Af en toe toont Cruijff emotie Ajax geprikkeld en incompleet Bogarde belooft zich in vervolg om te draaien PSV-fans misdragen zich in Barcelona Jantje huilt, Jantje lacht NOCNSF overlegt met sportbonden na affaire Ooms Jeugdinternaat van GA Eagles gaat dicht van onze verslaggever BARCELONA - Circa twee- a driehonderd supporters uit Eindhoven zijn gisteravond tijdens de training van PSV in Nou Camp door de bewaking uit het stadion gezet. Zij maakten zich op de tribunes schuldig aan verbaal geweld in de richting van de eveneens in het stadion trainende Jordi Cruijff. Cruijff junior, die re- valideert van een zware knie blessure, werd massaal uitge maakt voor 'hoerenjong'. Op weg van het hotel naar het stadion hadden de fans zich ook al misdragen ten opzichte NOS Studio Sport-verslagge- ver Theo Reitsma. De journa list werd al wandelend door de meute beschimpt ('vuile kan kerjood') en bespuwd. Zijn le ren jasje zat onder het speek sel. „Soms wil een goed ge sprek nog wel eens helpen, maar deze mensen waren to taal niet voor rede vatbaar", al dus Reitsma. Namens PSV bood manager Arnesen Reits ma meteen zijn verontschuldi gingen aan. In totaal 3200 PSV-supporters zijn vanavond dinsdag i in Bar celona aanwezig om hun elftal te steunen in de eerste van de twee wedstrijden tegen FC Barcelona in de kwartfinales van het UEFA Cup-toernooi. Met zeventien bussen en zeven vliegtuigen zijn ze naar de hoofdstad van Catalonië geko men. Dertig stewards zijn ter plekke om op een ordentelijk verloop toe te zien. Ze ontbra ken gisteravond evenwel voor en tijdens de training van het elftal van Advocaat in het sta dion. Met ontzetting nam PSV-voor- zitter Bill Maeyer later kennis van de ongeregeldheden. In na volging van Ajax zal ook PSV hard tegen de raddraaiers op treden. aldus Maeyer. „Ze krij gen onmiddellijk een stadion verbod en worden als lid ge royeerd." A|m onze verslaggever »nri van der Steen MONTAGNYA - Het inter- ,arew vindt staande plaats, ovanl het moet vooral niet te er.jig duren. Af en toe maakt hij _Jfseen vage indruk van nervo- teit, onzekerheid. Heeft-ie een V twee landgenoten ontdekt e weieens vervelende vragen innen stellen Maar goed, hij preekt. M» en uur eerder nog had hij alle Jm Nederlandse journalisten 9ten schrikken met de medede- ig geen zin te hebben in een =mfrontatie. Johan Cruijff heeft jaren geen zin meer. Ook de paanse pers krijgt hem nog aar mondjesmaat te spreken, ij blijkt het echter nog te kun- ;n, lastige vragen wegslaan als- het vliegen zijn. tgen zijn er genoeg. Blijft-ie? g-ie blijven? Heeft hij een itract voor het nieuwe sei- :n of niet? Wat is dat voor ge- ïder met die De la Pena? dijff is en blijft Cruijff. „Onbe- ügrijk. Telt niet voor me. Daar ,at het niet om. Contract? Ik •loof dat ik voor het laatst in '93 ts heb getekend. Of zoiets. Ik jet het niet zeker." ie hem een beetje kent, weet it Cruijff een aardige vent is. el een man natuurlijk die ge- irmd is door meer dan 30 jaar jerleven in een wereld van ten en punten. Nooit, nooit zal je daarom toelaten in zijn ziel. 