I///A ZLM MANIFESTATIE 1993 POST AUDIO WATEROVERLAST? Y werken en leren HBO-deeltij (topleidingen hbo in deeltijd in Zeeland TechnischCollege Antonie Keldermans uilege mans BKB, PDB, PDL, MBA, SPD, AA NIMA A/B AVOND-HEAO DAGOPLEIDING SPD, NIMA A/B MANAGEMENT, MANAGEMENT ASSISTENT COMPANY Onze verhuurafdeling Professionals op het gebied van kwalitatieve geluidsvoorzieningen en belichtingstechnieken - DELTAX ATTENTIE!!! Wafel- en IJs-shop 'DELICIEUX' PASSENIER B .V. ££N Q£SLAAQD£ ZAAN E£QINT EU SCHO£\/£ES 18 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 19 JUNI 1993. Hel Zeeland College is een scholengemeen schap voor Middelbaar Beroepsonderwijs en MAVO. HAVO. VWO voor volwassenen mei Middelburg. Goes en Zierikzee. Een instituut, waar ca. 6000 leer lingen een opleiding volgen in één van de sectoren Techniek, Nautisch, Economie, Dienstverlening en Gezondheidszorg en dag- avondonderwijs voor volwassenen. Beroepsopleidingen in volledige dagonderwijs en in deel tijdonderwijs aan de sector Streekschool BBO/KMBO-vt. Wil je een opleiding/baan in de motorvoertuigen-techniek? Dat kan. Het Zeeland College helpt je op weg! Dit zijn de mogelijkheden: Middelbaar Technisch Onderwijs: Y volledig dagonderwijs met stage Korte opleidingen: personen- of bedrijfsautomobielen Toelating geen specifieke vooropleiding vereist: Duur opleiding: 2 jaar. Primaire opleiding: hulpmonteur Toelating geen specifieke vooropleiding vereist: Duur opleiding: 1 jaar. monteur personen of bedrijfsautomobielen Toelating: diploma lbo-motorvoertuigentechniek op b-niveau of lbo opleiding met wis- en natuurkunde op c-niveau, diploma mavo met wis- en natuurkunde op c-niveau, diploma hulpmonteur. landbouwmechanisatietechniek Toelating en duur opleiding: 2 of 3 jaar afhankelijk van vooropleiding. patroonsopleiding Toelating geen specifieke eisen Duur opleiding: 20 weken Voortgezette opleiding 1e monteur personen- en bedrijfsautomobielen Toelating diploma monteur primaire opleiding of korte KMBO motorvoertuigen opleiding: Duur opleiding: 3 jaar (1e jaar 8 lesuren overdag; 2e en 3e jaar in middag-avond) 1e auto-electricien Toelating diploma 1e monteur: Duur opleiding: 2 jaar (middag-avond) Middenkader opleiding: technisch kaderfunctionaris Toelating diploma 1e monteur: Duur opleiding: 2 jaar (2 avonden per week) leermeester opleiding Toelating: diploma 1e monteur: Duur opleiding: 1 jaar (25 a 30 avonden) Voor informatie en aanmelding: Zeeland College, sector Streekschool, Molenwater 8, Postbus 279, 4330 AG Middelburg, Telefoon 01180-16457 De nieuwbouw in Middelburg van de sector Streekschool BBO/KMBO-vt wordt eind 1993 in gebruik BSDBBUIi HOGESCHOOL WEST BRABANT Sector Sociaal Agogisch Onderwijs Duur: 4 jaar Aanvang: september 1993 Sector Sociaal Agogisch Onderwijs Academie Markendaal Voor meer informatie en/of aanmelding Hogeschoollaan 1 4818 CR Breda Telefoon 0.76 - 250 500 Culturele en Maatschappelijke Vorming - basiseducatie - opbouwwerk Maatschappelijk Werk en Dienst verlening - psychosociale hulpverlening - sociaal-juridische dienstverlening Personeel en Arbeid (Intersector Personeelmanagement) - personele zaken - bedrijfsopleidingskunde - management en organisatie - arbeidsvoorziening en arbeidsmarkt communicatie Sociaal Pedagogische Hulpverlening - (semi)residentiële zorg - jeugdzorg - activiteitenbegeleiding FACUl.TEIT EDUCATIEVE OPLEIDINGEN De Faculteit Educatieve Opleidingen verzorgt in Middelburg avondopleidingen voor de ze graad onderwijsbevoegdheid (mo-a) in de vakken: Nederlands Engels Wiskunde Vooropleiding: minimaal havo. Wie