Stadsauto in maatkostuum Walker-Gillet: componist van de uitlaat-sound Een citybike met veel kracht Zafira wordt nieuwe ruimtewagen Opel Opvolger Mazda 626 auto motorfiets 41 Nissan Micra by Oger autonieuws in het kort zaterdag 21 juni 1997 Ontwerper Oger toverde de Nissan Micra om tot een chique stadsauto. Wie in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat de garderobe voor het komend seizoen gaat uitzoeken neemt natuurlijk niet de tram. Die rijdt voor in een glanzende limousine. Helaas is het niet meer zo dat bij het couturiers-huis een gedienstige portier naar buiten komt snellen, die discreet de auto overneemt om hem veilig te parkeren. Bijdetijdse rijken hebben voor deze gelegenheden een passende stadsauto nodig, en parkeren zelf. Modekoning Oger Lusink en de Nissan-importeur werkten samen een modieus verantwoorde stadsauto uit. Uiteraard is dat geen conf ectie- model, er worden slechts 51 stuks van de 'Car by Oger' ge maakt. Het ziet eruit, als een gewo ne Nissan Micra in beschaafd zwart, naar wij vernemen de favo riete kleur van Oger Lusink. Doch vergis u niet, deze compacte stads auto is naar de inzichten van Oger gedistingeerd aangepast. Het idee werd geboren tijdens de autoshow van Parijs, afgelopen najaar, horen we van directeur Pe ter Bracke van Nissan Motor Ne derland. Naar de mening van Oger Lusink is het behelpen voor de bloem der natie, wanneer deze de kapitale limousine wenst thuis te laten om met een handzamer klei ne auto in de stad te gaan winke len. Stadsauto's met echte stijl zijn niet te koop, vindt hij. De Nissan- importeur bood hem gelegenheid uit te werken hoe een stads-limou- sine er dan wel uit moet zien. Gouden biesje Lusink selecteerde uit het Nissan- gamma om te beginnen een top- versie van de Micra, met 1,3 liter motor en in stadsverkeer zo han dige CVT-automaat. Uiterlijk werd dat model verrijkt met de 'look' van een spox-tieve Micra: lichtmetalen wielen, verdaagde vering, voorspoiler met vèrstra- lers en een spoiler op de achter klep. Als accentuering bij de klas siek zwarte lak draagt die spoiler een heel dun gouden biesje. Verder wordt een sleuf gefx-eesd in de stootstrips op de flanken, waarin een rood/gouden bies prijkt. Bij openslaan van het portier glimt je een gepolijst stalen dorpelbe schermer tegemoet. Ook het interiem- is grotendeels zwart, met hier en daar een x-ode bies. Speciale vloermatten van rijk velours en de topkwaliteit le- i-en bekleding hebben een beschei den ingeperst opschrift 'by Oger'. Wat Lusink bijzonder stoorde was dat men voor een auto op stand niet anders dan een gewoon kin derzitje kan aanschaffen, 'een plastic ding met zo'n vreselijk bloemmotiefje'. Zo niet in Oger's Car, daar schurkt de kleine zich op de standaard kinderstoel behaag lijk in hetzelfde zwarte leer als volwassen inzittenden. Vanzelfsprekend mag het nage slacht met de billetjes branden als de Car in de zon geparkeerd heeft gestaan, dus is er air-conditioning aan boox'd. Een stukje hout, helaas niet afkomstig van een echte boom, vexieent het middenconsole van het dashboard het nodige ca chet. Nog een kleine tegenvaller is dat Micra-dashboax-ds uitsluitend in grijs kunststof worden ge maakt. Als bekroning staat er wel het beeldscherm van een Philips CARIN-navigatiesysteem boven- Voor veel motorrijders is de charme van het motorrijden nog steeds het lekker kunnen ge- nietexx van de omgeving om even los te komen van