Ruzie in college van Aardenburg Fruit blijft nog duur Legende uit 1953 op expo Wethouder wil grond te goedkoop van de hand doen Instellingen jeugdhulp willen samenwerken Salaris Servicekantoor AEGON in Middelburg gaat dicht V erkeersonveiligheid wordt in 1993 nog steviger aangepakt /an onze verslaggever Vlarcel Modde 4ARDENBURG - De verhou- y 3ing tussen burgemeester mr i E. F. Jongmans van Aarden- ourg en zijn beide wethouders is. aldus wethouder W. F. van Hielden, ernstig verstoord. De Jrie collegeleden zijn verwik- r <eld in een diepgaand menings- - rerschil over de verkoop van - ;en 4,5 hectare groot terrein aan r Je Heerendreef. Van Helden Gemeentebelangen) verwacht i jat er een 'pittig gesprek' nodig tal zijn om de gezamenlijke lijn weer te kunnen hervinden. i Wethouder R. A. J. van de - Vijnckel (CDA. ruimtelijke or- - lening) wil de grond verkopen lan projectontwikkelaar Pro- 1 ectbouw Zeeland BV. om zo- loende de bouw van dertig duurdere woningen' in de vrije jector mogelijk te maken. De ge- neente kocht de bewuste land- - jouwgrond in 1988 met de be- 1 loeling er een recreatieoord (Ro- ianna) voor ouderen te realise- J -en. Deze plannen bleken echter inancieel onhaalbaar en werden /orig jaar definitief afgeblazen. /an de Wijnckel stelde de ge- neenteraad deze maand daar- >m tijdens een besloten bijeen- tomst voor het terrein voor 500.000 gulden van de hand te - loen aan de geïnteresseerde jntwikkelaar. Na protest van de - D66. PvdA en burgemeester Jongmans werd de onderhande lingswaarde van het gebied meer dan verdubbeld. D66-frac- tievoorzitter W. F. Westphaal: „Als Van de Wijnckel z'n zin krijgt, zou uiterst waardevolle grond worden verkocht tegen dumpprijzen. Ook het feit dat de wethouder het ene moment uit gaat van 200.000 gulden en ver volgens een bedrag voorstelt van vijf ton, getuigt van je rein ste koehandel." Jongmans is allerminst te spre ken over de handelwijze van de wethouder. „Er is inderdaad sprake van een scherpe tegen stelling", gaf de Aardenburgse burgemeester maandag toe. Vol gens hem loopt Van de Wijnckel te hard van stapel. Hij vreest dat de voorgestelde aanpak van de wethouder het algemeen belang van Aardenburg zal schaden. „Dit soort zaken vereist de nodi ge tijd voor een nauwkeurige voorbereiding. De gangbare pro cedure is dat eerst een bestem mingsplan wordt voorbereid en alle financiële voor- en nadelen van de gemeente duidelijk op een rijtje worden gezet. Als voor zitter van de raad dien ik te wa ken over het gemeentebelang", maakt Jongmans duidelijk dat hij de kwestie hoog opneemt. Draaikonterij De wethouders Van de Wijnckel en Van Helden zijn daarentegen van mening dat de burgemees- Het plan om samen cliëntge richt te gaan werken, past hele maal in het straatje van Dijkwel. Al bijna een jaar geleden hebben provinciale staten het Plan Jeugdhulpverlening goedge keurd. Daarin is het streven naar één loket nadrukkelijk op genomen. Op de weg naar samenwerking zitten voor de drie instellingen nog wel wat voetangels en klem men. AMW en Jeugd en Gezin worden voor hun werk betaald. Het JAC is met nadruk een vrij willigersorganisatie die niette min bij de jongeren nogal wat krediet heeft. Overeind blijft dat de drie instellingen de samen werking in oktober beslag willen geven. ran onze verslaggeefster MIDDELBURG - De drie instel ingen die in Zeeland de vrijwil- ige ambulante jeugdhulpverle- ling verzorgen, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), leugd en Gezin en het Jongeren Adviescentrum (JAC), hebben gedeputeerde A. Dijkwel maan- lagmiddag een intentieverkla- •ing overhandigd. Oaarin vatten de drie het plan ip om in de toekomst te gaan sa- nenwerken zodat voor de hele 'rijwillige ambulante jeugsd- ïulpverlening één loket ont- itaat. Nu weten jongeren vaak (elemaal niet waar ze met hun (roblemen terecht kunnen om- Jat de jeugdhulpverlening ver- jnipperd is. Ceiling holland zeeland restiging Barendrechi Cr. aardappelen 4000 kg: dore poter 18-23, kriel 75-100; andijvie 27.000 kg: h 9 115-124, A 12 79-141, A 15 79; au bergines 1.000 kg: 400/500 210,300/400 515-225, 225/300 205-230, 175/225 195; bleekselderij 7.500 st.: 800/1000 183, 550/800 136-225, 225/300 205-230, 175/ 525 1 95; bloemkool 41.000 st.: 4 st.p.bak 149, 6 st.p.bak 151-171, 8 It.p.bak 125-147, 10 st.p.bak 92-133, [2 st.p.bak 83-90, broccoli 9 000 kg: 14/18 90-120, 9/14 85-180; Chinese kool 000 kg: U/15 55, 8-12 89-120, 5/8,5 50-89; courgettes 10.000 st600/750 16-37, 500/650 34-35, 400/525 32-49, (25/425 29-35, 275/350 21-32; eike- bladsla 750 st.: 350/400 26-78; knol- renkel 1.750 kg 10/12 200-210, 8/10 {00-270, 6/8 110-120; komkommers 590.000 st.: 91/op 25. 76/91 25-29,61/76 12-40, 51/61 32-48, 41/51 34-44; kom- ter zich schuldig maakt aan on nodige draaikonterij. „Aarden burg heeft in het verleden veel tijd en energie verloren bij de ontwikkeling van het gebied. Dat moeten we niet nog een keer doen. Er is nu belangstelling van een projectontwikkelaar, dus moetje die kans benutten en het terrein aanbieden voor een goe de prijs. De methodiek van Jongmans hebben we al zo'n vier of vijf keer zonder succes bewan deld. Daar kies ik gewoon niet meer voor", zet de CDA-wethou- der de toon van de discussie. Van Helden sluit zich volledig aan bij de woorden van zijn col lega. „Het wordt tijd dat er ein delijk eens iets gebeurt." Gaan de plannen van Van de Wijnckel door. dan snijdt de ge meente Aardenburg zichzelf da nig in de vingers, zo waarschuwt de D66-fractie. De waarde van de omstreden bouwgrond wordt door externe deskundigen ge schat op minimaal 2,5 miljoen gulden, uitgaande van de gang bare grondprijs van 75 gulden per vierkante meter. Volgens de ze berekening zou de projectont wikkelaar maximaal één mil joen gulden kwijt zijn aan het bouwrijp maken van het gebied. Daar staat evenwel een onge veer even hoog bedrag tegen over aan winst voor de onderne mer. „Dit miljoen winst kan de ge meente zelf opstrijken als ze de exploitatie van het gebied in ei gen handen zou nemen. Deze ene ondernemer heeft kennelijk een bevoorrechte positie bij sommige collegeleden. Daar krijg ik een slechte smaak van in mijn mond", verwijst Westphaal naar de contacten van Van de Wijnckel als secretaris van het Nederlands Verbond van Onder nemers in de Bouwnijverheid. Loyaal Janny van der Lee Witte bonen met chorizo Was de Spaanse chorizo tot voor kort alleen maar ver- trijgbaar bij delicatessenwin- tels of heel ruim gesorteerde sla gers. tegenwoordig is chorizo )ok in de grote supermarktke- Kns verkrijgbaar. Koop voor dit fecept de droge met Spaanse pe- ber en knoflook op smaak ge wachte worst aan een stuk en (nijd dat in dikke stukken. (eetlepels olijfolie volle eetlepels zilveruitjes I grote teen knoflook (a. 350 chorizoworst grote blikken witte bonen in tomatensaus I theelepel Herbes de Provence gedroogd) l eetlepel fijngehakte peterselie l eetlepel mosterd I eetlepels paneermeel (eetlepels geraspte kaas (lontje boter ppoel de zilveruitjes in een zeef if en laat ze uitlekken. Pel