Deel werknemers Linden blijft Dorpshuis Kloetinge mist 40 mille voor inrichting PZC Veerse-Meerdag trok veel publiek J. Wisse winnaar in Zoutelande Havendag Zierikzee zeeland 16 Werk voor 98 van de 140 mensen bij overgenomen machinefabriek weekenddiensten whr\ J|L kerkdiensten ringrijden ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 van onze verslaggeefster GOES - Bij het voormalige Lin den Machines in Goes werken weer 98 mensen. Ze hebben een tijdelijk contract, maar de be drijfsleiding verwacht dat een groot deel in oktober een vaste aanstelling krijgt. De produ cent van industriële schuur- en slijpmachines ging eind fe bruari failliet. Enkele weken la ter nam de voormalige concur rent Timesavers uit de Verenig de Staten het bedrijf over. De telefoniste neemt nu de tele foon op met 'Sanding Master- Grinding Master, goedemor gen'. Met de overname door Ti mesavers is de oude naam Lin den Machines verdwenen. De werkgelegenheid bleeft tot nu toe grotendeels behouden. Bijna honderd mensen verdienen hun brood bij de Goese vestiging van Timesavers international bv. Voor de overname waren dat er honderdveertig. De nieuwe algemeen directeur van Sanding Master-Grinding Master is de Amerikaan Ray mond S. Void. Bij zijn afwezig heid voert H. van der Meer het woord. Hij is een 'Timesavers- man' die verantwoordelijk is voor marketing, verkoop en ser vice binnen de Goese vestiging. Van der Meer heeft persoonlijk wel vertrouwen in de toekomst van het bedrijf. Hij kan echter niet voor honderd procent ga randeren dat de huidige werkge legenheid behouden blijft. „Be palend is het onderzoek naar de mogelijke winstgevendheid van de Goese vestiging, dat nog steeds niet is afgerond. We reke nen er echter op dat het ant woord 'ja' zal zijn." Orders Van der Meer noemt het aantal orders dat Sanding Master- Grinding Master binnenkrijgt 'boven verwachting goed'. En dat terwijl Timesavers de prijs van de schuur- en slijpmachines die in Goes worden gemaakt, heeft verhoogd. Ook de toeleve ranciers hebben langzaam maar zeker weer voldoende vertrou wen gekregen in de financiële positie van het bedrijf. De tijdelijke contracten die de werknemers nu hebben, lopen tot eind september. „Naar het zich laat aanzien, kunnen we ze bij heel veel mensen omzetten in een vast dienstverband", zegt Van der Meer. Het opnieuw aan bieden van een tijdelijk contract is geen serieuze optie. ..Of de zaak draait en we gaan gewoon door óf het gaat niet en dan heb- 'ben aanstellingen voor bepaalde tijd geen zin." Van der Meer acht dat laatste scenario overigens erg onwaarschijnlijk. Ook T. Hoekstra van de CNV in dustrie- en voedingsbond is voorzichtig optimistisch over de situatie bij het voormalige Lin den Machines. Hij is sinds 1981 als vakbondsman betrokken ge weest bij het reilen en zeilen van de producent van schuur- en slijpmachines. „Ik heb niet de indruk dat het niet goed gaat", zegt hij. Vast werk Samen met zijn collega van de FNV wil hij binnenkort gaan praten met de directie van Time savers. „Het is natuurlijk be langrijk dat een groot deel van de mensen weer aan het werk is. Maar wanneer de vaste dienst- Open dag bij reddingsbrigade Kloosterzande KLOOSTERZANDE - De Red dingsbrigade Kloosterzande houdt