Eef Brand: moppenkapper PZC radio en televisie 2 Amsterdammer is iedere maandagmorgen op Tros-radio ROBOTMAN HEINZ MAANDAG 28 JUNI 1993 puzzel TT Horizontaal 1 illustratie: 5 vertrek; 9 ronde dans: 10 bedorven: 12 plaag geest: 13 voorzetsel: 14 wasgele genheid: 15 pers. vnw.; 17 schil: 19 heldendicht; 22 deel v. h. hoofd: 24 vertrouwd: 26 broei kas: 27 een zekere: 28 metaal: 29 haast; 30 gard; 31 landbouw werktuig; 33 hut; 35 sterren beeld: 38 afkerig: 40 Grieks ei land; 42 wandelplaats; 44 grond soort; 45 vaatwerk; 47 rund; 49 hoofdmatras; 50 lidwoord; 51 ij zerhoudende grond; 53 knaag dier: 54 naaldboom; 55 zeevogel; 56 brede sjaal. Verticaal: 1 Voorspeller; 2 belemmering; 3 kippenprodukt; 4 ladder; 5 paar; 6 spil; 7 spinneweb; 8 deel v.e. vuurwapen; 11 deel v.e. fornuis; 16 heester; 18 zuivelprodukt; 20 onmeetbaar getal; 21 vreemde munt; 22 steen; 23 voertuig: 25 bontsoort: 26 krachtig; 32 uitge droogd; 34 zwaardwalvis; 36 woonboot; 37 maïsmeel; 39 fami lielid; 41 voorzetsel; 43 fris drank; 45 middelpunt: 46 hoofd deksel; 48 tennisterm; 50 duin vallei; 52 muzieknoot; 54 mu zieknoot. Smurfenfestival Oliver door Herman Elzinga HILVERSUM - Nu eerst even een mop. Komt een man bij de dokter. „Dokter, wordt je van vreemdgaan blind?" „Nee", zegt de dokter, „hoezo?" „Nou, ik kan mijn vrouw niet meer zien". Een aardige bak misschien, maar hij wordt pas echt leuk als Eef Brand 'm vertelt. Of Eef de Moppenkapper, zoals sommige mensen zeggen. Iedere maan dagochtend rond kwart voor ne gen is hij sinds februari te beluis teren in De Havermoutshow bij de Tros op Radio 2. Rechtstreeks vanuit zijn kap perszaak in Amstelveen, want dat is de plek waar Eef ook ge woon elke dag zijn brood staat te verdienen. De moppen zijn leuk voor erbij, maar het knippen („leuk vak!") blijft nummer één. „Ik kan trouwens niets anders", zegt-ie zelf. Eef Brand begon met moppen- tappen op de radio op verzoek van Ron Brandsteder, al jaren vaste klant in zijn kapperstoel. „Ron had toen een radiopro gramma bij de Tros, Een Goede Morgen Met.... Vijf seizoenen lang heb ik dat gedaan. Toen ging Ron naar Van den Ende en stopte dat programma. Maar in februari werd ik gebeld door de Tros of ik misschien weer wilde". En zo is het gekomen. Eef Brand „kletst altijd maar een eind weg", zegt hij zelf. „Het is nu op een ander tijdstip, de zaak is al open en dan krijg je soms leuke toestanden. En die jongens in de studio vinden het ook mooi en dan ga je toch vanzelf door". De mensen vragen altijd: hoe kom je toch aan al die moppen. „Ja, ik ben een geboren en geto gen Amsterdammer, hè. En ver der: er is toch al genoeg narig heid in de wereld. Dan ga je van zelf op zoek naar een aardig ver haal. Ik hoor ze gewoon om me heen. Hier in de zaak, natuurlijk. Maai- overal: in de kroeg, op de tennisbaan". Maar dat we vooral niet moeten denken dat Eef Brand de hele dag de Moppenkapper staat te wezen. „Ik sta heus niet de hele tijd moppen te vertellen. Kijk, als een klant een leuk verhaal