Retourette maakt recycling leuk PZC Het Woonkonsumentenburo Oceanwide viert 20 jarig bestaan Europa Kinderhulp maakt uitstapje met jeugd uit asielcentra zeeland 15 lezers schrijven agenda /recept Itabroodjes net gehakt n muntsaus Hulster vestiging Albert Heijn opent inzamelpunt voor afval in detail ondernemend Een milieuvriendelijk recycling-pretpark is de nieuwe Retouret te bij Albert Heijn in Hulst. zeeland 'marktberichten mensenwerk DONDERDAG 2 MEI 1996 VLISSINGKN - Het is vandaag, donderdag, een speciale dag voor veel kinderen uit asielzoe kerscentra in Goes, Middelburg en Burgli-Haamslede. De afde ling Zeeland van de stichting Europa Kinderhulp heeft voor kinderen van (1 tot 12 jaar het jaarlijkse uitstapje gepland. Onder het motto: 'We doen het voor de lach van een kind' zet ten de vrijwilligers van de stichting alle zeilen bij om deze dag tot een succes te maken, ..Het programma loopt van half negen 's ochtends tot half zes in de middag", vertelt H Lossie. medewerker public relations van de Zeeuwse afdeling van Eu ropa Kinderhulp „Aan het be gin van de dag stappen de deel- nemertjes vaak met bange blik ken in de bus waarmee ze wor den opgehaald zegt hij „Maar aan het eind van de middag zie je alleen nog maar blije gezichten Dat is de grootste beloning die wij als organisatie kunnen krij gen". aldus Lossie. Op het pro1- gramma staan onder meer een. speurtocht in Kruiningen. een. bootocht over de Oosterschelde en een bezoekje aan een Vlis- singse speeltuin Bovendien worden van alle kinderen gedu rende de dag foto's gemaakt De ze krijgen ze aan het eind van de middag uitgereikt. De Stichting Europa Kinder1 - hulp bestaat al sinds 1961. De- Zeeuwse afdeling is vanaf 1976. actief Naast de dag voor kinde ren in asielzoekerscentra haalt de stichting ook jaarlijks buiten landse kinderen voor een korte vakantie naar ons land. Het gaat ook in dit geval om kinderen van zes tot twaalf jaar. Ze komen meestal uit 'gebroken' gezinnen. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC verschenen berich ten, artikelen ot commentaren. De reactie tijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Open brie ven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorres pondeerd. Fietspad De wijk vereniging Nieuw- en Sint Joosland wil geen fietspad aan de buitenkant van het dorp (PZC 25-4). Dat is logisch, want al meer dan dertig jaar is er géén veilige ver binding tussen de twee dorpsde- len. die zou dus (nu er geld is!) voorrang moeten krijgen. Een kwestie van prioriteiten ruilen tussen de Waterstaten. Ruilen, zoals óók de grond geruild is. waarop het gewraakte fietspad moet komen. Grond, zoals achter de Walra- venstraat. die ooit door Rijkswa terstaat is aangekocht en nu naar Provinciale Waterstaat gaat. Uiteraard wordt een en an der toegejuicht door de gemeen te Middelburg Minder tevreden zijn de bewo ners van deze straat, die eerst hun tuinen moesten verkopen aan RWS. Ze mochten die tuinen om niet blijven gebruiken, zoals een me neer Van Suylen de lezers pro beert wijs te maken. Hij vergeet er echter bij te vertellen dat zulks maar voor kort was en de gebruikers sinds vele jaren een ferme huur moeten betalen aan de Domeinen. Voor hen een bittere pil want wat blijft is een fietspad in hun achtertuin, straks ook nog een geluidsscherm langs de snelweg, waardoor alle uitzicht ver dwijnt. En als ze uit de achter deur stappen van hun dijkwo1 ning, staan ze in hun eigen vijver in dit laag gelegen poldertje. Over genuanceerd denken ge sproken! P. Baan Veerstraat 12 Nieuw- en Sint Joosland BERGEN OP ZOOM - De Maagd, 20.15 uur: 'Scherven van je leven', theaterconcert van Benny Neyman: GOES 't Beest. 