Ruzie in college van Aardenburg Fruit blijft nog duur Plan 'Nieuwe Diep' vult gaten centrum Terneuzen lt Wethouder wil grond te goedkoop van de hand doen Instellingen jeugdhulp willen samenwerken Witte bonen Lamet chorizo Eerste appels vroeg geveild Salaris Servicekantoor AEGON in Middelburg gaat dicht AAST U OOK OP ANATEVKA!?! ran onze verslaggever yiarcel Modde vnAardenburg - De verhou- ling tussen burgemeester nir F. Jongmans van Aarden- >urg en zijn beide wethouders des, aldus wethouder VV. F. van 'ercdelden> ernstig verstoord. De ikjglrie collegeleden zijn verwik- hetfeld in een diepgaand menings- NV-'erschil over de verkoop van ng^en 4,5 hectare groot terrein aan tdgle Heerendreef. Van Helden lcieGemeentebelangen) verwacht lat er een 'pittig gesprek' nodig be-al zijn oni de gezamenlijke lijn deneer te kunnen hervinden. &e"Vethouder R. A. J. van de na"Vijnckel (CDA, ruimtelijke or- aatlening) wil de grond verkopen taatan projectontwikkelaar Pro- na"5ctbouw Zeeland BV, om zo- vanloende de bouw van dertig ,eve3uurdere woningen' in de vrije 'rcb'ector mogelijk te maken. De ge- rhe"neente kocht de bewuste land- louwgrond in 1988 met de be- toe1oeling er een recreatieoord Ro- ^lannai voor ouderen te realise- r b^en. Deze plannen bleken echter 'onlnancieel onhaalbaar en werden nietorig jaar definitief afgeblazen, fare^an de Wijnckel stelde de ge- bijneenteraad deze maand daar- lui^m tijdens een besloten bijeen- ts^omst voor het terrein voor be100.000 gulden van de hand te cer^oen aan de geïnteresseerde van»ntwikkelaar. Na protest van de kl°066, PvdA en burgemeester "is-iongmans werd de onderhande- ver1ngswaarde van het gebied n°Sneer dan verdubbeld. D66-frac- ievoorzitter W. F. Westphaal: in,Als Van de Wijnckel z'n zin iuisrijgt, zou uiterst waardevolle Penfrond worden verkocht togen eenlumpprijzen. Ook het feit dat de idervethouder het ene moment uit- no&aat van 200.000 gulden en ver- itte,0igens een bedrag voorstelt 'bjk,an vijf ton, getuigt van je rein- 1 reUe koehandel." l. al1ongmans is allerminst te spre- ierecen over de handelwijze van de YfWethouder. „Br is inderdaad 'Sprake van een scherpe tegen stelling", gaf de Aardenburgse 5urgemeester maandag toe. Vol- >ens hem loopt Van de Wijnckel ;e hard van stapel. Hij vreest dat 3e voorgestelde aanpak van de yethouder het algemeen belang ./an Aardenburg zal schaden. ..~,Dit soort zaken vereist de nodi- tijd voor een nauwkeurige ■/oorbereiding. De gangbare pro cedure is dat eerst een bestem- Uen;ningsplan wordt voorbereid en ajsille financiële voor- en nadelen ïoe- vor-l Het lOOiVEILING HOLLAND ZEELAND ort-yestiging Barendreeht Vr. aardappelen 4000 kg: dore poter 18-23, kriel 75-100; andijvie 27.000 kg: 9 115-124, A 12 79-141, A 15 79; au- oergines 1.000 kg: 400/500 210, 300/400 215-225, 225/300 205-230, 175/225 195; Dleekselderij 7 500 st800/1000 183, 550/800 136-225, 225/300 205-230, 175/ §225 195; bloemkool 41.000 st.: 4 leidst.p.bak 149, 6 st.p.bak 151-171, 8 ete.st.p.bak 125-147, 10 st.p.bak 92-133, tenl2 st.p.bak 83-90. broccoli 9.000 kg: •ijd 14/18 90-120, 9/14 85-180, Chinese kool lcjeJ 000 kg: 11/15 55. 8-12 89-120, 5/8,5 ]in 50-89, courgettes 10.000 st 600/750 "56-37, 500/650 34-35, 400/525 32-49, 325/425 29-35, 275/350 21-32, eike nbladsla 750 st.. 350/400 26-78; knol- r abenkel 1.750 kg: 10/12 200-210, 8/10 32200-270, 6/8 110-120; komkommers 590.000 St.: 91/op 25. 