Unilever verkoopt chemlepoot KWALITEIT PZC BA presenteert nieuwe Boeing 777 eRelka financiën en economie woensdag 12 februari 1997 8 Concern kondigt bij presentatie prima cijfers afstoten bedrijfsonderdelen aan Bonden eisen garanties bij afstoten Unilever-dochters amsterdamse effectenbeurs ^E5S=Btradi®js Prijzen autobrandstof omlaag Vijftig miljoen auto's in 1996 Textiel Twenthe beperkt verlies Nettowinst BP bijna verdubbeld Tuiip op zoek naar partner Damrak ruikt plafond Elektronische krant blijkt enorme flop van onze redactie economie ROTTERDAM - Unilever heeft in 1996 uitstekend gescoord. Het succes van het concern lag in het laatste kwartaal. Dat pakte zo goed uit dat het hele jaar 1996 kon worden afgeslo ten met een nettowinst van 4,1 miljard gulden. Dat was 10 pro cent meer dan in het voorgaande jaar. Het voedings- en wasmid delenconcern doet ondertussen zijn internationale onderne mingen op het gebied van de chemische specialiteiten in de verkoop. In dit cijfer is gerekend met vas te wisselkoersen; wordt reke ning gehouden met stijgingen (en dalingen) in de koersen van de verschillende valuta waarin Unilever zaken doet en zijn boekhouding voert, dan is zelfs sprake van een 13 procent gro tere winst (4,2 miljard gulden). Het vierde kwartaal het een winststijging zien van 60 pro cent naar 1,1 miljard gulden. Verkoop Bij de verkoop van bedrijfson derdelen gaat het om Quest In ternational (ooit: Naarden Che mie) in Naarden, Unichema International in Gouda, Cros- field in Engeland, en National Starch and Chemical Company in dejVerenigde Staten, Deze bedrijven zijn samen goed voor een omzet van ongeveer 7,7 miljard gulden (9 procent van Unilevers omzet). Ze hebben in totaal circa 15.800 mensen in dienst in meer dan 35 landen. In Nederland gaat het om 4400 mensen bij Quest International en 1600 banen bij Unichema. Akzo Nobel en DSM sluiten aankoop van onderdelen van Unilevers chemische activitei ten niet uit. De twee grote Ne derlandse chemieconcerns gaan zich snel buigen over een even tuele transactie. „Wij hebben het vooral voorzien op tussen- producten voor de farmacie. De aangeboden Unilever-bedrij- ven zijn hierin nauwelijks ge specialiseerd, maar toch gaan we kijken", aldus een DSM- woordvoerder. Akzo volgt de verkoopplannen van Unilever met grote belang stelling. „We bespreken de mo gelij kheden en ki j ken of het past bij bestaande of potentiële kernactiviteiten", aldus een woordvoerster. Het afstoten van de producen ten van diverse toevoegingen voor voedingsmiddelen is on derdeel van de nieuwe koers van Unilever. Bestuursvoorzitter Morris Tabaksblat gaat ervan uit dat de verkoop zijn concern helpt aan middelen om de con sumentenactiviteiten, vooral in de nieuw opkomende markten, te versterken. Volgens de Unile- ver-topman zijn de dwarsver banden tussen speciale chemische producten en consu mentenproducten tegengeval len. De winstverbetering die Unile ver gisteren meldde, lag aan zienlijk hoger dan de financiële wereld had verwacht. De omzet van Unilever groeide vorig jaar met 10 procent tot 87,8 miljard gulden. De bedrijfswinst (vóór belastingen) groeide met 19 pro cent naar bijna 7 miljard gul den. Pensioenkosten Het bijzonder goede vierde kwartaal was overigens voor een groot deel te danken aan het feit dat in tegenstelling tot de zelfde periode van 1995 er min der bijzondere posten waren en dat de pensioenkosten lager la gen. Als