Wissenkerke voor één gemeente Technische meisjes krijgen handigheid en certificaat PZC Wandelaars genieten van natuur Kampioenen van de Zeeuwse Dag van het Paard Aannemer: bouw Oranjeplaat staat los van sponsoring Bewonersgroep wil nog geen besluit over plan Heinkenszand streek DINSDAG 30 JUNI 1992 b 12 Raad geeft groen licht voor overleg met Kortgene over samenwerkingsplannen WAARSCHUWING!! scheepvaartberichten i i i 111 i i i i iiii11ii111 i i i li i i i GROTE VAART ALDABI 27 10 w Oland nr Norrko- ping; ANDROMEDA 28 te Rotter dam; CARDISSA 1/7 verw te Punta Cardon; CLAUDIA 27 vn Riga nr Hu- sum; DANTELLA 28 pass Str Bab el Mandeb nr Alexandrie: EEMS- BORG 28 40 w IJmuiden nr Rauma; JOLIND29 190wSabangnr Jeddah; JO LONN 29 270 nw Okinawa nr Tai- chung; JO PALM 28 te Petit Couron- ne; MAASHAVEN 28 80 z Canarische Eil nr Amsterdam; MIGHTY SER VANTS pass Suez nr Vlissingen; MONTERREY 29 te Yokohama; NA- TICINA 12/7 verw te Tabangao; NEDLLOYD AFRICA 28 25 zo Mino- coy nr Suez; NEDLLOYD DEJIMA 29 vn Kobe nr Nagoya; NEDLLOYD MANILA 28 vn San Antonio nr Arica; NEDLLOYD NEERLANDIA 28 vn Bridgetown nr Puerto Cabello; NEDLLOYD ROSARIO 28 280 o Cooktown nr Auckland: NEDL LOYD SAN JUAN 28 185 wnw Aca- pulco nr Puerto Quetzal; NEDL LOYD ZEELANDIA 28 15 nw Texel nr Antwerpen; POLARBORG 29 15 zo Oland nr Hamina; PRINS FRE- DERIK WILLEM 29 te Freeport; PRINS JOHAN WILLEM FRISO 28 15 w Oostende nr Fawley; PRINS PHILIPS WILLEM 28 ta Wight; PRINS WILLEM VAN ORANJE 28 85 zzo Kingston nr Belize; SERICA- TA 4/7 verw te Dampier; SPRING BEAR 28 100 n Maagden Eil nr Savo- na; TINEKE 28 250 no Cartagena nr Mom; UMAQ CAYENNE 28 250 nw Finisterre nr St Malo; ZAFRA 17/7 verw te Chiba. KLEINE VAART ACHTERGRACHT 28 425 nno Bar bados nr Barranquilla; ANJELIERS GRACHT 28 45 w Nornholm nr Bang kok; ANKERGRACHT 28 10 w Tai wan nr Kwangyang, APODY 28 100 n Athene nr Tripoli; ARCA 27 100 n Da kar nr Guinee Bissau; ARCHAN- GELGRACHT 28 pass Landsend nr Rauma; ATLANTIC ICE 28 390 zo Bermuda nr Gloucester; ATLANTI- C A 28 35 n Tripoli nr Marina di Carra ra; BAKENGRACHT 29 150 no Cris tobal nr Sousse; BALTIC SUN 2/7 verw te Baltimore; BASTIAAN BROERE 28 50 w Oporto nr Lissa bon; BATAAFGRACHT 28 300 O St Johns nr Newport. BERING SEA 1/7 verw te Le Treport; BLOEM GRACHT 29 25 zzo Messina nr Ale xandrie; BONTEGRACHT 28 te Sa vannah; BROUWERSGRACHT 27 45 w Noordkaap nr Archangelsk; CONSTANCE 2815 nw Arkona nr Ri ga; CRESTAR 29 vn Rotterdam nr Brunsbuttel; DUTCH GLORY 28 vn Rotterdam nr Bilbao; DUTCH MA RINER 27 vn Rotterdam nr Imming- ham; DUTCH MATE 27 rede Tees; DUTCH NAVIGATOR 28 pass Hull nr Sal tend; EENDRACHT 28 te Delf zijl; ENGELINA BROERE 28 35 no Cromer nr Dordrecht; FAIRMAST 28 180 ono Faial nr Vigo; HEEMS KERKGRACHT 28 6 n Schevenin- gen nr Baltic; HEERENGRACHT 28 pass Wight nr Casablanca; ICE CRYSTAL 1/7 verw te Vallvik. INA- RA 28 ta Santander; INDEPEN DENT ACCORD 28 640 o New York nr Chester; INDEPENDENT SPI RIT 29 103 zw Bishop Rock nr Ches ter; JACQUELINE BROERE 28 vn Rotterdam nr Tees; JUPITER 28 te Rotterdam; KOGGEGRACHT 29 210 zo Monrovia nr Las Palmas; KO NINGSGRACHT 29 50 nw Nouadhi- bou nr Port Gentil; LAURIER