„Hoe kom ik makkelijk aan een hoge rente?" landarts 'particulier' goedkoper PZC )iplomaten Japan blunderden lan vooravond Pearl Harbor Nepbom in Den Haag binnen- en buitenland u - x? A Minister uitgenodigd voor houseparty Twee miljoen mensen hebben spaarloon Manfred Langer van discotheek It overleden torst trekt zich niets aan van kritiek op uitkleden fondspakket DINSDAG 22 NOVEMBER 1994 Vandaag Ondanks de aanwezigheid van een krachtig hogedrukgebied over Zeeland valt het weer te gen. Evenals gisteren zullen ivij nauwelijks de zon te zien krij gen. De dag begint met op uitge breide schaal mist. Deze lost ge leidelijk op maar het blijft neve lig. Er is veel bewolking, vooral in de hogere luchtlagen. Hieruit kan plaatselijk wat motregen vallen. Vanavond wordt er op nieuw mist gevormd. De zuidelij ke wind. vanochtend zwak 1 tot 2, neemt iets toe naar matig. 3 Beaufort. De maximumtempe ratuur ligt rond de 11 graden, minimum vannacht 7 graden aan zee, tot 4 graden elders. Nautisch bericht wind: zuidelijk 1-2, toenemend 3- 4 Beaufortzicht: matig tot slecht: temperatuur kustwater: 11 graden; afwijking waterstan den: geen afwijking van beteke nis; maximum golfhoogte mon ding Scheldes: minder dan een halve meter. ZON EN MAAN 23 november Zon op 08.13 onder 16.35 Maan op 21.24 onder 11.48 Vooruitzichten Voor woensdag: Weinig veran dering in de druksituatie. Wij blijven aan de westflank van het hogedrukgebied, hierdoor kun- nen ivolkenvelden ons net berei ken. Overdag droog en nevelig, in de avond en nacht mist. De zuidwestelijke wind is boven land zwak tot matig, boven zee matig tot vrij krachtig. De maxi mumtemperatuur 10 graden, mi nimum omstreeks 5 graden, aan zee omstreeks 7 graden. Voor donderdag tot en met za terdag: De wind draait naar noordelijke richting en is meest matig, 3 Beaufort. De tempera tuur zvordt geleidelijk iets kou der, van 11 graden donderdag tot 8 graden zaterdag, 's nachts rond 4 graden. Droog met af en toe zon. Hoog water Dinsdag, 22 november Vlissingen 04.02 219 Terneuzen 04 19 245 Bath 05 17 289 Roompot-buiten 04 00 168 Zierikzee 05.35 163 Yerseke 05.35 169 Philipsdam-West 05 20 169 Woensdag 23 november Vlissingen 04 32 208 Terneuzen 04 55 233 Bath 05 53 275 Roompot-buiten 04.35 160 Zierikzee 06.05 155 Yerseke 06.00 161 Philipsdam-West 05 45 164 Laag water uur cm Dinsdag, 22 november Vlissingen 10 26 175 Terneuzen 10 50 185 Bath 11.52 204 Roompot-buiten 10.15 128 Zierikzee 1140 133 Yerseke 1145 138 Philipsdam-West 11.40 141 Woensdag 23 november Vlissingen 10.56 170 Terneuzen 11.26 179 Bath 00.06 189 Roompot-buiten 1045 129 Zierikzee 12.10 123 Yerseke 12.05 137 Philipsdam-West 12.10 139 uur cm 16.15 224 16.36 250 17 36 297 16 15 174 17 55 167 1755 173 17.45 173 16 49 215 17 07 241 18 07 285 16.50 168 18.25 161 18.25 167 1805 169 22 25 111 23 40 114 23.45 118 23.50 120 23.06 150 23.36 161 12.26 197 2300 107 I Verwachting vandaag 22-11-1994 140 70 y 70 deojlOTjeveode I maamab torn van roaveidiojjóe ZW ri 1 VERWACHTING VOOR MORGEN OKYO (RTR/ANP) - Japan Kft voor het eerst toegegeven it vlak voor de luchtaanval op Amerikaanse marinebasis tarl Harbor op 7 december Hl diplomatieke blunders zijn maakt. Ut heeft het Japanse ministerie m buitenlandse zaken zondag Tokyo meegedeeld op basis n vrijgegeven documenten ter de aanval op Hawaii, span viel Pearl Harbor aan zon- tr oorlogsverklaring vooraf, tor deze verrassingsaanval, adeendjes bedreigen Britse kust ONDEN (RTR) -Een armada van 29.000 plastic eenden is dobbe- tnd op weg naar de Britse kust. zou in Groot-Brittannië een eendenalarm moeten worden inge- eld", meent dr. Curtis Ebbesmeyer, een oceanograaf uit Seattle. Gj kwam de plastic eenden met behulp van computersimulatie op ft spoor. Het speelgoed spoelde tijdens een storm in januari 1992 wboord van een containerschip in de noordelijke Stille Oceaan, ^plastic eenden raakten bevroren