deze posten niet wor den meegeteld, dan zou de net towinst in het vierde kwartaal 'slechts' met 10 procent zijn ge stegen. Ook in Nederland heeft Unile ver betere resultaten behaald. De nettowinst in ons land steeg vorig jaar met 14 procent naar 219 miljoen gulden. De omzet nam toe met bijna 5 procent naar bijna 3778 miljoen gulden. De verkopen bleven overigens nagenoeg stabiel. Eind december had Unilever Nederland 8.830 mensen in dienst tegen 9.200 het jaar daar voor. GPD van onze redactie economie ROTTERDAM - De vakbonden reageerden gisteren met verba zing en zorg op de aankondiging van Unilever, dat het concern af wil van de speciale chemische activiteiten. CNV Voeding zegt met verba zing kennis te hebben genomen van de plannen. Het in de etala ge zetten van Quest Internatio nal, Unichema, Crosfield en Na tional Starch and Chemical kwam voor de bond als een don derslag bij heldere hemel. CNV Voeding zal bij de verkoop in zetten op behoud van werk en inkomen van de 2.000 Neder landse werknemers. Hoewel het in principe om ge zonde bedrijven gaat, maakt de bond zich toch zorgen om de werkgelegenheid als zij in ande re handen overgaan. CNV Voe ding wil een inkomensgarantie. De bedrijven hebben alle een ei gen CAO. De VHP, de belangenorganisatie van middelbaar en hoger perso neel, deelt de zorgen van CNV Voeding. Het gaat weliswaar om moderne bedrijven, die daar door niet zoveel te vrezen heb ben voor de werkgelegeheid. „Maar het feit dat de hoofdkan toren van Quest en Unichema in Nederland staan, maakt mij be zorgd over de werkgelegenheid daar", aldus VHP-bestuurderL. Overkleeft. ANP PHILADELPHIA - Een voorbijganger valt in het niet wanneer hij op het vliegveld van Philadelphia de enorme straalmotor van de fonkelnieuwe Boeing 777 van British Airways passeert. British Airways is de eerste luchtvaartmaatschappij die de tweede generatie van dit vliegtuigtype voor de lange afstand afneemt. Op een volle tank kan de 777 een afstand van ruim dertienduizend kilometer af- foto Dan Loh/AP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; Ai adviesprijs; Z: adviesprijs èn exdiv. Hoofdfondsen ABN Amro Hold, Aegon Ahold Akzo Nobel Bols Wes.c, CSM eert. Dordtsche Petr. DSM Elsevier Fortïs Amev eert Getronics Gist-Broc. eert. Hagemeyer Heineken Hunter Douglas ING Groep c. Kon. Hoogovens c. KLM Kon. KNP BT Kon. Olie KPN Nedlloyd Nutric 5 VB c. 126,50 116,80 116,70 282,50 34,70 107,60 351,20 178,70 28,80 69.30 55,70 59,50 148,50 315,20 129,90 71,10 75,30 54,60 39,00 330,70 67,00 55,10 276,70 239,10 59.30 74,70 79,60 135,50 72.50 313,40 126,70 115,80 118,10 284,50 34,30 110,60 350.00 178,50 29,00 315,50 130,60 71,20 77,40 54,10 40,40 330,00 237,50 59,00 73,60 83,30 134,50 72.10 331,30 82,90 Ooé-v.d.Gr Pakhoed eert. Philips Polygram Randstad Holding Stork Unilever cert. Van Ommeren brc Vendex Inter, c. Ver.Bezit VNU Wolters-Kluwerc. Binnenlandse aandelen Aalberts Ind 46,50 f 46,2( ABN Amro pref. 121.00A 120.0( ABN AmroHld.prf.c. ABN A,Hld,dlv'97 ACF-Holding Ahrend Groep c. Alanherl AND Intern Publ HIMFurn d'97 Hoek's Mach. Holl. Colours Hoop Eff.bank Hunter D.pref. IHC Caland ING InternatMuell. Kühne+Heitz Kas-Associatie KBB Kempen &Co Klene Holding Kon KNP BTc.pref. Kon.Sphinx Gust. KondorWessels Koppelpoort KPN div'97 Krasnapolsky Landré&GI. LCI Comput.Gr. Leer, van Kon. 135,10 135,10A 9.93 53,10 43,00 103,00 117,00 43,20 43,60 8,95 9.94 53,50 42,00 101,50 