De Clio Chipie. Ook z'n prijs zit als gegoten v RENAULT AKTIE Auto Renault Dijkwel B.V. wmcmymjtm: Citroen Xll/I Break Citraën Xantia Break Familieberichten II riidt al in een Clio vanaf f 21.995/-. r© T vanaf f 55.2B5,- vanaf f 40.430,- AUTOMOBIELBEDRIJF DIJKWEL MIDDELBURG BV, RECLAME Slagerij Brouwer 1,1 verbeet ze niet! Giro 999 14 w PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 12 FEBRUARI 1997 Op 10 februari 1997 is gebo ren onze zoon LUUK Richard en Jacolien Rozemeijer-Boonman Joh. Frisostraat 18, 4434 AC Kwadendamme. 'Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei' Jes. 404 In dierbare herinnering OMA LOTUS Anke, Elly en Wim. Marian en Bart, Riet en kinderen 9 februari 1997. Met droefheid geven wij kennis van het overlij den van mijn geliefde broer, onze zwager en oom DAVID COPPOOLSE echtgenoot van Hil Holtrop Middelburg: A. Pieterse-Coppoolse J. Pieterse Maarsen: A. Coppoolse-van Doom de neven en nichten Het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van de heer JACOB DE VOS oud-havenmeester van de voormalige gemeente Brouwershaven Gedurende vele jaren heeft hij zich op gedreven wijze ingezet voor de gemeente Brouwershaven. De haven was zijn lust en zijn leven. Wij herinne ren in hem zijn inzet en werk voor Brouwersha ven. Zijn vrouw, kinderen en verdere familiele den wensen wij alle kracht toe om dit verlies te dragen. Zierikzee, 11 februari 1997. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland, de burgemeester, mr. J. J. P. M. Asselbergs, de secretaris, ing. M. Sas. Met droefheid geven wij u kennis van het onver wacht overlijden van mijn zoon, onze broer, zwa ger en oom WILLEM VAN SLUIJS in de leeftijd van 56 jaar. Domburg (Ter Mantelinge): K. van Sluijs-de Witte Middelburg: J. Marijs-van Sluijs J. I. Marijs Zoutelande: F. van Sluijs Neef en nichten 4374 AH Zoutelande, 10 februari 1997, Oranjeplèin 16. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 14 fe bruari om 14.00 uur op de algemene begraaf plaats te Zoutelande. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats. Bedroefd delen wij u mede dat wij afscheid heb ben moeten nemen van mijn lieve vrouw, moe der, behuwdmoeder en oma JANNETJE DE VRIEZE-STOEL (JANNIE) 2 januari 1935 1 11 februari 1997 Scharendijke: J. A. de Vrieze Burgh- Haamstede: Ad en Thea Patricia Martin Zwaar valt ons dit verlies. Rotterdam, Dr. Daniël den Hoed kliniek. C orrespondentieadres Kerkstraat 2,4322 BC Scharendijke. Liever geen bezoek aan huis. De teraardebestelling zal plaatsvinden op zater dag 15 februari a.s. om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Scharendijke, voorafgegaan door een rouwdienst die gehouden zal worden in 'De Putmeet' aldaar, aanvang 11.00 uur. Degene die deze dienst wenst bij te wonen wordt beleefd verzocht tijdig in 'De Putmeet' aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw na afloop van de plechtigheid. Intens verdrietig, maar o zo dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat is overleden mijn lieve man, onze lieve vader en lieve opa MARCUS ADRIANUS GERARDUS VAN KEMPEN echtgenoot van Jacomina Adriana de Groot 29 april 1934 til februari 1997 Zwaar valt ons dit verlies. Jacomina van Kempen-de Groot Jacqueline en Gert Kieft-van Kempen Paulien, Carolien. Henvin Marcus-Jan en Jaqueline van Kempen- Comelisse Danielle, Jeffrey 4388 CX Oost-Souburg. Van Teylingenstraat 5. Mijn, onze vader en opa is opgebaard in het uit vaartcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen, alwaar gelegenheid is tot afscheidne- men vrijdag 14 februari van 19.00-19.30 uur- De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 15 februari om 10.30 uur in voornoemd uitvaartcen trum, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Oost>Souburg om 11.