Vlissingen krijgt cultuurprijs Koren zingen voor Henri Dunant Kortingkaart biedt toerist èn bedrijfsleven voordeel Onderscheiding Lions in november eerste keer uitgereikt Zoetzure isschotel :ci X D0NKERSTEEG 0RT0PEDISCHE SCHOENTECHNIEK ACTIEF IN GOES an onze verslaggever aesjjSSINGEN - Vlissingen ellfjjgt een kunst- en cultuur- fijs. Kunstenaars in de breed- ;ezin des woords en verenigin- »n kunnen in aanmerking ko- {n voor een bedrag van vijf- izend gulden dat om de twee iar wordt uitgereikt. De Lions- a- gissingen prijs voor Kunst en !lsijiltuur wordt in november oor het eerst uitgereikt. Het v Lfrika centraal ïfh asielcentrum jüRGH-HAAMSTEDE - Het 1 "jielzoekerscentrum in Burgh- )0pmstede houdt vrijdag 9 Js jrileen open 'Afrikaanse Dag', 'jgze vormt een onderdeel van [t Festival Cultureel Ge- nJeurd. Het AZC is geopend ,emaf 14.00 uur. m 14.30 uur begint er een verto- 4is(ng van de Afrikaanse film 'Et g lflumière fut'. Onderwerp is een lein dorp met oude tradities, i: :Je door invloeden van buitenaf elbjastisch worden veranderd, uran 14.30 tot 16.30 uur zijn er iorts activiteiten voor kinde- jn van vier tot en met twaalf ar. Van 17.30 tot 19.00 uur is er v- fo Somalisch diner. Om 19.00 ir is er een rondleiding door gebouw en om 20.00 uur be- m it een optreden van de Afri- '34 anse percussie- en dansgroep uDia. is informatiemateriaal voor bezoekers, die worden ont- 'Ingen met speciaal bereide rikaanse thee en. aldus het !C, gelegenheid krijgen kennis maken met Afrikaanse ge- wntes. -'LISSINGEN aauwenburg - Het wijkco- ité Paauwenburg praat don- 8 april over wijk-buurt- ;heer (hoe moet het verder als aauwenburg Zuid-Oost is ver- 5euwd), over de wijkkrant en '"Her inbraakpreventie. De her- Irichting van de Troelstraweg omgeving en die van het ge- ed rond de Regenboogflats ko en ook ter sprake. Het comité >mt bijeen in het wijkpunt Nie- jlbpPaauwenburg aan de Ruys eile Beerenbrouckstraat 121. De ergadering begint om 19.30 uur. Sc§P--=-- bedrag kan aan een kunstenaar of vereniging worden uitge keerd, maar ook aan meer per sonen of groepen. De afdeling Vlissingen van de Lions heeft dit vrijdag bekendgemaakt bij de presentatie van het program ma van het tiende Lentefeest, die zaterdag 17 april wordt ge houden. Tot de terreinen waarop een prijs kan worden toegekend be horen in ieder geval de beelden de kunst, cultuurbehoud, mu ziek, literatuur, architectuur, bouwkunst, muziek, film, toneel en ballet. „Iemand die morgen op het idee komt om een flitsen de film te maken over Vlissin gen, maar nèt iets tekort komt, kan de prijs ook krijgen", vertel de P. Bikker van Lions Vlissin gen. „Maar ook de Zeeuwse Ko medie." De prijs is ingesteld, zei R. van Hoek, omdat bij bezuinigingen door de overheid kunst en cul tuur de eerste sector is waai- de klappen vallen. Het bedrag moet gezien worden als een fi nancieel steuntje in de rug van personen of verenigingen die be zig zijn een project te realiseren, maar geld te weinig hebben om het project voor elkaar te krij gen. Aan deskundigen op het ge bied van de kunst en cultuur, bij voorbeeld de culturele raad of de Vlissingse wethouder van kunst en cultuur, zal advies worden ge vraagd. Het bedrag wordt bij eengebracht door sponsors. De opbrengsten van het jaarlijk se Lentefeest bedragen gemid deld 25.000 gulden. Het totale bedrag wordt uitgekeerd aan goede doelen. Dit jaar kan het dierenasiel Vlissingen rekenen op