Wèrkf T nee LEKKAGE uitzendbureau Morse Ie 14 sb PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 Op 10 februari 1997 is gebo ren onze zoon LUUK Richard en Jacolien Rozemeij er-B oonman Joh. Frisostraat 18. 4434 AC Kwadendamme. Familieberichten 'Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei' Jes. 404 In dierbare herinnering OMA LOTUS Anke, Elly en Wim, Marian en Bart, Riet en kinderen 9 februari 1997. Met droefheid geven wij kennis van het overlij den van mijn geliefde broer, onze zwager en oom DAVID COPPOOLSE echtgenoot van Hil Holtrop Middelburg: A. Pieterse-Coppoolse J. Pie terse Maarsen: A. Coppoolse-van Doorn de neven en nichten Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van de heer JACOB DE VOS oud-havenmeester van de voormalige gemeente Brouwershaven Gedurende vele jaren heeft hij zich op gedreven wijze ingezet voor de gemeente Brouwershaven. De haven was zijn lust en zijn leven. Wij herinne ren in hem zijn inzet en werk voor Brouwersha ven. Zijn vrouw, kinderen en verdere familiele den wensen wij alle kracht toe om dit verlies te dragen. Zierikzee, 11 februari 1997. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, de burgemeester. mr. J. J. P. M. Asselbergs, de secretaris, ing. M. Sas. Met droefheid geven wij u kennis van het onver wacht overlijden van mijn zoon, onze broer, zwa ger en oom WILLEM VAN SLUIJS in de leeftijd van 56 jaar. Domburg (Ter Mantelinge): K. van Sluijs-de Witte Middelburg: J. Marijs-van Sluijs J. I. Marijs Zoutelande: F. van Sluijs Neef en nichten 4374 AH Zoutelande, 10 februari 1997. Oranjeplein 16. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 14 fe bruari om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Zoutelande. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats. Marcus 436 En zij namen Hem mede in het schip Op zijn laatst varende reis is, voor ons nog veel te vroeg, van ons heengegaan mijn lieve man, onze fijne vader en opa ADRIANUS VAN OS echtgenoot van Jentje Seine in de leeftijd van 61 jaar. m/s Jead: J. van Os-Seine Temeuzen: Adriaan en Lydia Mandy Rick Temeuzen: Martien en Nelleke Robert Mark Linda m/s Arisco: Johan en Henny Remco Temeuzen: Tonny en Riëtte Temeuzen: Henri Temeuzen, 10 februari 1997. Correspondentieadres: Hobbemastraat 21,4532 HC Temeuzen Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in rouwcentrum 'Temeuzen', Rooseveltlaan 6 te Temeuzen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar op vrij dag 14 februari van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. De rouwdienst zal worden gehouden-op zaterdag 15 februari om 10.30 uur in de 'Opstandingskerk', Bellamystraat 74 te Temeuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvindèn op de Zuiderbegraafplaats te Temeuzen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de 'Opstandingskerk'. Zij die geen rouwbrief ebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. We-zullen je missen. Mandy, Rick Robert, Mark, Linda Remco Bedroefd delen wij u mede dat wij afscheid heb ben moeten nemen van mijn lieve vrouw, moe der, behuwdmoeder en oma JANNETJE DE VRIEZE-STOEL (JANNIE) 2 januari 1935 1 11 februari 1997 Scharendijke: J. A. de Vrieze Burgh- Haamstede: Ad en Thea Patricia Martin Zwaai' valt ons dit verlies. Rotterdam, Dr. Daniël den Hoed kliniek. Correspondentieadres: Kerkstraat 2, 4322 BC Scharendijke. Liever geen bezoek aan huis. De teraardebestelling zal plaatsvinden op zater dag 15 februari a.s. om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Scharendijke, voorafgegaan door een rouwdienst die gehouden zal worden in 'De Putmeet' aldaar, aanvang 11.00 uur. Degene die deze dienst wenst bij te wonen wordt beleefd verzocht tijdig in 'De Putmeet' aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw na afloop van de plechtigheid. Heden is uit onze familiekring weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom ANTHON HENDRIK KRAMER weduwnaar van P. Kramer-de Regt in de leeftijd van 93 jaar. Oost-Souburg: J. Th. Kramer