Protest tegen sluiten Speelstad Met engelengeduld langs de kramen PZC J. Wisse winnaar in Zoutelande zeeland ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1996 w 10 Kermis Middelburg met 39 attracties Havendag Zierikzee vol met activiteiten te land en te water ringrijden kerkdiensten Kinderen brengen klaaglied op stadhuis Vlissingen weekenddiensten De Middelburgse Markt is dezer dagen het domein van flitsend en luidruchtig vermaak. van onze verslaggever MIDDELBURG - Het is weer kermis in Middelburg. Tot en met donderdag 8 au gustus staan de Markt, de Vlasmarkt en het Plein 1940 vol met attracties. In to taal 39 exploitanten hebben zich inge schreven voor het jaarlijkse festijn. Loco burgemeester J. C. van Dijk-Sturm ver welkomde de kermislieden vrijdagmid dag in het gemeentehuis. De attracties mogen dit jaar voor het eerst op de zondag geopend zijn van 13 tot 23 uur. Aan de winkeliers in het centrum is bovendien toestemming verleend om - exclusief de zondag - elke avond tot 21 uur geopend te zijn. Loco-burgemeester Van Dijk-Sturm sprak haar waardering uit voor de snelle wijze waarop de kermisex ploitanten elk jaar weer de kale Markt in korte tijd weten om te toveren tot een bruisend geheel. Donderdagavond bij voorbeeld haalde de laatste marktkoop man zijn kraam weg. foto Lex de Meester Om ervoor te zorgen dat alles soepel ver loopt heeft het gemeentebestuur een aan tal verkeersmaatregelen moeten nemen. Zo is het Hof van Tange afgesloten voor parkeerders. Gedurende de kermis staat het plein vol met caravans en vrachtwa gens van de exploitanten. Een deel van de Lange Noordstraat en de Pottenmarkt vanaf de hoek van de Markt en de Vlas markt zijn afgesloten voor al het verkeer. Woensdag 7 augustus wordt vanaf het Zusterplein vuurwerk afgestoken. ZOUTELANDE - Johnny Wisse uit Meliskerke is in Zoutelande winnaar geworden van het ringrijden tijdens de 12e folklo ristische dag. Johnny stak alle 23 te steken ringen en werd win naar van de pollepel. Het Wisse feestje werd compleet gemaakt door Diana, die tweede werd met 22 ringen, en Ranni die de derde beker wist te winnen met 20 ringen. Uitslag na 23 beurten: l.Johnny Wis se 23: 2.Diana Wisse 22; 3.Ranni Wis se 20; 4.Chris Provoost 20; 5.Alex Krijger 20; 6.Jos Vos 19; 7.Lout Vos 19. 8 Johan Dingemanse 18; 9.Piet Kleinepier 17; 10.Job Wisse 17; ll.Jos Duvekot 17; 12.Marleen Gabrielse 16; 13 Ad Janse 16; 14.Lou Vos 15; 15.Mirjam de Looff 15; Pollepel John ny Wisse. Westkapelle De Westkapelse Ringrijders Ver eniging organiseerde samen met de VW-evenementenkommis- sie een sjezen wedstrijd. Matty en Rinus Moens wonnen deze wedstrijd door alle 54 ringen te steken. De tweede beker was voor Petra Blaas en Peter Cij- souw met 53 ringen en de derde beker voor Diny Krijger en Krijn Faasse met 52 ringen. De mooist versierde sjees was van Jobse en Aarnout Gabrielse. Uitslag na 54 beurten: l.Matty/Rinus Moens 54; 2.Petra Blaas/Peter Cij- souw 53; 3.Diny Krijger/Krijn Faasse 52; 4 Evelien/Anton van Maldegem 52; 5.Christel/Jan Maranus 51, ö.Natasja Jobse/Aarnout Gabrielse 48; 7.Miranda/Pascal de Witte 47, 8.Edith Jobse/Jasper Houmes 