116,00 43,10 44,00 8.95 345,00 350,01 71,50 71,01 19,40 e 41,50 11,20 M.Enim OB-cert. Macintosh Management Share Maxwell Petr. 147,00A 39,00 5,50 f 312,50 312,00A 2770,00 2800,00 A 105,90 106,00 f 5,35 122,00 30,00 f 29,201 111,70 111,70 /erff. AOT Arnh,Mij Akzo ARTU Biologicals Asd. Rubber ASM Intern. ASM Lith, Hold. Atag Hold, cert Athlon Groep Athlon Groep nrc- AIR Holding AIR Hold, div'97 AIR Holding pr.a. AXXICON Group Baan Company Ballast Nedamc. BAM Groep, Kon. Batenburg Begemann Groep Belindo BESemicond.Ind, Beter Bed Blydenst.-Will. Boer De Winkelb. Boskalis cert. Braat Beheer Breevast Burgman-Heybroek Calvé-Delft cert. Cap Gemini Kon.Ten Cate Ceteco Hold. Cindu Intern. Claimindo CMG Content Beheer Crown v.G. cert. CSM De Drie Electr. Delft Instrum. DICO Intern. Dorp-Groep Draka Holding Econosto, Kon. EMBA EMIS Endemol Holding Eriks Holding EVC Intern. Flexovitlnl. Frans Maas cert. Free RecordShop Fugrocert. Gamma Holding Gamma pref. Gelderse Pap, Geveke Giessen-de N. Gouda Vuurvast Goudsmit Grolsch, Kon. c. Grclsch div.'97 Grontmij 640,00 b 640,00 t 41,00 40,60 e 29,45 f 29,70 3,65 29,60 130,50 109.00 88,40 88,00 47,50 7,90 3,65 f 28,10 125,50 f 107,40 88,40 86,00 A 47,50 A 93,00 A 46,80 e 47,50 f 86,30 87,30 102,30 f 100,30 117,00 f 116,00 285,50 290,00 70,20 71,00 f 32,80 f 32,80 f 247,00 247.00A 27,70 f 27,10 e 30,90 31,30 e 21.30 A 21,00 141,00 141,50 f 38,50 38,80 e 17,30 17,00 17,00 f 16,60 e 3100,00 A3100.00A 2110.00 2210,00A 61,20 63,90 90,70 105,00 94,00 A 90,90 104,20 94,00 245,00 A 242,00 32,10 e 31,50 63,30 f 63,50 f 176,00 177,00 107,60A 110,60 A 15,40 e 16,90 39,50 f 52,50 23,70 65,40 e 35,40 39,50 52,50 23.50 67.10 35,80 174,50 13,90 f 13,l 60,10 59, f 162,50 161,t 74,30 f 73,30 38,50 f 38,50 37,30 99,70 e 6,90 A 69,90 68,10 49,00 e 37,50 99,20 f 6,90 A 69,30 71,00 48,50 e GTI- intmii -Holdi 69,10 67.10A 47,20 Gucci Group HAL Trust B HAL Trust Unit HBG Heidemij Heijmans Heineken Hold. A Helvoet Holding Hes Beheer c. HIM Furness 27.80 f 27,10 e 27,60 27,50 421,50 422,50 19,40 f 19,30 33,60 33,60 283,50 23,50 12,70 70,50 281,20 f 24,00 12,30 e 74,00 176,00 e .176,00 c 41,10 Moolen Holding Mulder Boskoop Multihouse Naeff NAGRON Nat. Inv. Bank A Nat. Inv. Bank C.pref. 185.00A Nat. Inv. Bank D.pref. 140,00 NBM-Amstelland 41,40 NBM-Amstel. d'97 NBM-Amst,pref. Ned.Part.Mij Ned.Springst. NEDAP Nedcon Groep Nedschroef H.. Kon. 140,00 Neways Electr. NKF Holding NKF div'97 Norit Nutricia div'97 42,40 40,60 42,40 69,50 f 68,40 9000,00 A 182,00 181,50 52,50 26,40 56,00 e 68.50A 27,00 f 26,70 52,50 139,00 f 26,20 55,00 e OPG eert. Ordina Beheer OTRA P C Groep Philips d'97 Pirelli Tyre Polynorm Pore, Fles Reesink RoodTesthouse Roto Smeets Boer Samas Groep 270,00 54,80 108,50 30,40 55,40 109,10 30,20 Sam 5 Gr. c Sarakreek Schuitema Schuttersveld Schuttdiv'97 Simac Techniek Sligro Beheer Smit Intern. Smit Trafo c. Stad Rotterdam c Stad R'dam d'97 19,50 19,50 160,00 f 159,00 e 21.80A 23,00 142,00 142,00 A 8,20 f 8,10 e 78,50 80,30 84,00 f 85,40 87,50 87,50 e 4,80 e 4,60 4170,00A4170,00A 80,00 78,90 126,70 125,80 88,00 88.00 28,50 28,90 80,50 e 80,60 Textielgr Twente Toolex Alpha Tulip Computers Tw.Kabel Holding Ubbink Van Leer, Kon. Vilenzo VolkerStevin Volk St. d'97 Vredestein Wegener c. Weina Weweler 49,30 41,50 46,00 190,00 185,00 24,00 190,00 56,50 49,30 A 41,20 46,00 193,60 188,00 A 24,10 189,00 56,50 34,10 f 33,90 e Beleggingsinstellingen