morgen, zondag, open huis van 13.30 tot 17.30 uur aan de strandpost in Kerkpolder.' Het publiek krijgt allerlei de monstraties te zien. Ook wordt uitgelegd hoe de brigade werkt. Bezoekers kunnen meedoen aan enveloppe trekken en bonenra den. Er zijn stickers en dona- teurskaarten te koop. Met hon- gerigen en dorstigen is rekening gehouden. Politie stopt drankrijders HOEK - Ademanalyse wees in de nacht van woensdag op don derdag uit dat een 23-jarige au tomobilist uit Terneuzen te veel gedronken had. De man reed rond half twee over de rijksweg N61 bij Hoek. De blaastest gaf een promillage van 0,8 aan. Een 22-jarige automoibliste uit Zelzate overkwam donderdag morgen om vijf uur hetzelfde lot. Ook zij blies een alcoholpromil lage dat hoger dan het maxi mum van 0,5 lag, namelijk 0,7. Zij kreeg geen dagvaarding, zo als de Terneuzenaar, maar wel een boete van 350 gulden. 3 EN 4 AUGUSTUS 1996 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Goes/Kloetinge Patiënten huis artsen Buys, Posthumus, Schut, Slager en v.d. Werff: vrij. 18.00- zon. 19.00 uur: J. A. v. d. Werff, Van Dusseldorpstraat 3, Goes, tel. (0113)227451. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00- 17.30 uur. Patiënten huisartsen Keizer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen: vrij. 17.00-zat. 19.00 uur: B. J. M. Schruer, Patijnweg 30, Goes, tel. (0113)214373. zat. 19.00-zon. 19.00 uur: B. J. M. Schruer, Patijnweg 30. Goes, tel. (0113)214373. Spreekuur 10.00-10.30 en 17.00- 17.30 uur. Wolphaartsdijk,'s-H. Arends- kerke. Heinkenszand,Nieuw- dorp, vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: A. P. van der Vlugt, Veerweg 6, Wolphaartsdijk, tel. (0113) 581231. Iieinkenszand e. o. vrij. 17.30- ma. 08.30 uur: C. T. Miermans, Kloetingseweg 3, 's-H, Abtsker- ke, tel. (0113)312089. Hansweert, Schore en Yerseke, vrij. 18.00-zon. 22.00 uur: P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke, tel. (0113)573520. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Kruiningen, Krabbendijke, Waarde en Rilland-Bath, vrij. 19.00-zon. 22.00 uur: J. D. Elzin- ga, Krabbendijke, tel. (0113) 501544. van onze verslaggever ZIERIKZEE - De ondernemers van Zierikzee houden zaterdag 24 augustus de jaarlijkse Ha vendag. Zij doen dat samen met vissersvereniging Helpt Elkan der en de vereniging tot bevor dering der Zeeuwse Visserijbe- langen (Zevibel). Zowel in de Oude Haven als op de Ooster- schelde zijn er verschillende ac tiviteiten. Voordat de Haven dag officieel begint (13.45 uur) houdt de mosselsector van Ze vibel om 11.00 uur een reünie in restaurant De Drie Morianen. Vrijdagavond 23 augustus zijn de deelnemende schepen al ver licht en versierd. De volgende middag verricht burgemeester mr. J, Asselbergs de opening door samen met de mosselprin ses door de binnenstad te rijden, waarna iedereen aan boord van mosselschepen, sleepboten en andere vaartuigen kan gaan. Eén van de schepen zal Neptu- nus binnenhalen: iedereen krijgt bij terugkeer in de haven een portie mosselen. verbanden straks aan de orde komen, gaan we gewoon weer proberen te zorgen voor een zo goed mogelijk arbeidsvoorwaar denpakket." Hoekstra verliest ook niet uit het oog dat veertig van de oud- Lindenwerknemers nog steeds niet zijn teruggekeerd. Hij