KRO kiest voor positieve series TV 10 toont vijf film: over Philip Marlowe radio en televisie 8 Concurrentie bij aankoop speelfilms voor tv is moordend zaterdag radio zaterdag televisie zaterdag ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 door Yvonne Hofs HILVERSUM Wie wil er niet naar het prestigieuze filmfesti val in Cannes om alle nieuwe speelfilms als een van de eer sten te bekijken? Het lijkt een droombaan, programma-inko per van één van de Nederlandse televisie.-omroepen. In de prak tijk is het vooral praten, lezen en telefoneren, volgens Piet Bijlholt en Marijke de Jong. die bij de KRO verantwoordelijk zijn voor de aankoop van bui tenlandse speelfilms en series. Het winterseizoen voor de televi sie zit er alweer aan te komen. De publieke omroepen en com merciële zenders presenteren het programma-aanbod waar mee ze de komende winter hun zendtijd vullen. Veertig procent van die zendtijd wordt besteed aan buitenlandse programma's. De inkopers van de omroepen bepalen voor een groot deel het gezicht van de zendgemachtig de. Marijke de Jong: „De series moe ten liefst een positieve bood schap hebben, het moet gaan over mensen die streven naar het goede. Er is al zoveel nega tiefs op televisie, daar willen wij iets tegenover stellen." De katholieke omroep zendt weinig Amerikaanse series uit. „De Amerikaanse detectivese ries vinden we over het alge meen te glad gemaakt, te veel gefocust op achtervolgingsscè nes en geweld", aldus Bijlholt. „Wij zijn meer op zoek naar psy chologische series, waarbij de karakters belangrijker zijn dan de actie." „De kijker moet zich kunnen herkennen in het ver haal", vult zijn collega aan. Dit soort series wordt naar de me ning van de KRO vooral in Groot-Brittannië geproduceerd. De KRO lijkt een patent te heb ben op de kostuumdrama's van de Britse omroep, zoals Middle- march en de bewerking van Jane Austens Pride and Prejudice (in september op tv). Ook hun de tectiveseries komen steevast uit het Verenigd Koninkrijk, een en kel Zweeds uitstapje uitgezon derd. Het aankopen van geschikte speelfilms is lastiger dan van se ries, volgens de inkopers. Ieder een zit achter dezelfde topfilms aan. „Ze willen allemaal 'Four weddings and a funeral' hebben, dus de concurrentie is moor dend", is de ervaring van Bijl holt, die al zes jaar op de afdeling aankoop werkt. „Daar maken de filmstudio's slim gebruik van. Ze verplichten je om ook minder populaire films af te nemen naast de films waar je op uit bent. Je koopt als het ware een heel pakket films in één keer." De 'commerciëlen' sluiten con tracten af met filmstudio's, zo dat zij verzekert zijn van de uit zendrechten van alle films die de studio dat jaar uitbrengt. Daar door ziet Bijlholt een felbegeer de film wel eens aan zijn neus voorbij gaan. Gelukkig maakt de NOS de prijsafspraken voor de publieke omroepen, zodat die niet tegen elkaar opbieden, wat de kosten zou opdrijven. De twee inkopers doen een beetje geheimzinnig over het jaarbud get waai- ze over beschikken. „Houd het maar op een paar mil joen", zeggen ze. Marijke de Jong en Piet Bijlholt zijn bij de KRO verantwoordelijk voor de aankoop van buitenlandse speelfilms en series. foto Ton Kastermans CHEF Twee