A'dam EOE Ind. F. 730,00 732,00 A8F 137,00 136.00 ABN Amro A.in F 102,90 103,00 ABN Amro Aand.F. 150,50 150,70 ABN Amro Amer.F. 129,10 128,00A ABN Amro Eur. F. 133,50 134,50 ABN Amro Far E.F. 74,50 75,20 ABN Amro Groen F. 124,20 124,80 ABN Amro L.Gr.F. 191,80 f 191,80 ABN Amro Neth.F. ABN Amro Obl.Grf. ABN Amro rent.div ABN A.GI.Pr.Sec. ABN A. Pr.Sec.Am. ABNA. Pr.Sec.Eur. ABN A. Pr.Sec.F.E. ABNA. Valr.Liq.F. ABNA. Valr.Obl.F Aegon Aandelenf. Aegon Spaarplus Aldollar BF Alrenta Amvabel Asian Cap.F. Asian Select. F. Asian Tigers F. ASN Aandelenf. AXA Aand.lnt. AXA Aand.Ned. AXA Act. Beh. AXA Gulden R. AXA Portfolio AXA Kap.Ren. AXA Obl.Ned Biogrond Belegg. Capa City Realty Daehan Korea Tr. Delta Lloyd Dlr Delta Lloyd Inv. Delta Lloyd Mix Delta Lloyd Rent Donau Fonds DP America Gr.F. Ducatus EMF Rentefonds Eng-Holl.Bel.T1 Eng-Holl.Bel Tr. Esmeralda part. Eur.Ass. Trust Euro Growth Fund Euro Spain Fund FinlesTopr.Gr.F, Gen.B. Aandelenf. Gen.Bank Liq. Grf. Gen.Bank Obl.Divf. Gen.B. Obl.Waarf German City Est. GimGlobal Guld Rente Fonds Holl. Eur. Fund Holl. Obl.Fonds Holl. Pac. Fund Holl. Sel.Fonds Hooge Huys Hypf. ING Bnk Dutch F. ING Bnk Geldm.F. ING Bnk Glob F. ING Bnk GulDem F. ING Bnk MidDutch F. ING Bnk Oblig.F. ING Bnk Rentegr.F ING BnkSpaard.F. INB Bnk V.Oost. F. Insinger Global InsingerRentsel. 224,60 235,40 e 164,70 73,60 81,80 70,70 65,40 50,00 51,00 65,90 5,20 A 73,80 82,10 71,00 65,40 50,1! 51,05 65,50 A 5,20A 68.4U 69,00 304,40 304,90 121,70 122,00 60,90 60.80 121,00 e 131,40 106,60 A 165,00 A 165,30 135,90 135,90 122,60 A 122,60 A 113,20A 113,50A 137,00 A 137,10 A 132,10 80,70 1,39 f 5,00 A 67,80 59,70 97,90 73,60 47,80 53,80 146,50 93,00 10,00 A 10,00. 28,00 A 28,00 55,10 55,30 9,10 A 9,10A 79,80A 80,00 11.00A 64.50A 64.50A 5.00A 67,40 A 59,70 98,10 73,80 48,50 53,50 A 147,90 93,00 125,20 107,10 113,20 141.60A 141,70 29,50 e 30,60 64,40 125,20 107,10A 112,90 77,50 96,00 140,50 122,50 137,30 153,00 131,70 106,80 63,83 83,60 55,20 64,00 77,60 e 96,50 T41.00 123,40 138,00 152,50 132,70 107,30 63,83 83,60 55,30 23,80 37,50 153,50 100,97 50,20 Insinger Ned.Opt. Insinger Nederl. Interbonds Intereffekt500 Interef.Jap.Warr. Intereffekt Rentegr Intereffekt Rentegrll In vesta part. IS Himal.Fund Jade Fonds Jap.Convertible.F. Japan Fund Korea Pac.Trust Latin Am.Eq.F. Leveraged Cap Liquirent Malaysua Cap.F. MeesPObl.Div.F. MeesP Obl.Gr.F. MeesPOffsh Fund Mexico Income F. Mondibel Nat.Res.Fund NCM Japan F. NIBStrat.D.E.N. F. Obam, Belegg. Ohra Aand.F. Ohra Liq.Grf. Ohra Obl.Df. Ohra Obl.Grf Ohra Onr.G.F. Ohra Totaal F- OrangeFund Orange Midcap F. Pacific Rim C.F. Pays-Bas Pr.F. Pays-8as Pr.F.wb Pitcher Postb.Aandelenf. Postb.Beleggf Postb.Ned.fonds Postb.Obl.f, Postb.Verm.gr.f. Preferent F. 14,70 14,80 90,90 91.00 19,90 19,90 113,00 A 113,00 A 13,80 f 13,90 f 36,40 50,80 13,20A 37,40 50,90 13,10 t 21,10 120,40 43,90 20,80. 120,20 43,90 107,60 A 17.40A 17.40A 96,00 96,10 800,00 A 100,10 129,00 e 106,60 99,90 129,60 f 107,10 54,60 58,10 62,90 54,80 68,20 Rente Plus F. RG Aand.Mixfund RG America F RG Divirent F. RG Emer. Mark. F. RG Europe F. RG Florente F RG Hollands Bezit RG Nettorente F. RG Obl.Mixfund RG Pacific F. RG Rente Mixfund RG Zelfs.Austr. RG Zelfs.Canada RG Zelfs.Duitsl. RG Zelfs.Hongk. RGZelfs.Japan RG Zelfs.Nederl. RG Zelfs,Sing. RG Zelfs. UK RG Zelfs. USA RG Zelfs,Zwits, 108,50 39,95 40,00 51.80A 51,80 81,90 f 82,00 225,00 224,00 