Toernooi zonder glans en sterren eurn 96 PZC BÜT096 tour de trance Tevreden Duizenden Duitse fans de straat op Ruud Gullit is blij sport Het echte spel wordt gespeeld door officials en tafelgeleerden tour in cijfers J MAANDAG 1 JULI 1996 14 van onze verslaggever Henri van der Steen LONDEN' - Eigenlijk had Enge land zich kandidaat gesteld voor het WK van '98; net als de Fransen. Dus moest er een deal- tje gedaan worden: Frankrijk het WK van '98, Engeland het EK van '96. Voetbal lijkt wel po litiek geworden, het echte spel wordt tegenwoordig gespeeld door officials en tafelgeleerden. De voetballers en trainers leve ren voornamelijk prulwerk en verkopen prietpraat. Moedeloos is het woord dat bij het gevoel past om het EK van Engeland te beschrijven. Geen sterren, geen grote elftallen, geen goals uit vrije trappen, so wieso weinig goals. Vier kwartfi nales en twee halve finales brachten welgeteld zes goals; in elf uur voetbal is dat nog geen goal per anderhalf uur. Voetbal als de dood in de pot. Oranje maakte het nog bonter dan gemiddeld: zes en een half uur spelen - klungelen voorna melijk - en drie goals. Cruijff, Bergkamp en Kluivert scoor den, dat was alles. Witte boorden Het lijken de mannen met de witte boorden die vandaag de dag bepalen hoe het spel ge speeld wordt. De officials die de scheidsrechters instrueren, de officials die bepalen dat de Duit sers gerust nog wat extra spelers mogen laten komen, de officials die de spelregels veranderen en de officials die de ene keer wel en de andere keer niet ingrijpen als de sport in diskrediet wordt ge bracht. Want waarom werd Stoichkov niet aangepakt voor zijn bevestiging dat hij racisti sche taal had uitgeslagen tegen Frankrijk met het brutale argu ment dat iedereen dat doet! Geel voor een lichte overtreding, geen rood voor Köpke die Casi- raghi onderuit haalde, niemand die het nog kon volgen. Sundell blunderde? Sundell mocht ge woon nog een wedstrijd fluiten! De scheidsrechters maakten fouten, maar de officials maak ten het nog bonter. Zij hebben robotten gemaakt van arbiters. Van der Ende moest naar huis, want hij was iets te dik voor de kwartfinales. Dat de Hagenaar perfect had gefloten, maakte niet uit; als je haar maar goed zit, heb je meer kans op leuke wedstrijden... Uitslag proloog 1. Zulle (Zwi/ONC) 9.4 km in 10.53 tgem. snelheid 51,822 km'ui 2 Boardman (GBr/GANi 0.02 3. Berzin (Rus/Gew)) 0.03 4 Olano (Spa/Map) 0.07 5. Rominger (Zwi/Map) 0 10 6. Riis (Den/Tell 0 11 7. Indurain (Spa/Bani 0.12 8. Jalabert (Fra/ONC) 0 15 9. Mauri (Spa/ONC) 0.21 10 Gontsjenkov (Rus/Ros) 0.22 11. Christophe Moreau (Fra/Fes) 0.24, 12 Armstrong (VSt/Mol), 13 Francis Moreau (Fra/GAN) 0.25, 14. Dekker (Ned/Rab) 0.26, 15. Virenque (Fra/ Fes) 0.27, 16. Garmendia (Spa/ONC), 17 Jonker (Aus/ONC), 18. Gualdi (Ita /Pit), 19. Bruyneel (Bel/Rab), 20. Elli (Ita/Mag) 0.28,21. Seigneur (Fra/Gan) 0.29, 22. Savoldelli (Ita/Ros), 23. Mon- cassin (Fra/Gan), 24. Stephens (Aus/ ONC) 0.30.25. Skibby (Den/TVM). 26. Mane (Fra/AGR), 27 Durand (Fra/ AGRl, 28 Ekimov (Rus/Rab), 29. Magnien (Fra/Fes) 0.31. 30. Escartin (Spa/Kei), 31. Breukink (Ned/Rab), 32 Tsjmil (Oek/Lot), 33 Lino (Fra/ Ros) 0.32, 34. Cuesta (Spa/ONC), 35. Guerihi (Ita/Plt) 0 33, 36. Hamburger (Den/TVM), 37. Ullrich (Dui/Tel). 38 Brochard (Fra/Fes) 0.34, 39 Heulot (Fra/GAN) 0 36. 40 Zanini (Ita/Gewi, 41 Sierra (Spa/ONC). 42. Gotti (Ita/ Gewi, 43 Fincato (Ita/Ros0.37. 44 Cattai (Ita/Ros). 