20.30 uur: Theatergroep 'De Roovers' met Project Lenz; MIDDELBURG - Centrum, 20 uur. Drum Bugle Corps Blue Spirit met 'Classic Rock '96': RITTHEM Fort Rammekens, 13-17 uur- Bezichtiging Fort: TERNEUZEN - Zuidlandthea- ter. 20 uur: Pianoconcert door Wibi Soerjadi: Kalashmkov. 20 uur: Open Po dium-avond; VLISSINGEN - Vestzakthea ter. 20 uur: Bruun Knuijt Wivi- neke van Groningen in 'Ada en Evert' Film BERGEN OP ZOOM - Roxv. 13 uur De Boefjes; 14 en 18.45 uur: Toy Story. 14.30 en 18.45 uur: Dunston checks in; 21 uur: Bro ken Arrow en Copycat: Cinemactueel, 14 uur: Babe, een buitengewone big. Toy Story (ori) en Lang leve de koningin; 18.45 en 21.30 uur. 12 Monkeys. Get Shorty en Critical Decision GOES - Grand. 20 uur: Money Train; 't Beest, 20.30 uur: Living in Oblivon; HULST - De Koning van Enge land, 20 uur: Mr. Holland's Opus, Critical Decision, 12 Monkeys. Broken Arrow. Up Close Per sonal en Dunston checks in: MIDDELBURG - Cinema. 14 uur: Pocahontas; 20 uur- Smo ke; VLISSINGEN - Alhambra. 20 uur: Up close Personal. Bro ken Arrow, Copycat en 12 Mon keys; Ten toons telling AXEL Streekmuseum. 13.30- 17 uur: werken van Ans Ton Rijkers d ir. l 6); BERGEN OP ZOOM - Markie- zenhof. 11-17 uur: Gla§-in-lood werk van Margriet Oomen (t/m I6/61; Werk Jan Mighorst <t/m 19 /5); Galerie 't Lievevrouwke. 13.30- 18 uur: Henk Verberkmoes. ke ramiek en Albert Moelker, etsen (t/m 9/6). BROUWERSHAVEN - Stad huis. 9-12 en 13.30-16 uur: Beel dende kunst van Tien Heester mans (t/m 8/5): DOMBURG - Marie Tak van Poortvliet Museum, 13-17 uur: In schoonheid verstild, Jan Heyse, 1882-1954 (t/m 18/8); GOES - Museum. 10-17 uur: Koen Mertens, keramiek en bronsplastiekep (t/m 11/5); Stadskantoor, 9-17 uur: Oliever ven van Louise v.d. Berge-Wee- nink (t/m 31/5); GROEDE Lutherse kerk. 9.30- 12 en 13 30-16.30 uur: Anne Breel en Anneke Coppoolse. ke ramiek d'm 27/7); HAAMSTEDE - De Bewaer- schole. 13.30-16.30 uur: Johan Steenhouwer, aquarel en acryl schilderijen (t/m 18/5): HEINKENSZAND - Gemeen tehuis. 9-12 en 13-16 uur: Cock Hazelager-Franken, keramische objecten (t/m 16/5); KAPELLE - Gemeentehuis. 8.30-12 en 13-16 uur- Aalt Ver baan, tapijtmozaïken (t/m 17/5);. MIDDELBURG - Zeeuws Mu seum. 10-17 uur: In schoonheid verstild, Jan Heyse, 1882-1954 (t lm 18/8); 'In de kast uit de kast', poppenkasten en poppenkast- poppen (t/m 9/6), Zeeuwse Bibliotheek, 9-21 uur: 'Door het oog van- Anne Bolle', foto's (t/m 11/5); De kralen van Marja Franchimont (t/m 4/5); Synagoge, 10-16 uur- 'Nieuw joods leven in Nederland', foto's (t'm mei); Kloveniersdoelen. 12-17 uur- Beeldend werk Piet Dieleman (t lm 25/5); Galerie Het Gouden Briefke. 10- 21 uur Werk van Josche Roverts en Rob v.d Bor (t/m 22/5); Galerie Veurink. 9.30-11.30 en 13.30-15 uur; Werk van Karin van den Driesche (t/m 3/5), Wijkondersteunmgspunt. 9-12 uur Schilderijen en grafische kunst van Ashot Safian tt/m 5/6); Galerie 't Haentje te Paart. 