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Lieve PA Je had nog zoveel willen doen. Je had ons nog zoveel wallen geven. Je had ons nog zoveel kunnen leren. Bedankt voor al je zorg en liefde. Jacqueline en Gert Marcus en Jaqueline Lieve OPA Bedankt voor alle kusjes en knuffels. Je was er altijd voor ons. We zullen je nooit vergeten. Rust zacht Paulien, Carolien, Herwin Daniëlle, Jeffrey. Na een kortstondige ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van onze zwager en oom MAX VAN KEMPEN Ome Max, rust zacht. Annie de Witte-de Groot Sonja, Willyam, Kimberly en Ashley Dicky, Caroline, Sören, Carmen, Miquel, Tonnie, José, Denny, Germaine, Aaron, Kylian, Jacco, Linda en Wesley. De Heer is mijn Loods Hij leidt mij door de woelige wateren en voert mij naar een veilige haven. Heden overleed onze jongste, lieve broer, zwager en oom MARCUS ADRIANUS GERARDUS VAN KEMPEN in de leeftijd van ruim 62 jaar. Zijn leven was gekenmerkt door zijn hulp aan ande ren. Gerard van Kempen Fien van Kempen-Lemmens t Rosita Nellen Marga Draaijer-van Kempen t Evert Draaijer t Joep van Kempen t Nel van Kempen-van der Peijl Miep Hamelink-van Kempen Simon Hamelink t Ad van Kempen Nel van Kempen-Laroes Clemens van Kempen Anneke van Kempen-Cosijn neven en nichten. Middelburg, 11 februari 1997 Tot ons verdriet is toch nog onverwacht overle den onze zwager MAX VAN KEMPEN echtgenoot van J. A. de Groot Max. je stond altijd voor iedereen klaar. Bedankt voor alles wat je voor ons betekend hebt. Middelburg: J. de Groot C. M. H. de Groot-Den Boer Middelburg: A. Westdorp M. D. Westdorp-de Groot Middelburg: A. de Witte-de Groot J. de Witte t neven en nichten Na een lange ziekte is onze lieve en zorgzame moeder en schoonmoeder ANNA geboren GRAF 11-12-1933 11-02-1997 Rotterdam: Fritz Lennertz Vlissingen: Kurt Lennertz Marleen L. E. Lennertz-Derycke Correspondentieadres: 4386 DC Vlissingen, Kievitsprenk 56. Geen bezoek aan huis. De crematie vindt plaats op zaterdag 15 februari om 12.00 uur in het crematorium aan de Westelij ke Oude Havendijk 3 te Middelburg. In het huis Mijns Vaders zijn vele ivoningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben. Joh. 142 Bedroefd omdat wij hem moeten missen, maar dankbaar voor het vele goede dat wij van hem hebben mogen ontvangen, geven.wij u kennis dat de Heer uit ons midden heeft weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en over grootvader WILLEM BOONE echtgenoot van Janna Geertruida Vreeke in de leeftijd van 71 jaar. In harten te leven die men achterlaat is niet sterven Borssele: J. G. Boone-Vreeke Borssele: Kees t en Plonie William Leone en Jan, Kees Janine Petra en Remco Borssele: Gerard en Mieke Chantal en Maykel Stephanie en Patrick Martijn Borssele: JanenMaijo Niels, Melanie, Tanika Borssele: Leo 4454 BM Borssele, 11 februari 1997. E veringestraat 1. Donderdag 13 februari is er van 19.30-20.00 uur gelegenheid tot afscheidnemen in het rouwcen- trum van Begrafenisonderneming Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder. Een