in het ijs van het Noordpoolge- ed. ontdooiden weer en reizen nu met de Golfstroom mee naar iroot-Brittannië. Het leeuwedeel van de armada bestaat uit plastic Biden, maar er drijven ook enkele blauwe schildpadden, rode be itsen groene kikkers mee. onder leiding van admiraal Ja- mamoto, werd de Amerikanen een zware slag toegebracht. De Amerikaanse strijdkracxhten verloren 2.300 manschappen, 250 vliegtuigen en achttien sche pen. Door nalatigheid van Japanse diplomaten in Washington ont ving de Amerikaanse regering pas een uur na de aanval een te legram waarin stond dat de on derhandelingen over het voor komen van oorlog waren afge broken. Volgens de vrijgegeven documenten heeft Japan op 6 december dertien telegrammen gestuurd naar zijn vertegen woordiging in de Amerikaanse hoofdstad, waar ze door de tele grafist werden gedecodeerd. De eerste-secretaris die de tekst moest uitwerken, ging echter naar een afscheidsfeestje van een collega en liet het werk lig gen. Een geheim veertiende me moranda, waarin Japan mee deelde dat het zich uit de bespre kingen terugtrok, arriveerde 's ochtends op 7 december. Hoewel het de bedoeling was dat dit be richt 25 minuten vóór de aanval zou worden overhandigd, be reikte het de Amerikaanse rege ring pas een uur nadat Japanse bommenwerpers tot actie waren overgegaan. Volgens het Japanse ministerie van buitenlandse zaken, dat zijn excuses aanbood voor de vertra ging. werd het memorandum niet op tijd doorgegeven, omdat de ambassadestaf zich niet reali seerde dat het besluit de onder handelingen af te breken, oorlog betekende. DEN HAAG (ANP) - Twee leden van het Explosieven Opruimings- commando lopen maandagmorgen in Den Haag met een 'verdacht pakketje'. Dat werd ontdekt tegenover het pand van het Centrum informatie en Documentatie over Israël, het Cidi. De politie zette daarop de omgeving tijdelijk af. Onderzoek leerde dat het om een lege koffer ging. foto GPD tevoren reserveert. Voor bedragen van f10.000,- of meer is er de Leeuwrekening j rekening: Een thuisbankier pakt z'n giroboekje en spaart op de Kapitaalrekening. Een thuisbankier die snel een hofje rente wil, opent gewoon via z'n giro boekje een spaarrekening bij de Postbank. Deze is immers meteen geopend met de eerste overboeking. Op de Kapitaalrekening met een minimuminleg van f25.000,- ontvangt u momenteel 5,25%*, terwijl u tegelijkertijd alle opnamevrijheid heeft. U kunt elk bedrag zonder kosten opnemen. Zelfs een bedrag boven de f25.000,-, als u dit een maand van I met een rente van 4,75.%*. Hierbij geldt hetzelfde principe van opnamevrijheid- U kunt vandaag nog gaan sparen bij de Postbank. En wie er eerst nog wat meer over wil weten, belt nu Postbank Sparen: het nummer is i*ti) (020)591 82 00. POSTBANK Sparen doe je gewoon bij de Postbank. "Rentevergoeding per 23 september 1994 KAMPEN (GPD) - Minister Borst van volksgezondheid is uitgenodigd voor de hou separty die zaterdag in Kampen wordt gehouden. De organisatoren willen haarbewijzen dat een hou separty ook zonder inciden ten kan verlopen. „Steeds weer komen de par ty's negatief in het nieuws, maar als je de zaak goed or ganiseert, kan er eigenlijk niks misgaan", zegt Aijan Regterschot uit Zwolle, die samen met stadsgenoot Raymond Kuyer het spekta kel voor de vijfde keer orga niseert in Kampen. Plaats van handeling is de KHC- hal. waar 1.200 bezoekers uit alle delen van het land wor den verwacht. Het Zwolse duo hoopt dat de minister op de uitnodiging ingaat. „Het is wel zo goed als zeker dat er een paar ambtenaren van het minis terie komen kijken. Als het ministerie dan regels gaat opstellen, kunnen wij mis schien als voorbeeld die nen". Ook het Kamper ge meentebestuur is uitgeno digd. Kuyer en Regterschot stre ken enkele jaren in Kampen neer voor de organisatie van houseparty's, nadat ze in Zwolle geen toestemming kregen. De ver buiten de be bouwde