Nieuwe laadschoppen bij OVET 4 PZC 't Is gewoon 'n stunt van Kessen... Honderdduizendste in Arsenaal CNV-Horeca helpt werknemers bij controleren loon zeeland 17 Overslagbedrijf Terneuzen heeft nu grootste 'Caterpillars' ondernemend zeeland marktberichten recept VOLVO 440 CAPPENDIJK de kwestie Uw nieuwe Renault-dealer voor de regio Terneuzen. Ren anlt Handelspoort agenda ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 VLISSINGEN - Het Terneu- zense overslagbedrijf OVET heeft sinds kort de beschik king over een drietal nieuwe laadschoppen van het merk Caterpillar. Het bijzondere hieraan is, dat ze een inhoud hebben van 16,5 kubieke me ter. De bakken zijn 4.40 meter breed. Hel zijn hiermee de grootste laadschoppen van dit merk, die in de provincie te vinden zijn. Twee ervan staan in Terneuzen. De derde is in de Vlissingse Kaloothaven in ge bruik. Vrachtvolume van Dart Line is gestegen VLISSINGEN - De vracht- dienst lussen Vlissingen en Dartford bij Londen, de Dart Line, groeit. Het eerste half jaar is het vrachtvolume met 10,5 procent toegenomen. Het bedrijf verwacht over het hele jaar 50.000 eenheden over te zetten. Dart Line bestaat nog niet zo lang, nog maar sinds 1 januari. Het bedrijf heeft echter een voorganger, Sally Line. Die veermaatschappij wilde van Vlissingen-Dartford af om zich op haar belangrijkste lijnen van Ramsgate naar Oostende en Duinkerken toe te leggen. Jacobs Holdings Plc (eigenaar haven Dartford) en de Belgi sche staatsveerdienst RMT stichtten gezamenlijk de nieuwe firma Dart Line. Zij hebben twee schepen uit Roe menie gehuurd, de Dart 2 en Dart 5 (die voorheen rondvoe ren onder de namen Bazias 2 en 5). De groei die Dart Line door maakt. is niet in het minst aan het vervoer van containers te danken. De ferry heeft daar voor geïnvesteerd in maafi trailersvoor het transport van losse containers. Tegen de 25 waren er al in omloop. Binnen kort komen er 20 bij. De maafi trailers zijn minder hoog dan gewone vrachtwagen-trailers. Twee containers kunnen gesta peld op één maafi mee. Maan delijks worden op die manier momenteel zo'n 1000 contai ners vervoerd. De uit Amerika afkomstige aanwinsten worden gebruikt voor de overslag van kolen en cokes. ..Omdat dat materiaal zo licht is. kunnen we er mak kelijk veertien tot vijftien ton mee pakken", aldus één van de vaste Vlissingse laadschop- het zevenvoudige. „Ze zijn ook veel stiller en dus milieuvrien delijker dan hun voorgangers", voegt Izeboud toe. Er zijn spat borden voor de voertuigen be steld, maar die zijn nog niet binnen. Izeboud: „Dat is verve lend want er komt ontzettend chauffeurs. J. M. Izeboud. Ge middeld gaan laadschoppen bij dit bedrijf zevenduizend uur - anderhalf tot één driekwart jaar - mee. Met de laatste aan koop is een bedrag van onge veer drie miljoen gulden ge moeid. „Er zit geen stuur in", gaat Ize boud verder. „Alles gaat met één handle. Voorts is hij voor zien van airconditioning en het hefframe is verend. Het vangt dus alle schokken op. Dit is een goede investering geweest." Een losse laadschop weegt ze ven ton. maar het mobiele werktuig weegt in totaal bijna veel stof vrij tijdens het werk. Dat gaan we nu te lijf door de boel steeds goed nat te hou den." De rubriek Onderne mend Zeeland staat on der redactie van Clau dia Sondervan. Vra