76/91 25-29, 61/76 32-40, 51/61 32-48, 41/51 34-44; kom- van de gemeente duidelijk op een rijtje worden gezet. Als voor zitter van de raad dien ik te wa ken over het gemeentebelang", maakt Jongmans duidelijk dat hij de kwestie hoog opneemt, Draaikonterij De wethouders Van de Wijnckel en Van Helden zijn daarentegen van mening dat de burgemees ter zich schuldig maakt aan on nodige draaikonterij. „Aarden- burg heeft in het verleden veel tijd en energie verloren bij de ontwikkeling van het gebied. Dat moeten we niet nog een keer doen. Er is nu belangstelling van een projectontwikkelaar, dus moetje die kans benutten en het terrein aanbieden voor een goe de prijs. De methodiek van Jongmans hebben we al zo'n vier of vijf keer zonder succes bewan deld. Daar kies ik gewoon niet meer voor", zet de CDA-wethou- der de toon van de discussie. Van Helden sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn col lega. „Het wordt tijd dat er ein delijk eens iets gebeurt." Gaan de plannen van Van de Wijnckel door, dan snijdt de ge meente Aardenburg zichzelf da nig in de vingers, zo waarschuwt de D66-fractie. De waarde van de omstreden bouwgrond wordt door externe deskundigen ge schat op minimaal 2,5 miljoen gulden, uitgaande van de gang bare grondprijs van 75 gulden per vierkante meter. Volgens de ze berekening zou de projectont wikkelaar maximaal één mil joen gulden kwijt zijn aan het bouwrijp maken van het gebied. Daar staat evenwel een onge veer even hoog bedrag tegen- Burgemeester Jongmans Janny van der Lee 3an-W as 1)0 sPaanse chorizo tot sec.VV voor kort alleen maar ver- ?ige-krijgbaar bij delicatessenwin- kels of heel ruim gesorteerde sla- halfvers. tegenwoordig is chorizo r Mook in de grote supermarktke- :amtens verkrijgbaar. Koop voor dit unerecept de droge met Spaanse pe per en knoflook op smaak ge- ^am-brachte worst aan een stuk en shofenijd dat in dikke stukken, vijk. ude-3 eetlepels olijfolie Lau-j volle eetlepels zilveruitjes grote teen knoflook ider^3' chorizoworst grote blikken witte bonen in >onvtomatensaus iedal theelepel Herbes de Provence )ele-(gedroogd) ami eetlepel fijngehakte peterselie arJl eetlepel mosterd eetlepels paneermeel laaii? eetlepels geraspte kaas ,ser klontje boter ïaarSpoel de zilveruitjes in een zeej am rif en laat ze uitlekken. Pel de teen knoflook en snijd de chorizo in grove stukken ^Verhit de olijfolie in een grote '.erePan en fruit hierin eerst de zilve- r ruitjes rondom aan. knijp ver- amwolgens de teen knoflook boven ■edi-de uitjes uit en voeg dan de stuk- «nsjcen Spaanse worst toe. Fruit dit enalles enkele minuten en voeg „ly'dan de blikken witte bonen in to- [ory'matensaus toe. de kruiden en de 3o[{.mosterd. Laat alles door en door ar 3 warm worden. dag-Vemiam ondertussen de grill ivnaucm de oven even voor. Laat de ivitte bonen in een oven- schaal glijden en bestrooi de |gS^schaal met de geraspte kaas en Ky.het paneermeel. Leg hier en door irre'.een flintertje boter en laat de dereschotel zolang onder de grill P:staan tot de bovenkant mooi goudbruin en krokant is. kommers krom 33.000 kg: 15-15; komk. stek 23.000 kg grof20-50, mid del 15-50, fijn 21; minikomkommers 9 000 St,20/25 23-31, 15/20 16-40,10/15 39-42, kroten A 46-55, B 7, modjo 34- 48; krulandijvie 7.000 st.: 400/500 5-31, 300/400 5-10; lollo rossa 2.500 st.: 350/ 400 72-92, 300/350 69-77, paksoi 6 000 kg: 550/800 10-38, 450/600 10, 325/500 10-20; paprika rood 14.000 kg: 95/op 365, 85/95 380-395. 