klunzige ontvoerders (Fer- nandel en Gino Cervizitten met een etter van een rijkeluiszoon tje in hun maag in de komedie Le grand chef (1958) van Henri Ver- neuü. RTL 4, 15.20 UUR HIGHLANDER In Highlander II: The Quicke ning (1991) van Russell Mul- cahy, het vervolg op het eerste deel, keren Christopher Lam bert en Sean Connery terug als onsterfelijke zwaardvechters. In 2024 is de ozonlaag weg. De aar de ivordt beschermd door een bedrijf dat een ozonschild ex ploiteert. SBS 6, 20.25 UUR 10 Een componist zoekt de vol maakte vrouw in de komedie 10 (1979) van Blake Edwards. Met Dudley Moore, Bo Derek, Julie Andrews en de Bolero van Ra vel. VERONICA, 20.30 UUR GETAWAY Steve McQueen speelt de hoofd rol in drie films bij RTL 5, dit weekeinde, met als eerste en bes te de actiefilm The Getaway (1972) van Sam Peckinpah, waarin hij is te zien naast Ali MacGraw, zijn tweede en toen malige echtgenote. Een bank rover wordt bedrogen, maar steelt de buit terug. Het script was van Walter Hill, naar het boek van Jim Thompson. Toots Tielemans speelt muziek van Quincy Jones. Ook met Ben Johnson en Sally Struthers. RTL 5, 20.45 UUR MAFIA Love, honor and obey: The last mafia manage (1993) is een tweedelige film van John Patter son over een huwelijk in maffia kringen. Als haar echtgenoot in de gevangenis belandt, besluit een vrouw aan haar eigen car rière te werken. Met Eric Ro berts, Nancy McKeon en Ben Gazarra. BRTN 1,20.55 UUR HALLOWEEN De horrorfilm Halloween II (1981) van Rick Rosenthal ver volgt het verhaal over de gemas kerde psychopaat die is ont snapt uit een inrichting waar deel 1 eindigt. Hij laat weer een spoor van lijken achter zich, ter wijl zijn psychiater hem op de hielen zit. Ook weer met Jamie Lee Curtis en Donald Pleasance. SBS 6, 22.30 UUR TOWERING The Towering Inferno (1974) is een klassieke rampenfilm van John Guillermin. met Steve McQueen, Paul Newman en een keur aan andere sterren, zoals FM 104,4 MHz Elk heel uur en om 7.30. 8.30, 12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30 en 6.30 Nieuws IKON: 7.07 De andere wereld van zondagmorgen. Vara 8.10 Vroege vo gels. VPRO: 10.05 O.V.T. en de mid deleeuwen. NOS: 12.07 Radio 1-Mid- dagjournaal. 14.05 RadiOlympia. NCRV: 6.06-7.00 Hier en nu onder weg. NPS: 13.04 Winnaars Edison klj siek. 14.15 Het middagconcert. derlands Kamerork met piano enj praan. (In de pauze: Praten ziek) 16.05 De Nederlanden. Avj 17.00 Marpissa, hoorsp. Tros: li Muziek uit duizenden. 19.00 Cont klassiek. 20.02 Specialiteiten a la te VPRO: 22.00 Jazz op vier Nljn 0.00-1.00 Vincent na middernacht,!*, •fai ip RADIOS AM 1008 kHz, 298 n"3 RADI0-2 FM 87,9 MHz Elk heel uur nieuws NPS: 6.04 Dag zondag. 9.04 De Sand wich. Avro: 10.04 Muziekmozaïek. NPS: 11.04 De Sandwich KRO: 12.04 Vakantieadres. Avro: 14.04 Het stee- nen tijdperk. 16.04 Het land van Stoop. Tros- 19.04 Verrassende ver zoeken met Ellen Brusse. KRO: 20.04 Ararat. NPS: 22.04 Podium van de Nederlandse lichte muziek. 23.04- 24.00 The Bands. ïai Elk heel uur t/m 18.00 Nieuws EO: 7.02 Praise op zondag 8.08 Grda! nieuws NOS 8.55 Waterstandaie NCRV: 9.02 Woord op zondag. 