Marko Koers uit anonimiteit Martijn Loois surft naar top Verrassende finales van tennistoernooi Koewacht aan kop in landelijk klassement Dames BC Vlissingen winnen bekerfinale Cees Schippers wint Midzomerwedstrijd sport 14 Onverwachte kwalificatie voor Spelen Zege Stouten en De Lange Revanche voor wieleramateurs in kermiskoers Sint Jansteen DINSDAG 30 JUNI 1992 HENGELO (GPD)— Bijna ano niem stond hij afgelopen week einde bij de APM Games in Hen gelo aan de start. De microfo- nist, die van veel lopers een aan tal bijzonderheden in petto had, liet het bij het noemen van zijn naam. In het wedstrijdpro gramma mocht Bert Pauw, de technisch coördinator van de KNAU, vertellen wie zich nog voor Barcelona zouden kunnen kwalificeren. De naam Marko Koers kwam niet in het rijtje voor. Exact één minuut en 45,57 seconden na het startsignaal flitste het 19-jarige talent uit het bij Nijmegen gele gen Molenhoek zondag langs het bij de finish opgesteld electro- nisch oog om zich daarna uitge breid te laten fêteren. Slechts één en driekwart minuut had Marko Koers nodig om uit de anonimiteit te komen. Het kwam de ruim onder de Bar- celona-limiet van 1.45,90 dui kende Marko Koers overigens heel goed uit dat er weinig aan dacht voor hem was. Bewust had hij zich de afgelopen drie we ken afgeschermd. Sinds zijn te rugkeer uit de Verenigde Staten waar Koers aan de universiteit van Illinois zijn eerste jaar engi neering erop heeft zitten, zocht het Gelderse talent met zijn trai ner Theo Joosten bewust die af zondering. „Ik heb eerst vier da gen uitgerust. Daarna hebben we tien dagen hard getraind en de laatste dagen de intensiteit terug genomen. Een ideale voor bereiding". aldus Marko Koers. Meer inhoud „Wel één waarbij we op het koord gebalanceerd hebben want de trainingen die we deden waren heel erg zwaar", vult Theo Joosten aan. De wijze waarop Marko Koers Zesde plaats Boukje Dudee ALBLASSERDAM - Bij de na tionale kampioenschappen triathlon in Alblasserdam is Boukje Dudee uit Graauw in de categorie meisjes 14 tot en met 16 jaar op een zesde plaats geëin digd. Voor 1/8 triathlon had Du dee 1.18.30 uur nodig. Tanja Ge- rards uit Zierikzee reikte tót een negende plaats in 1.23.18. Moni que Hullenaar uit Schoonhoven behaalde goud in 1.14.39. die training aankon, stemde Joosten optimistisch. „Hij heeft meer inhoud gekregen, hij is door krachttraining in Amerika sterker geworden en herstelt ook sneller. Dit terwijl Marko al veel inhoud had, sterk en snel was. Ik vroeg me als trainer al leen af of hij kon doorzetten wat hij in Amerika al had laten zien. Hij heeft er al vijftien wedstrij den opzitten". Van die reeks waren de resulta ten natuurlijk doorgekomen. Eerst indoor 1.48.95. Goed voor het EK-indoor in Genua dat Koers liet schieten om tijdens de Amerikaanse studentenkam pioenschappen een aanval te doen op de titel van „All Ameri can". Een honorering voor de student die in de finale zesde werd. Koers pakte die prijs om daarna veel races te winnen en tot twee keer toe tijden van in de 1.46 naar Nederland door te sei nen: 1.46,43 en 1.46.33. Prestaties die met ontzag begroet werden door de Nederlandse concurren ten maar verder weinig aan dacht kregen. Marko Koers kwam er aan. Dat was duidelijk. Zijn Amerikaanse prestaties waren geen uitschie ters want met name zijn Neder landse collega-lopers wisten hoe serieus de stunt van Koers inge schat moest worden. Bij de NK jeugd was er