gen, tips en mededelin gen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. of via fax 0118-470102. Laadschopmachinist J. M. Izeboud is heel tevreden over de nieuwe aanwinst. foto Lex de Meester Vader en moeder Hovenberg en de twee zonen Richard (16) en Marcel (14) nog beduusd van de verrassing die Arsenaal-directeur Ronald Woolderink (links) voor hen in petto had. foto Lex de Meester VLISSINGEN - Maritiem attractiecentrum Het Arsenaal in Vlis singen heeft vrijdagochtend de honderdduizendste bezoekers verwelkomd. Directeur Ronald Woolderink begroette bij de en tree de familie Hovenberg uit Tilburg, die in Zeeland op vakan tie is. Zoon Richard (16) mocht voor zijn verjaardag kiezen waar hij naartoe wilde. Steeds meer toeristen weten het attractiecentrum te vinden. Hoe wel Het Arsenaal dit jaar pas in maart opende wegens verbouwing - het gebouw staat voor een groot deel in het teken van piraten - kon nu al de magische grens van honderdduizend bezoekers wor den gehaald. Woolderink staafde de toegenomen drukte met cij fers. Vorig jaar juli kwamen 'slechts' 33.000 mensen naar Het Arse naal. De afgelopen maand trok het centrum 45.500 gasten. Een verklaring voor het stijgende bezoekersaantal is moeilijk aan te geven, aldus Woolderink. Weersinvloeden spelen een onderge schikte rol. „Ik denk dat twintig procent van de stijging is toe te schrijven aan de vernieuwingen in Het Arsenaal. We hebben nu iets in huis waarmee we meer mensen aanspreken. Het piratenas- pect heeft waarschijnlijk meer impact." Vorige week dinsdag - bij een beetje druilerig weer - trok het maritiem attractiecentrum tot nu toe de hoogste dagscore. Toen bezochten 3907 mensen Het Ar senaal. De familie Hovenberg was vorig jaar ook al in het attractiecen trum, ook wegens de verjaardag zoon Richard. Het verraste gezin kreeg behalve gratis toegang, een bos bloemen en een dinerbon. Onder leiding van een bioloog kregen zij na de plechtigheid een privé-rondleiding langs de aquaria. Fruitveiling Holland Zeeland Kavelveiling yellow tr. 160-70 0.48, 70-80 0.97, vista b. I 60-70 0.45-0.69, 70-80 0.83-1.01, 80- 90 0.90. II 60-70 0.41, 70-80 0,73, 80-90 0.70; roland 5001-1 1.20; rondom 5001- 11.20,1-2 1.10. kg II-l 1.50; rovada 500 1-1 1.30-1.50: rotet 500 1-2 1.40, kg II-l 1.50, stanza 500 1-1 1.20; rode bes nt kg II-l 1.50, II-2 1.00, 500 1-2 1.00, gl 15010.40.5001-11.30; zwarte bes 5001- 1 1 50; kruisbes 150 1-1 0.80-1.10; rode kruisbes kg II-l 1.80; bramen 150 1-2 1.30-1 40; schoneman z dop 150 I-I 0.70-0.90, 150 1-2 0 70. frambozen z dop 1-1 0.70-1.20,1-2 0.70-0.80; morel len kg II-l 1 80-2.00; opal kg 381-1 1.60- 3.30, 381-2 0.90-3.60, gr II-l 0.80, fy II-l 0.30-1.00, II-l 0.80; st. hubertus kg 1-1 1.00, n-1 0.60, H-2 0.60; pruimen nt 1-2 0.80. blokveiling st. hubertus kg 1-1 0.90-1.10,1-2 0.70- 0.80, II-l 0 40-0.60. Janny van der Lee Ratatouillesoep met camembert 14 personen) Serveer als variant de ca membert niet in de soep. maar gratineer de kaas op een plak stokbrood of ciabatta on der de grill van de oven en geef dit naast de soep. Ingrediënten: 1 flinke ui 1 kleine courgette 1 gele of oranje paprika 1 teen knoflook olijfolie peper, zout 2 theelepels Italiaanse keukenkruiden(gedroogd) 1 liter water of bouillon 1 (dubbel)blik tomatenpuree (140 gram) 1 