heeft, wil ik er natuurlijk ook wel eens eentje vertellen. Maai' ver der moet het spontaan gaan. Niet gelijk als je binnenkomt: hé, vertel er eens een! Niets is na melijk vervelender. Ik ben ook wel eens door bedrijven ge vraagd om op zo'n vertegen woordigers-dag een gaatje op te vullen. Zo van: spat er maar even twintig achter elkaar uit. Dat doe ik dus niet. Het moet wel spontaan gaan". Spontaan is ook bijvoorbeeld de mopen-cd die eind deze maand van Eef uitkomt. „Volgens mij de eerste cd in Nederland met moppen. We hebben 'm aan de bar bij de tennisclub opgeno men en ik had wat bekenden uit genodigd. Het was niet makke lijk om de goeie moppen uit te zoeken, want het is natuurlijk Eef Brand, de moppenkapper van de Tros. foto Ton Kastermans Cheers SCHEVENINGEN (GPD) - In het weekeinde van 3 en 4 juli wordt op de boulevard in Sche- veningen het Smurfenfestival gehouden. Volgens insiders heb ben de Smurfen hun wereldwij de succes vooral te danken aan de liedjes van Vader Abraham. Vandaar dat hij niet ontbreekt op het festival. Hij verzorgt er in vier optredens: zaterdag 3 juli om 13.00 en om 15.00 uur en zon dag 4 juli om 13.30 en om 15.30 uur. In de Amerikaanse speelfilm Gi- deon Oliver: By the rivers of Ba bylon uit 1989 bezoekt Gideon Oliver de Carabische eilanden voor een internationale confe rentie van antropologen. De moord op een groepje toeristen en het brute optreden van de re gering tegen een groep demon stranten werpt een geheel ander licht op zijn bezoek. Daarnaast raakt Gideon betrokken bij de zaak van de jonge Tiberius. die beschuldigd wordt van de moord op een prostituee en de priester Brain Halloran. Met Louis Gossett jr. Shari Haedley Eriq LaSalle. Darnell Eilliams en Norman Parker. (RTL 4, 21.00 uur) A breed apart Rutger Hauer speelt de hoofdrol in de Amerikaanse speelfilm A breed apart (1984) van Philippe Mora over een Vietnamvete- raandie zich op een Noordame- rikaans eilandje xvijdt aan de dierenbescherming. (BBC 2, 22.00 uur) Vanavond wordt de extra lange slotaflevering van de Ameri kaanse comedyserie Cheers ver toond. Rebecca krijgt een aan zoek van loodgieter Don. Carla krijgt tot haar schrik bezoek van een oxide bekende. Norm krijgt een nieuwe baan en Cliff maakt promotie. En tot verbijstering van iedereen vertrekt Sam naar Califomie. (Nederland 1, 22.03 uur) The graduate De Amerikaanse speelfilm The Gradxiate (1967) van Mike Ni chols gaat over een student die verliefd wordt op de moeder van zijn vriendin. Hoofdrolspeler Dustxn Hoffman werd in één klap wereldberoemd. Regissexir Nichols loon Oscar. Simon and Garfunkel zorgden voor de mu ziek. (BRTN 2, 22.10 uur) Scenes In de Amerikaanse speelfilm Scenes from the class struggle in Beverly Hills uit 1989 van Paxil Bartel proberen butlers in een steenrijke wijk van Los Angeles gefortuneerde vrouwen het bed in te krijgen. Met Jaqueline Bis set en Ray Sharkey. (Duitsland 2, 22.15 uur) Fifty-Fifty Ixi het praatprogramma Fifty- Fifty is Henk Binnendijk van avond