de hoogst ongebrui kelijke gouden dubbelslag op de 400 en 3000 meter. Toen werd echt duidelijk hoe compleet Marko Koers, die in dat jaar ook de nationale crosstitel pakte, was. Het was ineens duidelijk hoe de atleet, die als 13-jarige over het hek aan Theo Joosten vroeg 'meneer, mag ik bij u mee- trainen', gegroeid was. In dat zelfde jaar pakte Marko Koers op basis van zijn toptijd van 1.48,12 de EK jeugd van Thessa loniki mee om'daarin in de halve finale te stranden. Positief „Buiten de baan de bescheiden heid zelve maai- op de baan ken je hem niet terug". Zo typeerde Theo Joosten Marko Koers vaak. Op de baan is er die agres siviteit en het killerinstinct waarvan het eerste in Hengelo tot aan de laatste honderd meter ontbrak. „Maar dat was af spraak. Ik moest me rustig hou den. Geen energie verspillen en laat toeslaan". Zo gebeurde het in Hengelo. „Maar deze race was dan ook ideaal. Bovendien had ik kort er- van onze medewerker ZEIST - Zwemclub Koewacht is sterk begonnen aan het nieuwe langebaanseizoen. Op het on derdeel schoolslag hebben de pupillen van trainer Jose van den Berghe zowel bij de man nen als de vrouwen de leiding in het landelijk ploegenklasse- ment. De vrouwen kunnen de meeste tegenstand verwachten van Rapido '82 uit Haarlem en De ZIJL/LGB uit Leiden. De he ren moeten slag leveren met de Dolfijn uit Amsterdam. Trainer Van den Berghe verliet zowel Scheerwolde als Zeist als grote overwinnaar. „We boeken nog geen persoonlijke overwin ning, maar dat komt nog wel. Anton Thoen verraste iedereen met een goede derde plaats. Au drey de Booij zwemt ook sterk en wordt met de week beter. Dat geldt ook voor Anouk Borgt.' 13.00-21.10 BBC 2: Tennis: op Wim bledon, 14.00-19.15 RTL Tennis: op Wimbledon. 14.30-16.30 EURO: EK Voetbal. 14.50-17.10 BBC 1: Tennis: op Wim bledon 15.00-18.10 Ned 3: Tennis: op Wimble don. 21.30-22.00 EURO: Eurosport nieuws. 22.00-23.30 EURO: Boksen. 22.15-22.30 Ned 3: Studio Sport Jour naal. 22.30-22.55 BRT 1: Sport 23.00-23.30 Did 1: Sport Extra: tennis op Wimbledon. 23.20-00.20 BBC 1: Tennis: op Wim bledon. Met Ilse Schramm, die nog een flinke trainingsachterstand heeft, krijgen we binnenkort een prima trio." Esther de Jonge heeft zich op het onderdeel vrije slag bij de top tien van Nederland gezwom men. Arno van den Berghe, die door een slepende ziekte lange tijd was uitgeschakeld, is bezig aan een come-back. „Hij kon goed mee met de kopgroep maar kwam in de laatste 400 meter kracht tekort." Uitslag Scheerwolde: MANNEN: 400 meter vrije slag jongens -10 jaar; 7. Paul Kortsmit 800 meter vrije slag jongens -12 jaar: 4. Pascal Vernaeve 7. Michiel Kortsmit 17. Adriaan van de Sar 1000 meter vrije slag: 14. Martijn Verbist 2000 m vrije slag: 8. Arno van den Berghe, 28. Willy de Dauw, 26 Wouter van de Sar 2000 m schoolslag 1977 el: 3. Anton Thoen, 11. Auk de Maat 13. Ruud Hamelink 16. Martijn Verbist 18. Evert de Maat. 20 Arjan Dekker. 24. Jeroen van de Sar VROUWEN: 800 meter vrije slag -12 jaar: 20. Linda van de Salm 28. Ankie Buijs 2000 me ter vrije slag: 10. Esther de Jonge. 17. Inez de RidderJessica Klaassen, 21 Ingeborg Hamelink, 41. Danielle Ha- selager. 