51,70 e 51,70 115,00 e 116,20 197,00 f 197,30 138,50 e 138,50 167,50 f 167,80 111,00 e 111,20 76,70 77,30 147,50 148,40 73,40 f 73,50 104,00 104,80 108,30 108,70 112,90 113.40 108,90 90,20 113,50 112,70 111,90 116,70 112,60 90,80 113,50 113,50 112,90 116,70 113,70 Robeco 155,50 e 156,10 e Rodamco 58,50 f 60,40 f Rodamco Ret.Ned. 105,40 105,50 Rolinco 160,80 161,10 Rolinco cum.p 97,80 97.80A Rorento 108,70 f 109,00 Schrod.Int.Pr.F 37,50 37,50 Sci/Tech 21,50 A 21,00A Small Comp. Neth. F. 123,00 124,60 SNS Guldensdiv.f. 53,00 53,00 SNS Guldensgroeif. 52,70 52,70 SNS Nederl.Aandf. 87,20 87,30 SNS Obligatiedivïdf. 61,40 61,50 SNS Obligatiegroeif. 66,80 66,80 SuezGr.Fund 56,20 A 56,40 Suez Liq.Grf. 214,30 TGOIiehaven 70,90 72.10A TG Petroleumhaven 43,90 44,80 TG Rente Groeif. 46,50 a Tokyo Pac.Hold. 50,20 50,10 Tolsteeg, Beleggmij 65,50 f 65,50 A Trans Eur.Fund 153,80 154,00 Transpac.F. 279,00 279,00 Unï-lnvest 27,70 28,00 Unico InV.Fund 68,00 A 68,00 Unifonds DM 44,00 43,50 VastNed Off/lnd 70,20 f 70,60 f VastNed Retail 113,00 113,00 8,90 VHS Onr. Mij 8.90 e VIBNV 53,20 53,90 VPV HollandHaven 47,50 47,40 VSB Aand.F. 140,30 f 140,70 VSB Liq.Groeif. 104,40 104,40 VSB MixFund 76,70 77,90 VSB Obl.Groeif. 125;60 125,70 VSB Rente Fonds 114,30 114,50 WBO Intern. 79,50 A 79,50 A Wereldhave NV 118,20 f 118,30 World Prop.F. 81,70 81,70 W P Stewart H 787,00 778,10 ZOM Florida F. 28,00 a 28,00 A 11,15 Zonnespectrum 11,15 Asas-fondsen Alb. Fisher Alcatel Alsthom Allied Sign.Ind. Amer. Brands Amer. Expres AT&T Ameritech AmprovestCap. Amprovest Inc. Asarco Inc. Atlantic Richf. Bell Atlantic BellSouth Bethlehem Steel Boeing Comp. CDL Hotels Int. Centocor Chevron Corp. Chrysler Citicorp, 0,40 e 560,00 A 580,00 A 71,50A 71,00 A 53,00 Z 51.50A 63,50 39,20 59,50, 65,00 39,00 A 60,00A 54,00 A 54,00 A 43,00 A 43.00A 29,00 d 29,00 A 28.50A 126,60A •67,50A 68.50A 42,00 e 43,00 A 8,50A 8,50A 108,80 107,20A 3,00 A 36,50A 35,50 A 65,70 A 65,20 A 34,00 A 33,80 119,60 A 118,20 Optiebeurs feb 120,00 apr 125,00 apr 130,00 okt 125,00 000 85,00 001 100,00 o01 125,00 c feb 700,00 c mrt 700,00 c jan 720,00 p feb 620,00 p feb 640,00 p feb 650,00 p feb 885,00 p feb 690,00 p mrt 670,00 p mrt 675,00 p mrt 690,00 p okt 690,00 3453 1152 3381 1340 1000 1317 1809 1391 1019 904 1362 1901 1902 1230 43,00 34,70 22,60 15,30 a 11,50 a 9,00 13,50 b 17,00 a 39,00 9,80 42,90 a 34,60 22,50 17,00 a 12,80 b 7,30 16,00 a 38,50 31,20 11,60 105,00 26,00 75,00 70,00 60,00 75,00 60,00 40,00 330,00 340,00 340,00 310,00 315,00 320,00 290,00 300,00 70,00 75,00 67,50 70,00 72,50 75,00 70,00 320,00 330,00 22,50 3,30 3,70 2,10 19,90 1055 1100 1253 Coastal Corp. Colgate-Palm Comp. Ben. Par.Bfr Comp. Task Gr Dai-lc-hi Yen Daiwa Sec, Yen Dow Chemical Du Pont Eastman Kodak First Mexico Inc. First Pac. Hkgdlr Fluor Corp. Ford Motor Gen, Electric Gen. Motors Gillette Goodyear Grace &Co. Hitachi Yen Honeywell IBM Intern. Flavor Int.Paper ITT Industries Kleinw.Benson Stg Makita Corp.Yen Matsushita El. Minnesota Mining Mitsub.Electric Mitsui Yen Mobil Corp. Morgan J.P. NEC Corp Yen Mynex Occidental Co P.