GRACHT 28 40 zw Cartagena nr Ceu- ta; LEE FRANCES 28 400 nno Para maribo nr Rotterdam; LEMMER GRACHT 28 50 n Algiers nr Gandia; MAGIC 28 40 z Flores nr Puerto Moin; MANGEN 3/7 verw te Rostock; MARE ALTUM 28 8 w Boulogne nr Tees; MARE IRATUM 28 thv Land- send nr Swansea; MARE NOVUM 29 25 no Belfast nr Grangemouth; MYS TIC 28 240 w Landsend nr Newport; NAUTIC 28 180 nw Brest nr Barry; NAYADIC 28 800 no St Vincent nr Kingstown; NEDFREEZER 27 120 no Kaap Villano nr Tunis; NORDIC 28 30 no Mar del Plata nr Port Ma- dryn; NOREN 2/7 verw te Rochester; NORTHERN EXPLORER 28 95 zw Abidjan nr Marseille, NYANTIC 28 500 nno Barbados nr Barry; PARK- GRACHT 27 vn Moss nr Abidjan; SCHELDEBORG 29 20 no Kiel nr Delfzijl; SHELLTRANS 30 verw te Shellhaven; SKAGENBANK 29 50 o Stockholm nr Boulogne; SNOEK- GRACHT 29 25 mv Cabo Finisterre nr Ravenna; STADIONGRACHT 28 380 zo Halifax nr Liverpool; STELLA LYRA 28 rede Le Havre; STELLA PROCYON 27 25 zo Dundee nr Bel fast; SUN ISABEL 28 650 no Barba dos nr Manta; TARAS 27 40 n Sche- veningen nr St Petersburg; THEO DORA 29 10 n Cherbourg nr Leixoes; TINA-H 28 10 nw Trondheim nr Ar changelsk; TINGANES 28 pass Li breville nr Lome, UNDEN 1/7 verw te Kongsdal; WILMA 27 40 zw Ouessant nr Venetie; YOLANDA 28 te Rotter dam; ZEUS 29 75 zw Stavanger nr Drogheda; ZWARTEMEER 28 te Rotterdam. van onze verslaggever BURGH-HAAMSTEDE - De paden op, de duinen in, is een van de motto's van de dertiende jaarlijkse avondvierdaagse in Burgh-Haamstede. De organisator, de plaatselijke sportvereni ging DFS, heeft bij het uitzetten van de routes ernaar gestreefd, zoveel mogelijk van de natuur in de westhoek te laten zien. Aan de start, maandagavond, verschenen 291 wandelaars. Tot de bijzondere plekken die worden bezocht, behoren ook de normaal niet toegankelijke Zeepeduinen. Er zijn routes uitgezet van acht en vijftien kilometer. De laatste avond, donderdag, ver zamelen de deelnemers zich bij het verzorgingstehuis Duinoord, waar zij worden opgewacht door de muzikanten van de Witte van Haemstede. Deze begeleiden de stoet vanaf 20.15 uur op weg naar de finish bij het sportveld van DFS in Burgh. Vier technische dametjes tonen het eindprodukt van de cursus Houtbewerking gegeven door Technika 10. foto Willem M ieras van onze verslaggeefster GOES - „D'r kan meer dan zeventig kilo op staan." Beate (11 jaar) demonstreert vol zelfvertrouwen haar zelfgemaakte kruk je. „Vroeger moest ik 'n halfuur zagen voor één stukje hout." Nu draait ze haar hand niet meer voor om voor blokjes vijlen, spij kers slaan of bouwtekeningen lezen: ,,'t Is harstikke geinig om te doen." Beate en elf andere meiden uit de wijk Goese Polder namen in de afgelopen twee maanden deel aan een cursus houtbewerking van Technika 10; een technische club voor 'dametjes' van tien tot dertien jaar. Moeders en vaders kwamen maandagavond de eindprodukten van hun kroost bekijken in gebouw Onder de To ren te Goes. Alle Technika 10-ers kregen na afloop een certificaat mee naar huis. De Goese Technika 10 groep is opgezet - 'ik heb er drie jaar voor moeten lobbyen' - door Thea Landman van de Stichting Cultu reel Werk Goes. „We hebben de eerste