tienduizend gulden, vogelop- vancentrum De Mikke in Mid delburg op vijf mille en de kunst en cultuurprijs ook op vijfdui zend gulden. De overige vijfdui zend gulden houdt Lions-Vlis- BRESKENS Geslaagd - De 32-jarige Ma- rius Ooms uit Rotterm is aan de Erasmusuniversiteit in Rotter dam tot doctor gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift luidde 'Empirical vector autore- gressive modeling'. Ooms, af komstig uit Breskens studeerde in Amsterdam econometrie. Hij is nu als docent verbonden aan de Rotterdamse universiteit. singen in kas, om bij te springen als zich acuut problemen voor doen bij bijvoorbeeld charita tieve instellingen. Het Lentefeest is een vervolg op het boekenfeest, dat ter ziele is gegaan. „Het is sindsdien één van de grote feesten in Vlissin gen geworden. Dat is niet aan pns te danken", vertelde Bikker, „maai- aan het feit dat er niks an ders is op dit gebied." Tijdens het Lentefeest treden onder an deren op Albert West. Margriet Eshuis. Benny Nijman. The Top- hats en Bluesette. Nieuw aan het programma is dat voor het eerst een internationale beroemdheid optreedt in de persoon van de Griekse zanger Nikos Ignatia- dis. Hij zingt in een speciaal voor Eén van de optredende koren in actie tijdens het benefietconcert voor het Rode Kruis. foto Lex de Meester. van onze verslaggeefster MIDDELBURG - Het benefietconcert ten bate van het Rode Kruis heeft vrijdagavond volgens een voorlopige schatting een kleine vijfduizend gulden opgeleverd. In de Nieuwe Kerk in Middelburg kwamen zo'n vierhonderdvijftig mensen luisteren naar de zes koren en het Souburgse Koper Quintet, die er acte de présence gaven. Het geld is bestemd voor de bouw van de nieuwe Henri Dunant, het vakantieschip van het Rode Kruis. De eerste Henri Dunant is aan modernisering toe en begint gebreken te vertonen, vertelde mevrouw Th. Balkenende, kringcommissaris van het Rode Kruis in Zeeland. Het benefietconcert was een initiatief van het ZWN-mannenkoor. Volgens koorlid John van Rossum kostte het weinig moeite om het programma van de avond te vullen met koren die bereid waren op te treden. Het koor van de Rotterdamse collega's van de ZWN-chauffeurs. het RET-mannenkoor. vierde het 75-jarig jubileum in Middel burg. Samen met the Gents Mainport Barbershop Singers en het mannenkoor Ons Koor uit Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee vormden de RET-zangers de buiten-Zeeuwse inbreng in het con cert. Janny van der Lee 'oor 4 personen "V e juiste balans tussen zoet en zuur is vaak persoonlijk, g daarom eerst een klein '"r heutje azijn aan het ananas- p met water toe en dan pas entueel iets meer. Wilt u de s Kus nog iets pittiger dan kunt u ac iknog een klein stukje verkrui- eld blokje kippebouillon aan saus toevoegen. 0 gram schelvis, heek of ka- d|! iljauwfilet sbouillon of visfumet (water aarin selderij, wortel, peper- -orrels, laurier, peterselie en fentueel graten ca. 30 minuten 51 ebben getrokken). Igram boter ni rode paprika groene paprika D<' stengels bleekselderij blikje (ongeveer 225 gram) nanasstukjes '2 eetlepels sojasaus iheutje water "zijn laizena, aardappelmeel of al- «binder j\ erhit visbouillon of visfu met en hierin de vis langzaam gaar |j 'orden. Hoïid de bouillon of het ln'ef juist tegen de kook aan. d de ui en maak beide papri- Vsschoon. Snipperde ui. Snijd Ja tt vruchtvlees van de papri- riafö's in repen. Trek eventuele nr raden van de stengels