Wèrkf T nee LEKKAGI NOOIT MEE uitzendbureau Waterschap De Drie Ambachten Gemeente Hontenisse PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 Op 10 februari 1997 is gebo ren onze zoon LUUK Richard en Jacolien Rozemeijer-Boonman Joh. Frisostraat 18, 4434 AC Kwadendamme. Familieberichten 'Elk dal ivorde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei' Jes. 404 In dierbare herinnering OMA LOTUS Anke, Elly en Wim, Marian en Bart, Riet en kinderen 9 februari 1997. Met droefheid geven wij kennis van het overlij den van mijn geliefde broer, onze zwager en oom DAVID COPPOOLSE echtgenoot van Hil Holtrop Middelburg: A. Pieterse-Coppoolse J. Pieterse Maarsen: A. Coppoolse-van Doom de neven en nichten Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van de heer JACOB DE VOS oud-havenmeester van de voormalige gemeente Brouwershaven Gedurende vele jaren heeft hij zich op gedreven wijze ingezet voor de gemeente Brouwershaven. De haven was zijn lust en zijn leven. Wij herinne ren in hem zijn inzet en werk voor Brouwersha ven. Zijn vrouw, kinderen en verdere familiele den wensen wij alle kracht toe om dit verlies te dragen. Zierikzee, 11 februari 1997. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, de burgemeester. mr. J. J. P. M. Asselbergs. de secretaris, ing. M. Sas. Met droefheid geven wij u kennis van het onver wacht overlijden van mijn zoon, onze broer, zwa ger en oom WILLEM VAN SLUIJS in de leeftijd van 56 jaar. Domburg (Ter Mantelinge): K. van Sluijs-de Witte Middelburg: J. Marijs-van Sluijs J. I. Marijs Zoutelande: F. van Sluijs Neef en nichten 4374 AH Zoutelande, 10 februari 1997, Oranjeplein 16. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 14 fe bruari om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Zoutelande. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats. Marcus 436 En zij namen Hem mede in het schip Op zijn laatst varende reis is, voor ons nog veel te vroeg, van ons heengegaan mijn lieve man, onze fijne vader en opa ADRIANUS VAN OS echtgenoot van Jentje Seine in de leeftijd van 61 jaar. m/s Jead: J. van Os-Seine Terneuzen: Adriaan en Lydia Mandy Rick Terneuzen: Martien en Nelleke Robert Mark Linda m/s Arisco: Johan en Henny Remco Terneuzen: Tonny en Riëtt-e Terneuzen: Henri Terneuzen, 10 februari 1997. Correspondentieadres: Hobbemastraat 21,4532 HC Terneuzen Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in rouwcentrum 'Terneuzen', Rooseveltlaan 6 te Terneuzen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar op vrij dag 14 februari van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 15 februari om 10.30 uur in de 'Opstandingskerk', Bellamystraat 74 te Terneuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de 'Opstandingskerk'. Zij die geen rouwbrief ebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. We zullen je missen. Mandy. Rick Robert. Mark, Linda Remco Bedroefd delen wij u mede dat wij afscheid heb ben moeten nemen van mijn lieve vrouw, moe der, behuwdmoeder en oma JANNETJE DE VRIEZE-STOEL (JANNIE) 2 januari 1935 til februari 1997 Scharendijke: J. A. de Vrieze Burgh- Haamstede: Ad en Thea Patricia Martin Zwaar valt ons dit verlies. Rotterdam, Dr. Daniël den Hoed kliniek. Correspondentieadres: Kerkstraat 2.4322 BC Scharendijke. Liever geen bezoek aan huis. De teraardebestelling zal plaatsvinden op zater dag 15 februari a.s. om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Scharendijke. voorafgegaan door een rouwdienst die gehouden zal worden in 'De Putmeet' aldaar, aanvang 11.00 uur. Degene die deze dienst wenst bij te wonen wordt beleefd verzocht tijdig in 'De Putmeet' aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw na afloop van de plechtigheid. Heden is uit onze familiekring weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom ANTHON HENDRIK KRAMER weduwnaar van P. Kramer-de Regt in de leeftijd van 93 jaar, Oost-Souburg: J. Th. Kramer P. C. Kramer-Bakker 