hoog water en van dinsdag 2 juni tot en met woensdag 3 juni is het weer van vier uur voor tot vier uur na laag water. De kleine sluis is ge stremd van donderdag 14 mei, 8.00 uur tot en met vrijdag 15 mei, 17.00 uur en van donderdag 28 mei, 8.00 uur tot en met vrij dag 29 mei, 17.00 uur. Deze stremmingen gelden de hele pe riode. In juni is de kleine sluis nog een keer gestremd, namelijk van maandag 7 juni, 8.00 uur tot en met vrij dag 12 juni, 17.00 uur. In deze periode worden de bin- nenvloeddeuren gewisseld. In verband met de te verwach ten recreatiedrukte worden de bruggen over het Kanaal door Walcheren extra bediend op de zondag na Hemelvaartsdag. De bedieningstijden liggen die dag - 24 mei - tussen negen uur 's morgens en negen uur 's avonds. De recreatievaart is gevraagd vooral gebruik te maken van de twee extra uren in de avond, tussen 19.00 en 21.00 uur. evenementen BERGEN OP ZOOM - Stadsschouwburg De Maagd, 20.15 uur: Cabaretgroep Pur per brengt de nieuwe show Sixpack; GOES - Grote Kerk, 13.30 uur: Carillon concert door Sjoerd Tamminga;HEIN- KENSZAND - Informatiecentrum Zeeuw se Schaapskudde, 11.00-16.00 uur: Bezichtiging; MIDDELBURG - De Mug, 21.00 uur: De Scaldis Jazzband speelt dixieland; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging Fort; films BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14.00 uur: Pippi Langkousen Flubber; 19.30 uur: Ti tanic; 20.00 uur: Scream 2; Cinemactueel, 14.00 uur: Mousehunt, Flubber en Anastasia; 20.00 uur: Titanic en The man in the iron mask; 21.00 uur: The winter guest; GOES - Grand, 19.30 uur: Titanic; 't Beest, 20.30 uur: Lagrimas Negras; HULST - De Koning van Engeland, 20.00 uur: Titanic, The Rainmaker, The man who knew too little, Scream 2, The man in the iron mask en Sphere; MIDDELBURG - Cinema, 20.30 uur: Het huis van mijn vader; Zeeuwse Bibliotheek, 20.00 uur: Mande- la, son of Africa, father of a nation; VLISSINGEN - Alhambra, 19.00 uur: Tita nic; 20.00 uur: Scream 2, The man who knew too little en Great Expectations; tentoonstellingen^] AXEL - Bibliotheek, 10.00-12.00 en 13.0- 17.30 uur: De Vrede van Munster (t/m 20/5); BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: Josef van Ruyssevelt, een schildersleven (t/m 31/5); BURGH-HAAMSTEDE - De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur: 'Oude schoolr platen', 'dekroning van Koningin Wilhel- mina' en 'hommels'; De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: Paul Huysmans, schilderijen (t/m 8/5); DOMBURG - Museum Marie Tak van Poortvliet, 13.00-17.00 uur: H. Berserik, schilderijen en etsen 'Voorankerin Dom burg' (t/m 2/6); ELLEWOUTSDIJK - Fort Ellewoutsdijk, 10.30-16.30 uur: Weefwerk leden van de Kring Goes (t/m 9/5); GOES - Goes Museum, 10.00-17.00 uur: Mathisse Arendsen, diverse werken (t/m 1/5); Stadskantoor, 09.00-17.00 uur: Suze van den Ouden, schilderijen (t/m 29/5); Lunchcafé, 10.00-17.00 uur: Janneke Wessels, 'Heden en verleden', schilderij en (t/m 30/4); GROEDE - Galerie De Ouwe Smisse, 13.30-17.00 uur: Lia Koster, glas in lood en staal objecten (t/m april); GRIJPSKERKE - Boerderijgalerie 'De Os- seberg', 14.00-17.00 uur: len van den Berg, weefkunst en Fem van den