bleeksel- ■rb erÜ en snijd de stengels in reep- 's- Laat. de ananasstukjes in e en zeef uitlekken en vang het Qp op. Verhit de boter en fruit jr. ierin de uisnippers zacht. Voeg er.epjes paprika en selderij aan e koekepan toe en fruit nog- üals enkele minuten. Verwarm ndertussen het sap van de ana- -ai wstukjes en voeg hierbij een ïo 'kutje ivater en vervolgens il ziin naar smaak. Voeg soja toe. b- de ananassblokjes 1 mi- et pt mee en schenk vervolgens -n d zoetzure sausje in de pan. iji 'ong alles al omscheppend aan i:e kook, drgai de warmtebron a9 en laat het geheel met een n 'ksel schuin op de pan onge- er 'er 7 minuten pruttelen. Neem f.Iris uit de pan en verdeel de s m grove stukken. Verwijder r.; ''Rituele nog aanwezige gra- ft. Proef de zoetzure groente in jr, Pan en bind het stoofvocht. ia ae9 de stukken vis toe en warm il 'ze nog even in de saus. GeeJ w rijst bij. AARDAPPELMARKT A DAM AMSTERDAM - In bintje 50mm wer den voor levering april 289 contrac ten afgesloten tegen 8,30-7,80, voor levering mei 127 contracten tegen 9,10-8,90, voor levermg juni 172 con tracten tegen 10.40-9,90 en voor le vering april '94 39 contracten tegen 21.80-21,60. De stemming was prijs houdend. VEILING HOLLAND ZEELAND Vrijdag 2 april 1993. GROENTE Vestiging Barendrecht. Jonge andijvie 20.000 kg A12 229-253, A15 223-249, A18 216-227. B 197, au bergines 7 500 kg, 500/750 240,400/500 215-235, 300/400 225-230, 225/300 235- 250, 175/225 290-315; winterbloem kool 37.000 st. 6 St. 296-337. 8 st 251- 301. 10 St 193-258, 12 st 132-176, 15 st 84-101; eikebladsla 1.000 st 250/300 93-131; komkommers 489 000 st 91/op 86-109, 76/91 54-99. 61/76 69-75. 51/61 59-70. 41/51 50-60, 36/41 31-39, 31/36 34-36. 26/31 31-33; komkommers krom 17.000 kg II-l 50. ind-126; kom kommers stek 14 000 kg grof 26-89, middel 75-91. fijn 22; minikomkom- mers 5.000 st 20/25 27. 15/20 29-35,10/ 15 25-29; krulandijvie 2.000 st, 200/300 74-104,150/250 31; lollo rossa 4.000 st, 250/300 95-120: paksoi 2.000 kg. 550/ 800 171-204, 450/600 182-194, 325/500 195; prei kl.vp. 3.000 kg 82-106: papri ka groen 18.000 kg. 85/95 370-385, 75/ 85 310-315, 65/75 240-260. 55/65 210- 215, radijs 206.000 bs grof 66-76. mid. grf 65-88, middel 44-56, fijn 35: glas ra barber 8.000 kg, rood 237-293, dun rood 93-112; sla glas 107.000 st, een malig fust 23/24 58-61, 21/22 47-58. 19/ 20 47, 17/18 37-44, 15/16 34-38; meer- malig fust 34/36 58-70, 31/33 58-64. 28/ 30 58-62, 25/27 56-61; snijboon 1.250 kg, T 1090-1140, II 930-940. krom II 540-830; spruiten 8.000 kg AI 300-350, BI 270-300, D I gr.f. 500, D I kl.f 460, All 160-200, Bil 210-230. CII 140. DII gr. 1'ust 330-350, DII kl. fust 390-400, ÊII 200-250: tomaten 14.000 kg. 57 1-2 239-250, 47 1-2 272-287. 40 1-2 253-283, 35 1-2 217-219; vleestomaten 48.000 kg, 821-2 282-286. 74 I-S 296-299.74 1-2 291-297, 67 I-S 283-284. 67 1-2 156-284, 57 I-S 262-277. 57 1-2 251-274, 47 I-S 275-290, 47 1-2 274-287; cherry toma ten 2.500 ds 29 I-S 195-220, 24 I-S 213- 226; veldsla 1.250 kg 630-770; witlof 58.000 kg, eenmalig fust krt grf 1178- 225. lang I 174-209. klvp 4 I 212-260. klvp 51254-259, klvp. 61235, klvp. 21 276-287, klvp. 31264-287; meerm. fust krt. grf 1207-232. krt fijn 1243-282. ex. krt I 221-295, kort II 153-188. lang II 135-167. ex krt II 168-199, onregelm. II 130-137. crisp ijsbergsla 4 000 st 35/ 40 96-107: bloemkool glas 3.500 st. klein 150-420; Chinese kool 250 kg 196-207; rode