voor kleine, middelgrote en grote bedrijven bij PTT Telecom G 37, GIMBRERE BEKIJKEN OF BESTELLEN? BEL 06 - 0< ptt telecom OPHEFFINGS UITVERKOOP 50% KORTING 30% KORTING 10 TOT 50% „GDlö lEnglanö" HANS ANDERS KORTINGEN TOT J vragen? verftechnisch advies DINGEMANSE v.d. PLOEG b.v. havenschap terneuzen Goedemorgen 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 30 JUNI 19S Dus gauw naar PTT Telecom. Directie Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Welzijn Provincie Zeeland Bekendmaking Landinrichtingswet Ruilverkaveling Axelse Sassing Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend, dat met in gang van 1 juli 1992 ter uitvoering van het bepaalde in arti kel 83, derde lid, van de Landinrichtingswet, gedurende een maand voor een ieder bij de directie Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Welzijn van de provincie Zeeland (Groenmarkt 13 te Middelburg) ter secretarie van de ge meenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen en ter griffie van het waterschap De Drie Ambachten, ter kosteloze inzage worden gelegd het landinrichtingsplan voor de ruilverkaveling Axelse Sassing alsmede hun besluit van 16 juni 1992, nr. 924531/57, afd. RO, tot vaststelling van dat plan. Vox Benjamin De nieuwe Vox Benjamin is een telefoon centrale en een compleet tweelijns-toestel in één. En dat voor slechts f 440,- (de benodigde neüijn-unit a f 30,- is niet inbegrepen). Een losse centralekast is met dit toestel overbodig. Kortom: een perfecte èn voordelige communicatie-oplossing. Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW. Leasetarieven op aanvraag. Vox Progress De Vox Progress groeit probleemloos uit tot een centrale voor zes netlijnen en zes tien toestellen. Standaard is hij al geschikt voor twee buitenlijnen en acht toestellen. Z'n prijs blijft daarbij aan de bescheiden kant. Nu alléén in juni een Vox Progress, geschikt voor 4 nedijnen, 11 toestellen en 1 buitendeurtoestel van f3.295,- voor f 2.795,-. Vox Supreme Ook de Vox Supreme groeit probleem loos met uw bedrijf mee. Van zo'n vier buitenlijnen en een stuk of den toestellen naar een twintigtal buitenlijnen en meer dan honderd toestellen. Deze centrale neemt iedereen werk uit handen. Zelfs uw telefoniste/receptioniste! Prijsvoorbeeld basisconfiguratie f3.910,-. Vox 2300 Tot 1 juli 1992 kunt u honderden guldens besparen op de aanschaf van deze veel zijdige twee- tot zeslijns-telefooncentrale Vox 2300. De centralekast kost nu slechts f 1.395,- in plaats van f 1.995,-. Maar liefst zeshonderd gulden voordeel! Maar wacht u niet te lang, want dit aan bod geldt zolang de voorraad strekt... Voor een perfect passende tele fooncentrale kunt u maar beter meteen naar PTT Telecom gaan. Dan weet u zeker dat u de juiste techniek en de juiste groeicapaciteit in huis haalt. Vertelt u ons maar welke wensen of problemen er zijn. Dan vertellen wij u alles over de meest geschikte oplossing. En daarbij bekijken we niet alleen de telefooncentrale zélf, maar óók de mogelijkheden op het gebied van installatie, uitbreiding, service en financiering. Door even het gratis telefoonnum mer 06-0403 te bellen, komt u daarover méér aan de weet. Men geeft u graag het dichtst bijzijnde verkoopadres. En natuur lijk kunt u er ook metéén bestellen. 06-0403 Uw schilder verwerkt onze produkten Wij adviseren bedoven, instellingen en overheden Verftechniek in de praktijk en een passend advies wat uw vraag ook mag zijn De verfiechmsche specialisten van Dmgemanse v.d. Ploeg maken geheel vrijblijvend verfiechmsche adviezen Wij vertegenwoordigen ruim 70 fabrikanten Voor alle te beschermen en te verfraaien objecten hebben wij de juiste verfproducten, o a. voor het schilderen van golfplaten, etermet. asbest trespa mastiek, dakpannen damwandprofielplaten (ook plastisol). staalconstructies, containers, silo's, kranen, machines, lichtmasten, bruggen, lantaarnpalen, vissers-schepen, binnenvaartschepen balkonvloeren, betonvloeren, parketvloeren, tennisbanen, zwembaden, sporthal- en keldervloeren groothandel in verf. wandbekledmg en aanverwante artikelen Verrijn Stuartweg 45. 