;>BS 6 begint een offensief IPZC radio en televisie Heuwe programma's als Goudkust, Tele-Bel-Show en Over de Roooie radio vandaag OVERBOORD puzzelen -televisie nu- DINSDAG 5 MAART 1996 RADIO-1 AM 747 kHz. 402 m FM 104.4 MHz nisch Ork en Groot Omroepkoor met sol.; 21.30 II Muz. voor sol 22.30 Muziek vandaag NPS: 0.00-1.00 Vin cent na middernacht ir Ton de Jong jVERSUM Goudkust •dt de nieuwe serie van SBS 'erwijl RTL met Goede Tij- Slechte Tijden al de best be- r en soap van Nederland in heeft: dagelijks ruim twee joen kijkers. „Als Goudkust Ie eerste avond twee procent >rt. gaat hier de vlag uit. Dan zitten er 250.000 mensen naar te kijken!" zegt SBS-direc- teur Fons van Westerloo. De commerciële zender heeft, in een half jaar met een mix van Nederlandse programma's en buitenlandse films/series een marktaandeel van circa vijf pro cent opgebouwd. Op sommige avonden, met name de donder dag. scoort SBS al beter dan Ne derland 1, RTL 5 en Veronica. Fons van Westerloo smult er van: „Dat zijn de eerste tekenen datje iets bereikt." Maar SBS wil groeien en begint daartoe een offensief, met vanaf maandag 11 maart het amuse mentsprogramma Over de Roooie. de serie Goudkust en - vanaf vrijdag de grootscheep se Tele-Bel-Show. gepresen teerd door Reinout Oerlemans en Katja Schuurman, sterren uit - o ironie - Goede Tijden Slechte Tijden. Bij de SBS-top in Scandinavië werd vele miljoenen losgepeu terd. Besloten is dat geld vooral te gebruiken in de vooravond, tussen half zeven en half acht. SBS had daar dagelijks de talk show van Jerry Springer en ie dere avond andere Nederlandse produkties staan (De verborgen BULLET »e politiemannen moeten el- ir kunnen vertrouwen als ze strijd met een harde drugs- ■de aangaan in de actiefilm mberOne with a Bullet (1987) i Jack Smight. Met Robert fradine en Billy Dee Williams. SBS 6, 20.25 UUR INTENSIONS t jonge vrouw ontdekt dat it echtgenoot een psycho- it is die een moord op haar f\aamt in de tweedelige mini- xzie Deadly Intensions <1985> Noel Black, naar de opfei- gebaseerde roman van W. R. [jue/is. Met Madolyn Smith, Jihel Biehn en Morgana King. RTL 5, 20.30 UUR SPACEBALLS 1 Brooks regisseerde zichzelf Spaceballs (1987), een persi- ■je op het science fiction-gen- Een dreigend zuurstofgebrek een planeet staat centraal, 'der met Rick Moranis en i Candy. VERONICA, 20.35 UUR I TELEVIZIER lizier geeft de uitslag van de 1-enquête over de invoering |i de Euro. De komst van dat opese geld betekent het ver hen van de fraaie Neder- bankbiljetten. Verder Ireportage over de zeehon- fjacht in Noorwegen. Aan- kelijk zouden de Noorse vis- I niet uitvaren om de jonge honden dood te knuppelen, ar in Tromso verzamelen de Jêrs argumenten om toch op II te gaan. (NEDERLAND 1, 21.30 UUR TIGER i vrouw is vastbesloten y ja/c te nemen als haar zoon dt vermoord door een Ja- t jse gangster in de misdaad- li Blue Tiger (1994) van regis seur Norberto Barba. Met Virgi nia Madsen. VERONICA, 22.15 UUR JACOBS Aletta Jacobs 1854-1929ivas de eerste vrouio die promoveerde. Ze zette zich in voor het kies recht van vromoen en maakte zich sterk voor de rechten van prostituees. Nouchka van Bra- kel, regisseuse van onder meer de films Van de koele meren des doods en Iris, maakte een inge togen