kool 5.000 kg 9-30: groe ne kool II-l 240 kg 71-80. spitskool 1.500 kg 157-178; sperziebonen 50 kg 1450-1870: aardappelen 24000 kg, bintje bonk 15-18. groot 5-6. kriel 56, bildstar 5-7, eigenheimer 59-81. Irene 11-30; uien 13 000 kg bonk 26. grof 10- 21, middel 5-11. geschoond 35-76; knolselderij 590 kg 26-48, kroten 2.000 kg A 42. B 7-24" boskroten 2.000 bs 173-178; bospeen 640 bs 250-262: winterpeen 3.500 kg zeer grof 67. grof 75-79. middel 46-77. fijn 28: amsoi 200 kg 105. asperges wit 130 kg AA 1940- 2160. A 2170-2190. B 1040, C 820. D 540; bieslook 750 pt 105-123; broeivet 50 kg 130-310: peterselie 28.000 bs middel 116-144, kort 92; postelein 720 kg 610-710: prei 4500 kg 102; raapste len 7000 bs 23-60. rabarber nat 7.000 kg 33-229; radijs witpunt 670 bs 27-37; selderij 28.000 bs, lang 8-28: spinazie glas 19.000 kg 104-203; spinazie nat. 240 kg 102; ijspegels 680 bs 17-20; ker vel 120 bs 36-54 VEILING RTB BREDA 2 April: komkommers, 91/op 85-90, 76/91 70-99, 61/76 69-75, 51/61 62-71, 41/51 50-58, 36/41 31-39. 31/36 33-36, 26/31 32-33, aanv. 747.408 st; krom 50- 52, aanv. 21.390 kg; stek. grof 81-88. midd 38-90, aanv 26.828 kg: paprika groen, 85/105 300-390, 75/85 305-315, 65/75 235-270, 55/65 210-215, aanv. 34.960 kg: paprika rood. 85/105 830- 907, 75/85 823-875, 65/75 730-745. 55/65 560-570. aanv 18172 kg: paprika geel, 85/105 680-710, 75/85 590-620, 65/ 75 615-639, 55/65 515-515, aanv. 4.330 kg. paprika wit, 30/50 535-535, 40/60 620-620. aanv. 340 kg; glassla. 15/16 21-35. 17/18 42-44. 19/20 45-45, 21/22 56-59, 23/54 59-60, 25/27 57-81, 28/30 58-63,31/op 58-69, aanv. 118.648 st; to maten. AI 272-296. BI 222-260, Cl 272-286, CCI216-219, aanv 41418 kg; cherrytomaten rood, 23-30 224-228, aanv. 8.313 ds; vleestomaten. BBB 280-295, BB 275-305. B 263-273. BBBB 251-257, A 262-296, aanv. 126.726 kg; andijvie, 217-253. aanv. 4.272 kg; bloemkool, 6 320-320, 8 241-274, 10 161-171, 12 95-101, 15 83-91, aanv. 5.049 st; waspeen, ong. 46-68. aanv. 2.260 kg, rabarber, 50-200, aanv. 1.758 kg; radijs, ong. 55-70, mid/gr 75-95, midd 79-86, fijn 60-65, aanv. 46.305 bos; spinazie, 128-170, aanv. 36.426 kg; witlof, I krt g.em 187-222, I krt g.mm 211-229, I e.krt.mm 192-237, I langem 193-206, kl.verpak. 229-287,11 kort 161-170, II ex.krt. 125-169, II lang 113-160, aanv. 44.052 kg; champig nons. 421-1 60-384, 421-2 336-336, 40 I- 1 361-361,551-1 350-375,401-2 350-350, 55 1-2 347-352, 701II-2 236-238, 1001II- 2 158-189, 1001 n-3 154-154, 1001 III-3 134-136, aanv. 18.462 kg; kastanje champignons, 40 1-1 390-390, 60 1-1 420-150, 100 1-1 190-190, aanv 141 kg; reuzenchampignons, I 450-480, aanv. 954 kg; asperges, AAA wit 1810-1810, AA wit 1970-2150, A wit 1940-1990. B wit 1430-1430, AA I 1860-1860, AI 1610-1610, BI 1260-1260. Cl 780-780. II gr 930-930, II fijN 660-660, aanv 370 kg; snijbonen. 1210-1280, aanv 20 kg; sperziebonen, mon.mid. I 1390-1430, mon.mid II 640-640, aanv. 140 kg; prei. blok 2 85-95. blok 3 71-71. blok 11 67-78. blok 16 55-58, kleinverp 85-108, losinkr. 100-105, aanv. 149.530 kg; ro dekool. ong. 17-50. aanv. 1.035 kg; groene kool. ong 64-114, aanv. 752 kg; witte kool. 80-128. aanv 300 kg. boskroten 74-74, aanv 30 bos; winter peen, 50/200 23-66, 200/400 23-110. 400/600 29-95. 600/op 20-20. aanv. 4.140 kg; peterselie, 128-149, aanv. 1.250 bos. selderij. 8-20. aanv 3.225 bos; aubergines, 100/175 312-335. 175' 225 290-290. 225/300 240-245. 300/400 224-230. 