Berg, keramiek (t/m 2/5); HEINKENSZAND - Gemeentehuis, 8,30- 12.30 uur: Carla van den Hoven, 'Undula tion', designontwerp en interieurobjec ten (t/m 20/5); HULST - Bibliotheek, 10.00-12.00 en 13.00-17.30 uur: Expositie van de Inter nationale School van het Gouden Rozen kruis, thema 'De gouden draad van de Gnosis' (t/m 29/4); KAPELLE - Gemeentehuis, 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur: 'Poppenbende en Beestenboel" van Janine Kole-van den Broek (t/m 15/5); KRUININGEN - Gemeentehuis, 8.30- 12.00 en 13.00-16.00 uur: Mia de Graaff- Aarts, schilderijen (t/m 30/6); MIDDELBURG - Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Kees Wijker, 'Poëtica mechanica' (t/m 2/5); Werk cursisten van het MIKV (t/m 15/5); De Zierikzeesche Nieuwsbode, 1844-1998 (t/m 20/6); De Vleeshal, 11.00-17.00 uur: Werk Roza- El-Hassan (t/m 10/5);Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: 'Nehalennia 350 jaar' een mysterieuze godin uit de Romeinse tijd (t/m 27/9);Zeeuwse kunstenaressen, collectie hedendaagse kunst (t/m 24/5); Metro S Kuiperspoort, 13.00-17.00 uur: Pascale Delaporte (t/m 30/5); OOSTBURG - Hervormd Kerkcentrum, 10.00-12.00 en 13.30-17.00 uur: Tentoon stelling over Ghana (t/m 28/4); OOSTKAPELLE - Toeristisch Centrum Oranjezon, 10.00-16.00 uur: Cees Wil- lemsen, schilderijen in diverse technie ken (t/m 30/4); Zeeuws Biologisch Museum, 10.00- 17.00 uur: Wandelstokken (t/m 13/9); Zand nader bekeken (t/m 27/9); Peter van Nes, aquarellen (t/m 30/6); RENESSE -Museum De Blikvanger, 10.00-12.00 uur: Sparen bij de koop, re clamecadeautjes (t/m 26/6);TERNEUZEN - Stadhuis, 9-17 uur: Herman Bisschop, acrylschilderijen en Joke Schmidt, sculpturen (t/m 7/5); VEERE - De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Albert Labordus, aquarellen (t/m 23/5); Grote Kerk, 10.00-17.00 uur: Diverse kun stenaars (t/m 12/6); VLISSINGEN - Bellamy 19, 10.00-17.00 uur: Jacqueline Ifgen van Rooijen, objec ten en wandobjecten en Melanie de Vroom, installatie (t/m 2/6); Stadhuis, 8.30-17,00 uur: 'Ik wens mij een toekomst', fototentoonstelling over vluchtelingenvrouwen (t/m 29/4); ZIERIKZEE - Galerie Galerij, 13.00-16.00 uur: 'Mail-Art in the Gallery' werk van di verse kunstenaars (t/m 14/5); IJZENDIJKE - Streekmuseum, 10.00- 12.00 en 13.00-17.00 uur: Aloyus Dellart (1917-1997) t/m 3/10. hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik- Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 0118 628800. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. 9.30 - 10.00 uur: opening door burge meester in feesttent op het Callandplein bij de Zeedijk; 10.00 uur: muzikale rond wandeling door muziekvereniging OKK; 10.45-12.15 uur: truusje Trap race; 11.15 -12.15 uur: clown Jollie Jolig treedt op in feesttent; 13.30 - 14.30 uur: skeelerwed strijd voor de jeugd; 13.00 - 17,00 uur: oranjemarkt in de Zuidstraat; 14.00 - 16.00 uur: kinderspelen in feesttent; 14.00 -16.30 uur: zeskamp; 20. 30 - 24,00 uur: swingen in defeesttent met de band Hard to Handle. 