Kampioen huilt tranen met tuiten Met Vereecken valt niet meer te lachen Indurain en Bugno grijpen naast titel Machtsgreep zonder concurrentie Sterke bezetting Ronde St.-Jansteen Franklin Klaasse toont weer vorm na zijn inzinking Marcel Gunst voert het klassement aan John den Braber Jlitst naar nationale titel bij amateurs Uwe Ampler stapt naar de rechter MEERSSEN (GPD) - Hij heel een losbol te zijn, eentje die niet leeft voor het wielrennen. Hij heeft bovendien het imago dat hij een grote mond heeft en nog wel eens het verwende ventje uithangt. Zo staat John den Braber, sinds zaterdag na een flitsende finale Nederlands kampioen bij de amateurs, in het peloton bekend. Als naar 'de schuldige' van de hem toege dichte karaktertrekken wordt gevraagd, gaat de vinger vaak in de richting van pa. Vader Den Braber zou zijn zoon te veel beschermen. Hij zou hem in de watten leggen op momen ten dat hij juist een schop onder z'n achterste verdient. Bij een koers is 'die ouwe' nooit ver ver wijderd van zijn renner. Waar 'Johnnie' gaat. daar gaat senior. Als in'die situatie niet rap veran dering zou komen, zou er een vroegtijdig einde komen aan de wielerloopbaan van het nog maar 22-jarige talent. Zonder dat hij professional is geweest. En dat wil hij juist zo graag. Maar na Den Brabers superieure sprint naar de rood-wit-blauwe trui, voor Anthony Theus (twee dei, de onttroonde titelhouder Rob Compas (derde) én Erick Vereecken. zou het wel eens zo kunnen zijn dat zijn vader op de koop toe wordt genomen door professionele ploegleiders. Nadat de hevigste huilbuien achter de rug waren, achtte de Koga-coureur de tijd rijp om en kele hardnekkige misverstan den uit de wereld te helpen. „Ik ben dus geen feestbeest, heb ook helemaal niet zo'n grote bek als iedereen altijd zegt. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Toen ik begon bij de amateurs, heb ik bij de Teleflexploeg gezeten. Daar heb ik wat problemen gehad. Ik denk dat die me zijn blijven ach tervolgen". Gesukkeld John den Braber heeft even ge sukkeld. maar is terug. Zo bleek zaterdag in Meerssen. waar hij geen enkele moeite bleek te heb ben met het rondje van negen ki- lomter, dat 22 keer moest wor den gereden en waarin ruim 48 km moest worden geklommen. Zijn vader, makelaar in onroe rend goed: „John kan eigenlijk alles. Bergop, op de baan en hij kan natuurlijk sprinten. Ik weet. wat hij er allemaal voor heeft ge daan en ben daarom enorm blij voor hem. Grote mond? Welnee, dat is verlegenheid. Dan uit hij zich verkeerd. Verwend? Onzin, anders zou hij toch nooit Neder lands kampioen zijn gewor den"? „Ik ben thuis best redelijk ver wend geweest", zegt de renner echter. „Maar volgens mij heeft dat geen slechte invloed op me gehad. Het wielrennen zit me in het bloed. Dat doe ik zó graag. Als ik niet koers, ga ik naar een wedstrijdje kijken in de buurt. Beschermd Het kampioenschap liep zoals Den Braber zich dat had ge wenst. De avond voor het NK had ploegleider Egbert Koersen hem aangewezen als bescherm de renner in het Koga-collectief. Als de man die eindenlijk eens een nationale titel moest bin nenhalen voor de professioneel geleide amateurformatie. Op het moment dat een acht renners tellende vluchtgroep (met daarin de sterke Koga-ren- ner Raymond Thebes) twee ron den voor het eind werd achter haald, stelden Pelle Kil. Servais Knaven en Niels van der Steen alles in het werk om. in dienst van Den Braber, achtereenvol gens Marco Vermeij. Jos Wolf- kamp en Lex Nederlof te achter halen. Toen de missie 'Maak Den Bra ber kampioen' leek geslaagd, sloop in de spannende slotme- ters de sterk rijdende Michel Boogerd van de nationale selec tie er tussenuit. Niels van der Steen reed echter het gaatje dicht. Den Braber maakte het werk in de sprint knap af. Hij huilde vervolgens tranen met tuiten op de schou ders van de anders zo koele maar nu eveneens grienende Egbert Koersen. Dc uitslag: 1. Den Braber (Rotter dam! 4.54 31. 