Bekendmaking OPHEFFINGSUITVERKOOP Plaats uw familie berichten in de PZC 0 b GRANDIOZE HOTELBON ACTIl PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 MAART 195 Zeer plotseling ïs uit onze familiekring weggeno men onze lieve papa, zoon, broer, zwager en oom JAN ABRAHAM LAGENDIJK weduwnaar van Wilma Bosschaart papa van Marcia en Patrick in de leeftijd van 42 jaar. Mogen wij de kracht ontvangen om dit zware ver lies te dragen. Marcia en Patrick J. Lagendijk M. Lagendijk-van Noorden Jozien en Kees Joost en Marlies Bram en Addie Rund en Miranda Kees en Conny Andrea en Robert Jenneke en Kees Manella, Niels en Danielle Jacobien en Adrie Middelburg. 3 maart 1996 Correspondentieadres: J. Lagendijk. Westweg 4.4413 EG Krabbendijke Jan is opgebaard in het rouwcentrum 'Middel burg'. Buitenhovelaan 1 te Middelburg Dauwen- daele). Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag a.s. van 19.00-19.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 8 maart a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Samenkomst in voornoemd rouwcentrum om 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Mochten wij u vergeten zijn een rouwbrief te stu ren, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. Lieve PAPA Je houdt altijd een warm plekje in ons hart. Marcia en Patrick Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van JAN LAGENDIJK vader van onze leerling Patrick Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte toe. Leerkrachten, medezeggenschapsraad en ouderraad van O.B.S. 'De Leeuwenburch' Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten ne men van mijn man en broer, onze zwager, oom en oudoom GERRIT JAN SCHAAP 12-02-1936 t 02-03-1996 Kapelle: F. Schaap-Westland en familie 4421 ET Kapelle De Komme 8 Correspondentieadres: Oranje Weeshuisstraat 26.1271 VR Huizen Geen bloemen. Mijn man is opgebaard in rouwkamer Rebel, Beemsterboerstraat 6 te Huizen, alwaar geen be zoek. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 7 maart om 14.00 uur op de Algemene Begraaf plaats aan de Naarderstraat te Huizen. Aanvang van de rouwdienst in de aula om 13.30 uur. Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in rouwkamer Rebel. (Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschou wen). Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men van het overlijden van onze lieve schoonzus en tante, mevrouw J. VAN OOSTEN-BALJEU in de leeftijd van 65 jaar 's-Gravenpolder: G. van Oosten A. D. van Oosten-Nijsse 's-Gravenzande: S. P. v. d. Repe- van Oosten t J. v. d. Repe Bussum: P. Traas-van Oosten L. W. Traas 's-Gravenpolder: L. P. Lansen-van Oosten J. Lansen 's-Gravenpolder: M. La Grand-van Oosten J. La Grand 's-Gravenpolder: M. van Oosten W. T. van Oosten- Reinhoudt t 's-Gravenpolder: J. van Oosten t Apeldoorn: G. Kruithof-van Oosten P. Kruithof Neven en nichten 's-Gravenpolder, 3 maart 1996 Correspondentieadres: Nagelenburgsingel 45.4388 KG Oost-Souburg. tEn ook mijn eigen tranen maakten mijn ogen nat en ik kon wéér niet begrijpen dat ik haar verloren had. Diepbedroefd, maar dankbaar voor haar liefde en zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft omringd, is toch nog onverwacht van ons heengegaan, na voorzien te zijn van de Heilige Sacramenten der Zieken, mijn lieve vrouw, onze lieve, zorgzame moeder en oma MARIA SOPHIA MAGDALENA VAN DENDEREN echtgenote van Johannes Hubertus van Leemput in de leeftijd van 68 jaar. Terneuzen: J. H van Leemput Terneuzen: Peter Terneuzen: Marleen en Sjaak Nicolette Cherinda Terneuzen: Sonja en Piet Juriën 4536 EK Terneuzen, 3 maart 1996 B. Zweerslaan 31 De gezongen uitvaartdienst gevolgd door de ter aardebestelling, waartoe u beleefd wordt uitge nodigd. zal plaatsvinden in de Parochiekerk 'de Verrezen Christus", Bellamystraat 74 te Terneu zen op donderdag 7 maart a.s. om 10.00 uur. Samenkomst aan de kerk. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in de Parochiekerk 'de Verrezen Chris tus'. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief heb ben ontvangen verzoeken wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen. Dag lieve Slaap lekker. OMA MARJA Nicolette. Cherinda, Jurien tRust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden je hebt het zo ontzettend moedig gedaan Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen watje hebt door staan. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma ALIDA (Lijda) CORNEILLE weduwe van Godert Alexander (Dick) de Ruyter *9-4-1926 +4-3-1996 Soemeneo (Ned. Indië) Terneuzen Axel: Willy Terneuzen: Francis en Ingrid Rotterdam: Fred Numansdorp: Edith en Henk Timothy. Naomi Terneuzen: René 4571 VS Axel, 4 maart 1996 Margrietstraat 11 De uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op vrijdag 8 maart om 10.00 uur in de parochiekerk, H. Gregorius de Grote, Wal straat. Axel. waarna de begrafenis zal plaatsvin den op de R.-K. begraafplaats aan de Westsingel. U wordt vriendelijk verzocht vrijdagmorgen tij dig aanwezig te zijn in de kerk. Gelegenheid tot condoleren in het Gregoriuscen- trum (naast de kerk) na de begrafenis. Onze moeder en oma is opgebaard in het mortua rium op Begraafplaats 'Westerzicht' aan de West singel te Axel. U kunt daar afscheid nemen donderdag 7 maart van 19.00-19.30 uur en vrijdag 8 maart van 9.15- 9.45 uur. Met droefheid geven wij u kennis van het overlij den van mijn lieve man, onze broer, zwager en oom FRANZ CORNELIS DE RUBBER echtgenoot van Rosalia Petrónella Volkerijk in de leeftijd van 67 jaar. Terneuzen: R. P. de Kubber-Volkerijk Terneuzen: M. de Kubber Terneuzen: Fam. Slot-Volkerijk Terneuzen: Fam. Timmer-Slot 4532 HP Terneuzen. 4 maart 1996 Rembrandtlaan 27 De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op vrijdag 8 maart a.s. om 10.45 uur op de Zuiderbegraaf plaats te Terneuzen. Vooraf zal een herdenkingsdienst worden gehou den in de Opstandingskerk, Bellamystraat 74 welke aanvangt om 10.00 uur. Zij die de dienst en de begrafenis wensen bij te wonen worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. Gaarne alleen schriftelijke condoléances. Zij die door omstandigheden geen rouwbrief heb ben ontvangen verzoeken wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen. Veel te snel hebben wij afscheid moeten nemen van onze trouwe clubgenoot FRANZ DE KUBBER Wij wensen zijn vrouw Roza veel sterkte toe. Caravanclub Z.V.C.C. Terneuzen 'Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn'. Rom. 831b. Bedroefd geef ik u kennis van het overlijden van mijn lieve man CORNELIS BOGERD Zierikzee, Vlissingen. 3 oktober 1917 4 maart 1996 A. Bogerd-den Hollander Middelburgsestraat 23 4388 NS Oost-Souburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen donderdag van 19.00-19.30 uur in het rouwcentrum 'De Voor zorg'. Industrieweg 20 te Vlissingen. De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 8 maart om 13.00 uur in 'De Ark' naast de Ned. Herv. Kerk). Oranjeplein te Oost-Souburg, waar na aansluitend de begrafenis zal plaatshebben om 14.00 uur op de begraafplaats te Oost-Sou burg. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 'De Ark'. Tot U. Here, hef ik mijn ziel op; mijn God, op U vertrouw ik. Heel verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan en dankbaar dat verder lijden hem bespaard is ge bleven, geven wij u kennis van het toch nog on verwacht overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader, opa en zoon WILLEM LOOIJ echtgenoot van Anna Lobbezoo in de leeftijd van 71 jaar. Lewedorp: A. Looij-Lobbezoo Kruiningen: Kees en Conny Monica en Peter Wemeldinge: Wim en Nelly Marco 's-H. Arendskerke: Cathrien en Leen Lewedorp: Christien Hansweert: Anton en Matty Arnold Wolphaartsdijk: Nico en Marella ChristiaanMichael Wolphaartsdijk: JanenJolanda Wolphaartsdijk: Willy en Johnny Danielle Goes: C. Looij-Riemens 4456 AX Lewedorp, 3 maart 1996 Veersemeerstraat 5 Donderdag 7 maart is er van 19.30-20.00 uur gele genheid tot afscheid nemen in het Rouwcentrum van Begrafenisonderneming Van der Hooft, Bos- seweide 2 te 's-Gravenpolder. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal worden gehouden vrijdag 8 maart om 13.15 uur in de Ned. Herv. Kerk te 's-Gravenpolder. waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats aldaar. Na afloop van de begrafenis is er in het Rouwcen trum gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen. Een ieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. Heden behaagde het de Heere wederom uit onze familiekring weg te nemen, een geliefde zoon, broer, zwager en oom WILLEM LOOIJ echtgenoot van Anna Lobbezoo in de leeftijd van 71 jaar. Goes: C. Looij-Riemens Goes: C. C. Gouw-Looij 's-Gravenpolder: C. J. Looij K. Looij-Schipper Neven en nichten 's-Gravenpolder, 3 maart 1996. Bedroefd door het verlies van STEFAN POWAZA Je blijft in ons hart. Marian Fuchs Lien Compeer Heden verloren wij onze beste vriend en collega STEFAN POWAZA De losse sorteerders Vismijn Vlissingen Vlissingen. 4 maart 1996. Met droefheid geven wij u kennis dat plotseling van ons is heengegaan onze geliefde zuster, schoonzuster en tante HELENA GIJSSEL-SCHOUWENAAR Familie Schouwenaar Wemeldinge. 3 maart 1996. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze lieve zorgzame vader, schoonvader, opa, broer en schoonzoon PIETER HENDRIK KLOPMEIJER weduwnaar van Elisabeth Johanna Maria Keurschol in de leeftijd van 73 jaar. Karin Irene Marjolein en Gerard Jeffrey Eric en Jannie Diana. Ingrid. Jurie Ronald J. Izeboud-de Voogd W. Izeboud M. Grootjans-de Voogd J. J. W. Keurschot-Teunissen Goes, 4 maart 1996. Perzikstraat 5. Correspondentieadres: Bramestraat 16.4462 CX Goes. Onze vader en opa is opgebaard in het Uitvaart centrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot af scheid nemen aldaar donderdag 7 maart van 18.30 tot 19.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrij dag 8 maart om 10.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het cre matorium. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den, gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Tijdens het carillonspel van de St. Jacobstoren in Vlissingen om 9 uur in de ochtend nam onze zorg zame en liefdevolle mama en oma DINA DE GROOT weduwe van Jan Midavaine afscheid van ons. Geboren te Vlissingen 27 juni 1912. Overleden te Vlissingen 4 maart 1996. Hoek van Holland: Joke en Jan van Dissel- Midavaine Mark Barend Teuge: Jacqueline Midavaine Antoinette Yoeri Veere: Addie en Jan Nieuwenkamp-Midavaine Gertjan Middelburg: Barend Midavaine Nienke Douwstra Brouwershaven: Mattie en Henk Bakker- Midavaine Anne Kees Westensèhouwen: Jan en Ellen Midavaine- Jansens Jan Joris Nescio Raoul 4334 BK Middelburg, 4 maart 1996 Griffioenstraat 26 De wens haar lichaam beschikbaar te stellen voor de wetenschap respecteren wij, derhalve zal er geen begrafenis plaatshebben. Wij willen mama gedenken in een dienst, geleid door ds. G. J. Smit in de Koorkerk, Koorkerkhof te Middelburg op vrijdag 8 maart a.s. aanvang 19.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop in de kerk. Wilt u, indien u geen kennisgeving hebt ontvan gen. deze aankondiging als zodanig beschouwen. Heden werd uit ons midden weggenomen onze zorgzame zuster, schoonzuster en tante DINA DE GROOT weduwe van Jan Midavaine in de leeftijd van 83 jaar. Amstelveen: J. M. J. Heijnsdijk-de Groot J. Heijnsdijk Middelburg: B. de Groot M. de Groot-Roskam Middelburg: M. de Groot. Neven en nichten Middelburg, 4 maart 1996. Heel verdrietig, maar desondanks in vrede, heb ben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, oma en ons klein omaatje CATHARINA SINKE-MOERLAND Vlissingen. Vlissingen. 2 oktober 1907 3 maart 1996 Bijzonder dankbaar was zij en zijn wij voor alle liefde en zorg die zij in 'Ter Reede' heeft ontvan gen. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: W. de Geus-Sinke, Malrove 90, 7322 GC Apeldoorn Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 8 maart van 11.45 tot 12.15 uur in het rouwcentrum 'De Voorzorg". Industrieweg 20 te Vlissingen. Aansluitend zal om 13.00 uur de crematieplech tigheid plaatshebben in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole ren in de condoléanceruimte van het cremato rium. Geen bloemen. Bedroefd, maai- dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede, dat, na een langdurige ziekte, die hij op bewonderens waardige wijze heeft gedragen, zacht en kalm van ons is heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom PIETER MARINUS VAN OOST sinds 21 juli 1994 weduwnaar van Maria Pieternella Wisse in de leeftijd van 77 jaar. Kapelle: M. Nieuwdorp-van Oost W. Nieuwdorp Biezelinge: Leuni de Koeijer-Nieuwdorp Kapelle: Kees en Rina Nieuwdorp- Openneer Vlijmen: Jannie en Wim Hamelink- Nieuwdorp Yerseke: M. van Oost J C. van Oost-Lindenberg Yerseke: Jannie en Johan Gijzel- van Oost Yerseke: Dien en Han Bauer-van Oost Achterneven en -nichten Yerseke, 4 maart 1996 Correspondentieadres: Ten Houtenstraat 25,4401 KS Yerseke De overledene is opgebaard in het mortuarium van het verenigingsgebouw Molenlaan IA te Yer seke. Ingang van het mortuarium via de Korte Kerkstraat. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar donder dag 7 maart van 17.00 tot 17.30 uur. Een dienst van Woord en Gebed, waarin hoopt voor te gaan ds. A. H. Groen, zal vrijdag 8 maart om 10.00 uur worden gehouden in het vereni gingsgebouw Molenlaan IA. Aansluitend zal om plm. 10.45 uur de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Yerseke. Indien u deze dienst en de begrafenis wilt bijwo nen verwachten wij u tijdig in de zaal. Tevens is er na de begrafenis in bovengenoemd gebouw nog gelegenheid om de familie te condo leren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ontvangen hebben, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Met diepe droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze fijne buurman en vriend PIET VAN OOST Rini en Carin Tramper Bram en Dien de Schipper Hans en Corrie Zuidweg Wij zijn verdrietig, omdat onze lieve BUURMAN PIET is overleden. Janny, Gerdine en Laurens Tramper Enige en algemene kennisgeving Heden is op 91-jarige leeftijd overleden PIETERNELLA VERHEULEN Zij werd liefdevol verzorgd in verpleeghuis 'Ter Valcke' te Goes. M. K. Dieleman. ex. test. 3 maart 1996. Correspondentieadres Postbus 202, 4460 AE Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 7 maart vanaf 12.45 uur in rouwcentrum 'De Beve- landen'. Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Be graafplaats) te Goes. Aansluitend wordt om 13.00 uur een dienst van Woord en Gebed gehouden, waarbij u wordt uit genodigd, waarna om plm. 14.00 uur de begrafe nis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf plaats te Krabbendijke. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemd rouwcentrum. DE LAATSTE DAGEN Alles voor 50,-, 75,- en 98,- Nog prachtige blouses, rokken, blazers, jurken enz, De laatste regenjassen, jacks en wintermantels tot 75% korting. Ook zomercollectie. ALLES MOET WEG! Gasthuisstraat 5 - GOES TEL. 0113-231277 Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake een aan vraag van Willem N. Polderman De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 15 november 1995 is van Willem N. Pol derman een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging opper vlaktewateren ontvangen. Het betreft het storten van specie in het Veerse Meer. Het voornemen bestaat om, onder het stel len van voorschriften, hiervoor vergunning te verlenen Terinzagelegging De aanvraag, alsmede het ontwerp en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 5 maart 1996 tot en met de termijn waarbinnen tegen het besluit op de aan vraag beroep kan worden ingesteld ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland. Koestraat 30 te Middelburg op werk dagen van 09 00 uur tot 12 00 uur en van 13 00 uur tot 16 00 uur (kamer 156) 2. Gemeentehuis Noord-Beveland, Hoofd straat 79 te Kortgene, op werkdagen van 09 00 uur tot 12.00 uur. Bedenkingen Een ieder kan tot en met 3 april 1996 schriftelijk bedenkingen inbrengen bij de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswater staat in de directie Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Degene die een bedenking inbrengt kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien u telefonisch (tel 0118-686428) bij voorkeur vóór 27 maart 1996 daarom verzoekt, zal op een nog nader te bepalen tijdstip de gelegenheid