ebb "X, J r Cursussen opleidingen bank! <^ï£Pl Hoe Mgt de fabrikant méér dealers in de krant met minder moeite VSB»BANK Rabobank Q MIDDELBAAR ECONOMISCH en ADMINISTRATIEF ONDERWIJS (MEAO) 'Ay -i A ALS JIJ EENS WIST... JinecF^V BASISCURSUS LOGISTIEK DE CURSUS BRUGDIPL0MA VERZORGENDE BEROEPEN (B„bi) Arbeids Bureau Bel SPREADSHEETS LOTUS 1-2-3 MS-EXCEL BRABANTS CONSERVATORIUM TILBURG «■PW enkoren ABNAMR0 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 3 APRILL Korte opleiding (2 jaar) na VBO MAVO Lange opleiding (3 jaar) na MAVO VBO Met een havo of vwo-diploma, afhankelijk van het vakkenpakket Specialisaties: - administratie - secretariaat Specialisaties: - bedrijfsadministratie! - secretariaat - economisch-juridisch - commerciële dienst verlening nieuwe stijl met: Bank/Verzekeringen Bedrijfscommunicatie/PR, Internationale handel, Groothandel. in 2 jaar_ in 1 jaar_ Merwedestraat 14335 XR Middelburg tel. (Of 180-) 23951fax (01180-) 26556 - bedrijfsadministratief - secretariaat - bestuurlijk - commercieel - bedrijfsadministratief - secretariaat Wil je meer informatie Op donderdag 8 april vinden vanaf 10.00 uur voorlichtingsgesprekken plaats. Bel voor een afspraak of vraag een folder aan. In de week van 19 april 1993 starten bij voldoende belangstelling de onderstaande cursussen: zeeland Cursus: Kosten: Lesplaats: Cursusduur: - Tekstverwerking ƒ240,- Vlissingen 10 wkn Beginners (WP 5.1) - Tekstverwerking ƒ240,- Middelburg 10 wkn. Beginners (WP 5.1) - Tekstverwerking ƒ240,- Goes 10 wkn. Beginners (WP 5.1) - Tekstverwerking ƒ240,- Zierikzee 10 wkn. Beginners (WP 5.1) - Notuleren ƒ250,- Vlissingen 10 wkn. DAG- EN AVONDSCHOOL VOOR VOLWASSENEN Verl, Bonedijkestraat 277-279,4383 BC Vlissingen, 01184-66186 Vestigingen: Middelburg - Goes - Zierikzee Opleidingen: Mavo - Havo - Atheneum - Meao Cursussen: Diverse mogelijkheden op aanvraag In de week van 26 april 1993 starten bij voldoende belangstelling de onderstaande cursussen: -Tekstverwerking 390,- Vlissingen 10wkn Gevorderd (WP5.1) - MS-DOS ƒ240,- Vlissingen 10 wkn. De vermelde prijzen zijn exclusief het lesmateriaal. Er is in bovenstaande groepen nog ruimte. Wilt u deelnemen aan één van deze cursussen neemt u dan contact met ons op via tel.nr.: 01184-66186, tst. 215. v slpt rn hU 1 .gevangenis v 7 f' y U* "uJeremorg n z -i 'V de waarde daarvan te ontdekken. 3- Met theologie heb je volop toekomst. wat je met een studie tLeologie allemaal l^unt doen Laat je informeren op 14 april, 24 april of j Antwoordcoupon voor meer informatie PZC 15 mei a.s. 10.15 uur over alle mogfelijblieclen Naam: direct na 't VWO of de vol- en deeltijdstudies Aires: in aansluiting Op 'n HBO-Opleiding Postcole: Woonplaats: Academie/aan Q, Tilburg. 1 Sturen naar: Theologische Faculteit Tilburg. Inlichtingen: tel. 013-602580 Neuro Linguïstisch Programmeren is een basistraining die cursis ten leeit effectief te communiceren, waar door men het gedrag van andei en en zichzelf kan beïnvloeden. cursusinhoud. wat is NLP afstemmen op en aan- sluiten bij de bele vingswereld van de ander positief denken zelf- waarmakende voor spelling model om te komen tot veranderingen bij uzelf en anderen -tCL_ |linill!l|lMinHljinilllll|llll!lllljll!UIIII|!li:|!|l!