2. Theus iBergeijki. 3. Compas (Venhuizen), 4. Vereecken (Hulsti, 5. Bok (Maren-Kesseli. 6. Van Dijk (Boekei), 7, De Vries iBreda), 8. De Boer (Haarlem), 9. Vermey (Mor- courl/Frai. 10. Vergeer (Warmond), 11 Boogerd (Den Haag), 12. Veenstra (Harkemai. 14. Gilsing (Netterden), 15. Moerenhout (Achthuizen). Van Moorsel imponeert weer op NK voor dames van onze verslaggever MEERSSEN - Het meester schap is welhaast onaantast baar. Leontien van Moorsel reed zaterdag' in Meerssen voor de derde keer naar de nationale titel. De machtsgreep was even simpel als indrukwekkend. Met een laatste felle krachtsinspan ning reed Neerlands beste wiel- renster alles en iedereen de ver nieling ins. „Kampioenschap pen geef je niet weg", zei ze aan de eindstreep, toen ze het slag veld overzag. Van de concurrenten bleven twee jonge beloftes het langst in het wiel van de titelhoudster. Danielle Overgaag (20) en Els- beth Vink (20), die door ziekte al lebei een jaar hebben stilgele gen. moesten al voor het ingaan van de laatste kilometers ook de ongekende klasse van de wereld kampioene erkennen. Van Moorsel. won de laatste we ken drie etappewedstrijden en is sterker dan ooit. Daarom had ze zaterdag in Meersen de confron tatie met Monique Knol graag willen aangaan. De sprintster, die in onmin leeft met enkele meisjes van de nationale selec tie, moest afzeggen voor het NK. Ze wordt al weken geplaagd door ziekte. Ook zij had Van Moorsel. die in de Limburgse heuvels een veel Leontien van Moorsel leidt de beklimming van de Raarberg voor Danielle Overgaag en Elsbeth Vink. foto ANP groter verzet trapt dan al haar concurrenten, niet kunnen stop pen. De tengere Brabantse heer ste als nooit tevoren. „Kijk, ik geef wel eens een overwinning weg, maar een kampioenschap nooit", reageerde ze bits, op een vraag waarom ze niet wat milder was geweest voor de anderen uit de selectieploeg van Frans van Diepen. „Ik heb mijn zinnen gezet op de grootste wedstrijden van dit jaar", vertelde ze later bij de do pingcontrole. „Het kampioen schap kan me nog altijd beko ren. Dat wilde ik winnen. Ik had deze week een paar dagen op het parkoers getraind met enkele amateurs. Vanaf nu ga ik toele ven naar het wereldkampioen schap in Noorwegen. Na het echec van de Olympische Spe len wil ik daar absoluut goed rij den." Daarna staat de Tour hoog op het verlanglijstje. De Tour Fé- minin? „Ja. die ook", zegt Van Moorsel. „Maar de andere Tour (die door het Franse hoogge bergte) spreekt me nog meer aan. Daar moet je alles kunnen om te winnen." Voor de titel in Meerssen moest ze zich niet echt inspannen. De wedstrijd werd beheerst door de nationale selectie, die vrij snel na de start met zeven meisjes vol in de aanval ging. Haringa en Grimbergen waren de eerste los sers. Daarna domineerden Van Moorsel, Overgaag en Vink de koers. Drie ronden voor het eind sloeg Van Moorsel toe met. de beslis sende demarrage. Ze won met bijna twee minuten voorsprong op Overgaag. die Vink klopte in de sprint. Marietta de Koeijer van Middel kamp eindigde in een tweede groep als 32e. De uitslag: 1. Leontien van Moorsel (Boekei) 87,7 km in 2.16 47.2. Daniel le Overgaag fs-Gravezande) 1.50, 3 Elsbeth Vink (Wijk en Aalburg), 4. Le- nie Dijkstra (Joure) 5.05, 5. Astrid Schop (Amsterdam). 