de alledaagse beslommeringen. BMW speelde handig op die emotie in door de F 650 te introduceren en het mo del om te dopen tot 'funduro'. De eenclinder was niet alleen BMW's opstapmodel maar ont wikkelde zich ondanks z'n all- road eigenschappen in korte tijd ook tot een volwaardige 'city bike'. De nieuwe F 650 Strada onderstx-eept die grootstedelijke aspix-aties nog eens extra maar heeft ondanks alle aanpassin gen voldoende in z'n mars om een hoge fun(d uro)factor te ga randeren. Hoewel met de eei'ste 'funduro' niets mis was, besloot BMW eind vorig jaar het model aan een fa celift te onderwerpen. Die in greep leidde tot een opwaai'de- x-ing van de al bestaande F 65 0 en de introductie van een nieuw model: de F 650 Strada. De 'ge wone' F 650 kx-eeg onder meer een hoger windscherm, een tot 800 mm zithoogte verlaagd za del (met een 750 mm variant als optie) en een meer gebruiks vriendelijke zijstandaai'd met startonderbreking. Aan het inmiddels betrouwbaar gebleken vloeistofgekoelde vierklepsblok van Rotax wex'd niets veranderd. Dat levext dus nog steeds 35 kW/48 pk bij 6.500 tpm. En geeft z'n maximale trekkacht van 57 Nm nog steeds af bij 5.200 tpm. Wat ook bleef, waren het sobere dashboard (klokje, snelheidsmeter, toeren- teller en zeslampig infopaneel) en de goed bereikbare en te be dienen hendels en knoppen. Ook op remgebied verandei'de niets: enkele Brembo-schijf voor (300 mm) en een vergelijkbaar exem plaar achter (240 mm). De F 650 Strada oogt duidelijk anders dan een gewone F 650. Het model is in hoofdzaak op 'straatgebruik' afgestemd. Dat blijkt onder meer uit een wat straffere vexing een ander stuur; een kleinere voorvelg met smallere (straat)band en een nog lagere zithoogte. Ook is Strada door het ontbrekende wind schenn en een fractie korter en smaller dan de nonnale eenci linder. Hoewel de Strada ontwikkeld is als citybike pur sang, kun je met dit apparaat nog steeds heel leu ke dingen doen. Op asfalt voelt alles iets stabieler aan dan de F 650 in 'fundui-o-uitvoex-ing'. Hier wox'dt de invloed van de straatbanden en de straffere ve xing merkbaar-. Je laten meesleu ren in de randstedelijke ver- keei'sstroom levert ook geen enkel probleem op. De exact schakelende vijfbak zet al vanaf zo'n 2.000 tpm trekkracht om in snelheid. Vanaf 4.000 tpm is sprake van een stevige accelai'a- tie. Wendbaar Het bochtengedrag is lekker neutraal, teiwijl bij lage snel heid het nog steeds vrij brede stuur bijdraagt aan een vrijwel perfecte handling. Steeds krap per wordende cirkels leiden niet tot een omkieperende motoi", terwijl de balans ook tijdens stapvoets verreden traject heel goed bewaard kan worden. De motor heeft bij wijze van spre ken aan de breedte van een fiets pad genoeg om de neus de ande re kant op te krijgen. Hoewel de F 650 Strada met vlag en wimpel slaagt om door het le ven te gaan als echte 'citybike', kun je met het apparaat nog steeds heel leuke dingen doen. Ondanks alle straatpoespas, kun je met deze BMW dus nog steeds de steppen in. Voor de Strada moet 14.950 neergeteld worden. De fundoro- uitvoering met windscherm kost 15.500. Ruud Vos De BMW F650 Strada is een echte citybike, maar is ook geschikt voor ruwer terrein. op, de beter gesitueerden gaan hun tijd natuurlijk niet vex-doen met het zoeken van de weg, als er een feilloos hulpmiddel is om dat te vermijden. Netjes is de bij het navigatiesys teem behorende GPS-antenne verstopt in de