Deel werknemers Linden blijft PZC Veerse-Meerdag trok veel publiek J. Wisse winnaar in Zoutelande De kermis is er weer klaar voor Twee echtparen bestraft voor steunfraude Havendag Zierikzee vol met activiteiten te land en te water VVD stelt GS vragen over parkeerterrein van transportbedrijf zeeland ringrijden weekenddiensten kerkdiensten Werk voor 98 van de 140 mensen bij overgenomen machinefabriek ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 16 van onze verslaggever KAMPERLAND - Poffertjes en mosselen eten in de oude landbouwhaven te Kam perland. Tijdens de Veerse-Meerdag vrij dag had het havenplateau een vrolijk zo mers aanzien. Al was het eigenlijk meer een Veerse Meeravond. De financiën van de Ondernemersvereniging Kamperland waren ontoereikend om een hele dag acti viteiten te bieden. „Sinds Kortgene en Wissenkerke zijn gefuseerd moeten we het doen met minder gemeentelijke sub sidie", aldus organisator B. van Belzen. Neemt niet weg dat de stemming feeste lijk was. Zowel dorpsbewoners als toeris ten wisten hun weg te vinden naar de ter rasjes. Ze konden onder meer genieten van swingende life-muziek. Showband Blue Spirit maakte een rondgang door het dorp. En vijftigplussers konden aan boort stappen van een boot voor een rondvaart over het Veerse Meer. Hoogtepunt 's avonds was het vuurwerk. Waarna het feest nog geruime tijd doorging. Met de Veerse-Meerdag borduurt de plaatselijke ondernemersvereniging verder op de Veerse-Meerdagen van weleer. Dat was een evenement waaraan alle dorpen rond het Veerse Meer meededen. ZIERIKZEE - De attracties hebben fantasievolle namen als Crazy Frog, Snow Buggy en Discovery. Vanaf vandaag, zaterdag, kan Zierikzee zich weer uitleven op de jaarlijkse kermis op het Havenplein, die duurt tot en met donderdag 8 augustus. Een nieuwe attractie dit jaar is het reuzenrad dat staat opgesteld op het Kraanplein. foto Pieter Honhoff ZOUTELANDE - Johnny Wisse uit Meliskerke is in Zoutelande winnaar geworden van het ringrijden tijdens de 12e folklo ristische dag. Johnny stak alle 23 te steken ringen en werd win naar van de pollepel. Het Wisse feestje werd compleet gemaakt door Diana, die tweede werd met 22 ringen, en Ranni die de derde beker wist te winnen met 20 ringen. Uitslag na 23 beurten: 1.Johnny Wis se 23; 2.Diana Wisse 22; 3.Ranni Wis se 20; 4,Chris Provoost 20; ö.Alex Krijger 20; 6.Jos Vos 19; 7.Lout Vos 19; 8.Johan Dingemanse 18; 9.Piet Kleinepier 17; 10.Job Wisse 17; ll.Jos Duvekot 17; 12.Marleen Gabrielse 16; 13.Ad Janse 16; 14.Lou Vos 15; lö.Mirjam de Looff 15; Pollepel John ny Wisse. Westkapelle De Westkapelse Ringlijders Ver eniging organiseerde samen met de VVV-evenementenkommis- sie een sjezen wedstrijd. Matty en Rinus Moens wonnen deze wedstrijd door alle 54 ringen te steken. De tweede beker was voor Petra Blaas en Peter Cij- souw met 53 ringen en de derde beker voor Diny Krijger en Krijn Faasse met 52 ringen. De mooist versierde sjees was van Natasji Jobse en Aarnout Gabrielse. Uitslag na 54 beurten: 1 .Matty/Rinuj Moens 54: 2.Petra Blaas/Peter Ci; souw 53; 3.Diny Krijger/Krijn Faass 52; 4.Evelien/Anton van Maldeget 52; ö.ChristeiyJan Maranus 51 6.Natasja Jobse/Aarnout Gabriels 48, 7.Miranda/Pascal de Witte 4' 8.Edith Jobse/Jasper Houmes 4: 9.Alie Verkeste/Jan Blaas 10.Hannie/Helm