'n Heerlijk avondje toneel PZC radio en televisie vandaag Aan het eind van de aspergetijd verhaalt treurig leven drie zussen radio Meer armslag Radio 1 Journaal Radio 3 wil een alternatief zusje Truze Lodder niet in NOS-top Portret van Mimi Papandreou televisie vrijdag 5 december 1997 NERDS Robert Carradine, Curtis Arm strong en Ted McQinley keren voor de tweede keer terug als sulletjes die van zich afbijten in de melige klucht Revenge of the nerds III: The next generation (1992) van Roland Mesa. SBS 6,20.25 uur MAC AND ME Een buitenaards wezen sluit vriendschap met een jongen in een rolstoel in de sf-komedie Mac and Me (1988) van Stewart Raffill, die verdacht veel lijkt op E.T., the Extra Terrestrial. Met Jade Category en Christine RTL 5,20.30 uur TOPDOG Chuck Norris speelt een agent die met zijn hond de moord op een collega onderzoekt en het spoor volgt van valse nazi's in de actiefilm Top Dog (1995) van Aaron Norris. Veronica, 21.05 uur TALKIN De komedie Look Who's Talking Too (1990) van Amy Hackerling is een snel gemaakt vervolg op het eerste kassucces met Kirstie Alley en John Travolta. Het jon ge paar heeft veel te stellen met het zoontje. De komst van een meisje zorgt voor nog meer com motie. BRTIM 1,21.20 uur GLEAMIN Burt Lancaster is te zien als een I labiele luchtmachtg ener aal die een basis met kernraketten be zet in Twilight's Last Gleaming (Das Ultimatum), een thriller van Robert Aldrich uit 1977. Hij eist dat de Amerikaanse rege ring openheid geeft over de Viet- namoorlog. Ook met Richard Widmark en Burt Young Nederland 1, 22.49 uur FOLIE A la folie (1994) is een thriller van Diane Kruys over een vrouw die haar overspelige echtgenoot verlaat. Ze krijgt tij delijk onderdak bij haar zus en diens vriend en stelt het paar als snel op de proef met psychologi sche spelletjes. Met Anne Paril- laud, Béatrice Dalle en Patrick Aungnac. BRTN 2,23.00 uur HISTOIRE La Belle Histoire (1) is het eerste deel van een tioeedelig drama van Claude Lelouch uit 1992 over liefde op het eerste gezicht. Met Gérard Lanvin en Béatrice Dalle. TV 10,0.40 uur door Monique Brandt AMSTERDAM - Voor tv-kij- kers aan wie Sinterklaas van avond, vrijdag, voorbijgaat, heeft de NPS als troost een heer lijk avondje toneel in petto. De tv-film Aan het eind van de as pergetijd is een knappe bewer- lsing van het gelijknamige thea terstuk dat vorig jaar in het land te zien wös. De film verhaalt op tragi-komische wijze van het treurige leven van drie zussen. Agnes of Aggie, een prachtige rol van Olg'a Zuiderhoek, drijft met hulp van haar dochter Sop hie (Marjena Moll) een kapsalon in een suffig dorpje in de Noord- Limburgse aspergestreek. Haar zus Kittie (Nettie Blanken), een welgestelde doktersvrouw, laat er regelmatig haar haar doen. De eenzame Aggie klampt zich vast aan haar dochter, die ze geen duimbreed vrijheid gunt. Elk zelfstandig initiatief van dochterlief wordt resoluut afge- (Advertentie) kapt. Een ontluikende liefde tussen Sophie en een Poolse as pergesteker wordt op harteloze wijze verijdeld. Ook Kittie is ongelukkig met 'haar' Wim, die ze van buiten echtelijke escapades verdenkt. Als de jonge zus Francien (An- net Malherbe) vanuit Amster dam naar het zuiden afreist, komen de frustraties van het drietal tij dens een rij kelijk in al cohol gemarineerd etentje naar boven. Aan het eind van de aspergetijd geschreven in 1995, was het eer ste toneelstuk van Frank Hout appels, eigenlijk acteur en in de zomer van dat jaar van de To neelschool afgekomen. „Omdat ik vond dat er zo weinig lange Nederlandse toneelstukken zijn, besloot ik een poging te wagen. Binnen een paar maan den was het stuk af, en al snel besloot