club doelbewust in de Goe se Polder gepland, in het kader van de sociale vernieuwing. In die wijk was wel iets voor jongeren, maar heel weinig voor meiden. We hopen dat andere wijkcomité's in Goes ook warm draaien voor ons initiatief. Dan kunnen we in de toekomst meer clubs oprichten." Technika 10 kent een netwerk van vestigingen door heel Neder land die een verscheidenheid aan activiteiten bieden. Deelneem sters kunnen bijvoorbeeld kennis maken met fotografie, schei kunde, metaalbewerking en fietsreparatie. Het doel is overal het zelfde: meisjes laten zien dat techniek niet vies, vervelend of moeilijk is, maar gewoon heel leuk. „Vrouwen denken vaak dat ze niet technisch of handig zijn. Dat wordt ze vaak door de omgeving ingeprent. De leeftijdsgroep 10 tot 13 jaar heeft gelukkig nog niet zoveel last van vooroordelen. Zij staan nog open voor een heleboel nieuwe dingen." Thea Land man hoopt dat uiteindelijk meer meisjes technische beroepen kiezen. Ze ziet Technika 10 als middel om vrouwelijke duizend poten een duwtje in de goede richting te geven. Zeeland heeft tien verschillende Technica 10-clubs in zeven ker nen. Deelneemsters uit de hele provincie komen zaterdag 4 juli bijeen in Nieuwvliet. Daar wacht de handige meiden ondermeer een spoedcursus vlieger maken. Echte sportievelingen mogen een stukje deltavliegen. De wandelaars begonnen maandag opgewekt aan de 13de avondvierdaagse in Burgh-Haamstede. foto Willem Mieras van onze verslaggever WISSENKERKE De gemeen teraad van Wissenkerke stemt in met de vorming van één ge meente Noord-Beveland. Een ruime raadsmeerderheid gal het college van burgemeester en wethouders maandagavond tijdens de raadvergadering het groene licht om met buurge meente Kortgene te gaan praten over verdere uitwerking van de samenwerkingsplannen. Het voorstel van het college, dat tot stand kwam na uitvoerig overleg met b en w van Kortge ne, stuitte op opvallend weinig verzet uit de raad. De CDA-frac- tie, die in eerdere vergaderingen had laten weten niet veel te voe len voor de samenvoeging, schaarde zich vrijwel geheel ach ter het voorstel. De christen-de mocraten wilden van het college wel de toezegging, dat het pro ces door deskundigen wordt be geleid en dat de raadsleden voortdurend op de hoogte wor den gehouden van de stand van zaken. Burgemeester P. Wisse verklaarde, dat deze wens geen probleem hoefde te zijn. Ook de fracties van WD en PvdA en het onafhankelijke raadslid A. G. Oudshoorn stem den in met het principe-besluit naar één gemeente toe te werken. PvdA-fractievoorzitter P. A. Hamelink wilde toch al een klein voorschot nemen op de ko mende uitwerking van de plan nen, door aandacht te vragen voor het behoud van de identi teit van de afzonderlijke kernen. „Misschien is het mogelijk de verschillende kernen toch enige mate van vrijheid te laten hou den door ze een beperkt eigen budget te geven", opperde Ha melink. De lijst Vrije Gemeente Belan gen (VGB) en de SGP stemden tegen het voorstel. Volgens VGB heeft Wissenkerke 'voldoende kwaliteit en vindingrijkheid in huis' om zelfstandig te blijven Geslaagd ROSMALEN - Aan de Ensaid modevakschool te Rosmalen zijn voor