45. Brasi (Ita/'Plt). 46. Sorensen iDen/Rab). 47 Diaz Za- bala (Spa'ONC) 0 38,48 Bertolim (Ita .Brei. 49 Jaskula (Pol/Brei. 50. Belli (ItaPani. 51. Lesmewski (Pol/Aub) 0.39. 52. Rous (Fra/GAN53 Lutten- berger (Oos/Cari 0 40. 54 Richard (Zwi/Mag) 0.41,55 Pontier (Fra Aub), 56. Tali i Ila/Map). 57. Boogerd (Ned/ Rab). 58 Chiappucci ilta'Car) 0 42. 59 Frattini iIta/Bre)0 43.60 Oegroe- mov iRus'Rosi. 61 Mattan iBeLLoti, 62 Bouvard (Fra/Lot) 0 44. 63 Van Petegem (BeLTVM), 64 Dufaux (Zwi /Fes). 65 Cenghialta (Ita/Gew) 0 45. 66. Den Bakker (Ned/TVM) 0.46, 67 Aldag i Dui/Tel). 68. Baldato (Ita' Mag). 69 Rodrigues (Por/Ban). 70. Piccoli (Ita'Bre) 0.47. 71 Camenzind (ZwL'Pam. 72 Bettin (Ita/Ref) 0.48.73. In zoverre heeft de UEFA succes gehad met haar politiek om fair play tot hoogste goed te verhef fen. dat er geen slachtpartijen zijn geweest; alleen Duitsland- Kroatie (met Sundell) liep enigs zins uit de hand. Schoppartijen als op het WK van '92 en '86 en '90 zijn echter achterwege geble ven. Er is echter meer verdwe nen: goed voetbal. Gecalculeerd Drie punten voor een overwin ning en het middel van 'sudden death' zijn geen succes geble ken. Nog meer dan eerst wordt er in het voetbal gecalculeerd. Is dat de coaches te verwijten? Je zou zeggen van wel, want zij ma ken opstelling en tactiek. De coaches staan echter onder zwa re druk, hun voetballeven wordt bepaald door uitslagen. Als het voetbal sterft, dan zeker ook de Fernandez Gines (Spa/Map), 74. Sau- grain (Fra/Aub), 75. Bottaro (Ita/ Gew), 76. Steinhauser (Dui/Ref), 77. Bourgulgnon (Fra/Aub) 0.49. 78. Ca- pelle (Fra/Aub), 79. Fondriest (Ita/ Ros), 80. Vanzella (Ita/Mot), 81. Kna- ven (Ned/TVM) 0.50, 82. Andreu (VSt /Mot), 83. Holm (Den/Tel), 84. Teys- sier (Fra/Aub), 85. Roux (Fra/TVM), 86. Saligari (Ita/Mag) 0.51, 87. Cenoli (Ita/Gew). 88 Gonzalez (Spa/Map), 89. Van Hyfte (Bel/Lot), 90. Hervé (Fra/Fes). 91. Finco (Ita/mag), 92 Mu seeuw (Bel/Map). 93. Boscardin (Ita/ Fes), 94. Thibout (Fra/Mot) 0.52. 95. Cabello (Spa/Kei). 96. Voskamp (Ned /TVM), 97. Sciandri (GBr/Mot). 98 Pi- store (Ita/Mag), 99 Henn (DuiTeli 0 53, 100. Hincapie (VSt/Mot), 101- Ferrigato (Ita/Ros), 102 Salvato (Ita /Ref), 103 Madouas (Fra/Mot), 104. Perona (Ita/Gewi. 105. Guesdon (Fra /Pit) 0 54, 106. Blijlevens (Ned/TVM), 107. Genty (Fra/Aub), 108. Pumar (Ven/Brei 0 55, 109. Peeters (Bel/ Map», 110 Wauters (Bel/Lot), 111 Talmant (Fra/Aub) 112 Echave (Spa /Map). 113 Buenahora (Col/Kei) 0.56, 114 Vasseur Fra/GAN i, 115. Cipol- lini (Ita/Sae). 116 Nelissen iNed/ Rab). 117 Zen (Ita/Ros) 0.57,118. Le- blanc (Fra/Plti, 119 Gelfi ilta/Bre). 120 Garcia i Spa/Fes) 0.58.121. Hepp- ner iDui/Tel), 122. Bolts (Dui/Teli. 123 Laurent (Fra/Agr). 124. Zaina (Ita/Cari. 125 Lelli (Ita/Sae) 0.59,126. Van Bon (Ned/Rab). 127 Jaermann iZwi/Mag), 128 Svorada (Tsj/Pani. 129. Kummer (DuLTeli, 130. Radaelli ilta/Brei 1.01, 131 Robin (Fra/Fesi. 132. Fois (Ita/Pan), 133 Spruch (Pol/ Pani 1 02.134 Simon (Fra/GAN). 135. Aparicio (SpaBan) 1.03, 136 Bartoli (ItaMag), 137. Kozlitine (Kaz/Lotto) 1.04, 138. Fagnini (Ita/Sae). 139. Mi- nali (Ita/Gewi 1 05, 140. Sunderland iAus/Lot). 141. Chiesa (Ita/Car), 142. Abdoesjaparov (Oez/Ref), 143 Frat tini (Ita/Gewi, 144. Bouyer (Fra/Agr) 1.06,145. Zberg(Zwi/Cart, 146 Alonso (Spa/Ban), 147. Gouvenou (Fra/Aub) 1.07.148. Zabel (Dui/Tel), 149. Lemar- chand (Fra/GAN) 1.09.150. Lietti (Ita Mag), 151. Scirea (Ita/Sae), 152. Bal- dinger (Dui/Plt). 