De reddende kwaliteitsauto Zuidkoreaans automerk Kia vond importeur De grote eindfuif, dat is voorlopig het belangrijkste Mondeo Rover heeft sterke troef in top van middenklasse P2Q vrije tijd zaterdag3april 1993 32] nomen. En op de universiteit zul len ze ook wel wiskundeboeken hebben, toch? Pik ik de draad ge woon weer op!" Economie Ze wisten het niet van elkaar (daarvoor is de afstand tussen de Mavo en VWO-clans ook op het Petrus Hondius nog te groot), maar beiden 'kicken' op econo mie. Judith-Anne neigt vooral naar een postdoctorale studie ac countancy. De boekhouding van bedrijven controleren en meer van dat soort blikken achter de schermen. „Lijkt me wel leuk. Kun je lekker veel geld mee ver dienen". zegt de achttienjarige Temeuzense glunderend. Jeroen overweegt na de Mavo de overstap te wagen naar het Wes- terscheldecollege, om daar in de weer te gaan met de zogeheten richting economie-lang. „Bere keningen maken, worstelen met geldkoersen. Echt praktijkge richt bezig zijn. Lijkt mij wel inte ressant." En dan is er voor de jeugdige Axelaar ook nog de politiek. On langs heeft hij zich aangemeld bij de jongerentak van het Zeeuwse CDA. „Waarom? Die hele menta liteit van de politiek trekt me wel. Alleen al de manier waarop mensen elkaar bespelen om iets voor elkaar te krijgen. Zo van: lukt het via die weg niet. dan pro beren we het maar eens langs een andere deur. Prachtig!" Blokwerk Toekomstdromen genoeg in ie der geval bij het tweetal. Er moet evenwel nog één grote barrière worden genomen: het eindexa men in mei. Deze week begint de Touwtrekken tussen Mazda. Abemy en ARM heeft de laatste het importeurschap van het Zuidkoreaanse automerk Kia opgeleverd. De Amsterdamse Rijtuig Maatschappij, importeur van Saab, Lancia en Lada, brengt dit jaar tegen de 1000 modellen van de Kia Sephia voor ongeveer 28 mille op de Nederlandse markt. De Sephia is een volwassen auto die Kia, met de voorken nis opgedaan met hulp van Mazda en Ford, geheel in eigen beheer bouwt. De 428 cm lange auto heeft een 1.6 ltr motor met een vermogen van 81 pk. De auto staat op een wielbasis van 250 cm en heeft voor McPherson vering en 'dual-link' achter. Medio '94 komt de Sportage, een terreinauto a la Patrol en Terrano. Deze permanente 4WD'er heeft een 2.2 ltr dieselmotor met 65 pk vermogen. Er zijn ook 2 ltr. benzi nemotoren beschikbaar van 90 pk en 125 pk. De vering van deze op een 265 cm lange wielbasis staande terreinauto heeft aan de voorzijde uit 'double wishbones' en achter triangels. Kia bestaat al sinds 1944 en produ ceert vanaf '74 personenauto's. Het eerste model is de Brisa S-100; samenwerking met Ford leidde in '87 tot de verkoop van de Kia Pride /Ford Festiva. Op de Tokio Motor- show '91 toont deze, na Hyundai tweede autofabrikant van Zuid Korea, een nieuwe modellenlijn De Sephia sedan en cabrio en de Sportage 4 WD. Produktie Kia heeft ongeveer 24.000 mensen in dienst, een netto-omzet van ruim 8 miljard en een jaarpro- duktie van 650.000 voertuigen Tweederde van de produktie be staat uit personenauto's, een kwart uit vrachtauto's en ruim 10 procent bussen. Het ligt voor de hand dat het pand van Lancia in Vianen, nu het im- portschap naar Fiat Auto Neder land gaat, wordt ingeruimd voor Kia. ARM verwacht in korte tijd 80 dealers aan te kunnen stellen Saab gaat uit het pand langs de westzijde van de A27. De Saab-importeur zet op het ei gen terrein een nieuw verkoopkan toor van drie verdiepingen. De ves tiging zal voornamelijk als 'marke ting unit' fungeren; Nederland wordt voor Saab het eerste land waar vanuit de