8.15 uur: ballonnen ophalen bij zaal Mid dendorp; 9.00 uur: vertrek optocht, ver zamelen bij Luctoret Emergo; 10.15 uur: opening in de feestent; 10.30 uur: floepie en de flapzak; 12.00 uur: vertrek puzzel- tocht; 13.00 uur: kinderrommelmarkt en grote loterij-show; 15.00 uur: knock-out show; 19,00 - 20.45 uur: kinderdisco; 19.00 - 21.00 uur: de Wipe-outs; 21.30 uur: Miss Travestie verkiezing. zal door geluidsoverlast dalen. In het Nederlandse klimaat hebben wij overwegend te ma ken met een overheersende wind uit zuidwestelijke rich ting. Dit houdt in dat vliegtui gen in zuidwestelijke richting opstijgen en daardoor met hun op volle toeren draaiende moto ren, de decibellen laten bulde ren over de koppen van Goeree, Schouwen en Walcheren. Tien procent van de Zeeuwse beroepsbevolking werkt in de toeristensector en is financieel daarvan afhankelijk. Stilte en rust zullen binnen tien jaar in Zeeland tot het verleden beho ren. Toeristen zullen Zeeland de rug toekeren. De Zeeuwse recre atiesector waar veel is in geïn vesteerd, denk ook aan infra structurele verbeteringen, zal onderuit worden gehaald. Tweehonderdduizend opstij gende vliegtuigen per jaar zijn er 548 per dag. Ieder opstijgend vliegtuig hoor je! Een Don Quijotte Mainport-status, ge baseerd op de btw-vrije tickets, accijnsvrije kerosine en alle ne gatieve sociaal-maatschappe lijke en milieu-effecten, of te vreden zijn met één Schiphol, dat dankzij gezond verstand maatschappelijk aanvaardbaar kan functioneren? Jan Midavaine Hogeioeg 112 Burgh-Haamstede ALERT 27 20wUshantnrValetta,ALETIS 27 te Sutyton Bridge, AMSTELGRACHT 26180 w Azoren nr Gros Cacouna, ANJE LIERSGRACHT 27 420 nw Finisterre nr Amsterdam, ARCHANGELGRACHT 27 60 n Cabo Finisterre nr Amterdam, AR ROW 27 15 nnw Pasajes nr Pasajes, BA- RENTZGRACHT 26 verw te Abidjan, BATAAFGRACHT 27 250 zo Malta nr Alexandrie, BEURSGRACHT 27 100 z Odessa nr Paita, BORNDIEP 27 65 n Ter schelling nr Almeria, BROUWERS GRACHT 27 te Norrkoping, CARIBIC 27 220 ono Bonaire nr Pnt a Pitre, CASA BLANCA 27 te Pto Madryn, CASPIC 27 te New Ross, CIELO Dl BRASILE 26 verw te Lobito, COMBI TRADER 27 170 nno Las Palmas, CONSTANCE 27 140 zw Tampa nr Willemstad, CORAL ACROPORA 27 ta Frans Guyana, CORAL ACTINIA 27 135 nnw Glasgow nr Belfast, DELFBORG 27 pass Borkum nr Hamburg, DOCK EX- PRESS-10 26 pass Gibraltar nr Palma de Mallorca, DOCK EXPRESS-12 26 200 no Singapore nr Hiroshima, DUTCH MAS TER 27100 nnw Bilbao nr Bilbao, DUTCH MATE 28 te Tarragona, DUTCH SAILOR 27 10 w Isl de Berlange nr Antwerpen, EDAMGRACHT 27 120 w Guam nr Bris bane, EEMSGRACHT 26 60 nwCoruna nr Singapore, EENDRACHT 26 33 w Sche- veningen, EGMONDGRACHT27 270 zzw Jamaica nr Vlissingen, ELSA 26 65 zw Bengazi nrLa Spezia, EMMAGRACHT 27 160 zzo Camberra nr Newcastle, ERAS- MUSGRACHT 26 400 wnw Flores nr Phi ladelphia, EUROGRACHT 27 5 n Sumatra nr Inchon, EUROPEAN EXPRESS 27 780 zzw Colombo nr Durban, FAST JEF 26 te Stettin, FIVELBORG 27 15 n Rostock n r Naantali, FLINTERZEE 26 te Taalinteh- das, GEOPOTES-15 26 360 zzw Trinidad nr Paranagua, GOUWEBORG 27 40 ono Algiers nr Malmo, HAPPY RIVER 27 200 w Sumatra nr Singapore, HAPPY ROVER 27 58 n Gijon nr Congo, HEEMSKERK GRACHT 27 100 n Madeira nr Mississip pi, HEERENGRACHT 27 240 wzw Pointe Noire nr Pointe Noire, HOENDIEP 27 380 ozo Pnt do Arnel nr Huelva, HOLLAND KLIPPER 2770z Abidjan nr Lagos, HOUT