400/500 220-225. 500/750 70- 245, aanv. 12.520 kg; raapstelen. 14- 55. aanv 7.560 bos; courgettes, ong. 166-166, aanv st; Chinese kool, 155- 155. aanv 80 kg; pepers, rood 1220- 1340. aanv. 28 kg; aardbeien glas 200 gr. 1125-184. II94-113. aanv. 21.429 ds: aardbeien nat', kg. III 0-0. aanv. 4 kg; aardappelen, over.ong. 5-74, aanv 4.400 kg G. H. Prenger en J. A. Francke van de ondernemers van Domburg en Oostkapelle en burgemees ter H. W. Hietkamp (vlnr) ontvangen de eerste Gastenvoordeelkaarten uit handen van direc teur Ter Heide van de VW-Zeeland. foto Lex de Meester OOSTKAPELLE - Toeristen die in Domburg of Oostkapel le overnachten, kunnen voor taan grote kortingen op toe ristische diensten en attrac ties tegemoet zien. Dat kan door middel van de vrijdag gepresenteerde Gastenvoor- deelkaart die is ontwikkeld door vertegenwoordigers van het toeristische bedrijfs leven, de VVV's en de ge meente. Behalve de toerist profiteert ook de gemeente van de kaart, omdat die de mogelijkheid biedt controle uit te oefenen op de inning van de toeristenbelasting. Directeur van de provinciale WV ir R. ter Heide reikte in vakantieoord Bos en Duin het eerste exemplaar van de kaart uit aan burgemeester drs H. W. Hietkamp en verte genwoordigers van de onder nemersverenigingen van Domburg en Oostkapelle. Hij complimenteerde de initia tiefnemers met de 'listige con structie'. „Het komt niet vaak voor dat het bedrijfsleven als tolgaarder fungeert voor de gemeentelijke overheid", al dus Ter Heide. Verblijfstoeristen kunnen met de Gastenvoordeelkaart kortingen wagen op allerlei toeristische voorzieningen; van fietsen- en strandstoelen- verhuur tot aan het zwempa radijs in Domburg of het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle. Die kortingen kunnen voor een gezin van vier personen tot boven de honderdvijftig gulden oplo pen. De gemeente geeft de kaart uit aan logiesverstrekkers die hem op hun beurt uitschrij ven aan gasten. Van elke voordeel kaart gaat een vou cher naar de gemeente, waar- redactie: Nicole Kiuijtmans op de gegevens voor de toeris tenbelasting staan vermeld. Daarmee denkt Domburg de vinger te kunnen leggen op honderd- a tweehonderddui zend betaalde overnachtin gen die jaarlijks niet worden opgegeven. Dat scheelt al gauw drieënhalve ton aan toe ristenbelasting. Affiches prij zen de kaart aan, waardoor de toerist wordt aangemoedigd zijn logieshouder ernaar te vragen als deze hem niet uit eigen beweging verstrekt. De voordeelkaart is naar Duits en Oostenrijks voor beeld ontwikkeld. Ter Heide wees erop dat hij daar, door een nauwgezette registratie, ook voor de klantenbinding wordt gebruikt. Gasten die vijf achtereenvolgende jaren van de kaart hebben geprofi teerd krijgen een extra pre sentje. „Ook u heeft hiermee een prima instrument in han den om uw gasten vast te hou den". meende Ter Heide. Mode voor de moeilijke maten MIDDELBURG - Aan de Gra venstraat in Middelburg opent Liesbeth Drent maan dag haar stoffen- en kledinga telier 'Lidi', bestemd voor de vrouw met een moeilijke kle- dingmaat. De ontwerpen die Drent maakt, zijn geen tent jurken of vierkante modellen die een grote kledingmaat verhullen, maar worden ge kenmerkt door veel plooien en deelnaden die het figuur accentueren en afkleden. „Ik heb zelf ook een grote maat en ik weet hoe moeilijk het is om toch leuke en vlotte kle ding te vinden. Je vervalt dan al gauw in soepjurken of kle