fabriek naar de dealers het systeem van 'direct dis tribution' wordt toegepast. Siem Leeuwenkamp Jeroen de Graaf (17) uit Axel krijgt klamme handen bij de gedachte aan strakke rijen ban ken en ijsberende surveillanten. Judith-Anne Lippens (18) uit Ter- neuzen is minder huiverig. „Zo lang de conciërge tijdens de proe- ves maar met koffie rondgaat, dan komt het wel goed." De twee leerlingen van de scholenge meenschap Petrus Hondius kun nen nog lachen bij het idee dat over zes lesdagen de aanloop naar de allesbepalende en veel gevreesde eindexamens begint. Ze hopen er het beste van. Wie niet...? Jeroen doet de Mavo. Al vijf jaar. De tweede klas moest hij over doen. Na zijn verhuizing van Gro ningen naar Axel had hij aanpas singsproblemen. „Op het Petrus Hondius waren ze met de behan delingvan de meeste vakken veel verder dan op mijn oude school. Ze werken hier veel sneller. Dat viel in het begin behoorlijk te gen." De zeventienjarige scholier wilde bij zijn aankomst in Zeeuwsch- Vlaanderen eigenlijk liever naar het Zeldenrustcollege in Terneu- zen. Hij werd echter niet toegela ten. „Alle banken waren bezet, of zo. Ik heb dan zoiets van: ja, graag of niet." De Weistede in Axel kwam wat hem betreft al he lemaal niet in aanmerking. „Veel te klein", vond Jeroen van de in middels opgeheven scholenge meenschap voor Mavo en lager beroepsonderwijs. Judith-Anne is een eigen kweek uit de Hondius kruidentuin. Via de brugklas naar het VWO. Eén jaar heeft ze het nog geprobeerd op het gymnasium. Dat hield ze snel voor gezien. „Latijn lag me echt voor geen meter." In de vijf de klas nam ze vrijwillig een acht ste vak op in haar basispakket. Wiskunde-B, als extra onder grond voor de studie economie straks in Rotterdam of Tilburg. Ook daarmee ging het minder dan verwacht. „Maar ik heb de belangrijkste hoofdstukken ge had. dus dat is toch mooi meege- Judilh- Anne Lippens en Jeroen de Graaf: nog lachen voor gevreesde examens beginnen. foto Ruden Riemens laatste tentamenronde, als op warmertje. Judith-Anne is al ge ruime tijd geleden begonnen met het afwerken van de verplichte vijftig leesboeken lange lijst. In de loop van deze maand gloort het grote blokwerk. „Daar heb ik nu nog geen tijd voor. Ik ben veel te druk met het organiseren van de laatste schooldag. Wanneer het echt moet, ga ik er hele dagen voor zit ten. Van 's ochtends negen tot 's middags vijf uur. Wel met de no dige pauzes, maar als ik eenmaal aan het leren ben, gaat het van zelf', zegt Judith-Anne. „Echt joh? Dat kan ik niet hoor", zegt Jeroen bewonderend. „Twee uur achter elkaar in de boeken vind ik meer dan genoeg. Die lange rit ten. daar kan ik niet tegen." Jeroen moet het meer hebben van het continue-werk. Het bij houden van het huiswerk, oplet ten in de klas, de tentamens goed leren en voor de eindsprint de noodzakelijke lesstof nalopen. „Dan lukt het wel", verwacht hij. „Dat doe ik ook wel", vult Judith- Anne aan. „Maar van VWO-leer- lingen wordt bij een examen ver langd dat ze niet alleen de defini ties uit het hoofd leren. Wij moe ten verbanden kunnen leggen; zelf doordenken." Eerlijkheids halve moet ze toegeven dat ze niet zonder meer zou slagen als ze terstond een Mavo-test voor haar neus zou krijgen. „Juist omdat die voor een groot deel bestaat uit droog stampwerk. Je kan er zo weinig van jezelf in stoppen." Bij het verlaten van de kamer van de conrector blijkt dat de hoofden van beide scholieren nog nauwelijks naar examens staan. De laatste schooldag, dè grote eindfuif, dat is voorlopig het be langrijkste. Judith-Anne en Je roen doen op de valreep allerlei pogingen een ludieke actie te be denken om daarmee de krant te halen. Kamelen? De buurtbewo ners bedanken voor hun toleran tie al die jaren? „Je komt toch ook wel?, zegt Judith-Anne tot Jeroen. „Natuurlijk", antwoordt hij direct. Hij zou niet anders dur ven. Wie wel...? Marcel Modde Reaal exact-hyp. 5 jr. 1,00 7,70 4,20 2,81 Hypothek.BV exact-hyp. 10 jr. 1.00 7,70 4,20 2,81 VSBBank spaarhyp. 