m llPl Politie rolt drugssyndicaat op Het extraatje van Dubro. oed Israël laat Palestijnse vrouwen vrij Meer Dutchbatters klagen over onverklaarbare ziekte KNVB en ING sluiten vrede Twee Nederlandse militairen bij ongeluk in Bosnië omgekomen Internationaal netwerk opereerde overwegend vanuit Zeeuws-Vlaanderen Vlissings huisvuil de grond in Dader nieuw gezinsdrama Hoofddorp aangehouden A5sr o.yy Verbouwingsuitverkoop van de eeuw ^sintratuin Af en toe regen Een bewolkte clag met af en toe regen en of motregen. Temperatuur rond 10 graden. De westzuidwesten wind is vrij krachtig tot hard5-7Beaufort. 240e jaargang no. 36 woensdag 12 februari 1997 losse nummers 1,75 Zie pagina 10 en 11 van onze sportredactie AMSTERDAM - De KNVB en de ING hebben gistermiddag op het laatste moment de vre de getekend. Vlak voordat de rechter in Amsterdam uit spraak zou doen in een kort geding dat de KNVB had aan gespannen. maakten de par tijen bekend tot een schikking te zijn gekomen. De KNVB dacht, na het op doeken van televisiezender Sport7, recht te hebben op een bankgarantie van 180 miljoen gulden. In eerste instantie eis te de bond daarvan in het kort geding 23 miljoen op. Daar naast liep echter ook nog een forse claim van de bewind voerder van Sport7 tegen de bond, van ruim 200 miljoen gulden. Die is nu ook van de baan. De KNVB krijgt 44 miljoen. Al op 14 februari krijgt de bond een bedrag van 22 miljoen gulden. Dit is om de eerste nood bij een tiental clubs, ont staan door het verdwijnen van Sport7, te ledigen. Het demissionaire sectiebe- stuur liet weten tevreden te zijn met de regeling. „Er is sprake van een goed resultaat omdat hiermee het bedrag van 140 milj oen gulden uit het eer ste jaar van de rêchtenover- eenkomst met Sport? nage noeg geheel beschikbaar komt", zo meldde een woord voerder. Daarnaast is de KNVB verheugd over het voorkomen van een jaren sle pende juridische procedure. Zie ook pagina 21 van onze redactie binnenland DEN HAAG - Twee Nederlandse militairen van de SFOR-vredesmacht in Bosnië zijn dinsdag om het leven gekomen toen hun pantservoertuig in een ravijn stortte. De slachtoffers zijn de 21-jarige soldaat C.D van der Linden en de 23-jarige soldaat R.P. Wind. Bij het ongeval raakten zeven andere Nederlandse militairen gewond, van wie er een in levensgevaar verkeert. Volgens het ministerie van Defensie deed het on geluk zich voor bij Novi Travnik, waar een deel van de Nederlandse SFOR-manschappen is gele gerd. De gewonden zijn overgebracht naar de ver- bandplaats op de Nederlandse basis. Het YPR-pantservoertuig was met een andere wagen bezig met een verkenningsrit. Ongeveer vijftien kilometer ten oosten van Novi Travnik raakte een van cle YPR's van de met ijs en modder bedekte weg. Het pantservoertuig begon te glij den en stortte 150 meter een ravijn in. Omwonenden verleenden hulp, waarna de mili tairen per helikopter en ziekenwagen naar de ba sis zijn vervoerd. De mai-echaussee is inmiddels een onderzoek begonnen naaf de toedracht van- het ongeluk. Minister Voorhoeve en staatssecretaris Meijling toonden zich geschokt door het ongeval. Defensie probeert de doden en gewonden zo snel mogelijk naar Nederland over te brengen. Nederland heeft momenteel 1350 militairen in Bosnië. ANP 4 Winst Servische oppositie erkend Het Servische parlement heeft dinsdag deverkiezingsovenuin- ning erkend van de oppositie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 17 november. Het nam daar toe met overweldigende meer derheid een speciale wet aan. Het parlement hoopt dat met het aannemen van de wet een einde is gekomen aan de golf be togingen. Voor het tot een stem