6. Ingrid Harin ga (Hoofddorp) 5.55, 7 Groen (Nieuw- Lekkerland). 8. Grimbergen (Rijns burg), 9. Borst (Leiderdorp). 10 Jon geling (Rijswïjki 7.05. 11. De Bruin (Amsterdam) 7.35,12 Kelderhuis. 13 Mansveld (Gasselternijveen) 7.40, 14. Van Tilburg (Halsteren), 15. Van Smoorenburg (Langeraar). John den Braber schreeuwt het uit van vreugde in de laatste meters van de amateurs. foto ANP Vierde op NK amateurs: dit moeten ze me maar eens nadoen van onze verslaggever Frits Bakker MEERSSEN - Wat hébben ze ge lachen toen hij vorig jaar uit riep: „Ik rijd bij de eerste tien in het kampioenschap." Het was een beetje hoog gegrepen van Erick Vereecken, zo bleek ach teraf. Hij was niet goed genoeg die dag, hoewel hij nog lang mee voorin reed. Het NK voor ama teurs, op het slopende parkoers in Meerssen, leek hem ook toen al op het lijf geschreven. Zater dag stond hij er weer, de 27-ja- rige Hulstenaar. Je zag hem zel den afzien, zelden op kop sleu ren, ook niet toen de koers nog niet was geopend. „Ze reden vanaf het begin als gekken", veroordeelde hij later aan de fi nish het gedrag van de versla gen favorieten. Met de finale in zicht schoof Ver eecken plotseling naar voren. Het ging bijna ongemerkt, met speels gemak. Met Toine Bok, de tweevoudige kampioen, reed hij naar de kop, op zoek naar de vuchters. „Je zag ze met bosjes afvallen, want voorin lag het tempo verschrikkelijk hoog. De jongens van Europolis en Koga Miyata beheersten de finale. Ik kon meerijden en wachten op mijn kans." In de lange eindsprint 'bergop' ging het alleen nog om karakter en macht. Vereecken schakelde iets groter dan dat hij tot dan toe had gereden op de klim. die 1100 meter lang is en een stijgingsper centage heeft van zes procent. En hij ging vervolgens mee met de besten. John den Braber, de krachtmens van Koga, won uit eindelijk. Voor Theus, Compas en... Vereecken. Vierde op het NK, hij was er dolgelukkig mee. Met Vereecken zullen ze vanaf nu niet meer lachen. „Ze beke ken me altijd een beetje minder waardig in Zeeland", zei hij, toen de emoties waren verdrongen. „Ik kan ze zo aanwijzen, de ren ners die lachten om Vereecken. Daar heb je hem ook, zag je ze denken, als ik wel eens naar een criterium kwam. Ik werd er wel eens afgereden in die kleine koersjes. omdat ik er geen mo raal voor heb. Het kan mij niet zwaar genoeg zijn." Klassiekers „Ik weet het", bekent Vereec ken. „Het valt niet altijd op in Zeeland wat ik doe. Ik ga dik wijls in België rijden, of met de ploeg in Duitsland." Ja, soms komt hij ineens prominent in beeld in de klassiekers. Zoals in de Ronde van Limburg, waar hij een paar weken geleden vijftig kilometer alleen voorin reed. „Hij is zot, die Vereecken, zeiden ze, maar ik doe het toch maar. Ik sta er een heel jaar door, dat ver geten ze wel eens. Van de cros sen in de winter tot de klassie kers in de zomer." Het was een heerlijk gevoel dat hij zich zaterdag in Meerssen eindelijk ook eens aan het grote publiek kon tonen. Vierde op het NK. Jammer-genoeg net niet in de medailles. „Ja. jammer, want op tv noemen ze altijd alleen de eerste drie." Maar wat zou het. Hij had bewondering geoogst bij de volgers én de collega's. „Het is heel sterk, wat hij heeft ge daan", zei Peter Mol bijvoor beeld. „Ik weet zelf hoe zwaar Kleintjes maken naam in nationale kampioenschappen