Brouwer 37; Vivia Lous/Piet Huijbrechtse 25; Versii ring: l.Natasja Jobse/Aarnout G brielse. Oostkapelle De demonstratie ringrijden o Camping de Pekelinge werd ge wonnen door Michiel Joziassf Hij miste slechts 1 ring op 26mn De ommekeer op de 26mm rin werd gewonnen door Simon d Visser. De extra prijs van d mosselkoning voor de 10e, 12e ei 14e beurt won Elise Oreel. Uitslag na 15 beurten (incl 2x26mm 1.Michiel Joziasse 14; 2.Hans Mal jaars 13; 3.Simon de Visser 4.Wendy van Rotten 11; 5.Jan Willet Poppe 9; 6.Annemieke Poppe 7.Carin Francke 9; 8.Elise Oreel 9.Wim Geldof 9; lO.Mariska de Visst 8; 11.Jan Geldof 8; 12.Wim Poppe' 13.Anton Kodde 6; 14.Bram Roose> 15 Esther Lous 6; van onze verslaggever ZIERIKZEE - De ondernemers van Zierikzee houden zaterdag 24 augustus de jaarlijkse Ha vendag. Zij doen dat samen met vissersvereniging Helpt Elkan-, der en de vereniging tot bevor dering der Zeeuwse Visserijbe- langen (Zevibel). Zowel in de Oude Haven als op de Ooster- schelde zijn er verschillende ac tiviteiten. Voordat de Haven dag officieel begint (13.45 uur) houdt de mosselsector van Ze vibel om 11.00 uur een reünie in restaurant De Drie Morianen. Vrijdagavond 23 augustus zijn de deelnemende schepen al ver licht en versierd. De volgende middag verricht burgemeester mr. J. Asseibergs de opening door samen met de mosselprin ses door de binnenstad te rijden, waarna iedereen aan boord van mosselschepen, sleepboten en andere vaartuigen kan gaan. Eén van de schepen zal Neptu nus binnenhalen; iedereen krijgt bij terugkeer in de haven eer. portie mosselen. Voor mensen die liever op de wa blijven is er een uitgebreid ha venprogramma. Zo staat er eer groot aantal kraampjes van ver enigingen, instellingen en be drijven. Voorts zijn er voorstel lingen van een poppentheater De jeugd kan zich laten schmin ken. Daarnaast geeft de reddingsbri gade een demonstratie. Iets ac tiever is het zee-kanovaren er het boegsprietlopen op het wa ter en 'space-biken' in de lucht Deelnemers moeten daarbij een looping van zeven meter hoogt* maken. Voor de muzikale omlijsting te kenen de fanfare De Rustendi Moeders (van twaalf tot drie1 The Original Streetparade Jazz' band (half vier tot half acht) ec The Jack Street Band, die d avond afsluit. 3 EN 4 AUGUSTUS 1996 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Zierikzee: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: A. W. van Geer, Zierikzee, tel. (0111)412080. Spreekuur van 11.00-11.30 uur. Schouwen-Westhoek/Brou- wershaven: vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: Renesse/Ellemeet: J.L. Flaeh en S.W.H.M. Simons, tel. (0111) 461280; Burgh-Haam- stede: G. van Beek-Verbeek en J.Ph.P. Stenger, tel.(Olll) 651861; Brouwershaven/Scha- rendijke: L.A.M. Bruel en J.J. Roth,Markt 32, Brouwersha ven,tel. (0111) 651280, spoednr 652204. Spreekuur van 11.30-12.00 urn en van 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Nieuwerkerk en Oos- terland, vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: M. v. d. Berg, Weth. van Klinkenstraat 10, Nieuwerkerk tel. (0111) 641810. Tandartsen: L. Lekkerkerk, Nieuwe Boog- erdstraat 25, Zierikzee, tel. (01111 416066. Spreekuur 16.30-17.30 uur. Apotheken: Apotheek 'Zierikzee', Dam 18, tel. (0111) 412906, geopend za. van 09.00-12.30 uur en van 16.30 17.30 