75/85 360-380, 65/75 330-355, 55/65 330-330; paprika groen 22 000 kg: 95/op 190-195, 85/95 165- 200, 75/85 165-190, 65/75 155-160. 55/65 110; radijs 28.000 bs mid grof. 23-33; pepers 250 kg 460-490, groen 1040, rood, radicchio rosso 1.500 kg: 310/op 260-310. 220/310 130-340, 160/220 100- 110: selderij 23 000 bs middel 15-18, 23/24 doos 17-35; sla natuur 31 000 st.: 41/44 53-57. 37/40 52-57, 28/30 32-36; snijbonen 12.000 kg-1450-520, II130- 340, krom II 130-340: spitskool 19 000 kg: A 7 15-25, A 9 32-42. A 11 63-110, A 15 117-131: tomaten 229 000 kg: BI-S 66-73. A 1-2 61-66Z, A I-S 61-82, A 1-2 69-78. vleestomaten 69,000 kg BBB I-S 71-98, BBB 1-2 55-77. BB I-S 50-57. BB1-2 50-56. B I-S 62-70. B1-2 59-67, A 1-2 58-63; eherrytomaten 19 000 ds grof 18-47. middel 45-58. fijn 45-50, veldsla 600 kg 340-440; witlof 11 000 kg: krt grf I 165-274, lang I 211-224. extr krt 1101-102, kip 4'5 1 136-169. kip. 6/71161. kip. 2/31172. kort H121- 138. ext.krt n 102; ijsbergsla 18.000 st. 60/70 105-120. 50/60 87-109, 35/40 59; appelen nieuwe oogst!! Yellow 200 kg 170/80 234-263,160'70 183-198: zachtfruit rode bessen 500 gr, 4 000 ds 179-185; schoneman 200 gr. 4 000 ds 127-107. frambozen 200 gr 750 ds 131-118; glen glova 200 gr 200 ds 111-99. zwarte bessen 500 gr. 1 500 ds. 176-150 Kavel bramen 150 gr 1 500 ds 150-180; kruisbessen 200 gr 3 000 ds. 60-120; witte bessen 200 gr 500 ds. 40-50 Rode kool 4.500 kg 12-20. witte kool 400 kg: 60. groene kool 200 kg: 65; blauwschokkers 300 kg: 360-410: peulen 90 kg 1210-1540: sperziebo nen glas 3 000 kg: 350-500, natuur II-l 17 000 kg 250-420: tuinbonen 2.000 kg: 136-163; vr aardappelen 90.000 kg- doref 34-55, premiere 31-38, uien 14 000 kg grof 12-59. middel 5-42. ge schoond 114: bosuien 6.000 bs 11-61 bospeen 3 5000 bs 40-45, waspeen 2 000 kg: 19-23, bieslook 600 pt81- 105; broeivet25kg 1150-1360. koolra bi 600 st 12, peterselie 17.000 bs 8- 26. postelein 7 500 kg: 35-129 prei 8 000 kg 111-138: rabarber 3.500 kg. KAPELLE - De eerste appels van het nieuwe seizoen zijn maadag geveild bij de Coöpera tieve groente- en fruitveiling Holland Zeeland in Kapelle. De partij Yellow Transparant werd aangevoerd door de telers P. M. van Leeuwen uit 's Heer Hendrikskinderen en I. Kole uit Kapelle. De appels zijn gekocht in opdracht van Groothandel De Visser Middelburg BV uit Vlis- singen. De Yellow is bijna drie weken vroeger op de markt dan vorig jaar. over aan winst voor de onderne mer. „Dit miljoen winst kan de ge meente zelf opstrijken als ze de exploitatie van het gebied in ei gen handen zou nemen. Deze ene ondernemer heeft kennelijk een bevoorrechte positie bij sommige collegeleden. Daar krijg ik een slechte smaak van in mijn mond", verwijst Westphaal naar de contacten van Van de Wijnckel als secretaris van het Nederlands Verbond van Onder nemers in de Bouwnijverheid. Loyaal De democraat voorziet boven dien nadelige gevolgen voor reeds bestaande bouwgrondex ploitatie in de gemeente. Met be trekking tot het plan Oude Stad kent Aardenburg nu al een ver lies van 1,2 miljoen gulden. Westphaal verwacht dat in Ou de Stad 'geen meter meer wordt verkocht' als volgens de huidige optie van Van de Wijnckel wordt gebouwd aan de Heerendreef. Het verlies zou in een dergelijk geval oplopen tot twee