14- 16 30 uur Henny Huser, tech niek: kleurpotlood; Ernest Joa chim. objecten (brons en hout) t lm 25/5; De Vleeshal. 13-17 uur Werk Ann Veronica Janssens (t/m 2/6), Kuiperspoort, 13-17 uur: Werk Judith Vasquez (t/m 18/5); OOSTKAPELLE - Zeeuws Bio logisch Museum, 10-17 uur: DieV renbaby's (t/m 30/6); OOST SOUBURG - Waterto ren, 12-17 uur: Peter Terhorst en Sari Torvinen, installaties (t/m 23/6); SLUIS Raadskelder. 14-17 uur: Gé Verhulst, tekeningen en aquarellen (t/m 26/5); TERNEUZEN - Hal Stadhuis, 9; 12 en 13-16 uur: Fototentoon stelling 'Zeeuwen kieken 't zuiden' (t/m 17/5); VEERE - Grote Kerk. 10-17 uur: Expositie Zeeuwse Boeren wagens t/m 28/5); Tjarko ten Ha ve. schilderijen it/m 28 51; VLISSINGEN Theo van Does burgcentrum. 10-22 uur: Beeld; houwwerken van 25 cursisten (t1 m 5/6); Bellamy 19. 10-17 uur: Ronald Mullie i t/m 23/6); MEC De Kloek. 10-17 uur Na.- tuurlijk tuinieren (t/m 24/5); WOLPHAARTSDIJK - Galerie De Hoekweide. 13-17 uur: 'Vaij Zeeland tot Banaan', werk van Gust Romijn (t/m 11/5); ZIERIKZEE - Galerie Galerij, 13-16 uur: Lucien Suel, William Brown, tekeningen, gedichten, collages en grafiek (t/m 12/5). Nieuwe Kerk, 12-17 uur: Werk Christiaan J. Keulemans (t/m 6/ 5); Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten: tel 0118-412323 SOS Telefonische Hulpdienst Zee land, tel 0118-615551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood. tel 0118-636251. van 10.00-14.00 uur en 20 00-23.00 uur - weekends van 20.00-23 00 uur Stichting "Blijf van m'n lijf Zee land. tel 0118-469869. dag en nacht bereikbaar Kinder- en Jcugdtclefoon Zeeland. tel. 06-0432 (gratis», dag. van 14-20 uur Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling. tel. 0118-628800 Aids Infolijn: tel 0118-638384 Veiling Holland Zeeland Vestiging Barendrecht Aardbeien. 11.600 ds, gl mi 250 gr 1-1 157.5,1-2 157,5, gl gr 250 gr 1-1 156,1-2 t 56. andijvie jong, 64.000 kg. A91-1 94. •2 92, A12 1-1 108.5. 1-2 104, A15 1-1 12.5. 1-2 106. A21 93, aubergines, 5000 kg, 500/7501-2 92,5.400/500 mbt S 118,5, 1-2 108,5, 300/400 mbt I-S 33.1-2 115. 225/300 mbt I-S 135,5,1-2 19.175/225 mbt 131; bloemkool win ti k, 51 000 st. 1-2 x6 mbt 224. x8 mbt nn|4.5. xlO mbt 92,5; cherry tomaten, ■eliiooo ds. mi 29 I-S mbt 134. 24 I-S ibt 132,5. chinese kool, 10.600 kg. 1000 1-1 83. 500/700 103, 1-2 103, gettes, 22 500 st. 500-650 1-2 61. ■525 mbt I-S 74. 1-2 70,5, 325-425 it I-S 90. 1-2 84.5. 290-350 mbt I-S 1-2 79.5, 225-300 56.6. eikeblads- in^2500 st, 1-1 250/300 dr 143, 200/250 komkommers, 713.000 st, >p 1-2 68.5. 76/91 I-S 55.1-2 48.5. 61 )nlil mbt I-S 53. 1-2 49. 51/61 mbt I-S ■-Janny van der lee stuks) J ades, de Griekse God van lde onderwereld, was ver- ifd op een nimf met de naam entha. Als zijn vrouw achter de •handen zijnde vrijage komt met wraak dreigt, verandert ades de nimf in een geurige ruik... Nog steeds is munt lentha) in de keuken van het bije en Midden-Oosten een er geliefd kruid, vooral m com- natie met lamsvlees of in sau- n met yoghurt als basis, grediënten: Ogram gehakt heelepels sesamzaadjes >eh' letlepel sojasaus röT>eschuiten )per pitabroodjes ie, ikele blaadjes ijsbergsla tomaten j-jg, - 2 dl (stand)yoghurt .fl >sje verse munt 3er theelepel citroensap theelepel suiker miding: lak het gehakt aan met ei.Jijn- wreven beschuit, sesamzaad- t.soja en peper. Draai hiervan '■ine balletjes en bak deze in inig boter bmin en gaar. ;cl, ii]d de pitabroodjes open. lijd de ijsbergsla in reepjes, de v Tiaten in partjes en de kom- !ml nmer in stukjes. Hak de verse .cj, wt. Meng suiker, citroensap bif H°dkiirt dooreen en roer er de imt door. Kruid naar smaak ri peper en zout. "jster de pitabroodjes kort in lS broodrooster en vul de war- J, broodjes met sla. tomaat, [g "nkommer en gehaktballetjes, pel de muntsaus over de vul- 52,5, 1-2 49,5. 