achter-bumper van de Micra. Uit het accessoirelijstje van Nissan is vei'der een AJ3S- remsysteem, een bestuurdersair bag en voorzichtigheidshalve een volledig alarmsysteem toege voegd. Zo kunt u zich vertonen, vindt Oger Lusink die in menige aftiteling van Nederlandse tv- producties als kledingadviseur vexmeld staat. Beperkt Een maatkostuum is niet goed koop, zo ook de Nissan 'Car by Oger', slechts leverbaar via drie Nissan-dealers in Den Haag, Am sterdam en Rotterdam, plus de vestigingen van Oger in deze ste den. De prijs is gesteld op 51.000. Zo bepaalde men de serie grootte van 51. Bij voorbaat was duidelijk dat het om een beperkt aantal moest gaan, voor dat getal heeft Nissan zich maar op de prijs gericht. Het heeft niets te maken met de verwachte vraag. De handelsgeest won het even van de zin voor stijlvolle exclusiviteit bij Nissan-dixecteur Bx-acke, toen hij vergelijkingen ging tr-ekken om aan te tonen dat 51 mille eigenlijk een spotprijs is. Hij sleurde er al- lexiei auto's in de meer exclusieve sfeer bij, die met dezelfde aankle ding als Oger's Car veel duurder uitvallen, doch kwam op veelal onvergelijkbax-e dingen als sport wagens en cabiio's of een flinke maat grotere gezinsauto's. Het is even wennen, zullen we maar den ken, dat men in modebepalende hoofdstedelijke kringen anders omgaat met prijs-waax-deverhou- ding dan in de algemene autohan del. Peter Fokker Achter menig auto-oixderdeel dat ingewikkelder is dan een schroefje of draadje blijkt een wereld van ontwikkelings werk te zitten. Zelden staat de autonxobilist daar bij stil, ook niet als het betreffend onderdeel ooit vervangen moet worden en hij voor eexx keus staat. Zoals bij de uitlaat, die het geluid van een auto bepaalt, en daarmee mede het karakter dat de auto uit straalt. Dat geluid wordt ge componeerd door de uitlaatfa- brikant, ondanks het gegeven dat die bij het ontwerp gebon den is aan vele technische en wettelijke eiseix. Deze kennis deden we op bij de Europese hoofdvestiging van Walker-Gillet in Edenkoben, nabij Fi-ankfui-t. De naam zegt misschien weinig, maar het blijkt een reus op zijn terrein, naast schokdempex-mex-k Mon roe ondex-deel van het Ameri kaanse concern Tenneco. Met alleen al in Europa twintig fa brieken in een stuk of tien lan den zou het 's werelds grootste uitlaatfabrikant zijn. Het van oxigine Amerikaanse Walker maakt voornamelijk uit laten voor de vervangings- max-kt, het in 1995 overgenomen Duitse Gillet bedient autofa- brieken, onder meer als exclu sief levex-ancier van Porsche. Garantie Het streven naar meer bekend heid hangt samen met een nieuw product: de vorig jaar vei'sche- nen Aluminox uitlaat. Deze is dubbelwandig, gemaakt van staal met op de buitenkant een laagje aluminium en een bin nenwand van roestvast staal, om doorroesten van buiten- en van binnenuit te vooi'komen. Het kost circa 15 procent meer dan een gewone uitlaat, maar er zit twee jaar garantie op, en vol gens Walker kan deze vexvan- gende uitlaat voor de rest van een autoleven mee. Het Alumi- nox-assox-timent is nog bepex-kt, het telt nu pas een goede 500 ty pen, terwijl het totale gamma van Walker-Gillet liefst 6700 ty pen omvat. Elk motortype heeft zijn eigen model uitlaat nodig, al is men bezig met een nieuwe vinding om het aantal nodige typen te verminderen. ,,De simpele vuistregel is dat het volume van de dempers in een uitlaat vier maal de motorinhoud moet zijn", zegt directeur Jan