uur. Zo. van 12.00-12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleging: Schouwen-Duiveland: Tel, (0113)251177. Dierenartsen: (vanaf zat. 09.00 uur): M. K. Buth, Haamstede, tel. (0111) 652254. Zondag 4 augustus 1996 Brouwershaven Nederlands Hervormde Kerk 11 dhr Binnen- marsch; Gereformeerde Kerk 10 ds Spaa 18.30 ds Lingen; Gere formeerde Kerk Vrijgemaakt 9 (Grote Kerk)ds Roose; 18.30 (Haven NZ 10)ds Wilschut; Brui nisse Nederlands Hervormde Kerk 10 ds Haasnoot 17 ds de Jonge; Gereformeerde Kerk 10 ds Joosse 17 ds v.d. Meulen; Ge reformeerde Gemeente in Ne derland 10 en 17 leesdienst; Burgh Nederlands Hervormde Kerk 10 ds v.d. Deijl; Dreischor Nederlands Hervormde Kerk 10 dienst; Eikerzee (Scharendijke) Nederlands Hervormde Kerk 10 da Graafland 19 ds Huizing; Haamstede Nederlands Her vormde Kerk 9.50 ds de Boer 19 ds Haasnoot; Gereformeerde Kerk 9.30 ds Lingen 19 ds Spaa Christelijke Gereformeerde Kerk 8.30 en 10 ds Hardeman 18.30 ds v.d. Wal; lcf3Gereformeerde Kerk Vrijge maakt (Platboslaan 1) 16.30 ds Wilschut; Gereformeerde Ge meente 10 en 18.30 ds van der Net; Rooms-Katholieke Kerk 10; Kerkwerve Nederlands Her vormde Kerk 10 ds Baks; Christelijke Gereformeerde Kerk 10 en 18 ds Korving; Nieu werkerk SOW-Gemeente 10 ds Quak (in Geref.kerk); Gerefor meerde Gemeente 9.30 (HA) en 15.30 ds Harinck; Gereformeer de Gemeente in Nederland 9.45 en 15.30 leesdienst; Noordwelle Nederlands Hervormde Kerk 11 ds Smit; Oosterland Nederlands Hervormde Kerk 10 en 18 ds de Haan; Gereformeerde Gemeen te 10, 14.30 en 18.30 leesdienst; Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30, 14 en 18 leesdienst; Ouwer- kerk Nederlands Hervormde Kerk 10 dhr Geuze; Renesse Ne derlands Hervormde Kerk 9.30 ds Smit 11.15 pastor Schafer (duitse dienst); Rooms-Katho lieke Kerk za 19; Serooskerke Nederlands Hervormde Kerk 10 ds de Jong; Sirjansland Neder lands Hervormde Kerk 10 Oorschot 18.30 ds Schipper; Zie rikzee Nederlands Hervormde Kerk (Gasthuiskerk) 9.30 Rouw; Zweeds Rode Kruis Zie kenhuis 11.15 mevr. Lingen; Cor nelias tichting 10.15 mevr. Lin gen; Christelijke Gereformeerde Kerk 10 en 18 ds Oosterbroek; Gereformeerde Gemeente in Ne derland 10 en 18 leesdienst; Oud- Gereformeerde Gemeente 10 en 18 leesdienst; Leger des Heils 10 en 17 samenkomst; Pinksterge meente 10 samenkomst; wo samenkomst; Evangelisch Lu therse Gemeente 10 ds Cossee; Rooms-Katholieke Kerk za 19 zo 9.30; Zonnemaire Nederlands Hervormde Kerk 9.30 dhr Bin- nenmarsch; Bezoekers van de Veerse-Meerdag schepen zich in voor de rondvaart. foto Willem Mieras van onze verslaggeefster KERKWERVE - De Statenfrac tie van de WD is op de bres ge sprongen voor transportbedrijf Hendrikse aan de Zandweg in Kerkwerve. Namens zijn fractie heeft Statenlid C. W. Veerhoek, tevens wethouder in Wester- schouwen, donderdag ophelde ring gevraagd aan het college van Gedeputeerde Staten. GS willen een uitbreiding van het bedrijf blokkeren. Hendrikse heeft eerder al gedreigd het be drijf te verplaatsen naar Rot terdam als hij zijn terrein niet met 1500 vierkante meter mag vergroten om vrachtwagens te parkeren. Dat brengt de werk gelegenheid van bijna veertig Schouwse chauffeurs in gevaar. Hendrikse was donderdag niet bereikbaar voor commentaar. Omdat de provincie een eerdere vraag om uitbreiding afwees, paste