P. C. Kramer-Bakker 's-Heer Hendrikskinderen: M. Kramer neven en nichten Oost-Souburg, 11 februari 1997. Intens verdrietig, maar o zo dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat is overleden mijn lieve man. onze lieve vader en lieve opa MARCUS ADRIANUS GERARDUS VAN KEMPEN echtgenoot van Jacomina Adriana de Groot 29 april 1934 1 11 februari 1997 Zwaai' valt ons dit verlies. Jacomina van Kempen-de Groot Jacqueline en Gert Kieft-van Kempen Paulien, Carolien, Herwin Marcus-Jan en Jaqueline van Kempen- Cornelisse Danielle, Jeffrey 4388 CX Oost-Souburg, Van Teylingenstraat 5. Mijn, onze vader en opa is opgebaard in het uit vaartcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen, alwaar gelegenheid is tot afscheidne men vrijdag 14 februari van 19.00-19.30 urn-. De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 15 februari om 10.30 uur in voornoemd uitvaartcen trum, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Oost-Souburg om 11.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Lieve PA Je had nog zoveel willen doen. Je had ons nog zoyeel willen geven. Je had ons nog zoveel kunnen leren. Bedankt voor al je zorg en liefde. Jacqueline en Gert Marczis en Jaqueline Lieve OPA Bedankt voor alle kusjes en knuffels. Je was er altijd voor ons. We zullen je nooit vergeten. Rust zacht Paulien, Carolien, Herwin Daniëlle, Jeffrey. De Heer is mijn Loods Hij leidt mij door de woelige wateren en voert mij naar een veilige haven Heden overleed onze jongste, lieve broer, zwager en oom MARCUS ADRIANUS GERARDUS VAN KEMPEN in de leeftijd van ruim 62 jaar. Zijn leven was gekenmerkt door zijn hulp aan ande ren. Gerard van Kempen Fien van Kempen-Lemmens t Rosita Nellen Marga Draaijer-van Kempen t Evert Draaijer t Joep van Kempen Nel van Kempen-van der Peijl Miep Hamelink-van Kempen Simon Hamelink 1" Ad van Kempen Nel van Kempen-Laroes Clemens van Kempen Anneke van Kempen-Cosijn neven en nichten. Middelburg, 11 februari 1997 Tot ons verdriet is toch nog onverwacht overle den onze zwager MAX VAN KEMPEN echtgenoot van J. A. de Groot Max, je stond altijd voor iedereen klaar. Bedankt voor alles wat je voor ons betekend hebt. Middelburg: J. de Groot C. M. H. de Groot-Den Boer Middelburg: A. Westdorp M. D. Westdorp-de Groot Middelburg: A. de Witte-de Groot J. de Witte t neven en nichten Na een kortstondige ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van onze zwager en oom MAX VAN KEMPEN Ome Max, rust zacht. Annie de Witte-de Groot Sonja, Willy am, Kimberly en Ashley Dicky, Caroline, Sören, Carmen, Miquel, Tonnie, José, Denny, Germaine, Aaron, Kylian, Jacco, Linda en Wesley. Bedroefd geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in bejaarden centrum 't Verlaet', voorzien van het Sacrament der Zieken, onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa MAURICE JOHAN HEIJMAN echtgenoot van Celina de Kever in de leeftijd van 82 jaar. Westdorpe: C. Heijman-de Kever Eede: Miriam Buijck-Heijman Emile Buijck Bart Sojie Geert IJzendijke: Vivian de Bock-Heijman Frank de Bock Leonie Marije Familie Heijman Familie De Kever 4554 BG Westdorpe, 10 februari 1997, de Witte Leeuw 13. Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in rouwcentrum 'Temeuzen', Rooseveltlaan 6, Ter- neuzen, waar gelegenheid is van hem afscheid te nemen op donderdag 13 februari van 19.30 tot 20.00 uur. De gebedsdienst wordt gehouden donderdag 13 februari om 18.30 uur in bejaardencentrum 't Verlaet', Bernhardstraat 22, Westdorpe. De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgeno digd, zal gehouden worden vrijdag 14 februari om 14.00 uur in de r.-k. kerk O.L. Vrouw Visitatie te Westdorpe. Samenkomst aan de kerk. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaats vinden in crematorium 'Terneuzen', Bellamy straat 28c, Terneuzen. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in het crematorium. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Wegens familieomstandigheden is MANEGE 'DE EENDRACHT' vrijdag 14 februari gesloten Vrouwenpolder: Jan en Lenie Meijers Na een lange ziekte is onze lieve en zorgzame moeder en schoonmoeder ANNA geboren GRAF 11-12-1933 11-02-1997 Rotterdam: Fritz Lennertz Vlissingen: Kurt Lennertz Marleen L. E. Lennertz-Derycke Correspondentieadres: 4386 DC Vlissingen, Kievitsprenk 56. Geen bezoek aan huis. De crematie vindt plaats op zaterdag 15 februari om 12.00 uur in het crematorium aan de Westelij ke Oude Havendijk 3 te Middelburg. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben. Joh. 14:2 Bedroefd omdat wij hem moeten missen, maar dankbaar voor het vele goede dat wij van hem hebben mogen ontvangen, geven wij u kennis dat de Heer uit ons midden heeft weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en over grootvader WILLEM BOONE echtgenoot van Janna Geertruida Vreeke in de leeftijd van 71 jaar. In harten te leven die men achterlaat is niet sterven Borssele: J. G, Boone-Vreeke Borssele: Kees t en Plonie William Leone en Jan, Kees Janine Petra en Remco Borssele: Gerard en Mieke Chantal en May kei Stephanie en Patrick Martijn Borssele: Jan en Marjo Niels, Melanie, Tanika Borssele: Leo 4454 BM Borssele, 11 februari 1997, Everingestraat 1. Donderdag 13 februari is er van 19.30-20.00 uur gelegenheid tot afscheidnemen in het rouwcen trum van Begrafenisonderneming Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. Een dienst van Woord en Gebed, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden vrijdag 14 fe bruari om 13.15 uur in de geref. kerk te Borssele, waarna aansluitend omstreeks 14.00 uur de be grafenis zal plaatshebben op de algemene be graafplaats aldaar. Na afloop van de begrafenis is er in het Dorpshuis 'Vijverzicht' gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen. Een ieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. Lieve OPA, Je hebt yeel geleden je strijd is nu gestreden Voor ons een groot verdriet, maai' wij weten datje nu van elk moment geniet. William Leone en Jan, Kees Janine Petra en Remco Chantal en Maykel Stephanie en Patrick Martijn Niels Melanie Tanika 11 februari 1997. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom WILLEM BOONE echtgenoot van Janna Vreeke in de leeftijd van 71 jaar. Familie L. de Kok-Boone F. de Kok Familie N. Welleman- Boone J. Welleman Neven en nichten Borssele, 11 februari 1997. Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze gewaardeerde oud-mede- werker en oud-collega, de heer W. BOONE De Heere sterke zijn vrouw en verdere familie in deze weg. Directie en medewerkers van Vandenende Constructie B.V. Borssele, 11 februari 1997. God heeft, uit het midden van ons kerkelijk ge zin, in Zijn heerlijkheid opgenomen onze broeder WILLEM BOONE Hij heeft vele jaren veel voor onze kerk mogen betekenen als ouderling van onze gemeente. Trouw en oprecht heeft hij de rijke boodschap mogen doorgeven. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie Gods kracht en nabijheid toe om dit verlies te kunnen dragen. De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Borssele. Op het Godslam rust mijn ziele, vol bewondering bidt zij aan. Alle, alle mijne zonden, heeft Zijn zoenbloed weggedaan. Geestelijke liederen 128 vers 1 Heden is in alle rust en vrede ontslapen in zijn Heer en Heiland JAN G. J. VOOGDT in de leeftijd van 87 jaar. Zaamslag: F. Voogdt Papendrecht: A. I. Burgers J. Burgers-Reumerman Woesten (B.): F. Vergouwe-Burgers J. Vergouwe neven en nichten 4511 HD Breskens, 11 februari 1997, Correspondentieadres: J. Vergouwe, Woestendorp 16, 8640 Woesten (B.) De begrafenis zal plaatsvinden D.V. zaterdag 15 februari om 11.30 uur op de algemene begraaf plaats te Breskens. Voorafgaand een bijeenkomst in het lokaal aan de Langeweg la te Breskens welke om 10.30 uur zal aanvangen. Geen bloemen. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Plaats uw familieberichten in de PZC Enige en algemene kennisgeving Na vele moeizame jaren is toch nog vredig van ons heengegaan mijn schoonmoeder en onze oma IRENA DELPHINA ROTTIER weduwe van Oscar Leonard Verstraete 5 september 1914 t 8 februari 1997 Westdorpe Terneuzen Goes: Etienne Verstraete (t) Phia Verstraete-Vereecken Amsterdam: Inge en Joost Amsterdam: Maarten en Marjolein Maastricht: Martine en Roel Familie Rottier Familie Verstraete Goes, 12 februari 1997. Correspondentieadres: v.d. Spiegelstraat 26,4461 LL Goes. Naar wens van Oma heeft de crematieplechtig heid in besloten kring plaatsgevonden. Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. (Psalm 274) Bedroefd om het afscheid, maai' dankbaar dat we hem zolang in ons midden mochten hebben, ge ven wij kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa PIETER OELE echtgenoot van Sara Dina Deurwaarder in de gezegende leeftijd van 89 jaar. Zaamslag: S. D. Oele-Deurwaarder Zaamslag: J. C. Oele Terneuzen: C. J. Oele M. Oele-van Persijn John, Marcel Zaamslag: J. Oele D. C. Oele-de Jager Sandra, Erwin, Marjon Axel: P. J. Oele M. M. Oele-Willemsen Dany en Debby, Nicky, Freddy, Angela, Chantal 4543 CN Zaamslag, 10 februari 1997, Zorgcentrum 'de Molenhof, K 17, Molenstraat 3. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 14 februari om 14.45 uur op de Algemene Begraaf plaats te Zaamslag. Vooraf zal een dienst worden gehouden in 'de Mo lenhof, Molenstraat 3, die aanvangt om 14.00 uur. Zij die de dienst en de begrafenis wensen bij te wonen worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in 'de Molenhof na de begrafenis. HÜ£i Vooreen van onze klanten in Oost-Zeeuws- Vlaanderen zoeken wij mensen voor het assem bleren van Prefab-kappen. Wi j denken hierbij aan gemotiveerde kandidaten met een bouwkundige achtergrond, waarbij hel le zen van tekeningen en inzicht in het verdere joro- ces bekende begrippen zijn. Kandidaten met doorzettingsvermogen kunnen contact opnemen met Diana of Patricia in Hulst. Tel. 0114-370210. Gezocht: ■H Heeft u een Veiligheid I certificaat en bent u beschikbaar om te werken? Neem dan contact op met Heidi in Terneuzen 0115-695538. Schoonmakers m/v SSSI Woon je in de omgeving Hulst. Sas van Gent of Terneuzen? En je wilt werken in de schoonmaak dan hebben wij nog diverse locaties en tijden open. Ervaring is een pre! Bel voor meer informatie naar Patricia of Diana in Hulst (0114-370210) of Heidi in Terneuzen (0115-695538). Hulpkok m/v HESS Wij kunnen op korte termijn een hulpkok plaatsen die bekend is niet de Roemeense smaak/keuken. Ervaring is niet noodzakelijk, maar wel een pre. Denk jij hiervoor in aanmerking te komen? Bel dan zo snel mogelijk met Diana of Patricia in Hulst. Tel. 01 14-370210. Studenten LTS/MTS —mi Ben jij een technische student en wil je iets bijverdienen? Dan hebben wij op zaterdag een leuke baan voor jou die aansluit bij je studie. De werkplaats is Walsoorden. Startdatum: 15 februari. Reageer snel en bel met Diana of Patricia in Hulst. Tel. 0114-370210. Tence uitzendbureau Axelsestraat I 4537 AA Terneuzen 0115- 695538 Tence uitzendbureau Vismarkt 10 4561 AZ Hulst 0114-370210 Begrafenisonderneming 'GOES' Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes Tel. 0113-216363 Dag en nacht bereikbaar Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoe der, groot- en overgrootmoeder CORNELIA WILHELMINA GOEDBLOED-BROODMAN zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. J. Goedbloed Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Middelburg, februari 1QQ7 Wij willen een ieder hartelijk danken voor de belang stelling en het medeleven gedurende dc ziekte en na hei overlijden van onze lieve MIEP MULLIÉ-VAN OUWERKERK Dick Mullié Kinderen en kleinkinderen Middelburg, februari 1997. gemeente Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend, dat zij bij besluit van 10 februari 1997, bouwvergunning hebben verleend aan Delta Afvalwater B.V. i.o., Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg, voor het bouwen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Europaweg-Oost in het Sloegebied te Nieuwdorp. De op het bouwplan betrekking