9.30lel deum laudamus. IKON: 10.02 Naief Rome nog wel. 1010 Kerkdien iel RADI0-3 FM 95,0 MHz Elk heel uur nieuws RADIO 3: 6.04 The morning after. Avro: 9.04 Zondag vitaminen. NPS: 12.04 De raad van Plate. NPS/Tros. 14.04 Mega Album Top 100. NPS: 18.04 De scherpe Rand van Platen- land. 19.04 Bad Grrrl, KRO 20.04 Leidsekade-Live. Tros/NPS/Avro/ VPRO: 22.04 Dancetrax. VVN: 0.04 Umma gumma. AKN 2.02 Pyjama FM. Tros: 4.02-6.00 Nachtwacht, 10.58 Wilde ganzen. RKK/KR^ 11.02 Eucharistieviering. 12.02 G1 in lood. IKON: 13.08 Het bestas. 14.02 De andere wereld van zondag middag. OHM: 15.02 Sai Baba nen handbereik. NPS: 16.02 Zorg hoop. ZVK: 17.02 Kerkdienst. IKOjïe 17.58 Wilde Ganzen. 18.08 BonnefoSa 18.35 Het zevende werelddeel. 191 Mensen. 19.45 In de gloria. EO: 2o| Het meest gevraagd. 20.45 Het begl in Jeruzalem. 21.15 Populaire orgla! bespeling. 21.40 De bijbel open. 22|jp Zicht op Israël. 22.20 Vijfklank. 22, Wie is Jezus? 23.00-0.00 Praise kis siek. OMROEP ZEELAND FM 101,9 MHz/97,8 MHz/93,0 MHj Bo Derek en Dudley Moore in de komedie 10. fotoarchief PZC William Holden, Fred Astaire en Faye Dunaway. Een gezelschap zit opgesloten bovenin een wol kenkrabber, terwijl onder hen een vreselijke brand woedt. RTL 5, 22.50 UUR RAMPAGE Een aanklager krijgt last van zijn geweten als hij in opdracht van zijn superieur een gestoorde seriemoordenaar op de stoel moet krijgen in de thriller Ram page (1987) van William Fried- kin. Met Michael Biehn en Alex McArthur. VERONICA, 23.45 UUR CLAUDIA Claudia (1985) is een drama van Anwar Kawadri over het leven van een vrouw in vier seizoenen; die van de liefde, het bedrog, de haat en de onvermidelijke win ter van de wraak. Met Deborah Raffin, Nicholas Ball, John Moulder-Broion en Barbara Jef- ford. RTL 4, 0.15 UUR RISK Lloyd Bridges speelt een liedjes schrijver die in Spanje in de pro blemen raakt als zijn vriend dood ivordt aangetroffen in de thriller Third Party Risk (1955) van Daniel Birt. Ook met Finlay Currie en Maureen Swanson. RTL 5, 1.35 UUR RADIO-4 FM 99,8 MHz Om 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00 en 20.00 Nieuws Tros: 7.02 De vroege zondagochtend. 8.04 Pezzi sacri. 9.04 Als de dag van gisteren. Avro: 10.00 Het zondagoch tendconcert. 11.59 'n Uurtje opera. 4h( Nieuws: zie Radio 1. - 10.02 De ti|u machine. Varen met Kor en Bot, e, zoek naar mammoeten en olifantT in de Oosterschelde 11.02 De Zeeuj se lucht. 12.05 Die's nog van voord07 oorlog: Mevrouw Jansen-Remery 4e Sas van Gent 13.08 Landelijke enija temationale actualiteiten 13.32-14) Omroep Zeeland sport. 14.25-14.1 15.25-15.30, 16.25-16.30 Omroep Zo^ land sport in Langs de Lijn - zie Ra(fe' 1.17.05-18.00 Omroep Zeeland spofet HILVERSUM (GPD) - TV 10 zendt vanaf vandaag, zaterdag, vijf tv-films uit waarin Powers Boothe gestalte geeft aan privé- detective Philip Marlowe. Ie dere zaterdag en zondag is van af 19.40 uur een Marlowe-film te De serie is gebaseerd op de boe ken van Raymond Chandler, een van Amerika's bekendste misdaadauteurs. Philip Mar lowe is de society-detective, die leeft en werkt temidden van kostbare landhuizen en schatrij ke miljonairs in het Amerika van de jaren dertig. Het is de tijd vlak na de drooglegging, de op komst van de grote filmsterren en dito gangsters. Gezegend met een forse dosis humor gaat lowe de misdaad te