blik tomaatblokjes 2 theelepels basilicum (vers of diepvries) 4 plakken camembert Bereiding: Pel en snipper de ui. Was de courgette en snij deze in blokjes. Halveer de paprika, venvijder zaadjes en zaadlijsten en snij het vruchtvlees in kleine blokjes. Pel de teen knoflook. Fruit de uis- Volleybal in Dishoek DISHOEK - Tussen de duin overgang bij het Pannenkoek huis en camping Dishoek vindt dinsdag 6 augustus het jaarlijk se strandvolleybaltoernooi plaats. Deelnemers aan de re creatie- of wedstrijdpoule kun nen zich tot en met 4 augustus aanmelden bij strandhuisjes 356 en 360 op het strand van Dis hoek. Het toernooi begint dins dagochtend om half tien. nippers goudgeel in olijfolie, voeg de blokjes courgette en pa prika toe en fruit nogmaals en kele minuten. Pers hierboven het teentje knoflook uit en kruid met peper, zout en Italiaanse keukenkruiden. Voeg water of bouillon en tomatenpuree toe en breng het geheel aan de kook. Laat de soep enkele minuten zachtjes koken en voeg dan de inhoud van het blik tomaatblok jes toe. Proef of de soep nog ex tra gekruid moet worden en be strooi de soep voor het serveren met basilicum. Verdeel de soep over kommen of borden en leg in elk bord of elke kom een plak ca membert. Raad Goes bespreekt plan volkshuisvesting GOES - Het volkshuisvestings plan 1996 komt donderdag 15 augustus aan de orde in de ge meenteraad van Goes. Dat plan geeft aan hoe Goes de komende jaren marktgericht om moet gaan met woningbouw, daarbij rekening houdend met verschil lende doelgroepen en het span ningsveld tussen de huur- en koopsector. De raad verleent tijdens de ver gadering ook ontslag aan ge meentesecretaris mr. C. M. de Graaf, die naar Zwijndrecht ver trekt. Daar treedt hij 1 septem ber aan als gemeentesecretaris. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het stadhuis. Advertentie D.REI SCHOR Orgelconcert - De organist Dirk Jansz. Zwart geeft donder dag 8 augustus zijn vierde orgel concert in de Hervormde Kerk van Dreischor. Hij speelt dan on der meer composities van Bach, Van Noordt, Widor en Gade. Ver der brengt hij enkele koraalwer- ken van Cornelis de Wolf en Jan Zwart ten gehore. Het concert begint om acht uur 's avonds. Maak kennis met de vanaf 32.950.- TERNEUZEN Haarmanweg 49 Terneuzen van onze verslaggever Wout Bareman GRAAUW-Een jonge vrouw gaat plat op haar rug in de cirkel liggen. Het is een Vlaamse met hernia. Niet veel later wrijft een 65-jarige vrouw uit Clinge met een bosje graanstengels langs haar trouwring in de hoop dat haar man ge vrijwaard zal blijven van rampspoed. En ook andere zieken en zwakken spoeden zich naar de magisch-mysterieuze cirkels in het Zeeuws-Vlaamse polderland ten einde daar genezing, troost of andere vor men van ondefinieerbare hulp te vinden. Want had de oprichtster van het Centrum Aardvernieuwing niet verklaard dat de cirkel heilzame stralen zou verzenden Die humoristische briefschrijver uit Ter neuzen voert het legioen der ongelovigen aan. Die denkt aan schurkende bewegin- 'gen van het monster van Loch Ness, dat met hopeloze jeuk verdwaald moet zijn in het Land van Hulst. Kortom, het is weer zomer. En al heeft de aanhoudende droog te de groei van het graan geremd, de cir kels gedijen als nooit tevoren. Tot wan hoop van de akkerbouwers, die hun oogst