&O.Stg PepsiCo Perkin Foods Stg Philip Morris Phillips Petr Polaroid Corp Reed Int. Stg Ricoh Comp Sara Lee Corp. St.Gobin Ffr Sanyo Elec. Yen SBC Communie. Schlumberger Scott &Newc. Sears Roebuck Sec Cap US R Sekisui H Yen Suzuki Yen Tandy Corp. TDK Toshiba Corp. Union Carbide Union Pacific Unisys USX Marathon US West Comm. US West Media Westinghouse Woolworth Xerox Corp. 1055.00A 44,80 A 44,00A 1210,OOA 1470,00A 79.20A 79.30A 112.50A 108,00A 88,00A 88.50A 17.40A 17.40A 10,60 b 10,60 b 71.40A 71,80 A 32,00A 31,80 A 105,30 A 104,00 A 4819,00A4810,00A 1595,00 A 450,00 A 84,30 A 84,00A 300,00A 300,00 A 129,30 A 126.30 A 104,50A 104,00A 950,00 A 50,50 A 51.50A 25,40 A 25,00A 6,10A 6.10A 32,70 32.20A 0,75 a 120,60 A 120,50 A 43,70 A 43,00A 42,00 A 42,00 A 10,50A 10,50 A 900,00 A 39,00 A 39,00 A 830,00 A 828,00 A 470,00 A 53,50 A 54,00 A 104,00 6,00 50,901 13,60, 100,00 A 6,00 b 52,50 13,80 1065,00A 400,00 A 46,50 A 47,00 A 3000,00 A 610,00A 45,60 A 45,50 A 0,10A ),10A 6,80 A 27,00A 27,00A 31,50A 32,00A 18,00A 18,00A 18,00A 17,50 A 19,50 A 21,00 57,10 A 57,00 Staatsleningen 10Va NL 80-00 10% NL 87-97 9% NL 90-00 9 NL 90I-II-00 9 NL 90III-00 9 NL90IV-00 9 NL 91 l-li-01 8% NL 90-00 8% NL 9011-00 8'/. NL91-01 8% NL 92-07 8% NL 89-99 8'/> NL91-01 8% NL91-06 8'A NL 90-00 8'A NL92I-02 8'A NL 92II-02 8'A NL 92-07I-II 8'A NL92-07I-II 7% NL 90-00 7'A NL 95-05 7'A NL 89-99 7'A NL 89II-99 7'A NL93-23 7'A NL 95-10 7'A NL 94-04 7 NL 89-99 7 NL89HI-99 7 NL89IV-99 7 NL 93-03 111,50 102,60 117,50 115,16 115,49 116,28 116,90 "4,20 115,29 115,63 116,40 117,05 114)70 114)80 124,05 107,45 115,53 121,77 112,30 116,17 116,65 120,50 121,or 110,65 115.80 108,30 109,65 115,95 115,90 112,60 117,80 124,40 107,45 115,68 122,05 112,35 116,30 116,85 120.85 121,35 110,75 116,05 108,35 109,70 7 NL95-05 6% NL 88-98 6>A NL 89-99 6'A NL 95-05 6'A NL 88-98 6'/, NL 89-99 6'A NL 93-03 6 NL 87-97 6% NL 78-98 6'A NL 88-98 6'ANL93ll-98 6 NL 96-06 5'A NL 94-04 5% NL96-02 5'A NL 97-07 110,90 105,21 106,25 109,15 111,15 105,25 106,30 109,46 104,35 105.65 108,55 102.66 102,75 101,75 103,98 104,02 102,66 102,75 101,75 104,05 103,65 104.74 101.75 103,85 104,95 102,09 Beursindexen A'dam EOE-index 695,04 698,72 A'dam Midkap-ind 1078,50 1078,45 CBS koersindex 475,20 477,10 Eurotop 100-index 1798,20 1797,36 Top 5-index 1122,06 1134,62 DAX 3138,01 3187,58 Nikkei 18181,20 Gesloten FTSE-index 4307,70 4304,30 Bankpapier Van 11 februari (17.00 uur) tot 12 februari (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende advieskoersen voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld: amerikaansedlr 1,805 1,925 australischedlr 1,36 1,48 belgische frk (100) 5,29 5,59 canadese dlr 1,320 1,440 deense kroon (100) 28,00 30,50 duitse mark (100) 109,65 113,65 engelse pond 2,93 3,18 finse mark (100) 36,45 38,95 franse frank (100) 31,70 34,40 grieksedr. (100) 0,61 0,78 hongkongdlrdOO) 21,50 25,50 ierse pond 2,83 3,08 israal shekel 0,50 0,61 ital.lire (10.000) 10,40 12,10 japanse yen (10.000) 148,00 154,00 noorse kroon (100) 26,90 29,40 oost.schill. (100) 15,69 16,19 Portugese esc (100) 1,03 1,21 spaanse pes (100) 1,25 1,41 turkse lira (100) 0,0011 0,0018 zuid-afr. rand 0,33 0,46 zweedse kr. (100) 23,80 26,30 frk (100) 128,25 132,75 Op 11 feb 12.00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen: 10/02 11/02 amerik.dollar antill.gulden austr.dollar belg frank (100) deense kroon (100) duitse mark (100) engelse pond franse frank (100) grieksedr. (100) hongk.dollardOO) ital.lire (10.000) jap.yenl 10,000) nwzeel.dollar noorse kroon (100) oost.schill, (100) Portugese esc. (100) Singapore dollar spaanse pes. (100) zweedse kr. (100) zwits.frank (100) 1,8725 1,0525 1,4250 5,4440 1,8570 1,0425 1,4040 5,4445 1,3740 29,4600 29,4700 112,3200 112,3000 3,0335 3,0635 33,2800 33,2700 0,7155 0,7165 24,0000 24,1500 2,9800 2,9930 1,2710 1,2890 28,4600 28,4000 15,9600 15,9585 1,1185 1,1175 1,3180 1,3220 1.3285 1,3270 2,1810 2,1825 Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 20.200-20.800, vorige 20.080- 20.680, bewerkt 22.400 laten, vorige 22.280 laten, zilver onbewerkt 260-330, vorige 255-325, bewerkt 370 laten, vori ge 370 laten. 