Stoet van de heimwee Het jaarlijkse tuinfeest PZC Langs Soestdijk Wimbledon reportage 21 ZATERDAG 19 JUNI 1993 Soestdijk, gemeente Baarn. De twee Oranjeverenigingen kiezen er voor een verstandshuwelijk, maar de weemoed laat zich maar moeizaam smoren. Heimwee naar Dick Passchier, ravottende prinsjes en, vooral, Juliana zelf. Het défilé wordt gemist: „Het volk wil zijn liefde betuigen. En dat kan niet wanneer de koningin één of twee dorpjes bezoekt." De vlag hangt uit. dus is Zij thuis. De dames schuifelen voorbij, parallel aan het hek. Ze monsteren het paleis, dat meedruilt met de zondag, en slaan aan het twijfelen. Waar zouden prins en prinses nou eigenlijk wónen? Waar de bloemetjes staan, gokken ze. Je zou ze misschien paleistoeristen mogen noemen, de dames Buysse en Wijgerde. Helemaal uit Zeeuws-Vlaanderen en Bra bant, al waren ze dit keer in de buurt. Lo geren. Het Loo, daar is mevrouw Buysse al drie keer geweest. Drakensteyn is een ramp, daar kan je niets van zien. Maar Soestdijk blijft toch iets aparts. Wat haar betreft mocht het défilé vandaag nog terugko men: ..Je ging er echt voor zitten." De rondreizen van Beatrix op 30 april kunnen haai- minder bekoren. Ze kijkt 's middags wel naar de samenvatting. Mevrouw Wijgerde weet het nog niet zo. Beatrix komt naar de mensen toe, en dat heeft toch ook wel wat. Piekerend schuife len de dames verder. Dertien jaar na het laatste officiële défilé op Soestdijk worstelt Baarn met een na tionale erfenis. Jaarlijks, wanneer konin gin Beatrix ergens in den lande tussen het koekhappen, het spuitvoetbal en de kus sengevechten door slalomt. borrelt de heimwee naar de défilés weer op. Jos Gies. voorzitter van de Baarnse Oranjevereni ging (BOV). denkt er het zijne van: „Tegen de tijd van 30 april worden alle omroepen in Hilversum zenuwachtig. Dan besluiten ze in hun programma's de heimwee op te poetsen. De monarchie moet modern zijn, zegt men, en dan komt de vorstin op Ko ninginnedag naar het volk toe en dan is het wéér niet goed en niet leuk! In wezen is het een belediging aan het adres van Bea trix. Er wordt gewoon glashard gezegd: Je moeder deed het leuker." Gerrie Overweel, voorzitter van de Christelijke Oranjevereniging Baarn (COV), is dezelfde mening toegedaan: ..Het volk is inmiddels toch ook aan Bea trix gewend? Het heeft gewoon een paar jaar nodig gehad om over te schakelen. Nu moet de pers nog mee." En Gies, licht ontstemd: „Ik denk dat de beleving van het volk anders is dan de pers doet geloven. Men moet eens ophou den met het gezeur over die defiles. Wat dan? Zoals dat in Engeland gaat, in ama- De 'goeie ouwe tijd' in Baarn: koningin Juliana en prins Bernhard tijdens het jaarlijkse défilé voor paleis Soestdijk. foto Arthur Bastiaanse/ANP zonezit een défilé afnemen? Dat zouden ze hier toch ook niet accepteren?" Het laatste Koninginnedag-defilé op pa leis Soestdijk was dus in 1980: daarna is er in '87 nog een défilé gehouden ter ere van het vijftigjarig huwelijk van Juliana en Bernhard. Sinds die tijd zijn de twee Baarnse Oranjeverenigingen stukje bij beetje tot elkaar gekomen. Dezer dagen heffen ze zichzelf op en maken ze een nieuwe start onder de naam Baarn en Oranje. Naar verluidt is het in Nederland uniek dat twee officiële Oranjeverenigin gen een algemene en een christelijke op deze manier samen voort gaan. Maar daarvoor heeft menig druppel door de Eem moeten stromen. „Het heeft jaren geduurd voor de partijen bestuurlijk tot elkaar kwamen", weet ook mevrouw A.G.C. Eilander, erelid van de BOV (maar tevens ingeschreven bij de COV). „Want praktisch