MANGRACHT 26 150 nw Dakar nr Port Harcourt, HUDSONGRACHT 27 550 ono Guadeloupe nr San Juan, IJSSELBORG 27 30 o IJmuiden nr Antwerpen, ILSE 26 18 w Cabo de Rocca nr Sevilla, IVER EX PRESS 26 240 z Shanghai nr Daesan, JO BIRK 26 te Tampa, JO CALLUNA 26 550 no Azoren nr Gravenchon, JO CEDAR 27 630 zo Hawaii nr Yokohama, JOSPRUCE 26 545 ono Recife nr Kwinana, KATJA 27 ta rede Sulina, KEIZERSBORG 27 50 zo San Marino nr Peco, KLIPPERGRACHT 27 60 no Stockholm nr Kemi, KONING- BORG 27 te Garucha, LELIEGRACHT 26 te Nyhama, LELYSTAD 26 420 no Natal nr Nouadhibou, LEMMERGRACHT 26 300 w Penang nr Suez, LIJNBAANS GRACHT 27 pass Havanna nr Brunswick, LINDENGRACHT 26 120 zw Ouessant nr Dampier, LOOIERSGRACHT 27 450 nno Brisbane nr Auckland, MAGDA 26 50 no Gotland nr Shoreham, MAGDALENA 27 45 zw Saint Nazaire nr Bordeaux, MARI NIER 26 6 z Gibraltar nr Cartagena, MAR- JA 27 te Gijon, MARKBORG 27 700 o Newfoundland nr Cleveland, MARNE- BORG 27 27 te Hamburg, MERWEDIEP 27 te Leixoes, MIGHTY SERVANT-2 27 in dokte Singapore, MIR 27 thv Ouessant nr Bilbao, MSC LIMA 26 te Callao, MUSKE TIER 27 20 no Frederikshaven nrTornio, NEDLL AMERICA 27 240 zzw Athene nr Damietta, NEDLL DEJIMA 27 1300 ono Manila nr Kaoh Siung, NEDLL HONSHU 27 30 zw Aden nr Suez, NEDLL HOUT- HAM 26 150 nw Hodeidah nr Jebel Ali, NEDLL OCEANIA 26 te Singapore, NED LL SYDNEY 26 30 nw Guernsey nr La Spezia, NEDLL VAN NECK 26 125 w Nor folk Island nr Auckland, NEDLL VAN NOORT26210zo Norfolklsland nr Jakar ta, NEDLL ZEELANDIA 26 10 z Napels nr Piraeus, NORDIC LINK 27 te Terneuzen, NORTH SEA 26 80 z Sardinië nr Water- ford, NOVA FRIESIA26 365 noTaipeh nr Davao, OOCL FRANCE 27 vn Fujayrah nr Colombo, PACIFIC 26 120 w Luanda nr Druban, PALMGRACHT 27 75 no Miami nr Savannah, PARKGRACHT 26 210 ozo Albany nr Portland, PAUWGRACHT 27 rede Panama, PIONEER 27 te Andalsnes, PRINCE OF TIDES 26 385 wzw Bermuda nr Newport, PRINS JOHAN WILLEM FRI SO 27 ta Tees, PRINS PHILIPS WILLEM 27 290 wnw Nw Plymouth nr Nw Plymouth, REESTBORG 27 60 nw Port Kelang nr Singapore, REITDIEP 26 verw te Napels, SALMON 26 te Antwerpen, SAMBRE 27 te Varkaus, SEA NORDICA 26 50 zw Got land nr Helsinki, SEABOARD ATLANTIC 27 150olsl de Roatan nrStTomas,SMIT NEW YORK 26 94 no Cabo Calcanhar nr Rio de Janeiro, SNOW STAR 27 te Vallca- ra, SPRING BEAR 27 25 zo Benidorm nr Vado, SPRING PANDA27128zw Lima nr Panama Kanaal, SPRING TIGER 27 te Abidjan, STELLA LYRA 27 te Stanlow, STELLA PROCYON 27 100 nw Lanzarote nr Tenerife, STELLA WEGA 27 pass Do ver nr Eastham, STORM 27 50 n Le Havre, SWALLOW 27 te Westpoi nt, TO R N E 27 te Jacobstad, TROUBADOUR 2710z Alme ria nr Casa Blanca, TYNE BRIDGE 27 25 nw Cuxhaven nr Leixoes, VISSERSBANK 27 te Leixoes, W D FAIRWAY 27 280 wnw Sumatra nr Singapore, WARBER 26 18 zw Greenwich nr Antwerpen, WESTER- DAM 27 te Huatulco. Deze rubriek verschijnt vrijdag weer. De politie controleert vandaag de snel heid op de A2 bij Maasbracht, de A9 Alkmaar-Diemen, de A10 ringweg Am sterdam, de A27 bij Oosterhout en Maar tensdijk, de N50 bij Maasdonk en de Gui- do Gezellestraat, Mr. F. J. Haarmanweg en Rooseveltlaan in Terneuzen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1998 | | pagina 22