O <o^ Bekendmaking Gimbrère ^lr\ KAPELLE bloesem van Zeeland familie berichten OPHEFFINGSUITVERKO PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 5 MAARTC Zeer plotseling is uit onze familiekring weggeno men onze lieve papa, zoon, broer, zwager en oom JAN ABRAHAM LAGENDIJK weduwnaar van Wilma Bosschaart papa van Marcia en Patrick in de leeftijd van 42 jaar. Mogen wij de kracht ontvangen om dit zware ver lies te dragen. Marcia en Patrick J. Lagendijk M. Lagendijk-van Noorden Jozien en Kees Joost en Marlies Bram en Addie Ruud en Miranda Kees en Conny Andrea en Robert Jenneke en Kees Manella, Niels en Danielle Jacobien en Adrie Middelburg. 3 maart 1996 Correspondentieadres: J. Lagendijk. Westweg 4, 4413 EG Krabbendijke Jan is opgebaard in het rouwcentrum 'Middel burg', Buitenhovelaan 1 te Middelburg iDauwen- daele). Gelegenheid tot afscheid nemen woensdag a.s. van 19.00-19.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 8 maart a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Samenkomst in voornoemd rouwcentrum om 10.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Mochten wij u vergeten zijn een rouwbrief te stu ren, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. Lieve PAPA Je houdt altijd een warm plekje in ons hart. Marcia en Patrick Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van JAN LAGENDIJK vader van onze leerling Patrick Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte toe. Leerkrachten, medezeggenschapsraad en ouderraad van O.B.S. 'De Leeuwenburch' Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten ne men van mijn man en broer, onze zwager, oom en oudoom GERRIT JAN SCHAAP 12-02-1936 02-03-1996 Kapelle: F. Schaap-Westland en familie 4421 ET Kapelle De Komme 8 Correspondentieadres Oranje Weeshuisstraat 26.1271 VR Huizen Geen bloemen. Mijn man is opgebaard in rouwkamer Rebel, Beemsterboerstraat 6 te Huizen, alwaar geen be zoek. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 7 maart om 14.00 uur op de Algemene Begraaf plaats aan de Naarderstraat te Huizen. Aanvang van de rouwdienst in de aula om 13.30 uur. Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in rouwkamer Rebel. (Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschou wen). Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men van het overlijden van onze lieve schoonzus en tante, mevrouw J. VAN OOSTEN-BALJEU in de leeftijd van 65 jaar. 's-Gravenpolder: G. van Oosten A. D. van Oosten-Nijsse 's-Gravenzande: S. P. v. d. Repe- van Oosten t J. v. d. Repe Bussum: P. Traas-van Oosten L. W. Traas 's-Gravenpolder: L. P. Lansen-van Oosten J. Lansen 's-Gravenpolder: M. La Grand-van Oosten J. La Grand 's-Gravenpolder: M. van Oosten W. T. van Oosten- Reinhoudt t 's-Gravenpolder: J. van Oosten t Apeldoorn: G. Kruithof-van Oosten P. Kruithof Neven en nichten 's-Gravenpolder, 3 maart 1996 Correspondentieadres: Nagelenburgsingel 45. 4388 KG Oost-Souburg. Heden overleed, na een kortstondige ziekte, onze lieve zorgzame vader, schoonvader, opa. broer en schoonzoon PIETER HENDRIK KLOPMEIJER weduwnaar van Elisabeth Johanna Maria Keurschot in de leeftijd van 73 jaar. Karin Irene Marjolein en Gerard Jeffrey Eric en Jannie Diana, Ingrid, Jurie Ronald J. Izeboud-de Voogd W. Izeboud M. Grootjans-de Voogd J. J. W. Keurschot-Teunissen Goes, 4 maart 1996. Perzikstraat 5. Correspondentieadres: Bramestraat 16,4462 CX Goes. Onze vader en opa is opgebaard in het Uitvaart centrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot af scheid nemen aldaar donderdag 7 maart van 18.30 tot 19.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrij dag 8 maart om 10.00 uur in het crematorium. Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het cre matorium. Mochten wij zijn vergeten u een rouwbrief te zen den, gelieve u deze advertentie als zodanig te be schouwen. Bedroefd door het verlies van STEFAN POWAZA Je blijft in ons hart. Marian Fuchs Lien Compeer Heden verloren wij onze beste vriend en collega STEFAN POWAZA De losse sorteerders Vismijn Vlissingen Vlissingen, 4 maart 1996. Tot U, Here, hef ik mijn ziel op; mijn God, op U vertrouw ik. Heel verdrietig, maar vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan en dankbaar dat verder lijden hem bespaard is ge bleven. geven wij u kennis van het toch nog on verwacht