lijf. Irc In de eerste aflevering levert ils postbode een scherp geslepfF potlood af. Voor Marlowe is dp de aankondiging van een moorf01 Maar wie wordt het slachtoffer"7' TV 10,19.40 uur !0( Powers Boothe als Philip P lowe. NEDERLAND-1 07.00 NOS Tekst tv 07.59 Olympische Spelen 10.00 Tekst tv 14.20 (TT) Olympische Spelen, met wielrennen, kanovaren, paardensport en ritmische gymnastiek 20.00 (TT) Journaal 20.32 (TT) Olympische Spelen, met tennis, boksen, wiel rennen en volleybal 22.30 (TT) Studio Atlanta, olym pisch magazine 23.05-05.00 Olympische Spelen, met tennis, wielrennen, handbal, atletiek en voetbal NEDERLAND-2 NEDERLAND-3 20.10 Herexamen, spel 21.00 (TT) Bureau Kruislaan, poli tieserie (slot) 22.00 NOS (TT) Journaal 22.16 VARA/NPS (TT) Nova, ru briek 22.40 VARA Law order, mis daadserie 23.30 The stand, miniserie (3) 01.00-07.00 NOS Tekst tv RTL4 12.00 AVRO (TT) Tennis, verslag 17.01 TROS (TT) Toen was Ne derland nog heel gewoon, 1976: tweede helft 17.28 Goud, zilver en brons, serie 17.58 NOS/TROS/EO (TT) 2 Van daag: 18.00 Journaal; 18.15 Actualiteiten; 18.43 Sport journaal; 18.51 Hoofdpun ten uit het nieuws 18.57 TELEAC/NOT (TT) Vogels dichterbij 19.31 TROS (TT) Eenmaal ander maal, magazine 20.01 Wonder boven wonder, re portages 20.49 EO Overal en nergens: Meer dan goud 21.23 Antenne: Zaïre, artikel 15 21.56 Nederland zingt, koorzang 22.24 (TT) Jongensdromen, H. Vos als veearts 22.52 (TT) Omega, Geloof en ge nezing 23.42 NOS Journaal 23.47 EO Late nite concert, Jessy Dixon 00.42 TROS Kunst... omdat het moet, Kunstmachinemen- sen 01.37-02.31 Kunst omdat het moet, Natte dromen van Robert Crumb 07.00 Telekids 12.00 Kijk nou eens' 15.20 Le grand chef, filmkomedie 17.00 Boy meets world, serie 17.30 Family matters, serie 18.00 Nieuws 18.10 Eigen huis tuin, magazine 19.00 5 tegen 5, spel 19.30 Nieuws 20.00 Miniplaybackshow 21.00 Commissaris Rex, misdaad serie 21.55 Anna Lee, serie 23.45 Nieuws 00.15 Claudia, speelfilm 02.00 Nachtprogramma RTL5 17.20 Streets of San Francisco, detectiveserie 18.15 Quantum leap, fantasy-se- rie 19.10 Babyion 5, sf-serie 20.00 Waar vallen vrouwen voor, amusement 20.45 The getaway, speelfilm 22.50 The towering inferno, film drama 01.35 Third party risk, thriller 02.45 Nachtprogramma SBS6 07.00 AVRO Kinderen van Europa 07.15 Earth tales 07.37 KRO Ratjetoe 08.02 TROS Zoovenirs 08.32 AVRO Pip- pi Langkous 08.54 KRO De kleine vam pier 09.19 EO Onwijs 09.49 NPS Festi val Oude Muziek 10.14 MC TV 10.44 EO Faces at the window 11.12 Omega 12.02 NPS Van gewest tot gewest 12.27 EO AMC-tv 13.00 NOS Journaal 13.07 EO (TT) Bert's yellow cab 13.34 TROS Widget 13,57 VPRO Villa Achterwerk 16.00 NOS (TT) Journaal 16.07 VPRO All in the family, serie 16.30 VARA Flying doctors, serie 17.30 RVU Aha!'