miljoen gulden. „Ik snap dan ook niet dat Van de Wijnckel met zijn economische kennis zelf niet tot een dergelijke slotsom is geko men" stelt Westphaal. De omstreden wethouder ont kent echter met klem dat hij in de besloten bijeenkomst een verkoopbedrag heeft genoemd. Daarnaast ziet hij niet in dat de plannen Heerendreef en Oude Stad elkaar zouden kunnen bij ten. omdat het volgens hem voor de Heerendreef gaat om een an dere doelgroep. Van de Wijnckel is overigens op zijn beurt zeer verbolgen dat Jongmans 'uit de beslotenheid over de kwestie heeft gebab beld'. „Als de voorzitter van de raad de vertrouwelijkheid van dit soort bijeenkomsten al niet serieus neemt, dan heeft een be sloten overleg geen zin meer", werpt hij in de strijd. De verhoudingen binnen het Aardenburgs college stonden sinds het aantreden van het hui dige gemeentebestuur al meer dere malen ter dicussie. Net twee maanden na de verkiezing van Jongmans als Nederlands burgemeester van het jaar (fe bruari), stelden D66, PvdA, Lijst Rammelaere en VVD de om gangsnormen van het college aan de kaak. Jongmans zou vol gens de vier oppositiepartijen nauwelijks wat in te brengen hebben en regelmatig worden 21-59; spinazie 17.000 kg: 40-113; bo nenkruid 1.500 bs.: 10-26 Zacht fruit HZB babaco's 500 st. 56-63; bramen 500 ds.: 190-280; kruisbessen 1.000 ds.: 110; rode bessen 200 gr 1 000 ds. 40-90, 500 gr. 5 000 ds. 140-190; fram bozen 1.500 ds. 110-170; ogenmeloen 1.000 st.: 6 st.p.bak 150-410,8 st.p.bak 110-300,9 st.p.bak 110-210; netmeloe- nen 500 st6 st.p.bak 310-350, 8 st.p.bak 230-310. pruimen 200 kg: ontario 670-690, opal 740; zwarte bes sen 100 ds. 170. Aardappelveiling 29 juni Sint-Annaland - Doré gewone 30-63, drielingen 23, kriel 57-65; première gewone 30-43, bonken 77-80, drielin gen 23-24, kriel 68; gloria gewone 32- 45. drielingen 23, kriel 56-68; frieslan- der gewone 43. bonken 72, aanvoer 289 ton. AARDAPPELTERM. A DAM 29 juni In Bintje 40/50 mm werd voor levering november '92 1 con tract verhandeld tegen 11,00-9.00. De stemming was kalm. In Bintje 50mm werden voor levering april'93 254 contracten verhandeld tegen 22,40-22,30. De stemming was prijs houdend slot van pagina 9 rebout: „We vinden het een onlo gische constructie. We hadden het liever anders gezien." D66-fractievoorzitter D. W. van der Merwe staat evenmin te ap- plaudiseren. „Als iemand drie dagen werkt en hij krijgt voor vijf dagen betaald, dan vinden we dat teveel. Het is zeer de vraag of we daar nog iets aan kunnen doen. Laten we het er maar op houden, dat we te ma ken hebben met een erfenis van Boertien." Fronsend In CDA-gedeleren wordt ook zeer fronsend gedaan. CDA-frac- tievoorzitter J. T. Laport: „De heer Flik heeft destijds bij de commissaris van de koningin zijn wensen op tafel gelegd en de commissaris heeft die ingewil ligd. Wij zijn in die benoeming niet gekend Maar als wij de be slissing hadden moeten nemen en de heer Flik had ons gezegd: 'ik kom drie dagen in de week werken en ik wil voor vijf dagen worden betaald', dan hadden we daar op z'n minst een nachtje over moeten slapen." Volgens de kabinetschef van de provincie, mr A. C. de Ru. zijn de afspraken die met de waarne mend-burgemeester van Goes zijn gemaakt, volledig in over eenstemming met het rechtspo sitiebesluit voor burgemeesters Op het provinciehuis wordt er niet te zwaar aan getild, dat inte rim-burgemeester