's-Heer Hendrikskinderen: M. Kramer neven en nichten Oost-Souburg, 11 februari 1997. Intens verdrietig, maar o zo dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat is overleden mijn lieve man, onze lieve vader en lieve opa MARCUS ADRIANUS GERARDUS VAN KEMPEN echtgenoot van Jacomina Adriana de Groot 29 april 1934 111 februari 1997 Zwaar valt ons dit verlies. Jacomina van Kempen-de Groot Jacqueline en Gert Kieft-van Kempen Paulien, Carolien, Herwin Marcus-Jan en Jaqueline van Kempen- Cornelisse Daniëlle, Jeffrey 4388 CX Oost-Souburg, Van Teylingenstraat 5. Mijn, onze vader en opa is opgebaard in het uit vaartcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen, alwaar gelegenheid is tot afscheidne men vrijdag 14 februari van 19.00-19.30 uur. De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 15 februari om 10.30 uur in voornoemd uitvaartcen trum. waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Oost-Souburg om 11.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Lieve PA Je had nog zoveel willen doen. Je had ons nog zoveel willen geven. Je had ons nog zoveel kunnen leren. Bedankt voor al je zorg en liefde. Jacqueline en Gert Marcus en Jaqueline Lieve OPA Bedankt voor alle kusjes en knuffels. Je was er altijd voor ons. We zullen je nooit vergeten. Rust zacht Paulien, Carolien. Herwin Daniëlle, Jeffrey. De Heer is mijn Loods Hij leidt mij door de woelige wateren en voert mij naar een veilige haven. Heden overleed onze jongste, lieve broer, zwager en oom MARCUS ADRIANUS GERARDUS VAN KEMPEN in de leeftijd van ruim 62 jaar. Zijn leven was gekenmerkt door zijn hulp aan ande ren. Gerard van Kempen Fien van Kempen-Lemmens t Rosita Nellen Marga Draaijer-van Kempen t Evert Draaijer t Joep van Kempen t Nel van Kempen-van der Peijl Miep Hamelink-van Kempen Simon Hamelink t Ad van Kempen Nel van Kempen-laroes Clemens van Kempen Anneke van Kempen-Cosijn neven en nichten Middelburg, 11 februari 1997 Tot ons verdriet is toch nog onverwacht overle den onze zwager MAX VAN KEMPEN echtgenoot van J. A. de Groot Max, je stond altijd voor iedereen klaar. Bedankt voor alles wat je voor ons betekend hebt. Middelburg: J. de Groot- C. M. H. de Groot-Den Boer Middelburg: A. Westdorp M. D. Westdorp-de Groot Middelburg: A. de Witte-de Groot J. de Witte t neven en nichten Na een kortstondige ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van onze zwager en oom MAX VAN KEMPEN Ome Max, rust zacht. Annie de Witte-de Groot Sonja, Willy am, Kimberly en Ashley Dicky, Caroline, Sören, Carmen, Miquel, Tonnie, José, Denny, Germaine, Aaron, Kylian, Jacco, Linda en Wesley. Bedroefd geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in bejaarden centrum 't Verlaet', voorzien van het Sacrament der Zieken, onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa MAURICE JOHAN HEIJMAN echtgenoot van Celina de Kever in de leeftijd van 82 jaar. Westdorpe: C. Heijman-de Kever Eede: Miriam Buijck-Heijman Emile Buijck Bart Sofie Geert IJzendijke: Vivian de Bock-Heijman Frank de Bock Leonie Marije Familie Heijman Familie De Kever 4554 BG Westdorpe, 10 februari 1997, de Witte Leeuw 13. Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in rouwcentrum 'Terneuzen', Rooseveltlaan 6, Ter neuzen, waar gelegenheid is van hem afscheid te nemen op donderdag 13 februari van 19.30 tot 20.00 uur. De gebedsdienst wordt gehouden donderdag 13 februari om 18.30 uur in bejaardencentrum "t Verlaet', Bernhardstraat 22, Westdorpe. De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgeno digd, zal gehouden worden vrijdag 14 februari om 14.00 uur in de r.-k. kerk O.L. Vrouw Visitatie te Westdorpe. Samenkomst aan de kerk. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats vinden in crematorium 'Terneuzen', Bellamy straat 28c, Terneuzen. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Wegens familieomstandigheden is MANEGE 'DE EENDRACHT' vrijdag 14 februari gesloten Vrouwenpolder: Jan en Lenie Meijers Na een lange ziekte is onze lieve en zorgzame moeder en schoonmoeder ANNA geboren GRAF 11-12-1933 11-02-1997 Rotterdam: Fritz Lennertz Vlissingen: Kurt Lennertz Marleen L. E. Lennertz-Derycke Correspondentieadres: 4386 DC Vlissingen, Kievitsprenk 56. Geen bezoek aan huis. De crematie vindt plaats op zaterdag 15 februari om 12.00 uur in het crematorium aan de Westelij ke Oude Havendijk 3 te Middelburg. In het huis Mijns Vaders zijn vele ivoningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben. Joh. 142 Bedroefd omdat wij hem moeten missen, maar dankbaar voor het vele goede dat wij van hem hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat de Heer uit ons midden heeft weggenomen mijn lieve man. onze zorgzame vader, groot- en over grootvader WILLEM BOONE echtgenoot van Janna Geertruida Vreeke in de leeftijd van 71 jaar. In harten te leven die men achterlaat is niet sterven Borssele: J. G. Boone-Vreeke Borssele: Kees t en Plonie William Leone en Jan, Kees Janine Petra en Remco Borssele: Gerard en Mieke Chantal en Maykel Stephanie en Patrick Martijn Borssele: JanenMaijo Niels. Mélanie. Tanika Borssele: Leo 4454 BM Borssele, 11 februari 1997. E veringestraat 1. Donderdag 13 februari is er van 19.30-20.00 uur gelegenheid tot afscheidnemen in het rouwcen trum van Begrafenisonderneming Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. Een dienst van Woord en Gebed, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden vrijdag 14 fe bruari om 13.15 uur in de geref. kerk te Borssele, waarna aansluitend omstreeks 14.00 uur de be grafenis zal plaatshebben op de algemene be graafplaats aldaar. Na afloop van de begrafenis is er in het Dorpshuis 'Vijverzicht' gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen. Een ieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. Lieve OPA, Je hebt veel geleden je strijd is nu gestreden Voor ons een groot verdriet, maar wij weten datje nu van elk moment geniet. William Leone en Jan, Kees Janine Petra en Remco Chantal en Maykel Stephanie en Patrick Martijn Niels Melanie Tanika 11 februari 1997. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom WILLEM BOONE echtgenoot van Janna Vreeke in de leeftijd van 71 jaar. Familie L. de Kok-Boone F. de Kok Familie N. Welleman- Boone J. Welleman Neven en nichten Borssele, 11 februari 1997. Plaats uw familieberichten in de PZC Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze gewaardeerde oud-mede- werker en oud-collega, de heer W. BOONE De Heere sterke zijn vrouw en verdere familie in deze weg. Directie en medewerkers van Vandenende Constructie B.V. Borssele, 11 februari 1997. God heeft, uit het midden van ons kerkelijk ge zin, in Zijn heerlijkheid opgenomen onze broeder WILLEM BOONE Hij heeft vele jaren veel voor onze kerk mogen betekenen als ouderling van onze gemeente. Trouw en oprecht heeft hij de rijke boodschap mogen doorgeven. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie Gods kracht en nabijheid toe om dit verhes te kunnen dragen. De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Borssele. Op het Godslam rust mijn ziele, vol bewondering bidt zij aan. Alle, alle mijne zonden, heeft Zijn zoenbloed weggedaan. Geestelijke liederen 128 vers 1 Heden is in alle rust en vrede ontslapen in zijn Heer en Heiland JAN G. J. VOOGDT in de leeftijd van 87 jaar. Zaamslag: F. Voogdt Papendrecht: A. I. Burgers J. Burgers-Reumerman Woesten (B.): F. Vergouwe-Burgers J. Vergouwe neven en nichten 4511 HD Breskens, 11 februari 1997. Correspondentieadres: J. Vergouwe, Woestendorp 16, 8640 Woesten (B.) De begrafenis zal plaatsvinden D.V. zaterdag 15 februari om 11.30 uur op de algemene begraaf plaats te Breskens. Voorafgaand een bijeenkomst in het lokaal aan de Langeweg la te Breskens welke om 10.30 uur zal aanvangen. Geen bloemen. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Enige en algemene kennisgeving Na vele moeizame jaren is toch nog vredig van ons heengegaan mijn schoonmoeder en onze oma IRENA DELPHINA ROTTIER weduwe van Oscar Leonard Verstraete 5 september 1914 18 februari 1997 Westdorpe Terneuzen Goes: Etienne Verstraete (t) Phia Verstraete-Vereecken Amsterdam: Inge en Joost Amsterdam: Maarten en Marjolein Maastricht: Martine en Roel Familie Rottier Familie Verstraete Goes, 12 februari 1997. Correspondentieadres: v.d. Spiegelstraat 26,4461 LL Goes. Naar wens van Oma heeft de crematieplechtig heid in besloten kring plaatsgevonden. Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. tPsalm 274) Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat we hem zolang in ons midden mochten hebben, ge ven wij kennis dat van ons is heengegaan mijn üeve man. onze zorgzame vader en opa PIETER OELE echtgenoot van Sara Dina Deurwaarder in de gezegende leeftijd van 89 jaar. Zaamslag: S. D. Oele-Deunvaarder Zaamslag: J. C. Oele Terneuzen: C. J. Oele M. Oele-van Persijn John, Marcel Zaamslag: J. Oele D. C. Oele-de Jager Sandra, Enoin. Marjon Axel: P. J. Oele M. M. Oele-Willemsen Dany en Debby. Nicky, Freddy, Angela, Chantal 4543 CN Zaamslag, 10 februari 1997, Zorgcentrum 'de MolenhofK 17. Molenstraat 3. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 14 februari om 14.45 uur op de Algemene Begraaf plaats te Zaamslag. Vooraf zal een dienst worden gehouden in 'de Mo lenhof, Molenstraat 3, die aanvangt om 14.00 uur. Zij die de dienst en de begrafenis wensen bij te wonen worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in 'de Molenhof na de begrafenis. wwrw Vooreen van onze klanten in Üosl-Zceuws- Vlaanderen zoeken wij mensen voor het assem bleren van Prelab-kappen. Wij denken hierbij aan gemotiveerde kandidaten mei een bouwkundige achtergrond, waarbij het le zen van tekeningen en inzicht in hel verdere pro ces bekende begrippen zijn. Kandidaten met doürzelling.xvermogen kunnen contact opnemen met Diana of Patricia in Hulst. Tel. 01 14-370210. Gezocht: GES3 Heeft u een Veiligheid I certificaat en bent u beschikbaar om te werken? Neem dan contact op met Heidi in Terneuzen 01 15-695538. Schoonmakers m/v Emm Woon je in de omgeving Hulst. Sas van Gent of Terneuzen? En je wilt werken in de schoonmaak dan hebben w ij nog diverse locaties en tijden open. Ervaring is een pre! Bel voor meer informatie naar Patricia of Diana in Hulst (0114-370210.) of Heidi in Terneuzen (0115-695538). Hulpkok m/v igygn Wij kunnen op korte termijn een hulpkok plaatsen die bekend is met de Roemeense smaak/keuken. Ervaring is niet noodzakelijk, maar wel een pre. Denk jij hiervoor in aanmerking te komen? Bel dan zo snel mogelijk met Diana of Patricia in Hulst. Tel. 0114-370210. Studenten LTS/MTS Ben jij een technische student en wil je iets bijverdienen? Dan hebben wij op zaterdag een leuke baan voor jou die aansluit bij je studie. De werkplaats is Walsoorden. Startdatum: 15 februari. Reageer snel en bel met Diana of Patricia in Hulst. Tel. 0114-370210. Tence uitzendbureau Axelsestrciat I 4537 AA Terneuzen 01/5- 695538 Tence uitzendbureau Vismarkt 10 4561 AZ Hulst 0114-370210 Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoe der, groot- en overgrootmoeder CORNELIA WILHELMINA GOEDBLOED-BROODMAN zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. J. Goedbloed Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Middelburg, februari 1997. Wij willen een ieder hartelijk danken voor de belang stelling en het medeleven gedurende de ziekte en na hei overlijden van onze lieve MIEP MULLIÉ-VAN OUWERKERK Dick Mullié Kinderen en kleinkinderen Middelburg, februari 1997. ONTEIGENING WOV De Burgemeester van de gemeente Terneuzen maakt bekend dat: I. ter voldoening aan artikel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 van de Onteigeningswet, door een commissie uit Gedeputeerde Staten van Zeeland, bijgestaan door deskundigen en het hoofd van het bestuur van de gemeente, in het gemeentehuis te Terneuzen