DEN HAAG (ANP) - De klein tjes uit het wielerpeloton heb ben tijdens de diverse natio nale kampioenschappen naam gemaakt. In Spanje pik te Ignacio Garcia Camacho de proftitel in voor Miguel Indu rain. in Italië kwam Gianni Bugno niet verder dan de tweede plaats achter Massimo Podenzana. In België was Alain van den Bossche de eerste van de twaalf finishers en in Frankrijk pakte Jacky Durand zijn twee de grote triomf in twee jaar België kende een sterk bezette titelstrijd, waar 103 coureurs op afkwamen. In Halanzy bleek de zware opgave van 239 kilometer voor de meeste star ters echter teveel gevraagd. Slechts twaalf coureurs beëin digden de race. die verrassend gewonnen werd door Van den Bossche. De 27-jarige meester knecht van TVM-coureur Jo- han Capiot was in de sprint sneller dan Guy Nulens uit de ploeg van Peter Post. Miguel Indurain wordt in Spanje verslagen in de eindsprint door Garcia Camacho. foto E PA Spanje Miguel Indurain liet zich in de Spaanse titelstrijd verrassen. De Tour- en Giro-winnaar ver giste zich in de kracht van de 24-jarige Ignacio Garcia Ca macho. De derdejaars-prof uit de Kelme-formatie sprong op selectieve parcours twintig ki lometer voor het einde weg uit een kopgroep van zes. Indu rain behoorde niet tot de vluchters, maar ging in de slot fase op jacht naar de leider. De titelverdediger strandde op zeven seconden. De winst van Camacho betekent dat de kampioenstrui waarschijnlijk weer in het peloton te bewon deren zal zijn. Indurain mocht op last van zijn sponsor Banes- to de nationale kleuren alleen via een armband tonen. Frankrijk In Frankrijk blijft de kam pioenstrui in handen van de ploeg van Cyrille Guimard. Jacky Durand werd de opvol ger van Luc Leblanc. Durand bracht in 1992 de Ronde van Vlaanderen in opspraak. De kopstukken van het interna tionale peloton lieten de toen nog onbekende Fransman de aansprekende klassieker op zijn naam schrijven. Durand bleef zondag Laurent Brochard dertien en Francis- que Teyssier 41 seconden voor. Zijn ploeggenoot Leblanc kreeg van ploegleider Gui mard te horen dat hij niet naar de Tour mag. De nummer vijf van het eindklassement in 1991 zou in slechte conditie verkeren. Rusland Dimitri Konisjev bevestigde zijn klasse door de Russische titel te pakken. De voormalige pupil van Cees Priem, gedu rende het seizoen naar Italië vertrokken, versloeg Saitov, Ekimov, Varava, Zdanov en Tonkov in de sprint. Malcolm Elliott, in Amerikaanse dienst, verzekerde zich op het eiland Man van de Britse titel. Italië In Italië probeerde Gianni Bugno de critici de mond te snoeren. De wereldkampioen presteerde uitermate slecht in de Giro, werd door zijn ploeg leider Stanga gehekeld en zoekt een nieuwe werkgever. Bugno miste de titel door een uitval van Massimo Poden zana. De 31-jarige coureur, die in 1988 een paar rose truien in de Giro veroverde, soleerde in de hitte (35 graden) naar de ze ge. Claudio Chiappucci verliet na zeventig kilometer de koers. Maurizio Fondriest eindigde op ruim vijf minuten. De uitslagen in de verschillende landen: België (Halanzy): 1. Van den Bossche 239 km 5 58.12. 2 Nu lens. 3. Bomans 0 23.4. Baguet 2.24. 5. Remels 4.01, 6 Verbeken 4.05, 7 Demies 4.30, 8. Nevens. 9. De Wolf. 10. Van Hooydonck, 11. Bottel doorn, 12. Vanhaecke. Frankrijk (Chatellerault): 1. Du rand 259,2 km in 6.42.59, 2. Bro chard 0 13. 3. Teyssier 0.41. 4 Rué. 5. Thiboutl.31.6 Pensee 1 37.7. Le- clercq. 8. Capelle, 9 Pineau, 10 Desbiens. Spanje (Vigo): 1. Camacho 259 km in 6.21.15, 2. Indurain 0.07, 3. Escar- tin. 4. Herhandez. 