Fok- kens (een Nederlander, inder daad), verantwoordelijk voor kwaliteit, milieu en veiligheid bij Walker-Gillet Europe. Die gepatenteerde vinding is een klep in de uitlaatdempex-. Men was er toevallig net mee bezig in de ontwikkelingsafdeling, waarbij Fokkens losliet dat de in het najaar verschijnende nieu we VW Golf zo'n demper zal hebben. Het lijkt wat op de nu veel gebi-uikte inlaatkanalen met variabele aanzuiglengte. Een op de demper gemonteerde klep kan kanalen in de demper geleidelijk openen of sluiten, waardoor het effectief demper volume verandert. Het werkt automatisch en zelf standig, afhankelijk van de gas druk in de uitlaat. Zo kunnen de motorprestaties verbeterd wor den, door het uitlaatvolume aan te passen bij de motorbelasting. ,,De tegendruk in een uitlaat is heel belangrijk", licht Fokkens toe. „Dat is weieens een pro bleem bij goedkope imitatie- uitlaten, een tegendruk die an ders is dan bi] de originele uit laat. Onvermijdelijk ten koste van de motorprestaties, en mo gelijk zelfs aanleiding tot mo- torschade." Walkers variabele uitlaat maakt het daaxmaast mogelijk meerdere typen motoxen het zelfde uitlaatsysteem mee te ge ven, dat zich vanzelf aanpast aan de hoeveelheid uitlaatgas die de motor produceert. Van zelfsprekend betekent dat een kostenbesparing, vooral wan neer op termijn ook vervan- gings-uitlaten met zo'n klep uit gebracht woiden. Ook bij uitlaten gaat de ontwik keling mede per computer. Eei-st wordt het geluidsspectrum van een motor bepaald. We zien een Citroen ZX in een hal, met een meters xxitstekende pijp ex-ach ter waarnaast een microfoon staat. „Een pijp zonder dempers waar we achtereenvolgens ver schillende lengtes pijp aan kop pelen, om de geluidsfrekwenties die de motor levex*t te analyse ren." Het opgenomen spectrum gaat de computer in, waarna met een zelf ontwikkeld px-o- gramma het effect van diverse soorten dempers geprobeerd wordt. De ZX slaat aan, geleidelijk voert de tester het motortoeren tal naar het toegestane maxi mum. Het uitlaatgeluid zwelt van een flink sportieve ronk tot een letterlijk oorverdovende brul. Fokkens merkt droogweg op dat het bijna de pijngrens haalde. „Dat is 115 decibel. Dit moeten we tei-ugbrengen tot on der de wettelijk toegestane 74. Elke 3 decibel is een halvering van het geluidsvolume, dus u ziet wat ons te doen staat." De voorgenomen aanscherping van de recent op 74 decibel ge brachte Europese eis tot een maximum van 71 betekent dus weer een halvering van het ge luidsvolume. „Daardoor zullen uitlaten duurder worden. Maar voor autofabrikanten betekent het ook dat het volume van windgeruis en het afxelgeluid van de banden mede bepalend wordt." Volume De wettelijke geluidsvolume- beperking en technische eisen (tegendnxk, uitlaatgasxeini- ging) laten de ontwex-per nog al le vi'ijheid het geluidskarakter van een auto te kiezen. „Volume en toon hebben niets met elkaar te maken, we kunnen een keus maken welke toonhoogten over- heei'sen. Subjectief klinkt een uitlaatgeluid met veel lage to nen hax-der en sportiever-. terwijl het toch onder 74 decibel blijft." We komen in een soort sound- mix-studiootje: een tafel met een aantal koptelefoons, en bij elk een knoppenkastje om op ge luid a, b of c te stemmen. Daar komen autofabrikanten horen welke uitlaatmuziek de ontwer- pei'S voor hun motoxen compo neerde. Iets als de donkerbruxne ronk van een Alfa Romeo wordt dus zo gemaakt? „Een mooi