ding voor oudere dames." In atelier Lidi kunnen klanten zelf een stof uitkiezen en een ontwerp bepalen, dat speciaal op maat gemaakt wordt en twee dagen later kan worden opgehaald. Drent heeft in haar zaak ook kant-en-klaar- ontwerpen hangen. „Van elk ontwerp heb ik hooguit twee exemplaren, waardoor de mo dellen uniek zijn. Maar ik wil vooral laten zien dat vrouwen met een moeilijke maat ook leuke en vlotte kleding kun nen dragen." Evenementen deze avond versierde zaal in Griekse sferen met Griekse drankjes en hapjes Het Lente feest. dat wordt gehouden in Bri tannia te Vlissingen. begint om 20.30 uur. De artiesten treden op in zes zalen. ZATERDAG AARDENBURG - St Baafskerk, 14 uur: Matthaus Passion: BERGEN OP ZOOM - Stadsschouw burg De Maagd. 20 15 uur: Jack Spij kerman met Dubbel en Dwars met voorstelling 'Afslag Dokkum'; De Botte Hommel. 22 uur: Optreden partyband The Bob Color: BRESKENS - De Uitkomst. 20 uur Concert muziekvereniging Bres- kens/Groede: GOES - Prins van Oranje. 13 uur Open culturele dag met o.a. Francis Bebey en African Dance: 20 uur Het Nationaal Ballet van Kameroen. Ambachtscentrum. 14.30 uur: Pop pentheater Sim Bolus met voorstel ling 'Joris en Reuzeneus'; 13-17 uur: demonstratie diverse ambachten; GROEDE - Slijkstraat, 10-17 uur: Historische museumwinkels o.a. snoepwinkel en schilderswerkplaats: HULST - Den Dullaert. 20.15 uur: Optreden van Het Folkloristische zang en dansensemble Pofajdok; LEWEDORP - Jeugdsoos, 14 uur: Ba sera's solo circus: MIDDELBURG - Bibliotheek. 14 uur: Toneelgroep Delta speelt 'Ani- ne', Midgard, 22 uur: Simon van Trirum: Concertzaal. 19.30 uur: Gospel Im puls Zeeland. Kloveniersdoelen. 20.30 uur: Herman Brood en Jazzband: Loskade. 10-17 uur' Ramschip De Schorpioen; Abdijcomplex. 10-18 uur: Historama; Miniatuur Walcheren. 9.30-17 uur; The Duke. 14 uur: Concert Sean Can non; OOST-SOUBURG - Razzmatazz. 20.30 uur: Mondharmonica special: OOSTBURG - Ledelplein. 14 uur: Afrikaanse markt. 20 uur. Black Um- folosie. TERNEUZEN - Zuidlandtheater, 20 uur: Introdans. VEERE - Verenigingsgebouw. 20 uur Toneelvereniging Tot. Leringh ende Vermaeck speelt 'Een engel van goud'. VLISSINGEN' - De Piek, 22 uur Busi Mhlongo Twessa: De Ruijterplein. 14 uur: Viering 6 april 1572 met o.a. Accordeonvereni ging Accordeola en folkloristische markt: Sporthal Baskensburg. 20 15 uur: B.ZN. Bellamypark. 14-17.30 uur: Reptie- lenzoo: YERSEKE - De Zaete, 20.30 uur Sa lon-orkest Sofa; ZIERIKZEE - Concertzaal, 14-20 uur: Eenaktersfestival ZCA; Brogum, 23 uur: Blues met Groove- tones en de Juke Joints: Grote Kerk. 20 uur: Concert koor Cantare: ZONDAG BERGEN OP ZOOM - Stadsschouw burg De Maagd, 14 30 uur: Cuadro Flamenco, Hofzaal Stadspaleis, 12 uur: Koffie concert Reicha Kwintet. Stoelemat, 14 uur: Volksmuziekfesti val 'Rommelpotterij'; GOES - Caf Bolsjoi. 15 uur Salt La ke Jazzband; GROEDE - Slijkstraat. 10-17 uur: Historische museumwinkels o.a. snoepwinkel en schilderswerkplaats; MIDDELBURG - Caf De Geere. 14.30 uur: Optreden Rick Dean en band Casual: Loskade. 10-17 uur: Ramschip De Schorpioen; Abdijcomplex, 12-18 uur Historama: Miniatuur Walcheren, 9.30-17 uur; TERNEUZEN - Porgy Bess. 13 uur: Busi Mhlongo Twessa en Black Umfolosi; VLISSINGEN - Bellamypark. 14- 17.30 uur: Reptielenzoo: ZIERIK ZEE - Concertzaal. 