'en, heel even maar, klinkt er dens het gesprek emotie door Zijn stem. Het gaat over Marco n Basten. Vorige week stond het immers in een klein stukje te lezen, weggedrukt tussen de voetbalwaan betreffende miljar den-contracten. rechtzaken en andere typische voetbalzaken anno 1996: 'Marco van Basten heeft gisteren zijn enkel laten vastzetten.' Cruijff kijkt je aan. „Van Basten belde me een dag voor de in greep. ik wist er dus van." Je ziet hem denken. Wat erover te zeg gen? Cruijff: „Of dat een hoge prijs is... Je mag het niet hardop zeggen, maar waarschijnlijk zijn er dus medische fouten ge maakt, Ik heb hem proberen te helpen, maar over is over. Heel triest..." Van Basten komt ter sprake na dat het over zijn eigen zoon ging: 22 jaar. langdurig geblesseerd aan de knie, twee keer geope reerd. „Ja, natuurlijk heb ik me zorgen gemaakt, dat doe je altijd als er van een langdurige bles sure sprake is. En het is een dub bel probleem als het je zoon is. Zijn toekomst stond op het spel. Maar goed. het lijkt opgelost nu." Jordi Cruijff vond heil in Kroa tië, in Pula. bij een voetzool/sti mulatie - deskundige, een zekere Ladislav Peharec. „Hij heeft nu steunzolen, in feite een middel dat 2000 voor Christus al be stond. Maar deze dokter is een van de weinigen die zich echt heeft verdiept in de materie". Over twee weken hoopt Jordi Cruijff weer te kunnen spelen, na acht maanden van ellende. Voor de jonge Cruijff moet het ook een dubbelprobleem zijn ge weest: zelf niet kunnen voetbal len en dus ook je vader niet kun nen helpen. Cruijff sr. lag in de eerste seizoenhelft immers onge nadig onder vuur in Barcelona. Het ging niet, het wilde niet. Cruijff zelf voert het beroerde spel van de eerste maanden van het seizoen het liefst terug op blessures. En op de scheidsrech ters natuurlijk. Maar hoe zit dat nu eigenlijk met dat immer zo fa natiek uitgedragen geloof in vleugelspelers. Is Cruijff wellicht van religie veranderd? Van avond tegen PSV is het immers weer niet anders dan normaal: twee spitsen, niemand aan de lij nen. Popescu Cruijff wordt bijkans lyrisch van Giga Popescu. Andersom is het trouwens niet anders. Voor een voetballiefhebber is het pure romantiek de Roemeen te horen praten over de balvaardigheid van Cruijff. volgende maand toch 49 jaar oud. En Cruijff is dus happy met Popescu: „Ik moet zeggen dat hij zich supersnel heeft aangepast." ue vraag is wat vanavond het verschil is. Barcelona-PSV, dat moet wat kunnen worden, al zal voorzichtigheid waarschijnlijk troef zijn. Twee ploegen in op bouw. Cruijff: „Maar wij zijn ver der, omdat de Spaanse competi tie moeilijker is." Respect heeft hij natuurlijk wel. ondanks het feit dat Ronaldo er niet bij is. „Zijn genialiteit missen ze, maar de rest zal een stapje extra doen. En het zijn natuurlijk geen weg- gooiers, die anderen." Jan Wouters wordt op de middagtraining van PSV in Barcelona omringd door Marciano Vink, Ronald Waterreus en Stanley Menzo. „Voluit ga ik sowieso nooit meer." foto EPA van onze verslaggever BARCELONA - Op iets meer dan een etmaal van de wed strijd is het Jantje lacht en Jantje huilt. Gelukkig voor PSV in omgekeerde volgorde. Jan Wouters om half vijf: het wordt niks. Jan Wouters om half acht: ik voel niks! Jan Wouters leek gisteravond dus speelklaar. Om half vijf was hij nog pessimistisch over zijn blessure aan het kuit- spier. „Ik voel nog altijd ste ken, het verbetert eigenlijk niks. Straks moet ik het we ten. Maar als de kans bestaat dat ik er zes weken uit lig. doe ik het niet. Dan neem ik vrij dag tegen RKC ook rust en heb ik tenminste tien volle da gen om te herstellen." Hij wil zijn fantastische loop baan in elk geval niet op de tribune