Postzegel walhalla in Heinkenszand Lxel biedt nieuw egiopolitiekorps oofdkwartier aan College Terneuzen geeft 2 ton subsidie WAm Boudeling enige vrouwelijk lid van Patrons Cuisiniers Rabobank fuseert urgemeester Mandos opende fUatelie-expositie Befilex 92 Visserij onder druk \2osVoet Be Tientje agenda pJKENSZAND - Rijen post- tls, maar ook veel curiosa op postzegeltentoonstelling Be- s '92 in De Stenge in Hein- szand. Zo hangt op één van lorden een telegram uit 1951 prinses Wilhelmina aan een jrpsraad In het Dorps sin Hoofdplaat wordt woens- 6 mei de jaarlijkse dorps- ilsvergadering gehouden. Na aarverslager) en de bestuurs- ■Öezing wordt het plan Vosse- gepresenteerd. Projectont- kelaar Y-point en architec- ibureau De Jonge laten zien ze voor Hoofdplaat op pa- hebben gezet en hoe de rea- tie van het plan zou kunnen [lopen. De aanvang van de gadering is 20 uur. onze verslaggeefster zekere barones Van Heekeren. 'Ontvang mijn hartelijken dank voor uwe goede wenschen' staat er in hanepoten opgeschreven. Verderop is een brief uit 1794 te zien met het makkelijk herken bare stempel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat waren nogeens andere tijden; een poststuk uit Nederland kwam pas zes maanden na het verzenden in het uiterste puntje van Afrika aan. De groots opgezette tentoon stelling is een initiatief van de Internationale Vereniging Phi- latelica afdeling Goes en omge ving die dit jaar 65 jaar bestaat. Hoewel Befilex '92 (Bevelandse Filatelie Expositie) donderdag middag al bezoekers ontving, opende burgemeester J. L. M. Mandos van de gemeente Borse- le de tentoonstelling 's avonds pas officieel. Ook vandaag (vrij dag) en zaterdag kunnen postze- onze verslaggever [EL - B en w van Axel vinden het hoofdkwartier van het uw te vormen korps regio- Ie politie Zeeuwsch-Vlaande- lin Axel moet komen. korps zou dan gehuisvest eten worden in de gebouwen a de scholengemeenschap De Istede, die eind dit school- rde deuren sluit. t Axels college is bereid om de touwen en de gronden erom- cn aan te kopen van de Dienst meinen als de korpsleiding voorstel serieus in overwe- ig wil nemen. Burgemeester J. de Graaf bevestigde don- dag desgevraagd het Axelse orstel. ijk, we zitten als gemeen- lap met een schoolgebouw izijn streekfunctie verliest. Je eet als gemeente zoeken naar igelijke alternatieven voor gebruik. We zijn van mening De Weistede uitermate ge- Ét te maken valt als politie- ofdkantoor. Het pand ligt cen- LING ZEELAND/HOLLAND 1ENDRECHT. GROENTE: an- •jong 69.000 kg A12 210-229 A15 1-219; aubergines 1.500 kg 300/400 300 225/300 330-340 175/225 440; enkooi winter 127.000 st. 6 st. p. 121-150 8 st. p. bak 88-117 10 st. p. :57-69 12 st. p. bak 40-50; crispsla Mst. 50/60 38-40 45/50 37-41copur- le 1.000 st. 400/525 126-143 325-425 1-120 225/300 76; eikebladsla 2.000 250/300 34-43 200/250 18-32; kom- nmers 395.000 st. 91/op 67-76 76/91 13 61/76 48-59 51/61 37-44 41/51 28- #4125-31 31/36 25-26; komk. krom XX) kg 25-39; komk. stek 11.000 kg (25-60 middel 56-66 fijn 21; komk. j 5.000 st. 20/25 32-51 15/20 27-45 15 37-48; lollo rossa 5.000 st. 300/ 10-100 250/300 65-69; paksoi 