Flik slechts een paar dagen per week zijn ge zicht op het stadskantoor laat zien. „Het gaat er om. dat hij be schikbaar is. Je kunt het een beetje vergelijken met een kapi tein op een schip; zo'n man heeft eigenlijk geen moer te doen, maar als er iets gebeurt, is hij er wel." gepasseerd door 'Van de Wijnc kel en zijn vriendje Van Helden' Jongmans erkende dat zijn prin cipiële opvattingen niet altijd stroken met die van de beide wethouders. „Maar ik ben een loyaal bestuurder", vergoelijkte hij de naar zijn mening gezonde onderlinge meningsverschillen. Woningbouwvoorzitter Janse metselt e Lange Kerkstraat. n gedenksteen in in een in aanbouw zijnd pand aan de foto Camile Schelstraete van onze verslaggever TERNEUZEN - Het plan Nieuwe Diep is maandagmiddag officieel van start gegaan door het metselen van de eerste steen van een woning aan de Lange Kerkstraat door A. Jan- se, voorzitter van Woningbouwvereniging Terneuzen. Dit betekent dat, in de woorden van wethouder J. van Rooyen (volkshuisves ting en ruimtelijke ordening), 'de gaten in de binnenstad worden opgevuld'. Het plan Nieuwe Diep is een gezamenlijk pro- jekt, van de gemeente en de Woningbouwver eniging. Hoewel de samenwerking tot een goed einde is gebracht, heeft het project in het verle den menig bestuurlijk gevecht veroorzaakt „Toch hebben we op een leuke manier met elk aar gewerkt. Het was een man een man, een woord een woord. We konden op elkaar blind varen en dat had ik bij politici toch wel anders verwacht", aldus Janse. De voorzitter ver klaarde dat hij, ondanks de bestuurlijke hin dernissen. geen enkel moment heeft gedacht om van het project af te zien. „Het plan Nieuwe Diep tilt de binnenstad naar boven. Een stad zonder belangrijk hart is geen stad." Janse maakt zich geen zorgen over de belangstelling voor de huurwoningen. De huurprijs van een nieuwe woning in de bin nenstad ligt tussen de 630 en 750 gulden, bo- venmodaal dus voor Zeeuws-Vlaamse begrip pen. „Het zijn zeker niet de goedkoopste wo ningen. We denken vooral aan tweepersoons huishoudens waarvan beide personen een baan hebben", aldus de direkteur van de Wo- ningbouwstichting, E. J. van Exter. Genoem de prijzen zijn exclusief garage, carport of ate lier. De woningen verrijzen op negen verschil lende locaties in de Terneuzense binnenstad. De eerste locatie, waarvoor maandag dus offi cieel het startsein is gegeven, betreft zeven wo ningen aan de Lange Kerkstraat. Loopt alles volgens plan, dan worden de laatste panden, negen stuks aan de Dijkstraat. in juni 1993 vol tooid. S HEER ARENDSKERKE - Bij fruitteler Piet Oreel in 's- Heer Arendskerke, die zijn appels, bramen, bessen en pruimen aan huis verkoopt, moet de klant het voorlopig doen met een klein en kost baar assortiment fruit. Van de eigen teelt uit 1991 is door de slechte kwaliteit nauwe lijks iets meer over. Het res tant is duurder dan normaal. Verder kan de consument kiezen uit geïmporteerd fruit, zoals de Granny Smith uit Chili, die meer dan drie gulden per kilo kosten. Dankzij het warme weer en de zware regenbui van veertien dagen geleden kan de eerste appeloogst (vista bella) waar schijnlijk al over twee weken ondernemend zeeland redactie: Nicole Kluijtmans worden binnengehaald. Dat is twee weken eerder dan nor maal. Dat de prijs van fruit en groente daarom deze zomer een stuk lager zijn. ligt voor de hand volgens