gedeeltelijk vertrapt zien door uit de klau wen gelopen plattelandstoerisme. Maar ach, over een week of wat is het leed gele den. Dan gaat de zeis erover en wordt het graan verwerkt in de Zeeuwse Vlegel. Eind juli maakte landbouwer Karei Steij- aart in een simpel telefoontje aan de krant melding van 'de eerste cirkel'. Daarna werd ook een boer in Bruinisse geconfron teerd met het fenomeen. Woensdag bleek het tarweveld van boer Cornelissen in Kruispolderhaven bezocht door buiten aardse wezens, grapjurken dan wel een piepklein windhoosje dat eventjes de grond raakte. En in 's-Heerenhoek, Veere en Ossenisse sloeg het cirkel-fenomeen toe. Wereldwijd wordt er al tientallen jaren on derzoek naar verricht. Niet door zomaar een paar losgeslagen huiskamer-bollebo zen, maar door heuse wetenschappers. Hoe men er in oostelijk Zeeuws-Vlaande ren over denkt Een peilinkje. Jos Neve van het Zeeuwse Landschap in Graauw: „Ik heb die vraag al eerder ge had. Nee, in in het Land van Saeftinge hebben we die cirkels nog niet opgemerkt. In het verleden ook niet nee. Ik denk dat die Marsmannetjes bang zijn dat ze mod der aan hun voeten krijgen." Isolade Stam, kaartlezer in Terneuzen heeft niet direct een mening in de aanbie ding. „Ik heb echt geen idee hoe het komt. Ze zeggen dat het om ufo's gaat of dat het aardstralen zijn. Hmmm...heel interes sant. Je komt het fenomeen tegen door de hele geschiedenis heen. Veel mensen hechten er waarde aan. Ik hou het alle maal open. maar het zou wel héél leuk zijn als men de oorsprong nu eens zou kunnen achterhalen. Wat zegje Zijn er nu ook in Zeeuws-Vlaanderen gesignaleerd Ik dacht datje het over Engeland had Beetje idioot VVV-informatrice Rita de Bruyne in Hulst; „Ik vind het allemaal een beetje idioot. We worden bijna platgebeld, zelfs vanuit België. Mensen willen ernaartoe. En wij vertellen ze natuurlijk braaf waar ze de cirkels kunnen vinden. Maar ik vind het allemaal wel heel erg overdreven hoor. Of ik ze zelf al gezien heb Kom nou...die ene dag dat ik vrij ben. heb ik wel iets be ters te doen." Loco-burgemeester G van de Voorde van Hulst vindt de publiciteit 'een leuke zaak voor onze gemeente' „Ik geloof niet direct in kwajongenswerk. Ik denk eerder aan een natuurverschijnsel In m'n jeugdjaren had je die cirkels ook wel. Tja. ze noemen het een mysterie hè... Ik kan me best voor stellen dat mensen, die alles al hebben ge probeerd om van hun hernia af te komen, hopen op een of andere geneeskrachtige straling. Maar ik hou het op de weersom standigheden." Directeur Jacques de Baar van de Sint Jo zefschool in Nieuw-Namen weet nog niet wat hij straks gaat vertellen als z'n leerlin gen hem - na de vakantie - om uitleg vra gen. „Ik kan de kinderen moeilijk zeggen dat het om 'hogere machten' of iets derge lijks gaat. Wat me wel boeit is het verhaal in het boek Zeeuwse Sagen Legenden uit 1933. Daarin is sprake van Bjernavra, de barende vrouw, die de wind hevig doet waaien en die door het koren gaat. Ik zou eens moeten nazoeken of daar ook sprake is van platgedrukt graan. Het gaat in ieder geval om de buurten van Nieuw-Namen en Kieldrecht." Bioloog en 'vorser' George Sponselee in Hulst vindt het fenomeen van de cirkels te ingewikkeld om het als kwajongenswerk af te doen. „Als je ziet welke figuren - en dan zijn