4.000 550/800 45-59 450/600 28-33 325/500 paprika rood 12.000 kg 85/95 520- 75/85 510-540 65/75 480-430 55/65 paprika groen 6 000 kg 85/95 640- 175-85 700-710 65/75 740-780 55/65 papnka geel 2.000 kg 85/95 530- 75/85 450-470 65/75 470 55/65 390; Ijs 116.000 bs grof 24-35 middel (21-37 middel 24; sla glas 93.000 st. traal in de regio, is goed te berei ken. verkeert nog in een goede staat en is met beperkte midde len te verbouwen tot een prima kantorencomplex. Ik vind dat de korpsleiding dit voorstel ern stig in overweging zou moeten nemen", zei De Graaf. De Axelse burgemeester bena drukte dat het gemeentebestuur er best wat voor over wil hebben om het gebouw in kwestie een andere streekfunctie te geven. „Is de korpsleiding serieus geïn teresseerd - en dat zal uit ge sprekken in de nabije toekomst moeten blijken - dan zijn wij. omdat we als gemeente de eerste optie tot aankoop hebben, be reid om de school aan te kopen, vervolgens door te verkopen en daarnaast de politie de nodige faciliteiten te bieden. We hebben er best iets voor over om het ge bouw te redden en er een goede bestemming aan te geven. Doen we dit niet, dan kan er met De Weistede niets gebeuren, wordt de school gesloopt en dat is pure kapitaalvernietiging," aldus de burgemeester. ipsalade iet avocado oor 4 personen) nvan de grote voordelen van bergsla is de lange houdbaar- id. Omdat u voor deze salade een weinig sla nodig heeft at u hiervoor een restje ijs- rgsla nemen of andersom een ar blaadjes van de krop afne- n en de rest voor later bewa- rediënten: ubbele kipfilet per en zout (er rote rijpe avocado pam Danish Blue eetlepels olijf- of zonnebloe- lie leutje citroensap ?ram cashewnoten iele blaadjes ijsbergsla. 'tiding: Wrijf de dubbele kip- i in met peper en zout en bak t zachtjes in boter gaar. eerst het sausje: wrijf de nish Blue-kaas met een vork en voeg dan olie en citroen- Hoe. is de blaadjes ijsbergsla en oog ze. Snijd de gare kipfilet in ipjes. 'ïveer de avocadowip de pit X de punt van een mes uit de icht en trek of snijd met een sje de schil van de avocado- ijlen. Snijd het vruchtvlees in afcjes en besprenkel deze met ioensap. Scheur de blaadjes bergsla in kleinere stukjes. J de slablaadjes op (of in) een Xe schaal, verdeel hierover reepjes kip en blokjes avoca- en schenk daarobver het osje. Schep luchtig dooreen. ooi het geheel ten slotte de casheivnoten gelliefhebbers nog terecht in De Stenge. „We hebben al aardig wat be langstelling gehad." Na afloop van de eerste dag is Philatelica- voorzitter J. Geervliet dik tevre den. „Het is toch schitterend als je ziet hoeveel mensen hieraan meedoen, niet alleen uit Zeeland maar ook van buiten. We hebben bij elkaar zeker 250 vierkante meter borden met postzegels." Echte uitschieters kan hij zo di rect niet noemen. „Dat ligt er aan waar je van houdt. Iedereen spaart weer wat anders." Uilen Naast verzamelaars zijn ook de handelaren present om hun al bums met postzegels aan de man te brengen. „Wie maakt me los?," schreeuwt één van hen gekscherend. Zijn buurman zoekt een postzegel met diere- nafbeeldingen voor een klant. „Iedereen wil uilen, mevrouw. Ik snap ook