5. Miguel Angel Martinez. 6 Arrieta. 7. Edo 0.35. 8. Herminio Diaz Zabala, 9. Cabe- stany. 10. Unzaga. 45. Delgado. Italië (Prato): 1. Podenzana (Ita> 254,5 km in 6.02.51.2. Bugno 1.01. 3. Cassani. 4. Faresin, 5. Botarelli 2.53, 6. Finco. 7. Giovannetti, 8. Sciandri. 9. Lelli. 10. Dotti 4.38. Duitsland/Zwitserland (Schwa- derloch): 1 Richard (Zwitsers kam pioen) 234 km in 5.46.40. 2. Gröne (Duits kampioen), 3 Jaermann iZwil 0.10, 4. Gianetti (Zwi) 0.16. 5. Zberg (Zwi) 1 20, 6. Heppner (Dui) 1.27.7 Bölts (Dui). Groot-Brittannië (Man): 1. Elliott 215 km 5 09 44. 2 Smith, 3. Sutton (Aus) 0.07.4. Lillywhite 0.08. 5 Mil lar (GBriO 10. Rusland (Moskou): 1. Konisjev 201 km in 5.29.51. 2. Saitov, 3 Ekimov. 4. Varava, 5 Zdanov. 6. Tonkov. SINT JANSTEEN - De kermisronde van Sint Jansteen is als avond criterium nog altijd in trek. Morgen (dinsdag) komt er in die plaats een aantrekkelijk rennersveld aan de start. Het zware parkoers in Sint Jansteen staat garant voor een uitstekend wielergcvecht. Ook al omdat er geen concurrentie is van andere wedstrijden in Bra bant, komt er een groot aantal criteriumspecialisten naar Sint Jan- steen. De Zeeuwen zullen op de tanden moeten bijten om weer eens voor een provinciaal succesje te zorgen. De laatste zege dateert al weer van 1 juni, toen Patrick van Passel de snelste was in Axel. De koers in Sint Jansteen begint om 19.00 uur: de afstand bedraagt 96 kilometer. het was, hoe hard er werd gere den. „Op het laatste bleven al leen de allersterksten over." Voor Mol. veruit de opvallendste Zeeuw in de criteriums en de promotiecompetitie, was uitrij den al een hele prestatie. „Ik zat er in de laatste ronde helemaal door." Davy Dubbeldam. Marcel Remijn en Johnny van Cadzand konden zich in de slotronden ook niet meer onderscheiden. Vereecken wel. Doseren „Ik heb mijn krachten beter ge doseerd", verklaarde de Hulste naar z'n sterke finale. „Je zag vanaf het begin veel jongens op het grote mes naar boven rijden. Dat is dodelijk op dit parkoers, met die twee verraderlijke klim men. Die mannen hebben zich zelf opgeblazen. Ik ben de Raar berg, naar de finish toe. de hele dag opgereden met 45/17: heel licht dus. Je zag anderen al op een 52 rijden. Dat is slopend voor de rest van de koers. Alleen op het laatst heb ik bijgeschakeld. In de laatste ronden 45/15 en in de sprint de 14. Ik ben er toch aardig ver mee gekomen." Hij stelt achteraf zelfs vast dat er nog meer in had gezeten. „Ik had nog over aan de streep, ik voelde m'n benen niet. Het had dus nog meer kunnen zijn als ik er vroe ger in was gaan geloven. Maar wat wil je. Het is een NK, je rijdt van voren met al die grote jón gens uit het amateurpeloton. Knaven, Van Bon, Compas, Blij- levens, Den Braber. Wie ben ik dan. Vereecken uit Hulst. En voordat je het weet, rijd je voor de titel." „Ik was beter dan vorig jaar en toch had ik er toen meer naartoe geleefd dan nu. Het parkoers verkend, héél veel getraind. Dat is me later ook wel opgebroken. Ik heb een moeilijke periode ge had. M'n hartslag was niet goed, onregelmatig. Doktoren zeiden dat er in de grafiek een dood punt zat. Het ging na het NK he lemaal bergafwaarts met me. Misschien had ik toen iets te zot getraind. Wat ik nu heb gedaan? Drie keer een training van twee honderd kilometer in de week vooraf. Zaterdag en zondag twee lastige koersen in België." Vierde op het NK, wie had dat kunnen denken van Vereecken. „Ik lach ze allemaal uit nu. Dit moeten ze me maar eens na doen. Ze