in gesprek met Willem Duys over geluk, geloof en ge voel. (Nederland 2, 23.03 uur) wel de bedoeling dat-ie straks nog een beetje gedraaid wordt ook. Maar we beginnen rustig en tegen het eind komen er wat ge durfder moppen. Toen hadden we inmiddels ook een slokje op". Voor de radio geldt natuurlijk ook dat niet zomaar iedere mop kan. „Je hebt toch te maken met een doelgroep. Je moet een beetje uitkijken met wat je er uitflapt. Niet alles kan door de beugel, alhoewel er wel veel kan. Als je het woordgebruik van sommigen op de radio tenmin ste hoort". Bijzaak Het vertellen van moppen blijft voor Eef een leuke bijzaak, waar door er soms ook weer andere leuke dingetjes op zijn weg ko men. Zoals bijvoorbeeld een op treden in het tv-spelletje Wie Ben Ik? „Ja, dan zijn ze door de bekende Nederlanders heen en dan komen ze bij mij terecht. Ik vind zo'n beetje flirten met de showbizz wel leuk. Ik hoef er niet van te eten. dus ik loop daar ta melijk makkelijk tussen, als je begrijpt wat ik bedoel". Maar een echte carrière in de showbizz ziet Eef Brand nog niet zo zitten. „Het is toch wat be perkt, moppen tappen. Daar moet je wel wat meer voor kun nen om een beetje langer mee te gaan. Nee, ik heb hier mijn zaak je en die moppen zijn leuk voor erbij. Maai- aan de andere kant: zeg nooit nooit. Je weet nooit hoe het nog eens loopt in het le ven". RADI0-2 FM 87,9 MHz FM 95.0 MHz Dokument Onder de titel Schone schijn be driegt is in het programma Do kument een documentaire te zien over de achtergronden van een zelfmoordpoging in een schijnbaar gelukkig gezin. Op haar achttiende slikte Beth een overdosis en probeerde ze haar polsen door te snijden. Haar moeder vond haar nog net op tijd. Ouders, broers en zusters waren zeer geschokt. Beth leefde immers in een gelukkig christe lijk gezin. Aan de buitenkant leek alles mooi. maar binnenin zat er iets grondig mis. Wat in eerste instantie een persoonlijk probleem lijkt van degene die een zelfmoordpoging onder neemt, is veelal een probleem dat het hele gezin raakt. (Nederland 1, 23.22 uur) 0.04 Nachtwacht. VPRO 2.02 Zoi AKN: 4.02-6.00 Pyjama-FM. Elk heel uur en om 7 30, 8.30, 12.30, 13.30, 16,30. 17.30, 18.30 en 6.30 Nieuws. NCRV: 7.07 Hier en nu (8.45 en 11.45 Kerkelijke actualiteiten) EO: 12.07 Tijdsein. VOO 14.05 Nieuwsradio. EO: 19.04 Tijdsein pu bliek. 20.04 Tijdsein. VOO: 22.04 Sportradio. NOS: 23.07 Met het oog op morgen. KRO 0.04 Damokles. 1.02-7.00 Niemandsland. RADI0-4 FM 99,8 MHz Elk heel uur nieuws. Tros. 7 04 De ha vermoutshow. 9.04 Gouden uren 11.04 Binnenlandse zaken. 12.04 50 pop of een envelop. 14.04 Dennie Christian draait op verzoek 15 04 Ne derlands fabrikaat, met om 15.04 Ne derlandse artiestenparade: 16 04 Ne derlands hitwerk. EO. 17.04 Alle mensen. VPRO: 18.04 Ekkel horizon taal NCRV: 19 04 CD box 21 04 Wa ter en vuur. 23.04-24.00 Late date. Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en 20 Nieuws. KRO: 7.02 Aubade. 9.00 M ziek voor miljoenen. 11.00 Ochter concert: Pianomuz. 