4462 GE Goes, tel. 01100-23730, tax 01100-13575 hout, steen, kunststof, aluminium, polyester, zink, glas muren en plafonds in vochtige ruimtes, zuivel industrie. conservenlabrieken, koelcellen, garages roetschade, schimmel, nicotine, vochtplekken. vochtdoorlatende muren Dmgemanse S v d Ploeg legt sterke nadruk op de toepassing van de nieuwste reuk-arme en minder milieu-belastende producten Gemeenschappelijk Administratiekantoor GAK GAK-mededeling telefonische bereikbaarheid Op 2 en 3 juli 1992 zal de afdeling Medische Zaken wegens een technische reorganisatie uw vragen niet in alle gevallen kunnen beantwoorden. Wij vragen hiervoor uw begrip. V.a. maandag 6 juli 1992 kunnen wij u weer volledig van dienst zijn. BEKENDMAKING De directeur wnd. van het Havenschap Terneu zen maakt bekend, dat in verband met hijswerk zaamheden de St. Albertdijk en de Valckeweg, ge legen tussen de rijksweg Terneuzen-Sas van Gent en de Tweekwartweg in de gemeente Sas van Gent, op 30 juni 1992 tussen 08.00 en 15.00 uur, of zoveel langer als nodig of korter als mogelijk, ge stremd zal zijn voor alle doorgaande verkeer. Terneuzen, 30 juni 1992. De directeur wnd. voornoemd, K. A. van den Hoven DEZE 'MEESTER' Deze Neijs is al 30 jaar niet goed wijs. De 3 werkvijfghjes E.S.S. TINUS Na 33 jaar plicht, komt nu de VUT in zicht. Hopelijk krijg je geen spijt, Sas Glas wordt nu verleden tijd. Het is niet te geloven, maar 't is waar. Vandaag wordt die OUWE FEU 68 jaar. 1-2-3 je raadt maar van wie Rubriek voor gelukwens ter gelegenheid van geboorte, verloving, huwelijk, jubileum, examen, enz. Ook voor mededelingen over huisdieren. Alleen voor particulieren. De teksten dienen 1 dag voor plaatsing, uiterlijk 09.00 uur, voor de krant van maandag vrijdag vóór 12.00 uur, in het bezit te zijn van advertentie-afdeling Vlissingen. Tarieven: prijs per regels 2,25 over 1 kolom. Eén regel met grote letter verplicht 4,40. Toeslag voor foto of tekening, maximaal 40 mm hoog, over 1 kolom 23,75, over 2 kolom 34,00. JACK EN TONNIE zijn het zilveren paar en hebben 25 jaar over soms woelige baren, hun hu welijksbootje gevaren. Nu met de caravan zijn ze Bassie en Adriaan. De familie 4^ RIET en JAN 25 jaar getrouwd. Var harte gefeliciteerd. Albert, Mattie, Sandra, Karin en Jack Kom gerust langs, want Leen en Leni zijn vandaag 25 JAAR getrouwd. Van harte ge feliciteerd. E. en O. wordt 50 dit jaar. Abraham komt nu aan, maar hij kan er nog jaren tegenaan. Hartelijk gefeli citeerd. De kinders HOERA Je zal het niet geloven, maar het is toch waar. De ze Chippendale wordt vandaag 40 jaar. JAAP DE WITTE Wij hopen dat jullie er al lemaal zijn, bij dit grote en gezellige festijn. Felicita ties op het bekende adres of telefoonnummer. Annie, de kinderen en kleinkinderen Uit een exploot van de mij toegevoegd-kandidaat- deurwaarder J. L. van Doom, uitgebracht 25 juni 1992, blijkt dat t.v.v. FRE- DERIK HUISJES, wonen de te Scherpenisse, ge meente Tholen, is gedag vaard P. L. L. VAN BEVE- REN, zonder bekende woon- of verblijfplaats, ter terechtzitting van de Kan tonrechter te Tholen, wel ke zitting aldaar wordt ge houden op 18-9-1992 te 10.30 uur in het Kantonge rechtsgebouw, Hoogstraat 12. Bij dit exploot wordt ondermeer geëist veroor deling tot betaling van een som geld. Genoemde P. L. L. van Beveren kan een af schrift van bedoeld ex ploot verkrijgen op onder staand adres. R. Duym, gerechtsdeurwaarder, Noordbolwerk 21, Middelburg Zet zelf'n kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. van onze damesafdeling op de zomerkollektie op de winterkollektie (uitgezonderd Burberrys: 10%) Ook starten wij met de seizoenopruiming van onze herenafdeling kortingen van: DAMES- EN HERENMODE Nieuwe Burg 25 Middelburg, tel. 01180-13325 9epasseerd? Da„ kos( nieU™ m°ntuur zomer bij Hans A"d*,s -aar 37,50. P'aats „a„ de gebruikelijke 75 9Ul"en- Bovcnd'en krijgt m6, Hans Anders klantenpas "W Ör""«P' korting op "W 9,°Ien G*«" recept, Dan eerricht o„« gedip,„„eerde apticien gra„s ee„ »akku„dige oogmeting. Jfl GRATIS 0i- 02247/6 Deze aanbieding is geldig t/m 31 augustus 1992 en niet in combinatie met andere aanbiedingen. MET MEER DAN 100 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD ÉÉN BIJ U IN DE BUURT BERGEN OP ZOOM, W0UWSESTRAAT 17. 01640-57771 BREDA. GINNEKENSTRAAT 137, 076-145406 GOES, GANZEPOORTSTRAAT 1! 01100-32143 MIDDELBURG, LANGEVIELE 59, 01180-38866 OOSTERHOUT, ARENDSHOF 45. 01620-36056 ROOSENDAAL, NIEUWE MARKT 98, 01650-56958 TERNEUZEN, HAVENSTRAAT 4, 01150-14759 PARAPLU'S EN ACCESSOIRES, AÏmkiflèim MIDDELBURG, LANGE DELFT 16 VTIIIIUieit; VOORHEEN WAALS MODE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 16