!, reportage 18.00 VPRO Villa Achterwerk, kin dermagazine 18.15 NPS Sesamstraat, bomen 18.30 NOS (TT) Jeugdjournaal 18.42 VARA Sponsorloterij 18.45 This is Aubrey 18.50 Great national parks, Dain- tree 19.00 (TT) ZaterdagavondLINGO, woordspel 19.25 Lois Clark, sf-serie 15.30 16,05 16.50 17.40 18.30 19.35 20.25 22.00 22.30 00.05 00.35- Old Mission Impossible, ac tieserie Autosalon, automagazine Ongelooflijk!, reportages The crocodile hunter, na tuurserie Pacific blue, actieserie Top 40, popmuziek Star trek: Deep space nine, sf-serie Highlander II: The quicke ning, sf-film De nachtrijder, reportages Halloween II, horrorfilm Valley of the dolls, serie 00.45 Horoscoop journaal VERONICA 07.00 Call tv: Wekdienst; 09.00 Winkel van Sinkel; 11.00 Way of life; 12.00 Ga me time; 14.00 The lounge 16.00 Future quest, wetenschap 16.30 Miami vice, politieserie 17.25 TreXX, magazine 18.05 Camp Wilder, serie 18.30 Fresh prince of Bel Air, serie 19.00 Home improvement, serie 19.30 Extreme, serie 20.25 10, speelfilm 22.45 Kauwgom: een plakkerig zaakje, documentaire 23.45-01.20 Rampage, thriller Steve McQueen in The Geatway (RTL5, 20.45 uur) BELGIË NED-1 BRT KINDERNET 16.45 17.15 17.45 17.50 17.55 18.00 18.10 18.35 19.20 19.25 19.30 19.59 20.00 20.24 20.25 20.55 00.25- Regionale televisie Disney Festival, tekenfilms Samsonclip Pingu, tekenfilmserie Tik Tak, kinderprogramma Journaal Goede raad is duur, serie Vlaanderen Vakantieland, toerisme Joker en Lotto Paardenkoersen Journaal KENO-uitslagen De kinderoppas, serie Joker en Lotto Schone schijn, serie Love, honor and obey: The last mafia marriage, tv-film 08.00 Journaal 07.00 Blokkendoos 07.20 Kloontje 07.35 Pieter Post 07.50 Wekservice 08.05 Bassie en Adriaan en het geheim van de schatkaart 08.25 Ovide 08.40 Wasbeertjes 09.05 Knock outs 09.15 Boes 09.35 Lotte 10.00 Dino babies 10.25 Snotneuzen 10.30 Wordt ver volgd 11.00 Popeye special 11.30 Knock outs 11.35 Dr. Snuggles den 15.50 Génies en herbe internatio nal 16.20 Autant savoir 16.50 Vacances insolites 17.15 Classe mannequin 17.45 Beverly Hills, 90210 18.35 Con tacts 18.45 Télétourisme 19.15 Joker en Lotto 19.30 Nieuws Aansl.: KENO- uitslagen 20.10 Le jardin extraordinai re Aansl.: Jokeren Lotto 20.45 Maigret se défend, misdaadfilm van Andrzej Kostenko met Bruno Cremer, Eric Prat en Agnès Soral 22.15 Contacts 22.30 Match 1 23.30 Nieuws MUSIC FACTORY FRANKRIJK-1 07.00 The morning after 09.00 The bass-ment 12.00 The pitch 13.00 Clip- parade 16.00 Best of 17.00 Dance Top 40 19.00 (©Iter 8 20.00 Weekend spe cial 23.00 Sylvana's soul 02.00 Clip Gallery BELGIE NED-2 BRT TV 10 07.00 Studio Olympia, atletiek en boksen 08.00 Studio Olympia, herhalin gen 14.30 Studio Olympia, boksen en wielrennen 19.00 Studio Olympia, tennis, fi nale mannen 21.40 Studio Olympia, voetbal, fi nale mannen 00.00 Studio Olympia, volleybal, finale vrouwen 01.00 Studio Olympia, atletiek 04.00 Studio Olympia, basketbal, finale mannen 06.00-07.00 Review Atlanta, olympisch magazine 11.00 Telespel 13.20 TV shop 14.20 Blood and orchids 15.55 Blackadder 16.30 Bergerac 17.25 Operation Petty- coat 17.55 V 18.45 Daktari 19.40 Marlo we 20.35 Roots 21.20 Dame Edna 22.05 Reilly ace of spies 23.00 Sanford son 23.30 Dempsey and Makepeace 00.15- 00.40 Saturday night live 06.05 Mésaventures 06.30 Millionnaire 07.00 Nieuws 07.10 Olympische Spe len 10.00 Télé Shopping 10.55 Qa me dit...et vous 11.55 Millionnaire 12.15 Le juste prix 12.50 Verbruikerstips 13.00 Nieuws 13.20 Bateau, boulot, do do 13.55 The Fall Guy 14.45 Mac Gyver 15.30 Hawai Police d'État 16.25 Melro se Place 17.30 Hercule 18.15 30 Mil lions d'amis 18.45 Vidéo gag 19.15 Al- lume la