het vakdiploma modi- nette geslaagd: C. J. van der Lin- de-Zoutewelle, J. C. Zoutewel- le-Engels en G. Hoeks tra-Wier$- ma. Mevrouw A. L. J. de Winter- Hamelink behaalde het vakdi ploma costumière. functioneren. Burgemeester Wisse kon niet anders dan dit beamen. „Maar", zo stelde Wis se, „of je het nu leuk vindt of niet, die herindeling zit eraan te ko men. Daar ontkomen we echt niet aan. En we kunnen dan nu daaraan beter zelf invulling ge ven, voordat de provincie dat voor ons bepaalt." Poëzie, oude ansichten en Volkscultuur in Brouws museum BROUAVERSHAVEN - In mu seum De vergulde garnaal in Brouwershaven is deze zomer een aantal tentoonstellingen te zien. Brouwershaven berijmd biedt een overzicht van het ver leden van het Grevelingenstad- je aan de hand van gedichten en rijmen die zijn gevonden bij in woners en in archieven. Tot en met 25 september worden eveneens prentbriefkaarten van Zeeuwse klederdrachten ten toongesteld, alsmede oude kle dingstukken en foto's. Voorts liggen in een vitrine dertig voor werpen die gevonden zijn in de Brouwse bodem. Tussen 13 juli en 8 augustus wordt Brouwers haven berijmd vervangen door vijftien panelen met afbeeldin gen van de Nederlandse volks cultuur. Ook zijn foto's van ty pisch Schouwse gebruiken te zien. De vergulde garnaal is dagelijks behalve zondag geopend tussen 9.00 en 12.00 ur en 13.15 en 16.15 uur. Diefstal 300 kilo slijpsel van roestvrij staal VLISSINGEN - Van het opslag terrein van een ijzerhandel aan de eerste binnenhaven in Vlis singen is het afgelopen weekend driehonderd kilo roestvrij staal- slijpsel gestolen. De politie ver moedt dat de daders het roest vrij staal in een bootje aan de ka de hebben geladen. De handels waarde van het spiraalvormige slijpsel schat de politie op onge veer een tientje per kilo. van een medewerker SEROOSKERKE (W) - Tijdens de Zeeuwse Dag van het Paard, afgelopen zaterdag in Seroos- kerke, zijn diverse keuringen gehouden. Daarbij werden de volgende kampioenstitels ver deeld: Koninklijke Vereniging Het Neder- landsche Trekpaard, dagkampioen: Magda van Katalijne, eigenaar M. J. Mol. Waarde; reservekampioen: Na- tasja, eigenaar Z. A. de Buck. Oost- kapelle; erekampioen Norma van de Linge, eigenaar A. Paauwe, Gapinge; kampioen hengstveulens: Jerom van Sluishoek, eigenaar C Maurice, Nis- se; kampioen merrieveulens: Isabel van Driewegen, eigenaar J. de Visser, Vlissingen; kampioen jaarlingen: El vira van Noordduin, eigenaar W. Mal- jaars, Domburg. Koninklijke Vereniging Het Neder- landsche Trekpaard, afdeling Haflin- gers, kampioen veulens: Fabienne van Brunswijk, eigenaar H. A. Ver donk, Nieuwdorp; dagkampioen Monika, eigenaar P. A Karelse, Heinkenszand; reservekampioen: Ramona, eigenaar P. A Karelse; ere kampioen Isaura, eigenaar P. A. Ka relse. Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek, Friesche Paar- denkringZeeland, dagkampioen: Sa ra van het Vogelfort, eigenaar E. E. L. Wesemael, Nieuw Namen; reserve kampioen: Katrientje, eigenaar M. A. C. van de Eden, Wouw. Het Nederlandse Welsh Pony Stam boek, jeugdkampioen sectie A: Bol ster Siri, eigenaar D. Daelemans, Puurs (B); kampioen sectie A: Hei- ma, eigenaar P. A. M. Raymakers, Oostrum; reservekampioen sectie A: Sunwillow Walensee, eigenaar D. Daelemans; jeugdkampioen sectie B: N. N.. eigenaar J van Belzen. Rit- them; kampioen sectie B: Carman a's Lady Springtime, eigenaar M. Hoe- ke. Dussen; reservekampioen sectie B: Rietheim's Rian, eigenaar J. van Belzen; jeugdkampioen sectie D: Emmickhoven's Hannah, eigenaar A. de Later, Nieuwendijk; kampioen sectie D: Emmickhoven's Daisy, ei genaar familie van de Heuvel-de La ter, Hank; jeugdkampioen sectie K: Bossetoon's Fleur, eigenaar M. San- ti, Wouwse Plantage, kampioen sec tie K: Speyksbosch Noblesse, eige naar J. van Belzen, Ritthem. Halfbloed Welsh Register, beste half bloed Welsh: Ultimate, eigenaar M. Santi, Wouwse Plantage, dagkam pioen: Carmana's Lady Springtime, eigenaar M. Hoeke, Dussen. Het Nederlands Shetland Pony Vereniging New Forest Pony Stam boek, jeugdkampioen: Watershof Desiree, eigenaar A. C. H. Zuiderwijk, Numansdorp; beste 4-jarige en oude ren niet-zogende merrie: Hilly's Lau ra, eigenaar mevrouw L. R. de Gruy- ter. Maassluis; beste ruin: Jade's Quicksilver, eigenaar A. C. H. Zuider wijk, Numansdorp. Stamboek, jeugdkampioen: Frieda van de Houtmolen, eigenaar Oele- van de Vrie, Kloetinge; reservekam pioen: Eslie van Rietgoor, eigenaar J. B. Groen, Oud-Vossemeer; kam pioen 3-jarige en oudere merries: Barbara van Biesterveld, eigenaar Staatsbosbeheer, Middelburg; reser ve kampioen 3-jarige en oudere mer ries: Tonia van 't Lotteven, eigenaar Oele-van de Vrie, Kloetinge; erekam pioen: Frieda van de Houtmolen. Vereniging Het Fjordenpaarden Stamboek, veulenkampioen: Mar- cia, eigenaar J. H. Schroevers, Veert jeugdkampioen: Lilian, eigenaar E van Sparrentak, Koudekerke; kan- pioen 3 jaar en ouder zonder pred kaat: Fimke, eigenaar gebr. Marten; 's-Heerenhoek; kampioen 3 jaar e ouder met predikaat/merries: ÏÏve eigenaar F. J. Zevenbergen-Herwei; er, Strijen; reservekampioen: Flory eigenaar F. A. Wiemans, Oost-Sou burg; dagkampioen Ilva, eigenaar J Zevenbergen, Strijen; reservedag kampioen: Julio, eigenaar Bhavn d'Huij, Middelburg. Nederlandse Rijpaarden en Pon; Stamboek, veulenkampioen: Luck, Lady. B A. J. Verbiest, Nieuw-Vosst meer; kampioen 1-jarige merries: Ky ra van Lusthof, eigenaar M. Mum Axel; kampioen 4-jarige en ouder merries: Antoinette, eigenaar E Smits, Zevenbergen. DRIEWEGEN Open dag" De stichting Paardenzorg HARAM-BEE houdt zaterdag 4 juli van 10.0C tot 16.00 uur een open dag in er rond haar stallen. Tevens wordl een nieuwe stal geopend. 'S-GRAVENPOLDER Viswedstrijd - De hengel- sportvereniging Het Lege Net in 's-Gravenpolder hield zaterdag aan de Westerscheldedijk bij Sehore I de vijfde wedstrijd voor de clubcompetitie 1992. De vangst was slecht. Slechts zeven van de zeventien deelnemers wisten één of meerdere vissen boven water te halen. Uitslag: 1 J. van Westen, 137 cm, 2 L. van Westen, 65 cm, 3 P. Visser, 44 cm, 4 M. Verdonk, 42 cm, 5 T. de Plee, 30 cm, 6 J. Remeijnse, '24 cm, 7 G. Lucas, 21 cm. De volgende wedstrijd staat voor za terdag 11 juli op het programma. Dan wordt er van 12.00 tot 15.00 uur gevist bij Schore I. GOES Beiaardconcert - Auke de Boer uit