ming kwam deed premier Mar- janovic (foto) nog een felle aanval op de op- "J positie. van onze verslaggever Coriny van Gremberghe TERNEUZEN - Politie en justitie hebben dinsdag ochtend met een groot scheepse actie een inter nationaal opererend drugsnetwerk opgerold. Op twintig plaatsen in Ne derland, drie in België en vijf in Italië werden huis zoekingen verricht. In to taal zijn in Nederland viel en in België twee mensen gearresteerd. De mannen worden verdacht van drugshandel, het witwassen van drugsgelden en heling van een groot aantal auto's. Het merendeel van de aange houden verdachten opereerde vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit deze regio gingen soft en harddrugs, waaronder heel veel XTC, richting Zuid-Euro pa. De drugsleveringen werden deels 'betaald' met gestolen au to's die in Nederland van valse papieren werden voorzien en doorverkocht. De opbrengsten van de wagens - zeker honderd werden er verhandeld - zijn via geldwisselkantoren in Zeeuws- Vlaanderen witgewassen. Ook op de lokale drugsmarkt bliezen de bendeleden een aardig par tijtje mee. De politie verrichtte dinsdag huiszoekingen op vijf tien plaatsen in Zeeuws-Vlaan deren, op een plek in Friesland, op drie plaatsen in Twente en nog een plek in Groningen. Daarbij werd een grote hoeveel heid goederen in beslag geno men, waaronder een halve kilo softdrugs, auto's, kentekens en kentekenbewijzen, een motor fiets, sieraden, enkele kluizen, computers, draagbare tele foons, een vuurwapen en admi- Gijzeling Peru LIMA - De onderhandelaar van de Peruaanse regering praat voor het eerst dit jaar met een vertegenwoordiger van de gij- zelhouders in de Japanse resi dentie in Lima. De besprekingen worden ge houden in een huis op ongeveer 700 meter van de residentie, waar de rebellen van de Tupac Amaru (MRTA) nog steeds 72 mensen in gijzeling houden.D- PA/AFP/RTR Advertentie Zwart gilet Maten S-M-L-XL-XXL - Normaal 29.95 1 Bristolprijs 19.95. De 25-jarige Soad El Joeb'e (midden), een van de vrijgelaten vrouwen ontmoet na haar vrijlating haar moeder in Oost-Jeruzalem. foto Awad Awad/EPA van onze correspondent Ad Bloemendaal TEL AVIV - Israël heeft gisteren 31 Pales tijnse vrouwelijke gevangenen in vrijheid gesteld. Het Hooggerechtshof negeerde een petitie tegen vrijlating van een ultra rechtse actiegroep. Het Hof bepaalde gisteravond laat dat ook de zeven vrouwen die zijn veroordeeld na de ondertekening van de Oslo-akkoor den vrij mogen komen. De groep Slachtof fers van Terreur betoogde in haar petitie dat dit ingaat tegen de overeenkomst die de vorige regering in 1995 met de Pales tijnse Autoriteit heeft gesloten. Zeven anderen waren al eerder op de dag vrijgelaten. Onder hen was Lamia Ma- roufdie deel uitmaakte van een groep Pa- lestijnen die een Israëlische soldaat heeft ontvoerd en vermoord. Ze werd direct overgebracht naar het vliegveld van Tel Aviv, vanwaar ze naar Brazilië zou wor den gedeporteerd. Ze heeft een Brazili aans paspoort. Haar man, die ook tot de ontvoerders behoorde, zit nog gevangen. De vrijlating van de gevangenen - met na me de vrouwen met bloed aan hun handen - is bij sommige Israëliërs slecht gevallen. Vooral de nabestaanden van slachtoffers van terreurdaden hebben het er moeilijk mee. CPD nistratief materiaal. Ook werd in totaal 225.000 gulden aan contanten en een hoeveelheid buitenlandse valuta meegeno men. Verder werd er beslag ge legd op een woonhuis en een ca fé. Slag Volgens politiewoordvoerder Jan van Mourick is met het op rollen van het netwerk de drugshandel in Zeeuws-Vlaan deren en de drugsuitvoer naar met name Italië 'een gevoelige slag toegebi'acht'. Aan