télé 20.00 Nieuws 20.30 Olym pische Spelen 20.40 Nieuws van de renbaan 20.55 588, rue Paradis, film van Henri Verneuil (1991) met Richard Berry en Claudia Cardinale 23.25 Silk Stalkings 00.20-06.10 Olympische Spelen BELGIË FRA-1 RTBF FRANKRIJK-2 07.30 Olympische Spelen 11.00 Ciao Italia 11.30 Espanol con Victor 12.00 Vi- vre a Bruxelles 12.25 Tu vois ce que je veux dire 13.00 Nieuws 13.20 Faits di vers 14.15 Absolute strangers, tv-film (1991) van Gilbert Cates met Henry Winkler, Jennifer Hetrick en Karl Mal- 06.15 Cousteau 07.00 Vacances mat' 07.45 Hanna Barbera Dingue Dong 08.45 Vacances mat' 09.30 Les matins d'Atlanta 11.10 Motus 11.40 Les Z'a- mours 12,15 Pyramide 12,45 Point rou te 12.59 Nieuws 13.35 Consomag 13.40 La vie privée des plantes 14.35 Reflets de lune 16.00 Tiercé de Deauville 16.20 Viper 17.15 Tropical H.E.A.T. 18.15 Olympische Spelen 19.50 Tirage du Lo- to 19.55 Olympische Spelen 19.59 Nieuws 20.20 Journal des Jeux 20.40 A cheval 20.50 Tirage du Loto 20.55 Fort Boyard 22.30 Olympische Spelen 00.35 Nieuws 00.45-06.15 Olympische Spe len TV-5 06.00 Y a pas match 06.30 Reflets ima ges d'ailleurs 07.30 Hexagone 07.45 Di- tes-moi tout! 08.03 Canadees nieuws 08.15 L'alphabet de l'image 08.30 Bibi et ses amis 09.30 Embarquement porte ni 1 10.00 Telétourisme 10.35 Dites- moi 11.30 Sport Africa 12,15 Sidamag 12.35 Frans nieuws 13.00 Horizons 13.30 Claire Lamarche 14.15 Sous la couverture 15.00 Méditerraneo 15.30 Evasion 16.00 Nieuws 16.15 Francofo lies 16.45 Génies en herbe 17.45 Ques tions pour un champion 18.15 7 jours en Afrique 18.30 Nieuws 19.00 Y a pas match 19.30 Belgisch nieuws 20.00 Le chateau des Oliviers 21.30 Reportages 22.00 Frans nieuws Aansl.: Grand jeu de l'Olympisme 22.35 Faites la fête 00.30 Frans nieuws 00.55 Sport 01.10 Zwitsers nieuws 01.45 Visions d'Amé- rique 01.55 Sport Africa 02.40 Taratata 04.00 Reflets, images d'ailleurs 05.00 Horizons 05.30 Embarquement porte ni 1 DUITS LAND-1 06.00 Tekenfilms 06.15 Prinz Eisenherz 06.40 La Pimpa 06.45 Wuff - Jetzt bin ich der Hund 07.10 Katja und die Ge spenster 07.35 Molly 08.00 Kapt'n Blaubar Club 09.00 Olympia-High- lights 13.00 Heute 13.05 Europamaga- zin 13.25 Das Donkosakenlied, film (1956) van Geza von Bolvary met Paul Hörbiger, Sabine Bethmann en Stefan Haar 15,00 Kinderquatsch mit Michael 15.30 Tigerenten Club 16.55 Tages- schau 17.00 ARD-Ratgeber: Gesund- heit 17.30 Comedy Club 18.02 Tages- schau-Telegramm 18.03 ARD-Wetter- schau 18.10 Comedy Club 18.40 ARD vor acht 19.50 Lottozahlen 20.00 Ta- gesschau 20.15 Stimmung 21.45 Ta- gesthemen 22.05 Das Wort zum Sonn- tag 22.10 She woke up, thriller (1992) van Waris Hussein met Lindsay Wag ner, David Dukes en Frances Stemha gen 23.40 Tagesschau 23.50 The Quil- ler Memorandum, spionagefilm (1966) van Michael Anderson met George Se gal, Alec Guinness en Max von Sydow 01.25 The asphalt jungle, gangsterfilm (1949) van John Huston met Sterling Hayden, Sam Jaffe en Marilyn Monroe 03.15 She woke up, thriller (1992) van Waris Hussein 04.45 Ein Leben mit den grossen Pianisten 05.30-06.00 ARD- Ratgeber: Gesundheit DUITSLAND-2 04,50 Die ZDF-reportage 05.20 Der Dschungel ruft, speelfilm (1936) van en met Harry Piel. 07.00 Siebenstein 