41/51 mbt I-S 59,5, 1-2 56.5,36/41 mbt I-S 55,1-2 52,31/36 mbt I-S 53. 1-2 49,5, 26/31 30.5. komkom mers krom/grof, 29.000 kg, II-1 krom 72, grof 80,5; krulandijvie, 12 000 st. 1-1 400/500 80. 300/400 48, 200/300 41: lollo bionda, 7.000 st. 1-1 250/300 63,5, 200/250 32: lollo rossa, 12.000 st, 1-1 300/350 er 21. 250/300 er 23. 200/250 er 17; paksoi. 9.300 st. 1-1 400/600 41,5, 500/700 27. 600/800 27,5; papnka groen, 10.000 kg, 95/op mbt 1-2 530. 85/95 mbt I-S 529.5. 1-2 519.5. 75/85 mbt I-S 524.1-2 532,65/75 I-S 531,5.1-2 521,5; papnka rood, 9.000 kg. 95/op mbt usa 1-2 480.85/95 mbt usa I-S 539, 1-2 529, 75/85 mbt usa I-S 515.5, 1-2 605.5, 65/75 589; paprika geel. 1 000 kg. 95/op mbt usa I-S 495.1-2 485, 85/ 95 mbt usa I-S 563.1-2 553. 75/85 mbt usa I-S 562; peterselie, 29.000 bs. 100, 150 1-1 middel 88.5. lang 89. 75/100 1-1 middel 71,5: prei, 700 kg. 1-1 2-4 kv se mbt 174; postelein. 2.600 kg. 1-1 105.5; rabarber glas. 160 kg. 1-1 gef.40/20 rd 124; radijs, 49.000 bs. I-S mid.grof 24,5, middel 23; snijbonen. 3.800 kg. I 1-1 566,5.1-2 485,5; sla glas, 68.000 st, eenmfust 23/24 I-S 19.1-2 18, meerm- fust 45/49 19.5. 41/44 I-S 22, 37/40 18,5, 1-2 14,343/36 I-S 22,1-2 15. 31/33 I-S 16. 28/30 14,5, jumbo 45 30; trostomaten. 78 000 kg, middel mbt 1-1 390, middel 3+ mbt 1-2 378, fijn mbt 1-1 368; velds la, 900 kg, 1-1 379,5; vleestomaten, 46 000 kg. 67 mi mbt I-S 292,5, 1-2 282,5, 67 rd mbt I-S 300,5,1-2 290,5, 57 mi mbt gart I-S 317, 57 rd mbt gart 332, 47 mi mbt gart 361,5, 47 mi mbt 1-2 351.5, 47 rd mbt 354,4; witlof. 44.000 kg, eenmfust lang S 208, 2 193, klvp.5/6 I S 187, 2 172. klvp.3/4 I S 165,5.2 150,5, klvp.21193; meermfust kort grfl S 168.5.2 153.5, kort IIS 76,5, 2 65. lang IIS 77. grof ov 2 56,5, fijn ov 50; bloemkool, 5.800 st, x4 40-280. x6 50-280. x8 40-300. xlO 40-210; rode kool. 1.300 kg, 51-71; witte kool. 1 200 kg, 47-50. spitskool. 400 kg, 126-130; sp.bonengl5.100 kg. 250-660; aardap pelen. 11 000 kg. bintje groot 8-11. bonk 12-24, bildstar groot 26-28. irene groot 2,5-13: uien, 20.000 kg. bonken 13-65. grof 9-25. middel 5-10: boskro- ten, 7 700 bs. 137-186, winterpeen. 5 300 kg. 12-44; asperges. 2.400 kg, AA 800-1060. A 650-1080, B 390-680. C 70- 300. grof 210-630; bieslook. 375 pt, 80- 89; prei. 5 800 kg. 39-132: raapstelen. 4.400 bs, 6-27; rabarber. 7.000 kg. 6- 147. selderij. 32.000 bs, 26-86, spinazie nat. 14.500 kg, 22-58; ijsbergsla. 