Hendrikse zijn plannen ruim een half jaar geleden aan. Aanvankelijk leek de reactie po sitief. Nu blijkt echter dat de provincie bij het standpunt blijft dat Hendrikse niet in het dorp thuishoort, maar op een bedrij- DREISCHOR Orgelconcert - De organist Dirk Jansz. Zwart geeft donder dag 8 augustus zijn vierde orgel concert in de Hervormde Kerk van Dreischor. Hij speelt dan on der meer composities van Bach, Van Noordt, Widor en Gade. Ver der brengt hij enkele koraalwer- ken van Cornelis de Wolf en Jan Zwart ten gehore. Het concert begint om acht uur 's avonds. IJZENDIJKE Zomerfeest - Huize Em- maus in IJzendijke viert woens dag 14 augustus zijn jaarljkse zo merfeest. Vanaf twee uur 's mid dags zijn er in en rond het verzor gingshuis tal van activiteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn. In de recreatiezaal wordt een spellencircuit uitgezet. Daar naast geven handvaardige hob byisten doorlopend demonstra ties. Voor de jongsten is er een springkussen. De kinderen wor den eveneens getracteerd op een optreden van clowns. Om 17 uur begint voor de bewoners van Huize Emmaus en de bijbeho rende aanleunwoningen en hun familie een barbecue. venterrein. „In de loop der jaren is het bedrijf van karakter veran derd. Het is van een hoofdzake lijk agrarisch bedrijf een trans portbedrijf geworden", legt pro vincieambtenaar B. Ventevogel uit. „Ook de verkeersveiligheid is in gevaar. Aan de Zandweg wordt veel gefietst." Werkgelegenheid Hoewel het streekplan Zeeland aangeeft dat een bedrijf als dat van Hendrikse eigenlijk op een regionaal bedrijventerrein thuishoort, meent Veerhoek dat voor het transportbedrijf een uitzondering kan worden ge maakt. Hij wijst erop dat eerder ook andere bedrijven in Zeeland zich buiten een bedrijventerrein mochten ontplooien. „Hendrik se is maatschappelijk gebonden aan Kerkwerve. Het is zonde om een bedrijf dat al tientallen jaren op een bepaalde plek gevestigd is, de nek af te snijden", ver klaart Veerhoek. „De werkgele genheid op het eiland moet in tact blijven." Naar het regionale bedrijventer rein in Zierikzee wil Hendrikse niet, schrijft Veerhoek aan GS. Financieel zou dat voor hem niet haalbaar zijn. Verhuizing naar Rotterdam, waar het bedrijf al een vestiging heeft, zou een 'noodgedwongen', maar logi sche stap zijn. Hendrikse wil naast het bedrijf een parkeerplaats aanleggen omdat de chauffeurs hun wa gens nu vaak parkeren in de ker nen waar ze wonen. Steeds vaker verbieden de gemeenten dat echter, zodat de auto's in buiten gebieden komen te staan 'met weinig of geen sociale controle'. Leefbaarhuid Veerhoek voert aan dat tegen de aanvraag van Hendrikse geen bezwaren zijn ingediend. Daar naast wordt het terrein volgens hem 'landschappelijk geheel in gepast'. komt er geen bedrijfsge bouw te staan en neemt de 'leef baarheid' in de kernen toe om dat er geen vrachtwagens meer worden gestald. Het zou boven dien slechts een vertrek- en aan komstplaats zijn voor de vracht wagens: ..In Kerkwerve wordt niet het internationaal trans portbedrijf uitgeoefend", aldus Veerhoek, die binnen drie weken een antwoord verwacht van het college van GS. Ook worden zowel de gemeente Middenschouwen, die akkoord is met de uitbreiding, als Hen drikse binnenkort uitgenodigd voor een hoorzitting bij de pro vincie. van