5 jr. 1,00 7,70 4,21 2.82 Westland lage last. 7 jr.* 1,00 7,60 4,12 2,75 Utrecht lage last. 15 jr. 1,00 7,70 4,19 2.80 Zwolsche za-hyp.plan 5 jr. 1,00 7,60 4,11 2,73 Alg. za-hyp.plan 10 jr. 1.00 7,70 4,18 2,78 Deze rentevasteperiode kent geen rentebedenktijd. De vermelde tarieven hebben betrekking op standaard hypotheken met gemeentegarantie. De netto werkelijke rente inwri is gebaseerd op de tota le netto lasten van de hypotheek. De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hypotheek ad 150.000.-. Voor i vrouwen en/of bij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gel den. Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellin gen enigszins af. Rabo sp.opt. hyp. Hp.bank sp.opt. hyp. sp.opt. hyp. (adviesrente) ann. hyp. ann. hyp. 3 jr. 1,00 7,80 4,23 2,83 10 jr. 1.00 7,90 4.30 2,88 stabiel 1.00 8,10 4,45 3,00 variabel 1,00 8,70 5,70 4,62 5 jr. 1,00 7,60 4,98 4,04 (Advertentie) Hypotheekrente per 30 maart 1993 rente afsluit vast provi- gedu- sie in rende rentepercentages netto werkelijke opgave rente bij fiscale bank besparing van constant 38,40% 50% ABN.AMRO spaarhyp. 1,00 7,80 4,22 2,82 spaarhyp. 10 jr. 1,00 7,90 4,29 2.87 spaarhyp. 15 jr. 1,00 8.00 4,36 2,92 ann. hyp. variab. 1,00 8,40 5,50 4.46 ann. hyp. 5 jr. 1,00 7,60 4,98 4,04 ABP spaarhyp. 5 jr. 1,00 7,50 4,05 2,68 spaarhyp. 10 jr. 1,00 7,60 4,11 2,73 spaarhyp. 15 jr. 1,00 7.80 4,25 2,84 ann. hyp 1,00 7,30 4,78 3,88 ann. hyp. 10 jr. 1,00 7,40 4.85 3,94 Aegon spaarhyp. 5/10 jr. 1,00 7,80 4,27 2,87 spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 8,00 4,41 2.98 Amev zorg-vrij-hyp. 5/10 jr. 1,00 7,80 4,27 2,87 Levensverz. zorg-vrij-hyp. 15/20 jr. 1,00 8,00 4,41 2,97 Bouwfonds spaarv.hyp. 5 jr. 1,00 7,70 4,20 2,81 Combinatie spaarv.hyp. 10 jr. 1,00 7,80 4,27 2,86 spaarv.hyp. renterust 1,00 7,70 4,20 2,81 CDK-bank spaarhyp. 5 r. 1,00 7,70 4,20 2,81 spaarhvp. 10 r. 1,00 7,80 4,27 2,87 ann. hyp. 1 r. 1,00 7,70 5,05 4,09 ann. hyp. o r. 1,00 7,50 4,91 3,99 Centraal spaargar.hyp 5/10 jr. 0,25 7,80 4,23 2,83 Beheer spaargar.hyp. 15/20 jr. 0,25 7,80 4,23 2,83 Centrale spaarhyp. 5 jr. 1,00 7.50 4,00 2,62 Volksbank spaarhyp. 10 jr. 1,00 7,80 4,20 2,78 ann. hyp. 2 jr. 1,00 7,40 4,85 3,94 ann. hyp. 5 jr. 1,00 7,40 4,85 3,94 Delta Lloyd hyp.tot.plan 5/10 jr. 1,00 7,80 4,27 2,87 hyp.tot.plan 15/20 jr. 1,00 8,00 4,41 2,97 Direktbank besp.dir.hyp. 5 jr. 1,00 7,90 4,35 2,93 Nationale spaarhyp. 5/10 jr. 1.00 7,80 4,27 2,87 Nederlanden spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 8,00 4,41 2,97 ING-bank spaarhyp. 5 jr. 1,00 7,80 4,23 2,82 spaarhyp. 10 jr. 1,00 7,90 4,29 2,87 ann. hyp. Ijr 1,00 7,70 5,05 4,09 ann. hyp. 5 jr. 1,00 7,60 4,98 4,04 Postbank spaarhyp. 5 jr. 1,00 7,70 4,19 2,80 spaarhyp. 7 jr. 1.00 7,90 4,33 2,91 spaarhyp. 