2000 m schoolslag 1977 el: 3. Audrey de Booij 4. Anouk Borgt 6. Renate Louwerse Uitslag Zeist MANNEN 800 meter vrije slag - 12 jaar: 3. Pascal Vernaeve 8. Michiel Kortsmit 19. Adriaan van de Sar 2000 meter vrije slag: 8 Arno van den Berghe 17. Jeroen Korstanje 44 Willy de Dauw 40, Wouter van de Sar 2000 meter schoolslag: 6. Auk de Maat 7. Anton Thoen 8. Coen de Ridder 11. Ruud Hamelink 18. Evert de Maat 19. Jeroen Kortsmit 27. Jeroen van de Sar VROUWEN: 800 meter vrije slag - 12 jaar: 20 Ankie Buijs 2000 meter vrije slag: 9. Esther de Jonge 23. Ingeborg Hamelink 34. Kirscha de Kerf 36. Danille Hasela- ger 37. Jessica Klaassen 38 Inez de Ridder 2000 meter school slag: ö.Audrey de Booij 7. Ilse Schramm 8. Renate Louwerse 9. Anouk Borat. ALBLASSERDAM - Bij een meerkamp-atletiekwedstrijd in Alblasserdam heeft Anja Stou ten van het Zierikzeese Delta Sport met een puntentotaal van 1435 punten gewonnnen. De meerkampster realiseerde bij de meisjes D de volgende pres taties: hoogspringen: 1.45 m; 60 m: 9.1 sec.; speerwerpen: 22.30 Haar clubgenoot Jurgen de Lang legde bij de C-jongens eveneens beslag op een eerste plaats. Hij totaliseerde 1798 punten met de volgende resulta ten: 100 nr 12.8 sec.: versprin gen: 4.78 m en kogelstoten (4 kg): 10.78. De zestiende Polderloop te Piershil van Spark Spijkenisse is bij de mannen gewonnen door Moulay Slimane Elazzouzi. De Delta Sport-atleet legde de 7.5 kilometer af in het parcoursre- cord van 24 minuten en 23 secon den. Zijn Marokkaanse landgenoot Rachid ben Meziane. eveneens lid van Delta Sport uit Zierikzee, nam deel aan de 15 kilometer en werd met overmacht winnaar. Hij realiseerde een tijd van 51.04 minuten. Rachid ben Meziane en Moulay Slimane Elazzouzi verblijven voor tenminste drie maanden in Schouwen-Duiveland. Ze zullen bij diverse wedstrijden in de om geving hun gezicht laten zien en in elk geval zijn ze van de partij bij de 15e Singelloop komende dinsdag. voor de race van Ellen van Lan gen gezien. Dat werkte positief op me. Ik probeer zoveel moge lijk de druk die er natuurlijk vaak is, positief te vertalen. Kijk, je kunt natuurlijk in zo'n sterk veld als in Hengelo reage ren in de trant van: wat staan daar veel toplopers. Bij mij werkt het anders. Die toplopers staan garant voor een toprace en met de omstandigheden van Hengelo voor een ideale race. Grijp die kans. Dat is de posi tieve benadering. Tijdens de ra ce van Ellen van Langen kreeg ik kippevel maar voor mij was haar prestatie een bevestiging dat ook ik goed zou kunnen preste ren". „Ik ken ook de verhalen dat Ne derlandse atleten terug uit Ame rika opgebrand zouden zijn. In mijn hoofd komt dat niet op. Ik probeer zoveel mogelijk mezelf te blijven. Ik ben door het jaartje Amerika ook niet echt veran derd. Ik moet ook niets hebben van kreten dat ik na Rob Drup pers het grootste talent ben. Ik ben mezelf', klinkt het zelfbe wust. Marko Koers (links) en zijn trainer Theo Joosten genieten na van Koers' prestatie op de 800 meter. foto Bastiaanse/ANP VLISSINGEN - De finale om de Zeeuwse basketbalbeker tussen de dames 1 en de meisjes 1 van BC Vlissingen werd door de dames met 67-64 gewonnen. De dames beschikten over de langste adem in een wedstrijd waarin de meisjes hun oudere clubgenoten goed tegen stand boden. De meisjes junioren kregen bij aanvang van de wedstrijd 20 punten voorsprong om het niveauverschil te compenseren. Vanaf het begin van de wedstrijd leek het erop dat de dames een makkelijke overwin ning' gingen behalen. Vooral via de sterke Ietje Boerma (26 punten) bogen de dames de achterstand om in een 32-30. In de tweede helft keerde het tij zich. Door sobere aanvallen onder leiding van de talentvolle Danielle