153. Traversom (Ita /Car), 154. Colage (Ita/Ref) 1.10, 155 Prudencio Indurain (Spa/Ban). 156. Siboni (Ita/Car), 157. Ozers (LetMot) 1.11.158. Vidal (Spa/Kelt. 159. Arrieta iSpa/Bani. 160 Bramati ilta/Pan), 161 Camin (ItaBrei 1 12. 162. De Vries (Ned/Pll), 163 Pellicioli (Ita/ Car). 164 Biasci (Ita/Sae) 1.14. 165 Baronti (Ita/Pan). 166 Fleischer (Dui /Lot) 1 15.167 Uriarte (SpaBani, 168. Piepoli (Ita/Ref). 169. Imboden (Zwi Refi. 170 Bourgeot i Fra/Agr). 171. Oeslamine (Rus/Ref) 1 17, 172. Po- denzana (Ita/Car), 173 Oetsjakov (OekPlt), 174. Poelnikov (OekTVM) 1.18, 175 Delia Vedova (Ita/Brei, 176, Jimenez (SpaBan11 19. 177 Poli (Ita Sae>, 178 Lanfranchi (Ita/Mapi 1.20, 179 Aguirre(Col/Kei) 1 21.180 Colot- journalistiek. Erger nog dan in Nederland wordt, voetbal door de buitenlandse media slechts beoordeeld op basis van de uit slag. Sacchi werd aldus door nitwits en rare nationalisten voor ont slag voorgedragen nadat hij met Italië in de eerste ronde was ge struikeld. Nochtans had Italië zo ongeveer het beste elftal van het toernooi en speelde de ploeg enkele voortreffelijke wedstrij den. Sacchi heeft eerst bij AC Milan en later bij de nationale ploeg het Italiaanse voetbal ver anderd, van destructief naar of fensief. Hij zou moeten worden bejubeld, hij wordt echter ge hoond. Kon hij het helpen dat de zo begaafde Zola tegen Duits land een strafschop miste? Het EK van '96 was niet alleen het toernooi van het domme toe val, maar vooral van het matige voetbal. En de vaak nogal lege stadions. Rusland-Tsjechië werd 3-3. nergens vielen meer doelpunten. Het aantal toe schouwers: 10.000. En dat terwijl de organisatie een jaar geleden al bekend maakte dat alles uit verkocht was... Gelijk De wegblijvers hadden echter gelijk; dit EK was net zo teleur stellend als vier jaar geleden in Zweden. De defensies overheer sten, de aanvallers waren te be perkt in aantal om succes te heb ben. Spanje, Frankrijk, Neder land, Schotland, Zwitserland hadden de grootste moeite een goaltje maken, de Turken gin gen zelfs naai' huis zonder een enkel doelpunt tot stand te heb ben gebracht. De systemen klinken nochtans uiterst interessant: 3-5-2.3-4-3,4- 5-1. Het. is allemaal lood om oud ijzer. Coaches kletsen over orga nisatie, discipline, taken en de nul houden. In de herinnering blijven enkele prachtige goals, in de herinnering blijft vooral een rijstebrij aan wedstrijden die zich grotendeels op het mid denveld afspeelden. Daar regeerden de types-Eilts, de zagers en brekers. Eilts was geweldig, maai- Zidane. Cami- nero, Onopko. Stoichkov. Del Piero, Bergkamp. Hagi en Gas- coigne hadden zeker zo geweldig moeten zijn. Het kwam er niet van. De een was sneller thuis dan de kaarten die hij had ver stuurd, de anderen faalden of kwamen vanwege het belang van het collectief niet tot was dom. Gevreesd moet worden dat de officials zich straks zullen laten verleiden tot exentrieke regeive- randeringen om open voetbal af te dwingen: elke vijf minuten een speler van het veld halen in de verlengingen, dat soort flau wekul. Wat er moet veranderen is de mentaliteit die vooral lef ontbeert. Lef van coaches en be- stuurderen (om hun coaches rugdekking te geven). Het voet bal moet worden teruggegeven aan spelers en publiek. Dit was een EK waarin het er uit eindelijk om ging met opgehe ven hoofd naar huis te gaan, het winnen van de hoofdprijs was toch niet de hoofdzaak. Dat was wel vooraf door twaalf ploegen geroepen. Pech, onkunde en laf heid bedierven echter het feest. Het voetbal kwam naar huis. maar de douche bleek koud: op nostalgie alleen kan geen relatie teren. Vijftig penalty's tijdens Euro'96 LONDEN - Het EK voetbal in Engeland was het toernooi van de strafschoppen. In totaal is tijdens Euro'96 precies vijftig keer van elf meter aangelegd. Acht keer gewoon in de wed strijd. 