07.25 Bananas in Pyjamas 07.30 Mumins 07.55 Guck mal, wie ich wachse 08.05 Sailor Moon 08.25 Willie Whopper 08.30 Theos Geburtstagsecke 08.35 The bamboo bears 09.00 Heute 09.03 Flitze Feuerzahn 09.25 Willie Whopper 09.35 Bruder wider Willen 10,00 Heute 10.03 Ökologie am Bau 10.45 ARD-Rat- geber: Unterwegs - das Reisemagazin 11.00 Heute 11.03 Amanda und Betsy 11.25 Bert 11.50 Dr. Mag love 12.15 Flop Show 12.30 Nachbarn 12.55 Pres- seschau 13.00 Heute 13.05 Diese Wo- che 13.30 Reiselust 14.00 Olympia-live, met basketban, paardensport, aknova- ren, wielrennen, turnen, tennis en vol leybal 19.00 Heute 19.15 Olympia-Stu- dio, met basketbal, boksen, voetbal, handbal, wielrennen, tennis en volley bal 00.30-06.00 Olympia-live, met bas ketbal en atletiek RTL TV 05.35 Kinderseries 10.45 Gargoyles 11.10 Power Rangers 11.30 New Spi- derman 11.50 SideKicks 12.15 Full hou se 12.40 Full House 13.10 Das Leben und ich 13.35 Step by step 14.05 The fresh prince of Bel-Air 14.35 The Nanny 15.00 Married with children 15.55 Party of five 16.50 Beverly Hills, 90210 17.45 Melrose Place 18.45 Aktuell 19.10 Ex- plosiv - Weekend 20.15 Back to the fu ture I, sf-komedie (1984) van Robert Ze- meckis met Michael J. Fox, Christop her Lloyd en Lea Thompson 22.25 Wie Bitte?! 23.25 Samstag Nacht 00.20 Heat, actiefilm (1986) van R. M. Ri chards en Jerry Jameson met Burt Reynolds, Karen Young en Peter Mac- nicol 01.55 Melrose Place 02.40 Sam- stag Nacht 03.30 Beverly Hills, 90210 04.15 The fresh prince of Bel-Air 04.40 Step by step 05.00 Tekenfilmserie ENGELAND-1 BBC ENGELAND-2 BBC NBC SUPER CHANNEL 06.00 Russia now 06,30 News 07.00 The McLaughlin group 07.30 Hello Au stria, hello Vienna 08.00 World news 08.30 Europa Journal 09.00 Users group 09.30 Users group 10.00 Com puter chronicles 10.30 At home 12.00 Best of Executive lifestyles 12.30 Wine express 13.00 Ushuaia 14.00 Golf 15.00 Golf 16.00 NCAA Championships 17.00 j Super sports 18.00 World news 18.30 Air combat 19.30 Best of The Selina Scott show 20.30 Executive lifestyles 21.00 Talkin' blues 21.30 World news 22.00 Super sports 23.00 The tonight show 00.00 Late night 01.00 Talkin' blues 01.30 The tonight show 02.30 I The Selina Scott show 03.30 Talkin' I blues 04.00 Rivera live 05.00 The Selina Scott show CNN 07.00 Son of Sinbad, avonturenfilm (1955) van Ted Tetzlaff met Dale Ro bertson, Sally Forest en Lili St. Cyr 08.30 Nieuws 08.35 The Raccoons 09.00 Olympic breakfast, met atletiek, hockey, tennis, schoonspringen, honk bal, zeilen, worstelen, boksen, volley bal 12.00 Animalympics, tekenfilm (1980) van Steven Lisberger 13.15 Te kenfilm 13.30 Olympic Grandstand, met wielrennen, kanovaren, paarden sport, ritmische gymnastiek 18.10 Nieuws 18.25 Dad's army 18.55 Big break trickshot special 19.25 Pets win prizes 20.05 Due south 20.50 The Na tional Lottery live 21.05 Casualty 21.55 Nieuws Aansl.: National Lottery upda te 22.15 Olympic Grandstand, met voetbal, tennis, volleybal, atletiek en basketbal 05.25 Station West, western (1948) van Sidney Lanfield met Dick Powell, Jane Greer en Agnes Moore- head 06.55 Lassie and Neeka, speelfilm (1968) van Dick Moder met Jed Allen, Mark Miranda en Robert Rockwell 06.30 Diplomatic licence 