zioart-wit film over deze voorvechtster van de rechten voor de vrouw en de eerste vrou welijke arts in Amsterdam. Met Luutgard Willems, Max Arian, Sacha Bulthuis en Hennie de Swaan. NEDERLAND 1, 22.50 UUR ANNE FRANK Millie Perkins en Shelley Win ters spelen de hoofdrollen in The Diary of Anne Frank (1959) een verfilming door George Stevens van het bekende dagboek over de laatste jaren uit het leven van een ondergedoken Amsterdam se joodse tiener. DUITSLAND 2, 24.00 UUR SBS-directeur Fons van Westerloo. camera, De nachtrijder. Obses sies. Op jacht M/V i. Maar verschillende program ma's trekken verschillend pu bliek. en dat is een wankele ba sis. Dus wordt nu met Over de Roooie (John de Mol Produk- tiesi getracht 'doorkijkgedrag' te kweken. Iedere werkdag om halfzeven: Matthias Scholten en Wendy van Dijk belonen durfals met duizend gulden. Gevolgd door Goudkust, een se rie over zeven jonge mensen 'in een lommerrijke wijk aan zee'. Joop van den Ende had vijf pilot- afleveringen op de plank liggen en kon, toen zijn rol in de HMG was uitgespeeld, de serie mooi aan SBS kwijt." In De Tele-Bel-Show. die vrij dagavond in première gaat, draait het allemaal om telefoon nummers. Kijkers kunnen mee spelen om een auto ('Een lichte middenklasser') wanneer hun telefoonnummer zoveel moge lijk overeenkomt, met de tien ge tallen die in de loop van het pro gramma worden bepaald. Programma's als De ■Nachtrij der. Op de Wallen en Breekijzer, die bij de start model werden verklaard voor het ondeugend- brutale imago van het station, blijven gewoon doorlopen of ko men straks weer terug. Ook de liefhebbers van erotiek, die bij SBS aardig aan hun trekken ko men. hoeven geen koerswijzigin gen te vrezen. Van Westerloo: „Uit de enquête die Televizier heeft gehouden, bleek dat men sen graag naar erotiek op televi sie kijken." EZ N4 E6N MELE G&OTE GE' AABNB PieAAT PIE 6KOTE GEME NE PlPAAT WAV 'N HEÉÉê-U WOOf GLIMMENDE LAMP... EN P\E LAMP GLOM ZOÖÓ MOOI PAT pE GEMENE PlfZAAT PPE' C\EG kON ZIEN WAT BGACUT&se Z'N EU£.- Elk heel uur en om 7.30. 8.30. 12.30. 1330. 16.30. 17 30. 18.30 en 6.30 Nieuws NOS 7 07 Radio 1-Ochtendjournaal KRO 9.05 Dingen die gebeuren (M; V) NOS 12 07 Radio 1-Middagjour naal EO 14.05 Tijdsein: Signaal 15.05 Tijdsein: Oorzaken 16.05 Tijd sein: Wandelgangen NOS 17 07 Ra dio 1-Avondjournaal. EO: 19.04 Tijd sein: Het uur U Avro: 20 04 Radio journaal: Het radiocafé. NOS 22 04 Langs de lijn. sport en muziek 23 07 Met het oog op morgen. VPRO 0 04- 7.00 Nachtleven, met om 0.04 Het jongste oordeel. 102 Het paradijs. 2 02 Donkere materie 3 02 Grand disco classique. 4 02 Duivelskruid; 5.02-7.00 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat Carlo Boszhard ontlokt sterren hun geheimen HILVERSUM (GPD) - Hoe gd kennen prominente Nederlan ders hun publiek. Daar draait het om in het nieuwe program ma Sterrengeheimen dat Carlo Boszhard vanaf vandaag, dins dag (21.25 uur) bij RTL 4 presen teert. Drie bekende Nederlanders met eenzelfde achtergrond nemen bij Boszhard in de studio plaats en krijgen een aantal dilemma's voorgelegd. Voorbeeld: De dag gaat komen dat de eerste kraaie- pootjes om de ogen verschijnen. Wie staat het eerst bij de plas tisch chirurg op de stoep'? RTL 4,21.25 uur RADI0-2 