45, 9.Alie Verkeste/Jan Blaas 39, 10.Hannie/Helm Brouwer 37; Vivian Lous/Piet Huijbrechtse 25. Versie ring l.Natasja Jobse/Aarnout Ga brielse. Oostkapelle De demonstratie ringrijden op Camping de Pekelinge werd ge wonnen door Michiel Joziasse. Hij miste slechts 1 ring op 26mm. De ommekeer op de 26mm ring werd gewonnen door Simon de Visser. De extra prijs van del mosselkoning voor de 10e, 12e en| 14e beurt won Elise Oreel. Uitslag na 15 beurten (incl 2x26mm); 1 Michiel Joziasse 14; 2.Hans Mal- jaars 13; 3.Simon de Visser 12; 4.Wendy van Rotten 11; 5.Jan Willem Poppe 9; ö.Annemieke Poppe 9; 7.Carin Francke 9; S.Elise Oreel 9; 9.Wim Geldof 9; lO.Mariska de Visser 8; 11. Jan Geldof 8; 12 Wim Poppe 7," 13.Anton Kodde 6; 14.Bram Roose 6; 15 Esther Lous 6; van onze verslaggever ZIERIKZEE - De ondernemers van Zierikzee houden zaterdag 24 augustus de jaarlijkse Ha vendag. Zij doen dat samen met vissersvereniging Helpt Elkan-, der en de vereniging tot bevor dering der Zeeuwse Visserijbe- langen (Zevibel). Zowel in de Oude Haven als op de Ooster- sclielde zijn er verschillende ac tiviteiten. Voordat de Haven dag officieel begint (13.45 uur) houdt de mosselsector van Ze vibel om 11.00 uur een reünie in restaurant De Drie Morianen. Vrijdagavond 23 augustus zijn de deelnemende schepen al ver licht en versierd. De volgende middag verricht burgemeester mr. J. Asselbergs de opening door samen met de mosselprin ses door de binnenstad te rijden, waarna iedereen aan boord van mosselschepen, sleepboten en andere vaartuigen kan gaan. Eén van de schepen zal Neptu- nus binnenhalen; iedereen krijgt bij terugkeer in de haven een portie mosselen. Voor mensen die. liever op de wal blijven is er een uitgebreid ha venprogramma. Zo staat er eeni groot aantal kraampjes van ver enigingen, instellingen en be-j drijven. Voorts zijn er voorstel-j lingen van een poppentheater, j De jeugd kan zich laten schmin-] ken. Daarnaast geeft de reddingsbri gade een demonstratie. Iets ac tiever is het zee-kanovaren en het boegsprietlopen op het wa ter en 'space-biken' in de lucht. Deelnemers moeten daarbij een looping van zeven meter hoogte maken. Voor de muzikale omlijsting te kenen de fanfare De Rustende Moeders (van twaalf tot drie),! The Original Streetparade Jazz band (half vier tot half acht) en The Jack Street Band, die de avond afsluit. Zondag 4 augustus 1996 Aagtekerke Nederlands Her vormde Kerk 10 ds Scherff 19 dhr Murre; Gereformeerde Ge meente 9.30 en 19 ds Visscher 14 leesdienst; Arnemuiden Neder lands Hervormde Kerk 9.30 en 15 ds Grootjans; Gereformeerde Kerk 9.30 en 19 kand. Zaadstra; Volle Evangelie Gemeente (Im- manuel10 dienst; Biggekerke Nederlands Hervormde Kerk 9 ds Manuputty; Dishoek Rooms- Katholieke kerk Emmauskerk 10; Domburg Nederlands Her vormde Kerk 10 ds v.d. Poll 19 ds Wijnands; Rooms-Katholieke kerk zat. 19; Gapinge Neder lands Hervormde Kerk 10 ds Po- leij (Herv/Geref); Grijpskerke Nederlands Hervormde Kerk 10 ds Koetsveld; Gereformeerde Kerk 10 ds Ridder 19 ds v.d. Vrie (gez.dienst); Kleverskerke Ne derlands Hervormde Kerk 9.30 ds Grootjans (HA); Koudekerke Nederlands Hervormde