werkten we wel samen. Het ging zelfs zo ver dat we op 30 april samen een kraampje bemanden en dat mensen, die zich als lid wilden opgeven, een kruisje moesten zetten bij wélke van de twee Oranjeverenigingen. Het was absurd." Mevrouw Eilander was jarenlang betrok ken bij de défilés op Soestdijk. De organi satie van het evenement werd vooral in de nadagen gedomineerd door een paar men sen van de Baarnse Oranjevereniging. Op 1 mei kwamen de aanvragen om het vol gendjaar mee te mogen paraderen al weer binnen. Kindergymclubs, herdershon denverenigingen. tamboers, loslopend volk. je kon het zo gek niet bedenken. Toenmalig BOV-voorzitter Blijdenstein selecteerde wat en mevrouw Eilander ver zorgde de correspondentie. Als dank wachtte een plaatsje naast het bordes. Vooral voor Juliana was het défilé "een heel blij gebeuren', schat ze achteraf in. Voor Bernhard minder, voegt ze er aan toe. 'vanwege zijn rug'. „En die kleinkin deren vonden het natuurlijk helemaal schitterend." Of Baarn. het Oranje-dorp van oudsher, sinds 1980 aan glans verloren heeft? Ze kiest haar woorden met zorg: „Het en thousiasme is anders. Baarn is nog steeds een Oranje-dorp, maar de organisatie van 30 april komt voor rekening van een kleine club mensen. Ik vertrouw erop dat de nieuwe vereniging de boel weer een im puls geeft." Maar zoals vroeger? „Eén volk. met die koningin? Dat was fantastisch, dat heb je nu niet meer.' De mensen nemen en niet alleen in Baarn toch al wat meer afstand, meent ze: „Neem nou het vlag gen! Ja, als Beatrix jarig is. of Juliana, dan vlaggen ze wel. Maar anders?" Museum In het Oranjemuseum aan de Van Heutsz- laan grabbelt conservator Mark Veldhuy- sen in een doos die volgens opschrift Re- mia Margarine belooft, maar in werkelijk heid een nieuwe schenking aan het mu seum bevat. Er zitten zowaar pronkstuk jes uit achttiende en negentiende eeuw tussen. Zomaar cadeau gedaan. Het meeste van wat tentoongesteld staat in het Oranjemuseum, is trouwens ge schonken. Meer dan tachtig procent, naar schatting. De collectie omvat bekers, ge denkborden. theelepeltjes, borstbeelden, schilderijen, paleïsmaquettes en nog veel meer. Soms krijgen Juliana en Bernhard zelf nog Oranje-artikelen aangeboden; die komen dan veelal bij Veldhuysen terecht. Liefdewerk, oud papier is het: het Oranje museum in '87 door Bernhard geopend - draait met een kleine groep vrijwilligers en met verlies, maar voor die tien-, twaalf duizend bezoekers per jaar blijkt de opge knapte loods achter eethuis De Generaal een onvermoed bedevaartsoord, 'een feest van herkenning'. „Ik denk dat 95 procent van de bezoekers het doodzonde vindt dat het défilé er niet meer is", schat de conservator. „Die zwart Avit-beelden. waarbij nog beschreven werd wat voor kleur jurk de koningin dit keer aan had... Het is een hang naar tradi tie. Een zelfgemaakte traditie, in dit geval. Want of dat défilé nou hier of op Huis ten Bosch zou zijn. dat zou ze om het even we zen. Het volk wil zijn liefde betuigen, en dat kan niet wanneer de koningin één of twee dorpjes bezoekt." Als het slecht gaat met het land. richt ie dereen zich tot de Oranjes, doceert Veld huysen. „Het is het enige dat ons allemaal bindt." En voor al die aanhankelijkheid zien de mensen te weinig van hun huidige vorstin, leert de ervaring. Dat low profile wil Beatrix voor een deel zelf zo, dat wil de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) voor een deel zo, maar: „Het volk wil haar zien. Bernhard zorgt wel dat hij in de pers komt. die trekt zich nergens iets van aan. En dus hebben ze nog vaak