14.30 uur: Eenak tersfestival; 20.15 uur: Het RET- mannenkoor: BERGEN OP ZOOM - Roxy. zat en zon. 14 uur: Tom Jerrv: zat. en zon. 14 uur Honey. I blew up the kid: zat. en zon. 18.45 en 21.30 uur: The distin guished gentleman: zat. en zon. 19 uur: Death becomes her; zat. en zon. 21.30 uur; Bodyguard: Cinemactueel. zat. en zon. 14 en 16.30 uur: Jungle- book; zat. en zon. 14,16.30,19 en 21.30 uur De kleine blonde dood; zat. 14. 16 30. 19. 21.30 en 22.45 uur, zon. 14. 16.30.19 en 21.30 uur: De zevende he mel: zat. en zon. 20 uur: Scent of a wo man: GOES - Grand, zon. 14 uur Fern Gully: zat. en zon. 19 en 21.30 uur: De zevende hemel; HULST - De Koning van Engeland, zat. 19. 21 en 23 uur. zon. 13.45. 1615. 19 en 21.30 uur: De zevende hemel; zat. 19 30 en 22 uur, zon. 13.45. 16.15. 19 en 21.30 uur Daens; zat. 19.30 en 22 uur. zon. 13.45. 16.15. 19 en 21.30 uur: De kleine blonde dood. 12 jr. zat. 19.30 en 22 uur, zon. 13.45.16.15,19 en 21.30 uur: The last of the Mohicans, 12 jr; zat. 22 uur. zon. 16.15 en 19 uur: Under Siege, 12 jr; zat. 19.30 uur, zon. 13,45 en 21 30 uur; Sneakers: OOSTBURG - Ledeltheater, 14.30 en 20 uur: Sister act; TERNEUZEN - Luxor. zat. 19 en 21.30 uur, zon. 13.45, 16.15 en 20 uur: De zevende hemel. zat. 19, zon. 13.45 uur: Bodyguard; zat. 21.30 uur, zon, 16.15 en 20 uur: Dracula. 12 jr; VLISSINGEN - Alhambra, zat. en zon. 14 uur: Junglebook; zat. en zon. 14 uur: Tom Jerry; zat. en zon. 14, 19 en 21,30 uur: De zevende hemel: zat. en zon. 14,19 en 21.30 uur: Distin guished gentleman; zat. en zon. 19 en 21.30 uur: De kleine blonde dood; zat. en zon. 19 en 22 uur: A few good men; Tentoonstellingen AARDENBURG - Gale Richel, 14-17 uur Beschilderde eieren door Wopje v.d. Kamp (t/m 27/4), BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof. 14-17 uur: 'Feeste van d'Omgekeerde Wereld deel 2 it/m 11/4); Schilderij en, tekeningen en grafiek van Her man Gordijn it/m 9/5) en Mysteriën Advertentie STRATEGISCHE KEUS VAN ACTIEVE ONDERNEMER WELKOM IN van Jacques van der Smissen itm 12/41: Galerie De Mollegangen, zat. 9-17 uur Schilderijen Dees Goosen en kleicartoons van Anne Kemerink it m 3/41; BIERVLIET-Art House. zat. 9-12 en 13-16 uur Het versierde ei'itm 17 41; BURGH-HAAMSTEDE - De Be waerschole. zat. 13.30-16.30 uur: Werken Hans van der Pennen tt/m 1 5); CLINGE - Galerie Esprit, zon 13.30- 17.30 uur: Gouaches van Ans Wortel <t/m 2/5); GOES - Museum, zat. 13-16 uur: 'De ramp op de Bevelanden' it/m 23/4), De Jager Tolhoek. zat. 9-16 uur: Schilderwerken van Sanmati Bos itJ m 10/4); De Ruimte AdHoc, 8-22.30 uur- Mask of identity van Douwe Rijpstra en Bonhansa (t/m 18/41; Galerie Van den Berge. zat. 13-17 uur: Werken van Jan Peter Muilwijk en Christie van der Haak (t/m 24/4); 30osterscheldeziekenhuis Werken Jac Smolders (t/m 7/51; S HEER HENDRIKSKINDEREN - Galerie Mi Parti. zon 11-16.30 uur: 'Tooi' diverse decoratievormen en accessoires (t/m 1/5); MIDDELBURG - Bibliotheek, zat. 10-13 uur Dorpen op Noord-Beve land (t/m 3/4); Werken op papier door Ren Bakker (t/m 17/41; Werken diver se kunstenaars (t/m 8/4) en 'Dieren op de proef gesteld' (t/m 15/41: Zeeuws Museum. 13.30-17 uur: Aan winsten hedendaagse kunst (t/m 18/ 4i en 'In naam van Oranje' it/m 5/91; Galerie 't Zeepaardje, zat 10-17 uur: Trees Verwilligen (olieverf en aqua rel i t/m 3/4: Galerie Het Gouden Brielke. zat. 10- 17 uur: Versierde eieren, keramiek, aquarellen en olieverf van diverse kunstenaars (t/m 10/4); Koffiehuis. 