13.00 In ai woord op uw schrijven VPRO: 14 Middagconcert: X, the life and Urn of Malcolm X, opera van Antho Davis, uitgevoerd door het Orchest of St. Luke's o.l. v. William Henry Ci ry en het Jazz-Ensemble Episten 16.00 De Nederlanden: Off Holla Festival 1990. NOS: 17.02 Liefde het eerste gehoor. 18.02 Ars musii VPRO: 19.00 De grote overstei NOS 20.02-24.00 Supplemei Worlds Roots Festival 1993. RADI0-5 AM 1008 KHz, 298 i Elk heel uur nieuws. AKN. 6 02 Breakfast-club 9.04 Arbeidsvitami nen. 11 04 Baas van de dag Vara: 12.04 Denk aan Henk 14.04 Catola. AKN 15.04 Popsjop. VOO: 17.04 Rin- keldekmkel. NOS 18 04 De avond- spits. EO: 19.04 Spoor 7. Avro: 20.04 Forza VPRO: 21.04 Villa 65. Tros: Portret Loudon Wainwright III HILVERSUM (GPD) - Singer/ songwriter Loudon Wainwright III heeft op zijn platen zijn le ven en dat van de mensen om hem heen nauwkeurig gedocu menteerd. Dat is zowel boeiend als soms pijnlijk, zo blijkt ook maar weer eens uit het portret van Wainwright dat vanavond (maandag) te zien is in de laat ste aflevering van dit seizoen van Lolapaloeza. VPRO's Bram van Splunteren zocht Loudon Wainwright III op in de Verenigde Staten en verge zelde hem bij bezoeken aan Los Angeles. Pittsburg en New York. In die laatste stad woont Wainw right tegenwoordig, in Pittsburg studeerde hij en in Los Angeles groeide hij op. In iedere plaats leveren vrienden van de zanger commentaar en ook sprak Van Splunteren in Canada met Wainwrights ex-vrouw Kate McGarrigle. (Nederland 3.20.50 xiur) Elk heel uur t/m 18.00 Nieuws NC 6.45-6.50 Mededelingenrubriek rr uitgebreid weerbericht en scheei vaartberichten 7.05 1008 AM. 8 Waterstanden. Avro: 9.02 In gespn 9.55 Vrijzinnig vizier. Vara 10 02 V belang. 11.02 Punch. HV: 13 10 F voordeel van de twijfel. 14.03 Bov het dal 14.30 De verbeelding Va 15.02 Ophef en vertier. NOS: 17 Radio UIT RVD-17 45 Postbus 51 vijf. 17.55 Postbus 51: Arubaanse Lualiteiten. NCRV: 18.02 De wen zingt Gods lof. 18.54 Tekst en uit.l EO: 19.00 Waar waren we ook al wei NOS: 19.15 Nieuws en actualiteit in het Turks. 19.50 Nieuws en actue Leiten in het Marokkaans en Berbe 20.40 Nieuws en actualiteiten in 1 Chinees. EO' 21.00 Kayen rasja (Et hoop) 21.15 Iyi haberler (Go nieuws)., 21.30 Sin ke yat kaï yt (Goed nieuws op maandag). NC 22.00 Een leven lang. Tros: 23.' 24.00 Tros perspectief. OMROEP ZEELAND FM 101,9 MHz/97,8 MHz 07 00 ANP-bulletin 07.05 Nieuws actualiteiten met om 07.15 Het we in de provincie, krantenoverzicht sport. 07 30 ANP-bulletin 07 32 F gionaal nieuwsoverzicht 07 40 1 dag van. 07 50-08.00 De Agenc 12 00 ANP-bulletin. 12 05 Nieuws actualiteiten met om 12 15 Het we m de provincie 12.30 ANP-bullet 12 32 Regionaal nieuwsoverzicl 12.35 Het spelletje wegwies 12 40 F porLage, vraaggesprek 12.55 I Agenda 1300 ANP-bulletin. 16 ANP-bulletin. 1603 Sportmene 17 00 ANP-bulletin. 17.05 Nieuws Actualiteiten met om 17.15 Het we in de provincie. 17 30 ANP-bullet 17.32 Regionaal nieuwsoverzic 17 35 De Ronde van Zeeland. E ontdekkingstocht. 