afsluiten. „Over twee weken komt er nog een wed strijd tegen Barcelona, bo vendien hebben we de beker nog en de rest van de competi tie." De mimiek is er een van de triest clown. Eindelijk weer eens een grote wedstrijd in een prachtig stadion en dan dit weer... Na de avondtraining lacht Jantje. Alles geprobeerd, niks gevoeld. Dus lijkt hij toch te kunnen spelen. Maar ja. het was maar een traininkje. En dan gaat het natuurlijk nooit voluit. Jan Wouters: „Maar voluit ga ik sowieso nooit meer." 5EFA legt zich (eer bij gevolgen aak-Bosman RUSSEL (ANP) - Het bestuur m de Europese voetbalunie IEFA) legt zich neer bij de ge- Jltlgen van het vonnis van het ffliropese Hof van Justitie in de slak-Bosman. Dat betekent dat Ket onmiddellijke ingang het Hfensfersysteem is afgeschaft, ïk is de beperking op het aan- 1 buitenlandse spelers per am uit de landen van de Euro pe Unie opgeheven. 8 UEFA heeft gisteren de Euro- ise Commissie, die onder meer ezietop de naleving van de Eu- pese wetgeving, schriftelijk in de maatregelen op de hoog- gebracht. De Commissie had iUEPA tot vandaag (dinsdag) tijd gegeven de reglementen in te passen. 8t Europese Hof verklaarde 15 icember het transfersysteem i de nationaliteitsclausule on- ittig in de slepende zaak die de ilgische voetballer Jean-Marc )sman had aangespannen, pivankelijk weigerde de EFA uitvoering te geven aan it vonnis. Pas na grote druk in de Europese Commissie lichtte de UEFA. >elers die aan het eind van hun otract zijn gekomen, mogen ts voortaan zonder vergoe- tigssom vertrekken naar een tdere club binnen de vijftien Oden van de Europese Unie. Noorwegen, Liechtenstein IJsland. Eind vorige maand lafte de KNVB het transfer- steem al voor binnenlandse ansaeties af. Andere EU-lan- :n waren daartoe ook al over gaan. - intrekking van de limiet op it aantal EU-buitenlanders >udt in dat de zogeheten drie- üs-twee-regel is afgeschaft, ïortaan gelden geen beperkin- n meer voor het aantal feemdelingen" in dienst van n voetbalclub, maar dan moe it ze wel afkomstig zijn uit de fettien Europese lidstaten. Ie clubs die nog actief zijn in 5 drie Europese bekertoernooi- i besloten overigens vrijwillig 't seizoen onder de oude regle- Ènten af te maken. Dat bete rt dat trainers per ploeg ma ktaal drie buitenlanders en g. fee zogenoemde geassimileer- i spelers mogen opstellen. Tot et c laatste categorie behoren letballers die al meer dan vijf I ar bij hun club spelen, onder ie een paar jaar in de jeugdaf- ïling Zoals Jordi Cruijff bij «celona. - UEFA schrijft in de brief aan Europese Commissie dat ze 1 op zoek gaat naar alternatie- 'h voor de beide afgeschafte Sternen Een werkgroep, waar- jonder meer nationale clubs en Jelersorganisaties zijn ver- jjgd, moet een nieuw beleid itwerpen. Kanu keert te laat terug van interland met Nigeria Louis van Gaal heeft zorgen. „We hebben Dortmund nooit zonder Mo.ller zien spelen en moeten nu maar afwachten wat ze hier op gaan verzinnen." foto ANP van onze verslaggever Simon Zwartkruis AMSTERDAM - De Nigeriaanse voet balbond heeft de toorn van Louis van Gaal over zich afgeroepen. Doordat de olympische kwalificatie-interland tussen Zimbabwe en Nigeria plotsklaps van zaterdag naar zondag werd verschoven, is Ajax gisteren zon der Kanu met een selectie van vijftien man naar Dortmund vertrokken. Daar wacht morgen de eerste kwartfi nalewedstrijd in de