een theaterproducent het in productie te nemen." Limburg Houtappels, afkomstig uit Weert, wist meteen dat het zich in Limburg moest afspelen. „Ik woon al jaren in Amsterdam. Dan worden veel zaken vanzelf sprekend, kijk je nergens meer van op. Als ik weer eens in Lim burg ben, merk ik steeds dat daar minder gemakkelijk wordt omgegaan met zaken die 'an ders dan anders' zijn. Het leek me leuk die dorpse sfeer over te brengen." Houtappels benader de regisseur Mette Bouhuijs, die de casting van de vier actrices voor haar rekening nam. Tijdens de theatertournee werd Houtappels benaderd door de NPS. De zendgemachtigde zag wel wat in een televisiefilm naar het toneelstuk, bedoeld voor de reeks 'single plays' die de NPS op het scherm brengt. De auteur zou zelf zorgen voor de tv-be- werking. Acteerwerk Houtappels is tevreden over de tv-versie, die naar eigen zeggen 'griezelig dicht' in de buurt kwam van zijn eigen fantasie. „Daarbij zijn de locaties erg sterk en door het camerawerk - de film is met een camera op de schoudër opgenomen - lijkt het alsof je als kijker aanwezig bent. Ik ben vooral blij met het geweldige acteerwerk. Door de lange repetitieperiode en het feit dat de actrices een jaar lang met het stuk het land in zijn ge weest, kenden ze hun rollen van haver tot gort. De personages staan er echt, dat geeft een meerwaarde aan de film," Houtappels is niet van plan zich alleen toe te leggen op het schrijven. Hij wil ook blijven spelen. Voor het jeugdprogram ma Het Klokhuis schrijft Hout appels regelmatig korte sket ches. Ook zal hij een deel van een voorstelling van de Amster damse jeugdtheatergroep Huis aan de Amstel schrijven. Verder werkt hij aan een avondvullend stuk, maar daar wil hij nog niets over kwijt. „Het enige dat ik kan zeggen is dat het weer in de pro vincie speelt," Houtappels is vanaf februari in de theaters te zien in de vrije productie Gilly van regisseur Bruun Kuijt, met rollen voor Marjolein Touw en Ex-na Sassen. GPD Nederland 3,20.57 uur Olga Zuiderhoek in een scène uit de tv-film Aan het eind van de aspergetijd. foto Leendert Jansen RADIO 1 AM747KHz, 402m/FM104,4MHz Elk heel uur en om 7.30, 8.30, 12.30, 13.30,16.30,17.30,18.30 en 6.30 Nieuws NOS: 7.07 Radio 1-Ochtendjournaal. VPRO: 9.04-12.00 VPRO a/d Amstel, met om9.15 Berichten uithetnieuweEuropa; 10.04 Marjan Luif; 10.10 Het onderhoud; 11.04 Argos. NOS: 12.07 Radio 1-Mid- dagjournaal. VPRO: 14.04-16.04 VPRO a/d Amstel, met om 15.04 Buitenlandre portage. 16.04 Het Debat o.l.v. Ger Jochems. NOS: 17.07 Radio 1-Avond- journaal. NPS: 19.04 Het geding. 20.04 De recensenten. 21.04 Uit het nieuws. NOS: 22.04 Langs de lijn, sport en mu ziek. 23.07 Met het oog op mórgen. VPRO: 0.04-7.00 Nachtleven, met om 0.04 Nachtzusters; 1.02 Ronflonflon met Jacques Plafond; 2.02 Muziek terwijl u slaapt; 5.02-7.00 De gezamenlijke zen ders Peazens Moddergat RADIO 2 FM87,9 MHz RADIO 3 FM95.0 MHz Elk heel uur nieuws KRO: 6.04 Breakfast club. AVRO: 9.04 Ar beidsvitaminen. VARA: 12.04 Desteen been show. 14.04 Rob Stenders. TROS: 16.04 Interaktieve cyber top 50. NPS: 18.04 Kort en Klijn. NCRV: 20.04 Buzz. EO: 21.04 Spoor 7. VPRO: 22.04 DJ-element. RADIO 5 AM1008 KHz, 298 rr Elk heel uur nieuws VARA: 6.04 Ontbijtradio. TROS: 9.04 Gouden uren. KRO: 12.04 Tijd voor twee met Frits Spits. NCRV: 14.04 Maat in de middag. AVRO: 17.04 Thuis op twee. EO: 19.04 De gouden greep. AVRO: 20.04 De avond van twee. TROS: 23.04-0.00 Cou lissen TVA op lokaties Cor Co t/m 18.00, 22.00, 23.55 RADIO 4 FM99,8 MHz Om 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00,20.00 en 00.00 Nieuws EO: 6.02 Vroeg op 4. 8.10 Opus 4. 9.04 Muziek voor miljoenen. 