42 maal in de tweede fase. Dat waren noodzakelijke reek sen omdat de stand ook na twee keer een kwartier verlenging gelijk was. In de wedstrijd werd twee keer gemist van elf meter, door de Schot McAllister en de Italiaan Zola. In de series misten de Spanjaarden Hierro en Nadal, Seedorf uit Nederland, de En gelsman Southgate en de Frans man Pedros. Het Europees kampioenschap in Engeland was onder meer het toernooi van de arbitrale dwalingen. Zo werd de handsbal van John Collins van Schotland (links) in het duel met Nederland niet geconstateerd door de Zweedse scheidsrechter Sundell. foto EPA ti (Fra/Agr), 181. Montoya (SpaMot) 1.22, 182. Cubino (Spa/Kei), 183 Mu- noz (Col/Kei) 1.23,184. Fornaciari (Ita /Sae), 185. Miranda (Spa/Ban) 1.24, 186. Previtali (Ita/Pan), 187. Donati (Ita/Sae) 1.25. 188. Arnould (Fra/Agr) 1.26.189. Castelblanco (Col/Kei) 1.27, 190. Piziks (Lit/Rab), 191. Imanaka (Jap/Pit) 1.30, 192. Roscioli (Ita/Ref) 1.32,193. Vermote (Bel/Agn 1.34, 194. Masdupuy (Fra/Agr), 195 Farazijn (Bel/Lot) 1.37.196. Gonzalez (Col/Kei) 1.40, 197. Calcaterra (Ita/Sae) 2.16. Conti (Ita) niet gestart. Bolts, 106. Durand, 107. Ozers, 108. Bourguignon, 109. Zanini, 110. Gues don, 111. Radaelli, 112. Gasas, 113. Farazijn, 114. Lelli, 115. Jaskula, 116. Frattini, 117. Breukink, 118. Zen, 119. Boscardin, 120. Lesniewski, 121. Sali gari, 122. Poelnikov, 123. Stephens. 124 Pumar, 125 Oetsjakov, 126. Pie-, poli, 127. Bartoli, 128. Biasci, 129. Thi bout, 130. Perona. 131. Chiesa, 132. Leblanc, 133. Fleischer, 134. Bottaro, 135. Lietti. 136 Magnien, 137 Pistore, 138. Cattai, 139. Genty, 140. Forna ciari, 141. Pellicioli, 142. Lanfranchi, 143 Zberg. 144 Scirea. 145. De Vries. 146. Baldinger. 147. Vasseur, 148. Imanaka. 149. Nelissen, 150. Laurent. 151. Wauters. 152. Sunderland. 153. Van Hyfte, 154 Armstrong, 155. Cuesta, 156. Siboni, 157. Bouyer, 158. Vanzella, 159. Frattini, 160. Salvato. 161 Aguirre. 162 Hervé, 163. Mon toya, 164. Vidal, 165. Baronti. 166. Castelblanco, 167. Garmendia. 168. Cabello, 169 Kozlitine, 170. Munoz, 171. Podenzana, 172 Alonso, 173. Teyssier. 174. Aparicio. 175. Finco, 176. Donati, 177. Chepe Gonzalez, 178. Bertolini, 179 Vedova, 180. Pon tier. 181. Jimenez, 182. Simon 1.15, 183. Miranda 1.59, 184. Colotti 3.35, 185. Masdupuy, 186. Oeslamine 9.42, 187 Roscioli. 188. Andreu, 189. Cu bino. 190. Kummer. 191. Mane, 192. Steinhauser. 193 Imboden, 194. Gel fi. 195 en laatste Abdoesjaparov. Uit gevallen: Buenahora (Col) Uit koers genomen: Previtali (Ita). 114. Hervé, 115. Finco, 116. Boscar din, 117. Thibout 1.26, 118. Cabello, 119. Pistore, 120. Salvato 1.27,121. Pi ziks, 122 Perona, 123. Guesdon 1.28, 124. Genty, 125. Pumar 1.29, 126. Wauters, 127. Echave, 128 Uriarte 1.30,129. Vasseur, 130. Bourgeot, 131. Nelissen, 132 Zen 1.31, 133. Leblanc, 134. Casas 1.32, 135. Bolts, 136. Lau rent, 137. Lelli 1.33,138. Poli 1.34,139 Radaelli 1.35. 140. Robin. 141. Apari cio 1.37, 142. Bartoli, 143. Kozlitine 1.38, 144. Sunderland 1.39, 145. Chiesa, 146. Frattini, 147. Bouyer 1.40, 148 Zberg, 149. Alonso. 150. Le- marchand 1.43. 