Kerk 9.30 ds de Haan (Herv/Geref); Geredja Kristen Maluku Sela tan di Belanda 12 Pdt Papilaja- Alfons; Der Boede 10 ds Kother- Middelhoek; Meliskerke Neder lands Hervormde Kerk 10.15 ds Manuputty; Gereformeerde Kerk 10 da Polderman; Gerefor meerde Gemeente 9.30 en 19 kand. Kareis 14.30 leesdienst; Middelburg: Concert-en Ge hoorzaal 10 ds Verweij; Nieuwe Kerk (SOW) 9.30 ds Smit; Ont- moetingskerk 9.30 ds Hiensch; Wijkgemeente Gereformeerde Bond (Nieuwe Kerk) 11 ds van Vuuren 18.30 ds de Boer; Hof- pleinkerk (SOW) 9.30 ds v.d. Berg 14.30 dhr Koetsveld; De Hoeksteen (SOW) 9.30 ds Pau- lus; Engelse Kerk 19 ds Paulus; Huize St. Willïbrord za 17 prot- dienst; Vrijz.Herv.lRemon stranten (Koorkerk) 10 ds Tjals- ma; Christelijke Gereformeerde Kerk 9.30 en 16.30 ds de Jonge; Gereformeerde Kerk Vrijge maakt 9.30 en 16.30 prof. te Vel de; Gereformeerde Gemeente Centrum9.30 en 18.30 ds Tanis 14 leesdienst; Middelburg-Zuid 9.30 en 19 leesdienst 14 ds Vis scher; Gereformeerde Gemeente in Ned. (Westerkerk) 9.30, 14 en 18.30 dienst; Evangelisch-Lu- therse Gemeente 10 dhr Kleij; Doopsgezinde Gemeente 10 ds Borren; Leger des Heils 9.30 bid stond 10 samenkomst; Zevende- dags-Adventisten (Doopsgezin de kerk) 11 dhr James; Baptis ten Gemeente 10 br. Koster; Pinkstergemeente 11.30 dienst; Evangelie Gemeente (De Wijn gaard, CTS) 9.30 dienst; Volle Evangelie Bethel Kerk (geb.'t Zand) 16 dienst; Rafaèl gemeen schap Eleos 9.30 dienst; Rooms- Katholieke Kerk Petrus-en Pau- luskerk 10; De Hoeksteen 11.30; Huize St. Wïllibrord zat. 17; Nieuw- en Sint Joosland Neder lands Hervormde Kerk 9 dhrj van Leerdam; Oostkapelle Ne-j derlands Hervormde Kerk 10 dsi van Tuyll van Serooskerken 19| ds Boomer; 8.45 duits-evangeli sche dienst in Zionskerk; Gere formeerde Kerk 10 ds Ritsema 19 ds Verweij; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 16.30 ds Roo se; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 15 ds Paul; Oost-Souburg Hervormd/Gereformeerd (Ka- j naalstraatkerk9.30 en 19 ds van Schaik; De Zoute Viever 19- da Ridder-van Meggelen; Ge redja Kristen Maluku Selatan dij Belanda 17 Pdt Papilaja-Alfons; Nieuw-Apostolische Kerk 9.30; en 16 dienst; wo 20 dienst; Pink-: stergemeënschap Shalom (Van] Doornlaan 40) 14.30 dienst; Rooms-Katholieke Kerk Marti- nuskerk 10; Ritthem Neder-j lands Hervormde Kerk 10.30 ds; Nennie; Serooskerke Neder-' lands Hervormde Kerk 10 ds van Boven; Gereformeerde Kerk 10 ds v.d. Linde; Sint-Lau- rens Nederlands Hervormde Kerk 10 mevr. Matthijsse; Veere Nederlands Hervormde Kerk 9.30 ds Lukasse 15.30 ds Paulus; Vlissingen SOW-gemeente St.- Jacobskerk 9.30 ds de Boer; Open Hof 9.30 ds Schoorel; De Schaapskooi 9.30 ds Blauw; Ter Reede 19 ds v.d. Wal; Ziekenhuis Walcheren 10 ds Boomer; Christelijke Gereformeerde Kerk 9.30 ds v.d. Wal 16.30 ds Hardeman; Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 9.30 en 16.30 stud, van Dijk; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 16 leesdienst; Hersteld Apost.Zendingsge- meente 10 en 17 dienst; Angli caanse Kerk (kapel zeemans huis Scheldepoort) 10.30 mor ning prayer; Zevendedags-Ad- ventisten (herv.kerk O.Sou burg) 