hebbel altijd gespot met Vereecken. Ik was die jon gen die altijd naar het buiten land ging. Naar de bergen. Dan konden ze me hier niet zien. En als ik een criterium reed, dan werd ik er afgefietst. Maar als je er op het kampioenschap bij bent vooraan, dan kun je toch wat." Junioren in Nieuwdorp: van onze wielermedewer- Eër NIEUWDORP - Franklin Klaasse uit Yerseke lijkt langzamerhand uit het dal te klimmen, waarin hij te recht was gekomen na zijn overwinning in de wereld bekerwedstrijd in het Fran se Basse-Goulaine. De ta lentvolle junior zat zater dagmiddag in Nieuwdorp in een vroege ontsnapping, hij bleef ook voortreffelijk mee voorin toen de kopgroep aan diggelen werd gereden, maar kon zich niet be moeien met de spurt om de overwinning. De sterke Daniël van Elven won. Bij de nieuwelingen won in Nieuwdorp Arjan van Haaften, Jos Gevers was de snelste bij de amateurs-b/ve- teranen. De belangstelling die Franklin Klaasse na zijn ze ge in Frankrijk kreeg, had blijkbaar een (te) zware druk op zijn schouders gelegd. Want na die verrassende ze ge kon de Zeeuw geen pres tatie van betekenis meer neerzetten. Na de Junioren- driedaagse van Groot Axel kon Klaasse nog wel een sluimerend griepje als ex cuus aanvoeren, maar vorige week, in de strijd om het na tionaal kampioenschap in Vijlen, kwam hij kracht en kwaliteit tekort. In het sterk bezette crite rium van Nieuwdorp, op een loodzwaar parkoers, gaf Klaasse aan op de weg terug- te zijn. Hij draaide met de besten mee, mengde zich ook regelmatig in de pre miespurts. maar bij het ver delen van de hoofdprijs liet zijn eindschot hem in de steek. Tien man. onder wie Klaas se. kwamen al vroeg aan de leiding. Het dubbele kwintet zag in de slotfase de voor sprong teruglopen, waarna met nog minder dan tien ki lometer te rijden, de kop groep uiteen viel. Zes ren ners bleven over, de overigen werden door het peloton op geslokt. Daniël van Elven spurtte het snelst, Klaasse werd zesde. Bij de amateurs-b/veteranen kwam het spel ook al vroeg op de wagen. Twaalf renners maakten de dienst uit en de slotfase kreeg in feite hetzelf de scenario als bij de junio ren. In de slotkilometer maakten Jos Gevers en Ron Tuynenbrug zich los. Gevers was duidelijk de snelste. Arjan van Haaften uit Stave- nisse haalde bij de nieuwe lingen zijn derde overwin ning van dit seizoen door het hele peloton te snel af te zijn. De uitslagen: Nieuwelingen. 1 Arjan van Haaften. Stavenisse (45 kilometr in 1 03.47i; 2 Michel Weber. Tilburg: 3 Raymond Raadtgever. Sint Willebrord; 4 Emiel van Dijk. Spijkenisse, 5 Ruud Goorden. Roosendaal: 6 Remc.o Smout, Nispen: 7 Guido van Gucht. Hellevoetsluis: 8 He in ze Baars. Tilburg; 9 Roland Klijs. Etten-Leur. 10 Jeroen Wesslen. De Zilk; 11 Bas Brkhout, Den Hoorn; 12 Jerry Maas. Sint Willebrord; 13 Arjan Klaasse. 's-Gravenpolder; 14 Björn Schilperoord. Dordrecht. 15 Remco Lok. Barendrechl: 18 Stefan Dagevos. Wemeldinge: 20 Erwin de Dreu, s-Gravenpolder. Junioren. 1 Daniël van Elven. Rucphen (60 kilometer in 1.27.021; 2 Paul van Dongeren, Capelle aan den IJssel. 3 Jiïrgen de Jong. Nispen: 4 Fedor Wesse- ling, Roosendaal: 5 Eric Wester beek. Prinsenbeek; 6 Franklin Klaasse, Yerseke: 7 André Möhl- man, Leiden: 8 Michel van Net ten. Zwijndrecht; 9 Henk van Hees, Hoogerhelde: 10 Dennis Brehm. Wissekerke; 11 Jaceo Lu- teijn. Kapelle: 12 Oliver Willem- sen. Gorinchem. 13 Jan van Doorn. Schijndcl. 14 Andor van der Ploeg. Nieuwdorp. 15 Dimitri Weeland, Hooge Zwaluwe; 17 Reinier van der Does, Heinkens- zand: 19 Jürgen Gunther, Yer seke. Amateurs-b/veleranen. 