710 11 feb 1,8787 ROTTERDAM - De prijzen van autobrandstoffen gaan de ko. mende dagen omlaag. Benzine woi'dt morgen een cent per li ter goedkoper. Diesel en autogas gaan met twee cent per liter omlaag. Dat blijkt uit de nieuwe adviesprijzen van de markt leiders Shell en BK-Gas. Ongelode benzine kost met ingang van morgen 2,06perliter. Ongelode superbenzine gaat dan ƒ2,11 kosten en superbenzi- ne met loodvervanger 2,18. De literprijs van diesel gaat naar 148,8 cent per liter. De prijs van autogas gaat vandaag met twee cent naar beneden naar 78,9 cent per liter. ANP PARIJS - Vorig jaar zijn er over de hele wereld 50,8 miljoen auto's geproduceerd, 2,3 procent meer dan in 1995. Dit heeft de OICA, waar 32 autofabrikanten uit de hele wereld bij zijn aangesloten, bekendgemaakt. Het aantal geproduceerde personenwagens steeg met 2,5 pro cent tot 37,4 miljoen. De productie van zware vrachtwagens, bussen en industriële voertuigen ging achteruit met 8,6 pro cent tot 2,5 miljoen eenheden. In Azië/Oceanië groeide de autoproductie het sterkst, te we ten met 56 procent tot 116 milj oen stuksIn de Europese Unie nam de productie toe met 3,3 procent tot 13,7 miljoen auto's, terwijl in Noord-Amerika de productie verminderde met 1,7 procent tot 10,5 miljoen. AFP HENGELO - Textielgroep Twenthe heeft het verlies vorig jaar fors weten te verkleinen. Er was een nettoverlies van 0,5 miljoen tegen 10,6 miljoen in 1995. Voor het eerst sinds drie jaar was er een positief bedrijfsresultaat, ruim een half miljoen tegen 3 miljoen negatief in 1995. In de nettowinst van 1996 is een bijzondere bate begrepen van vier ton uit de verkoop van Koala Body-Fashion en het be drijfspand in Aalten. In 1995 was er een bijzondere last van 7 miljoen voor reorganisaties. De omzet daalde vorig jaar van 109 miljoen naar 84 mil, joen. ANP LONDEN - Plet olieconcern British Petroleum (BP) heeft vo rig jaar zijn nettowinst bijna zien verdubbelen, van 1,12 mil jardtot 2,15 miljard pond sterling 6,56 miljard). Dat kwam niet alleen door hogere olieprijzen (vooral in de tweede helft van het jaar), maar ook door productiviteitsverbetering en kostenbesparingen. Smallere marges in de chemie hadden wel een negatieve invloed. Ook sloeg het resultaat in het laatste kwartaal om van verlies in winst. BP maakte gisteren bekend dat het laatste kwartaal van vorig jaar een nettowinst opleverde van 322 miljoen pond 982 miljoen). De bedragen zijn opgesteld volgens de berekening aan de hand van vervangingswaarde. Hierbij bh jft winst of - verhes - op de olievoorraden buiten beschouwing. KRF/ANP DEN BOSCH - De kleine pc-producent Tulip uit Den Bosch is op zoek naar een samenwerkingsverband met een producent van consumenten-elektroniea of een uitgever. Op die manier zou het bedrijf nieuwe afzetkanalen kunnen openen, zegt Tu- lip-directeur R. Romein. Tulip is al enige jaren op zoek naar een sterke partner. Zelf standig is Tulip te klein om op de lange termijn te overleven. Uitgevers en fabrikanten van