deze nog vrij simpel - in Engeland zijn aangetroffen...daar zou een bekwaam tekenaar op zijn tekentafel al moeite mee hebben, laat staan dat je die 's nachts in het pikkedonker in het veld moet aan brengen. Buitenaards gaat me te ver; het bestaan daarvan is nooit aangetoond, dus dat valt af. Ach. ik hou me maar vast aan de Bermudadriehoek. Die blijkt nu ver oorzaakt door gaswolken, veroorzaakt, door onderzeese vulkaan-uitbarstingen. Het zal allemaal wel natuur-wetenschap- pelijk te verklaren zijn." Jozef d'Hont uit Hulst tenslotte: „Het is gewoon een stunt van burgemeester Kes sen. Die is zogenaamd op vakantie, maar struint hier wel steeds rond. M'n buurman beweert zelfs dat hij met z'n nieuwe rally wagentje door de polder rondraast. Het zou me niks verbazen als hij..." van onze verslaggeefster TERNEUZEN - CNV Horeca, de vakgroep van de CNV Industrie- en Voedingsbond voor werkne mers in de horeca, catering en verblijfsrecreatie biedt werk nemers in de horeca en de ver blijfsrecreatie de mogelijkheid om hun loon te laten controle ren. De looncontrole wordt ge houden op woensdag 14 augus tus in Pro Rege, De Jongestraat 1 in Terneuzen, van 14.00 tot 16.00 uur. Zowel leden van de bond als niet- leden kunnen op de looncon trole terecht. Als er dingen niet blijken te kloppen helpt de bond leden verder. Niet-leden krijgen gratis advies over wat zij moeten doen. Medewerkers van CNV Horeca berekenen op de informatiemid dag of het salaris overeenstemt met loonafspraken in de cao voor werknemers in de horeca of de verblijfsrecreatie. Aan de hand van de loonstrook wordt het juiste loon bepaald. Fouten komen op die manier snel aan het licht en kunnen worden ver holpen. Om dat goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat werknemers hun loonstrook en arbeidsovereenkomst meene men. Tijdens de looncontrole ge ven medewerkers van CNV Ho reca ook informatie over bijvoor beeld vakantiegeld, overuren, arbeidsomstandigheden en reis kostenvergoeding. Daarnaast kunnen werknemers in de ho reca terecht met vragen over an dere zaken fAdvertentie Handelspoort 2. 4538 BN Terneuzen Tel 0115-612321 Fax 0115-617639 RENAULT Evenementen Zaterdag DOMBURG - Markt. 7-18 uur: Ring- rijden; Stationsstraat, 13-21 uur Ambach tenmarkt; HOEDEKENSKERKE - Veerha venplein Kermis, braderie; RITTHEM - Fort Rammekens, 13- 17 uur Bezichtiging Fort, 10 uur: Rondleiding o.l.v. gids; ST. MAARTENSDIJK - Haestinge, 20 uur: Concert Ierse folkband The Jolly Beggars; SCHARENDIJKE - Centrum Bra derie en zomerpopfestival; VEERE - Markt, 10-17 uur: Ringrij- den met sjezen, Stadhuis, 19 uur Beiaardconcert; VLISSINGEN - Stadhuistoren. 15 uur Carillonconcert; Zondag DOMBURG - Centrum. 14-21 uur: Zomermarkt; GOES - Station. 11 en 14 uur Rit Stoomtrein; OOSTKAPELLE - Zeeuws Biolo gisch Museum, 14 uur: Rondleiding 'Westhove toen en nu', RITTHEM - Fort Rammekens, 13- 17 uur: Bezichtiging Fort; VLISSINGEN Strandpaviljoen Panta Rhei. 16 uur; Unplugged Com petitie; ZOUTELANDE Duinovergang Langstraat. 