onze verslaggever TERNEUZEN - Eens maar nooit meer, zo betoogden twee echtparen vrijdag voor de poli tierechter in Terneuzen. Van steunfraude wordt je niets wij zer, het kost je uiteindelijk al leen nog maar meer geld. „Het is een stommiteit geweest. We hebben onze les geleerd", aldus de spijtbetuiging van één van de verdachten. Gedurende enkele maanden in 1991 en 1992 verzweeg een echt paar uit Westdorpe voor de ge meente hun neveninkomsten. De echtelieden genoten een uit kering en waren dus verplicht de beloning uit arbeid op te geven. Omdat ze nog een behoorlijke schuld uit hadden staan, beslo ten ze de gok te wagen en te zwij gen. Niet echt opzettelijk, be- weerde de man. Maar wegens al le drukte met de kinderen en een verhuizing gewoon vergeten. De fraude kwam aan het licht door een controle van de gege vens van de belastingdienst. Daaruit bleek dat de echtelie den in totaal dertienduizend gulden aan inkomsten voor de sociale dienst hadden verzwe gen. Politierechter M. Zomer achtte het vergrijp bewezen en vonniste beiden conform de eis van de officier van justitie tot ze ventig uur dienstverlening. Daarbij hield ze rekening met de immer slechte financiële situa tie van het gezin. Met de ge meente Sas van Gent was inmid dels een terugbetalingsregeling overeengekomen. Getipt Ook een echtpaar uit Aarden burg ontkwam niet aan zijn straf. Ze benadeelden de ge meente voor zo'n elfduizend gul den. De man was 'erbij gelapt' door een anonieme tip aan de so ciale dienst. Maar waar het de officier van justitie vooral om ging was de krantenwijk van mevrouw. Het baantje stond officieel op naam van de zoon des huizes, maar die werkte als bakker en had daar dus helemaal geen tijd voor, weerlegde de rechter de verdedi ging van het echtpaar en hun ad vocaat. In de praktijk was het de vrouw die de kranten rond bracht en daarvoor ook het geld opstreek. De Aardenburgers werden veroordeeld, tot een boete van respectievelijk vijf honderd en duizend gulden en vier weken voorwaardelijke ge vangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. van onze verslaggeefster GOES - Bij het voormalige Lin den Machines in Goes werken weer 98 mensen. Ze hebben een tijdelijk contract, maar de be drijfsleiding verwacht dat een groot deel in oktober een vaste aanstelling krijgt. De produ cent van industriële schuur- en slijpmachines ging eind fe bruari failliet. Enkele weken la ter nam de voormalige concur rent Timesavers uit de Verenig de Staten het bedrijf over. De telefoniste neemt nu de tele foon op met 'Sanding Master- Grinding Master, goedemor gen'. Met de overname door Ti mesavers is de oude naam Lin den Machines verdwenen. De werkgelegenheid bleeft tot nu toe grotendeels behouden. Bijna honderd mensen verdienen hun brood bij de Goese vestiging van Timesavers international bv. Voor de overname waren dat er honderdveertig. De nieuwe algemeen directeur van Sanding Master-Grinding Master is de Amerikaan Ray mond S. Void. Bij zijn afwezig heid voert H. van der Meer het woord. Hij is een 'Timesavers- man' die verantwoordelijk is voor marketing, verkoop en ser vice binnen de Goese vestiging. Van der Meer heeft persoonlijk wel vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Hij kan echter niet voor honderd procent ga randeren dat de huidige werkge legenheid