wijst op de negatieve sociale gevolgen die zo'n 'doorstart' heeft voor de achterblijvers. „Mensen die niet opnieuw worden uitgenodigd om te komen werken, gaan zich zelf ter discussie stellen. Ze vra gen zich af of ze misschien slecht hebben gefunctioneerd. Het enige watje dan kan doen is hen proberen duidelijk te maken dat dat niet het geval is." Bezoekers van de Veerse-Meerdag schepen zich in voor de rondvaart. foto Willem Mieras van onze verslaggever KAMPERLAND - Poffertjes en mosselen eten in de oude landbouwhaven te Kam perland. Tijdens de Veerse-Meerdag vrij dag had het havenplateau een vrolijk zo mers aanzien. Al was het eigenlijk meer een Veerse Meeravond. De financiën van de Ondernemersvereniging Kamperland waren ontoereikend om een hele dag acti viteiten te bieden. „Sinds Kortgene en Wissenkerke zijn gefuseerd moeten we het doen met minder gemeentelijke sub sidie", aldus organisator B. van Belzen. Neemt niet weg dat de stemming feeste lijk was. Zowel dorpsbewoners als toeris ten wisten hun weg te vinden naar de ter rasjes. Ze konden onder meer genieten van swingende life-muziek. Showband Blue Spirit maakte een rondgang door het dorp. En vijftigplussers konden aan boort stappen van een boot voor een rondvaart over het Veerse Meer. Hoogtepunt 's avonds was het vuurwerk. Waarna het feest nog geruime tijd doorging. Met de Veerse-Meerdag borduurt de plaatselijke ondernemersvereniging verder op de Veerse-Meerdagen van weleer. Dat was een evenement waaraan alle dorpen rond het Veerse Meer meededen. Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoede- kenskerke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's-Heerenhoek: A. Korstanje, Langeweg 40, 's-Gra venpolder, tel. (0113) 311747. Kapelle en Wemeldinge, vrij. 19.00-zon 23.00 uur H. Bakx. Kapelle, tel (0113) 341264 (spreekuur Parklaan 1). Spreekuur 11.00-11.15 en 17.00- 17.15 uur. Noordbeveland: Kortgene, Co- lijnsplaat, Kamperland en Wis- sekerke: B. Hasken Kamper land tel. (0113) 371338 en W.J. Klein Wassink, tel (0113) 695304. Spreekuur 11.00-11.30 uur. Tandartsen: Zuid- en Noord-Beveland: W. J. Duininck, Dorpsstraat 93a, Krabbendijke, tel. 06-53257131. Spreekuur 10.00-11.00 uur. Apotheken: Geopend zat. 8.30-17.30 en zon. 10.00-11.30 en 16.00-18.00 uur. •Apotheek Voorstad, Van Dus seldorpstraat 1, tel. (0113) 227104. Dierenartsen: Goes, 's Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke. A. C. Mosselman, Hogenakker 8, Kruiningen, tel. (0113) 381233. Goes, Heinkenszand en Noord- Beveland: M. P. C. Karelse, 's-H. H. Kinderendijk 118, Goes, tel. (0113)220656. Yerseke e.o. Mevr. L. Huiskes- Comelisse en S.A.M, Nefs-Ver- hoeven, Molenlaan 24, Yerseke, tel. (0113) 572756. Spreekuur zat. 9 30-10 uur. Wijkverpleging;: Oosterschelde Thuiszorg. Voor geheel Noord- en Zuid-Beve land, Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland via tel. (0113)251177. Stichting Thuiszorg Nederland Viatel. (0113)229003. Verloskundigen: Goes: Vrij. 18.00-ma. 08.00 uur: Mw. M. v. Mens, Wijngaard straat 32, tel. (0113) 251404. Huisartsen: Stavenisse, St. Maartensdijk, St. Annaland en Scherpenisse: J. H. E. Janssen, St. Maartens dijk, tel. (0166) 664126. St. Philipsland en Nieuw Vosse- meer, vrij 18.00-zon. 23.00 uur: C. H. M. de Groot, Nieuw Vosse- meer, tel. (0167) 502545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholen en Scherpenisse: R. P. Kale, Molensingel la, Tholen, tel. (0166) 602542. Dierenartsen: Tholen: W. Brons, tel. (0166) 612596. Weekendspreekuur op Kalfsdamseweg 2 te Poortvliet. Zat. van 8.30-9.00 uur en in Tho len van 11.00-12.00 uur op Boter- mark 10. Wijkverpleging: Tholen en St. Philipsland: Tel. (0113)251177. De Stichting Amicitia vreest dat het moeilijk zal worden een beheerder te vinden voor het dorpshuis, als het bij gebrek aan geld niet volledig kan worden ingericht. foto Willem Mieras Goes wil ontbrekend bedrag niet bijleggen van onze verslaggever KLOETINGE - De Stichting Amicitia in Kloetinge zit met de handen in het haar. De gemeen te Goes weigert 40 mille bij te lappen voor de inrichting van het gerenoveerde dorpshuis, dat half september wordt opge leverd. Het stichtingsbestuur weigert met de collectebus door Kloetinge te trekken. Het be- drijfs- en verenigingsleven steekt al genoeg geld en energie in de verbouwing. Het zit de stichting bovendien dwars dat de gemeente bij eerdere privati seringen van dorpshuizen de in richting wel heeft bekostigd. „Wij zitten in een uitzonde ringspositie", klaagt voorzitter J. A. Hoste. Goes heeft een miljoen gulden gestoken in de renovatie van het deels uitgebrande dorpshuis. Daar kwam een ton bovenop om het omliggende terrein te fat soeneren. Aan de herbouw werd de voorwaarde verbonden dat het beheer moet worden gepri vatiseerd. Ook zou de beheers stichting de kosten van de in richting moeten ophoesten. De Stichting Amicitia heeft inmid dels 55.000 gulden bijeenge sprokkeld. Het gaat om toege zegde bijdragen van het Juliana Welzijnsfonds, het Prins Bern- hardfonds en Jantje Beton. Het geld wordt pas gestort als het dorpshuis daadwerkelijk is inge richt. Dat financiële probleem wil het dagelijks gemeentebestuur wel oplossen door het bedrag voor te schieten. Maar de ontbrekende veertig mille dient Amicitia zelf bij elkaar te schrapen. Aange zien de inrichting is berekend op een ton, zit de stichting met een nauwelijks te dichten gat, denkt voorzitter Hoste. „Wij zijn te leurgesteld in de houding van het college. Wij helpen de ge meente van het beheer af, wer ven een fors bedrag aan fondsen en besparen door de medewer king van bedrijven en verenigin gen. We hadden gehoopt dat Goes een ton zou voorschieten, zodat we na de oplevering het dorpshuis kunnen inrichten. Als de exploitatie eenmaal loopt en de fondsen hun bijdragen heb ben gestort, kan er worden ver rekend." Beheerder De weigering van het dagelijks gemeentebestuur brengt de Stichting Amicitia in een lastig parket. De veertig mille zijn no dig om het dorpshuis compleet uit te rusten. Geen enkele be heerder wil een half ingericht dorpshuis exploiteren. Hoste: „Zolang het dorpshuis niet af is, kunnen we geen beheerder aan stellen en komt er dus geen geld binnen." Een complicatie is dat het Juliana Welzijnfonds een toegezegde bijdrage van 30.000 gulden pas verstrekt als er 'aan toonbaar voor een ton is geïn vesteerd'. „Kleden we het dorps huis voor minder aan, dan past het fonds een korting toe en lo pen we ook financieel spaak. De ze toestand kan dus fataal wor