de een knoflook en snijd de chorizo k grove stukken. Verhit de olijfolie in een grote pa/2 en fruit hierin eerst de zilve- \uitjes rondom aan, knijp ver bolgens de teen knoflook boven jie uitjes uit en voeg dan de stuk- :en Spaanse worst toe. Fruit dit ilies enkele minuten en voeg lan de blikken ivitte bonen in to- \atensaus toe, de kruiden en de iosterd. Laat alles door en door harm worden. Verwarm ondertussen de grill ban de oven even voor. Paal de witte bonen in eeii oven- Schaal glijden en bestrooi de behaal met de geraspte kaas en het paneermeel. Leg hier en door ^en flintertje boter en laat de Schotel zolang onder de grill Staan tot de bovenkant mooi goudbruin en krokant is. kommers krom 33.000 kg: 15-15; komk. stek 23.000 kg: grof 20-50, mid del 15-50, fijn 21; minikomkommers 9.000 St. 20/25 23-31,15/20 16-40,10/15 39-42; kroten A 46-55, B 7, modjo 34- 48; krulandijvie 7.000 st.: 400/500 5-31, 300/400 5-10; lollo rossa 2.500 st.: 350/ 400 72-92, 300/350 69-77; paksoi 6.000 kg: 550/800 10-38, 450/600 10, 325/500 10-20; paprika rood 14.000 kg: 95/op 365,85/95 380-395, 75/85 360-380, 65/75 330-355, 55/65 330-330; paprika groen 22.000 kg: 95/op 190-195, 85/95 165- 200, 75/85 165-190, 65/75 155-160, 55/65 110; radijs 28.000 bs. mid. grof. 23-33; pepers 250 kg: 460-490. groen 1040, rood; radicchio rosso 1.500 kg: 310/op 260-310, 220/310 130-340, 160/220 100- 110; selderij 23.000 bs.: middel 15-18, 23/24 doos 17-35; sla natuur 31.000 st.: 41/44 53-57, 37/40 52-57, 28/30 32-36: smjbonen 12.000 kg: 1450-520, II130- 340, krom II 130-340; spitskool 19.000 kg: A 7 15-25, A 9 32-42. A 11 63-110, A 15 117-131: tomaten 229.000 kg: B I-S 66-73, A 1-2 61-66Z, A I-S 61-82, A 1-2 69-78; vleestomaten 69 000 kg BBB I-S 71-98, BBB 1-2 55-77. BB I-S 50-57, BB1-2 50-56, B I-S 62-70. B1-2 59-67, A 1-2 58-63: cherrytomaten 19.000 ds: grof 18-47, middel 45-58, fijn 45-50; veldsla 600 kg 340-440: witlof 11.000 kg: krt.grf. I 165-274, lang I 211-224, extr. krt. I 101-102, kip. 4/5 1 136-169, kip 6/71161. kip. 2/31172, kort II121- 138, ext krt II 102; ijsbergsla 18.000 St.: 60/70 105-120. 50/60 87-109, 35/40 59; appelen nieuwe oogst!! Yellow 200 kg: 170/80 234-263,160/70 183-198; zachtfruit rode bessen 500 gr. 4.000 ds. 179-185; schoneman 200 gr.. 4.000 ds. 127-107; frambozen 200 gr 750 ds. 131-118; glen glova 200 gr.. 200 ds. 111-99. zwarte bessen 500 gr. 1.500 ds. 176-150 Kavel bramen 150 gr 1 500 ds. 150-180: kruisbessen 200 gr 3.000 ds. 60-120; witte bessen 200 gr. 500 ds. 40-50. Rode kool 4.500 kg: 12-20. witte kool 400 kg: 60. groene kool 200 kg: 65; blauwschokkers 300 kg 360-410: peulen 90 kg: 1210-1540. sperziebo nen glas 3.000 kg: 350-500, natuur II-l 17.000 kg: 250-420: tuinbonen 2.000 kg. 136-163; vr. aardappelen 90.000 kg: doref 34-55, premiere 31-38; uien 14 000 kg: grof 12-59. middel 5-42, ge schoond 114; bosuien 6.000 bs.: 11-61; bospeen 3.5000 bs. 40-45. waspeen 2 000 kg: 19-23; bieslook 600 pt. 81- 105; broeivet25 kg: 1150-1360; koolra bi 600 st 12; peterselie 17.000 bs.: 8- 26; postelein 7.500 kg. 35-129; prei 8.000 kg 111-138. rabarber 3.500 kg: Eerste appels vroeg geveild KAPELLE - De eerste appels van het nieuwe seizoen zijn maadag geveild bij de Coöpera tieve groente- en fruitveiling Holland Zeeland in Kapelle. De partij Yellow Transparant werd aangevoerd door de telers P. M. van Leeuwen uit 's Heer Hendrikskinderen en I. Kole uit Kapelle. De appels zijn gekocht in opdracht van Groothandel De Visser Middelburg BV uit