11.02 Het och tendconcert. I. Tsjechisch Philharm. Ork. met piano; II. Muz. v. piano. 13.10 En dan nu... mijn verzoek. 14.00 Het middagcon cert. Muz. v. strijkkwartet. 16.00 De Ne derlanden. 17.07 Songs of praise. 17.25 Cd wijzer klassiek. 18.04 Het Duitse ora torium. 18.30 Orgelbespeling. Radio 4: 19.00 Het oor van 4. NPS: 22.30 Jazz op 4. 0.02-1.00 Vincent na middernacht Elk heel Nieuws TELEAC/NOT: 6.50 Pyjamapret. NOS: 7.05 NÓS-Sportief. TROS: 7.20 De tijd van je leven. NPS/VPRO/RNW: 8.08 We- reldnet. NCRV: 9.02 Het gesprek. 9.50 Plein publiek. 11.02 Sara lachte... 11.35 Rondom het woord. 12.05 Debat op 5. 12.50 De bijbel. 13.08 Radio 5 documen taire: dokument op 5. 14.02 Schuim en as. 16.02 Tulpen en olijven. NPS: 17.05 Radio UIT. PP: 17.50 VVD. NMO: 18.08 Arabisch programma (actualiteiten/reli gie). 18.48Turks programma (actualitei ten). NPS: 19.00 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.45 Nieuws en actualitei ten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. EO: 21.00 Sin ke ng kai yam. 21.30 lyi ha- berler. 21.45 Kayen rasja (Er is hoop). VPRO: 22.02-23.55 De avonden, met om ca. 22.04Gesproken uitzicht; ca. 22.45 De jazz van Pete Felleman; Atelierbezoek; ca. 23.45 De weeksluiting OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz Nieuws: elk heel uur. 7.03 Omroep Zee land nieuws. 8.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 8.12 Radio Nieuws centrale. 8.31 Omroep Zeeland nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Zwemer. 11.02 'n Uurtje Bert. 12.05 Om roep Zeeland nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Radio Nieuwscentrale. 13.31 De passage. 14.03 Muziek in bedrijf. 16.03 Zeeuwse krin gen. 17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.31 Zeeuws diep. 18.02 Omroep Zee land nieuws in het kort. 18.05-18.30 Ra dio Nieuwscentrale. HILVERSUM Het Radio 1 Journaal krijgt meer armslag op de zender. De dagelijkse actualiteitenrubriek begint in de ochtend een uur eerder, namelijk om 6.00 uur. Gedurende de hele dag zijn er na elk heel uxxr korte niemvsblokken van circa vijf minuten. Radio 1 wordt meer en meer een nieuwszender. Met deuitbrei- ding van de uitzendtijden van het Radio 1 Journaal komen de omroepen tegemoet aan de klacht dat de luisteraars in de dal uren weinig tot geen nieuws te horen kregen. Hieraan komt de instelling van de korte nieuwsblokken tegemoet. Bovendien krijgt de redactie op elk gewenst moment van de dag de gelegenheid 'in te bi-eken' in de lopende programma's. In de Verenigde Staten wordt dit fenomeen 'breaking news' genoemd, wat wil zeggen: meteen de ether in zodra een be langrijke gebeurtenis of calamiteit zich aandient. Om de fo rensen in de vroege avondspits van dienst te zijn, komt er een langer actualiteitënblok na het nieuws van 16.00 uur. In ruil voor deze uitbreidingen moet het Radio 1 Journaal tus sen de middag een half urntje (tussen 13.30 en 14.00 uur) te ruggeven aan de gezamenlijke omroepen. GPD HILVERSUM - Radio 3 zou moeten worden opgesplitst is een zender voor de liefhebbers van de gangbare, populaire pop muziek en een zender voor geïnteresseerden in de wat minder toegankelijkere, alternatievere vorm van pop. Dat heeft een woordvoerder van de NOS gezegd. Het is de uitkomst van een maandenlang overleg tussen zen dercoördinatoren en programmadirecteuren. Hoewel ieder een het roerend met elkaar eens is over de noodzaak van de uitvoering van het plan, is het de vraag of er een frequentie en genoeg geld beschikbaar komen. ANP AMSTERDAM - Truze Lodder, zakelijk leider van de Neder landse Opera en directielid van het Muziektheater, tx-eedt niet toe tot de nieuwe raad van bestuur van de NOS. Dat heeft ze