151. Lietti. 152. Sci rea. 153. Baldinger. 154. Siboni 1 44, 155. Ozers 1 45, 156. Vidal. 157. Ar rieta, 158. Bramati. 159. De Vries 1.46. 160. Pellicioli, 161 Biasci 1.48, 162. Baronti, 163. Fleischer 1.49, 164. Pie poli. 165. Podenzana 1.51.166. Oetsja kov, 167. Poelnikov 1.52,168. Vedova, 169 Jimenez 1.53, 170. Lanfranchi 1.54, 171. Aguirre 1 55. 172. Montoya I.56,173. Munoz 1.57, 174 Fornaciari, 175. Donati 1.59, 176. Arnould 2.00, 177. Castelblanco 2.01. 178. Imanaka 2.04, 179. Vermote 2.08, 180. Farazijn 2.11, 181. Chepe Gonzalez 2.14. 182. Calcaterra 2 31. 183. Miranda 3.23. 184. Colotti 4.56, 185. Masdupuy 5.09. 186. Marie 10.12. 187. Steinhauser 10.30, 188. Andreu 10.32, 189. Gelfi 10 39, 190. Kummer 10.41. 191. Ab doesjaparov 10.45. 192. Imboden 10.57, 193. Oeslamine 10.59. 194. Cu bino 11.04. 195. en laatste Roscioli II.14. Algemeen klassement Puntenklassement 1 Zulle 5.10.54 AlexZülle 2ETAPPE MAANDAG 1 JULI 247,5 km Etappe-uitslag 1. Moncassin 209 km in 5.00 01 (gem. snelheid 41,798 km/ui 2. Blijlevens z.t. 3. Svorada z.t. 4. Minali z.t. 5. Zabel z.t. 6. Baldato z.t. 7. Piziks z.t. 8. Colagè z.t 9. Capelle z.t. 10. Traversonic z.t. 11 Mattan, 12. Sörensen, 13. Mu seeuw, 14. Tsjmil, 15. Savoldelli, 16. Jalabert. 17 Gualdi, 18. Hincapie, 19. Ziille, 20. Oegroemov, 21. Chiappuci, 22. Camin, 23. Mauri, 24 Dufaux, 25 Miguel Indurain. 26. Richard. 27. Heulot, 28. Riis, 29. Ullrich, 30. Olano, 31. Dekker, 32. Berzin, 33. Cenoli. 34, Henn, 35 Fagnini. 36. Skibby. 37. Ci- pollini, 38. Spruch 0.07, 39 Rominger 0.09,40. HeppnerO 11.41 Belli, 42. Vi renque. 43. Van Bon, 44. Ferrigato, 45. Van Petegem. 46 Ekimov 0 14,47 Madouas 0 15, 48. Luttenberger. 49 Gotti. 50. Voskamp. 51 Cenghialta, 52 Tafi, 53 Poli, 54 Bouvard. 55 Boardman. 56 Zabala, 57 Zaina, 58. Camenzind. 59 Uriarte, 60 Fincato. 61 Prudencio Indurain. 62. Fon driest. 63. Piccoli. 64 Sciandri, 65. Den Bakker, 66. Jaermann. 67 Holm. 68 Lino. 69. Bruyneel. 70 Bettin. 71. Peeters, 72 Elli, 73 Seigneur, 74 Al- dag. 75 Rodrigues. 76 Arsenio Gon zalez. 77. Calcaterra. 78. Jonker. 79. Rous. 80. Talmant. 81 Gouvenou. 82 Brassi. 83 Bourgeot. 84 Hamburger. 85 Fois. 86 Guenni 0 34, 87 Bro chard. 88 Gontsjenkov. 89. Christop he Moreau. 90. Escartin. 91 Robin. 92. Boogerd. 93 Echave, 94. Arnould. 95 Arrieta. 96 Gines. 97 Saugrain. 98 Sierra 99. Knaven. 100 Vermote. 101 Lemarchand, 102. Francis Mo reau. 103. Roux. 104 Bramati, 105. 1 Zülle 2. Berzin 3. Olano 4. Moncassin 5. Riis 6. M Indurain 7 Jalabert 8. Boardman 5.10.54 0.03 0.07 0.09 0.11 0 12 0.1-5 0.17 9 Rominger 019 10 Mauri 0.21 11. Dekker 0.26, 12. Gualdi 0.27, 13. Savoldelli 0.29, 14. Skibby 0.30, 15. Tsjmil 0 31,16. Ullrich 0.33,17 Heulot 0 36, 18. Sörensen 0.37, 19. Virenque 0 38, 20. Svorada 0.39. 21. Richard 0.41, 22 Chiappucci 0.42, 23. Blijle vens, 24. Jonker, 25. Bruyneel, 26 Oe groemov 0.43, 27. Mattan, 28. Elli, 29. Seigneur 0.44, 30. Dufaux, 31. Eki mov, 32 Cerioli 0,45, 33. Baldato 0.46, 34. Lino 0.47, 35. Hamburger 0.48, 36. Capelle 0.49, 37. Belli, 38. Gotti 0.51, 39. Museeuw 0.51,40. Fincato 0.52,41. Brasi, 42. Zabala 0.53, 43 Henn, 44. Hincapie, 45 Rous 0 54. 46. Lutten berger 0.55, 47. Van Petegem, 48. Gontsjenkov 0.56, 49. Cipollmi, 50. Tafi, 51 Traversoni 0.57.52. Christop he Moreau 0 58, 53 Armstrong, 54. Bettin 0.59, 55 Bouvard. 56. Francis Moreau, 57. Cenghialta 1.00, 58. Den Bakker 1.01, 59. Garmendia, 60. Al- dag, 61 Rodrigues, 62 Piccoli 1 02. 