Vlis- singen. De Yellow is bijna drie weken vroeger op de markt dan vorig jaar. De democraat voorziet boven dien nadelige gevolgen voor reeds bestaande bouwgrondex ploitatie in de gemeente. Met be trekking tot het plan Oude Stad kent Aardenburg nu al een ver lies van 1,2 miljoen gulden. Westphaal verwacht dat in Ou de Stad 'geen meter meer wordt verkocht' als volgens de huidige optie van Van de Wijnckel wordt gebouwd aan de Heerendreef. Het verlies zou in een dergelijk geval oplopen tot twee miljoen gulden. „Ik snap dan ook niet dat Van de Wijnckel met zijn economische kennis zelf niet tot 21-59; spinazie 17.000 kg: 40-113; bo nenkruid 1.500 bs.: 10-26. Zacht fruit HZB babaco's 500 st. 56-63; bramen 500 ds.: 190-280. kruisbessen 1.000 ds.: 110; rode bessen 200 gr 1 000 ds 40-90. 500 gr. 5 000 ds. 140-190; fram bozen 1.500 ds. 110-170; ogenmeloen 1.000 st.: 6 st.p.bak 150-410,8 st.p.bak 110-300, 9 st.p.bak 110-210; netmeloe- nen 500 st.: 6 st.p.bak 310-350, 8 st.p.bak 230-310; pruimen 200 kg: ontario 670-690, opal 740, zwarte bes sen 100 ds. 170. Aardappelveiling 29 juni Sint-Annaland - Dore gewone 30-63, drielingen 23, kriel 57-65; première gewone 30-43, bonken 77-80, drielin gen 23-24, kriel 68; gloria gewone 32- 45, drielingen 23, kriel 56-68; frieslan- der gewone 43, bonken 72; aanvoer 289 ton. AARDAPPELTERM. A DAM 29 juni In Bintje 40/50 mm werd voor levering november '92 1 con tract verhandeld tegen 11,00-9.00. De stemming was kalm. In Bintje 50mm werden voor levering april'93 254 contracten verhandeld tegen 22.40-22,30. De stemming was prijs houdend. slot van pagina 9 rebout: „We vinden het een onlo gische constructie. We hadden het liever anders gezien." D66-fractievoorzitter D. W. van der Merwe staat evenmin te ap- plaudiseren. „Als iemand drie dagen werkt en hij krijgt voor vijf dagen betaald, dan vinden we dat teveel. Het is zeer de vraag of we daar nog iets aan kunnen doen. Laten we het er maar op houden, dat we te ma ken hebben met een erfenis van Boertien." Fronsend In CDA-gedeleren wordt ook zeer fronsend gedaan. CDA-frac- tievoorzitter J. T. Laport; „De heer Flik heeft destijds bij de commissaris van de koningin zijn wensen op tafel gelegd en de commissaris heeft die ingewil ligd. Wij zijn in die benoeming niet gekend. Maar als wij de be slissing hadden moeten nemen en de heer Flik had ons gezegd: 'ik kom drie dagen in de week werken en ik wil voor vijf dagen worden betaald', dan hadden we daar op z'n minst een nachtje over moeten slapen." Volgens de kabinetschef van de provincie, mr A. C. de Ru. zijn de afspraken die met de waarne mend-burgemeester van Goes zijn gemaakt, volledig in over eenstemming met het rechtspo sitiebesluit voor burgemeesters. Op het provinciehuis wordt er niet te zwaar aan getild, dat inte rim-burgemeester Flik slechts een paar dagen per week zijn ge zicht op het stadskantoor laat zien. „Het gaat er om, dat hij be schikbaar is. Je kunt het een beetje vergelijken met een kapi tein op een schip; zo'n man heeft eigenlijk geen moer te doen, maar als er iets gebeurt, is hij er wel." een dergelijke slotsom is geko men" stelt Westphaal. De omstreden wethouder ont kent echter met klem dat hij in de besloten bijeenkomst een verkoopbedrag heeft genoemd Daarnaast ziet hij niet in dat de plannen Heerendreef en Oude Stad elkaar zouden kunnen bij ten. omdat het volgens hem voor de Heerendreef gaat om een an dere doelgroep. Van de Wijnckel is overigens op zijn beurt zeer verbolgen dat Jongmans 'uit de beslotenheid