interieur jNTERN .STYLE 7Ö7" ZIENS IN KOUDEKERKE NU EXTRA HOGE KORTINGEN!!! DORPSPLEIN 35 TEL. 01185-2330 iedereen leest de krant dltijd en overal. 4 provinciale zeeuwse courant maandag 28 juni ia i 1 I Rubriek voor gelukwens ter gelegenheid van geboorte, verloving, huwelijk, jubileum, examen, enz. Ook voor mededelingen over huisdieren. I Alleen voor particulieren. De teksten dienen 1 dag voor plaatsing, uiterlijk 09.00 uur, voor de krant van maandag, vrijdag vóór 12.00 uur, in het bezit te zijn van advertentie-afdeling Vlissingen. Tarieven: prijs per regel 2,80 over 1 kolom. Eén regel met grote letter verplicht 5,00. Toeslag voor foto of tekening, maximaal 40 mm hoog, over 1 kolom 29,50, over 2 kolom 42,00 OPRUIMING van diverse showroommodellen bankstellen, eethoeken wandmeubelen, slaapkamers, enz. enz. Aan de leden van de Eerste Kamer 0p6r,ings,ijden; maandag vm vrtjd zaterdag van 9.00 tot 17*00 uur I heten. A-O.W.-ER I Man/An^fe',C'teerd I I hlV:Antc"ne' "iet hei jbeha^nva,, het diploma I PEDICURE I I 8 en Vlissingen teiWeven.U °P ^oec*e v°e" I ma, Ruud en Olaf I Je bent nu Hartelijk ge/efaiïjerd. Je dochter I federatie nederlandse vakbeweging Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof Den Haag datum. 28 juni 1993 Geachte dames en heren. Morgen worden door u de wijzigingen behandeld die het kabinet in de huidige Wet op de Arbeidsongeschiktheid wil aanbrengen. Zoals u bekend is hebben de oorspronkelijke voorstellen grote onrust in de samenleving veroorzaakt. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet zich gedwongen gezien de plannen ingrijpend bij te stellen. Zowel in de oorspronkelijke als in de aangepaste vorm blijft de vraag bestaan of met de wetswijziging op enigerlei wijze het beoogde doel wordt bereikt. Dat doel is het terugdringen van het aantal mensen dat een beroep moet doen op een WAO-uitkering. Het is uw taak, los van de waan van de dag en van politieke gevoeligheden, heel nadrukkelijk de zin van de onderhavige voorstellen op hun doelstelling te toetsen. En daarbij rekening te houden met de veranderingen die zich inmiddels met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben voorgedaan. Mocht u toch aanleiding zien om de wetswijzigingen op hoofdlijnen te steunen, dan wil de FNV in het bijzonder uw aandacht vragen voor de groep van mensen - zoals de chronisch zieken en WSW-ers - die als gevolg daarvan tussen wal en schip dreigen te vallen. Omdat die veelal ook niet in aanmerking komt voor een collectieve of individuele bijverzekering. Bij herhaling hebben FNV, CNV en MHP aan kabinet en politieke partijen aangeboden om, in plaats van deze maatregelen uit te voeren, over een nieuwe opzet van het stelsel van sociale zekerheid van gedachten te wisselen. De bereidheid daartoe is nog altijd aanwezig. Met vriendelijke groeten, Johan Stekelenburg Voorzitter FNV 13 BX al amsterdam f6300 'AX 020-6844541

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 4