Bollebakker en goede schoten van Inge Vandewynckel (22 punten waarvan 20 in de tweede helft) liepen de meisjes junioren uit naar een voorsprong van 48-56. Daarna stelden de dames orde op zaken en kwamen in vier minuten terug tot een gelijke stand: 56-56. In de slotminuten passeerden de dames de meisjes en wonnen zij met 67-64. Het was de tweede bekerwinst voor dair.escoaeh Tom Joziasse in één week. Eerder deze week won hij de beker ook al met de heren van BC Vlissingen. foto Lex de Meester Marcel Loois is op Sint Maarten als surfer gevormd. Vlissinger leerde plankzeilen op Sint Maarten van onze verslaggever VLISSINGEN - Martijn Loois is negentien lentes jong, woonde ruim zes jaar op Sint Maarten en doorkruiste in die periode nagenoeg het gehele Caraïbische gebied als plank zeiler. Met zijn surfplank ver kende hij de kustlijn van Puerto Rico, deed een 'rondje' Guadeloupe en werd gehul digd als de beste surfer van Sint Maarten. Inmiddels woont Loois in Vlissingen en stuurt hij zijn plank over het Veerse Meer en de Ooster- schelde, op zoek naar een plek bij de mondiale surftop. Door het werk van zijn vader (projectmanager bij een inter nationale bouwonderneming) verbleef Martijn Loois op de meest uiteenlopende plekken op deze aardbol. Toen hij nau welijks twee jaar was vertrok hij met zijn ouders voor een paar jaar naar Tanzania, ge volgd door ruim 5 jaar Nigeria. De periode van zijn twaalfde tot zijn achttiende bracht hij door op Sint Maarten, waar hij als surfer werd gevormd. „Voor jongeren ontbreekt het op Sint Maarten aan een geva rieerd pakket om de vrije tijd door te brengen. Er zijn weinig faciliteiten op het eiland. Sur fen is een alternatief en een middel om buiten het alom heersende wereldje van stuff en dope te blijven. De keuze was dus beperkt, maar niet moeilijk", laat de sCUdent ha- venkunde aan het maritiem instituut De Ruyter weten. Leermeester Op het eiland raakte hij be vriend met een oudere Duitser die zich uitermate bekwaam op de surfplank voortbewoog. De Duitser was veruit-de beste surfer van Sint Maarten, hij werd Loois' leermeester, maar stierf een vroege dood door een vliegtuigongeval. „Vanaf dat moment heb ik de drang om de beste te worden", ver volgt Loois. „Ik wilde zijn plaats innemen als een soort eerbetoon." In dat laatste lijkt de voorma lige inwoner van Sint Maar ten. dat zowel een Frans als een Nederlands deel kent, aar dig te slagen. Hij behaalde aar dige resultaten tijdens wed strijden op Curasao, verover de een tweede plaats tijdens slalomwedstrijden op Aruba en werd. als klap op de vuur pijl, ook twee keer surfkam- pioen van Sint Maarten. „Dat laatste moet gerelativeerd worden", meldt Loois. „Ik ken de alle zestig wedstrijdsurfers heel goed en wist ook precies hoe zij gingen varen. Dat maakte het gemakkelijker." Twee jaar geleden keerde fa milie Loois terug naar Neder land. „Ik had het op Sint Maarten eigenlijk wel gezien", merkt hij op. „Ondanks de voortreffelijke surfomstandig- heden." In Nederland kreeg hij te maken met het ruime aan bod van surfers, een groot con trast met de situatie op Sint Maarten. Al snel maakte Loois duidelijk dat hij ook in surf- land Nederland tot de top be hoort. Vorig jaar werd hij twee de tijdens een nationale sla lomwedstrijd, waar de Neder landse top aanwezig was. „Ik heb dit jaar nog niet kunnen testen of ik progressie heb ge maakt. Er is nog nauwelijks harde wind geweest en dat is