dienst van Woord en Gebed, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden vrijdag 14 fe bruari om 13.15 uur in de geref. kerk te Borssele, waarna aansluitend omstreeks 14.00 uur de be grafenis zal plaatshebben op de algemene be graafplaats aldaar. Na afloop van de begrafenis is er in het Dorpshuis 'Vijverzicht' gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen. Een ieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. Lieve OPA, Je hebt veel geleden je strijd is nu gestreden Voor ons een groot verdriet, maar wij weten datje nu van elk moment geniet. William Leone en Jan, Kees Janine Petra en Remco Chantal en Maykel Stephanie en Patrick Martijn Niels Melanie Tanika 11 februari 1997. Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze gewaardeerde oud-mede werker en oud-collega, de heer W. BOONE De Heere sterke zijn vrouw en verdere familie in deze weg. Directie en medewerkers van Vandenende Constructie B.V. Borssele, 11 februari 1997. God heeft, uit het midden van ons kerkelijk ge zin, in Zijn heerlijkheid opgenomen onze broeder WILLEM BOONE Hij heeft vele jaren veel voor onze kerk mogen betekenen als ouderling van onze gemeente. Trouw en oprecht heeft hij de rijke boodschap mogen doorgeven. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie .Gods kracht en nabijheid toe om dit verlies te kunnen dragen. De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Borssele. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze geliefde broer, zwager en oom WILLEM BOONE echtgenoot van Janna Vreeke in de leeftijd van 71 jaar. Familie L. de Kok-Boone F. de Kok Familie N. Welleman- Boone J. Welleman Neven en nichten Borssele, 11 februari 1997. Begrafenisonderneming GOES' Zuidvlietstraat 37, 4461 GW Goes Tel. 0113-216363 Dag en nacht bereikbaar Plaats uw familieberichten in de PZC "Gehandicapte kinderen willen óók ondenvijs!" Één op de drii de vijf mannen in de wereld is anal- fabeel. Miljoenen kinderen krijgen geen onderwijs. Gehandicaple kinderen in de derde wereld hebben de i maakt het UNESCO Centrum Nede.land voor hen vele projecten mede mogeliik. Help. Ook zij willen naar school! UNESCO Centru Enige en algemene kennisgeving Na vele moeizame jaren is toch nog vredig van ons heengegaan mijn schoonmoeder en onze oma IRENA DELPHINA ROTTIER weduwe van Oscar Leonard Verstraete 5 september 1914 18 februari 1997 Westdorpe Terneuzen Goes: Etienne Verstraete (f) Phia Verstraete-Vereecken Amsterdam: Inge en Joost Amsterdam: Maarten en Marjolein Maastricht: Martine en Roel Familie Rottier Familie Verstraete Goes, 12 februari 1997. Correspondentieadres: v.d. Spiegelstraat 26,4461 LL Goes. Naai- wens van Oma heeft de crematieplechtig heid in besloten kring plaatsgevonden. Heden is uit onze familiekring weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom ANTHON HENDRIK KRAMER weduwnaar van P. Kramer-de Regt in de leeftijd van 93 jaar. Oost-Souburg: J. Th. Kramer P. C. Kramer-Bakker 's-Heer Hendrikskinderen: M. Kramer neven en nichten Oost-Souburg, 11 februari 1997. Wegens familieomstandigheden is MANEGE 'DE EENDRACHT' vrijdag 14 februari gesloten Vrouwenpolder: Jan en Lenie Meijers Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoe der, groot- en overgrootmoeder CORNELIA WILHELMINA GOEDBLOED-BROODMAN zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. J. Goedbloed Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Middelburg, februari 1997. Wij willen een ieder hartelijk danken voor de belang stelling en het medeleven gedurende de ziekte en na hei overlijden van onze lieve MIEP MULLIÉ-VAN OUWERKERK Diek Mullie Kinderen en kleinkinderenl Middelburg, februari 1997. Heeft u door uw gezondheid I problemen met het verkrijgen van werk en/of verzekeringen? Bel voor informatie en advies de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen. Telefoon (020) 589 18 18. Op werkdagen van 12 tot 20 uur. IDe Helpöesk e een activiteit van hei Breed Piotloim Verzekerden en I Werk en wordl mogelijk gemaakt door het Fonds voor Chronisch en hei Ministerie van. Sociale Zoken en Werkgelegenheic^l De Oio -Chipie rijdt u al vanaf f22.495,-. Je ziet jezelf als een echte trendsetter? Dan kun je het zeker goed vinden met de nieuwe Clio Chipie. Deze modieuze Renault is zijn 'tijd ver vooruit Kom 'm snel bij ons passen De Clio Chipie-voordelen: Gemak en comfort centrale portien/ergrendeling met afstandsbediening fraai gestileerde wieldoppen "Guernica" vloermatten met Chipie logo comfortabele bekleding "Tracer" zonwerend glas Preventie en veiligheid mistlampen gordelspanners versieringsbalken in de portieren derde remlicht enkele of dubbele airbag (optioneel) „~.hph0,,den «««vs'eif Pik/en inclusief BTW. exclusief veiwjdenngsbijdrage leges e 8 jaar plaatwerkgardntie. Vooi een in i maken. Prijs- en specificatie-wijzigingen voorbehouden 1 lie opzichten aanirekkelijk leasetarief kunt u bij ons terecht Gildeweg 16, 4383 NK Vlissingen. Tel. 0118-417130. RENAULT Drive-in Service RENAULT EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN [en Citroen XM Break voor de prijs van een Cilroên XM Ber line. Uw financiële actievoordeel 13.550,- [en Citroen Kantia Break voor de prijs van een Citroen Kantra Berlins. llw financiële actieveerdeel lol 12.500,- 0/ een Cilroên Xanlia diesel 1.3 Tenlatien voor de prijs van een dentine 1.8 Tenlalinn. Oiv linanpjdle aclievoordeel minimaal 12.000,- U ziet het. U krijgt erg veel Cilroên voor uw geld. Meer niimte of lage brandstofkosten. En u krijgt nog veel meer. Zoals de Citroen ZX Break voor de prijs van een Citroen ZX Berline (5-deurs). Een Citroen ZX diesel 1.9 Tentation voor de prijs van een Cilroên ZX benzine 1.6 Tentation. En een renteloze uitgestelde betaling tot 1 januari 1998 van maximaal f 15.000,- op alle Cilroên ZX modellen. Dit geldt ook voor de Citroen Saxo als u met kiest voor de f 1.000,- aan gratis accessoires (incl. BTW). Kom dus snel naar onze showroom en vraag naar de aclievoorwaarden. Alvast lot ziens. S3 BIJZONDER OITROEN REGISTRATIE VOOR 15 APRk 1907.RENUIO7E UITGESTELDE BETAliNG'OP BASIS VAK WTC1TB0ÈN PlNMClERWG MDERUUD'TOETSING ENI REGISTRATIE BUBKR TE Tlfl.1. RHUS IHCl BTW.ECXl. KOSTEN RIJKLAAR BAKENEN Veerseweg 104-106, Middelburg, tel. 0118-62 99 55. Wij zijn gespecialiseerd in Zeeuws rundvlees en varkensvlees met stro gebrand!! 1 kilo hamlappen9,98 1 kilo verse worst 8,90 1 kilo malse riblappen13,98 1 kilo rundergehakt9.98 250 gram boerenleverworst2,50 bakje hoofdkaas 1,98 500 gram shoarmavlees7,25 met gratis 5 broodjes! hammetjes om zelf te koken per kilo 12,50 Dam 79, Middelburg, 0118-612289 Geef voor rte vergeten vluchtelingen Stichting Vluchteling, Den JLmg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 14