de actie van dinsdag ging ruim een jaar recherchewerk vooraf. De Zeeuwse politie werkte in deze zaak samen met collega's in Ita lië, Frankrijk, Zwitserland en België. De politie verwacht dat de komende weken nog meel mensen zullen worden aange houden in verband met betrok kenheid bij het netwerk. Zie ookpagina 13 Varkenspest DEN HAAG - In verband met de varkenspest in Noord-Brabant sloten de Amerikanen dinsdag de deur voor vers Nederlands varkensvlees. Het aantal gevallen van var kenspest in Noord-Brabant liep gisteren op tot twaalf. De coali tiepartijen WD, D66 en PvdA in de Tweede Kamer zijn tevre den over het beleid van Van Aartsen. Het CDA staat er kri tisch tegenover.ANP Vlissingen gaat als eerste Zeeuwse gemeente ondergrondse opslag- plaatsen voor huisvuil aanleggen. Dat gebeurt in de Paid Kruger- straat (foto). De ondergrondse containers komen in de plaats van de 'lelijke' betonnen huisvuilcocons die nog maar enkele ja ren geleden werden neergezet. Bewoners kunnen straks op O elk moment van de dag hun huisvuil kwijt. I O Feiten en meningen: 2; Binnenland: 3; Varia: 4; Binnen land: 5; Economie: 6; Buitenland: 7; Financiën en eco nomie: 8; Radio en televisie: 9; Kunst en cultuur: 10 en 11; Zeeland: 13, 15, 17 en 19; Sport: 21, 22 en 23. van onze redactie binnenland HOOFDDORP - De politie heeft dinsdagochtend in een woning in Hoofddorp een 34-jarige vrouw en een 6-jarige dochter tje dood aangetroffen. Zij ble ken om het leven gebracht. De 41-jarige vader meldde zich (Advertentie) geldig t/m 15 februari MIDDELBURG: Markt 45 (naast ING) CAO Hoogovens IJMUIDEN - Het CAO-beraad bij Hoogovens is dinsdagnacht opgeschort tot vanochtend. Het grootste struikelblok blijft de vraag hoe Hoogovens de ko mende zes jaar het personeels bestand kan terug brengen van 10.500 naar 8500. ANP Voor de vaat hebt u een goed vaatwas- mlddel nodig en dus kiest u Dubro. Zeker als u onderstaande aanbieding bekijkt Maar voor de vaat hebt u ook een afwas- borstel nodig en laat Dubro die er nou nog eens bi] cadeau doen [ter waarde van 1.751! We wensen u een schone vaat Dubro duopak twee flessen o r\r\ NU met gratis prima afwasborstel." Deze week alleen bij Albert Heijn. cd Aanbieding geldt t/m zaterdag 15 februari a.s. 'Zolang de voorraad strekt. (Advertentie) (Advertentie) I Ridderkerk - Binnenkort staat de aannemer op de stoep bij Meubelboerderij de Reijer, Kievitsweg 124, I Ridderkerk om de zaak grondig te verbouwen. De winkel moet dan Alles wordt gratis thuis- natuurlijk helemaal leeg gebracht en vakkundig zijn. Daarom worden nu geplaatst. U kunt dus nu uw rechtstreeks honderden slag slaan bij massief eiken en geloogd Meubelboerderij de Reijer, grenen kasten, dressoirs, Kievitsweg 124, Ridderkerk eethoeken, klein-meubelen, (Bolnes). Dagelijks geopend stoffen en lederen bank stellen verkocht voor MINDER DAN DE HALVE PRIJS. van 10.00 - 18.00 uur. Vrijdags koopavond, zondags gesloten. Ruime parkeer gelegenheid. van onze redactie binnenland DEN HAAG - Het aantal Neder landse militairen dat na de VN- missie in Bosnië last heeft van onverklaarbare ziektever schijnselen neemt toe. Het gaat niet alleen om mensen die gele gerd waren in Lukavac, maar ook om personeel dat Busovaca en Potocari als standplaats had. Dit meldt het maandblad Opli- nie voor leden van de Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP). Vorige maand meldden zich vier militairen uit Lukavac met aan houdende hoofdpijnen, concen- tratiestoomissen. diarree en an dere klachten bij de AFMP. De klachten werden in eerste in stantie toegeschreven aan de vervuiling van de voormalige cokesfabriek waar ze waren ge