5 300 st, 61-95 Rosenmöller in Zierikzee ZIERIKZEE - Paul Rosenmol- ler, fractievoorzitter van GroenLinks, komt maandag 20 mei naar Zierikzee. Hij is uitge nodigd door de afdeling Schou- wen-Duiveland van zijn partij. GroenLinks komt bij de verkie zing voor de nieuwe gemeente raad in november dit jaar voor het eerst met een lijst uit. Tijdens de bijeenkomst gaat de fractievoorzitter inhoudelijk in op de standpunten van Groen Links. Na de pauze, opgeluisterd door een muzikaal intermezzo met gi taarspel van Dik de Koning, is gelegenheid voor het stellen van vragen en voor discussie over politieke zaken die van belang zijn voor de inwoners van Schou- wen-Duiveland. De bijeenkomst vindt plaats in het MFC in Zie rikzee en begint 20.00 uur. Het team van het Woonkonsumentenburo in Terneuzen: Virgi van der Laan en Carola Aarts; Jan Dubbeldam en Rogier Maas. foto Charles Strijd Van onze medewerkster Jorien Brugmans TERNEUZEN - Een monumen taal onderkomen kun je het niet noemen, het pand waarin het Woonkonsumentenburo Ter- neuzen is gevestigd. Het straalt evenmin iets uit van grandeur: het is een gewone woning tus sen gewone woningen. En daar in ligt ook meteen het succes van het unieke samenwerkings verband tussen de VAC (Vrou wen Advies Commissie voor de woningbouw) en de Bewoners raad van de Woningbouwver eniging Terneuzen. De huisves ting van het bureau garandeert een 'lage drempel' en dat werkt weer in het voordeel van de huurder. Achttien medewerkers telt het bureau. 18 'deskundige, goed op geleide en gemotiveerde vrijwil ligers', als je de folder mag gelo ven. Tien van hen hebben hun jarenlange ervaring opgedaan in de VAC, de rest komt uit het nest van de Bewonersraad. „De com binatie is uniek in Nederland." Virgi van der Laan. voorzitter van het WKB. zegt het met de nodige trots. „Overal in Neder land zijn woonbureaus in het le ven geroepen, vaak in samen werking met de VAC in de eigen gemeente. Hier in Terneuzen hebben we het anders aange pakt In het kader van de Sociale Vernieuwing werden in 1991 mo gelijkheden gecreëerd voor het opzetten van een adviesbureau. De Bewonersraad en de VAC zijn toen bij elkaar gaan zitten en dat heeft geresulteerd in het WKB." Geen 'Woonconsumentenbu reau'. vanwege het Groene Boekje? „Dat zeker niet." Jan Dubbeldam, lid van het dage lijks bestuur, reageert nogal fel. „De afkorting WC bevalt ons niet zo." en veel serieuzer ver volgt hij: ..voor ons gaan deuren open. Wat voor huurders door gaans een probleem is zo groot als een berg. is voor de woning bouw niet meer dan A4-formaat. Daar zitten wij tussenin." Wat de VAC betreft komt de onder handelingspositie neer op prak tische zaken bij de inrichting van een woning. Naar gemeente en architecten toe worden advie zen uitgebracht over allerlei za ken die wonen comfortabeler en veiliger maken. Denk maai- aan de indeling van badkamers en keukens, de plaats van stopcon tacten. het beoordelen van bouwtekeningen. Spreekuur De Bewonersraad vormt de schakel tussen de huurder en de Woningbouwvereniging Terneu zen Samen staan ze supersterk en dat komt van pas op de spreekuren van het WKB. bij toerbeurt zitten ze op dinsdag middag en donderdagavond op kantoor. „Ieder van ons is in iets gespecialiseerd." legt Rogier Maas uit. Samen met Dubbel dam heeft hij er al zo'n veertien jaar op zitten in de Bewoners raad. „De een is keurmeester van het Seniorenlabel. de ander kent de weg bij het aanvragen van huursubsidies. We zorgen er steeds voor dat we op het spreekuur in een goede combi natie aanwezig zijn." Zijn mensen eenmaal over de drempel, dan krijgen ze „alle tijd en aandacht", zoals Virgi het uit drukt. „Het is nu behoorlijk druk." gaat ze verder, „dat heeft te maken met de tijd van het jaar. In het voorjaar komt de Wo