zi jaar is en niet in het bezit van de vereiste vooropleiding, kan een toelatingstoets afleggen. Pedagogiek ie en ze graad (deze opleiding is ongesubsidieerd) Informatie en aanmelding: Bureau Faculteit Educatieve Opleidingen Latijnse Schoolstraat 10 4331 br Middelburg Telefoon (01180) 3 50 86 (maandag t/m donderdagochtend) Hogeschool Rotterdam Omstreken Het Regionaal Technologie Centrum ZWN start i.s.m. het Technisch College Antonic Kcldermans in september weer met de avondcursussen: Integrate kwaliteitszorg AutoCad release 12 voor beginners en gevorderden AutoLISP programmeren van AutoCAD Windows omgaan met Windows PLC Technicus Lassen niveau 1 en 2 Meet regeltechniek Voor meer informatie over deze of andere cursussen kunt u terecht bij: Regionaal Technologie Centrum TC Antonie Keldermans Nobellaan 50 4622 AJ Bergen op Zoom telefoon 01640-39199 i zwn A MF voor middelbare opleidingen en contractactiviteiten Zit jij ook graag BUSINESS-CLASS Boek dan een opleiding: Euromanagement P.R.-medewerker Marketing Management Assistent Hotelmanagement Internationaal Business Hospitality Internationaal Secretarieel Internationaal Toerisme Meer weten? Bel het Algemeen Secretariaat 040-520620 of zend een briefje naar Antwoordnr. 10235, 5600 VB Eindhoven, en de studie gids '93/'94 komt naar je toe! Instituut Notenboom: EINDHOVEN-MAASTRICHT-VENLO-ROOSENDAAL B E 1) R I J F S H O c; E SCHOOF K A T H O F I F K E L. F F R G A N G E N (ACCOUNTANCY, BEDRIJFSECONOMISCH, COMMERCIEEL BERGEN OP ZOOM. BREDA, DEN BOSCH, ROOSENDAAL, TILBURG De cursussen Basiskennis boekhouden, PD Boekhouden, MBA, SPD-I, NIMA-A en Praktijkdiploma informatica (MG-1/2/3)worden gegeven MET EXAMENGARANTIE Voor meer informatie en een gratis prospectus kunt u bellen met onze medewer kers 013-394333 (tijdens de kantooruren), met de studieleiders C. Boonman (01652-14786) en drs. F. van der Grift (0/650-37569) of sclirijven-naar Antwoordnummer 909. 5000 VB Tilburg of u bezoekt een van de STUDIEVOORLICHTINGSDAGEN: Breda: Spectrum-College, Malhenessestraat 7, dond. 24 juni 1993:18.00-20.00 Roosendaal: Norbertuslyceum, Lyceumlaan 10, maand. 21 juni 1993: 18.00-20.00 Bergen op Zoom: DGO-opleiding, Kloosterstraat 3. woensdag 23 juni 1993: 1S.00-20.00 De 8edriJ(shogescliool Katholieke Leergangen is (voor zover hel onderwijs onder de reikwijdte van do wel valt) aangewezen op arend van de Wet op hel Hoger Beroepsonderwijs, erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de wet cpfe erkende onderwijsinstellingen en behoort tot de Stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland. Ontwikkeling Realisatie Verhuur PROFESSIONELE GELUIDSSYSTEMEN Verkoop Postbus 40 - 4420 AA Kapelle - Telefoon 01102-42425/ Fax 41228 Specialisatie op het gebied van groots opgezette binnen- en buiten-evenementen over grote trajecten en op iedere locatie. Mogelijkheid tot combinatie met artiestenversterking. IIILA NUTSBEDRIJVEN Hoofdkantoor Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg tel. 01180-92111. MEDEDELING AAN DE KLEINVERBRUIKERS VAN DE N.V. DELTA NUTSBEDRIJVEN Het kleinverbruikerstarief gas wordt met ingang van 1 juli 1993 verhoogd met 0,12 cent/m3 (inclusief 17,5 BTW). In onderstaand overzicht is de gasprijs opgenomen voor kleinverbruikers (tot 170.000 m3/jaar) zoals deze zal gelden per 1 juli 1993 (nieuw) en zoals deze tot die datum geldt (oud). Nieuw Oud 46,73 cent 46,61 cent 8,04 8,04 Prijs per m3* Vastrecht per maand De prijs is gebaseerd op 'Groninger-kwaliteit'. Bovengenoemde m3-prijs is inclusief 17,5 BTW, alsmede inclusief de verbruiksbelasting