legerd. Naar aanleiding van be richtgeving hierover hebben zich nog twintig andere militai ren bij de AFMP gemeld. Slechts een aantal van hen was gelegerd in Lukavac. De klach ten van de militairen uit Buso vaca en Potocari komen volgens Oplinie overeen met de eerder geconstateerde ziektever- Chaos VS door staking piloten WASHINGTON - Een staking van de ruim 9000 piloten van American Airlines dreigt voor chaos in het Amerikaanse luchtverkeer te zullen zorgen. Reisbureaus raden hun klanten aan geen reserveringen bij AA te boeken en en naar ander (lucht- )transport uit te zien. De con currenten van American zeggen de verwachte golf aan overboe kingen niet geheel te kunnen opvangen. Komend weekend wordt een van de drukste van het jaar, met vrijdag Valentijns dag en maandag de nationale feestdag Presidents Day. GPD schijnselen. Ook de Nederland se Dutchbatters in die steden waren gelegerd op voormalige fabrieksterreinen. Gerald Gijsbertsen is een van de militairen die bij een voormali ge accufabriek in Potocari was gelegerd. Bij terugkomst in Ne derland kreeg de 23-jarige kor poraal last van huiduitslag en vergeetachtigheid. „We wisten dat er delen waren waar we niet. mochten komen vanwege stra lingsgevaar en dat soort ongein. Maar na een tijd werd dat opge lost". Toch wisten de militairen dat de grond nog steeds was vervuild. „Wanneer je aan het vegen was, proefde je een zoete, weeïge smaak. Overal lag een groenige laag over. Voor we met verlof gingen, haalde de tandarts eerst het groen tussen onze tanden weg". Het ministerie van defensie is inmiddels bezig met een onder zoek naar het fabrieksterrein in Lukavac. GPD Deze kamerbrem (Cytisus) heeft veel water en een licht en zonnig plekje in huis nodig. Dan bloeit ze rijkelijk met felgele vlinder bloemen aan lange trossen. Van 11,95 voor maandagavond laat bij de poli tie in Assen. Hij heeft in een summiere verklaring bekend verantwoordelijk voor het dra ma te zijn. Hij is aangehouden. De politie had de hele dag naar hem gezocht. Het huis waar de ze moorden plaatsvonden, be vindt zich op een steenworp af stand van de woning waar zich een paar weken eerder een fami liedrama afspeelde. Een ouder paar was verantwoordelijk voor de dood van hun drie kinderen. De politie kreeg dinsdagoch tend de melding dat er iets aan de hand zou zijn in de woning. Daarbinnen trof ze de levenloze lichamen aan. Een tweede dochtertje van twee jaar oud bleek nog in haar bedje te lig gen. De politie stelt zich in haar be richtgeving terughoudend op. De politie Kennemerland heeft samen met het Openbaar Minis terie besloten geen nadere vra gen te beantwoorden en geen in terviews te geven. De politie gaat ervan uit dat veel publiciteit leidt tot ongewenste gevolgen voor nabestaanden en direct betrokkenen. Ze wijst ook op de discussie die speelt over het risico op herhaling wanneer dit soort moorden door ouders uitgebreid in de media verschijnen. ANP Golf meldingen nep-honderdjes ALKMAAR - In Noord-Holland zijn bij verschillende politiebu reaus aangiften binnengeko men van het betalen met valse biljetten van honderd gulden. Het gaat om tientallen biljetten, die volgens de politie moeilijk van echt zijn te onderscheiden. De politie vermoedt dat de val semunters gebruik hebben ge maakt van een hoogwaardige kleurenkopieermachine. De na maak is van echt te onderschei den doordat er geen gebruik is gemaakt van diepdruk. GPD (Advertentie) De PZC 'n dijk van een krant KOUDEKERKE Vlissingsestraat (tussen Koudekerke en Vlissingen), tel. 0118-551623. HET GROENE WARENHUIS 713214 000002 i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1997 | | pagina 1