10-17 30 uur: Schilderijen Red Lücken (t/m 18/5); Brasserie De Huifkar, zat. Clownes ke portretten door Addie Nieuwen- kampMidavaine (t/m 22/5). Galerie Veurink. zat. 10-12 uur Ren Schagen (sculpturen en tekeningen) tm 10/4i: Kunstuitleen, zat. 13-17 uur Project 5 Hoek. Eric Tijssen (t/m 8 5); Theatercaf Schuttershof, zat 16- 02.00, zon. 19-01 00 uur: 'Takkewerk' werken Danny van Rijt it/m 25/4); Kloveniersdoelen, zat. 11-17 uur. Werken Herman Brood (t/m 30/4) en Modedesign door drie kunstenaars (t/m 16/4); N'EELTJE JANS - Topshuis. 10-17 uur: 'De ramp en de mens' it/m dec.»: OOSTKAPELLE - Zeeuws Biolo gisch Museum, zat. 13 30-17, zon. 10- 17 uur 'De egel. geliefd stekeldier tt.' m 18/4) en Werken cursisten Atelier Balans 17 it/m 18/4). OUDDORP - Bezoekerscentrum De Grevelingen. 10-17 uur: Vlindertoon stelling it/m 12/4) en Aquarellen Hel- mer Mulder (t/m 30/41; SAS VAN GENT - Burgerzaal Stad huis. zat. 10.30-12 en 14-17 uur, zon. 14-17 uur' Werken Willy Blanckert en Etiënne en Marijke Blanckert (t/m 6/ 4i, TERNEUZEN - Bibliotheek, zat. 9-12.45 uur: Werken Gert Jan Bouma (t/m 15/4); Kunstuitleen, zat 9.30-12 uur: Wisse lexpositie (t/m 3/4); VVV, zat. 9.30-12 uur: Wisselexpositie St. Kunstuitleen Zeeland (t/m sep tember i; VLISSINGEN - Stedelijk Museum, 13-17 uur: Grafisch werk van Eugène Lücker (t/m 18/4); Bellamy 19. 13-17 uur: Werken Elly Strik (t/m 26/41 en werken Hans Bom mel] (t/m 29/5); Galerie H. Meyaard. 14-17 uur: Werken Luciënne Stassaert (t/m 11/ 4); R.K. Lieve Vrouwe Parochie, zat. 14- 17 uur: Schilderijen Christo Popkos- tadinow (t/m 17/4): WOLPHAARTSDIJK - Galerie De Hoekweide. 13-17 uur: Acryl en Tem- pra schilderijen van Kees van der Vossen it/m 11/4); WOUW - Zijdemuseum, zat. 10-17, zon 13-17 uur 'Van zijdemuseum naar kant- en zijdemuseum' (t/m 30/ 10); IJZENDIJKE - Streekmuseum. 14- 17 uur. Ceinturen uit het Midden- Oosten (t/m 6/lli; ZIERIKZEE - Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Schilderijen van Nelly Engelsman it/m 25/51: Bibliotheek, zat. 9.30-12 uur: Repro ducties werk Anton Pieck (t/m 5/41. Mondragon: Acquarellen van Addy Bliek it/m 14/51 Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten: tel. 01184-12323. SOS Telefonische Hulpdienst Zee land, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood. tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land. tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrou wen', tel. 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio Wal cheren, ook voor huwelijk en homofi lie. tel. 01184-11641 of 01180-12280 (ook voor vrouwen); COC regio Zeeuwsch-Vlaanderen, tel. 01150- 30654. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 06-0432 igratis), dag. van 14-20 uur. Bureaq Vertrouwenarts Kindermis handeling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel 01180-38384. Commissie Bruinisse vergadert HART VAN ONDERNEMEND ZEELAND BURO BEDRIJFSCONTACTEN: 01100-21212 BRUINISSE - De commissie fi nanciën van de gemeente Brui nisse vergadert woensdag 7 april onder meer over het kwijtschel- dingsbeleid van de Reinigings dienst Schouwen-Duiveland en de vervanging van een graflift. De bijeenkomst wordt gehou den in de raadzaal van het ge meentehuis en begint om 19.30 uur. GOES Expositie - In gezondheids centrum Magnolia in Goes expo seert Maria Bemelmans uit Doenrade tot 30 juni haar schil derijen en beelden. De tentoon stelling is op werkdagen te zien van 8.00 uur tot 16.45 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1993 | | pagina 17