van brandstoffen (2,43 cent) en de milieutoeslag van Delta Nutsbedrijven (0,82 cent!). Het vastrecht, dat ongewijzigd op 8,04 per maand blijft, is inclusief 17,5 BTW. Z/oe komt een efeta/ZZ/st aan sponsors voorz//n rec/ame-campagneZ Bel Cebuco 020-6242316 en infomeer naar het effect van Co-adverteren Co^ jjf adverteren Verhoog de werking van uw reclamegulden Nieuw gevestigd te Sluis Wij bieden u warme 'Luikse wafels', over heerlijk roomijs volgens Italiaanse recep tuur en div. Milk-shakes. Wij hopen u snel eens te mogen begroe ten aan de Oude Kerkstraat 39 Ronny en Jeanine Prang In 1993 nog 7 maanden voor GOED reciamewerk tel. 01189-2717 ZORG VOOR EEN GOEDE DRAINAGE Doorspuiten, repareren en uit breiden van uw drainage. Ge specialiseerd in recreatie en tuinbouw. Tevens verhuur van minikraan. Ook riolering en an dere grondwerkzaamheden. Wij werken met de modernsle laserapparatuur. Alles uitgevoerd met kleine machines. DRAINAGEBEDRIJF J. F. JANSEN Kapucijnenweg 4, Rilland tel. 01135-2127, fax 01135-2460 MAANDMENU 'Resto Vrouwenpolder' COCKTAIL BELLA VISTA cocktail van grapefruit, Zeeuwse garnalen en krab, toast en boter TWEE SLIPTONGETJES met diverse garnituren BANANASPLIT vanilleijs met banaan overdekt met chocoladesaus ƒ29,75 p.p. Vrouwenpolderseweg 81, 4354 ND Vrouwenpol der Tel. 01189-1900 - Fax 1965 Maandag gesloten AGRARISCH OPLEIDINGSCENTRUM ZEELAND en omstreken CENTRUM VOOR GROEN ONDERWIJS A.O.C. ZEELAND e.o. Stationspark 39, 4462 DZ Goes Tel. 01100-27203, Fax 01100-50710 Als je nog niet gekozen hebt, dan is dit het moment! Maak een keuze voor GROEN onderwijs Het A.O.C. Zeeland e.o. biedt opleidingen in de groene sector, zoals Plantenteelt, Veehouderij of Groenvoorziening, in dag opleiding danwel in het Leerlingwezen. In samenwerking met het Scaldis College bieden we ook een intensieve Milieu-op leiding. Kiezen voor GROEN is een verantwoorde keuze! Kom eens langs of bel op! Opleidingscentrum De Witte Swaen Opleidingen schoonheids- en voetverzorging (lidAnbos, Vakos enV.O.V.) parteiïweer®^ P2, Schoonheidsverzorging basis- en voortgezette opleiding Pedicure/voetverzorging Make up/visagie Ondernemers-vaardigheden Nu inschrijven! op de juli-zaterdagen 11.00-13.00 uur of na telefonisch overleg. Aangesloten bij VAKOS en VOV. Erkend door de Minis ter van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen, voorzover het onderwijs binnen de reikwijdte van de wet valt <4 studied Lesplaats: Middelburg Nederstraat 28, 01180-40958 Eindexamen gedaan en nu op zoek naar een beroepsopleiding met de beste kansen op een baan? Kom op ideeën tijdens de open dag van Schoevers zaterdag 26 juni a.s. 10.00 uur - 14.00 uur Bij Schoevers krijg je in één jaar een praktijkgerichte beroepsopleiding, waar je direct mee aan de slag kunt. Je kunt kiezen uit een eenjarige opleiding, inclusief een praktijkstage, op secretarieel, management-, commercieel-communicatief en toeristisch gebied. Ook heeft Schoevers opleidingen in het buitenland. Alle opleidingen zijn afgestemd op zowel mannelijke als vrouwelijke studenten. En natuurlijk krijg je tijdens je studie informatie over sollicitatietrainingen en loopbaanontwikkeling. Niet voor niets behoort Schoevers Opleidingen tot de Content-organisatie, waar men je na je studie kan helpen bij het vinden van een vaste of tijdelijke baan. Zet nu de stap voor een succesvolle carrière en kom naar onze open dag of bel voor meer informatie (013) 42 41 28. Su llTo. -jz ^(7 directievoorzitter Content Beheer Tilburg: Tuinstraat 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 18