12 jr. 1,00 8,00 4,39 2.96 ann. hyp 2 jr. 1.00 7,60 4,88 3,95 ann. hyp. 5 jr. 1,00 7,50 4,81 3,90 Ford Nederland heeft geen ka rig aangeklede Mondeo, maar begint direct met een Mondeo CLX van 37.990,- en daar zitten de meest gewenste dingen op en aan. Voor een goed beeld een deel van de enorme paklijst van onze vierdeurs sedan. Tank- en bagage- klep van binnenuit te openen, van binnenuit te stellen buitenspie gels. voor- en achterspoiler, flank- bescherming, hoogpolig velours tapijt, micro-ventilatiefilter, stof fen hemelbekleding, kuipstoelen, hoek- en hoogteverstelling hoofd steunen, verlicht en afsluitbaar dashboardkastje, hoogteverstel ling bestuurdersstoel, getint glas, radiovoorbereiding, voorin in hoogte verstelbare rolgordels met voorspanners, regelbare instru mentenverlichting. digitaal klok je, vijf velgen en banden met de maten 14 x 5,5 inch en 185/65. Er is buitengewoon veel aandacht besteed aan het stil maken van de carrosserie. Daarvoor zijn in het ontwerpstadium 65.000 zeer gede tailleerde elementen, tot en mét al le laspunten, met elkaar vergele ken. De bodemplaat kreeg daarbij extra aandacht, omdat die veelal voor moeilijk te traceren trillingen zorgt. Die klus heeft gewerkt, je hoort werkelijk geen piepje. Dat is in combinatie met een voor treffelijk draaiende zestienklep- pen motor heel rustgevend. Je merkt dat bij een gevarieerd verlo pende vervoersdag: even hier heen, daar heen, toch nog even te rug, dan weer lang onderweg, ei genlijk te druk, maai* al die dingen moeten vandaag gebeuren. Als een auto dan min of meer als rustpunt dient, heb je iets goeds in handen. Enkele mensen die gedurende die testperiode meereden vroegen of er nu een 1.8 of een 2 ltr motor in de auto zat. Dat geeft al een beetje aan hoe goed deze nieuwe vierci- linder Zeta-motor met een inhoud van 1597 cc presteert. Steeds rolt de auto glanzend door de schakel pauzes heen, geen duikje of ook maar het geringste inhouden. Voor medepassagiers is dat ook heel plezierig. Die moeten veelal toch passief afwachten wat chauffeur en auto doen. 'Perfect driveability' noemen ze dat in het Engels. Met de introductie van de 600- serie doet Rover voor het eerst een aanval op de top van de middenklasse. De aanvangsprijs zal komen te liggen rond de 41.500,- met een uitloop naar de vijftig mille. Eind september kun nen we de nieuwe Rover in Neder land verwachten. Vooral wie exclusiviteit op prijs stelt zal veel belangstelling heb ben voor de nieuwe Rover. Er is veel aandacht aan het typische Britse detail gegeven, zoals de wor telnotenhouten dashboardpane len en de vorig jaar opnieuw geïn troduceerde Rover-grille. Type rend zijn verder de chromen om randing van de nummerplaat ach ter en de roestvrij stalen dorpelbe schermers met Rover-inscriptie. Je hebt ook niet het idee dat die 90 pk vermogen er een hele hijs aan hebben 1.2 ton wagengewicht voort te slepen. Je moet geen ra cende rakker zijn, dan zou je kun nen roepen 'motorisch matig Mon- deootje'. Voor die wagenmenners komt eind '94 een V6 met een ver mogen van 170 pk. Kunnen ze lek ker stoeien op verlaten weggetjes. Wij zijn dik tevreden met een trek kracht van 135 Nm die bij een be scheiden 3500 toeren loskomt. In cijfers: van 0-100 km/u gaat in 13,5 De 600 wordt leverbaar in drie ver sies, die een tweeliter motor met zestien kleppen hebben. Het goed koopste type is de 620i met een 115 pk motor, gevolgd door de 620 Si die 131 pk levert en tenslotte de viertraps automaatversie van het tweede model. Rondom zijn schijf remmen gemonteerd, waarvan de voorste geventileerd zijn. Standaard is de Rover 600 voor zien van een snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging, groen getinte ruiten rondom, elektrische ramen vóór, centrale portiervergrende ling en een anti-diefstal alarmsys teem. Die omvat onder meer een stroomonderbreking van het mo torsysteem en een identificatie code in de voorruit. Qua prestaties ontlopen de 620i en seconden en de topsnelheid