Y O a A <6 "De Voorzorg-Sinke GOES VOOR EEN ZORGZAME BEGELEIDING Plaats uw familie berichten in de PZC TECHNISCH VERKOPER «LX natuur laat je leven I ~Am PA88ENIER SNIJLETTERS EIM LOGO'S 12 b PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 3 AUGUSTUS 193 Wij vonden geluk. het was 8 maanden als een droom in ons leven. Maar zoals zo vaak met dromen, kwam ook deze niet uit. Helaas werd je te vroeg en levenloos geboren. Toch zul je altijd bij ons blijven horen. Ons kleine meisje en zusje NICKY Ingrid, Chris en Michelle van Rhenen 1 augustus 1996 Emmastraat 6.4401 CK Yerseke. Wij nemen in besloten kring afscheid van Nicky. Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-werkneemster, me vrouw KARIN MINNEBOO-JANITSCHKE Met waardering denken wij aan de wijze waarop mevrouw gestalte heeft gegeven aan haar taken als medewerkster binnen de afdeling Gezinsver zorging van onze instelling. Ons medeleven gaat uit naar hen die achterblij ven. Bestuur, directie en medewerkenden van osterschelde Thuiszorg Vol bewondering hoe zij haar ziekte meegemaakt heeft en vol verdriet om haar verloren strijd moe ten wij afscheid nemen van onze lieve vriendin KARIN MINNEBOO positief en vol moed tot het laatst was zij een voorbeeld voor ons allen. Janny en Leendert Verburg Jo en Sjaak van de Guchte Loes en Jan van Leest Ada en Niek van Reeuwijk Nel en Meindert Minneboo Colijnsplaat, 2 augustus 1996. Enige en algemene kennisgeving Intens verdrietig hebben wij geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van onze fijne man, va der, opa, zoon en schoonzoon JOHAN (HANS) STURM in de leeftijd van 63 jaar. Lies Sturm-Gunst Onno Paul Raymond. A. S. Sturm-Rottier J. A. Gunst-Goovers 2 augustus 1996 De Graafïstraat 57 4461 WP Goes Hans is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar maandag 5 augustus van 18.30 tot 19.00 uur. De crematieplechtigheid, waarbij u wordt uitge nodigd, zal plaatshebben dinsdag 6 augustus om 11.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Samenkomst in het crematorium om 10.55 uur. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegen heid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Geen bezoek aan huis. Bedroefd delen wij u mede dat, na een moedig gedragen lijden, voorzien van het Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan, onze lieve zus, tante en nicht ILVA AUDENAERD weduwe van Richard Goethals in de leeftijd van 72 jaar. Uit aller naam: Westdorpe: B. de Waal-Audenaerd Familie Audenaerd Familie Goethals Terneuzen, 1 augustus 1996 Correspondentieadres: Graaf JansdijkB 104, 4554 LB Westdorpe. De plechtige uitvaartdienst, waarna begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op dinsdag 6 augustus om 10.00 uur in de paro chiekerk van O.L.V. Visitatie te Westdorpe. Samenkomst in bovengenoemde kerk. Alleen schriftelijke condoleance. Maandagavond 5 augustus zal er om 19.00 uur een gebedsdienst plaatshebben in bovenge noemde kerk. Geen bloemen. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd geven wij u kennis dat, na een liefdevol le verzorging in 'Nieulande' te Krabbendijke, is overleden onze broer, zwager en oom ADRIAAN STEENPOORTE weduwnaar van Jacoba Paauwe in de leeftijd van 83 jaar. Familie Steenpoorte Familie Paauwe Krabbendijke, 2 augustus 1996 'Nieulande' Correspondentieadres: Burg. Elenbaasstraat 16, 4416 AP Kruiningen. De begrafenis zal D.V. plaatshebben op dinsdag 6 augustus om 11.00 uur op de algemene begraaf plaats te Kruiningen. Indien u de rouwdienst en begrafenis wilt bijwo nen wordt u verzocht om 10.15 uur aanwezig te zijn in het verenigingsgebouw, Hansweertse- straatweg 1 te Kruiningen. Gelegenheid tot condoleren direct na de begrafe nis in bovengenoemd gebouw. Geen bloemen Na een lang en moedig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve oom A. STEENPOORTE Jan van der Klooster Conny van der Klooster-de Koeijer Ellen Marjanne Wemeldinge, 2 augustus 1996. Na een liefdevolle verzorging in Huize Nieulande is overleden onze zorgzame buurman en