zoiets van: Die défilés vroeger, dat was leuk. Dat missen Luciferhoutjes Eigen herinneringen, aan een Baarnse jeugd. Hoe hij. als kleine man. stiekem probeerde om in de glunderende stoet te recht te komen en 'illegaal' voor het bor des langs te paraderen. Hoe Baarn uitliep om aan de Van Heutszlaan en Amster damsestraatweg te kijken hoe de aange- reisde mensen met hun paleizen van luci ferhoutjes en reusachtige krentenmikken aansloten in de lange rij. De marechaus see had het er druk mee, maar het was ge zellig. „Voor Baarn is het in ieder geval jammer dat het défilé er niet meer is. En ik heb zelf het idee dat met het verdwijnen van de de- filés op lokaal niveau de fut er een beetje uit is. Vroeger ging de jeugd het gemeente bestuur toezingen en werd je fiets ver sierd. voor de optocht door Baarn. Tegen woordig lijkt het centrum hier op 30 april wel een vrijmarkt a la Amsterdam, zo druk." Maar dat de tijdgeest niet alleen in Baarn een andere is, ja. dat beseft hij ook wel. Nu. jaren later, 'runt' hij het Oranjemuseum. Samen met de vrijwilligers, tegen de ver drukking in. Te weinig geld, te weinig be zoekers en te weinig zekerheid: de NS heb ben hun oog op de aanpalende grond laten vallen. „En dan moeten we weg." Intussen proberen de Oranjeverenigingen in Baarn een nieuwe start te maken. Het ledenbestand (BOV: 220. COV: 350) is de afgelopen decennia vergrijsd, zoals elders ook vaak het geval was. maar Gies en Overweel kondigen een nieuwe generatie van actieve Orangisten aan; „Jonge men sen met organisatietalent, die weten hoe je dingen voor elkaar kunt krijgen. De za ken worden grootser opgezet en professio neler uitgevoerd. Het is geen kunst meer om tweeduizend gulden subsidie op te maken of een evenementenbureau in te schakelen." Vooralsnog koestert Baarn de historische band met het paleis. Juliana en Bernhard hebben vrienden en vriendinnen in het dorp wonen en Juliana mag nog wel eens winkelen in de Laanstraat Haar groot moeder. Emma. reed met de koets voor dezelfde doeleinden al van Soestdijk naar Baarn. dwars door het Baarnse bos. Nu ligt aan de rand van dat bos een par keerplaats. schuin tegenover het vroegere jachtslot van Willem III. Regelmatig stop pen er busladingen met fotolustige toeris ten. of auto's met al dan niet toevallige passanten, die uitstappen om het paleis eens van dichtbij te bekijken. Arjan Klein uit Monnickendam is er, op de terugweg van Lage Vuursche. met vrouw en kinderen even voor omgereden. Mooi paleis, vindt hij, maar die défilés ver trouwt hij met gerust hart aan het verle den toe. Van de Oranjes geen kwaad „Die mensen doen het toch perfect?" Alsof die Engelsen zo'n toonbeeld van rust zijn. Al die meningen! Ze moesten het Hol landse koningshuis eens met rust laten. Zo'n Beatrix, die spreekt toch zeker al haar talen? Ton de Jong Maandag gaan de vier ijzeren poorten van de All England Lawn Tennis Club weer open voor het meest prestigieuze tennistoernooi ter wereld: Wimbledon. Gedurende twee weken zullen 400.000 toeschouwers hun weg vinden naar de groene tempel in Zuid-Londen, terwijl miljoenen anderen via de tv meekijken. In Wimbledon heeft de tijd sinds 1877 misschien niet helemaal stilgestaan, maar dreigt het toernooi niet overvleugeld te worden door Flushing Meadow en Roland Garros? De woorden zijn van Steffi Graf: „Dit wordt mijn negende Wimbledon- toemooi. maar ik kijk er even halsreikend naar uit als altijd. In feite is Wimbledon het enige toernooi om naar uit. te kijken. Vergeleken met dit toernooi zijn alle an dere slechts lopende-bandwerk." Gezeten in haar