den." Volgens burgemeester drs D. J. van der Zaag moet de stichting 'via acties' proberen het gat te dichten. Hoste voelt daar niets voor. „We zijn een beheersstich ting, geen club collectanten. Veertig mille is trouwens een hoop geld om van de bevolking te vragen. Het plaatselijke be drijfsleven heeft zich al van zijn goede kant laten zien, En daar komt de toegezegde zelfwerk zaamheid van het verenigingsle ven bij. Ik zou niet weten waar we die veertig mille vandaan moeten halen." Half september is Amicitia gereed. Het vergt daarna een maand om het dorpshuis in te richten, zodat het eind oktober gebruiksklaar is. Wat gebeurt er als de gemeen te volhardt in haar weigering? „Sja, dan hebben we geen keu ken of geen stoelen," Zondag 4 augustus 1996. ZUID-BE VEL AND: Baarland Gereformeerde Kerk 10.30 ds Brezet (gez.dienst); Bergen op Zoom Gereformeerde Kerk Vrij gemaakt Evang.Luth.Kerk9 en 14.30 dienst; Biezelinge Ne derlands Hervormde Kerk 10 dhr de Jongh; Christelijke Gere formeerde Kerk 10 en 17 ds Dunsbergen; Borssele Gerefor meerde Kerk 10 ds v.d. Beukei (SOW); 14.30 ds Melse; Gerefor meerde Gemeente 9.30, 14 en 18 leesdienst; Colijnsplaat Neder lands Hervormde Kerk 10 ds Kroes; Gereformeerde Kerk 9.30 ds Pennekamp (HD); Driewegen Hervormd-Gereformeerde KerkgemeenschaplO ds Dam- stra-Schreuder; Ellewoutsdijk Nederlands Hervormde Kerk 9.30 ds van der Linden; Geers- dijk Hervormd-Gereformeerde Kerkgemeenschap 10 ds Lafe- ber; Nieuw Leven Gemeente 10 voorg. van der Meer; Goes Ne derlands Hervormde kerk Grote Kerk 10.30 da van der Linden; De Hoogte 9 da van der Linden; Ter Valcke 10 dhr van Westen; Oosterscheldeziekenhuis za 17.30 ds Kakes; Emergis 19 ds Deventer; Gereformeerde Bond (De Levensbron) 10 en 17 ds van Kooten: Gereformeerde Kerk Wester kerk 10 ds Kakes Ooster- kerk 9.30 ds Petter 17 ds Kakes; Gereformeerde Kerk Vrijge maakt (De Hoeksteen) 9.30 ds Buursema 16.30 ds Geertsma; Christelijke Gereformeerde Kerk 10 en 17 ds Vogel; Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 14 leesdienst 18 (HD) ds Verweij; Gereformeerde Gemeente in Ned.(Koningskerk) 9.15,14.30 en 18.30 dienst; Vrije Evangelische Gemeente 10 en 18.30 dhr Wals; Leger des Heils 10 majoors Zür- haar; 's-Gravenpolder Neder lands Hervormde Kerk 10 ds Blok (gez.dienst); Gereformeer de Kerk 14.30 ds Kamermans (gez.dienst); Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18 ds Weststrate 14 leesdienst; Oud-Gereformeer de Gemeente 9.30, 14 en 18 dienst: Hansweert Nederlands Hervormde Kerk dienstin Scho re; 's-Heer Abtskerke Neder lands Hervormde Kerk 9 ds Alle- wijn (HA); 's-Heer Arendskerke SOW-Gemeente 9.30 ds Beze- mer; 's-Heer Hendrikskinderen Nederlands Hervormde Kerk 9.30 dhr Sies; Heinkenszand SOW Gemeente Dorpskerk 10 ds Damstra (HA); Hoedekenskerke Nederlands Hervormde Kerk 10 dhr Murre; Gereformeerde Ge meente 10 en 14.30 leesdienst; Kamperland Nederlands Her vormde Kerk 19 ds Ritsema (gez.dienst); Gereformeerde Kerk 9.30 ds van Vliet (gez .dienst); Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 14.30 ds Mosterd; Gereformeerde Ge meente 10 leesdienst 15.30 ds van der Net; Kapelle Neder lands Hervormde Kerk 10 ds De venter; Gereformeerde Kerk 10 ds Kamermans; Gereformeerde Gemeente 9.30, 14 en 