Kollumerzwaag speelt donderdag 2 juli op de beiaard van de Grote Kerk te Goes. Op het programma staan onder meer werken van Pieter Hellen- daal, Leen 't Hart, David Gates en Burt Bacharach. Het concert begint om 19.30 uur. Luisteraars kunnen programmaboekjes ko pen in de Manhuistuin en de Mu- seumtuin. De Boer is muziekdocent, koor dirigent en organist. Daarnaast studeert hij aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Bernard Winsemius. Auke de Boer vertrekt binnenkort voor een maand naar Japan om daar op de beiaard van de Holland Village bij Nagasaki te spelen. Kerkdienst - Ds K. Jonk man leidt zondag 5 juli een kerk dienst met verstandelijk gehan dicapten in de Christelijk Gere formeerde kerk aan de Bergweg te Goes. Het thema is: 'Als je ziek bent, roep dan de dokter'. De dienst begint om 10.00 uur. van onze verslaggeefster HEINKENSZAND - Een defini tief besluit over de Structuurvi sie Heinkenszand wordt moge lijk uitgesteld. Aanvankelijk zou de structuurvisie, waarin in grove lijnen de toekomstige ontwikkeling van Heinkens zand staat beschreven, dinsdag 14 juli door de gemeenteraad behandeld worden. De Initia tiefgroep Bewonersbelang Heinkenszand vond de in spraakprocedure te mager en het plan onvoldoende onder bouwd met cijfers. J. de Winter van de IGBH ver zocht daarom maandag tijdens de commissie ruimtelijke orde ning om opschorting van een be sluit. De Winter werd daarin ge steund door het CDA-raadslid M. M. D. Vermue-Vermue en D66-fractievoorzitter L. C. A. Schoor. Zij hadden beiden de stukken voor de commissiever gadering te laat binnengekregen en vroegen meer bedenktijd. „Er heeft geen daadwerkelijk overleg plaats gevonden tussen de IGBH en het college. U heeft naar onze ideeën geluisterd, ver der niet." De Winter haalde scherp uit naar wethouder drs P. J. Vol- laard van ruimtelijke ordening. „We hebben wijzigingsplannen ingediend die nauwelijks serieus zijn behandeld. Op z'n minst hadden we daarover kunnen on derhandelen." Geen uitstel Vollaard vond de verwijten onte recht. „De overheid moet de be slissingen nemen. We kunnen die verantwoordelijkheid niet afschuiven. In belangrijke mate zijn we tegemoet gekomen aan uw bezwaren tegen de structuur visie, meer kunt u van ons niet verlangen." De wethouder voelde zelf niet veel voor uitstel van een besluit over de Structuurvisie Hein kenszand. „Over bepaalde za ken moet nu een besluit worden genomen. Ik denk daarbij met name aan de ligging van het be drijfsterrein. De bedrijvigheid in Heinkenszand stopt niet. Het huidige terrein aan de Noord- landseweg is vol. Na de zomer vakantie moeten we gewoon aan de gang op een nieuwe locatie." Het dagelijks bestuur ziet het toekomstige bedrijventerrein het liefst in de Noordzakpolder. D66-fractievoorzitter Schoor brak als enige nog een lans voor ontwikkeling van de Noordland- polder. Hij schaarde zich daar mee achter het standpunt van de IGBH. B en w wijzen de locatie af omdat zij met name de bewoners van Clara's Pad niet willen opzade len met extra vrachtverkeer. van onze verslaggeefster ARNEMLJIDEN - „Grote schrik en ergernis" voelden zowel col legeleden als raadsleden van Arnemuiden