werkkamer boven het Centre Court, de groene tempel waar Graf vorig jaar haar titel veroverde, zegt Vale rie Warren: „Kijk, Wimbledon betekent traditie. We houden hier de oude waarden in ere. Maar dat betekent niet dat Wimble don anno 1993 nog precies hetzelfde is als honderd jaar geleden." Als directrice van het Wimbledon-mu seum kan Valerie Warren een vakkundig oordeel vellen over de geschiedenis van het toernooi. „Sommige bezoekers den ken dat tennis weinig meer is dan ballen en rackets", zegt ze misprijzend. „Dat is niet zo." Om zo veel mogelijk tennisliefhebbers van dit feit te doordringen, organiseerde Valerie vorig jaar een tentoonstelling on der de naam Niet Alleen Ballen en Rac kets. „Wimbledon", zo zegt ze met Steffi Graf, „is inderdaad anders." Neem de kleding. Waar elders de spelers zich nu naar eigen inzicht in veelkleurige designer-outfit mogen hullen, heeft Wim bledon nog steeds een 'all-white policy'. „Maar hoewel de kleur dezelfde is geble ven. heeft de tijd hier niet stilgestaan." Valerie toont een foto van een praaldame die, gehuld in de smaakvolle combinatie van corset, petticoat en baljapon, de rac ket hanteert. „Dit bijvoorbeeld was Maud Watson, die in 1884 winnares was van het dames-enkel. Zet daar de huidige dames eens naast." Obsceniteit Maar de verandering was een pijnlijk pro ces. „We hebben een shock-therapie on dergaan. In 1919 verscheen een Frangaise, Suzanne Lenglen, hier met ontblote ar men en een jurk tot net over de knie op de baan. Het publiek reageerde aamvanke- lijk geschokt op deze obsceniteit, maar ze won de finale en zette daarmee de toon." Wimbledon zou nog vele malen geschokt worden. In 1931: de eerste dame met blote Valerie Warren, directrice van het Wim bledon Museum: „We houden hier de oude waarden in ere." fotoGPD benen. Twee jaar later: de halflange broek. Toen, in 1949: Gussy Moran. bijge naamd 'Gorgeous Gussy', verschijnt in een getailleerd, zijden jurkje tot boven de knie. „Vergeet niet dat de koning altijd op de eerste rang zat", zegt Valerie verdedigend. „Pas als hij zijn goedkeuring gaf. kon het kledingvoorschrift worden gewijzigd." Tergend langzaam werden in Zuid-Lon- den de bakens verzet, maar er waren na tuurlijk grenzen. In 1985 werd Anne White door de organisatie teruggestuurd naar de kleedkamer, nadat ze in bodystocking de baan was opgekomen. En drie jaar later zorgde Barbara Potter voor een rel door tijdens een baanwissel van shirtje te wis selen. een handeling die in strijd werd geacht met de goede zeden. De speelster verdedigde haar gedrag met een verwijzing naar haar arts. Deze, zo ver klaarde ze, had haar wegens een hardnek kige rugblessure verboden met een nat shirtje te spelen. De toernooi-leiding zwichtte, maar trok wel een extra blik bal- lenjongens open die met handdoeken ter grootte van een biljartlaken Barbara's boezem aan het oog van de ijlings toege Wimbledon 1892: de heren Lewis en Pim spelen de finale, foto GPD stroomde persfotografen moesten ont trekken. Aardbeien Thans, 116 jaar na het eerste Wimbledon- toernooi, hebben de spelers hun Victo riaanse outfit afgeworpen. Maar voor het. overige is er weinig veranderd, en de All England Lawn Tennis Club wil dat graag zo houden. In maart onthulde de Club haar twintigjarenplan voor de 'moderni sering' van het Zuidlondense complex. Oogmerk was. zo zette clubvoorzitter Cur ry uiteen, de sfeer van een Engels tuinfeest te behouden. Op Flushing Meadow werd het gras ver vangen door kunststof, in Melbourne ver rees een modem stadion met dak. Roland Garros staat aan de vooravond van ingrij