17 55 De Agent 18 00 ANP-bulletin. HHHR8B televisie i i i i i i i M i i I I I I I I I I I I Iiliii ln een bar in Boston die model stond voor de komische serie Cheers keken de acteurs ruim een maand geleden naar de allerlaatste aflevering, die vanavond door de NCRV wordt uitgezonden (Nederland 1, 22.03 uur) NEDERLAND-1 17.53 NOS Nieuws voor doven en slechthorenden 18.00 Journaal 18.15 Sesamstraat 18.33 NCRV Parker Lewis, serie 18.58 Steil achterover, serie 19.24 Gezond de zomer door 19.49 De roze panter 20.00 NOS (TT) Journaal 20.26 NCRV (TT) Ja natuurlijk: Dierentuinen (3) 21.22 Hier en nu 22.03 Cheers, serie (slot) 23.22 Dokument: Schone schijn bedriegt 23.57 Miniatuur, overdenking 00.07 NOS Journaal NEDERLAND-2 13.00 NOS Nieuws voor doven en slechthorenden 17.00 Tros Bekijk het maar 17.29 Ken je de witneusmakako (slot) 18.00 NOS Journaal 18.20 Tros De Teenage hero turt les 18.45 America's funniest home video's 19.11 Kieskeurig 19.40 Onze ouwe, misdaadserie 20.43 George Baker in Jeans (slot) 21.14 Schone schijn, serie 21.47 Aktua 22.17 Klein in aantal, groot in da den 22.57 De wereld rond reizen 23.03 EO Fifty fifty 23.53 NOS Journaal NEDERLAND-3 08.53 NOS Nieuws voor doven en slechthorenden 14.00 (TT) Wimbledon 18.00 NOS Journaal 18.19 VPRO Parabolic people 18.23 The essential history of Eu rope: Frankrijk 18.55 NOS Studio sport, Wimble don 19.25 VPRO Open deur tv 19.46 Tv nomaden, magazine 20.22 In living color, serie 20.50 Lolapaloeza, magazine 22.15 NOS Sportjournaal 22.30 Nova, actualiteiten 23.00 Den Haag vandaag 23.19 Dagelijkse lotto 23.21 VPRO Haenen voor de nacht 00.12 NOS Nieuws voor doven en slechthorenden RTL4 06.00 Hei elei kuck elei 06.30 Classique, concert 07.00 Nieuws 07.05 Scooby Doo 07.30 Nieuws 07.35 Yogi Bear 08.00 Nieuws 08.06 The bold the beautiful 08.30 Nieuws 08.35 Santa Barbara, serie 09.00 Nieuws 09.10 Rad van fortuin, spel 09.35 Secrets, serie 10.05 As the world turns 10.50 Sons daughters, serie 11.15 Shop 11.25 Text-radio 11.40 Nieuws: Weekoverzicht 11.55 Clip van de dag 12.00 Telekids 13.00 Text radio 13.10 Gezondheid (slot) 13.40 Beverly Hills 90210 14.30 Shop 14.40 Prijzenslag, spel 15.10 General Hospital, serie 15.55 Santa Barbara, serie 16.20 The Oprah Winfrey show 17.05 Love boat, serie 18.00 Nieuws 18.20 Club, magazine 18.35 The bold the beautiful 19.00 Rad van fortuin, spel 19.30 Nieuws 20.00 Secrets, serie 20.30 Nurses, komische serie 21.00 Gideon Oliver: By the rivers of Babylon, film (1989) 22.40 Murphy Brown, serie 23.10 Studs, datingshow 23.35 Nieuws 23.50 The Oprah Winfrey show 00.35 As the world turns 01.25 General Hospital, serie 02.10 Nachtprogramma BELGIË NED-1 BRT 17.30 Boes, tekenfilm 17.52 Samson-clips 17.55 Tik tak, animatie 18.00 Journaal 18.10 Mooi en meedogenloos 18.35 Skippy, jeugdserie 19.03 Buren, serie 19.25 Mededelingen 19.30 Journaal en sport 20.00 Secrets, serie 20.25 Lucky Chances (slot) 22.00 Prinsheerlijk in Bel-Air 22.25 Tips voor trips 22.30 Vandaag en sport 22.55 Groene Omroep 23.25 Sport, met basketball (wan neer België zich voor de 2e ronde plaatst) 23.55 Coda BELGIË NED-2 BRT 20.00 Tijd voor Koen 20.30 Protestante Omroep 21.00 Katholieke Televisie- en Ra dio Omroep 21.30 Tips voor trips 21.35 Journaal en sport 22.10-23.25 The graduate, film 1967 KINDERNET 07.00 Nathalie. 