vriend ADRIAAN STEENPOORTE Fam. H. P. Meeuwsen Eindje de Rondte 67 4416 CR Kruiningen Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van onze geliefde zwager en oom WILLEM PIETER DE KAM echtgenoot van Tannetje Adriana v/d Kreeke A. M. v/d Kreeke S. J. v/d Kreeke-Clement Neven en nichten Vrouwenpolder, 2 augustus 1996 Wat wasje sterk en arbeidzaam, steeds heb je voor ieder klaargestaan. Flink was je, je hele leven, vredig ben je tot het eind gebleven. Diepbedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor wat hij in ons leven heeft betekend, geven wij u kennis, dat na een liefdevolle verzorging op de afdeling 'Kokmeeuw' en 'Stern' van verpleeg tehuis 'Ter Schorre' is overleden, onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader MAURICE PETRUS DE GROFF weduwnaar van Irona Hemelsoet in de leeftijd van 88 jaar. Onderscheiden met de Gouden Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau, Ereburgerschap met daarbij behorende erepenning van de Gemeente Sas van Gent, Beschermheer van de Harmonie 'De Vereenigde Vrienden' van Sas van Gent. Sas van Gent: Willy en Nel de Groff- van den Akker Carlo en Marika, Alexander Hessel en Patricia Terneuzen: Lia en Eddy Kroes-de Groff Yolanda en Jan, Danique Marion en Mare, Allisha Familie De Groff Familie Hemelsoet 4551 BC Sas van Gent, 2 augustus 1996 Kloosterlaan 28 Correspondentieadres: W. de Groff, Julianastraat 19. 4551 GG Sas van Gent. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag, 7 augustus a.s. om 11.00 uur in het cre matorium 'Terneuzen', Bellamystraat 28c te Ter neuzen. Samenkomst om 10.45 uur in het crematorium. Pa is opgebaard in het Rouwcentrum 'Terneu zen', Rooseveltlaan 6 te Terneuzen. Gelegenheid tot afscheidnemen dinsdag van 19.00-19.30 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de hal van het crematorium. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvan gen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer Mr. Dr. CH. J. M. A. VAN ROOY burgemeester van de gemeente Hontenisse gedurende de periode 1939-1945 Wij zijn hem dankbaar voor wat hij voor de ge meente en de gemeenschap van Hontenisse heeft betekend. Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar zijn kinderen en familie. Wij wensen hen veel kracht toe om dit verlies te dragen. Burgemeester en wethouders van Hontenisse, De burgemeester, Th. A. M. Steenkamp. De wnd.-secretaris. J. Stolte. een piëteitsvolle uitvaart in vertrouwde banden afhandeling van alle formaliteiten verzorging van advertenties e.d. vervoer ook vanuit het buitenland gratis inschrijving van wilsbeschikkingen depositostortingen mogelijk Moderne rouwcentra in Vlissingen en Middelburg beschikbaar. dag en nacht bereikbaar Hoofdkantoor telefoon 0118 -412760 Industrieweg 20 - Vlissingen Middelburg: telefoon 0118 - 627683 Oost-Souburg: telefoon 0118 - 462506 Gediplomeerde uitvaartleiders: G.P. Sinke - H.G. van Zalen - P.J. Meerveld UITVAARTCENTRUM Zekerheid voor een Waardig Afscheid Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding Stemmige opbaar- en ontvangruimten Eigen aula op de Algemene Begraafplaats Goes voor rouw diensten en condoléance. Mogelijkheid voor verzorging van komplete koffietafels. Gratis informatie en advies Verzekeringen en Wilsbeschikkingen Begrafenisonderneming Goes B.V./Rozcboom Zuidvlietstraat .17 -4461 GW Goes Telefoon 0113 - 216363 DAG EN NACHT BEREIKBAAR Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein c Voor een volledige en waardige verzorging van begrafenissen in GOES EN ALLE DORPEN VAN ZUID EN NOORD-BEVELAND Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. .Eigen rouwcentrum met stijlvolle opbaarruimte Eigen rouwkamer met koeling om thuis op te baren. BEGRAFENISVESZORGING "DE BEVELANDEN" Fa. P.J. Hoekman en zn. Telefoon: 0113 - 31 14 44 31 24 08 ROUWCENTRUM: Geldeloozepad 20 Goes. Tel. 0113 - 22 75 25 Kantoor: Langeweg 1 4431 CE 's-Gravenpolder fax. 0113 - 31 29 78 Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum, Van Dishoeckstraat 620 Begrafenisonderneming H. JOBSE v o f. Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren 11*1111111*1^ Maria van Bourgondiëstraat 1 HU VU 4386 QV Vlissingen Kantoor 0118-462205 0118-633093 Uitvaartleider O. M. Donker, Noorderbaan 42 - 4386 CA Vlissingen 0118-478711 PA. Blanker 0118-635871 Rouwcentrum Middelburg Vlissingen Buitenhoveiaan 1 Industrieweg 20 Amerplastics Europa B. V. in Terneuzen is een bedrijf gespecialiseerd in glasvezelver- sterkende kunststoffen (GVK) voor industriële toepassingen. Met name het leveren en installeren van GVK-pijpsysternen (inclusief bijbehorende civiel-techniek, staalwerken, isolatie etc.) vindt steeds meer toepassing vanwege de corrosie-bestendige en milieu vriendelijke eigenschappen van dit materiaal. Daarnaast geldt Amerplastics als ge kwalificeerde leverancier/producent van speciale GVK-vormstukken en thermoplasti sche leidingsystemen. Ter uitbreiding van onze afd. verkoop zoeken wij een zeer ener gieke medewerker (m/v) voor de functie van tot wiens taak behoort: het adviseren van bestek-specificaties, traceren van projecten, het opvolgen van de uitgebrachte offerten en het begeleiden van actuele projecten in Nederland. Wij zoeken voor deze functie een kandidaat op MTS/HTS-niveau, die enige jaren ervaring heeft opgedaan in de verkoop van techni sche producten binnen de markt-segmenten procesindustrie en petrochemie of de verkoop van industriële constructie-projecten. Leeftijd: 30 - 35 jaar. De gezochte kandidaat heeft een goede kennis van het Engels en voldoende technisch inzicht om zich nieuwe technieken snel ei gen te maken. Werklust, creativiteit en enthousiasme zijn in deze functie de sleu tel tot een goed functioneren. Kandidaten worden verzocht een handgeschreven sollicitatiebrief met c.v. te zenden aan Amerplastics Europa B.V., Postbus 7, 4530 AA Terneuzen, t.a.v. de directie. sole distributor for Bondstrand SUZUKI BALENO 3-drs. .v.a. 24.995,- SUZUKI BALENO 4-drs. .v.a. ƒ28.495,- Occasions overig Occasions Suzuki Hyundai Excel 1.3 GS '95 21.950, Honda Civic 1,5 DXi '92 18.250, Fiat Cinq. Sporting '95 17.000, Renault 19GTR '90 12.950, Nissan Sunny 1.6 '90 10,950, Fiat Uno 1.1 S I.E. '92 11.750, Mazda 626 LX 1.8 '89 9.900, Toyota Corolla 1.3 sed. '88 8.900, Mazda 323 sed, 1.6 GLX '89 7.900, Citroën BX 1.4 TE '90 7.750, Citroën AX 1.0 E '87 6.250, Ford Fiësta 1.4 S '86 5.900, Fiat Uno SX '88 5.500, Fita Uno '88 5.500, Opel Corsa 1.2 sed. '85 5.250, Nissan Sunny 1.7 D Flor. '87 4.500, Mazda 323 sed. 1.3 '86 3.900, Suzuki Vitara JLX '92 26.500, Suzuki Vitara com. '93 26.500, Suzuki Swift 1.3 GS '92 15.750, Suzuki Swift 1.3 sed. '91 13.750, Suzuki Alto GLS '95 12.500, Suzuki Swift 1.3 GL '90 10,950, Suzuki Swift 1.3 sed. '90 10.950, Suzuki Alto GLX '92 9.950, Suzuki Alto GL aut. '88 8.500, Suzuki Swift GA aut. '89 7.500, Suzuki Alto GL '88 7.250, Suzuki Alto Indigo '87 6.900, Suzuki Alto GL '88 6.500, Suzuki Alto GL '87 6.250, Suzuki Alto GA '88 6.250, GARAGE SJAAK S0NKE Biezelingsestraat 50, tel. 0113-343631 KAPELLE Off. Suzukidealer v.d..Bevelanden iyVereniging Natuurbehoud is van levensbelang voor planten, dieren, voor iedereen. Natuurmonumenten werkt er elke dag aan om ons kostbare landschap te behouden. Uw steun is hard nodig. Natuurmonumenten BIJ UW BAD BODY BADKAMERSPECIALIST VINDT U DE MOOISTE AANBIEDINGEN. KIJK NAAR DEZE DRIE AANBIEDINGEN EN ZIE HOE VOORDELIG U UIT BENT. HET MOOISTE TEGEN DE VOORDELIGSTE PRIJS: DAT IS ALTIJD BAD BODY. BADKAMERMEUBEL ELBA, 120 cm breed. Hoogglans in wit op pergamon. Mineraal blad met geïntegreerde wastafel 2 Wandkastjes met toiletspiegel Lichtlijst met halogeen- verlichting en stopcontact/ schakelaar Onderkast met 2 deuren en klaplade. Wit of pergamon 2.590,- WANDCLOSETKOMBINATIE Wandclosetcombinatie bestaande uit: Wandcloset Zitting en deksel Zelfdragend closetelement Bedieningspaneel. Voordeelprijs wit 695,- pergamon 775,- f Mn T t Ml alle kleutert/ maten, aantallen tel. 0118-592717 fax 0118-5927Ó5

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 38