FM 8Ï.S MHz RADI0-5 AM 1008 kHz, 298 m Elk heel uur nieuws Vara. 6.04 Ontbijtradio Tros 9 04 Gouden uren KRO 12 04 Tijd voor twee NCRV 14 04 Maat in de mid dag. Avro 17.04 Van Staa tot zeven EO 19.04 De gouden greep KRO 20 04 Countrytime EO 21 04 Neder land zingt: Sing in 21.30 Nederland zingt Licht op jongerenkoren Vara 22.04 De bovenste plank Tros 23.04- 24.00 Music all in RADI0-3 -d FM 95.0 MHz Elk heel uur nieuws KRO 6 04 Breakfast-club Avro. 9 04 Arbeidsvitaminen Vara: 12 04 Denk aan Henk 14 04 Tussengas NCRV 15.04 The magic friends Tros 17 04 Somertijd. NPS 18.04 Kort en Klijn EO 19 04 Spoor 7 Avro 20 04 Forza. VPRO: 21 04 Villa 65 Met De voorste linie en De stompin' velden VVN 0.04 Umma gumma. AKN 2.02 Pva- ma FM Tros 4 02-6 00 Nachtwacht RADI0-4 FM 99.8 MHz Om 7 00. 8.00, 9.00. 13 00. 18 00 en 20 00 Nieuws Tros 7.02 Een goede morgen met 9 04 Muziek voor miljoenen 11 00 Och tendconcert I Radio Filharmonisch Ork. met cello. 12.30 II Giotto En semble. 13 04 De klassieke top 10 en nieuwe klassieke cd's. 14.00 Middag concert Berliner Philharmonisches Orch met sopraan. NCRV 16 00- 18 00 Middagmagazine, met om 16.00 Geloven in muziek. 16.30 Leger des Heilskwartier 16.45 Muziek in vrije tijd. 18 04 Stemmen. 18.45 Orgelcon cert. 19 15 Dokument op 4 20 02 Avondconcert. I Radio Filharmo- Elk heel uur t/m 18.00 en 7.30 Nieuws TELEAC: 6.50 Pyjamapret NOS: 7 02 NOS Sportief VPRO 7 32-16.00 Dinsdag op 5. met om 7 40 De och tendkrant. 8.25 De omgeving: 8.35 In stituut Sehreuders IKON 8 50 Snip pers NOS 8.55 Waterstanden VPRO: 9 02 De vrolijke wetenschap; 9.53 Vrije geluiden. 10 02 De omge ving; 10 40 De jazz van Pete Felle- man 11 02 De plek. 12 02 Het debat - De omgekeerde wereld. 13,08 De do cumentaire: Aardse zaken. 14 02 On gehoord. maar wel verteld: 15 02 Pas sages passanten. RVU: 16 02 Aan de slag 16 45 Radio mundo NPS 17 08 Radio UIT PP 17 50 GPV RKK' KRO 18 02 Haar talenten - Een ver dienste 18.25 Tot uw dienst 18.55 Scheepspraat NPS 19 00 Nieuws en actualiteiten in het Turks 19.45 Nieuws en actualiteiten in het Ma rokkaans en Berbers. 20 30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees TE LEAC 21.00 Family album USA 21.30 Hos geldiniz VPRO 22.00-24.00 De avonden, met om ca 22 04 Music- Hall en om ca. 23 00 Zilte stranden. OMROEP ZEELAND FM 101.9 MHi/97.8 MHz/93.0 MHz Nieuws zie Radio 1 - 7 05 Omroep Zeeland ochtendeditie 8.11 Landelij ke en internationale actualiteiten 8 32 Omroep Zeeland ochtendeditie. 9.05 Muziek door de week 10.05 Oog appels en muilperen 11.05 'n Uurtje Bert 12 05 Omroep Zeeland mid dageditie. 13 08 Landelijke en inter nationale actualiteiten 13 35 De pas sage 14 05 Muziek in bedrijf 16.03 Gefeliciteerd' 17 05 Omroep Zeeland avondeditie 18.11 Landelijke en in ternationale actualiteiten. doorChip Dunham syndicated by Bruno Productions In sommige vakjes staat een getal dat corres pondeert met een getal in de balk onderaan. De letters die ingevuld worden in de vakjes met een getal, kunnen ook op de balk worden ingevuld. Verticaal vormen de letters in de eer ste en derde kolom ook een woord. Hoe luidt het sleutelwoord? 