donderdag per brief aan staatssecretaris Nuis (Media) laten weten. Lodder zou met D66-politicus Gerrit-Jan Wolffensperger en VPRO-directeur Flans van Beers de driekoppige NOS-top gaan vormen die het in Hilversum voor het zeggen krijgt, zo maakte Nuis twee weken geleden na een langslepende benoe mingsprocedure bekend. Lodder was pas de dag voor deze bekendmaking voor de func tie gevraagd en bedong bij die gelegenheid een bedenktij d van twee weken. „Vervolgens ben ik op 28 november teruggekeex-d uit het buitenland en heb ik na rijp beraad en een flinke wor steling met dit moeilijke dilemma vastgesteld dat ik diep in m'n hart toch liever hier wil blijven", aldus Lodder donder dag. „Hoewel ik natuurlijk ook best snap dat ik de staatsse cretaris nu met een lastig probleem opzadel." Staatssecretaris Nxxis, die het rxieixws in Rusland vernam, res pecteert Lodders besluit. ITet was hem bekend dat zij een voorbehoud had gemaakt, aldus zijn woordvoerster, maar de staatssecretaris wilde niet langer wachten met het bekend maken van de namen omdat hij een einde wilde maken aan de almaar aanzwellende geruchtenstroom. ANP HILVERSUM - Het actualiteitenprogramma Netioerk brengt een portret van Mimi Papandreou, de weduwe van de voor mali ge pi-emi er van Griekenland. Zij heeft met haar boek Tien jaar en 54 dagen voor grote opschudding gezorgd. Waar veel Grieken al bang voor waren, wordt in het boek onomstotelijk bevestigd: vanaf het moment waarop de oude en zieke Griek se premier Mimi tot zijn First lady koos, had zij grote invloed op de Griekse politiek. Nederland 1,20.23 uur NEDERLAND-1 07.00 NOS Journaal 07.05 KRO Get the picture 07.29 Ontbijt tv 09.00 NOS Journaal 09.09 AVRO De och tenden 09.57 NCRV (TT) De rijden de rechter 10.43 NMO Joden van Marokko 11.13 NCRV Jos op 1 12.04 KRO Er is meer tussen hemel en aarde 15.14 NCRV De Jostiband verrast Sinterklaas, amusement 16.05 Jos op 1, magazine 17.01 AKN Alles kits, kinderpro gramma 18.02 AVRO Growing pains, serie 18.30 KRO Get the picture, quiz 19.00 NCRV (TT) Ha, die pa, serie 19.29 (TT) Zo vader zo zoon, spel 20.00 NOS (TT) Journaal 20.23 KRO Netwerk, rubriek 21.05 NCRV Achter de lach, caba retserie 22.01 AVRO ER, ziekenhuisserie 22.49-00.40 Twilight's last gleam ing, speelfilm NEDERLAND-2 09.00-09.15 TELEAC/NOT Koeke- loere 09.30-09.50 (TT) Nieuws uit de natuur 10.00.-10.20 Huisje boompje beestje 10.30-10.50 OMROP FRYSLAN Skiednis: Eise Eisinga 11.00 TELEAC/NOT (TT) Schooltv-Weekjournaal 11.30- 11.50 (TT) Mentor magazine 12.00- 12.15 EO Agrarisch journaal 12.45 Agrarisch journaal 13.00 NOS Journaal 13.05 TELEAC/NOT Mo deltekenen en schilderen 13.35 EO Omega 14.25 Nederland zingt 15.00 TROS Spreekuur 16.00 NOS Journaal 16.05 EO Our house, serie 16.59 TROS De mooiste landhui zen van Europa, Selso 17.29 NOS/TROS/EO (TT) 2 Van daag: 17.30 Journaal 17.35 Actualiteiten 18.00 Journaal 18.15 Actualiteiten 18.43 Sportjournaal 18.51 Hoofd punten uit het nieuws 19.01 TROS Sinterklaas 19.53 Stapel op auto's, automaga zine 20.24 (TT) Windkracht 10, serie 21.23 Dit was het nieuws, satire 22.04 Helmut Lotti goes classic III, muziek 22.57 Socutera Aids Fonds 23.00 NOS Studio NOS, sportma- gazine 23.35-00.15 Moskou: 850: Wie heeft ons nodig?, documen taire NEDERLAND-3 20.23 VPRO Sportpaleis De Jong, sport 20.57 NPS Aan het eind van de as pergetijd, tv-film 22.00 NOS (TT) Journaal 22.16 (TT) Sportjournaal 22.33 VAR A/N PS (TT) Nova, ru briek 23.03 NOS (TT) Gesprek minister president 23.16 NPS/RVU Panorama vrijdag, kunstmagazine 23.56 NOS Tekst tv RTL4 07.00 Nieuws 07.10 Aladdin 07.30 Nieuws 07.40 Aladdin 08.00 Nieuws08.08 The bold &the beau tiful 08.30 Nieuws 08.35 As