Oreel. Toch moet de Dienst Landbouw Voorlichting in Horst voor zichtig zijn met voorspellin gen over de prijzen van groen te en fruit. „Even een hagelbui en weg is de oogst. Een doosje aardbeien verkocht ik voor prijzen onder een rijksdaal der. Maar na de schade door hagelbuien in West-Brabant zijn ze nu één keer zo duur Fruitteler Oreel en zijn vrouw bekijken de bijna rijpe appels. De appeloogst is dit jaar een paar weken vervroegd dankzij het goede weer. foto Willem Mieras MIDDELBURG - AEGON- Verzekeringen heeft besloten binnenkort vijf van de elf ser vicekantoren. waaronder die in Middelburg, op te heffen. Door de invoering van 'rela tieteams' en moderne com municatietechnieken zijn de servicekantoren overbodig geworden. Een woordvoer der van Aegon verwacht dat de sluiting in de loop van het jaar plaatsvindt. Particulieren zullen niets merken van de opheffing. Het kantoor in Middelburg is geen aanspreekpunt voor het pu bliek, maar een steunpunt voor de rayon-directeur en de buitendienstmedewerkers (schade-inspecteurs) De in specteurs zullen in het ver volg de administratie thuis uitwerken. Vergaderingen en bijeenkomsten worden dan ergens anders georganiseerd. Volgens de directie vallen er geen ontslagen door de slui ting. Een deel van de (admini stratieve) medewerkers gaan naar nieuwe rayonkantoren of het hoofdkantoor. In sommmige gevallen wordt vervroegde uittreding bespro ken. Casteleijn's Ijzerhandel - Burgemeester drs R. C. E. Barbé van Terneuzen kreeg vrijdag tijdens de heropening van Cateleijns Ijzerhandel van directeur Pieter Bosscher een cheque ter waarde van 6400 gulden aangeboden voor de Terneuzense kinderboer derij. De directie van Terneu- zens oudste ijzerhandel kwam tot dit bedrag door voor ieder jaar dat men aan de Nieuw- straat is gevestigd honderd gulden neer te tellen. Met de uitbreiding heeft het al 64 jaar aan de Nieuwstraat gevestig de bedrijf er een showroom voor Overtoomprodukten van 70 vierkante meter bijge- kregen. Alle artikelen van Overtoom kunnen bij Caste leijn's worden besteld en gele verd onder het bekende mot to 'da's snel. het lijkt Over toom wel'. Ondanks alle vernieuwingen blijft volgens Johan Schrier. die samen met Pieter Bos scher al twintig jaar de leiding in handen heeft. Casteleijn's Ijzerhandel de oude ver trouwde zaak. Dus geen doe- het-zelf zaak, maar persoon lijk contact mét de klant aan de balie. Sport - Ter Welle Contract activiteiten in Goes introdu ceert in september de nieuwe ondememersopleiding Sport en Sportartikelen. Deze oplei ding is in 1991 opgezet door de Stichting Beroeps- en Sport- opleidingen in samenwerking met het CIOS in Arnhemtop sporters. De achterliggende gedachte was om topsporters, trainers en coaches die hun loopbaan in de sport vaarwel hebben gezegd nieuwe per spectieven te bieden. De op leiding is bestemd voor ieder een die een winkel in sportar tikelen willen beginnen Ter Welle Contractactivitei ten verzorgt de opleiding in Zeeland. Daarnaast worden diverse deeltijdopleidingen gegeven die aansluiten op het reguliere onderwijs van Ter Welle, zoals MBO-opleidin- gen in de gezondheidszorg. van onze verslaggeefster MIDDELBURG - De drie instel lingen die in Zeeland de vrijwil lige ambulante jeugdhulpverle ning verzorgen. Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Jeugd en Gezin en het Jongeren Adviescentrum (JAC), hebben gedeputeerde A. Dijkwel maan dagmiddag een intentieverkla ring overhandigd. Daarin vatten de drie het plan op om in de toekomst te gaan sa menwerken zodat voor de hele vrijwillige ambulante jeugsd- hulpverlening één loket ont staat. Nu weten jongeren vaak helemaal niet waar ze met hun problemen terecht kunnen om dat de jeugdhulpverlening ver snipperd is. Het plan om samen cliëntge richt te gaan werken, past hele maal in het straatje van Dijkwel. Al bijna een jaar geleden hebben provinciale staten het Plan Jeugdhulpverlening goedge keurd. Daarin is het streven naar één loket nadrukkelijk op genomen. Op de weg naar samenwerking zitten voor de drie instellingen nog wel wat voetangels en klem men. AMW en Jeugd en Gezin worden voor hun werk betaald. Het JAC is met nadruk een vrij willigersorganisatie die niette min bij de jongeren nogal wat krediet heeft Overeind blijft dat de drie instellingen de samen werking in oktober beslag willen geven Bestel dan vandaag nog uw abonnement op het Zuidlandtheater voor seizoen 1992-1993. U heeft dan de grootste kans op de beste plaatsen en krijgt korting op de koop toe. NOG MEER MUSICAL EN SHOW: Simone Kleinsma, Pieter van Vollenhoven, Bruisend Brasil, Jeans, Tineke Schouten e.v.a. En verder toneel, cabaret, muziek, ballet, opera, familievoorstellingen enz. enz. BESTEL NU EEN ABONNEMENT! 01150-95555 ZUIDLANDTHEATER TERNEUZEN Evenementen GOES - Grote kerk, 13.30 uur Carillonbespeling door Sjoerd Tamminga. MIDDELBURG - Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur Walche ren. Abdijcomplex, 10-18 uur: Histo- rama. Loskade, 10-17 uur: Ramschip De Schorpioen. VVV (Markt). 13.30 uur: Stads wandeling met gids. Nieuwe kerk, 20 uur: Orgelcon cert door Charles J Wolff. De Mug, 21 uur: Optreden Ron Wilson Trio. ST. JANSTEEN - Hoofdstraat e.o.: Kermis VLISSINGEN - Bellamypark, 10-12.30 en 14-17.30 uur: Reptie- lenzoo. Open Hof, 16.15 uur: Voorstel ling circus Royal. ZOUTELANDE - Centrum, 14 uur: Seizoenmarkt. BERGEN OP ZOOM - Roxy, 20 uur: The hand that rocks the cradle; 20.15 uur: My cousin Vin- ny; Cinemactueel, 20 uur. Pros- pero's books. 20 uur: Basic in stinct, 16 jr.: 20 uur: Cape fear. 16 jr.- GOES - Grand, 20 uur Basic in stinct. HULST - De Koning van Enge land, 20 uur: Beethoven; 20 uur: Basic instinct. 16 jr.; 20 uur: Freejack; 20 uur: Blue movie blue. 16 jr.. MIDDELBURG - Electro, 20.30 uur Hook; Schuttershof. 20.30 uur: De Noorderlingen. VLISSINGEN - Alhambra, 20 uur: Basic instinct; 20 uur The hand that rocks the cradle: 20 uur. Beethoven; 20 uur: My girl. Tentoonstellingen AARDENBURG - Gemeentelijk Archeologisch Museum. 10-12 en 13-17 uur: 'Met het oog op de grens', de geschiedenis van de Nederlands/Belgische staats grens in West-Zeeuws-Vlaande ren ifrm 30/9). SINT ANNALAND - De Mees- toof, 14.15-16.45 uur: Werken Ben van Rooij (t/m 16/10»: 'Ju weeltjes van knipselkunst', werken Jantje de Prentenkmp- per en Colette Driessens (t/m 30/ 8»; 'Welk spreekwoord?' AXEL - Galerij Bellemans. 9-18 uur. 'Malle maffe muis' en ander werk van Friso Henstra i t/m 30/ 6) BERGEN OP ZOOM - Markie zenhof 11-17 uur: Werken Wim Mast de Gooyer en Mart Fran ken (t/m 19/7). Etcetera. 14-17 bur: Charles Hu- bert Jansen. Solo! (t/m 12/7). BRESKENS - Visserijmuseum. 