1 Leuningstoel; 2 tot armoe brengen; 3 herkau wer. 4 niet moeilijk; 5 hoeve; 6 vonnissen; 7 mo ment; 8 gewaarwording. OPLOSSING MAANDAG P r l V l 1 e g e r u n e a r e s u k t i n n t l - b e n d e e m a 1 0 n 0 r - 1 0 s - 0 k e e g 0 s e r e n - t a k e 1 r e a l r e k e v e r g e n e 1 a n d 1 0 P e r 10 2 8 5 8 9 6 8 9 5 6 5 2 9 5 1 2 4 4 5 4 5 6 7 5 6 6 7 5 5 5 9 4 3 5 3 2 9 5 23456789 10 NEDERLAND-1 (07.00 116.00 17.35 18.02 18.30 20.00 20.30 NOS Tekst tv (TT) Journaal NCRV Goeiemiddag! maga zine AVRO De week van, ge sprekken NCRV Cosby show, serie AVRO Boggle, woordspel OHM Phagua of Holifeest, documentaire RKK/KRO Mensen, daar draait het om, reportages (1) KRO (TT) Alle kinderen de deur uit, serie NOS (TT) Journaal KRO (TT) Tijd van leven, se- ten NEDERLAND-2 10.00- 110.30- 16.06 16.57 17.29 19.31 19.59 21.15 21.48 22.15 22.20 23.30 23.35- 10.20 NOT Ik, Mik Loreland 10.50 OMROP FRYSLAN Bisteboat: Hallo, mei wa? EO De Waltons, serie Danger bay, jeugdserie NOS/TROS/EO (TT) 2 Van daag: 17.30 Journaal; 17.35 Actualiteiten; 18.00 Jour naal; 18.15 Actualiteiten; 18.43 Sportjournaal; 18.51 Hoofdpunten uit het nieuws EO Eritrea: puin, hoop, re portage Ik weet het beter, spel Overal en nergens: In de vuurlinie Christy, serie (TT) Vrouw-zijn, magazine Nederland zingt, koorzang. PP SP (TT) Tennistoernooi, ver slag NOS (TT) Journaal -00.00 (TT) Tennistoernooi NEDERLAND-3 19.00 VARA (TT) Lingo, woord spel 19.26 Mr. Bean in room 426, serie 19.55 Police rescue, serie 20.50 NOS (TT) Studio Sport: Bar celona - PSV 22.55 (TT) Journaal 23.10 (TT) Sportjournaal 23.30 VARA/NPS (TT) Nova, ru briek 00.05 Haenen voor de nacht 00.55 NOS Tekst tv RTL4 21.30 AVRO Televizier, actualitei- 1 22.06 22.50-: 6 (TT) Vinger aan de pols, me disch magazine >0-23.56 KRO Aletta Jacobs, het hoogste streven, por tret 07.00 Ontbijtnieuws 07.10 Tjilp 07.15 De Smurfen 07.30 Ontbijtnieuws 07.40 De Smurfen 08.00 Ontbijtnieuws 08.08 The bold the beautiful 08.30 Ontbijt nieuws 08.35 Santa Barbara 09.00 Ont bijtnieuws 09.10 Santa Barbara 09.30 Goede tijden, slechte tijden 10.00 Kof fietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show 11.45 Santa Barbara 12.30 Postcode lo terij record show 13.00 Health, body 81 care 14.00 Film- videonieuws 14.30 New wilderness 15.10 As the world 16.00 Nieuws 16.10 Catherine, praatprogram- 17.00 Nieuws 17.10 5 uur show, (17.30 en 18.00 nieuws) 18.30 The bold the beautiful 19.00 Rad van fortuin, spel 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Wolff, misdaadserie 21.30 Sterrengeheimen, spel show 22.05 Ooggetuige, reportages 23.00 Nieuws 23.35 Catherine, praatshow 00.25 The Oprah Winfrey show 01.10 As the world turns, serie 02.00 Nachtprogramma RTL5 07 00 NOS Journaal 07 07 NPS Klok huis 07.22 EO Een verhaal dat groeit |jc.07 29 KRO Ontbijt-tv 09.00 NOS Jour naal 09 05 PP Groen Links 09.08 EO/ TROS Kook tv 09.30 EO (TT) Vrouw-zijn an.t® 55 Gospelclip 10.00 TELEAC Family album 10.31 NCRV Hier en nu 11.03 AVRO De week van 11.31 Boggle 11.59 MiddagEditie 13.00 NOS Journaal 13.07 NCRV Blik op de weg 13.32 Zo vader zo zoon 14.01 VARA (TT) Jansen, «Jansen 14 29 TROS Match en win 14.59 Dierenmanieren 15.30 IKON Fast for ward 16.00 NOS (TTI Journaal "6,07 VPRO Noorderlicht, weten schap 16.32 Jiskefet, sketches .17.05 VARA Cagney 8« Lacey, poli tieserie 18.00 VPRO Villa Achterwerk, kin- dermagazine 18,15 