over de kwestie heeft gebab beld'. „Als de voorzitter van de raad de vertrouwelijkheid van dit soort bijeenkomsten al niet serieus neemt, dan heeft een be sloten overleg geen zin meer". De verhoudingen binnen het Aardenburgs college stonden sinds het aantreden van het hui dige gemeentebestuur al meer dere malen ter dicussie. Net twee maanden na de verkiezing van Jongmans als Nederlands burgemeester van het jaar (fe bruari). stelden D66. PvdA, Lijst Kunstenaar Kees van Gilst (rechts) en dorpsdocumentalist Gerard de Fouw tonen een lino van de menselijke muur die Colijnsplaat in 1953 behoedde voor een ramp. foto Willem Mieras. van onze verslaggever COLIJNSPLAAT - In het Colijnsplaatse cafe- reslauranl De Schelde is maandagmiddag door gedeputeerde L. Nederhoed-Zijlstra een expositie geopend over de legende van Co lijnsplaat. Volgens deze legende werd het dorp tijdens de nacht van de watersnoodsramp op 1 februari 1953 van een overstroming gered door het held haftig optreden van dorpsbewoners. Zij vorm den die nacht een menselijke muur tegen het water door zich schrap te zetten tegen de knar sende vloedplanken. Gedeputeerde Neder- hoed noemde de aktie 'een groot wonder, zo één waarvan je achteraf pas beseft hoe groot het eigenlijk was'. De expositie in De Schelde bestaat uit lino's en tekeningen van de in Co lijnsplaat geboren kunstenaar Kees van Gilst en foto's en ander materiaal van de dorpsdocu mentalist Gerard de Fouw uit Colijnsplaat. Het begin dit jaar opgerichte comité 'Houen jongens' is momenteel druk in de weer geld bij een te krijgen voor een monument ter nage dachtenis aan de redding. Volgens Johan Sturms, lid van het comité, loopt de inzame ling 'wonderlijk goed'. S HEER ARENDSKERKE - Bij fruitteler Piet Oreel in 's- Heer Arendskerke, die zijn appels, bramen, bessen en pruimen aan huis verkoopt, moet de klant het voorlopig doen met een klein en kost baar assortiment fruit. Van de eigen teelt uit 1991 is door de slechte kwaliteit nauwe lijks iets meer over. Het res tant is duurder dan normaal. Verder kan de consument kiezen uit geïmporteerd fruit, zoals de Granny Smith uit Chili, die meer dan drie gulden per kilo kosten. en weg is de oogst. Een doosje aardbeien verkocht ik voor prijzen onder een rijksdaal der. Maar na de schade door hagelbuien in West-Brabant zijn ze nu één keer zo duur." redactie: Nicole Kluijtmans Dankzij het warme weer en de zware regenbui van veertien dagen geleden kan de eerste appeloogst (vista bellai waar schijnlijk al over twee weken worden binnengehaald. Dat is twee weken eerder dan nor maal. Dat de prijs van fruit en groente daarom deze zomer een stuk lager zijn. ligt voor de hand volgens Oreel. Toch moet de Dienst Landbouw Voorlichting in Horst voor zichtig zijn met voorspellin gen over de prijzen van groen te en fruit. „Even een hagelbui Fruitteler Oreel en zijn vrouw bekijken de bijna rijpe appels. De appeloogst is dit jaar een paar weken vervroegd dankzij het goede weer. foto Willem Mieras Sport - Ter Welle Contract activiteiten in Goes introdu ceert in september de nieuwe ondernemersopleiding Sport en Sportartikelen. Deze oplei ding is in 1991 opgezet door de Stichting Beroeps- en Sport- opleidingen in samenwerking met het CIOS in Arnhemtop sporters. De achterliggende gedachte was om topsporters, trainers en coaches die hun loopbaan in de sport vaarwel hebben gezegd nieuwe per spectieven te bieden. De op leiding is bestemd voor ieder een die een winkel in sportar tikelen willen beginnen. Ter