1 Jos van Gevers. Rijsbergen (60 kilo meter in 1.22.30): 2 Ron Tuynen- burg, Rotterdam; 3 Hans Lind- hout. Sint Maartensdijk. 4 Mare Castelijns. Zevenbergen; 5 Fred Krebbekx. Steenbergen; 6 Mar cel Colijn. Giessen. 7 Pieter Jon- genelen. Oudenbisch. 8 Ron Castelijns, Zevenbergen; 9 Mau rice Korten. Dinteloord. 10 Jan Jansen, Putte; 11 Jos van Ginne- ken, Etten-Leur; 12 Wim Oosse. Middelburg; 13 Daan Verhulst, Waarde; 14 Jan van der Velden. Rockanje; 15 Henk Vijfhoek. Wil lemstad; 16 René Zorge. Breda; 17 Kees Dekkers, Sint. Wille brord: 18 Huub Lems. 's-Graven- deel; 19 Gerard Gerritsen, Os- sendrecht; 20 Maarten Lugten- burg. Zuidland. HULST - Na vier wedstrijden voert Marcel Gunst uit Yerseke het klassement van de gecombi neerde amateurs/dagkaarthou ders aan. De voormalige ama teur uit Yerseke heeft 56 pun ten, veertien meer dan Rick de la Ruelle uit Axel, die als twee de staat geklasseerd. Derde is Robert de Jonge uit Heinkens- zand. Zoals bekend hebben het Servais Knaven naar Cees Priem MEERSSEN (GPD) - Servais Knaven rijdt de komende twee jaar voor de TVM-formatie van Cees Priem. Eerder legde de ploegleider al Martin van Steen vast, eveneens uit de Koga Miyata-ploeg. Knaven (23) geldt als de meest talentvolle ama teur van dit moment. Hij won dit seizoen zowel de Teleflex Tour als Olympia's Ronde, de twee zwaarste etappewedstrij den. De renner uit Zevenaar is een uitstekend tijdrijder. Tijdens de Olympische Spelen in Barce lona kwam hij üit op de baan. Hij werd negende op het onderdeel individuele achtervolging. Kna ven geeft zijn studie economie aan de Katholieke Universiteit Tilburg op voor de overstap naar de profs. Winst voor Simpelaar EINDHOVEN - Erwin Simpe laar van de Goese atletiekver eniging AV'56 is bij de open wed strijden van Eindhoven een ra- dio-casettespeler rijker gewor den. De Goesenaar won bij de jongens-C zowel het kogelstoten (17.28 meter) als het discuswer pen (58.08 meter) en kreeg de dagprijs door het organisatieco mité toegewezen. KNWU-district en de Zeeuwse trimorganisaties dit seizoen de handen ineen geslagen om de wielersport in de lagere regmen nieuwe impulsen te geven. Daar door zijn er in Zeeland nu een aantal wedstrijden voor ama- teurs-c en dagkaarthouders. Vier wedstrijden (Graauw, Yer seke. Kloosterzande en Wemel- dingei zijn er inmiddels geweest. Opvallend daarbij is dat het deelnemersveld voornamelijk uit trimmers bestaat. De eerstvolgende wedstrijd is 11 juli in Heikant. De stand na vier wedstrijden: 1 Mar cel Gunst. Yerseke 56; 2 Rick de la Ruelle, Axel 42; 3 Robert de Jonge. Hinkenszand 42; 4 Ronny Babijn, Terneuzen 415 Leo Beijer, Den Bom mel 39; 6 Jaap Weststrate, Goes 38: 7 Ko Tolhoek. Yerseke 38: 8 Johan de Punder, Ovezande 34: 9 Floris-Jan Koole. Middelburg 30; 10 R. Koole 25. SCHWADERLOCH (SID) - De Duitse wielrenner Uwe Ampler wil bij de rechtbank zijn start in de komende Tour de France af dwingen. De oud-wereldkam pioen bij de amateurs werd door ploegleider Walter Godef- root gepasseerd voor de Tour wegens matige prestaties in de Ronden van Italië en Zwitser land. Amplers manager Werner Rab bel beschuldigde de directie van de ploeg Telecom van contract breuk. Hij zette zijn advocaat in tussen aan het werk. Ampler, drie keer winnaar van de Vredeskoers. is een typische etapperenner. In zijn contract staat nochtans geen passage waarin hem een start in de Tour wordt gegarandeerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 13