NPS Sesamstraat, spreken 18.30 NOS (TT) Jeugdjournaal 18.40 NPS (TT) Klokhuis, eb en vloed 16.50 Goede tijden, slechte tijden 17.15 Power time, jeugdseries 18.05 The Dukes of Hazzard, serie 19.00 Highway patrol, reality-tv 19.30 Denktank, quiz 20.00 Ellen, serie 20.30 Deadly intentions, minise rie (1) 22.15 Onder de H van Hazes 22.45 Ricki Lake, praatshow 23.30 Love street, serie 00.00 Late night with David Let terman 00.50 20 Seconden quiz 01.05 Hei eiei, kuck elei aktuell 01.35 Nachtprogramma SBS6 15.00 Hart van Nederland, maga zine 15.20 De verborgen camera, hu mor 15.45 Days of our lives, serie 16.30 Bosom buddies, serie 16.55 Wings, serie 17.20 21 Jump street, politieserie 18.10 Married with children, serie 18.35 Jerry Springer, praatshow 19.10 Los Angeles police, reality- tv 19.35 High tide, actieserie 20.25 Number one with a bullet, actiefilm Luutgard Willems als Alette Jacobs en Hans Kesting als haar echtgenoot Carel Victor Gerritsen. foto Hans Kesting 22.05 De nachtrijder, reportages 22.40 Hart van Nederland, maga zine 23.05 Carros: Autosalon, magazi ne 23.30-00.20 Jerry Springer, praat show 20.40 Inspector Morse, misdaad serie 22.25 Alle vijf, magazine 22.55 Christen-Democratische Omroep 23.22-05.00 Ter Zake, magazine Toute Fabienne 20.00 MPTV 22.02 Sylvana's soul 00.00 Dance Top 40 02.00 Clip Gallery TV 10 GOLD VERONICA BELGIË NED-2 BRT 06.00 Call tv: Wekdienst; 08.00 Game time; 09.00 Winkel van Sinkel; 11.00 De droogkap; 12.00 Game time; 14.00 Leo live 16.00 Onderweg naar morgen, serie 16.30 BNN, magazine 16.55 TreXX, magazine 17.25 Hunter, actieserie 18.15 Ricki Lake, praatshow 19.00 Nieuwslijn, actualiteiten 19.25 Lucky 10, spel 19.35 All you need is love, show 20.35 Spaceballs, speelfilm 22.10 Nieuws, overzicht 22.15 Blue tiger, speelfilm 23.45 Hearts afire, serie 00.20 Call tv: The lounge; 02.00 Liefdesnest; 04.00-06.00 Nachtbrakers 18.00 Tik Tak, kinderprogramma 18.05 Draaimolen, kleutermagazi ne 18.15 De boomhut, kleutermaga zine 18.30 Disney Festival, tekenfilms 19.00 Salty, jeugdserie 19.30 Journaal 20.00 Oog in oog. Zijn de gordij nen dicht 20.30 Kijk uit!, verkeerstip 20.35 Mad about the boy, docu mentaire 21.29 KENO-uitslagen 21.30 Ter Zake, magazine 22.20 Blackadder goes forth, serie 22.50 Tekens: Op de fiets naar Hollywood (1) 23.40-23.46 Coda 14.00 MASH 14.30 Tales of the unex pected 15.05 Lou Grant 15.55 Wordt u al geholpen? 16.30 Dallas 17.20 Char lie's Angels 18 10 Diff'rent strokes 18.40 Starsky Hutch 19 30 James Herriot 20.25 A shock to the system, misdaadfilm (1990) van Jan Egleson met Michael Caine, Elizabeth McGovern, Peter Riegert e.a 22.00 Wordt u al geholpen? 22.35 Lou Grant 23.25 Tales of the unexpected 23.55 MASH BELGIË FRA-1 RTBF KINDERNET BELGIE NED-1 BRT 10.30 Mens en lichaam 10.50 Wat een een mooi plein! 