vooral voor slalomsurfen noodzakelijk. Over wedstrij dritme beschik ik ook niet." Behalve het nodige ritme moet Loois ook over perfect uitgerust materiaal beschik ken. Pas dan kan de poging slagen om zich definitief in de vaderlandse surftop té neste len. „Het materiaal is duur", merkt de student Loois op. „Een rijke pa of een goede sponsor zijn tegenwoordig bij na onmisbaar. Ik heb van alle bei een beetje, maar in verge lijking met veel anderen stelt het niets voor. Daarom breng ik 's ochtends de krant rond en werk ik regelmatig in de ha ven. Gewoon om de kosten draaglijker te maken." „Mijn doel is de top tien berei ken binnen het World Cup cir cuit, of anders een plaats bij de beste drie van het slalommen. Maar niet ten koste van alles. Ik wil eerst mijn papiertje ha len, daarna ga ik op zoek naar de mondiale surftop." Of Loois dan nog met Vlissingen als thuisbasis opereert valt te be twijfelen: „Wat sponsoring en weersomstandigheden betreft zit ik hier niet goed, maar ik denk dat ik weg ga. Misschien dat ik dan de kans krijg om me optimaal te ontwikkelen. Een eigen plank bijvoorbeeld, die perfect is afgestemd op mijn li chaam. Dat zou mijn weg naar de top alleen maar makkelij ker maken." van onze medewerker KLOETINGE - De favorieten lieten het afweten in de finale ronde van het C,D-tennistoer- nooi van de Bongerd. In de hoogste categorie bij de heren ging de eindstrijd tussen twee outsiders, van wie Pascal van Driel de eerste prijs in de wacht sleepte. Bij de dames had de als tweede ingeschatte Corine Da- vidse het scherpste eindschot. Pascal van Driel in de Cl-klasse ingedeeld in de onderste helft van het schema, was gestart met een zege op Paul Waterschoot. Daarna klopte hij de als tweede getipte Frank Willekes, waar mee hij een optreden in de be slissende tweekamp verdiende. Chris Versteeg, al evenmin met een plaatsingscijfer achter zijn naam, had Alex Greeve en favo riet Marco Jongsma de door gang versperd. De finale was vrij snel beslist. Van Driel bezat de meeste in houd en in straight sets trok hij verdiend de hoofdprijs naar zich toe. Corine Davidse, die in de vorige editie direct achter Marjet Groenleer geëindigd was, kwam ditmaal wel op de hoogste trede van het erepodium te staan. Na met moeite Monique van Sab- ben- Dominicus ter zijde gescho ven te hebben won ze achtereen volgens van Lisette en Janita Terwiel. In de C2-klasse ging de eind strijd tussen Martijn Proos en Ruud Schaier, die beiden via lo ting op de ladder waren ge plaatst. Proos had in de slotpar- tij van twee sets de meeste in houd. Daarvoor hadden Rob Se- verens en Jeroen de Kam de laatste vier gecompleteerd. Bij de dames nam Diana An- rochte de eerste prijs mee naar huis. Ze had daarvoor twee posi tieve scores nodig: tegen Sandra van Eenennaam, nummer twee in de waardering, en koploop- ster Lydia Wisse. De Dl-afdeling bij de heren was afgewerkt aan de hand van een schema dat ruimte bood aan 64 namen. Outsider Jeroen Moele- ker werd in dit grote deelne mersveld de primus interpares, na een slopende driesetter tegen de eveneens verrassende finalist Dirk J an van de Mey. In de voor laatste schifting haakten Arno van Trigt en Leen Jobse af. Ook voor de als verliezend Ana liste getaxeerde Karin Kleine- pier was uiteindelijk succes weg gelegd. Tegen Els Gorsse had ze twee tie-breaks nodig, maar in de finale tegen Miriam van Gar- sel stond ze in slechts één game af. Uitslagen: H.E.