Welle Contractactivitei ten verzorgt de opleiding in Zeeland. Daarnaast worden diverse deeltijdopleidingen gegeven die aansluiten op het reguliere onderwijs van Ter Welle, zoals MBO-opleidin- gen in de gezondheidszorg. MIDDELBURG - AEGON- Verzekeringen heeft besloten binnenkort vijf van de elf ser vicekantoren, waaronder die in Middelburg, op te heffen. Door de invoering van 'rela tieteams' en moderne com municatietechnieken zijn de servicekantoren overbodig geworden. Een woordvoer der van Aegon verwacht dat de sluiting in de loop van het jaar plaatsvindt. Particulieren zullen niets merken van de opheffing. Het kantoor in Middelburg is geen aanspreekpunt voor het pu bliek, maar een steunpunt voor de rayon-directeur en de buitendienstmedewerkers (schade-inspecteursi. De in specteurs zullen in het ver volg de administratie thuis uitwerken. Vergaderingen en bijeenkomsten worden dan ergens anders georganiseerd. Volgens de directie vallen er geen ontslagen door de slui ting. Een deel van de admini stratieve i medewerkers gaan naar nieuwe rayonkantoren of het hoofdkantoor. In sommmige gevallen wordt vervroegde uittreding bespro ken. Kraampjesdagen in Arnemuiden ARNEMUIDEN - De winke liersvereniging DEK houdt op de woensdagen 1.8, 15 en 22 juli van 10.00 tot 17.30 uur haar jaarlijkse kraampjesda gen. Op deze markt staan on der meer het Rode Kruis, Ter- re des Hommes en de hulp verlenende stichting Woord en Daad. Ook zijn er kraampjes met onder meer kleding, curiosa, vis en ter plaatse gebakken babbe laars. Tevens zijn het oud heidkundig museum en de klokken te bezichtigen. Op de eerste kraampjesdag fi leren en bakken medewerkers van zeevishandel Van de Gruiter vis in de Burgemees ter Hackstraat. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de hulpacties voor het Roe meense plaatsje Teius. Vanaf 13.30 uur kunnen kinderen bloemschikken in de stand van de bloemenwinkel De Le lie. Op 8 juli verandert de Bur gemeester Hackstraat in een rommelmarkt. In dezelfde straat kunnen kinderen woensdag 8 en 15 julie pony rijden. De laatste kraampjes dag geven politiehonden van 16.00 tot 17,30 uur een demon stratie op het grasveldje in het Tuindorp. Rammelaere en VVD de om gangsnormen van het college aan de kaak. Jongmans zou vol gens de vier oppositiepartijen nauwelijks wat in te brengen hebben en regelmatig worden gepasseerd door 'Van de Wijnc kel en zijn vriendje Van Helden". Jongmans erkende dat zijn prin cipiële opvattingen niet altijd stroken met die van de beide wethouders- „Maar ik ben een loyaal bestuurder", vergoelijkte hij de naar zijn mening gezonde onderlinge meningsverschillen. van onze verslaggeefster MIDDELBURG - Om de ver keersonveiligheid en de daar mee samenhangende ongeluk ken op de Zeeuwse wegen terug te dringen heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) in een (con- cepthverkplan 1993 preventie vooropgesteld. Berekend is dat de economische schade - als ge volg van de verkeersonveilig heid - in Zeeland zo'n kwart miljard gulden bedraagt. In de ze provincie ondervinden en kele duizenden mensen jaar lijks de lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van een verkeersongeval. In het kader van het beleid ongelukken te voorkómen, is het orgaan bezig met de ontwikkeling van een zo geheten Duurzaam Verkeers- veiligheidsbeleid. Zo zal de 'diepgaande analyse' van het grote aantal dodelijke ongevallen in West-Zeeuwsch- Vlaanderen, die dit jaar is be gonnen, volgend jaar worden voortgezet. Ook wordt onder zocht