kom gelegen sport hal van voetbalvereniging KHC bleek een geschikte lo catie. De vier party's die er tot dusver werden gehou den. verliepen zonder inci denten. De belangrijkste wapens die Kuyer en Regterschot in de strijd gooien tegen ongere geldheden, zijn zitruimte. EHBO. frisse lucht en bewa kingspersoneel. „Het gaat mis als je te veel mensen bin nen laat en bovendien niet zorgt voor frisse lucht. De be zoekers raken dan overver hit en dat kan in combinatie met drugs dodelijk zijn. Wij zetten dertig man bewaking in om drugshandelaren bui ten de deuren te houden. De helft daarvan komt van een erkend bedrijf. De rest levert KHC. Verder zorgen voor voldoende zitruimte, waar de mensen kunnen uitrusten en een afkoelingsruimte". De party duurt van 21.00 uur zaterdagavond tot 8.00 uur zondagmorgen. en in europa I I I I I I I I I I F =FH= I I I I I I I Filmer aanslag op Witte Huis ineens overleden SAO PAULO (UPI'DPA) - De Braziliaanse zakenman die de schietpartij op het Witte Huis vorige maand heeft gefilmd, is plotseling overleden. Volgens zijn arts in het Braziliaanse Sao Paulo overleed Caetano Carani zaterdag waarschijnlijk aan de gevolgen van een voedselver giftiging. Andere artsen opperen echter dat Carani, die bij het proces te gen de schutter in december als getuige zou optreden, is bezwe ken aan de „vlees-etende" strep- tococcusbacterie. De Braziliaan leed vlak voor zijn dood aan een „acute mysterieuze" infectie. Het is nog niet bekend waardoor die werd veroorzaakt. Carani verbleef op 29 oktober als toerist in Washington. Hij maak te een wandelingetje voor het Witte Huis toen de 26-jarige Francisco Duran plotseling der tig schoten op het presidentiële paleis afvuurde, alvorens hij door omstanders werd over meesterd. Dit alles werd door Carani op videofilm vastgelegd. Vooruitzichten Weersvooruitzichten geldig tot en met woensdag; Engeland. Schotland, Wales en Ierland: Vooral in Ierland,Wales en Schotland veel bewolking en enige tijd regen of motregen. In Engeland zonnige perioden. Woensdag ook in Wales en Ier land meer zon. Middagtempera- tuur rond 12 graden. Belgie en Luxemburg: Wolken velden. ook perioden met zon en droog. Middagtemperatuur cir ca 11 graden. Noord- en Midden-Frankrijk: Eerst wolkenvelden, maar voor al woensdag ook perioden met zon. Op de meeste plaatsen droog. Middagtemperatuur tus sen 11 en 15 graden Portugal: Vrij zonnig en droog. Middagtemperatuur rond 20 graden. Madeira: Zon afgewisseld $oor wolkenvelden en mogelijk re gen. Middagtemperatuur onge veer 22 graden. Spanje: Droog en overwegend zonnig', in de nacht en ochtend plaatselijk mist. Maximumtem peratuur tussen 20 en 24 graden. Canarische Eilanden: Perioden met zon, ook enkele wolkenvel den. Middagtemperatuur onge veer 26 graden. Marokko: Westkust: vrij zonnig en droog. Maximumtempera tuur 23 graden. Tunesië: Vrij zonnig en droog. Maxima tussen 23 en 26 graden. Zuid-Frankrijk: Flink wat zon, maar ook enkele wolkenvelden. Middagtemperatuur van 15 gra den bij Bordeaux en op het Cen traal Massief tot 20 graden plaatselijk aan de Middellandse Zee en de voet van de Pyre neeën. Mallorca en Ibiza: Vrij zonnig en droog. Middagtemperatuur cir ca 21 graden. Italië: In de Po-vlakte plaatse lijk mist. Verder flinke zonnige perioden en overal droog. Mid dagtemperatuur tussen 17 en 20 graden, in de Po-vlakte onge veer 13 graden. Griekenland en Kreta: Wolken velden afgewisseld door zonnige perioden. Vrijwel overal droog en afnemende wind. Middag temperatuur tussen 14 en 19 gra den. Turkije en Cyprus: Langs de westkust af en toe zon. droog en minder wind. Langs de zuidkust en op Cyprus nog enkele stevige regen- en onweersbuien, plaat selijk veel neerslag. Woensdag trekken de buien naar het zuid oosten weg. Maxima tussen 16 en 20 graden, op Cyprus iets ho ger. Duitsland: Perioden met zon. ook wolkenvelden. Droog. In de nacht en