||||inii|| Basistraining NEURO LINGUÏSTISCH PROGRAMMEREN cursusduur stan: tijd: plaats: kosten: 4 dinsdagavonden 20 april 1993 19.30-22.00 uur Goes 245,00 syllabus ƒ15,00 informatie: 01100-31170 Linea RECta, Cursus- en Adviescentrum Zusterstraat 1144613 A Goes. Industrieweg 1-3 j 4382 NA Vlissingen Bedrijfstrainingen --cursussen ©pleodmgen 2 dagen inkoop voorraadbesturing produktieplanning goederen behandeling fysieke distributie 14 en 15 april Lokatie: Industrieweg I -3 in Vlissingen Informatie en aanmelding: 01640-41087 Wil je werken in de VERZORGENDE SECTOR? Maar je hebt onvoldoende vooropleiding? Volg dan: bij het Centrum voor Beroepsoriënta tie en Beroepsoefening (het CBB). Deze opleiding geeft toegang tot de vervolgopleiding in de verzorgende beroepen, o.a. tot de opleiding ZIEKENVERZORGENDE. Duur cursus Aantal lesuren Kosten Startdatum 6 maanden 32 uur per week opleiding is gratis. Reiskosten buiten Middelburg worden vergoed. Vergoeding kinderopvang mogelijk 20 april 1993 INFOMIDDAG WOENSDAG 7 APRIL C.B.B., Papisland 1, Middelburg, 13.45 uur. Kunt u niet naar de infomiddag komen of wilt u eerst nadere informa tie, dan kunt u contact opnemen met: PETER BURGS van Arbeidsbureau Walcheren 01184-12590 R. DU LONG 01180-83581 TRUDY OLIPITS van het C.B.B., 01180-37072 ANTW00RDSTR00KJE: Ja, ik wil informatie over de cursus BvB1 dus ik kom naar de infomiddag op het CBB. Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnr.: Opsturen naar: Gemeente Middelburg CBBZ T.a.v. mevr, Olipits Antwoordnummer 73 4330 WB Middelburg ItUIOttllHO lH SCHOIIHC 020-242316 en informeer naar het effect van Co- adverteren s dagbladen. Cefouco Industrieweg 1-3 4382 NA Vlissingen JDüanonrr muuujuuuij uuuumimn iffffl.rraii opleidingen Bedrijfstraininfn PC-cursusL Introductie: 15 en 16 april - Vervolg: 26 en 27 april Introductie: 5 en 9 april - Vervolg: 12 en 13 mei Lokatie: industrieweg 1-3 in Vlissingen informatie en aanmelding: 0 i 640-41087 H o g e s c h o o l Katholieke L e.1 POLYFOON IN AANBOD Klassieke muziek Geïmproviseerde muziek/jazz Vroege vokale ensemblemuziek IDirectiecompositie, theorie der muziek Schoolmuziek Mogelijkheid tot het volgen van meer dan één hoofdvak HARMONIEUS IN AANPAK Goede sfeer en uitstekend werkklimaat Intensieve begeleiding tot uitvoerend en docerend musicus Samenspeltraining in orkesten rnflriri 'iJT Eigen concertcircuit in Zuid-Nederlam DE TOELATINGSEXAMENS vinden plaats 24-28 mei. Graag aanmelden vóór 1 mei. Voor nadere informatie: Brabants Conservatorium, Kempenbaan 27, 5022 KC Tilburg, 013-367755. BIJ de ze banken kun je terecht: De grote banken zitten te springen om jonge mensen tot 23'jaar met (minimaal) een HAVO-fiJipioma, met Economie en/of Handelswetenschappen. en Keent (of gelijkwaardig), oo zak. Dos je git jaar exam er en w'i je aar de slag ,-j ais commercieel medewerker bij een bank? Vul dan nu de bon in! Je krijgt dan informatie toegestuurd over de ECAfSO-opleiding Commercieel Medewerker 3ankbednjf. f-'en tweejarige opleiding op VSO-niveau d'.e we-ken en Isre.n combineert. Vie'- dager per week j werkje oo eer. oank (en vera er. je gewoon...) en één 1 dag per week vo g je ondersteunend theorie-onderwijl op een school bij jou in de buurt. Gerichte scholing; want daar gaat het bij ECASO om. Een ECABO-opleiding is hèt startbewijs voor een Spu carrière in het bankwezen, Vul de bon in óf loop bij je plaatselijke bank binnen voor méér informatie. Ja, ik voldoe aan de eisen, Stuur mij daarom méér bi informatie over werken en leren bij een bank. Lmli Naam Adres Postcode Telefoon LeefCyd Vooropleiding _M/V Deze bon in een gesloten envelop (zonder postzegel) sturen naar: EC A SO, Antwoordnummer 112, 3300 W3 Amersfoort ECABO. ALS JE VAN SCHOLING WERK WILT MAKEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 8