Champions League tegen Borussia. Bij leven en welzijn ar riveert de Nigeriaanse spits, voor wie Van Gaal een basisplaats in gedachten heeft, vanmorgen rond elf uur uur op Schiphol. Pers-chef Dave Endt trans porteert Kanu vervolgens naar het trai ningskamp van de Europese titelhou der. Het is de tweede keer dit seizoen dat Kanu te laat terugkeert van een inter land. Vlak voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord kwam er eveneens een noodscenario op tafel om de Nigeriaan in een race tegen de klok op tijd in de Kuip te krijgen. Van Gaal gaat de zaak nu aanhangig maken bij de FIFA. .Want het is ongelooflij k dat dit kan ge beuren ten koste van de club. Vrijdag ontvingen we een faxje van de bond. terwijl wij normaal gesproken zes we ken moeten wachten op antwoord als we contact zoeken. Ik ben het zat dat Ajax moet gaan zitten wachten óf een speler en zo ja. hoe laat hij terugkomt," De komst van Kanu is voor Ajax van cruciaal belang, omdat afgelopen week einde bleek dat Jari Litmanen voorlo pig niet inzetbaar is. De fysiek kwets bare Fin keerde vorige week terug uit zijn geboorteland na een herstelperiode van tien dagen, maar ging vrijdag op de training door zijn rug. „Net nu het weer de goeie kant opging", miezerde Litma nen vlak voor het vertrek van zijn ploeggenoten. „Ik had nog niet met de bal getraind, maar begon me weer rede lijk fit te voelen." Behalve Litmanen ontbreken bij Ajax de geblesseerden Overmars. Reuser en Santos, evenals de geschorste Frank de Boer en de internationaal niet speelge rechtigde Peter Hoekstra. Van Gaals collega Hitzfeld kampt met soortgelijke problemen. Grootste schok in Dort mund gisteren was de meniscusbles sure van Andreas Möller, ontdekt tij dens een kijkoperatie. De offensieve motor op het middenveld blijft drie we ken langs de kant en ontbreekt dus ook bij de return over twee weken in Am sterdam. Daarnaast is het meespelen van de Bra ziliaan Julio Cesar (spierblessure) hoogst onzeker en kampen de ba- sisklanten Heiko Herrlich. Matthias Sammer en Martin Kree met lichte kwetsuren. Louis van Gaal bleek alles behalve blij met de absentie van Möller „We hebben Dortmund nooit zonder hem zien spelen en moeten nu maar af wachten wat ze hier op gaan verzinnen. Bovendien is Móller een speler die wei nig meeverdedigt, van dat zwakke punt hadden we willen profiteren. Om die zelfde reden was ik in tegenstelling tot vele anderen niet blij toen voor de finale tegen Milan bleek, dat Savicevic niet zou spelen." Dat de zwalkende Amsterdamse ploeg het duel in Dortmund aangrijpt om het groeiende leger criticasters de mond te snoeren, daar gelooft Van Gaal niet in. „Revanchegevoelens ten opzichte van de resultaten in Nederland staan hele maal los van deze wedstrijd. Een wed strijd tegen een club als Dortmund is een uitdaging, de grote namen daar en de hoge positie op de ranglijst stimule ren. De Nederlandse competitie vergt veel meer van de spelers om hun con centratie te behouden. Daar zullen ze woensdag weinig moeite mee hebben." van onze verslaggever Ype Minkema CASTEL RAUXL - Winston Bogarde heeft het zijn coach met de hand op zijn hart moe ten beloven. Als er ooit ergens op het veld wordt gevochten, dan zal de verdediger van Ajax eerst tot tien tellen. En zich voortaan gewoon om draaien. Nooit, zei hij Louis van Gaal, nooit zal hij zich meer als een wildeman op