behouden blijft. „Be palend is het onderzoek naar de mogelijke winstgevendheid van de Goese vestiging, dat nog steeds niet is afgerond. We reke nen er echter op dat het ant woord 'ja' zal zijn." Orders Van der Meer noemt het aantal orders dat Sanding Master- Grinding Master binnenkrijgt 'boven verwachting goed'. En dat terwijl Timesavers de prijs van de schuur- en slijpmachines die in Goes worden gemaakt, heeft verhoogd. Ook de toeleve ranciers hebben langzaam maar zeker weer voldoende vertrou wen gekregen in de financiële positie van het bedrijf. De tijdelijke contracten die de werknemers nu hebben, lopen tot eind september. „Naar het zich laat aanzien, kunnen we ze bij heel veel mensen omzetten in een vast dienstverband", zegt Van der Meer. Het opnieuw aan bieden van een tijdelijk contract Open dag bij reddingsbrigade Kloosterzande KLOOSTERZANDE - De Red dingsbrigade Kloosterzande houdt morgen, zondag, open huis van 13.30 tot 17.30 uur aan de strandpost in Kerkpolder.- Het publiek krijgt allerlei de monstraties te zien. Ook wordt uitgelegd hoe de brigade werkt. Bezoekers kunnen meedoen aan enveloppe trekken en bonenra den. Er zijn stickers en dona- teurskaarten te koop. Met hon- gerigen en dorstigen is rekening gehouden. Politie stopt drankrijders HOEK - Ademanalyse wees in de nacht van woensdag op don derdag uit dat een 23-jarige au tomobilist uit Terneuzen te veel gedronken had. De man reed rond half twee over de rijksweg N61 bij Hoek. De blaastest gaf een promillage van 0,8 aan. Een 22-jarige automoibliste uit Zelzate overkwam donderdag morgen om vijf uur hetzelfde lot. Ook zij blies een alcoholpronnl- lage dat hoger dan het maxi mum van 0,5 lag, namelijk 0,7. Zij kreeg geen dagvaarding, zo als de Terneuzenaar, maar wel een boete van 350 gulden. is geen serieuze optie. „Of de zaak draait en we gaan gewoon door óf het gaat niet en dan heb ben aanstellingen voor bepaalde tijd geen zin." Van der Meer acht dat laatste scenario overigens erg onwaarschijnlijk. Ook T. Hoekstra van de CNV in dustrie- en voedingsbond is voorzichtig optimistisch over de situatie bij het voormalige Lin den Machines. Hij is sinds 1981 als vakbondsman betrokken ge weest bij het reilen en zeilen van de producent van schuur- en slijpmachines. „Ik heb niet de indruk dat het niet goed gaat", zegt hij. Vast werk Samen met zijn collega van de FNV wil hij binnenkort gaan praten met de directie van Time savers. „Het is natuurlijk be langrijk dat een groot deel van de mensen weer aan het werk is. Maai- wanneer de vaste dienst verbanden straks aan de orde komen, gaan we gewoon weer proberen te zorgen voor een zo goed mogelijk arbeidsvoorwaar denpakket." Hoekstra verliest ook niet uit het oog dat veertig van de oud- Lindenwerknemers nog steeds niet zijn teruggekeerd. Hij wijst op de negatieve sociale gevolgen die zo'n 'doorstart' heeft voor de achterblijvers. „Mensen die niet opnieuw worden uitgenodigd om te komen werken, gaan zich zelf ter discussie stellen. Ze vra gen zich af of ze misschien slecht hebben gefunctioneerd. Het enige watje dan kan doen is hen proberen duidelijk te maken dat dat niet het geval is." Word öd WU) fret Mensen in Nood-Kinderfonds Aktie Ander Afrika Bel 06-300.120 Mensen in Nood

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 42