ningbouwvereniging namelijk met huurverhogingen op de proppen Voor sommige huur ders komt zo'n verhoging niet helemaal terecht over. Wij bekij ken of er genoeg reden is om een huurbezwaar in te dienen." „Kijk maai- naar de Alvarez- laan," haakt Dubbeldam hierop in. „het restant huurders dat daar nog zit. kreeg, ondanks de sloopplannen voor deze flats, toch huurverhoging aangezegd per 1 juli. Het WKB heeft be zwaar aangetekend en... dat is gehonoreerd. Niet alleen op het spreekuur worden de medewer kers geconfronteerd met huur- en bouwproblemen. Rogier Maas: „Ook op info-avonden klampen ze je aan. Iets wat niet begrepen is. willen ze nog eens extra uitgelegd zien." Het werk van een WKB-mede- werker houdt niet op aan het einde van een spreekuur. Ook thuis weet men de vrijwilligers te vinden en dat is alleen maar toe te juichen. „We zijn er trou wens niet enkel voor de 3700 huurders van de Woningbouw vereniging Terneuzen." legt Jan Dubbeldam uit, „ook de bewo nerscommissie van bv Witte- Boussekan een beroep op ons doen." Plan Othene „Of kópers van woningen." vult Van der Laan aan. „bouwteke ningen hebben voor ons geen ge heimen. een leek echter kan moeite hebben met het lezen van alle technische gegevens. Daar is inzicht voor nodig. Door toedoen van onze geschoolde medewerkers kunnen heel wat leed en ergernis worden voorko men," Met het 'Plan Othene' in het vooruitzicht zal het dus een drukte van beang worden op de spreekuren? Duidelijkheid moet er gescha pen worden, vinden de vier be stuursleden. Virgi van der Laan heeft het tenslotte nog even over een belangrijk punt op het ver langlijstje van het WKB. „Stuur alle toekomstige bewoners, huurders of kopers naar ons toe!" wil ze het liefst verhuur ders en verkopers van woningen keer op keer laten weten. Jan Dubbeldam doet er nog een schepje bovenop: „Persoonlijk kunnen we heel goed met elkaar overweg. Zakelijk zijn er wel eens wat strubbelingen, maar dat is juist goed. Dat houdt de zaqk levendig." d V- van onze verslaggeefster HULST - Fred de Draak heeft wel wat weg van de veelvraat Holle Bolle Gijs uit de Efte- ling. Als kinderen hun afval in zijn bek deponeren, bedankt hij hen hartelijk. Via speels verwerkte, interactieve beeld schermen kunnen zij hem bo vendien alles vragen over het milieu. Een milieuvriendelijk recyc- ling-pretpark is de nieuwe Re tourette in de Albert Heijn aan de Overdamstraat in Hulst. Consumenten kunnen er vanaf vandaag, donderdag, hun glas, blik. papier, karton, batterijen, droge medicijnen, kunststof- flessen, textiel en schoenen kwijt. Twee dolfijnen en een kikker lachen hen daarbij breed toe. Aan gedeputeerde A. M. Dek van milieu de taak om het nieuwe afvalinzamelpunt, het eerste in Zeeland, woensdag avond officieel te openen. Dek constateerde verheugd dat steeds meer mensen - bedrijfs leven, scholen, recreatieve sec tor, boeren en tal van maat schappelijke organisaties - zich bekommeren om afvalver werking en -vermindering. Van het verpakkingsconve nant tussen producenten en de overheid om de afvalberg te verkleinen, merkt Dek per soonlijk echter nog niet zoveel. Hij komt nog steeds met over tollig verpakkingsmateriaal thuis als hij boodschappen heeft gedaan. Daarom is hij zo enthousiast over de Retouret te. Want de huidige afvalcon tainers voor papier en glas zijn nou