63 Camenzind. 64. Stephens 1.04, 65. Fagnini, 66. Ferrigato, 67. Durand, 68 Frondriest. 69 Magnien 1.05, 70. Minali. 71 Escartin. 72. Holm. 73. Breukink, 74 Arsenio Gonzalez 1.06, 75 Cuesta. 76 Guenni 1.07.77. Zabel. 78. Voskamp. 79. Sciandri, 80. Bro chard 1 08. 81 Madouas. 82. Heppner 1 09. 83 Spruch. 84. Colagé 1.10. 85. Van Bon. 86 Zanini. 87 Sierra. 88 Peeters. 89 Talmant. 90. Cattai 1.11. 91. Camin 1.12. 92 Bertolini, 93. Jas kula. 94 Lesniewski 1 13. 95 Zaina. 96 Jaermann 1.14. 97. Pontier 1.15, 98. Boogerd. 99 Fois 1.16. 100 Frat tini 1.17. 101. Simon. 102 Gines 1.22. 103 Saugrain. 104 Gouvenou. 105. Bottaro. 106 Bourguignon 1.23. 107. Vanzella. 108. Knaven 1.24,109. Teys- sier. 110 Roux. 111 Saligari 1.25,112. Van Hyfte. 113. Prudencio Indurain. 1 Svorada (Tsj) 38. 2. Moncassin (Fra) 35.3. Blijlevens (Ned) 30.4. Tra versoni (Ita) 28. 5 Minali (Ita) 24. 6. Zabel (Dui), Zülle (Zwi) 22. Dagploegenklassement 1. Rabo 15.00.03, 2. ONCE. 3 Tele kom, 4. Gewiss, 5. Mapei 0.09, 6. Ros- lotto 0.11, 7. TVM. [Algemeei^classemen^^ 1 ONCE 15.33.18, 2. Mapei 0.31, 3. GAN 0.35,4. Gewiss 0.39,5. Rabo 0.47, 6. Telekom 0.54, 8. TVM 1.22. |^ongerer^klassemen^J Eerste etappe: 1. Blijlevens 5.00.01, 2. Traversoni (Ita). 3. Mattan (Bel). 4. Savoldelli (Ita). 5. Hincapie (VSt), 6. Heulot (Fra). Algemeen 1 Savoldelli 5 11.23,2 Ull rich (Dui) 0.04, 3 Heulot (Fra) 0 07, 4. Blijlevens 0.13, 5. Mattan 0.14. 6. Ce rioli (Ita) 0.16 Previtali uit koers genomen DEN BOSCH (ANP) - De Ita liaan Sergio Previtali is gisteren door de jury uit koers gezet. Dat gebeurde omdat de 27-jarige neo- prof zich tijdens de eerste etappe van Den Bosch naar Den Bosch had laten meetrekken door de ploegleidersauto. Naast de uit sluiting is Previtali ook vijftien dagen geschorst. De ploegleider van Panaria kreeg een boete van 600 gulden. ,1; ^^HERTOGENBOSCH Turnfiout-'" Antwerpen Sint-Niklaas -1 Kluisberg „TDotlenijs !/Roubalx WASQUEHAL •S-HERT0GENB0SCH D WASQUEHAL l S-HERTOGENBOSCH i Tilburg l Goirle I Turnhout i Antwerpen i Sint-Niklaas i Gent i Waregem i Kluisberg i Dottemjs i WASQUEHAL De tweede etappe gaat van Ne derland via Belgie naar Frank rijk. Met passages van Antwer pen. Sint-Niklaas. Gent en Wa regem. de Kluisberg over naar het Franse noorden. Het is met een de langste vlakke etappe, maar zonder kasseien. Ook voor de sprinters. Start 11.20 u, finish 17.06 u. Wie is er, na Euro 96, hele maal tevreden? De Engelse belastinginspecteur, op zeker. Ruim 150 miljoen wijzer gewor den van het lederen Euro-mon ster. En een groot aantal pub houders in Euro 96-steden. Zij zagen als er een bal in de buurt was hun omzet verdrievoudigen. In hun kielzog komen de bier brouwerijen en de souvenir-ver- kopers, de hoteliers, de lucht vaartmaatschappijen en het En gelse fabriekje dat de witte vlag gen met het rode kruis van St. Joris prodziceert. Ik vergeet er allicht een stel, maar dat is in dit geval niet erg. Laat u niks wijsmaken, het aan tal ontevredenen is veel en veel groter. Veertien miljoen Neder landers bijvoorbeeld. Maar ook de Engelsen. Die zijn vooral op gelucht. Het toernooi verliep over het algemeen voortreffelijk, de voorspelde geweldsuitbar stingen bleven beperkt tot Jikse vernielingen na de uitschake ling van Engeland in de halve fi nale. Opluchting is er ook omdat het team die halve finales be reikte. „De wereld heeft weer respect voor ons", juichte een krantencommentator. Maar te vredenheid? Die