07.30 World i business this week 08.30 World sport 09.30 Style 10.30 Future watch 11.30 Travel guide 12.30 Your health 13.30 World sport 14,30 Inside Asia 15.00 I Larry King live 16.30 World sport 17.00 i Future watch 17.30 Your money 18.30 Global view 19.30 Inside Asia 20.00 World business this week 20.30 Earth matters 21.00 CNN presents 22.30 Computer connection 23.00 Inside bu siness 23.30 World sport 00.00 World view 00.30 Diplomatic licence 01.00 I Pinnacle 01.30 Travel guide 02.00 Pri- me news 02.30 Inside Asia 03.00 Larry I King Weekend 04.30 Sporting life 05.00 Both sides with Jesse Jackson 05.30 I Evans Novak MTV EUROPE 00.00 Video Olympics weekend 08.00 I Kickstart 10.00 Video Olympics week- j end 10.30 Exclusive - Phoenix Festival 11.00 European Top 20 13.00 The big picture 13.30 First look 14.00 Video Olympics weekend 17.00 Dance floor 18.00 The big picture 18.30 News weekend edition 19.00 Video Olympics weekend 23.00 Unplugged with Tori I Amos 00.00 Yo! 02.00 Chill out-zone 03.30-8.00t videos EUROSPORT 06.10 Open university 10.00 Mighty Max 10.20 Grange Hill 10.50 Sweet Valley High 11.15 The O Zone 11.30 Open university 13.10 The year of the pier 13.20 The tarnished angels, speel film (1957) van Douglas Sirk met Rock Hudson, Robert Stack en Dorothy Ma- lone 14.50 The lawless breed, western (1952) van Raoul Walsh met Rock Hud son, Julie Adams en Mary Castle 16.10 This earth is mine, speelfilm (1959) van Henry King met Jean Simmons, Clau de Rains en Rock Hudson 18.10 Olym pic grandstand, tennis, boksen, wiel rennen, kanovaren, paardensport, volleybal, atletiek en basketbal 22.15 Dancing in the street: A rock and roll history 23.00 Takin' over the asylum 00.05 A soldier's tale, oorlogsfilm (1988) van Larry Parr met Gabriel Byr ne, Marianne Basler en Judge Rein- hold 01.35-02,50 Later with Jools Hol land, met Oasis en David Bowie 06.00 Goeie morgen Atlanta 06.30 O. S.: schoonspringen 07.00 Goeie morgen Atlanta 08.00 O. S.: veldhoc- I key 09.00 O. S.: schoonspringen 10.00 O. S.: atletiek 12.00 Olympische team spirit 13.00 O. S.: atletiek 14.00 O. S.: honkbal 14.30 O. S.: wielrennen 15.00 O. S.: kanovaren 17.15 O. S.: atletiek 18,00 O. S.: ritmische gymnastiek I 19.00 O. S.. wielrennen 19.30 O. S.' boksen 21.00 Olympic extra 21.30 I O. S.: boksen 22.00 O. S.: voetbal 00.00 O, S,: handbal 00.30 O. S.: vol leybal 01,00 Olympische special 01.30 I O. S.: tennis 04.00 O. S.: basketbal EURO 7 07.00 Euro 7 club 09.30 De wereld in tachtig dagen 10.30 Komiek in en ca- I dillac 11.00 Schilderen met Bob Ross 11.30 Dossier aarde VI 12.00 TV shop I 13.00 Globetrotters 13.30 Dossier aar- j de V 14.00 De laatste wilde dieren IV 15.00 Dossier aarde V115.30 Globetrot ters 16.00 Schilderen met Bob Ross 16.30 Gone fishing DISCOVERY CHANNEL 17.00-20.00 Top guns: met Flying the flag, 17.30 White out, 18.00 Bird strike, 18.30 Guardian angles, 19.00 Break down, 19.30 In the blood; 20.00 Kitty- hawk 21.00 History's turning points: The battle of Tsushima 21.30 Disaster 22.00 Great commanders: Ulysses S. Grant 23.00 Fields of armour: Hammer into Anvil 23.30 Secret weapons: Fires torm 00.00-01.00 Justice files

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 8