niet echt mooi te noemen, vindt hij. Ook juichte Dek toe dat het initiatief vanuit de par ticuliere hoek kwam. „Hier Accountantskantoor Lobbe- zoo te Vlissingen werkt sinds 1 mei samen met ACB Accoun tants en Belastingadviseurs te Wageningen. De nieuwe naam van de Vlissingse accountancy wordt ACB Lobbezoo Accoun tants en Belastingadviseurs. Voor ACB is het bedrijf van Lobbezoo de eerste vestiging in Zeeland. Landelijk heeft ACB 26 vestigingen. De firma werkt met name voor het midden- en kleinbedrijf. ACB is een zuster organisatie van accountants kantoor CBTB. C. J. Lobbezoo noemt de extra expertise van de grote organisatie als voor deel van de samenwerking, met een verzekering van conti nuïteit voor zijn nu zes jaar ou de bedrijf in de toekomst. Aquatisch vermaakcentrum Scheldorado in Terneuzen neemt vandaag, donderdag, twee nieuwe attracties in ge bruik. De Turkse tuin bestaat uit drie stoomcabines voor een tot twee personen, met douche en muziek. Vier kruidenbaden krijgen elke maand een andere essence aan het lichaamswar- me water toegevoegd. Scheldo rado richt zich binnenkort op de organisatie van feestavon den met artiesten. Harrie Verkaik bv in Mid delburg is een nieuwe dienst begonnen ten bate van het be drijfsleven. De service houdt de selectie, levering en bezorging in van geschenken van bedrij ven aan werknemers, relaties en leveranciers. Verkaik doet suggesties, verzorgt verpak king en eventuele verpersoon lijking van de gift en bezorgt over heel Zeeland. De exportconsulent van de Kamer van Koophandel in Middelburg, P. Faber, promoot de stimuleringsregeling PSB, Programma voor Starters op Buitenlandse markten. De subsidieregeling is bedoeld om bedrijven, die een nieuwe ex portmarkt zoeken, te helpen. Het programma kan bijvoor beeld de kosten van informa tievergaring over afzetkansen, omzetverwachting en afne mers halveren. Modeontwerpster en consu lente voor de schoonmaak- en verzorgingsproductenlijn Swi pe Nelly Verplancke presen teert zichzelf en haar produc ten tijdens een open huis dat zij houdt in 't Zwingebouw in Cad- zand-Bad zaterdag 4 mei. Tus sen 10 en 17 uur is zij aanwezig met maatkleding-ontwerpen en de milieuvriendelijke Swi- pe-producten voor huis, auto en lichaam. wordt de handschoen van de ei gen verantwoordelijkheid op genomen." De gemeente Hulst stond eerst wat terughoudend tegenover het initiatief. Het milieupark was net geopend en wethouder G. van de Voorde dacht dat een Retourette 'een doublure' was. Maar een bezoek aan de eerste Retourette in Schiedam (in middels zijn er dat zeven) over tuigde hem van het nut van een dergelijke voorziening: inzet voor het milieu wordt gecombi neerd met gemak en winkelple zier. In Schiedam wordt nu in een maand meer ingezameld dan voorheen in een jaar. Van de Voorde beloofde woens dag dan ook dat 'alles wat de gemeente uitspaart door de Retourette teruggegeven wordt aan die Retourette'. Zo zijn de glasbakken op het 's Gravenhofplein woensdag al verwijderd en dat levert de ge meente ook wat op. Het klein chemisch afval kan het afval- station kwijt in het gemeente lijk milieupark, voor het oud papier is contact gelegd met de verenigingen in Hulst, batterij en gaan naar de stichting Bat terij en de gemeente zorgt voor de afvoer van het restafval. Hoeveel de gemeente kan af dragen