worden geboden om over het ontwerp van gedachten te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst, waarvoor de aan vrager wordt uitgenodigd, wordt u in de gelegenheid gesteld mondelinge bedenkin gen in te brengen. Middelburg, 5 maart 1996, de minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, prof dr H.L.F Saeijs Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat En nu wat verwacht ik. 0 HEERE Mijn hoop, die is op U. (Psahn 39 vers 8) Bedroefd geven wij u kennis, dat de HEERE uit onze familiekring heeft weggenomen, onze gelief de schoonzuster, tante en oudtante JANS DE VISSER in de leeftijd van bijna 88 jaar. Allen die haar gekend hebben, zullen weten wat wij in haar verliezen. Oostkapelle: P. de Visser-Koppejan Middelburg: Nel en Piet Jacobse-de Visser Scheveningen: Matty en Ko van Moolenbroek-de Visser Bergambacht: Sanneke en Barend Vermeer de Visser Oostkapelle: Leintje en Wim Dekker- de Visser Zeist: Ko en Piëta de Visser- Louwerst Moerkapelle: Lies en Rien Zwemer- de Visser Houten: Jaap en Ineke de Visser- Verhagf Bergharen: Marlien en Kees Joosse- de Visser Achterneven en -nichten Oostkapelle, 3 maart 1996 M. F. Visserstraat 23 Correspondentieadres: Familie Dekker-de Visser, Noordweg 56.4356 ED Oostkapelle. Tante is thuis opgebaard. Gelegenheid aldaar afscheid te nemen en de fa milie te condoleren, dinsdag en woensdag 's middags van twee tot vier uur en 's avonds var zeven tot negen uur. De begrafenis zal D.V. plaatshebben donderdag' maart te Oostkapelle om 12.00 uur. Vooraf zal voor familie en belangstellenden eer korte dienst gehouden worden in de kerk der Gei Gemeente 'Saronkerk' te Oostkapelle, aanvam 11.00 uur. Vertrek van de kerk 11.45 uur. Geen bloemen. Met droefheid geven wij u kennis, dat de HEER van ons heeft weggenomen, onze geliefde schooi zuster en altijd zorgzame tante en oudtante JANS DE VISSER in de leeftijd van bijna 88 jaar. Goes: A. Wisse-Meijers Kapelle: Rina Wisse Sint-Laurens: Matty en Wout van Dongen- Wiss Middelburg: Adrie Wisse Biezelinge: Cobie en Paul Nijsse-Wisse Achterneven en -nichten Oostkapelle, 3 maart 1996. Heden werd uit onze familiekring weggenomE onze lieve tante JANS DE VISSER Peterine en Egbert Elwin en Rianne Lizebeth Oostkapelle, 3 maart 1996. sl Bedroefd, maar dankbaar dat zij zovele jaren, ons midden mocht zijn, geven wij kennis dat een liefdevolle verzorging in het bejaardenoor 'De Redoute' te Sas van Gent en voorzien van h- Sacrament der Zieken, wij afscheid hebben mo ten nemen van onze lieve moeder, schoonmo: der, oma en overgrootmoeder MARIA ELSA AERS weduwe van Honoré Marie Govaert geboren op 30 mei 1902~te Zelzate (B.) overleden op 4 maart 1996 te Sas van Gent Zelzate (B): J. Govaert M. Govaert-de Windt Sas van Gent: C. Maas-Govaert A. Maas Brugge (B.C. Govaert M. C. Govaert-Cleeren en kinderen Gent(B.): P. Govaert C. Govaert-Palsterman en dochter Sas van Gent: R. Maas M. Maas Middelburg: L. Maas A. Maas-Steyaert Sas van Gent, 4 maart 1996 Correspondentieadres: Alf. Duysburglaan 6, 9060 Zelzate (B.) Walstraat 6,4551 ES Sas van Gent (NL.) De plechtige uitvaartdienst, waarbij u wordt iCl'J genodigd, zal worden gehouden op vrijdag' maart om 10.00 uur in de parochiekerk te Sas vt Gent, waarna wij haar ter ruste leggen op de l;es 1 graafjjlaats te Zelzate. r Samenkomst in de kerk. rf Gelegenheid tot condoleren na afloop van cejQ dienst in de kerk. r00 Donderdag 7 maart om 19.00 uur zal er een ^j, bedsdienst worden gehouden in het bejaser£ denoord 'De Redoute', aan de Rijsenburg 2 teS^t van Gent. jej. /LI; Exclusief voor de klanten van Bobhe Mode hebben we een grandioze actie opgezet die loopt van 5 tot 16 maart. Al vanaf een aankoop van f 250,- maakt u kans op één van de 100 internationale hotelbonnen, waarmee u in 300 geselecteerde hotels in binnen- en buitenland 1, 2 of 3 nachten gratis kunt overnachten. Alleen het ontbijt en diner in het hotel zijn voor uw rekening. Uw Bobbe Mode team Walstraat 199 (hoek Scheldepls" Vlissingen Bobbe Modemode voor de vrouw die eens wat anders v

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 26