10-12 en 15-17 uur Scheepsmo dellen, foto's en visserij attribu ten (t/m 30/8). BURGH HAAMSTEDE - De Be- waerschole, 13.30-16 30 uur Fo towerken van Hennie Fossen (tJ m 18/7). DOMBURG - VW, 9-12 en 13- 16.30 uur: Foto's van Aruba en de Nederlandse Antillen (t/m 30/ 6). GOES - Museum. 11-17 uur: 'Al le eeuwen belastingen' (t/m 4/7). Lunchcafe. 9-18 uur: Foto's van Adrie van Wyngen (junii. De Ruimte ADHOC. 8-22.30 uur: Werken Leon Riekwel en Jan Haas (t/m 26/7), GOEDEREEDE - Bezoekers centrum Grevelingen. 10-17 uur: Werken Jean Du Neele (juni). HULST - Streekmuseum. 14-17 uur 'Zegswijzen uit het land van Hulst' (t/m 6/9). MIDDELBURG - Kunstuitleen, 13-17 uur: Fotoexpositie van de landelijke uitleencollectie. Wandelkerk, 10-17 uur: Werken Stephen Epstein (t/m 30/6) Galerie Het Gouden Briefke, 10- 18 uur Keramiek, zijde, aquarel len en brons van diverse kunste naars (t/m 14/8). Zeeuws Museum, 10-17 uur: Schilderijen en tekeningen van Maurice. Ada en Sarika Goth (t1 m 20/9). Vleeshal, 11-17 uur. Intallatie van Sarkis (t/m 2/8). NEELTJE JANS - Topshuis, 10- 17 uur; Cartografie, wisselexpo sitie van en over kaarten en Del ta Expo (t/m dec.); Schilderijen van Ilse van Loo (t/m aug.) OOSTKAPELLE - Zeeuws Bio logisch Museum, 10-17 uur: Ree wild tentoonstelling (t/m 5/7). OOST SOUBURG - Biblio theek, 13.30-20 uur: Werken Cor van der Padt (t/m 8/7). REIMERSWAAL - Gemeente huis. 9-16 uur: Werken van Ko Trampe en Marja Kanaar (t/m juni). RENESSE - NH kerk, 14 16 uur Werken Jean Du lïeele (t/m 30/8). TERNEUZEN - Bibliotheek, 8- 12 en 13-16.45 uur: Figuren in gietbeton van de heren Verhelst (t/m 16/7). THOLEN - Gasthuiskapel, 14- 17.30 uur: 'tholen en de visserij' (t/m 18/7). VEERE - Grote kerk. 10-17 uur 150 werken van Zeeuwse ama teurkunstenaars (t/m 25/10). De Schotse Huizen. 10-17 uur: Kunstenaarsaffiches uit de ver zameling van Aernout baron van Lynden it/m 29/8). De Vierschaar. 12-17 uur: 'Uit het Veerse verleden - De Gilden' (t/m 25/9). VLISSINGEN - Stedelijk Mu seum. 10-17 uur: 'De Zeeuwse VOC boven water: tien jaar on derzoek naar scheepswrak kent/m 27/91. Gevangentoren, vanaf 17 uur. Werken Loes Muller (t/m 30/81. Gemeentearchief/Hellebardier- straat. 9-16.30 uur'100 jaar toe risme Vlissingen (t/m 31/8). Bellamy 19. 10-17 uur: 'De sub tiele steden', architektuur pro- jekt Johan de Koning-Don Mon- fils(t/m2/8). WISSENKERKE - Gemeente huis Werken Paul Kamper (fo to's en schilderijen) WOUW - Zijdemuseum. 10-17 uur: 'Van hobby tot zijdemu seum' it/m 30/12). IJZENDIJKE - Streekmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Kleder dracht. mutsendozen en merklappen (t/m 1/11). ZIERIKZEE - Stadhuismu seum, 10-17 uur: De geschiede nis van Zierikzee (t/m 31/10) en 'Triptiek in duplo, lotgevallen van het Zierikzeese drieluik' <t/ m 29/10) Maritiem Museum, 10-17 uur. De maritieme geschiedenis en Ne- halennia (t/m 31/10) Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 06-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten: tel 01184-12323 SOS Telefonische Hulpdienst Zee land, tel, 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood, tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijF Zee land, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Stichting 'Vrouwen bellen vrou wen'. tel. 01100-32233 Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080. dag van 14-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling, tel. 01180-28800 Aids Infolijn: tel. 01180-38384

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 23