als reactie op het bericht dat de bouw van bunga lowpark Oranjeplaat verbon den kan zijn met de bereidheid van de betrokken ondernemers om de VCV Zeeland financieel van de grond te helpen. „Als ik een statenlid was, zou ik me ge chanteerd voelen," stelde PvdA-fractievoorzitter B. de Reu. De Reu stelde het college voor om in een gesprek met de stich ting Vliegveld Midden-Zeeland en een gesprek met de onderne mers van Oranjeplaat bv na drukkelijk afstand te nemen van een dergelijke verstrengeling van belangen. De andere raads fracties toonden eveneens hun bezorgdheid. Wethouder W. Be- zemer (recreatie) vertelde de raad dat hij om opheldering heeft gevraagd bij de directeur van Oranjeplaat bv, J. J. Fraan- je van bouwbedrijf Fraanje bv uit Ridderkerk. Volgens Bezemer reageerde Fraanje stomverbaasd en ont kende de bouwer bezocht te zijn door mensen van de voetbalclub met een sponsoringsverzoek. Per fax deelde het bedrijf mede 'dat Bouwbedrijf Fraanje bv uit Ridderkerk niets te maken heeft met de sponsoring van VCV Zee land. Wij betreuren de gang van zaken ten zeerste en spreken de wens uit dat met dit schrijven de verhalen de wereld uit zijn', schrijft Fraanje. NV DELTA NUTSBEDRIJVEN Poelendaelesmgel 10 4335 JA Middelburg AAN ALLE BEWONERS VAN YERSEKE E.O. Schoonmaken leidingnet in de periode van 17 juni t/m 31 juli 1992 De N.V. Delta Nutsbedrijven gaat beginnen met het schoonmaken van het waterleidingnet in boven omschreven gebied. In principe zal het werk plaatsvinden de hele week van maandag tot en met vrijdag en zo nodig een enkele maal 's nachts. De bewoners van de straten in genoemd gebied waar op een bepaalde dag de leidingen worden schoongemaakt zullen hiervan door middel van een huis-aan-huis bezorgde brief persoonlijk op de hoogte worden gebracht. Gebleken is dat bij een dergelijke schoonmaak van het leidingnet ook omliggende straten last van bruin water kunnen krijgen en dat plaatselijk de druk lager kan worden. De bewoners van het genoemde gebied wordt der halve aangeraden voor alle zekerheid een kleine voorraad schoon water bij de hand te houden tij dens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden, en enige dagen daar na is de kans aanwezig dat bruin water uit de kranen komt dat vlekken op het wasgoed kan achterlaten. Wij adviseren daarom in die periode voorichtig te zijn met het wassen van wasgoed en in geval van bruin water het water te laten doorstromen tot het weer helder is. Voor informatie kunt u terecht op het districtskan toor van de N.V. Delta Nutsbedrijven te Goes, tel. 01100-32333. N.V. Delta Nutsbedrijven doet al het mogelijke om de bewoners geen last te bezorgen, maar kan inci denteel bruin water niet voorkomen zo lang de werken duren. Hiervoor onze oprechte veront schuldigingen. N.V. Delta Nutsbedrijven heeft getracht bedrijven en instellingep ook individueel te waarschuwen. N.V. Delta Nutsbedrijven aanvaardt geen enke le vorm van aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het feit dat bedrij ven, instellingen of personen niet vooraf indivi dueel zijn gewaarschuwd. N.V. Delta Nutsbedrijven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 18