consumenten-elektroniea bie den Tulip totaal nieuwe afzetmarkten. De snelle opmars van de multi-media en de verspreiding van Internet zorgen voor een grote vraag naar computers. ANP van onze redactie economie AMSTERDAM - Het mocht gis teren niet zo zijn. Hoewel alle wijzers omhoog waren gericht, lukte het de Amsterdamse beurs niet de 700-grens echt te door breken omdat Wall Street het liet afweten. De magische grens werd wel even doorbroken, maar de vreugde was van korte duur. De Amsterdamse AEX- index sloot op 698,72, wat een bescheiden winst inhield van 3,68. De champagneglazen kon den weer in de kast. Grote gangmaker was gisteren Unilever. De beurs reageerde opgetogen op de 13 procent ho gere winst van het concern in 1996. 'Buitengewoon mooi' en 'absoluut verrassend' heette het op de beursvloer. Unilever be reikte een hoogtepunt van 334,50, wat een winst bete kende van maar liefst 21,10. Het eind kwam op 331,30, 17,90 hoger dan het slot van maandag. De index opende al direct dicht onder de 700 punten, maar moest snel wat terug. De markt werd gesteund door een hogere dollar en betere obligatiekoer- sen en toen Wall Street in de middaguren haar poorten met hogere koersen opende, tikte de index even de 700-grens aan. Amerika hield het niet lang vol, en daarmee was het feest in Am sterdam weer snel voorbij Het was vooral de beroepshan- del die de toon in Amsterdam zette. Gewone beleggers zijn volgens handelaren wat aarze lend. De komende tijd publice ren veel grote fondsen hun jaar cijfers en veel mensen zien het nu even aan. Zij zullen waar schijnlijk pas over een week op basis van de publicaties hun plan trekken. Een groot deel van de grote fondsen noteerde dinsdag ho ger. De belangrijke Kon. Olie sloot 70 cent lager op 330. De relatief zware invloed op de in dex werd echter ruim gecom penseerd door Unilever. Er waren behalve Unilever meer uitschieters, zij het in beschei dener mate. Akzo mocht 2 omhoog naar 284,50 en Hoog ovens 2,10 naar 77,40. Poly gram, die woensdag met de cij fers komt, won/ 3,70op 83,30. Moeder Philips moest echter l,10terugnaar 73,60. Uitge ver Wolters Kluwer verloor 2,90 op 221,90. De winstverdubbeling bij inge nieursbureau Fugro in 1996 werd positief ontvangen maar kwam niet echt als een verras sing. De koers steeg 30 cent naar 37,50. ANP TOKYO - E-NEWS, een Japanse elektronische krant, wordt drastisch in gekrompen. Het dagblad Sankei Shin- bun en Mitsubishi Corp. die E-NEWS vier maan den geleden begonnen, hebben tot de ingreep be sloten omdat belangstel ling' voor de nieuwsdienst tegenviel. Er worden geen nieuwe abonnementen meer geworven en dege nen die al een abonnement hebben, kunnen vanaf 1 april de dienst voor niets gebruiken. Gebruikers van E-NEWS kunnen met een speciale, draagbare terminal arti kelen van de Sankei Shin- bun en andere informatie bronnen oproepen. Het huren van de terminal bleek te duur, zeggen woordvoerders van de be drijven. Volgens marke- tingspecialisten voldoet de service niet aan be hoeften van gebruikers. Slechts een keer per dag werden de artikelen uit gezet, terwijl gebruikers het nieuws op de voet wil len kunnen volgen. GPD (Advertentie) beurs Amsterdam Er is veel veranderd op het gebied van kantoormeubilair, echter niet onze verplichting an tot het leveren van kwaliteit I f i c i e n c y Industrieweg 1 - 3 Vlissingen Telefoon 0118-441414

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 8