du wende en trekkende voetbal lers storten en om zich heen slaan. Ajax kan Winston Bogarde niet bestraffen. Er zijn, met zo veel blessures en zo weinig al ternatieven. geen andere op lossingen: Bogarde moet spe len Daarom was er gistermor gen, voor de training, maar een indringend gesprek tussen coach Louis van Gaal en de verdediger, die zo veel moeite heeft zich emotioneel te be heersen. De technisch direc teur had net een onderhoud met Edgar Davids en Michael Reiziger achter de rug. Dat ge sprek ging over Borussia. de wedstrijd van de toekomst. Met Bogarde stond er een an der thema op het programma. De last van het verleden. Zondag sprong de verdediger - na een lange aanloop - zo maar tussen de meute kiftende voet ballers van Ajax en Vitesse. Oorspronkelijk, zei hij. om vre de te stichten. Want met zijn machtige armen gooide hij Ajacieden en spelers van Vites se moeiteloos opzij. „Ik wilde er tussen springen. Dat lijkt misschien heel agressief. Maar dat was het niet. hoor. Er was helemaal niets aan de hand." Dat was wel èrg simpel gesteld. Maar in de wereld waar nare gebeurtenissen liever 'onbe sproken' blijven, waar aan voerder Danny Blind een Duit se journalist wegstuurde om dat hij geen Nederlands sprak. in die wereld was Bogarde groot genoeg om er over te pra ten. Vervelend, het was vooral ver velend. Want hij heeft al zo'n naam. Hij vervloekte aanvan kelijk alles wat Feyenoord was of heette Later wilde hij op de vuist met twee fans van Spar ta. Hij kreeg een waarschu wing van bestuur en trainer „Ze zullen wel denken, hij doet weer wat. Maar tegen Zaragoza sprong ik er ook tussen. Om het-te sussen, begrijp je?" Hij kan toch gewoon wegblijven Als er klappen vallen, even de andere kant op kijken. „Voor mezelf weet ik dat ik weg moet blijven. Dat hebben ze me verteld, dat wil ik ook." Maar er is ook een an dere kant van Bogarde. Een ander, onweerstaanbaar stem metje. „Ik ben een jongetje van de straat. Als er gevochten wordt, moet ik er gewoon naar toe." Die verleiding is te groot? Bogarde: „Wil je dat eerlijk we ten?" Ja. „Nou, moeilijk Ik vind dat heel moeilijk." Hij zal zich voortaan beheer sen „Dat heb ik beloofd aan de trainer", zegt hij. Niet alleen voor Ajax, ook voor zichzelf, hield Van Gaal hem voor. „Voor mijn eigen positie. Bij Ajax, maar ook bij het Neder lands elftal." Bogarde maakte eind vorig jaar zijn debuut, te gen Ierland. Catalanen willen geen sponsoring BARCELONA (GPD) - De oplettende voetballiefhebber zal vanavond tijdens Barcelona-PSV iets zien wat hij nog zelden ziet: een ploeg met shirts zonder reclame. Zo heilig is het rood blauw van Barcelona, dat de club zelfs tot in deze jaren van poenpakken weigert het shirt te verkopen aan een sponsor. Barcelona: dat is immers trots in het kwadraat. Enkele jaren geleden ontstond zelfs hevige opschudding, toen kleding-spon- sor Kappa had gemeend met een nieuw design te komen. Alles was nog rood-blauw aan shirts, broekjes en kousen, maar... op de mouwen was een relatief vette witte streep gekomen, met het logootje van Kappa. Wit. Dat was Real Madrid, dat was provocatie. Enquêtes waren het gevolg. Het resultaat is van avond nog te zien. Kappa liet de outfit van Barcelona re-stylen. Op de mouwen en de zijkanten van de broekjes is een nieuw lijnenspel te zien: veel blauw, nog maar een klein beetje wit. En het logootje natuurlijk. Gianluca