11-16 uur: Vllegershow; BERGEN OP ZOOM - Roxy, zat. en zon. 14, 18.45 en 21.30 uur Mission Impossible en Kingpin; zat. 24 uur: Twister; Multiplicity en Eraser, Cinemactueel, zat. en zon 14 uur: Goofy Movie: zat. 14 en 18 45. zon 14, 16.15 en 18.45 uur: Flipper; zat. 18 45 en 21.30. zon. 16.15.18.45 en 21 30 uur. From dusk till dawn; zat 14.18.45 en 21.30. zon 14,16.15.18 45 en 21.30 uur Loch Ness, zat en zon. 21,30 uur: The Rock. GOES - Grand. zat. en zon. 14 uur Goofy Movie, zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Mission: Impossible. HULST - De Koning van Engeland, zat. 14. zon. 13 45 uur: It takes two; zat. 14, zon. 13 45 en 16 15 uur Goofy Movie, zat 14 en 19.30. zon 13.45 16.15 en 19 uur Flipper, zat. 14. 19.30 en 22. zon. 13.45.16 15.19 en 21.30 uur. Mission- Impossible, Kingpin. Spy Hard. zat. 19.30 en 22. zon 19 en 21 30 uur: The Rock, zat 19.30 en 22. zon. 16.15. 19 en 21 30 uur Rumble in the Bronx, zat. 22. zon. 21.30 uur: From dusk till dawn: MIDDELBURG - Cinema, zat 19 30 uur La Haine: zat 22 uur: Antonia. zon. 20.30 uur The Piano; OOSTBURG - Ledeltheater. zat en zon 14.30 uur: An Indian in the cup board; zat en zon. 20 uur Barb wire; VLISSINGEN - Alhambra. zat en zon 14 en 19 uur Flipper: It takes two; zat. 14 en 23.30 uur Eraser, zat. en zon. 14 uur: Goofy Movie: zon 14 uur Down periscope, zat. en zon 19 en 21.45 uur: Mission Impossible: The Rock; zat. en zon 21 30 uur: Spy Hard: Rumble in the Bronx: Tentoonstellingen AARDENBURG - Gemeentelijk Ar cheologisch Museum. 13-17.30 Ver volgd. verguisd, verzoend it/m 30/91; Gaie Richel, 13-18 uur: expositie van tal van kunstenaars it/m 29/91, SINT ANNALAND - De Meestoof. zat 14,15-16.45 uur: Werk Wim Hof man en Hans Hermes en bodem vondsten en gebruiksaardewerk van 1600-1900 (t/m okt.); SINT ANNA TER MUIDEN - Agri- muda, 13-17 uur 'Vervlogen in de tijd. verdwenen boerderijen uit West-Zeeuws-Vlaan- deren <t/m 30/91. AXEL - Streekmuseum, zat. 13 30- 17 uur Cisterciënzer Kloosters ron'd- om Axel in de middeleeuwen i t/m 30/ 8); BERGEN OP ZOOM - Galerie 't Lie- vevrouwke, zat 13.30-18 uur: Katja Clement. Ilse de Jong isteengoed) en Luuk de Jong iraku) it/m 1/91; Markiezenhof. 11-17 uur 50 werken Ver Beroep Beeldende Kunstenaars Zuid-Nederland it/m 24/8); BRESKENS Visserijmuseum. 10- 12 en 14-17 uur: Haringvisserij in de jaren 50 en 60 (t/m okti, BURGH-HAAMSTEDE - Museum De Burghse Schoole. zat 11-16 uur. 'Schrijfonderwijs door de jaren heen' en 'Roofvogels en kerkuilen'i t/m sept.); De Bewaerschole. zat. 13.30-16.30 uur: Poppenhuizen en sprookjesfigu ren (t/m 3/8); Galerie Borsboom, zat. 11-17 uur: Roeli Willekes. olieverfschilderijen en aquarellen. Leni Ruisch. aquarel len (t/m 10/81: DOMBURG Marie Tak van Poort vliet Museum. 13-17 uur: In schoon heid verstild. Jan Heyse. 1882-1954 (t. lm 18/8). GOES - Museum, zat 13-16 uur De potstukken it'm 10/9i. Galerie Elf. zat 11-17 uur: Ingridv.d Linde, schil derijen: Oosterse kunst (t/m aug i. GR1JPSKERKE - v.m. Kleuter school, zat. 13.30-17 30 uur Zijde-ex- positie van rups tot vlinder t/m 28/91; HOOGELANDE - Kapel van St. Maarten. 10-14 uur. Roosje Meulen- dijks (t/m 9/8i. HULST - Galerie Rattenfanger. 14- 17 uur: Anja van Dorsselaar iaquarel en pastel) en Frans Wuytack (bron zen) t/m 14/9, KATTENDIJKE - Galerie Ilona Schmidt, zat. 14-18 uur Dore van Wijk. textielkunst op zijde en katoen (t/m 3/8), MIDDELBURG - Zeeuws Museum, zat 10-17 uur: Jan Heyse. 1882-1954 (t /m 18/8). Middelburg in de VOC-tijd (t /m sept.i. Gust Romijn (t/m 15/9); Zeeuwse Bibliotheek, zat. 10-13 uur: Kunstenaars uit Glogow (Polen) t/m aug.; Interieursettings (t/m 7/9) en Mali-Art; Galerie 't Haentje te Paart. 