ivas er pas ge komen als Tony Adams en zijn helden op Wembley in de finale ivaren verschenen. Het nuchtere deel van de natie realiseert zich terdege dat als God geen Engels man was geweest Terry Vena- bles al in de kioartfinales tegen een Spaanse knock-out was op gelopen. De Engelse voetbalbond heeft ook weinig reden tot tevreden heid. De eerste berichten over een fikse financiële kater zijn er al, vooral opgelopen door de 25 miljoen pond die moest worden uitgegeven aan veiligheidsvoor zieningen. Op het UEFA-congres zaterdag was penningmeester betaald voetbal Gerard Bouwer wél tevreden: hij beveiligde Euro'2000 dankzij de Neder landse overheid voor het luttele bedrag van 1,4 miljoen gulden. Wellicht veroorzaakt dat weer ontevredenheid bij een aantal belastingbetalers. De voetbal liefhebbers hebbeji eveneens iveinig reden tot juichen. Euro'96 was zeker geen spran kelend toernooi. Het aantal ivedstrijden waarin oppermach tige defensies en versterkte mid- denvelden met oeverloos ge schuif zwakke aanvalslinies uit schakelden was legio. Daarom moet. om de tevreden heid weer een kans te geven in het voetbal, een aantal drasti sche maatregelen worden geno men. Aangezien Jeu Sprengers Hans Geleijnse in het dagelijks bestuur van de UEFA is gekozen, is hij de man om ze voor 2000 ingevoerd te krijgeii. Jeu, „bij VVV komt er slechts paniek in de tent als het bier op is", op Europees niveau ligt dat ivat anders. Punt één: verbied elk gemarchandeer met de regels om Duitsers uit proble men te helpen. Twee: wijzig de spelregels zo dat tenminste drie aanvallers permanent op de helft van de tegenpartij moeten verblijven. Drie: vervang het scheidsrechterlijke trio door ro botten die geen schending van de regels ontgaat. Vier: ver plicht elk team om een professio nele multiculturele conflictbe heerser in de staf op te nemen. Zodat ook Nederland in 2000 eindelijk weer een goed figuur kan slaan. Dat levert minstens veertien miljoen tevreden men sen op. HAMBURG/PRAAG (DPA/ AFP) - De 'golden goal' van Oli ver Bierhoff heeft gisteravond in een mum van tijd de straten van de Duitse binnensteden doen vollopen. De derde Euro pese titel werd met luid gejubel in een stoet toeterende auto's begroet, in het hele land. In Berlijn verzamelden zich di rect na afloop van de finale op Wembley 10.000 mensen op de Ktirfurstendamm voor een feestje. Ook in Stuttgart, Mün- chen, Hamburg en Dortmund liepen de opgetogen voetbalfans te hoop in het centrum. In Dort mund zaten er alleen al 8000 lief hebbers n,aar de wedstrijd te kij ken op een reusachtig beel- scherm. In München overspoelden de aanhangers van de Mannschaft. die het duel vooral in de vele Biergarten hadden gevolgd, de Leopoldstrasse. In Stuttgart kwam het verkeer door de op tocht van auto's tot stilstand. In Hamburg was de Reeperbahn pleisterplaats. Tot ernstige inci denten kwam het niet. Bij rela tief onschuldige baldadigheden kneep de politie een oogje toe. De supporters in Praag droegen de nederlaag grootmoedig. On geveer 5000 jongeren verzamel den zich op het Wenceslav-plein in het oude stadshart. Ze schreeuwden .Bedankt, jon gens" en „Tsjechië, Tsjechië". Er werd overal vrolijk gezwaaid met rood-wit-blauwe vlaggen, blikjes bier en flessen champag- Gescandeerd werden vooral de namen van Karei Poborsky. de kleine prins, Dusan Uhrin, de trainer, maar ook Petr Kouba, de doelman die zo ongelukkig de inzet van Bierhoff in de verlen ging liet