of een vergelijkbaar onder zoek in 1993 in Noord-Zeeland kan worden gehouden. De proef die dit jaar is begonnen bij het waterschap Noord- en Zuid-Be veland om te bekijken hoe bij een waterschap een verkeersvei- ligheidsplan kan worden opge zet. wordt volgend jaar afge rond. Tevens wordt dan bezien of de toepassing van de resulta ten bij andere waterschappen zin heeft. Het ROVZ wil verder de samen werking met gemeenten en an dere instaties intensiveren. Zo zal overleg worden gepleegd met onder meer het ZCAD. de GGD. bureau Voorkoming Misdrijven, het onderwijs. Stichting Slacht offerhulp Zeeland en actiegroep Stop de Kindermoord „Want", zo staat in het werkplan, „met een optimale hulpverlening aan verkeersslachtoffers kan veel verkeersleed worden voorko men Om dat te realiseren is het nodig te komen tot een geïnte greerd geheel van op elkaar afge stemde voorzieningen." Alcohol Veel aandacht wordt - evenals voorgaande jaren - besteed aan het 'alcoholproject jongeren'. In 1993 wordt deze doelgroep ook buiten het zomerseizoen gewe zen op de risico's van de combi natie alcohol en verkeer. Met na me zal bij discotheken en tijdens diverse evenementen (carnaval bijvoorbeeld) voorlichting wor den gegeven. Omdat op de 'tachtig kilometer -wegen' vier van de tien dodelij ke verkeersslachtoffers vallen waarbij de factor snelheid een belangrijke rol speelt, zal ook hierop actief worden ingespeeld. Het ROVZ streeft naar een kop peling van snelheidsacties met het dragen van de veiligheids gordel en alcoholgebruik In eer ste instantie gaan de gedachten uit naar een proefproject gericht op jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Evenemen ten GOES - Grote kerk, 13.30 uur: Carillonbespeling door Sjoerd Tamminga. MIDDELBURG - Molenwater, 9.30-17 uur Miniatuur Walche ren. Abdijcomplex, 10-18 uur: Histo- rama. Loskade. 10-17 uur: Ramschip De Schorpioen. VW (Markt), 13.30 uur: Stads wandeling met gids. Nieuwe kerk, 20 uur: Orgelcon cert door Charles J. Wolff. De Mug, 21 uur; Optreden Ron Wilson Trio. ST. JANSTEEN - Hoofdstraat e.o.: Kermis. VLISSINGEN - Bellamypark, 10-12.30 en 14-17.30 uur: Reptie lenzoo. Open Hof, 16 15 uur: Voorstel ling circus Royal. ZOUTELANDE - Centrum, 14 uur: Seizoenmarkt. BERGEN OP ZOOM - Roxy, 20 uur: The hand that rocks the cradle; 20.15 uur: My cousin Vin- ny; Cinemactueel, 20 uur; Pros- pero's books; 20 uur: Basic in stinct. 16 jr.: 20 uur: Cape fear. 16 jr.. GOES - Grand, 20 uur; Basic in stinct. HULST - De Koning van Enge land, 20 uur: Beethoven: 20 uur Basic instinct, 16 jr.; 20 uur: Freejack; 20 uur: Blue movie blue. 16 jr.. MIDDELBURG - Electro, 20.30 uur: Hook; Schuttershof. 20.30 uur; De Noorderlingen. VLISSINGEN - Alhambra, 20 uur; Basic instinct; 20 uur: The hand that rocks the cradle: 20 uur; Beethoven; 20 uur: My girl. Tentoon s tellingen AARDENBURG - Gemeentelijk Archeologisch Museum, 10-12 en 13-17 uur: 'Met het oog op de grens', de geschiedenis van de Nederlands/Belgische staats grens in West-Zeeuws-Vlaande- ren (t/m 30/9). SINT ANN'ALAND - De Mees- toof. 14.15-16.45 uur: Werken Ben van Rooij (t/m 16/10); 'Ju weeltjes van knipselkunst', werken Jantje de Prentenknip- per en Colette Driessens (t/m 30/ 8i; 'Welk spreekwoord?'. AXEL - Galerij Bellemans, 9-18 uur: 'Malle maffe muis' en ander werk van Friso Henstra (t/m 30/ 6). BERGEN OP ZOOM - Markie zenhof. 11-17 uur: Werken Wim Mast de Gooyer en Mart Fran ken (t/m 19.71. Etcetera. 14-17 uur Charles Hu- bert Jansen, Solo! (t/m 12/7i. BRESKENS - Visserijmuseum. 