the world turns 09.00 Nieuws 09.10 As theworldturns09.30 Goede tijden, slechte tijden 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show 11.45 Santa Barbara 12.30 Lunchkids: Calimero Priscilla 13.00 Two stupid dogs 13.40 Film &videonieuws 14.10 Telekids; Pit tige pepernoten 15.05 As theworld turns 16.00 Nieuws 16.10 Catherine, praatprogramma 17.00 Nieuws 17.05 5 uur show 18.00 Nieuws 18.10 Superscore, spel 18.30 The bold the beautiful, se- 20.30 Mac and me, speelfilm 22.25 5 in het land, nieuws 22.45 Nieuws nonsens, quiz 23.15 Business update, financieel nieuws 23.35 Nieuws 00.05 Nachtprogramma I SBS6 12.45 Hart van Nederland 13.15 Dierenziekenhuis 13.45 Goudkust 14.20 Vakantie-tv 14.50 Pacific Drive 15.15 Days of our lives 16.00 Malcolm Eddie, serie 16.30 Top 40, popoverzicht 17.35 Jerry Springer, talkshow 18.25 Brutale meiden, jongeren programma 18.55 Goudkust, dramaserie 19.30 Actienieuws, magazine 19.55 Spin City, serie Aansl.: Lucky 10 20.25 Revenge of the nerds III: The next generation, filmkome die 22.05 Sportflaters 22.30 Hart van Nederland, magazi ne 23.00 Lucky 10 23.05 Sport: Toto Divisie 23.35 Pussycat syndrome, speel film 01.05 Jerry Springer, talkshow 01.50-02.45 Days of our lives, serie rie 19.00 Rad van fortuin, spel 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden, serie 20.30 Heb ik dat?, themaprogram ma 21.30 Baantjer, politieserie 22.30 Actueel, nieuws 23.30 Peter Jan Rens Late night, praatshow 00.15-01.10 Mr. Mrs. Smith, se- RTL5 J 06.40 Business update (07.00- 07.10, 07.30-07.40 en 08.00-08.10 Nieuws) 08.30 Ochtendprogram ma 18.00 Nieuws 18.05 Excentriekelingen, reporta ges 18.30 Nieuws 18.35 Wie denken ze wel dat zezijn 19.00 5 in het land, nieuws 19.35 Voetbal in het land, sport 20.00 Nieuws 07.00 NOS Tekst tv 12.00 Journaal 12.07 MiddagEditie 13.00 NOS Journaal 13.10 PP (TT) PvdA 13.13 Noorderlicht 13.41 Barend Wit- teman 14.06 (TT) Lingo 14,27 (TT) Zembla 15.03 Het Lagerhuis 16.00 NOS (TT) Journaal 16.05 Lolada- musica 16.35 Sinterklaas in Se samstraat 17.05 VARA Heartbreak High, serie 18.00 VPRO Villa Achterwerk, kin dermagazine 18.14 NPS Sesamstraat, cadeau 18.29 NOS (TT) Jeugdjournaal 18.42 NPS (TT) Het klokhuis, cacao 19.02 VARA (TT) Lingo, woordspel 19.24 Barend Witteman, praat programma 19.54 NPS 2 Meter sessies, pop muziek VERONICA 07.00 Rinkeldekinkel 09.00 Veroni ca live: Winkel van Sinkel 11.00 On derweg naar morgen 11.25Veroni- ca live; 11.30 De droogkap 12.00 Game time 14.00-16.00 Live line 16.15 Madison, serie 16.45 Step by step, serie 17.10 Baywatch, serie 18.00 Sliders, sf-serie 18.50 StreetliVe, spel 19.25 Onderweg naar morgen, se rie 20.00 Denktank, quiz 20.30 Samsam, serie 21.05 Top dog, actiefilm 22.40 Erolife, magazine 23.10 Erotic dreams, serie 23.45-00.35 American Gothic, se- l OMROEP ZEELAND 17.56 Bas de boekenbeer 18.00 NOS Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.30 Terugkieke, Oude Zeeuwse films Scène uit de thrill er Twilight's last gleaming. 18.35-18.38 Toeren Tot9.00 uurelkheel uur herhaling l BELGIË NED-1 BRT 12.35 Blokken 13.00 Journaal 13.30 Die Schwarzwaldklinik 14.15 Upstairs, downstairs 15.05 Natio nal geographic 16.00 Home, sweet home, serie 16.25 Brittas empire, serie 17.00 Open op zondag, magazine 17.10 Pacific Drive, serie 17.35 Buren, serie 18.00 Journaal 18.10 Blokken, spel 18.35 Mooi en meedogenloos, se rie 19.00 Journaal 19.35 Man bijt hond, actualiteiten 19.55 Thuis, serie 20.20 Abracadabra, amusement 21.20 Look who's talking too, film komedie 22.40 Journaal 23.05 The Psi-factor, serie 23.50-08.00 Journaal BELGIË NED-2 BRT KETNET 16.00-16.45 De ToeTer, kinder krant 17.00 De kleine ijsbeer, animatie- serie 