glippen. DEN HAAG (ANP) - Ruud Gul lit mag het komend seizoen zelf fris, creatief en aanvallend voetbal laten zien. De Nederlan der is dan speler-trainer bij Chelsea, in Londen. Gisteren nam hij afscheid van zijn tijde lijke baan als BBC'-commenta- tor. „Ik houd van creëren, van winnen. Niet van vernielen", zei Gullit in de rust over het af wachtende, Tsjechische spel in de finale tegen Duitsland. Gul lit verveelde zich. „Deze wed strijd wacht op een doelpunt." Waarna mede-commentator Alan Hansen droogjes opmerk te: „Elke wedstrijd wacht op een doelpunt." Na het doelpunt van Berger uit een strafschop brak de wedstrijd inderdaad min of meer open. Duitsland vocht terug en won. Gullit: „Je moet bewondering hebben voor de Duitsers. Zo doen ze het al tijd." Gullit haalde de Nederlandse, in voetbal avontuurlijke mentali teit aan. „Wij willen aanvallen. Ja. dan kun je natuurlijk een keer verliezen, Maar je moet ook plezier voelen als je speelt." In de studio van de NOS was Wil lem van Hanegem evenmin posi tief over het duel. „Op een mi nuut of tien na hebben we tij dens de eerste helft het toernooi Stuart Pearce neemt afscheid LONDEN (RTR/ANP) - Stuart Pearce heeft zijn afscheid als in ternational van Engeland aan gekondigd. De 34-jarige verde diger van Nottingham Forest vindt het na tien jaar en zeven tig interlands mooi geweest. „Ik wil zelf hel moment bepalen van mijn vertrek", zei hij. „En dat moment is nu aangebro ken." Pearce speelde tijdens het Euro pees kampioenschap in alle wedstrijden van Engeland mee. Hij benutte bovendien een straf schop in de beslissende series te gen Spanje en Duitsland. Pearce behoorde aanvankelijk niet tot de eerste keus van bondscoach Terry Venables. Een beenbreuk bij Graeme Le Saux hielp hem alsnog aan een plaats in de selec tie. even kunnen doornemen. Er ge beurde niets. De Tsjechen wach ten af, de Duitsers hebben niet het vermogen aanvallend veel af te dwingen. Dat zagen we eerder ook bij de Fransen. Toen ze moesten komen, leek het wel als of ze met een houten rugzak over het veld liepen." De tweede helft maakte de finale nog enigszins goed. Gullit: „Ik ben blij voor de Duitsers. Zij na men initiatief, zij hebben ver diend gewonnen." Finale Duitsland-Tsjechie 2-1 na verlen ging Topscorers 1. Shearer (Eng) 5, 2. Klinsmann (Dui), Suker (Kro), Stoitsjkov (Bul), Brian Laudrup (Den) 3, 6. Sammer (Dui), Bierhoff (Dui), Casiraghi (Ita), Sheringham (Eng) 2. 10. Gascoigne (Eng), Chiesa (Ita), Poborsky (Tsj), Suchoparek (Tsj), Kuka (Tsj), Smicer (Tsj), Nedved (Tsj). Bejbl (Tsj), Ber ger (Tsj), Joao Pinto (Por), Domingos (Por), Figo (Por), Couto (Por), Sa Pin to (Por), Boban (Kro), Vlaovic (Kro), Mostovoi (Rus), Tetradze (Rus), Bestsjasnilsj (Rus), Tsimbalar (Rus), Djorkaeff (Fra), Dugarry (Fra). Blanc (Fra), Loko (Fra), Türkyilmaz (Zwi), Caminero (Spa). Alfonso (Spa), Amor (Spa). Manjarin (Spa), Moller (Dui), Ziege (Dui), Kuntz (Dui), Nielsen (Den), Jordi (Ned), Bergkamp (Ned), Kluivert (Ned), McCoist (Sch). Radu- cioiu (Roe) 1. Eigen doelpunt: Penev (Bul). Sportprijsvragen Duitse lotto: 1 -2-3- 11 -26-47. Reservegetal: 35. Supergetal: 3. Spel'77: 494 0179. Super 6: 287 533. Belgische lotto: 2-4-8-14-19-26. Reservegetal: 37. Joker: 595 4462. Lucky Ten van 29 juni: 3-4-5-6-7-12- 13-22-27-29-31 -38-39-40-49-51 -62- 67-75-80. Lotto 29 juni: 9-11 -19-30-33-40. Reservegetal: 3. Cijferspel: 863 892.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 14