hebbende stukken liggen ter gemeentesecretarie, bureau Interne Zaken, Stenevate 10 te Heinkenszand, ter inzage. Binnen zes weken na deze bekendmaking kan door belanghebbenden tegen dit besluit schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de president van de rechtbank te Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 LA Middelburg, een verzoek indienen om schorsing en/of een andere voorlopige voorzieningsmaatregelen. Openingstijden gemeentehuis: Maandag dm vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. Donderdagavond van 17.00-20.00 uur. Heinkenszand, 12 februari 1997 De burgemeester van Borsele, J.LM. Mandos Gemeente Noord-Beveland INSPRAAK UITBREIDING KERN KORTGENE ('HAVENFRONT KORTGENE') Burgemeester en wethouders maken ter uitvoe ring van het bepaalde in de Inspraakverordening het volgende bekend. Met ingang van dinsdag 18 februari 1997 ligt, gedurende een viertal weken, ter gemeentese cretarie (afdeling Grondgebied), Voorstraat 31 te Wissenkerke, voor een ieder ter inzage, het voor-ontwerp van het bestemmingsplan 'Ha venfront Kortgene'. Een voor-ontwerp dat voorziet in het herinvullen van de landbouwhaven te Kortgene en het daar omheen liggende gebied. Na de sloop van ter plaatse thans nog aanwezig zijnde opstallen van onder andere De Coöperatie ve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging, kan er in een gebied dat ruwweg wordt begrend door het Veerse Meer, de Havenweg met de daaraan gesi tueerde Camping De Paardekreek, de Spuiweg., de Torendijk, de Kaaidijk, de Oostbermweg, de Botterlaan, de Trintellaan, alsmede het verlengde daarvan, ruimte worden gecreëerd voor de reali satie van een hoogwaardige ruimtelijke invulling. Een invulling die onder andere zal bestaan uit cir ca 103 woningen en een jachthaven. Naast een aamtal dijk- en zogenaamde vaarin- woningen, zal een te bouwen appartementento ren van circa 24 meter hoog een markant onder deel van de invulling zijn. In de jachthaven zullen de gebruikelijke voorzie ningen worden aangebracht. Tevens zal hierin ruimte worden gecreëerd voor de reeds in de (voormalige landbouw)haven gesitueerde woon boten. De bestaande 'parken' Aqua Village I en II wor den in dit plan ingepast. Tenslotte voorziet het plan nog in een aantal uit te werken bestemmingen. Bestemmingen die, mede gelet op het nog niet in detail bekend zijn van de uiteindelijke invulling, op termijn nader dienen te worden uitgewerkt en onder andere worden toe gekend aan gronden behorende tot het bedrijf 'Delta Marina'. Gedurende de termijn van terinzagelegging kun nen reacties ten aanzien van voornoemd voor ontwerp schriftelijk worden ingediend bij het colle ge van burgemeester en wethouders van Noord- Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Voorts wordt op maandag 10 maart 1997, tij dens een inspraak-/informatiebijeenkomst, de gelegenheid geboden met een vertegenwoor diging van het gemeentebestuur over het voor-ontwerp nader van gedachten te wisse len en daarbij mondeling reacties terzake ken baar te maken. Deze bijeenkomst vindt plaats in het dorps huis 'De Pompweie', Bernhardstraat 2a te Kortgene en vangt aan om 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). De ingekomen reacties, alsmede het verhandelde tijdens voornoemde bijeenkomst, zal door burge meester en wethouders bij de definitieve vaststel ling van het ontwerp-bestemmingsplan worden betrokken, voordat dit officieel ter visie zal worden gelegd. Kortgene, 12 februari 1997. Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De burgemeester, M. L. Everaers. De secretaris, mr. F. G. A. G. Weijmans 15 JAAR GARANTIE Flexibekleding: specialisten in het verwerken van kunststof dakfolie. 100% onderhoudsvrij, flexibel materiaal dat alle weersomstandigheden trotseert op nieuwe én bestaande daken van woningen, bedrijven, caravans en fabriekscomplexen. Bel 0111 652300 voor zorgeloos wonen en werken onder a Flexibekleding. f J bekleding

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 26