07.30 Nils Holgersson. 08.00 Snorkels. 08.30 Bromtol. 09.00 Hot shotz.5. 09.30 Didavision. BELGIË FRA-1 RTBF 16.45 Vacaturebank. 17.00 Nouba nou- ba. 18.00 Airwolf. 18.50 Step by step 19.15 Clip dynam'hit. 19.30 Nieuws, 20.05 Les Babas-cool, film (198). 21.25 Baraka. 21.30 Les grands jours du siè cle. 22 40 Nieuws. 22.55 24 H sur les marchés. FRANKRIJK-1 6.00 Mésaventures. 6.30 Millionnaire. 6.58 Journaal. 7.20 Disney club été. 8,20 Télé-shopping. 8.55 Club Doro- thée vacances. 11.00 Tournez manége. 11.35 Santa Barbara. 11.55 La roue de la fortune. 12.25 Le juste prix. 12.55 Consumenteninfo. 13.00 Journaal. 13.35 Les feux de l'amour. 14.25 Can non. 15.25 Hawaï, police d'etat. 16.15 Une familie en or, 16.45 Superboy. 17.10 Club Dorothëe vacances. 18.05 Huit ga suffït. 19.00 Premiers baisers. 19.30 Hélène et les gargons. 20.00 Journaal. 20.45 Rambo III. 22.45 Mea culpa. 23.55 Histoires naturelles. 0.55 Journaal. 1.05 7 sur 7. 1.50 Journaal. 2.00 L'année noire. 2.55 Journaal. 3.00 On ne vit qu une fois. 3.25 Journaal. 3.30 L'équipe Cousteau en amazonie. 4.25 Journaal. 4.30 Mésaventures. FRANKRIJK-2 5.55 Sylvie et compagnie. 6.30 Téléma- tin. 8.30 Amoureusement vötre. 8.55 Amour, gloire et beauté 9.20 La tête en l'air. 9.45 Les tortues Ninja. 10.20 Han- na-Barbera dingue-dong. 11.15 Jour naal. 11,20 Motus. 11.50 Pyramide 12.25 Que le meilleur gagne. 13.00 Journaal. 13.45 Tatort. 15.30 Les deux font la paire. 16.20 Des chiffres et des lettres. 16.45 Giga. 16.55 Quoi de neuf, docteur? 17.25 Happy days. 17.45 Se conde B. 18.25 L'ëquipée du Pony Ex press. 19.20 Que le meilleure gagne plus. 20.00 Journaal. 20.50 Le Chateau des oliviers. 22.20 Savoir plus. 23.35 Journaal. 23.55 Le cercle de minuit. 1.00 Repères. 2.10 Persoverzicht. 3.05 La chance aux chansons. 4.25 Jour naal. 4.55 Le maitre des plantes. TV-5 06.00 Peau de banane. 06.30 Téléma- tin. 07.55 Nieuwsflits. 08.00 Canadees nieuws. 08.25 Nieuwsflits. 08.30 Trente millions d'amis. 08.55 Nieuwsflits. 09.00 Sept sur sept. 10.00 L'événe- ment. 10.30 Ramdam. 11.00 L'heure dé vérité. 11.55 Nieuwsflits. 12.00 La chance aux chansons. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.15 Peau de banane. 13.40 La marche du siècle. 15.30 Réference. 16.00 Nieuws. 16.15 Vision 5.16.30 Les debrouillards. 16.55 Bouffée de santé. 17.20 La cuisine des mousquetaires. 17.35 Trente millions d'amis. 18.00 Questions pour un champion. 18.30 Nieuws. 18.55 Revue de presse. 19.00 Le jeu des dictionnaires. 19.25 Clin d'oeil. 19.30 Belgisch nieuws, 20.00 Enjeux/Le point. 21.00 Nieuws. 21.30 Sacrée Soirée. 23.00 Architecture et géographie sacrée 00.00 Nieuws. 00,25 Le cercle de minuit. 