overlijden van mijn lieve man. onze zorgzame vader, opa en zoon WILLEM LOOIJ echtgenoot van Anna Lobbezoo in de leeftijd van 71 jaar. Lewedorp: A. Looij-Lobbezoo Kruiningen: Kees en Conny Monica en Peter Wemeldinge: Wim en Nelly Marco 's-H. Arendskerke: Cathrien en Leen Lewedorp: Christien Hansweert: Anton en Matty Arnold Wolphaartsdijk: Nico en Marella Christiaan, Michael Wolphaartsdijk: Jan en Jolanda Wolphaartsdijk: Willy en Johnny Danielle Goes: C. Looij-Riemens 4456 AX Lewedorp, 3 maart 1996 Veersemeerstraat 5 Donderdag 7 maart is er van 19.30-20.00 uur gele genheid tot afscheid nemen in het Rouwcentrum van Begrafenisonderneming Van der Hooft. Bos- seweide 2 te 's-Gravenpolder. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal worden gehouden vrijdag 8 maart om 13.15 uur in de Ned. Herv. Kerk te 's-Gravenpolder, waarna aansluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats Na afloop van de begrafenis is er in het Rouwcen trum gelegenheid tot condoleren. Geen bloemen. Een ieder die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen, gelieve deze advertentie als zodanig te be schouwen. Heden behaagde het de Heere wederom uit onze familiekring weg te nemen, een geliefde zoon, broer, zwager en oom WILLEM LOOIJ echtgenoot van Anna Lobbezoo in de leeftijd van 71 jaar. Goes: C Looij-Riemens Goes: C. C. Gouw-Looij 's-Gravenpolder: C. J. Looij K. Looij-Schipper Neven en nichten 's-Gravenpolder, 3 maart 1996. Bedroefd, maar dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede. dat, na een langdurige ziekte, die hij op bewonderens waardige wijze heeft gedragen, zacht en kalm van ons is heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom PIETER MARINUS VAN OOST sinds 21 juli 1994 weduwnaar van Maria Pieternella Wisse in de leeftijd van 77 jaar. Kapelle: M. Nieuwdorp-van Oost W. Nieuwdorp Biezelinge: Leuni de Koeijer-Nieuwdorp Kapelle: Kees en Rina Nieuwdorp- Openneer Vlijmen: Jannie en Wim Hamelink- Nieuwdorp Yerseke: M. van Oost J. C. van Oost-Lindenberg Yerseke: Jannie en Johan Gijzel- van Oost Yerseke: Dien en Han Bauer-van Oost Achterneven en -nichten Yerseke. 4 maart 1996 Correspondentieadres: Ten Houtenstraat 25,4401 KS Yerseke De overledene is opgebaard in het mortuarium van het verenigingsgebouw Molenlaan IA te Yer seke. Ingang van het mortuarium via de Korte Kerkstraat. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar donder dag 7 maart van 17.00 tot 17.30 uur. Een dienst van Woord en Gebed, waarin hoopt voor te gaan ds. A. H. Groen, zal vrijdag 8 maart om 10.00 uur worden gehouden in het vereni gingsgebouw Molenlaan IA. Aansluitend zal om plm. 10.45 uur de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Yerseke. Indien u deze dienst en de begrafenis wilt bijwo nen verwachten wij u tijdig in de zaal. Tevens is er na de begrafenis in bovengenoemd gebouw nog gelegenheid om de familie te condo leren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ontvangen hebben, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Met diepe droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze fijne buurman en vriend PIET VAN OOST Rini en Carin Tramper Bram en Dien de Schipper Hans en Corrie Zuidweg Wij zijn verdrietig, omdat onze lieve BUURMAN PIET is overleden. Janny, Gerdine en Laurens Tramper 'Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn'. Rom. 831b. Bedroefd geef ik u kennis van het overlijden van mijn lieve man CORNELIS BOGERD Zierikzee, Vlissingen, 3 oktober 1917 4 maart 1996 A. Bogerd-den Hollander Middelburgsestraat 23 4388 NS Oost-Souburg Er is gelegenheid tot afscheid nemen donderdag van 19.00-19.30 uur in het rouwcentrum 'De Voor zorg', Industrieweg 20 te Vlissingen. De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 8 maart om 13.00 uur in 'De Ark' (naast de Ned. Herv. Kerk), Oranjeplein te Oost-Souburg, waar na aansluitend de begrafenis zal plaatshebben om 14.00 uur op de begraafplaats te Oost-Sou burg. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 'De Ark'. Met droefheid geven wij u kennis dat plotseling van ons is heengegaan onze geliefde zuster, schoonzuster en tante HELENA GIJSSEL-SCHOUWENAAR Familie Schouwenaar Wemeldinge, 3 maart 1996. Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum. Van Dishoeckstraat 620 Tijdens het carillonspel van de St. Jacobstoren in Vlissingen om 9 uur in de ochtend nam onze zorg zame en liefdevolle mama en oma DINA DE GROOT weduwe van Jan Midavaine afscheid van ons. Geboren te Vlissingen 27 juni 1912. Overleden te Vlissingen 4 maart 1996. Hoek van Holland: Joke en Jan van Dissel- Midavaine Mark Barend Teuge: Jacqueline Midavaine Antoinette Yoeri Veere: Addie en Jan Nieuwenkamp-Midavaine Gertjan Middelburg: Barend Midavaine Nienke Douwstra Brouwershaven: Mattie en Henk Bakker- Midavaine Anne Kees Westenschouwen: Jan en Ellen Midavaine- Jansens Jan Joris Nescio Raoul 4334 BK Middelburg, 4 maart 1996 Griffioenstraat 26 De wens haar lichaam beschikbaar te stellen voor de wetenschap respecteren wij, derhalve zal er geen begrafenis plaatshebben. Wij willen mama gedenken in een dienst, geleid door ds. G. J. Smit in de Koorkerk, Koorkerkhof te Middelburg op vrijdag 8 maart a.s. aanvang 19.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop in de kerk. Wilt u, indien u geen kennisgeving hebt ontvan gen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. Heden werd uit ons midden weggenomen onze zorgzame zuster, schoonzuster en tante DINA DE GROOT weduwe van Jan Midavaine in de leeftijd van 83 jaar. Amstelveen: J. M. J. Heijnsdijk-de Groot J. Heijnsdijk Middelburg: B. de Groot M. de Groot-Roskam Middelburg: M. de Groot Neven en nichten Middelburg, 4 maart 1996. Enige en algemene kennisgeving Heden is op 91-jarige leeftijd overleden PIETERNELLA VERHEULEN Zij werd liefdevol verzorgd in verpleeghuis 'Ter Valcke' te Goes. M. K. Dieleman. ex. test. 3 maart 1996. Correspondentieadres Postbus 202.4460 AE Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag 7 maart vanaf 12.45 uur in rouwcentrum 'De Beve- landen'. Geldeloozepad 20 (naast de Alg. Be graafplaats) te Goes. Aansluitend wordt om 13.00 uur een dienst van Woord en Gebed gehouden, waarbij u wordt uit genodigd, waarna om plm. 14.00 uur de begrafe nis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf plaats te Krabbendijke. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemd rouwcentrum. VOORBEREIDINGSBESLUITEN Burgemeester en wethouders van Kapelle maken bekend, dat de raad van die gemeente in zijn ver gadering van 27 februari 1996 heeft verklaard, dat voor de navolgende percelen een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding is: 1. kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie S nummer 416, plaatselijk bekend Kloosterweg 2, gelegen in het bestemmingsplan Bedrijfster rein Smokkelhoek, ten behoeve van de bouw van een reclamezuil; 2. kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie F nummer 1704, plaatselijk bekend Nieuwe Kerkstraat 10a, gelegen in het bestemmings plan Kom Biezelinge, ten behoeve van de uit breiding van een glashandel. De percelen waarop deze verklaringen betrek king hebben, zijn aangegeven op de bij de betref fende raadsbesluiten behorende gewaarmerkte tekeningen. De beide besluiten treden in werking op 6 maart 1996. Met ingang van die datum liggen vorenbedoelde raadsbesluiten met de daarbij behorende gewaar merkte tekeningen voor een ieder ter inzage op de gemeente-secretarie, Kerkplein 1 te Kapelle. Kapelle, 5 maart 1996. Burgemeester en wethouders van Kapelle, G. C. de Groot, burgemeester; J. de Pooter. secretaris. En nu ivat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U. (Psalm 39 vers 8). Bedroefd geven wij u kennis, dat de HEERE uit onze familiekring heeft weggenomen, onze gelief de schoonzuster, tante en oudtante JANS DE VISSER in de leeftijd van bijna 88 jaar. Allen die haar gekend hebben, zullen weten wat wij in haar verliezen. Oostkapelle: P. de Visser-Koppejan Middelburg: Nel en Piet Jacobse-de Visser Scheveningen: Matty en Ko van Moolenbroek-de Visser Bergambacht: Sanneke en Barend Vermeer de Visser Oostkapelle: Leintje en Wim Dekker- de Visser Zeist: Ko en Piëta de Visser- Louwerse Moerkapelle: Lies en Rien Zwemer- de Visser Houten: Jaap en Ineke de Visser- Verhage Bergharen: Marlien en Kees Joosse- de Visser Achterneven en -nichten Oostkapelle, 3 maart 1996 M. F. Visserstraat 23 Correspondentieadres Familie Dekker-de Visser, Noordweg 56, 4356 ED Oostkapelle. Tante is thuis opgebaard. Gelegenheid aldaar afscheid te nemen en de fa milie te condoleren, dinsdag en woensdag, 's middags van