ligt op 180 km/u. Onder de royaal zittende 448 cm lange middenklasse Ford zit een totaal nieuw onderstel. De pas sieve wielbesturing achter, een subfiame bij de voorwielophan ging en een zeer stijve carrosserie staan garant voor een goed rijge drag. Het standaard bekrachtigde in hoogte en hoek verstelbare stuur heeft een aangename grip. De dik beklede rand en de vrij de 620Si elkaar niet zo veel. De eer ste heeft een top van 197 kilometer en de tweede van 200 kilometer per uur. Het koppel van de 620i be draagt 172 Nm bij 4200 toeren. De Si bereikt een koppel van 178 Nm bij 4800 toeren. Onwillekeurig dient zich de verge lijking met concern-compaan Honda aan. De nieuwe Rover 600 staat op dezelfde bodemplaat als de Honda Accord, maar verder zijn er opmerkelijke verschillen. Uiter lijk valt de volstrekt andere motor kap op. Binnen blijkt achterin de hoofdruimte in de Rover groter. Volgend jaar komt Rover met een 2.3 liter motor in de 600 serie op de markt. Nol van Bennekom recht staande spaken zorgen voor een ontspannen stand van handen en armen. Het sturen zelf gaat bijzonder soe pel, geen vreemde rolneigingen in de bochten, dribbeltjes op oneffen heden of zwiepers in haakse boch ten. De wegligging geeft de auto het karakter van aangename mee gaandheid. Tegelijkertijd hou je in de Mondeo hetzelfde veilige gevoel dat je hebt van stevig verankerde keilbouten waaraan je porselein kast hangt. Sfeer De sfeer in de auto kun je het best omschrijven met 'gesetteld' en dat is niet direct vlot en vrolijk. Het is mooi en netjes, prachtig vloeiende lijnen en zo. Maar het ziet er zo Fa milie Doorsnee-achtig uit. Je zou wensen dat de smaakvolle allure van de Citroën Xantia deze uitste kende Ford-techniek omhulde. Maar menig Ford-rijder taalt niet naar Franse frivoliteiten of impres sies. Die willen een degelijke rijma- chine waar je van op aankunt, niet al te gekke onderhoudskosten en een redelijke portie ruimte. Krijg je allemaal in deze Mondeo CLX, inclusief de sublieme mate van handelbaarheid. Tenminste, als op den duur het volgende blijkt te kloppen.. De Mondeo heeft 30 procent minder onderhoudskos ten, 39 procent minder reparatie kosten en 9 procent minder brand stofkosten dan concurrenten als Toyota Carina, Mazda 626, Nissan Primera, Opel Vectra, VW Passat en Audi 80. Siem Leeuwenkamp Indrukwekkende primeurs van de laatste tijd zijn de Opel Corsa, Ford Mondeo, Renault Twingo en Citroën Xantia. Het zou kunnen dat de volgorde ook de stand is bij de verkiezing 'Auto van het Jaar' 1994. Maar menigmaal lijkt nummer 2 toch het meest succesvol. Na vele honderden kilometers probleemloos sturen vinden we een compliment op zijn plaats. Ford heeft met de Mondeo de reddende kwaliteitsauto in huis. De Ford Mondeo: optimaal veilig vervoer tegen een relatief lage kostprijs per kilometer. „voor hypotheekadvies of bemiddeling boven de grijze middelmaat Goes, Vlasmarht 4, tel. 01100-51500 Middelburg, Lange Geere 153, tel. 01100-29828 Vlisslngen, Badhuisstraat 137, tel. 01184-13900 ir Wij noteerden deze week alleen een renteverlaging bij de kortere ren- I tevastperioden van Bouwfonds Combinatie, variërend van 0,3% tot I Daarnaast is de rente op de kapitaalmarkt de afgelopen week licht geste gen. Wij wijzen u op het feit, dat enkele geldverstrekkers hun naam de afgelopen weken hebben gewijzigd. In ons overzicht is dat als volgt opge nomen: Generali in plaats van Nederlanden 1870, VSB Den Haag in plaats van Nuts Den Haag, VSB Bank in plaats van Verenigde Spaar bank.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 32