01.30 La chance aux chansons. 02.15 Sept sur sept. 03.15 L'événement. 30.45 Ram dam. 04.15 L'heure de vérité. 05.15 Eu- rojournal. 05.55 Kapt'n Blaubar. 06.00 Morg.en- magazin. 09.00 Tagesschau. 09.03 ML Mona Lisa. 09.45 T'ai chi chuan. 10.00 Tagesschau. 10.03 Weltspiegel. 10.35 Fall auf Fall - Jedem sein Rechti 11.00 Tagesschau. 11.03 Einladung zu Schmipf. 12.35 Umschau. 12.55 Pres- seschau. 13.00 Tagesschau. 13.05 Mit- tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele- gramm. 14.00 Tagesschau. 14.02 Die Sendung mit der Maus. 14.30 Spuk im Hochhaus. 15.00 Tagesschau. 15.03 (ZW) Das leichte Madchen, film (1940). 16.30 Medisch Centrum West. 17.00 Tagesschau. 17.05 Punkt 5 - Landerre- port. 17.15 Pssst. 17.50 Tagesschau- Telegramm. 17.40 Regionale informa tie. 17.55 Russige Zeiten. 18.50 Tages- schau-Telegramm. 18.55 Tisch und Bett. 20.00 Tagesschau. 20.15 Jetzt oder nie! 20.59 Tagesthemen-Tele- gramm. 21.00 Report. 21.40 Oh Gott. Herr Pfarrer. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort. 00.35 Tagesschau. 00.40 The biggest bundle of them all. film (1966). 02.25 Zuschauen-Entspannen-Nach- denken. DUITSLAND-2 05.55 Zie Duitsland 1. 13.45 Schauplat- ze der Literatur 14.30 (ZW) Percy Stuart. 14.55 ZDF-Gluckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 15.03 Rupert der Bar. 15.30 Die Wunderblume, jeugdfilm (1991). 16.00 Jeugdjournaal. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Star Trek - The next generation. 17.00 Heute. 17.15 Landerjournal. 17.50 Ein Fall für zwei. 19.00 Heute. 19.25 Verkehrsge- richt. 20.55 Auslandsjournal. 21.45 Heute-journal. 22.15 Scenes from the. class struggle in Beverly Hills, film (1989). 00.00 Das Beste aus der VIP- Schaukel. 00.30 Sport extra, basket ball. 01.15 Heute. RTL TV 06.00 Aktuell. 07.00 Guten Morgen Deutschland. 09.00 Ironside 10.00 Reich und Schön. 10,30 Der Preiss ist heiss. 11.00 Riskant! 11.30 Familien- duell 12.00 Punkt 12. 12.30 Benny Hill- Show. 13.00 Wimbledon '93, met Ak tuell en nieuws. (Volgende tijden on der voorbehoud). 19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten. slechte Zeiten. 20.15 Columbo. 21.45 Quincy. 22.45 10 vor 11. 23.10 Gong Show. Aansl: Aktuell. 23.45Tequila Bonetti. 00.40 Twilight Zone. 01.15 Benny Hill- Show. 01.45 Ironside. 02.45 Hans Mei- ser. 03.35 Explosiv - Das Magazin. 04.00 Quincy. 04.50 Gong Show. 05.30 Reich und Schön. 07,00 Business breakfast. 08.00 Break fast news. 10.05 Morning surgery. 10.20 Hot chefs. 10.45 Whatever hap pened to..? 11.00 Nieuws. 11.05 Play- days. 11.30 Stoppit and Tidyup. 11 35 A summer good morning. 12.00 Nieuws. 12.05 The High Chaparral. 12.55 The history man. 13.00 Nieuws. 13.05 Tekenfilms. 13.25 Eldorado. 13.55 Nieuws. 14.30 Neighbours. 14.50 Wimbledon 93.17.10 Skippy. 17.35 To xic crusaders. 17.55 Jeugdjournaal 18.05 Blue Peter. 18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws. 19.30 Regionaal nieuws. 20 00 Eldorado. 20.30 Watchdog. 21,00 So haunt me. 21.30 Waiting for God 22.00 Nieuws. 