voorbeeld", bevestigt Fokkens, „door de uitlaat krijgen precies dezelfde motoren die in een Fiat, Lancia en Alfa gebruikt worden een passend verschillende toon." Kun je met een sportuitlaat niet extra vermogen aan een motor ontlokken? „Zeker bij de huidi ge wetteli j ke en technische eisen is geen noemenswaardig ver schil te behalen. Alleen een pux-e race-uitlaat met weinig of geen demping levert iets op. We ma ken dan ook geen speciale sport uitlaten meer. Onze 'Spox-t Look' uitlaattypen hebben alleen een mooie enkele of dubbele eind- Pijp" Peter Fokker Deze xxitlaat is het niexiwste ontwerp van Walker-Gillet voor Porsche. Opel kondigt alvast de komst aan van de compacte ruimtewagen Za- fira, die iix dezelfde klasse zal vallen als de zeer succesrijke Renault Mégane Scenic. Dit model komt pas eind 1998, met als basis de nieuwe Opel Astra die in het najaar debuteert en begin volgend jaar hier lever baar wordt. De 4,32 meter lange Zafira is ongeveer zo groot als de huidige Astra sta tioncar, de enigszins hoekige vormgeving geeft vast een indruk hoe de volgende Astra gestileerd is. Het motox-gamma van de Zafix-a zal begin nen met de bekende 1.6-16V benzinemotor uit de huidige Astra, en de 2.0 DI-16V direct ingespoten diesel uit de Vectra. Opel belooft zevenzits binnermximte, maar vexmeldt nog niet of zeven zitplaatsen ook standaard aanwezig zullen zijn. Wel verklapt men dat de stoelen niet uitneembaar zijn, maar weggeklapt kunnen worden. De laadx-uimte gi'oeit dan naar ruim 1700 liter inhoud, ook de rechter voor- stoel kan omklappen waardoor een bagagevloer van maxxmaal 2,8 me ter lengte ontstaat. Vanaf juli levert Mazda de opvolger van de huidige 626, eerst alleen als vierdeurs sedan of vijfdeurs hatchback. In december verwacht de importeur een geheel nieuwe stationcarversie. Sinds de introductie van de hxxidige 626 bleef Mazda de Wagon van ïxog een modelgeneratie ouder bieden. Mazda's nieuwe grote middenklasser doet uiterlijk veel aan zijn voorganger denken, maar is in nxeerdere opzichten wat beschei dener opgezet. Om te beginnen houdt men zich nu verre van uitdagende details in de voxmgeving, ten tweede is het nieuwe model kleiner. In exacte cijfers ne men lengte en breedte af met respectievelijk 12 en 4 centimeter. De hoog te groeit evenwel met 3 centimeter; aan binnenruimte zou de nieuwe 626 door een gunstiger indeling juist meer bieden dan zijn voorganger-. Aan vankelijk staan alleen benzinemotoren op het pi-ogramma, in het voor jaar van 1998 komt daarnaast sen nieuwe tweeliter diesel met directe in jectie. Ook de krachtbronnen worden bescheidener - de 1.8 en 2.0 viei'cilinders leveren wat minder vermogen dan in het huidige model. Voor de hand ligt dat dit ten gunste zal komen van het brandstofverbruik. Van een zes cilinder topvex-sie is geen spx-ake meer, in plaats daarvan komt een ver sterkte tweeliter viercilinder met 100 kW/136 pk. Vooralsnog zal de kleinste motor met di-ie verschillende luxeniveaus gecombineerd kun nen worden, de tweeliter gaat altijd vei'gezeld van de meest complete uitrusting. Nu al maakt Mazda prijzen bekend, die last but not least ook bescheide ner blijken. De goedkoopste versie 1.8 LX sedan komt op 37.495, vijf tienhonderd gulden minder dan bij de huidige 626. Een hatchback kost slechts 500 gulden meer, zonder extra's komt de duurste versie van het nieuwe model op 53.995.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 41