14-16.30 uur: Mariëlle Braanker (glasobjec ten), Iet van Pelt (tuinbeelden) t/m 21 /8: De Vleeshal. 13-17 uur: Installatie Jens Haaning (t/m 26/81; Galerie Caesuur. zat 13-17 uur René van Schagen, sculpturen (t/m 10/8); Ramschip Schorpioen. 10-17 uur: Werk van Bob de Brucker (t/m aug.): Galerie Het Gouden Briefke. zat. 10- 17 uur Valerie Lottier, olieverfschil derijen (t/m 14/8), Synagoge. 10-17 uur: 'Opbouw oude Joodse wijk in Jeruzalem' foto's Lies- beth Rijpma (t/m 4/9); Oostkerk. zat. 10-16 uur: 'Oostkerk in de steigers', de restauratie (t/m 10/8); NEELTJE JANS - Bezoekerscen trum Delta Expo. 10-17.30 uur: Werk Chinese fotograaf Weng Yi over de Chinese Muur (t/m sept i. OOSTKAPELLE - Zeeuws Biolo gisch Museum, zat 12-18 uur: 'Dag vlinders' (t/m 1/9), 'Bomen tn het landschap' en 'Dood hout leeft' it/m 27/10» foto-exposities; 'Van rups tot vlinder' it/m 29/91: OOST SOUBURG - Watertoren. 12- 17 uur Werken diverse kunstenaars (t/m l/9i; PAAL - Atelier De Paaien. 13-18 uur Gaby De Bondt-De Clercq. schilderen op zijde (t/m 1/9); RETRANCHEMENT - 'tZwin. 13-18 uur 'Zand nader bekeken' t/m 8/9. RITTHEM - Fort Rammekens, 10- 17 uur: 'Kreken op Walcheren flora en fauna rond de kreken t/m 3/111. SLUIS - De Raadskelder, 14-17 uur: GILI. schilderijen en sculpturen (t/m 25/8). TERNEUZEN - Galerie in de Gale- rant, zat 11-17.30 uur: Ria Tubbax en Guust de Waele (t/m 31/8»; VEERE - Grote Kerk. 10-21 uur: Gust Dienkx. schilderijen (t/m I8/81; VLISSINGEN Stedelijk Museum. 13-17 uur Michiel de Ruyter, werke lijkheid en mythe (t/m 29/9). De Zeeuwse oostindievaarder. schip en lading/het leven aan boord (t/m sept.i. Coosje Buskenstraat 200. 12-17 uur Werken diverse kunstenaars i.k. De Selektie (t/m 18'8>. WISSEN KERKE - Galerie De Prak tijk. zat 13-18 uur: Lydia Klop-Steen- dijk. diverse disciplines (t/m I8/81; IJZENDIJKE - Streekmuseum, zat 13-17 uur Cadzandse klederdrach ten) t/m 30/11): ZIERIKZEE - Galerie Noordhaven poort. 13-17 uur Werken 5 Zeeuwse kunstenaars (tot sept 1. Museumhaven,' klipper Mijn Genoe gen. zat. 10-17 uur 'Schepen van wel eer in de Delta' it/m aug Burgerweeshuis, zat. 10-17 uur Beeldhouwwerken, potterie en klein antiek it/m 24/8). ZONNEMAIRE - Schapenweg/Lan- geweg e.o. 'Vogelverschrikken is een kunst' beeldenroute van vogelver schrikkers 1 t/m 17/8'. Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten: tel. 0118-412323 SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. tel 0118-615551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood. tel. 0118-636251. van 10.00-14 00 uur en 20.00-23.00 uur - weekends van 20 00-23.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land. tel 0118-469869. dag en nacht bereikbaar. Homoseksualiteit - COC regio Wal cheren. ook voor huwelijk en homofi lie. tel. 0118-411641 or 0118-612280 (ook voor vrouwen); COC regio Zeeuwsch-Vlaanderen, tel 0115- 630654. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 06-0432 (gratis), dag. van 14-20 Bureau Vertrouwenarts Kindermis- handelig. tel. 0118-628800 Aids Infolijn: tel. 0118-638384 Graancirkel in Kruispolderhaven: verdwaald monster van Loch Ness? foto Charles Strijd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 45