9.30 dhr James; Pinkster gemeente 15 pred. Hanegraaff; Volle Evangelie Gemeente Be- réa) 10 dienst; Apostolisch Ge nootschap 9.30 dienst; wo 20 dienst; Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste da gen 10 dienst; Christelijk Cen trum Zeeland Faraday weg 10.30 dienst; Rooms-Katholieke kerk Lieve Vrouioekerk zat. 19, zon. 9.30; Open Hof 11.15; Ter Reede zat. 17; Vrouwenpolder Nederlands Hervormde Kerk 10.30 dhr van Es (SOW): Gerefor meerde Kerk 9.30 dhr van Es (SOW); Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 8.45 en 10.30 ds v.d Laan 14.30 ds Roose; Westkapel le Nederlands Hervormde Kerk 9.30 ds Spaans; 19 ds Sinte Maar tensdijk (SOW-dienst in 'Be thel'); Gereformeerde Gemeente 9.30 en 18.30 ds Mondria 14 lees dienst; Vrije Evangelische Ge meente 9.30 dhr v.d. Vrie; Zoute lande Nederlands Hervormde Kerk 9.30 ds Boekesteijn; 10 re- creatiedienst in De Boshut (Duinweg); van onze verslaggever VLISSINGEN - 'Speelstad moet blijven! Speelstad moet blij ven!', galmde het vrijdag uit ve le kinderkelen in het stadhuis van Vlissingen. In een van de commissiekamers zetten de jon ge actievoerders hun strijd kreet kracht bij door met de handen op de tafel te slaan. Ver volgens zongen ze wethouder C. de Keijzer toe op de melodie van 'Ademloos': „Waardeloos, Wij zijn nu heel boos. Steeds maar weer dezelfde smoes, Dit wordt echt een koude douche, Voor jou!" Het vakantieproject Speelstad, waar kinderen tussen de vier en twaalf jaar hutten mogen bou wen en allerlei andere activitei ten kunnen doen. dreigt na bijna 25 jaar te verdwijnen. Het bun kerterrein aan de Langeleen- weg, waarop Speelstad elk jaar verrijst, wil de gemeente binnen enkele jaren gaan ontwikkelen. De ideale locatie voor het pro- Open dag bij reddingsbrigade KLOOSTERZANDE -~De Red dingsbrigade Kloosterzande houdt morgen, zondag, open huis van 13.30 tot 17.30 uur aan de strandpost in Kerkpolder. Het publiek krijgt allerlei de monstraties te zien. Ook wordt uitgelegd hoe de brigade werkt. Bezoekers kunnen meedoen aan enveloppe trekken en bonenra den. Er zijn stickers en dona- teurskaarten te koop. Met hon- gerigen en dorstigen is rekening gehouden. Politie stopt drankrijders HOEK - Ademanalyse wees in de nacht van woensdag op don derdag uit dat een 23-jarige au tomobilist uit Terneuzen te veel gedronken had. De man reed rond hall' twee over de rijksweg N61 bij Hoek. De blaastest gaf een promillage van 0,8 aan. Een 22-jarïge automoibliste uit Zelzate overkwam donderdag morgen om vijf uur hetzelfde lot. Ook zij blies een alcoholpromil lage dat hoger dan het maxi mum van 0,5 lag, namelijk 0,7. Zij kreeg geen dagvaarding, zo als de Terneuzenaar, maar wel een boete van 350 gulden. ject verdwijnt daarmee. Een nog groter probleem zijn de financiën. De Commissie So ciaal-Cultureel Werk wil vol gend jaar niet meer dan 25.000 gulden besteden aan de verschil lende vakantieprojecten in Vlis singen. Dit jaar heeft alleen Speelstad al een budget van 31.000 gulden. Vorig jaar was dat zelfs bijna 36.000 gulden. Boven dien zijn de kosten van het pro ject sterk gestegen. Vooral door dat het gebruikte hout niet