11.10-11.27 Ik, Mik Loreland 17.10 Het Capitool, serie 17.35 Buren, serie 18.00 Journaal 18.10 Mooi en meedogenloos, se rie 18.30 Thuis, familieserie 19.00 Blokken, spel 19.30 Journaal 20.00 De drie wijzen, spel 20.38 Het Olympisch spel 07.00 Maple Town 07.25 Snotneuzen 07.30 Bassie en Adriaan en de geheim zinnige opdracht 08.00 Snotneuzen 08 10 A.J. Kwak 08.35 Arabische nachten 09.05-09.30 Nilus het Zand mannetje FRANKRIJK-1 VTV 09.30 Ojevaarsjo 09.45 Vita vesta 10.00 Dierbaar 10.10 11.00 Another world MUSIC FACTORY 07.00 Get up1 (and dance) 10 00 Clip Gallery 12.00 The bass-ment 15.00 Clip Gallery 16 00 Wessel van Diepen 18.02 sions 01.25 Nieuws 01.35 Reportages 02.05 Nieuws 02.15 Histoire de la vie 03.05 Nieuws 03.15 Histoires naturel les 03.55 Nieuws 04.05 Intrigues 03.30 Nieuws 04.40 Mésaventures 05,00 Mu ziek 05.10 Histoires naturelles FRANKRIJK-2 06.05 Happy Days 06.30 Télématin 08.35 Loving 09.00 The bold and the beautiful 09.25 Kung Fu la légende continue 10.15 TV 101 11.05 Flash info 11.15 Motus 11.45 Pyramide 12 10 Un livre, des livres 12.20 Les Z'amours 12.59 Nieuws 13.45 Derrick 14.45 Le re- nard 15.35 Tiercé de Saint-Cloud 15.50 La chance aux chansons 16.30 Des chiffres et des lettres 16.55 Un livre, des livres 17.00 Growing Pains 17.30 Full House 18.05 Les bons génies 18,45 Qui est qui? 19.15 Bonne nuit les petits - 19.20 Studio Gabriel 19.59 Nieuws 20.50 Home alone 2: Lost in New York, speelfilm van Chris Columbus (1992) met Macauly Culkin en Joe Pesci 22.55 Un livre, des livres 23.00 Qa se discute 00.30 Nieuws 00.45 Le cercle de minuit 02.00 Studio Gabriel 02.30 Taratata 03.05 24 heures d'info 04.15 Les Z'a mours 04.50 Court-métrage. Vol du frère 05.20 La chance aux chansons 05.55 Tekenfilm TV-5 06.00 Des dames de coeur 06.30 Télé matin 08.00 Nieuwsflits 08 03 Cana dees nieuws 08.30 Nieuwsflits 08.35 Le cercle de minuit 10.00 Le kiosque 10.15 L alphabet de l'image 10.30 Nieuws flits 10.35 Thalassa 11.30 Enjeux/Le point 12.35 Frans nieuws 13.00 Paris lumières 13.30 Le monde est vous 15.00 On aura tout vu 15.30 Des dames de coeur 16.00 Nieuws 16.15 Bibi et ses amis 16.50 Fa si la chanter 17.15 Studio Gabriel 17.45 Questions pour un cham pion 18.15 Visions d'Amérique 18.25 Le grand jeu de TV 5 18.30 Nieuws 1900 Paris lumieres 19.30 Zwitsers nieuws 20.00 Envoyé spécial 21.30 Per- fecto 22.00 Nieuws Aansl. Le grand jeu de TV 5 La musique 22.35 Bas les masques 23.50 Viva 00.30 Frans nieuws Aansl.: Le grand jeu de TV 5 00.55 Belgisch nieuws 01.25 Visions d'Amérique 01.40 Le monde est a vous 03.15 On aura tout vu 03.40 Mix mon de, multi mix, musi mix 04.00 Thalassa 05.00 Enjeux/Le point 14.55 Vacaturebank 15.10 L'écran té- mom: Débat 16.35 Les voisins 17,00 La bande a Carlos 17 25 Un ado pas com- me les autres 18.30 Régions soir 18 50 Cartes sur table 19.10 Le quotidien des sports 19.30 Nieuws 20 10 Double 7 21.35 Les pieds dans Ie plat 22.50 Fran- Qoise et les siens 23.30 Nieuws 23.50 24 H sur les marchés 23.55 La pensée so- cialiste DUITSLAND-1 06 00 Mésaventures 06 30 Nieuws 07 00 Nieuws 07.10 A Tout' Spip 08.30 Télé Shopping 09.05 Club Dorothée vacances 11.40 La roue de la fortune 12 15 Le juste prix 12.50 Verbruiker- stips 13.00 Nieuws 13.35 Femmes 13.40 The Young and the Restless 14 25 Dallas 15.20 Rick Hunter 16.15 Une familie en or 16.40 Club Dorothée vacances 17.35 Les années fac 18.05 L'un contre l'autre 18.30 Le miracle de l'amour 19.05 The A-Team 20.00 Nieuws 20.30 Nieuws van de renbaan 20.50 Raiders of the Lost Ark. speelfilm van Steven Spielberg 11981met Harri son Ford en Karen Allen 22.50 L.M.I. - Magazine info 00.10 Les rendez-vous de l'entreprise 00.30 L'hótel des pas- 05.30 