17.05 Dag Sinterklaas, jeugdserie 17.20 Tom en Tim, animatieserie 17.25 Disney Festival, tekenfilms 17.55 Tik Tak, kleuterprogramma 18.00 Hey Arnold, animatieserie 18.25 Studio.KET, nieuws 18.40 Via via, quizprogramma 19.05 Ultratop, hitparade 19.30 Married with children, serie Canvas 20.00 Journaal 20.30 Ivanhoe, avonturenserie 21.25 Alles kan beter, spelshow 22.00 TerZake, nieuws 22.30 De Commissie-Wyndaele, discussie 23.00 A la folie, thriller 00.30 TerZake I KINDERNET Kirstie Alley in de Amerikaanse speelfilm Look who's talking too. (BRTN 1, 21.20 uur) 07.45 Dommel 08.00Zoocup08.10 Dino babies 08.20 Starstreet 08.35 Wickie de Viking 09.00 Peuterblok 09.00 Budgie 09.10Tiktak09.15Klein, klein, kleutertje 09.30 Wickie de Viking 10.00 De Smur fen 10.10 Dino babies 10.20 Knock outs 10.25 Peuterblok 10.25 Budgie 10.40 Tik tak 10.45 Klein, klein, kleutertje |TVIO 06.30 Kinderseries 18.00 Ricki Lake 18.40 Highlander 19.30 Wordt u al ge holpen? 20.00 Sledge Hammer 20.30 De versierders 21.30 Columbo 23.05 MASH 23.30 Goede tijden, slechte tij den 23.55 Ricki Lake 00.40-02.25 La bel le histoire, speelfilm (1 1 MUSIC FACTORY 06.00 Get up! (and dance) 09.00 Clip Gallery 12.00 NL (Made in Holland) 13.00 Mega dance 15.00 MPTV 17.00 Toute Fabienne 19.00 De Dag Top 5 20.00 The Movie Factory 20.30 @lter 8 22.00 Sylvanés soul 01.00 Clip Gallery BELGIE FRA-1 RTBF 11.30 Vacaturebank 11.50 Toï, mon toit 12.10 Millésimes 12.30 Gourmandises Aansl.: Nieuwsoverzicht 12.50 Nieuws 13.30 Téléchat 13,35 Docteur Markus Merthin 14.25 Autant savoir 14.50 Schooltelevisie 15.30 lei bla bla 16.30 Les routes du paradis 17.25 Les rues de San Francisco 18.30 Régions soir 18.50 Cartes sur table 19.05 Fidèles au poste 19.30 Nieuws 20.25 Bon week-end 21.20 Entre terre et mer, miniserie 23.15 Oeuvres en chantier 23.50 Nieuws 00.15 A bout pourtant 00.25 24 H sur les marchés 00.30 Nieuws FRANKRIJK-I 05.50 Mésaventures 06.20 La Croisière FolI'Amour 06.45 Nieuws 06.55 Salut les toons 08.30 Téléshopping 09,05 Foreign Affairs 09.45 La Philo selon Phi lippe 10.10 Le miracle de l'amour 10.40 Les nouvelles filles d'a cöté 11.05 Tou ché, gagné 1,1.35 Une familie en or 12.10 Cuisinez comme un grand chef 12.15 Le juste prix 12.50 Verbruikerstips 13.00 Nieuws 13.42 Quelque chose de plus 13.50 The Young and the Restless 14.40 Murder She Wrote 15.35 Knots Landing 16.30 Beetleborgs 17.10 Sa vannah 18.00 Les annëes fac 18.30 Ali Baba 19.05 Walker Texas Ranger 20.00 Nieuws 20.50 Les années tubes 22.55 Sans aucun doute 00.45 Formule Foot (Nederland 1,22.49 uur) 01.20 Nieuws 01.30 Histoires naturelles 02.25 Les aventures du jeune Patrick Pacard 03.15 Les défis de l'océan 04.05 Histoires naturelles 04.35 Muziek 04.50 Histoires naturelles FRANKRIJK-2 05.35 La chance aux chansons 06.30 Télématin 08.35 Loving 09.05 The Bold and the Beautiful 09.30 Les beaux mat ins 10.55 Nieuws voor doven en slecht horenden 11.00 Motus 11.40 Les Z'a- mours 12.10 Un livre, des livres 12.20 Pyramide 13.00 Nieuws 13.45 Point Route 13.50 Consumentenprogr. 13.55 Derrick 16.10 La chance aux chansons 17.15 Des chiffres et des lettres 17.40 Un livre, des livres 17.45 Chair de poule 18.15 Friends 18.45 Téléthon: tous en fête 19.55 Au nom du sport 20.00 Nieuws 20.50 Point route 20.55 Le Mon dial du Téléthon 01.35 Téléthon Dance 03.30Téléthon: Lignes ouvertes TV5 06.00TV5 minutes 06.05 Fa si la chanter 06.30 Télématin 08.00 TVS minutes 08.05 Canadees nieuws 08.35 Pulsa tions 09.30 Découverte 10.00 Courants d'art 10.30 TV5 minutes 10.35 Faut pas rêver 11.35 Au nom de la loi 12.33 Frans nieuws 13.00 Paris lumières 13.30 L'air du temps: Pognon sur rue, tv-film van Jean-Louis