10-12 en 15-17 uur: Scheepsmo dellen, foto's en visserij attribu ten (t/m 30/8). BURGH HAAMSTEDE - De Be- waerschole, 13.30-16.30 uur: Fo towerken van Hennie Fossen (V m 18/7). DOMBURG - VW, 9-12 en 13- 16.30 uur: Foto's van Aruba en de Nederlandse Antillen (t/m 30/ 6). GOES - Museum, 11-17 uur: 'Al le eeuwen belastingen' (t/m 4/71. Lunchcafe, 9-18 uur: Foto's van Adrie van Wyngen (juni). De Ruimte ADHOC, 8-22.30 uur: Werken Leon Riekwel en Jan Haas (t/m 26/7). GOEDEREEDE - Bezoekers centrum Grevelingen, 10-17 uur: Werken Jean Du Neele (juni). HULST - Streekmuseum, 14-17 uur 'Zegswijzen uit het land van Hulst' it/m 6/9). MIDDELBURG - Kunstuitleen, 13-17 uur: Fotoexpositie van de landelijke uitleencollectie Wandelkerk. 10-17 uur Werken Stephen Epstein (t/m 30/6). Galerie Het Gouden Briefke, 10- 18 uur; Keramiek, zijde, aquarel len en brons van diverse kunste naars (t/m 14/8). Zeeuws Museum, 10-17 uur: Schilderijen en tekeningen van Maurice, Ada en Sarika Goth (t m 20/9). Vleeshal, 11-17 uur: Intallatie van Sarkis (t/m 2/8). NEELTJE JANS - Topshuis, 10- 17 uur: Cartografie, wisselexpo sitie van en over kaarten en Del ta Expo (t/m dec.); Schilderijen van Ilse van Loo (t/m aug.i. OOSTKAPELLE - Zeeuws Bio logisch Museum, 10-17 uur: Ree wild tentoonstelling (t/m 5/7). OOST SOUBURG - Biblio theek, 13.30-20 uur: Werken Cor van der Padt (t/m 8/7). REIMERSWAAL - Gemeente huis, 9-16 uur: Werken van Ko Trampe en Marja Kanaar (t/m Juni). RENESSE - NH kerk, 14-16 uur: Werken Jean Du Neele (t/m 30/8). TERNEUZEN - Bibliotheek, 8- 12 en 13-16.45 uur: Figuren in gietbeton van de heren Verhelst (t/m 16/7). THOLEN - Gasthuiskapel. 14- 17.30 uur: 'tholen en de visserij' (t/m 18/.7). VEERE - Grote kerk. 10-17 uur: 150 werken van Zeeuwse ama teurkunstenaars (t/m 25/10) De Schotse Huizen. 10-17 uur: Kunstenaarsaffiches uit de ver zameling van Aemout baron van Lynden (t/m 29/8). De Vierschaar, 12-17 uur. 'Uit het Veerse verleden - De Gilden' (t/m 25/9). VLISSINGEN - Stedelijk Mu seum, 10-17 uur 'De Zeeuwse VOC boven water: tien jaar on derzoek naar scheepswrak- ken'(t/m 27/9). Gevangentoren, vanaf 17 uur- Werken Loes Muller (t'm 30/8) Gemeentearchief/Hellebardier- straat. 9-16.30 uur '100 jaar toe risme Vlissingen (t/m 31/8) Bellamy 19. 10-17 uur; 'De sub tiele steden', architektuur pro- jekt Johan de Koning-Don Mon- fils (t/m 2/8). WISSENKERKE - Gemeente huis: Werken Paul Kamper (fo to's en schilderijen). WOUW - Zijdemuseum, 10-17 uur: 'Van hobby tot zijdemu seum' (t/m 30/12). IJZENDIJKE - Streekmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Kleder dracht, mutsendozen en merklappen (t/m 1/11). ZIERIKZEE - Stadhuismu seum. 10-17 uur: De geschiede nis van Zierikzee (t/m 31/10) en 'Triptiek in duplo, lotgevallen van het Zierikzeese drieluik' (t/ m 29/10). Maritiem Museum. 10-17 uur: De maritieme geschiedenis en Ne- halennia (t/m 31/10). Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel.06-11 Centraal Meldpunt .Milieuklachten: tel 01184-12323. SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood, tel 01180-36251. van 10 00-24 00 uur - weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land. tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Stichting 'Vrouwen bellen vrou wen'. tel. 01100-32233 Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel 01180-38080, dag van 14-20 uur Bureau Vertrouwensarts Kinder mishandeling. tel 01180-28800 Aids Infolijn: tel. 01180-38384

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 13