-C1: Halve finales: C. Versteeg-M. Jongsma 7-5, 4-6, 6-2; P. van Driel- F. Willekes 6-2, 6-2. Finale: P van Driel-C. Versteeg 6-2, 6-2. D.E -C2: Halve finales: J. Davidse-E. Ouwehand 6-4, 6-3; C. Davidse-L. Terwiel 6-2, 6-0. Finale: C. Davidse-J. Davidse 6-3, 6-0. H.E.-C2: Halve finales: M. Proos-R. Severens w.o.; R. Schaier-J de Kam 3-6, 7-6, 7-5. Finale: M. Proos-R. Schaier 6-3, 6-3. D.E.-C2: Halve finales: L. Wisse-Y. van Schaik-Stolk 6-4, 4-6, 6-3; D. An- rochte-S. van Eenennaam 7-5,6-1. Fi nale D. Anrochte-L. Wisse 6-4, 5-7, 6- 2. H.E.-D1: Halve finales: J. Moeleker- A. van Trigt 6-1, 5-7, 6-1; D. J. van de Mey-L. Jobse 6-4, 6-7, 7-6. Finale: J. Moeleker-D. J. van de Mey 7-5, 4-6, 7- 5. D.E -Dl: Halve finales: M. van Garsel -T. Honingh 6-3, 6-2; K, Kleinepïer-E. Gorsse 7-6, 7-6. Finale: K. Kleinepier -M. van Garsel 6-0, 6-1. H.E.-D2 Halve finales: P. Beyaard-P. Kamstra 7-6,6-4; B. Huissoon-A. Jille 5-7, 6-2, 6-3. Finale: B. Huissoon-P. Beyaard 6-1, 6-0. D.E.-D2: Poule. Beslissende partij: K. Lokerse-C. de Nooyer 6-3, 6-3. H.D.-C1: Finale: Schimmelpenninck /de Vlieger-Dikker/Wisse 4-6, 6-2, 6-3. H.D.-C2: Finale: Roovers/Herselman -van de Hemel/van de Hemel 6-4. 6.-1. D.D.-C2: Finale: Ars/Scholten-Ver- schuure/van Hekke 6-4, 6-4. G.D.-C2: Finale: Ars/Gunter-Grim/ Wieten 6-2, 6-1. H.D.-DlFinale: Zuidweg/de Jonge- Proos/Proos 6-3, 6-3. D.D.-D1: Finale: Grim/van de Kuyl- de Buck/Hooningh 6-0, 6-1. G.D.-D1: Finale: Hiensch/van Trigt- van Tol/van de Knaap 6-4, 6-4. H.D.-D2' Finale: Kamstra/de Jong- Baayens/Schroevers 6-2, 6-2. D.D.-D2: Finale: Berrevoels/Aartsen -de Koning/Anbeek 6-1, 6-2. G.D -D2: Finale: van Dalen/van Da len-van Iwaarden/van Iwaarden 6-1, 6-4, S-HEER ARENDSKERKE - Af deling Midden-Zeeland heeft op het Jachtschietcentrum te 's- Heer Arendskerke de Midzo merwedstrijd gehouden. Het gevarieerde parcours bevatte de onderdelen teal, tealpinko- mend, tabbits, enkele afgaande en lage doubletten. In totaal waren er maximaal 20 punten te verdienen. Niemand van de 47 deelnemers scoorde 20 punten. Cees Schip pers uit Kats liet slechts een maal een nul noteren en werd daarmee winnaar vóór Louw Dekker uit Meliskerke. Dekker noteerde een gelijke score, maar moest daarvoor eenmaal ge bruik maken van het tweede schot. Gerard Wisse uit Wemel- dinge eindigde met 18 treffers op een derde plaats. In de B-categorie werd de eerste prijs uitgereikt aan Wim de Kok met 14-0 treffers. Wim Bol uit Yerseke werd tweede met even eens 14 punten en Bertus Raas uit Heinkenszand derde met 13 treffers. De beste prijs in de C-klasse was voor Michael Schippers uit Kamperland met 10 punten, vóór Gerard van Boven en Ko van Maldegem. Gewoontegetrouw was er tij dens dit midzomer-evenement ook een buksbaan voor de da mes. Na een spannende strijd kon Ina de Kok met 30 treffers de eerste prijs in ontvangst nemen. Joske van Oeveren werd tweede met eveneens 30 treffers, terwijl Marina Wisse derde werd met een score van 26 punten. Op het onderdeel trap werden in drie verschillende categorieën de volgende resultaten geboekt: A: meeste eerste schot-treffers van de 25 pogingen - winnaar met 19 achtereenvolgende tref fers Adriaan van Damme-Ossen- drecht. B: meeste treffers inclusief twee de schoten - winnaar met 20 pun ten Arnold Simonse-Biervliet. C) meeste niet-treffers achtereen - Gerard Wisse-Wemeldinge 12 stuks. Deze wedstrijd diende nog een ander doel. Het bestuur van de baan overhandigde een bedrag van 1.000 gulden, afkomstig van het inschrijfgeld, aan de stich ting 'Help Colin' te Goes. Einduitslag: A-categorie: 1 Cees Schipper, Kats 19-0; 2 Louw Dekker, Meliskerke 19- 13 Gerard Wisse, Wemeldinge 18-0; 4 Wim de Zwart, Schoondijke, 17-0; 5 Martien de Visser, Middelburg 17-0. B-categorie: 1 Wim de Kok, 's-Heer Arendskerke 14-0; 2 Wim Bol, Yer seke 14-0; 3 Bertus Raas, Heinkens zand 13-0. 