pende veranderingen, maar Wimbledon? ..Wimbledon", zo schreef een tenniscor- repsondent, „zal blijven wat het altijd ge weest is: het toernooi van de regen en de aardbeien." Regen en aardbeien zijn in Engeland de voornaamste ingrediënten van een ge slaagd tuinfeest. Op het allergrootste tuinfeest, dat in Wimbledon, sijpelt de re gen gewoonlijk dagenlang uit de hemel terwijl de aanwezigen ongestoord hun 'strawberries' nuttigen (per dag wordt er twee ton van verkocht). Valerie Warren, zelf het prototype van de in Laura-Ashleyjurken gedrapeerde En gelse roos, kan geestdriftig vertellen over het hemelwater. „Regen hoort bij Wimble don", zegt ze opgetogen. „De eerste keer dat ik op de tribune zat en het begon te regenen, was ik ontroerd. Ik zag de spelers naar de kleedkamers gaan en de toe schouwers hun paraplu's ontvouwen, en ik dacht: 'Mijn god. hier is het allemaal om begonnen. Dit is Wimbledon' Ik had het gevoel in een film mee te spelen." Het twintigjarenplan voorziet dan ook niet in de bouw van een overdekt stadion, zoals door sommige critici was bepleit. En evenmin zal de spa in het gras gaan. Gras- banen mogen vrijwel overal verdwijnen, zo niet in Wimbledon. Björn Borg De afgelopen jaren was de roep om gravel steeds luider geworden. Gras was leuk in de tijd van Björn Borg, toen de spelers nog met houten rackets speelden. Adembene mende rally's konden de aandacht van het publiek minutenlang gijzelen. Maar was thans, in het tijdperk van de veder lichte kunststof racket, gras niet te snel geworden? Wie kon er nog een service van Michael Stich. wiens ballen snelheden van meer dan 120 km per uur bereikten, retourneren? De statistieken leken voor zich te spreken. Een rally duurde op Wimbledons grasba- nen gemiddels nog maar 3 sekonden. Per uur tennis was de bal slechts 3 minuten in de lucht. In Parijs daarentegen, waar op gravel wordt gespeeld, was dat 12 minu ten. Wat was er overgebleven van het kijk spel op Wimbledon? Een Londense avondkrant vatte de stem ming vorig jaar samen onder de kop: 'Is the Game over for Wimbledon'? „De regen dreigde Wimbledon altijd al te veranderen in een farce, compleet met paraplu's en chaotische wedstrijdschema's", schreef de krant. „Daar komt nu nog bij dat de wedstrijden karakterloze exercities in kracht en frustratie zijn geworden." Met spanning was dan ook uitgekeken naar het twintigjarenplan dat dit voorjaar uiteindelijk zou worden onthuld. De te- Maud Watson, de winnares van 1884, in een combinatie van corset, petticoat en baljapon. fotoGPD leurstelling was des te groter toen tenms- baas John Curry de toekomst schilderde Ja, er zouden veranderingen komen. Court No 1 (na het Centre Court de belang rijkste baan) zou worden gesloopt en el ders weer verrijzen. Maar twee dingen zou den blijven: de open lucht en het gras. Valerie Warren onderkent de problemen. „Maar", zegt ze eenvoudig. we hebben hier altijd gras gehad. Als Wimbledon zijn gras zou verliezen, zou het geen Wimble don meer zijn." En voorwaar. Steffi Graf is het met haar eens. „Er is geen andere plek ter wereld die zelfs maar de sfeer van het Centre Court kan benaderen", zei ze ooit. „Alleen al het lopen over het gras geeft me een spe ciaal gevoel. En dan de kleedkamers! Het meubilair, de kleuren - alles is mooi. Voor sommigen is de regen misschien een pro bleem. Maar ik hoef me niet te vervelen als een wedstrijd wordt afgelast. Ik krijg da gelijks 150 brieven van fans. Alleen als het regent, heb ik de tijd die te beantwoor den." Cees van Zweeden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 21