aan de Retourette moet de praktijk uitwijzen. Zaterdag 4 mei viert het draak je Fred op feestelijke wijze de opening met de Fred Retouret te Roadshow. Van twaalf tot vier uur is er muziek, een springkussen, zijn er gooche- lacts en andere voorstellingen en kunnen kinderen zich laten schminken. foto Charles Strijd VLISSINGEN - Met een drumband en draaiorgel, hapjes en toasts vierde maritieme dienstverlener Oceanwide woensdag in Vlissingen op bescheiden schaal het twintigjarig bestaan. De in 1976 door directeur/eigenaar Wijnand van Gessel gestichte on derneming. waaruit de omvangrijke verzameling maritieme ac- tiviteitengroep Oceanwide Group of Companies ontstond, viert later dit jaar het tweede decennium op grotere wijze. Oceanwide zendt zeevarenden uit en beheert de personeelsadmi nistratie van bemanningen voor zowel reder als werknemer en maakt de transporten van schepen na omvlagging of verhande ling mogelijk door de schepen van een bemanning te voorzien. Het 'uitzendbureau voor zeevarenden', zoals managing director L. F. F. Aarens het bedrijf aan de Badhuisstraat omschrijft, werkt momenteel met een organisatie van acht mensen en ongeveer vijf tig zeevarenden. Dat bestand was jaren geleden aanmerkelijk groter. Ten tijde van de start van het bedrijf werd de Nederlandse off-shore-industrie actiever in het buitenland. „In de off-shore-bloeitijd telde ons be stand zo'n driehonderd mensen op zee", stelt Aarens. die zelf vijf tien jaar bij Oceanwide zit. Sindsdien is negentig procent van de off-shore weggevallen. Maar de thuismarkt, de commerciële vaart, groeide intussen sterk. Stabiel De commerciële vaart is de belangrijkste afzetmarkt voor Neder landse zeelieden, zeker nu de inspanningen van de overheid om meer schepen onder Nederlandse vlag te krijgen, vruchten afwer pen. De markt is vrij stabiel, zowel aan aanbod- als aan afname-zij- de. zegt Aarens. „We hopen dat dat zo blijft. Als specialist moetje dat wel hopen." Personeelsmanagement en -uitzending in de scheepvaart heeft een specialistisch karakter vanwege de subsi die- en fiscale overheidsregelingen rondom de arbeidscontracten De afhandeling is de afgelopen jaren aanzienlijk complexer gewor den. stelt Aarens. „De branche heeft zich verdiept en versmald Er worden steeds meer eisen gesteld aan de zeevarenden, op gebie den als veiligheid en trainingen. Wat dat betreft is het intensiever, je moet meer moeite doen. Vroeger was het meer koppen tellen, tickets geven en wijzen waar het naar toe ging Naam De Nederlandse zeeman - in de hogere rangen zoals stuurlui, ma chinisten - heeft nog steeds een goede naam. bevestigt Aarens. „Het blijft voor een buitenlandse reder een investering, we zijn met onze personeelskosten niet bepaald het goedkoopst." De relatie met de Zeevaartschool - het kantoor en Maritiem Insti tuut de Ruyter hebben uitzicht op elkaar over de Spuikom - was intensiever toen de arbeidsmarkt daartoe aanleiding gaf. maar is nog steeds goed, meldt Aarens. „We bemiddelen voor stageplaat sen. De meeste van de jongens die van het MIR komen vinden hun weg wel op de arbeidsmarkt, via ons of via een ander. Iemand met goede papieren krijgt altijd werk, zeker nu er meer tonnage onder de Nederlandse vlag komt. Dan is doorgroei mogelijk."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 37