Bertuccelli met Daniel Pré- vosten Franck Lapersonne 15.00Téléci- néma 15.30 Pyramide 16.00 Nieuws 16.15 Fa si la chanter 16.45 Bus et com pagnie 17.30 C'est toujours l'heure 18.00 Questions pour un champion 18.30 Nieuws 19.00 Paris lumières 19.30 Belgisch nieuws 20.00Temps pré sent 21.00 Fran?oise Dolto 22.00 Frans nieuws 22.35 Bon weekend 23.35 Druc- ker Co 00.30 Frans nieuws 00.55 Zwit sers nieuws 01.25 Regards afrïcains 02.00 France Europe Expresse 03.30 Pa ris lumières 04.00 Pulsations 05.00 Au nom de la loi DUITSLAND-1 05.30 ZDF-Morgenmagazin 09.00 Heute 09.03Theflying doctors 09.45 JOYrobic - fitdurch den Winter 10.00 Heute 10.03 Leben mitdem Feuerdamon 10.35 ZDF- info Arbeit und Beruf 11.00 Heute 11.04 Adventskalender der Volksmusikanten 12.10 Abenteuer Zoo 12.55 Presse- schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Plusminus-News 14.00 Tagesschau 14.03 Hóchstpersönlich 14.30 Rudi, be- nimm dich!, filmkomedie (1971) van Franz Josef Gottlieb met Rudi Carrell 16.00Tagesschau 16.03 Rolle rückwarts 16.30 Alfredissimol 17.00 Tagesschau um fünf 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 Honey, I blew up the kids, filmkomedie (1992) van Randal Kleiser met Rick Moranis en Marcia Strassman 21.40 ARD-exclusiv 22.10 Tagesthemen 22.45 Privatfernse- hen 23.30 Wat is? 00.15 Nachtmagazin 00.35 Nebraska, western (1964) van Burt Kennedy met Glenn Ford en Henry Fonda 01.55 Favorite son, miniserie (1988) van Jeff Bleckner met Harry Hamlin en Linda Kozlowski (1) 03.25 Skyrock - die MultimediaSchau 03.55 Extraspat 04.55 Die schbnsten Bahnst- recken Europas 05.55 Brisant I DUITSLAND-2 j 05.30 Zie Duitsland 1 13.45 ZDF-Sport extra: Tennis 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute 18.00 SchlosshotelOrth Aansl.: Zeitfiir Millio- nen 19.00 Heute 19.25 Die Aubergers 20.15 Aktenzeichen: XY,.,ungelöst 21.15 Die ZDF-reportage 21.45 Heute- journal 22.15 Aspekte 22.45 Aktenzei chen: XY...ungelost 22.55 Willemsens Woche 23.55 Heute nacht 00.10 Playma- ker, thriller (1994) van Yuri Zeltser met Colin Firth en Jennifer Rubin 01.35 The year my voice broke, speelfilm (1987) van John Duigan met Noah Taylor en Loene Carmen 03.15 Aspekte 03.45 Heute nacht 04.00 Strassenfeger 04.55 Die ZDF-reportage 05.25-06.55 Man müsste nochmal zwanzig sein, filmdie (1958) van Hans Quest met Ewald Bal- ser, Johanna Matz en Karlheinz Böhm I RTL TV 06.00 Punkt 6 06.30 Guten Morgen Deutschland 07.00 Punkt7 Aansl.: Aktu- ell 07.35 Unter uns Aansl.: Aktuell 08.15 Gute Zeiten, schlechte Zeiten Aansl.: Aktuell 08.50 Springfield Story Aansl.: Aktuell 09.45 Feuer der Liebe 10.30 Reich und Schön 11.00 Marimar 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 - Das Mit- tagsjournal 12.30 Magnum 13.30 Hor' mal, wer da hammertl 14.00 Barbel Schafer 15.00 llona Christen 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zei ten, schlechte Zeiten 20.15 Mini Play back Show 21.15 Nikola 21.45 Verrückt nach Dir 22.15 7 tage, 7 Kbpfe 23.15 T.V. Kaiser 00.00 Nachtjournal 00.30 Die Aufrechten - Aus den Akten der Strasse 01.30 Hor' mal, wer da hammertl 02.00 Magnum 02.50 Nachtjournal 03.20 Stern TV 04.50 Explosi v - Weekend ENGELAND-1 09.30 William's wish wellingtons 09.35 Wishing 09.45The record 10.10 School televisie 13.30 Working lunch 14.00The little polar bear 14.05 Pingu 14.10 The history hour 15.10 Going going gone 15.40 Nieuws 15.45 Tennis 16.25 Nieuws 16.30 The village 17,00 Ready, steady, cook 17,30 Through the keyhole 17.55 Esther 18.30 Today's the day 19.00 The Simpsons 19.20 Star Trek: The next generation 20.15 Electric cir cus 20.30 Earth and life 21.00 War walks .II 21.30 Geoff Hamilton's paradise