twee tot vier uur en 's avonds van zeven tot negen uur. De begrafenis zal D.V. plaatshebben donderdag 7 maart te Oostkapelle om 12.00 uur. Vooraf zal voor familie en belangstellenden een korte dienst gehouden worden in de kerk der Ger. Gemeente 'Saronkerk' te Oostkapelle, aanvang 11.00 uur. Vertrek van de kerk 11.45 uur. Geen bloemen. Met droefheid geven wij u kennis, dat de HEERE van ons heeft weggenomen, onze geliefde schoon zuster en altijd zorgzame tante en oudtante JANS DE VISSER in de leeftijd van bijna 88 jaar. Goes: A. Wisse-Meijers Kapelle: Rina Wisse Sint-Laurens: Matty en Wout van Dongen- Wisse Middelburg: Adrie Wisse Biezelinge: Cobie en Paul Nijsse-Wisse Achterneven en -nichten Oostkapelle, 3 maart 1996. Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze lieve tante JANS DE VISSER Peterine en Egbert Elwin en Rianne Lizebeth Oostkapelle. 3 maart 1996. Heel verdrietig, maar desondanks in vrede, heb ben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, oma en ons klein omaatje CATHARINA SINKE-MOERLAND Vlissingen, Vlissingen, 2 oktober 1907 3 maart 1996 Bijzonder dankbaar was zij en zijn wij voor alle liefde en zorg die zij in 'Ter Reede' heeft ontvan gen. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Correspondentieadres: W. de Geus-Sinke, Malrove 90, 7322 GC Apeldoorn Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 8 maart van 11.45 tot 12.15 uur in het rouwcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen. Aansluitend zal om 13.00 uur de crematieplech tigheid plaatshebben in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole ren in de condoléanceruimte van het cremato rium. Geen bloemen. (•Saf&aa/iy Kreukelmarkt 5, Goes Wij zijn woensdag 6 maart 1996 de gehele dag gesloten i.v.m. biddag Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake een aan vraag van Willem N. Polderman De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 15 november 1995 is van Willem N. Pol derman een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging opper vlaktewateren ontvangen. Het betreft het storten van specie in het Veerse Meer. Het voornemen bestaat om, onder het stel len van voorschriften, hiervoor vergunning te verlenen. Terinzagelegging De aanvraag, alsmede het ontwerp en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 5 maart 1996 tot en met de termijn waarbinnen tegen het besluit op de aan vraag beroep kan worden ingesteld ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen 1 Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg op werk dagen van 09.00 uur tot 12 00 uur en van 13 00 uur tot 16 00 uur (kamer 156). 2 Gemeentehuis Noord-Beveland, Hoofd straat 79 te Kortgene, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Bedenkingen Een ieder kan tot en met 3 april 1996 schriftelijk bedenkingen inbrengen bij de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswater staat in de directie Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg- Degene die een bedenking inbrengt kan gelijktijdig en bij aparte brief verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien u telefonisch (tel. 0118-686428) bij voorkeur vóór 27 maart 1996 daarom verzoekt, zal op een nog nader te bepalen tijdstip de gelegenheid worden geboden om over het ontwerp van gedachten te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst, waarvoorde aan vrager wordt uitgenodigd, wordt u in de gelegenheid gesteld mondelinge bedenkin gen in te brengen. Middelburg. 5 maart 1996, de minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, prof dr H L.F Saeijs Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat GIMBRERE OPENT FEESTELIJK HET NIEUWE SEIZOEN. Jj OPEN HUIS DAGEN 5T/M 9MA| MODESHOW DONDERDAG 21 MAART la 10.00 - 13.30 - 16.00 - 19.00 UUR jj TOEGANGSBEWIJZEN GRATIS VERKRUGBAi4* ei tv LANGE DELFT 16 MIDDELBURG p DE LAATSTE DAGEN Alles voor 50,-, 75,- en 98,- jjj Nog prachtige blouses, rokken, blazers, jurken enz. W De laatste regenjassen, jacks en wintermara tot 75% korting. Ook zomercollectie. 2 ALLES MOET WEG! Gasthuisstraat 5 - GOES TEL. 0113-231277 JUWELIER HORI.Otli 'so Lange Kerkstraat 30. Goa n Tel. 0113-215005 /in Walsiraat 199 (hoek ScheldeplM Vlissingen 0( i Bobbe Mode; mode voor de vrouw die eens wat anders

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 20