18 lees dienst; Kats Nederlands Her vormde Kerk 9.30-10 onderweg kerkdienst; Kattendijke Neder lands Hervormde Kerk 10 dr Ha- nekamp; Kloetinge Nederlands Hervormde Kerk 9.30 ds Ooster- hoff; Kortgene Nederlands Her vormde Kerk 10 mevr. Oele; Ge reformeerde Gemeente 10, 14.30 en 18.30 leesdienst; Krabbendij ke Nederlands Hervormde Kerk 9.30 kand. Slingerland 18 ds van Bennekom; Gereformeerde Ge meente 9.30,14 en 18 ds de Pater; Hervormde Ontmoetings Ge meente 9.30 ds Fernhout (HA); Kruiningen Nederlands Her vormde Kerk 9.30 dhr Louws (SOW- dienst in Ichtuskerk); Ge reformeerde Gemeente9.30 en 18 ds Hage 14 leesdienst; GerefoiI meerde Gemeente in Nederland 9.30, 14 en 18 dienst; Lewedorp: Hervormd-Gereformeerde Kerkgemeenschap 10 mevr. Bre zet; Nieuwdorp Hervormd-Ge reformeerde Kerkgemeenschap 10 dhr Trimpe; Gereformeerde Gemeente 9.30 leesdienst 14.3 kand. Kareis 18.30 ds Paul; Nis. se Nederlands Hervormde Kerk 10.30 ds Allewijn (HA); Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 14.3( leesdienst; Oudelande Neder lands Hervormde Kerk 9 ds Bre zet (HA); Ovezande Nederlands, Hervormde Kerk 9.30 ds Mesu Rilland-Bath Hervormd-Gen formeerde Kerkgemeenschap1( ds Stoffels; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18.30 ds van dei Heiden 14 leesdienst; Vrijt Evangelische Gemeente 10 dlu Jager; Schore Nederlands Hei vormde Kerk 9.30 dhr Bergwerf! Waarde Nederlands Hervormdt Kerk 10 ds v.d. Zee; Gerefoi meerde Bond 14.30 en 18.30 df Muilwijk; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 18 ds Harinck 1< leesdienst; Wemeldinge Hei vormd-Gereformeerde KerkgemeenschaplO ds Otten. Gereformeerde Gemeente 10 en 15 ds Verweij; Vrije Evangeli sche Gemeente 10 en 17 ds Del wig; Volle Evangelische Ge meente 10 br. Neerbos; Wilhel minadorp Nederlands Her vormde Kerk 10 ds Ponsteen Wissenkerke Hervormd-Gere formeerde Kerkgemeenschap 1( mevr, van Esveld; Wolphaarts dijk Hervormd-Gereformeerd Kerkgemeenschap 10 ds var Die; Gereformeerde GemeenU 9.30,14 en 18 leesdienst; Yerseke Nederlands Hervormde Kerk 11 ds v.d. Oever (HD) 19 ds Fern hout; Hervormd-Gereformeerds Evangelisatie (Rehoboth) 14.31 en 18.30 ds van der Kraan; Gere formeerde Gemeente 9.30 en 1! ds van der Poel 14 leesdienst: Vrije Evangelische Gemeente 1G en 14.30 dhr Veldkamp; Zondag 4 augustus 1996 Oud-Vossemeer Nederland! Hervormde Kerk 10 en 18.30 Snijder; Gereformeerde Kerk II ds v.d. Vrie; Christelijke Gen- formeerde Kerk 10, 14,30 er 18.30 leesdienst; Gereformeerds Gemeente in Nederland 10,14.3C en 18.30 leesdienst; Poortvlid Nederlands Hervormde Kerk 11 en 18 ds Egas; Gereformeerds Gemeente 10, 14.30 en 18.30 lees dienst; Scherpenisse Neder lands Hervormde Kerk 9.30 ds van Bruggen 14.30 ds Meeuse; Gereformeerde Gemeente 9.30, 14 en 18.30 ds Blok; Sint-Anna- land Nederlands Hervormdt Kerk 10 (HD) en 18 ds Meeuse Gereformeerde Gemeente 9.30 14 en 18 leesdienst; Gerefoi meerde Gemeente in Nederlané 9.45, 14.15 en 18.15 leesdienst Sint-Maartensdijk Nederlandi Hervormde Kerk 9.30 en 14.3( (HD) ds den Hartog Gerefor meerde Gemeente in Nederlam 9.30,14 en 18 leesdienst; Oud-Ge reformeerde Gemeente 9.30, 11 en 18 leesdienst; Sint-Philips land Nederlands Hervormde Kerk 9.30 kand. Peene 17 