gar dens 22.00 Shooting stars 22.30 The fast show 23.00 Have I got news for you Aan sl.: Video nation shorts 23.30 Newsnight 00.15 The A force 01.55 VR 5 02.40 Quantum leap NBCI 06.00 V.I.P 06.30 Nightly news 07.00The news 08.00 The today show 09.00 Euro pean squawk box 10.00 European mo ney wheel 14.30 US squawk box 15.30 European living: Wine express 16.00 Home and garden television: Star gar dens 16.30 Home and garden televi sion: The good life 17.00 Time again 18.00 National Geographic Television 19.00 V.I.P 19.30The ticket 20.00 Europe a la carte 20.30 Five star adventure 21.00 Golf 22.00 The tonight show 23.00 Late night 00.00 Later 00.30 Nightly news 01.00 The tonight show 02,00 In- ternight 03.00 V.I.P 03.30 Five star ad venture 04,00 The ticket 04.30 Talkin' jazz 05.00 Five star adventure 05.30 The ticket CNN 06.00 This morning 06.30 Insight 07.00 This morning 07.30 Moneyline 08.00 This morning 08.30 World sport 09.30 Showbiz today 10.30 Newsroom 11.30 World sport 12,30 American edition 12.45 Q A 13.30 Earth matters 14.15 Asian edition 14.30 Business Asia 15.00 Larry King live 16.30 World sport 17.30 Showbiz today 18.30 On the menu 19.45 American edition 20.30 World business today 21.30 Q A 22.00 World news Eu rope 22.30 Insight 23.00 News update Aansl.; World business today 23.30 World sport 00.00 World view 01.30 Mo neyline 02.15 American edition 02.30 Q A 03.00 Larry King live 04.00 7 Days 04.30 Showbiz today 05.30 World report MTV EUROPE 07.00 Business breakfast 08.00 Break fast news 10.00 Can't cook, won't cook 10.25 Style challenge 10.50 Kilroy 11.30 Good living 11.55 The really useful show 12.30 Change that 13.05 Call my bluff 13.35 Give us a clue 14.00 Nieuws 14.40 Neighbours 15.00 Lucy and Desi: Before the laughter, filmdrama (1991) van Charles Jarrott met Frances Fisher, Maurice Benard en Robin Pearson Rose 16.30 Playdays 16.50 Dear Mr. Barker 17.05 The all new Popeye show 17.10 Casper 17.35 Record breakers 18.00 Newsround 18.10 Blue Peter 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 19.30 Regio naal nieuws 20.00 Weekend watchdog 20.30 Top of the pops 21.00 999 lifesa- vers 21.30 Only fools and horses 22.00 Nieuws 22.30 Hetty Wainthropp investi gates 23.20 The Wogan years 23.55 Greedy, filmkomedie (1994) van Jona than Lynn met Michael J. Fox, Kirk Dou- glasen Nancy Travis 01.40 The Police in concert 02.45 Join BBC News 24 06.00 Kickstart 10.00 Mix 15.00 Non stop hits 16.00 Select MTV 18.00 Dance floor chart 19.00 News weekend edition 19,30 The grind classics 20.00 Stylissi- mo! 20.30 Top selection 21.00 The real world 21.30 Singled out 22.00 Amour 23.00 Loveline 23.30 Beavis and Butt- head 00.00 Partyzone 02.00 Chill out zo ne 04.00 Night videos EUROSPORT ENGELAND-2 07.00 Social sciences 08.00 See hear breakfast news 08.15 Teletubbies 08.40 Perils of Penelope Pitstop 09.05 Smart 08.30 Motors 09,30 Voetbal: Europa Rest van de wereld 11.00 Voetbal 12.00 International motorsports 13.00 Skiën 14.00 Snowboarden 15.00Tennis 16.30 Skiën 17.30 Supercross 18.30 Offraod 19.00 Skiën 21.00 Autosport 22.00 Bok sen 23.00 Surrio-worstelen 00,00 Fit ness 01.00 Freerïde DISCOVERY CHANNEL 17.00 The diceman 17,30 Roadshow 18.00 Ancient warriors: The legion of Rome 18.30 Beyond 2000 19.00 Unta med Amazonia: The survivor 20.00 Ar thur C. Clarke's mysterious universe: Mysteries of the sea 20.30 Disaster: Death sentence 21.00 Ultimate guide: Great apes 22.00 Forensic detectives: Camera clues 23.00 Medical detectives 00.00 Weapons of war: The U boats 01.00 The diceman 01.30 Roadshow 02.00 Disaster: Death sentence 02.30 Beyond 2000

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 7