ochtend kans op mist. Middagtemperatuur rond 9 gra den. Zwitserland: Perioden met zon en droog. Woensdag iets meer bewolking en kans op wat regen. Middagtemperatuur 9 graden. Oostenrijk: In de nacht en och tend in het laagland kans op mist. Verder perioden met zon en droog, maar woensdag vooral in het westen ook wolkenvelden. Middagtemperatuur 8 graden. Polen: Af en toe zon en vrijwel overal droog. In de nacht en och tend kans op mist. Middagtem peratuur 6 graden. Tsjechië en Slowakije: Rustige weer met nu en dan zon en vrij wel overal droog. Middagtempe ratuur ongeveer 7 graden. Hongarije: Droog en rustig weer met zonnige perioden. Middag temperatuur 7 graden. «C Amsterdam half bew 9 Athene licht bew 9 Barcelona licht bew 15 Berlijn onbewolkt 8 Brussel zwaar bew 11 Cyprus onweer 17 Innsbruck licht bew. 6 Istanbul licht bew 8 Las Palmas licht bew. 23 Lissabon onbewolkt 15 Locarno mistbanken' 8' Londen licht bew 11 Luxemburg zwaar bew 11 Malaga onbewolkt 16 Mallorca onbewolkt 16 Malta onbewolkt' 19' Moskou regen 0 Nice zwaar bew 15 Parijs zwaar bew. 13 Praag licht bew 6 Rome onbewolkt 14 Wenen half bew. 10 Zürich zwaar bew 9' Tunis onbewolkt 15 Is- fcN HAAG (GPD/ANP) - Een oi jivoudig kunstgebit kost van- 1 januari 1995 ongeveer vijf- inderd gulden. Voor boren en illen rekent de tandarts tus- de 30 en 65 gulden. Eén kies (kken kost ongeveer 30 gul een tweede wat minder, it blijkt uit de nieuwe prijs- st voor tandartskosten die Centraal Orgaan Tarieven n-Lzondheidszorg gisteren heeft Btgesteld. Het gaat hier om re irticuliere tarieven, die zorg- dïekeraars en onverzekerde jdartsklanten moeten beta- nieuwe tarieven zijn 13.5 jjken van drie luitse alpinisten euwig in het ijs li- lÖNCHEN (DPA/AFP) - Drie uitse bergbeklimmers die tij- inseen expeditie in het Hima- ja-gebergte samen met acht Kleren stierven door een la- ine, blijven voor eeuwig in het ji, Reddingsploegen zien geen ogelijkheid de stoffelijke res- m van het trio te bergen zon- tr daarbij andere, mensenle- ins in gevaar te brengen. Bder extreme weersomstan- igheden bracht een helikopter aandag de lijken van de overi- klimmers van de plaats van «ongeluk naar een tussensta- un in de bergen. Dinsdag gaan doden naar de Nepalese :te Jofdstad Kathmandu. lager dan nu. De verzekeraars hadden de prijzen nog vijf pro cent extra willen verminderen, maar daarmee gingen de tand artsen niet akkoord. Het COTG zal de prijzen voor particulieren en ziekenfondsverzekerden (ei genlijk alleen nog kinderen tot 19 jaar) vanaf 1996 verder gelijk trekken. De tandarts wordt vanaf vol gendjaar grotendeels uit het zie kenfondspakket en de verplich te particuliere polis voor oude ren gehaald. Dat betekent dat fondspatiënten - waarvoor de tandartsen veel minder vergoe ding krijgen - gedwongen over stappen op een particuliere aan vullende verzekering. Wie niet kiest voor een tandartspolis (kosten tien a vijftien gulden per maand), draait zelf voor de tand artsrekening op. Volgend jaar bellen vanuit KLM-vliegtuigen DEN HAAG (ANP) - PTT Tele com verwacht binnenkort het contract te tekenen voor de bouw van een grondstation dat telefoneren vanuit vliegtuigen mogelijk moet maken. Dat sta tion komt vermoedelijk in Lei den, aldus de personeelskrant van Koninklijke PTT Neder land. Bellen vanuit het vliegtuig is technisch mogelijk via de satel liet, maar dat is duurder dan het gebruik van grondstations. In het ziekenfondspakket zit voor volwassenen nog wel één controle per jaar, inclusief ver wijzing en tandsteenverwijde- ring. De ziekenfondsen moeten daarvoor 50,50 betalen. Een controle kost de particuliere pa tiënt overigens nog geen twintig gulden, exclusief tandsteenbe handeling. De FNV. de Consumentenbond, de kleine linkse partijen en de Nationale Ombudsman hebben de afgelopen weken veel kritiek geuit op de verwijdering van de tandarts uit het verplichte pak ket. Minister Borst van volksge zondheid trekt zich daar weinig van aan, zo bleek gisteren bij de behandeling van het Financieel DEN HAAG (ANP) - Naar verwaching twee mil joen mensen doen eind dit jaar mee aan een spaar loonregeling. Het aantal deelnemers aan een pre miesspaarregeling - de werkgever legt een premie op het spaargeld - komt in die periode uit op ruim 920.000. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie dienst van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid dat naar de Tweede Kamer is ge stuurd- De uitkomst geeft geen aanleiding de ra ming van de tegenvaller voor de schatkist te her zien, bevestigt het ministerie van Financiën. Staatssecretaris Vermeend heeft de werkgevers een extra heffing van tien procent op het spaarloon opgelegd om de tegenvaller te dekken. Overzicht Zorg in de Tweede Kamer. „De kosten zijn over zienbaar, ook voor mensen met lagere inkomens", aldus de mi nister. De regeringspartijen steunen haar. PvdA en D66 willen wel dat Borst met de tandartsen over legt of er wat meer gedaan kan worden voor de 50.50 die ze straks krijgen voor de jaarlijkse controle. De fracties vinden ook dat het voor ouderen mogelijk moet blijven op kosten van het ziekenfonds een kunstgebit aan te schaffen. De VVD is daar niet op voorhand tegen. Volgens Borst is daar geen geld voor. Bo vendien moet er nu voor een vol ledige prothese ook al een eigen bijdrage worden betaald. Advertentie FL. 7,50 KORTING (IJ 3 SLOGGI DAMES SLIPS AMSTERDAM (ANP) - Man fred Langer, de grote man achter glitter- en glamourdis- cotheek It in Amsterdam, is maandagmorgen op 42-jarige leeftijd overleden. H. Krol, hoofdredacteur van de Gay krant en een goede vriend van Langer, heeft dat bevestigd. Langer overleed aan een snel voortschrijdende keel- en bot- kanker die zijn artsen zes we ken geleden ontdekten. Hij werd verpleegd in het Antonie van Leeuwenhoekziekenhuis. Enige dagen geleden keerde hij terug naar huis om te ster ven. Hij was een beroemdheid in de hoofdstedelijke uitgaans- en homoscene. Langer werd op 13 mei 1952 ge boren in Wenen. Hij volgde daar een opleiding aan de ho- telvakschool. In het kielzog van een diplomaat met wie hij een relatie had, belandde hij jaren geleden in Amsterdam. Daar ging hij bij het Hilton ho tel aan de slag als receptionist. Hij was een van de stuwende krachten achter de homo-bar Amstel Taveerne en de Amstel Taveerne Club van de enkele jaren geleden overleden ho- reca-zakenman Ad van Be- sou w. Eind 1978 begon Langer in de Halvemaansteeg zijn eerste ei gen zaak: 'Chez Manfred', een bruine kroeg voor homo's en lesbiennes waar Nederlandse artiesten geregeld spontaan naar de microfoon grepen. Manfred Langer op een archiefopname uit 1977. Chez Manfred werd gevolgd door het Wiener café. The Moonlight en The Traffic en vijfjaar geleden door de disco theek It aan de Amstelstraat. It verwierf binnen de kortste keren tot ver over de grenzen faam als het meest extrava gante danspaleis. Nederland se en buitenlandse artiesten, zoals René Froger. Karei Ap pel, Nelly Frijda, Gerard Jo ling. Grace Jones, Eddy Mur phy en Boy George komen er vaak over de vloer. Met een aantal uitbundige feesten is dit jaar het eerste lustrum van It gevierd. Langer wordt vrijdag begra ven op Zorgvlied in Amster dam. Daar gaat een groots fes tijn in Langer-stijl aan vooraf. De zangeres Grace Jones vliegt voor de begrafenis over uit de Verenigde Staten. Er ko men bijeenkomsten op het foto ANP Rembrandtplein en bij het Ho momonument naast de Wes- terkerk. Bij het monument zingen Anneke Gronloh en Imca Marina enkele liederen. Daarna gaat het in optocht naar Zorgvlied, waar Langer wordt begraven op een plek naast de Amstel. Zijn graf wordt opgesierd door een standbeeld dat Langer zelf voorstelt; sigaret in de ene hand, een glas in de andere.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1994 | | pagina 5