22.30 Panorama. 23.10 The V word. 23.20 Today at Wimble don. 00.20 Come dancing. 00.55-01.45 Disabled lives. 04.00 Select. ENGELAND-2 BBC 09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin ster. 09.30 Under sail. 09.50 A week to remember. 10.00 (ZW) Abbott and Costello meet the invisible man, film (1951). 11.20 Holiday outings. 11 30 The main offensive. 12.00 Made by hand. 12.10 Sweet inspiration. 12.45 Johnson and friends. 12.55 King Rollo 13.00 Wimbledon 93 met om 15.00, 16.00 en 16.50 Nieuws. (Volgende tij den onder voorbehoud). 21.10 Hori zon. 22.00 A breed apart, film (1984). 23.30 Newsnight. 00.15 The late show, 01.00 Open University. SUPER CHANNEL 05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00 Videogenerator. 06.15 Super shop. 06.45 Agenda. 07.15 Business weekly. 07.45 European business to day. 08.00 World news. 08.30 Agenda. 09.00 Super shop. 12.00Travel magazi ne. 12.30 West of Moscow. 13.00 Agen da. 13.30 Sports. 14.00 Film Europe. 14 30 Videogenerator. 16.30 On the a.ir. 18.30 Bonanza. 19.30 The detectives 20.00 Sports, 20.30 Rights And Wrongs. 21.00 Agenda. 21.30 Eco re cord. 22.00 World news. 22.30 Euro pean business today. 22.48 US Market wrap. 23.00 (ZW) Kansas City confiden tial, film (1952). 01.05 The image 01.35 Videogenerator. 02.00 China news Eu rope. 05.00 Videogenerator. CNN 09.45 Newsroom, 12.30 Business mor ning. 13.30 Business day. 14.30 Busi ness Asia. 15.00 Larry King. 17.30 CNN and Co. 20.00 World business tonight. 21.00 The international hour. 23.00 World business tonight. 23.30 Showbiz today. 00.00 The world today. 01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri me news. 03.00 Larry King. 05.30 Showbiz today. MTV EUROPE 07.00 Awake on the wild side. 10.00 Ri chie Rich. 13.00 Simone. 15.00 The soul of MTV. 16.00 Greatest hits. 17.00 The report. 17.15 At the movies. 17.30 News at night. 17.45 3 from 1.18.00 Hit list UK. 20.00 Daytona Beach Jam. 21.00 Prime. 22.00 Greatest hits. 23.00 The report. 23.15 At the movies. 23.30 News at night. 23.45 3 from 1. 00.00 Rock block. 02.00 Marijne. EUROSPORT 08.30 Aerobics. 09.00 Autosport. 11.00 Karting. 1200 International motor- sport. 13.00 Voetbal. 15.00 Motorsport. Grand Prix Assen. 16.00 Basketball. 18.30 Nieuws. 19.00 Basketball. 20.30 Eurofun. 21.00 AutospOrt. 23.00 Bok sen. 00.00 Eurogolf. 01.00 Nieuws. DISCOVERY CHANNEL 17.00 Challenge of the seas. 17.30 Dur- rell in Russia. 18.00 The last cowboys. 19.00 Beyond 2000.19.50 Extra dimen sions. 20,00 Get wet 20.30 Treasure hunters. 21.00 Call of the sea. 21.50 Rainbow reports. 22.00 Disappearing world. 23.00 Search for adventure. 00.00 The horse in sport. door Jim Meddick WM0M "1 0M MilH GmCHTCt LOHCtHTKEEX T£ LE/OiH JE JI OP VAAI PE MfPSE .FILMS TE/Htk'/Ci GCU/OOHTCS! door René Windig Eddie de Jor /EMAND MET EEN SPRAAK - GEBREK GAAN WEB/J PE GROMMEL SP/OW &EEA/ SPOT MEE DRUfEM OPHOEPELEN MET JE SPRAAKGEBREK

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 2