4 Marius Verwijs, Yerseke 13-2; 5 Jan Allaart, Arnemuiden 13-2. C-categorie: 1 Michael Schippers. Kamperland 10; 2 Gerard van Boven 10; 3 Ko van Maldegem, Kortgene 10: 4 Dirk Hubregtse 's-Gravenpolder 9; 5 J. de Vlieger 9. Dames buksbaan: 1 Ina de Kok. Kortgene 30; 2 Joske van Oeveren, Kortgene 30; 3 Marina Wisse, Wemel dinge 26; 4 Marjolein de Graag, Goes 26; 5 Marianne van Wanrooij 26; 6 Lies Steekdijk, Kamperland 26. Lia Melis wint in Roosendaal ROOSENDAAL - Lia Melis van Sporting Walcheren won zondag een halve marathon in Roosen daal. De Middelburgse atlete realiseerde een tijd van 1.30.08. Bij de heren werd Sepp Vermeu len van Scheldesport uit Ter- neuzen tweede. Hij legde de ruim 21 kilometer afin 1.09.10. Joris Dhont wint tennistoernooi SAS VAN GENT - Het door de tennisvereniging Drive georga niseerde Zeeuws-Vlaams Jeugdtoernooi is bij de oudste jongens verrassend gewonnen door Joris Dhont. Uitslagen halve finales en finales. JE 17: Joris Dhont-Rinke van Re- mortel 6-4 6-4; Martijn de Bot-Niek Stellenaar 6-3 6-0; Joris Dhont-Mar- tijn de Bot 6-0 4-6 6-4 JE 14: Rinke van Remortel-Bart Kunst 6-16-1By ron Bentley-Niek Gorleer 1-6 6-4 6-3; Rinke van Remortel-Byron Bentley 6-0 6-3 ME 14: Carina van Tiggelen- Evelien Kunst 6-3 6-3; Ilse van Doorn -Tinta van Wely 7-6 7-6; Use van Doorn-Carina van Tiggelen 5-7 6-4 6- 0. JE 12: Remy Scherbeijn-Dennis Bouman 6-3 6-2; Joris de Bakker-Ro- bert Lippens 6-1 7-6; Remy Scher- beijn-Joris de Bakker 6-7 6-2 6-2 ME 12: Carina van Tiggelen-Evelien Kunst 6-1 7-6; Tinta van Wely-Lieke Scherbeijn 6-0 6-1: Tinta van Wely- Carina van Tiggelen 6-2 6-4. JE 10: Andy de Bruyne-Dennis Bommelijn 6-1 6-3; Koen Gorleer-Wim Gorleer 7- 5 6-3; Andy de Bruyne-Koen Gorleer 7-6 7-6. ME 10: l.Nathaly de Paepe; 2.Anöes Willemsen; 3.Marieke Hou tepen. van onze medewerker SINT JANSTEEN - In eigen om geving kunnen de Zeeuwse wie leramateurs zich vandaag, dins dag, enigszins revancheren voor de tegenvallende resulta ten tijdens de strijd om het NK in Meerssen. De traditionele, vooral lastige kermiskoers in Sint Jansteen biedt de moge lijkheid de nasmaak van dat kampioenschap weg te werken. Ze zijn er bijna allemaal: John van de Ameele, Johnny van Cad- sand, Peter Mol, Eric Vereecken en Wilfred Geijs waren zaterdag in Meerssen en vandaag dus in 'Steen'. Davy Dubbeldam heeft een ander 'vlekje' weg te werken. Het talent uit Sluiskil was deel nemer aan de Ronde van Italië voor amateurs, maar na de zesde etappe werd de Sluiskillenaar wegens stayeren uit de wedstrijd gehaald. Al die revanchegevoe- lens kunnen voor een flitsende strijd zorgen. Het deelnemers veld (zo'n 50 renners hebben in geschreven) wordt aangevuld met coureurs als Toon van dei- Steen, Wilfried Bastiaanse, Ka- rel van Goethem, - Patrick van Passel, Vital Timmermans en de winnaar van de Omloop van Vo gelwaarde, Jan Verschuren. De wedstrijd in Sint Jansteen begint vanavond om 19.00 uur: afstand 96 kilometer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 24