kand. Molenaar; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 15 leesdienst; Oud Gereformeerde GemeenU 9.30, 14.30 en 18 leesdienst; Sta venisse Nederlands Hervormde Kerk 10 ds Lammers 18 ds van Bruggen; Oud-Gereformeerde Gemeente 9.30, 14 en 18 lees dienst; Tholen Nederlands Her vormde Kerk 9.30 en 18.30 ds Donken; Christelijke Gerefor meerde Kerk 10 en 18.30 lees dienst; Gereformeerde Gemeen te 10 en 18.30 leesdienst 14.30 ds van der Heiden; Immanuël 10 Monshouwer; van een medewerker ZOUTELANDE - Johnny Wisse uit Meliskerke is in Zoutelande winnaar geworden van het ringrijden tijdens de 12e folklo ristische dag. Johnny stak alle 23 te steken ringen en werd win naar van de pollepel. Het Wisse feestje werd compleet gemaakt door Diana, die tweede werd met 22 ringen, en Ranni die de derde beker wist te winnen met 20 ringen. Uitslag na 23 beurten. l.Johnny Wis se 23; 2.Diana Wisse 22; 3.Ranni Wis se 20: 4.Chris Provoost 20; 5,Alex Krijger 20; 6.Jos Vos 19; 7.Lout Vos 19; 8.Johan Dingemanse 18; 9.Piet Kleinepier 17; lO.Job Wisse 17; ll.Jos Duvekot 17; 12.Marleen Gabrielse 16; 13.Ad Janse 16; 14.Lou Vos 15; lö.Mirjam de Looff 15; Pollepel John ny Wisse. Westkapelle De Westkapelse Ringrijders Ver eniging organiseerde samen met de VW-evenementenkommis- sie een sjezen wedstrijd. Matty en Rinus Moens wonnen deze wedstrijd door alle 54 ringen te steken. De tweede beker was voor Petra Blaas en Peter Cij- souw met 53 ringen en de derde beker voor Diny Krijger en Krijn Faasse met 52 ringen. De mooist versierde sjees was van Natasja Jobse en Aarnout Gabrielse. Uitslag na 54 beurten: l.Matty/Rinus Moens 54; 2.Petra Blaas/Peter Cij- souw 53; 3.Diny Krijger/Krijn Faasse 52; 4. Evelien/An ton van Maldegem 52; 5,Christel/Jan Maranus 51; 6.Natasja Jobse/Aarnout Gabrielse 48; 7,Miranda/Pascal de Witte 47, 8.Edilh Jobse/Jasper Houmes 45; 9.Al.ie Verkeste/Jan Blaas 39; lO.Hannie/Helm Brouwer 37; Vivian Lous/Piet Huijbrechtse 25; Versie ring: 1.Natasja Jobse/Aarnout Ga brielse. Oostkapelle De demonstratie ringrijden Camping de Pekelinge werd ge wonnen door Michiel Joziasse. Hij miste slechts 1 ring op 26mm. De ommekeer op de 26mm ring werd gewonnen door Simon de Visser. De extra prijs van de mosselkoning voor de 10e, 12e en 14e beurt won Elise Oreel. Uitslag na 15 beurten (incl 2x26mm): 1.Michiel Joziasse 14; 2 Hans Mal- jaars 13; 3.Simon de Visser 12: 4.Wendy van Rotten 11; 5. Jan Willem Poppe 9; 6.Annemieke Poppe 9: 7.Carin Francke 9; 8.Elise Oreel 9; 9.Wim Geldof 9; lO.Mariska de Visser 8; 11. Jan Geldof 8; 12.Wim Poppe 7: 13.Anton Kodde 6; 14.Bram Roose 6; 15.Esther Lous 6, IJZENDIJKE Zomerfeest - Huize Em- maus in IJzendijke viert woens dag 14 augustus zijn jaarljkse zo merfeest. Vanaf twee uur 's mid dags zijn er in en rond het verzor gingshuis tal van activiteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn. In de recreatiezaal wordt een spellencircuit uitgezet. Daar naast geven handvaardige hob byisten doorlopend demonstra ties. Voor de jongsten is er een springkussen. De kinderen wor den eveneens getracteerd op een optreden- van clowns. Om 17 uur begint voor de bewoners van Huize Emmaus en de bijbeho rende aanleunwoningen en hun familie een barbecue.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 40