Morgenmagazin 09 00 Tages- schau 09,03 Dallas 0945 Tele-Gym 10.00 Tagesschau 10.03 Auslandsjour- nal 10.45 ZDF-info Gesundheit 11.00 Tagesschau 11.04 Der Havelkaiser (4) 12.35 Umschau 12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau 13 05 ARD-Mittags- magazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm 1400 Tagesschau 14.03 Rehmsen 15.00 Tagesschau 15 03 Juliane An drea 15.55 Jürgen Fhege antwortet 16.00 Tagesschau 16.03 Fliege 17 00 Tagesschau 17.10 Brisant 17.40 ARD vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 Peter Strohm 21.05 Familie Heinz Becker 2135 Globus 22.05 Hallervorden's Spott-Light 22.30 Tagesthemen 23.00 Boulevard Bio 00 00 Ellen 00.25 Nacht- magazin 00.45 Susan and God, kome die (1940) van George Cukor met Joan Crawford 02 40 Nachtmagazin 03.00 Fliege 04.00 Die schönsten Bahnstrec- ken Deutschlands 04.30 Globus 05.00 Brisant DUITSLAND-2 13.45 Dalli Dalli 14.15 Ferien auf der Kraheninsel 14.38 Theos Geburtstag- secke 14.40 Sport-Szene 15.05 Logo 15.15 Wickie und die starken Manner 15.40 Gesundheits-Tip 15.45 Heute 15.50 Unsere Hagenbecks 16.35 Jede Menge Leben 17.00 ZDF-Abendmaga- zin 17.45 Moment mal 17.55 Forsthaus Falkenau Aansl.: Guten Abend 19.00 Heute 19.25 Girl friends - Freundschaft mit Herz 20.15 Das ist ihr Leben 21,00 Frontal 21.45 Heute-journal 22.15 37i 22.45 Ein Fall für zwei 23.45 Heute nacht 00.00 The diary of Anne Frank, speelfilm (1959) van George Stevens met Millie Perkins, Joseph Schildkraut, Shelley Winters e.a 02.25-02 35 Text aktuell RTL TV 05.30 Aktuell 05.32 Guten Morgen 05.35 Reich und Schón 06.00 Aktuell 06 05 Married with children 06 30 Ak tuell 06.35 Gute Zeiten, schlechte Zei ten 07.00 Punkt 7 07.30 Aktuell 07.35 Unter uns 08 00 Aktuell 08.05 Spring field Story 09.00 Aktuell 09.05 Santa Barbara 10.00 Reich und schön 10.30 Nie vergass ich Soledad 11.00 Der Preis ist heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Golden Girls 13.00 Murder she wrote 14 00 Barbel Schafer 15 00 llona Christen 16.00 Hans Metser 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Ex- plosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Edgar Wallace 21.15 Doppelter Emsatz 22 15 Quincy 23.15 Miami Vice 00.00 Nachtjournal 00.30 Cheers 01 00 Married with child ren 01.30 Golden Girls 02.00 Barbel Schafer 02.55 Nachtjournal 03.20 llona Christen 04 10 Hans Meiser 05.05 Ex- plosiv - Das Magazin ENGELAND-1 BBC 20.00 Tales from the riverbank 20.30 From the edge 21.00 Public eye 21.30 Food and drink 22.10 Murder one 22.55 Straight from the heart 23.35 News- night 00.20 The Larry Sanders show 00 40 Seinfeld 01.00 The midnight hour 01.30 The learning zone 01 30 Open university 03.00 Nightschool TV 05.00 Focus 07 00 Business breakfast 08.00 Break fast news 10.00 Breakfast news extra 10.20 Can't cook, won't cook 10.45 Kil- roy 13.30 Good morning with Anne and Nick 13.00 Nieuws 13.05 Turna bout 13 30 Going for a song 14.00 Nieuws 14.40 Neighbours 15.00 Peb ble Mill 15.40 Rich man, poor man 16.30 Ants in your pants 16 50 Chuckle- Vision 17.10 Free Willy 17 35 Run the risk 18.00 Newsround 18 10 Grange Hill 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 19.20 Regionaal nieuws 19 40 EastEn- ders 20 10 Sportsnight 22 10 Nieuws 