Vialli blijft thuis TURIJN (RTR'ANP) - Juventus is zonder aanvoerder Gian luca Vialli afgereisd naar Spanje voor de eerste wedstrijd tegen Real Madrid, morgen iwoensdag) in de kwartfinales van de Champions League. De ervaren aanvaller raakte zaterdag in de uitwedstrijd tegen Padova (0-5) geblesseerd aan zijn enkel. Met elf hechtingen in het gewricht meldde hij zich gisteren bij trainer Marcello Lippi. De Italiaanse coach besloot na overleg met de medische staf Vialli thuis te laten Via een achterdeur verliet de international teleurgesteld het stadion. Hij moet on geveer een week rust houden Del Piero en Ravanelli vormen morgen in Madrid waarschijnlijk de tweemansaanval van Ju ventus. Oudgediende Lombardo versterkt het middenveld. Chapuisat terug in Zwitsers elftal BERN (DPA) - Na bijna een jaar afwezigheid, keert Stephane Chapuisat terug in het Zwitserse voetbalelftal, tegenstander van Nederland tijdens het Europees kampioenschap deze zo mer. De Portugese bondscoach van Zwitserland Artur Jorge selecteerde de aanvaller voor de oefeninterland tegen Luxem burg op 13 maart. De 26-jarige speler van Bundesligaclub Borussia Dortmund, woensdag tegenstander van Ajax in de Champions League, kwam voor het laatst op 8 maart vorig jaar in actie voor Zwit serland. Hij speelde toen zijn 44e interland tegen Griekenland. Dat duel eindigde in 1-1. Vlak daarna raakte hij tijdens een training bij Borussia ernstig geblesseerd aan zijn knie Meyer geeft Ellerman de kans ENSCHEDE (GPDt - Juul Ellerman krijgt de komende weken ruimschoots de gelegenheid zijn waarde voor FC Twente te be wijzen. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de aanvaller gisteren had met trainer Hans Meyer De bankzitter had Meyer om een onderhoud gevraagd omdat hij niet tevreden is met zijn huidige rol bij de Enschedese club. Zondag was Ellerman an dermaal invaller tegen De Graafschap. De aanvaller maakte in de slotfase het winnende doelpunt, „Dat is leuk voor de club. maar met voor mij Iedere voetballer wil spelen, ik ook', nep hij na afloop. Ellerman noemt de uitkomst van het gesprek met Meyer bevredigend. „Ik krijg nu tenminste de kans te laten zien wat ik kan. Het seizoen telt nog twaalf wedstrijden, daarin zal ik voldoende aan bod komen, heeft de trainer me verze kerd." Cantona brengt spanning terug NEWCASTLE (RTR) - Manchester United heeft de spanning in de Engelse voetbalcompetitie teruggebracht. De zege van 1- 0 bij koploper Newcastle United betekende dat beide clubs nog titelkansen houden. Newcastle heeft één punt meer en één wedstrijd tegoed. Eric Cantona bezorgde de koploper de eerste thuisnederlaag van het seizoen. De Fransman scoorde in de 51e minuut, na een pass van Neville. Een andere buitenlander bij Manchester, doelman Peter Schmeichel, speelde de tweede viool met een aantal knappe reddingen. PAPENDAL (ANP) - NOCNSF gaat sectorbreed initiatieven ontplooien om affaires als tus sen judocoach Peter Ooms en drie van zijn oud-pupillen in de toekomst tegen te gaan. Dins dag 12 maart praat de sportkoe pel met de directeuren van de diverse sportbonden over stap pen. De sterke vertrouwensrelatie tussen sporter en coach/trainer staat in het gesprek centraal. „De affaire tussen Ooms en de drie judoka's is een van de aan leidingen om te kijken hoe het in die toekomst in sportland op dat gebied verder moet gaan", ver klaart directeur