aan het Oos telijk Bolwerk 4 zitting zal worden gehouden op vrijdag 21 maart 1997 om 10.00 uur in vergaderkamer 4 en 5. Belanghebbenden kunnen mondeling of schrif telijk bezwaren indienen tegen het plan van het werk en/of de voorgenomen onteigening ten name van de Staat der Nederlanden (Ver keer en Waterstaat) ten behoeve van het aan leggen van een werkterrein voor het maken van de Westerscheldetunnel; II. de stukken bedoeld in het eerste en laatste lid van artikel I 2 van de Onteigeningswet ter in zage worden gelegd vanaf 20 februari tot en met 21 maart 1997 bij de centrale ba- n e u z e lie op de eerste verdieping in het Stadhuis van Terneuzen, Oostelijk Bolwerk 4 Terneuzen, 12 februari 1997. De burgemeester voornoemd, Drs. R.C.E. Barbé. Postbus 35, 4530 AA Terneuzen Begrafenisonderneming GOES' Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes Tel. 0113-216363 Dag en nacht bereikbaar vJt&s Q AANLEG (BROM)FIETSSLUIS VERKORTING Het dagelijks bestuur van het waterschap De Drie Ambachten maakt bekend dat op donderdag 13 februari 1997 een begin zal worden gemaakt met de aanleg van een (brom)fietssluis ter plaatse van de weg genaamd Verkorting, gelegen in de ge meente Terneuzen. Ter plaatse zullen verkeerstekens worden aange bracht zoals verkeersborden, schrikhekken en strepen op het wegdek. De uitvoering van de werkzaamheden zal naar verwachting slechts en kele dagen in beslag nemen. Met de werkzaamhe den wordt uitvoering gegeven aan het verkeers- besluit van 9 maart 1995, nr. 5.4 tot de gedeeltelij ke afsluiting van de Verkorting, met uitzondering van (brom)fietsers. Na uitvoering van de werkzaamheden zal de Ver korting gedeeltelijk niet meer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers. De verkeersmaatregelen zullen worden aange duid door middel van plaatsing van bord L8 bijla ge 1 (verkeersborden) van het Reglement ver keersregels en verkeerstekens 1990 (doodlopende weg). Het te plaatsen bord wordt voorzien van een onderbord met het opschrift 'uitgezonderd fiet sers en bromfietsers'. Terneuzen, 12 februari 1997. Het dagelijks bestuur voornoemd, drs. H. Eversdijk, dijkgraaf, mr. J. Y. Dekker, secretaris. OPENBARE BEKENDMAKING ART. 17 WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (pand Hulsterweg 122 te Terhole) De burgemeester van Hontenisse maakt ter vol doening aan het bepaalde in artikel 19a, lid 4, van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat van 13 t/m 26 februari 1997 voor een ieder op de sector grondgebiedzaken van de gemeentesecre tarie te Kloosterzande, ter inzage ligt, het verzoek van Handelsonderneming Frabo Overstocks, om het pand Hulsterweg 122 te Terhole in te richten als winkel/magazijn voor de verkoop van 'restpar tijen' (kleding en aanverwante artikelen). Dit verzoek is in strijd met het bestemmingsplan Terhole, aangezien op de nu geldende bestem ming 'horeca' geen detailhandelsactiviteiten zijn toegestaan. Burgemeester en wethouders zijn evenwel voor nemens om vrijstelling te verlenen van de beper kende bepalingen van het geldende bestem mingsplan met toepassing van artikel 17 van de Wet op de ruimtelijke ordening (tijdelijke vergun ning). Gedurende bovengenoemde termijn van tervisie- legging kan een ieder schriftelijk bedenkingen in brengen tegen genoemd plan bij burgemeester en wethouders van Hontenisse. De termijn waarvoor de vrijstelling zal gelden is bepaald op maximaal 5 jaar. Kloosterzande, 12 februari 1997. De burgemeester van Hontenisse, Th. A. M. Steenkamp 15 JAAR GARANTIE Flexibekleding: specialisten in het verwerken van kunststof dakfolie. 100% onderhoudsvrij flexibel materiaal dat alle weersomstandigheden trotseert op nieuwe én bestaande daken van woningen, bedrijven, caravans en fabriekscomplexen Bel 0111 652300 voor zorgeloo: wonen en werken onder Flexibekleding. De Roterij 4, Burgh-Haamstede 0111 652300 i pp dXi be^ecl'n9'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 38