22.40 Carrott's commercial breakdt*vn 23 30 The accused, drama (1988) van Jonathan Kaplan met Jodie Foster. Kelly McGillis, Bern.e Coulson e.a 01.20-02 50 Starlight Hotel, speelfilm (1987) van Sam Pillsbury met Peter Phelps en Marshall Napier ENGELAND-2 BBC NBC SUPER CHANNEL 06.00 News 06.30 World news 07.00 Today 09.00 Super shop 10.00 Euro pean money wheel 14,30 The squawk box 16.00 US Money wheel 17 30 FT Business tonight 18.00 World news 18.30 Ushuaia 19.30 The Selina Scott show 20 30 Russia now 21.00 Europe 2000 21.30 World news 22.00 World sports special 22.30 The world is racing 23.00 The tonight show 00.00 Late night 01.00 Later 01.30 Nightly news 02.00 The tonight show 03 00 The Seli na Scott show 04 00 Talkin' jazz 04 30 Russia now 05.00 The Selina Scott show CNN 07.30 Moneyline 08.30 World report 09.30 Showbiz today 10.30 CNN News room 11 30 World report 12.00 Busi ness day 13.30 World sport 14.30 Busi ness Asia 15.00 Larry King live 16.30 World sport 17.30 Business Asia 20 00 World business today 21.00 Larry King live 23.00 World business today upda te 23 30 World sport 00.00 World view 01 30 Moneyline 02.30 Crossfire 03.00 Larry King live 04.30 Showbiz today 05.30 Inside politics MTV EUROPE 06.00 Morning mix 08.30 Oasis Defini tely the whole story 09.00 Morning mi* 12 00 Hit list UK 13.00 Greatest hits 14.00 Music non-stop 16.00 Video juke box 17 00 Hanging out 19.00 Dial MTV 19.30 Sports 20 00 US Top 20 count down 21.00 Evening mix 22 30 Amour 23.30 The Maxx 00.00 Alternative na tion 02.00 Night videos EUROSPORT 08 30 Indycar 10 00 Speedworld 12.00 Eurogoals 13.00 Off the road 14.00 Mountainbike 15.00 Trickshot 1600 Langlaufen 17.00 Voetbal 17 55 Nieuws 18.00 Body building 19 00 Bok sen 20.00 Tractor pulling 20 55 Nieuws 21.00 Boksen 22 50 Eurosportnieuws 23.00 Voetbal 01 00-01 30 Trickshot EURO 7 05 00 Dalli Dalli 05.30 Zie Duitsland 2 07 00 Open university 08 15 See hear breakfast news 08.30 Stingray 09 00 Blue Peter 09.25 Juniper jungle 09 40 The record 10.05 Lernexpress 10 25 See you. see me 10.45 Watch 11 00' Playdays 11.25 Come outside 11 45 Ex perimenter 12 05 Space ark 12 15 Cle mentine 12 30 Ghostwriter 13.00 See hear! 13.30 Working lunch 14.00 Tea ching today 14.30 Showcase 14 40 Hotch potch house 15.00 Juniper jungle 15.10 The Andrew Neil show 16 00 Nieuws 16 05 Westminster 16.55 Nieuws 17,00 Today's the day 17.30 Ready, steady, cook 18.00 Esther 18.30 The village 18.55 For the love of it 19 00 Heartbreak High 19.45 Under exposed 07.00 Euro 7 club 09.00 Sportvissen VI 09 30 Het brein binnenste buiten 10.00 Een wereld verdwijnt 11.00 Clive Ja mes in Japan 12 00 TV Shop 13 00 Euro 7 club 14.00 Schilderen met Bob Ross 14 30 Passie, liefde en relatie 15.00 Harley Davidson 16 00 Hollywoodster- DISCOVERY CHANNEL 17.00 Time travellers: paaseiland 17.30 Fire \8.00 Treasure hunters The gold of the Gods 18.30 Terra X The queer of Sheba 19.00 Voyager Flight from the volcano 19.30 8eyond 2000 20.30 Arthur C. Clarke's mysterious world The riddel of the stones 21.00 Hawaii - Born of fire 22.00 Secret weapons Hi de and seek 22.30 Fields of armour Vietnam 23 00 Classic wheels: Mini Van 00 00 Disaster' Aircrash

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 19