Ben Verkerke van NOCNSF. Ooms is door zijn voormalige pu pillen Anita Staps. Irene de Kok en Monique van der Lee beschul digd van ongewenste aanrakin gen en seksuele intimidatie. Vrijdag ontkende Ooms alle be schuldigingen Hij besloot wel zijn activiteiten als trainer en sportschoolleider te beëindigen. Ooms gaf te kennen de personen die hem hebben beschuldigd aansprakelijk te stellen door middel van een juridisch ge vecht. In de kluis van het NOC zou zich nog wel een geheime verklaring van de Tilburger bevinden, waarin hij een aantal beschuldi gingen toegeeft Verkerke beves tigde het bestaan van het epistel, maar zei de inhoud ver der niet te kennen. De sportkoe pel wacht af of de tuchtcommis- sie van de Judo Bond Nederland iJBN) een aanvraag indient om het bewuste schrijven in te zien. De directeur zei. op persoonlijke titel, dat bij een daadwerkelijk verzoek van de onderzoekscom missie de juristen van de sport koepel de aanvraag diepgaand zullen bekijken „Sommige stukken moeten we vertrouwe lijk houden", was de mening van Verkerke. Boegbeeld Anton Geesink werd tijdens zijn werkbezoek aan de olympische stad Atlanta voortdurend ge confronteerd met het nieuws in de affaire-Ooms. Het nieuws trof het lid van het Internationale Olympisch Comité in zijn hart, temeer daar hij als eerste Neder landse gouden-medaillewinnaar het boegbeeld van het Neder landse judo is. Geesink kreeg het nieuws over de aanklacht van het trio judo ka's van dag tot dag overge bracht in Atlanta, waar hij zich voorbereidde op zijn werkzaam heden tijdens de Centenniale Spelen tussen 19 juli en 4 augus tus. Slecht voor de sport, zou de aan- houdendende berichtenstroom over de judocoach en zijn <ex- ipupillen zijn. Geesink bestreed die stelling met eenieder die de ze poneerde. „Het is een kreet die steeds maar weer opduikt als een mens zich als mens ge draagt, in goed en in kwaad. Het is een bewering uit het sportbe- stuurlijk circuit. Een echte spor ter hoor je dat nooit zeggen want die weet dat een zuivere pass in voetbal, een passeerslag in ten nis en een ushimata in judo niets te maken heeft met het nega tieve gedrag van een mens. Wat nu is gebeurd, heeft niets met sport te maken maar alles met mens-zijn." DEVENTER (ANP) - Het jeug dinternaat van Go Ahead Eagles gaat op slot. De kweek vijver van voetbaltalent is vol gens het bestuur van de eredivi sieclub niet langer rendabel. De afschaffing van het transfersys teem nam de laatste twijfels weg. Het pand aan de Brinkgrever- weg, vlak naast het stadion De Adelaarshorst, bood 34 jaar lang onderdak aan jeugdige voetbal lers. Mare Overmars is de laatste international, die in Deventer opgroeide. Wijlen Nico Rijnders. Henk Warnas, Oeki Hoekema en Pleun Strik waren andere be kende bewoners van het eerste jeugdhonk in het Nederlandse betaalde voetbal. Het jeugdhonk, dat de laatste ja ren werd geleid door oud-prof Martin Koopman en diens vrouw, kostte Go Ahead Eagles jaarlijks circa 200.000 gulden. Uit berekeningen van de club blijkt, dat tussen 1964 en 1989 voor 9.8 miljoen gulden aan transfergelden terug kwam. Aan het einde van het seizoen wordt het jeugdhonk afgeschaft. In Deventer is weinig ruimte voor sentimenten „De paarden tram is ook uit de tijd", aldus Jan Derks, nu hoofd opleidingen van Go Ahead Eagles.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1996 | | pagina 15