meer mag worden verbrand maar in containers moet worden afge voerd, zijn de uitgaven fors toe genomen. Het dreigende einde drukte dit jaar een zware stempel op Speel stad. Vanaf de opening, afgelo pen maandag, hebben de kinde ren, ouders en medewerkers massaal op papier gezet waarom Speelstad moet blijven. Het re sultaat was een uitpuilende map vol noodkreten, die wethouder De Keijzer - hij verving zijn col lega en portefeuillehouder so ciaal-cultureel werk Poppe-De Looff - vrijdag in ontvangst nam. De Keijzer, die maandag ook al present was bij de opening, noemde de leus dat Speelstad moet blijven 'iets waar wij ook van uitgaan'. „Binnen het col lege vinden wij dat de formule van Speelstad een goede is. De map laat ook zien dat er heel veel behoefte is aan zo'n week middenin de vakantie waarin kinderen eens wat anders kun nen gaan doen. Ook dingen die normaal meestal niet mogen, zo als hutten bouwen." De Keijzer zei verder belang te hechten aan het aantal deelnemers. Dit jaar waren dagelijks tussen de vier en vijfhonderd kinderen op het bunkerterrein te vinden. Garanties voor het voortbe staan van Speelstad kon de wet houder echter niet geven. „Het zal, denk ik, vooral een verhaal worden bij de begrotingsbehan deling." Hij wees er wel op dat de gemeente de Commissie Sociaal- Cultureel Werk (SCW) als geheel subsidieert. Hoe dat geld over de verschillende onderdelen wordt verdeeld, is in eerste instantie een zaak van het SCW-bestuur. De Keijzer stelde voor om samen met dat bestuur en de medewer kers van Speelstad om de tafel te gaan zitten en 'goed overleg' te voeren. „En misschien moeten wij ons wel gaan bemoeien met de verdeling van de SCW-gel- den." Wethouder C. de Keijzer (rechtsachter) luisterde welwillend naar het protestlied, maar kon aan de onzekerheid over het voortbestaan van Speelstad geen einde maken. foto Lex de Meester 3 EN 4 AUGUSTUS 1996 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen: Vlissingen, zat. 0.00-24.00 uur: J.M.G. Roebroeck en E.R. van Russen Groen, Singel 11, tel. (0118)412225. zon. 0.00-24.00 uur: B. Bosch, Badhuisstraat 81,tel. (0118) 412233. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30- 18.00 uur. Middelburg, vrij. 17.00-zat. 23.00 uur: F. J. Heere, J. H. Huyssenstraat 15, Middelburg, tel. (0118)639933. zat. 23.00-zon. 23.00 uur: F. J. J Buijtendijk, Noordweg 353, tel. (0118)639933. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30- 18.00 uur. Gezondheidscentrum Middel burg-Zuid, Souburg, Nieuw- land en Arnemuiden, N. Kap- teyn, Lekstraat 6, Oost-Sou burg, tel. (0118)461630. zon. 0.00-24.00 uur: J. Visser, Wachttoren 19. Middelburg, tel. (0118)627664. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30- 18.00 uur. Gapinge, Grijpskerke, Oostka pelle, Serooskerke, Vrouwen polder, Veere en Zanddijk: R. Ubels en M. J. J. Helmes, 't Plein 2, Serooskerke, tel. (0118) 591212. Domburg, Aagtekerke, Westka pelle, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur: W. Spekhorst, J.W. Schuurman straat 6, Domburg, tel. (0118) 581271. Meliskerke, Zoutelande, Kode- kerke en Biggekerke, vrij. 18.00- zon. 24.00 uur: P.K. Noorlander, Middelburgsestraat 94, Koude kerke, tel. (0118) 551231. Biggekerke en Meliskerke (art sen Bouwense en Stutterheim): vrij. 18.00-ma. 08.00: zaterdag B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. (0118) 552190, zon. A. Stutterheim, Rapen- burgweg 4, Meliskerke, tel. (0118)561760. Tandartsen: Walcheren: P. H, E. Cappen- berg, Open Hof/Alexander Go- gelweg 59, Vlissingen, tel. (0118) 465557. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Pa- tiénten tandarts P. van Mal- land; praktijknummer bellen. Verloskundigen: Vlissingen, vrij. 09.00-ma. 09.00 uur: S. v.d. Kaaden, tel. (0118) 471140. Middelburg, vrij. 20.00-zon. 20.00 uur: S. K. Boot, Segeersin- gel 120, tel. (0118) 639865. Dierenartsen: Landbouwhuisdieren: tel. (0118)633803. Kleine huisdieren: A.L. Hoog veld en R.B.M. Meesters, Korte Noordstraat 61, Middelburg, tel. (0118)637077. Spreekuur 11.00-12.00 en 17.00- 18.00 uur. Dierenartsen praktijk 'Oostka pelle': Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle, landbouw huisdieren tel. (0118) 581443, ge zelschapsdieren tel. (0118) 582985. Dierenarts A. Meijns: Oostka- pelseweg 12, Grijpskerke, tel. (0118)593060. Dierenartsenpraktijk Melisker ke: R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118)592838. Apotheken: Middelburg: L. v. d. Boogert, Vrijlandstraat 79, tel. (0118) 627471. Vlissingen: J. M. H. v. d. Sande, Badhuisstraat 30-34, tel. (0118) 412066. Thuiszorg: Walcheren: tel. (0118) 411877 (wijkverpleging); tel. 0118) 413880 (gezinsverzorging). van onze verslaggever VLISSINGEN - Het beeld keert elk jaar terug. Op de eerste vrij dagavond in augustus schuifelt een onafzienbare rij kooplusti gen langs de tweehonderd kraampjes op de Vlissingse Midzomernachtmarkt in Vlis singen. Tegelijkertijd probeert eenzelfde onafzienbare rij au to's wanhopig een vrij parkeer- plekje te vinden. De standhou ders spinnen er garen bij. De Vlissingse Midzomernacht markt lijkt jaar op jaar drukker te worden. Op sommige momen ten wreekt die enorme toeloop zich. Zeker op het eind - richting Wooldhuis - als de mensenmas sa moet keren, ontstaat irritatie. Mensen lopen tegen de stroom in, trappen op eikaars tenen of geven elkaar stiekem een por in de rug. Wie tweemaal de Midzo mernachtmarkt over wil, moet over engelengeduld beschikken. Vrijdagavond was het weer ou derwets voetje voor voetje voor uit komen. Waarom de Midzomernacht zo'n grote schare mensen op de been brengt, blijft een raadsel. T- shirts, een bak filet, haarspelden of lingerie zijn ook op de gewone weekmarkt te koop. Het is voor al de plaats - de langgerekte boulevard - die het geheel een unieke uitstraling geeft. Wie oog heeft voor schoonheid moet maar eens de moeite nemen om op een bankje te kümmen; het beeld van tienduizenden men sen die in de schemering langs de kraampjes wandelen keert maar één keer per jaar terug. Met duizenden kwamen ze er dit jaar weer op af: niet op de frieten, de haarspelden or andere waren, maar op die unieke combinatie van een markt onder de sterren langs de mooie Vlissingse boulevard. foto Le* de Meester

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 16