niet waarom." Twee tafels verderop glimmen trofeeën die door de deelnemers aan de tentoonstelling te win nen zijn. Een jury beoordeelt in zendingen op een aantal criteria, zoals zeldzaamheid en presenta tie. Leden van Philatelica kun nen onder meer de 'Michieltjes' van de zeeheld Michiel wisselbeker winnen die zijn Adriaansz. de Ruyter bovenop, naam ontleent aan het figuurtje De uitreiking vindt zaterdag middag plaats „Een hele eer als je wint." bericht een kanshebber aan omstanders. Jeugdige verzamelaars verdiepen zich in de wereld van de postzegel tijdens de donderdag geopende postzegeltentoonstelling in Heinkenszand. foto Willem Mïeras eenmalig fust 23/24 18-26, meerm. fust 34/36 29-43 31/33 38-41 28-30 36; snijbonen 1.000 kg I 910-1050 II 770- 880; tomaten 49.000 kg B I-S 207-218 B 1-2 201-210 A I-S 164-180 A 1-2 165- 173 C I-S 146-150 C 1-2 141-149 CC 1-2 125-127; vleestomaten 41.000 kg BBB1-2 232-253 BB I-S 238-243 BB 1-2 239-243 B I-S 2302-218 B 1-2 205-212 A I-2 164-169; cherrytomaten 1 500 ds. grof 186 middel 182-197; veldsla 500 kg 800-1120; witlof 57.000 kg krt. grf I 112-142 lang 1115-157 kip 4/51132-149 kip. 6/71111-137 kip. 2/31105-129 kort II 77-100 lang II 80-114; bloemkool 6 000 st 8 st. p. bak 129-192 10 st. p. bak 110-137; rode kool 200 kg 39-40; witte kool 1.500 kg 37-45; spitskool 10.000 kgh 55-169; sperziebonen 350 kg 1350-1710: aardappelen 11.000 kg bintje bonken 16-33 groot 6-25; bil- star 49 dore groot 470-530 poter 380 kriel 520; uien 23.000 kg bonken 43- 116 grof 31-46 middel 10-29 ge schoond 107-131. bosuien 6.000 bs II-103 kroten 6.000 kg 12-103 boskro- ten 8.000 bs 65-118; bospeen 3.500 bs. 173-239; winterpeen 2.500 kg 35-42; krulandijvie 2.000 st 75-177: asperges 500 kg 720-1680, groen 150-410; bies look 600 pt 124-142; broeivet 130 kg 220-560; peterselie 31.000 bs 8-35; postelein 1.500 kg 259-313. prei 6.000 kg 97-107, kleinverpakking 101-108; raapstelen 7 000 bs 6-13; rabarber 8.000 kg 68-124; selderij 21.000 bs lang 263-339 middel 224-498 kort 235-285; spinazie 7.000 kg 17-121; kervel 120 bs 52-63; aardbeien elsante 9.000 ds 175- 199 bacaco 900 st. 40-100. BLOK APPELEN HZK gloster 23 ton 1-2 80/90 135 70/80 129 65/70 98 1-3 80/90 137 70/80 136 65/70 97 II-2 80/90 104 65/70 81; golden HZK 92 ton 1-2 80/90 250. 70/80 235 65/70 118 1-3 247 70/80 196 65/70 107; jonagold HZK 3 ton 1-2 80/90 247 70/80 258 BLOK PEREN: HZK conference 48 ton 1-2 65/75 321 55/65 2671-3 55/65 267 II-2 45/55 128 II-3 65/75 240 55/65 230 45/55 117. KAVEL APPELEN elstar HZK 3 ton kl I 80/85 231 75/80 281 70/75 304 65/70 255 60/65 205; gloster HZKJ 31 ton kl I 80/90 133 70/80 123 65/70 93 kl II 80/90 104 70/80 97 65/70 84; golden delicious HZK 17 ton kl 180/90 236 70/80 204 65/ 70 132 kl H 70/80 159 65/70 114. jona gold HZK 31 ton kl I 80/90 227 70/80 227 65/70 202 kl II 80/90 173 70/80 186 65/70 158; jonagored verpakt HZK 4 ton kl I 90/95 .208 85/90 240 80/85 257: Winston HZK 6 ton kl 180/90 125 70/80 145 65/70 121 60/65 105. KAVEL PEREN conference HZK 49 ton kl I 65/75 311 55/65 244 kl II 65/75 269 55/65 220 45/55 118. Industrie appels vestiging Kapelle 60,30. Industrie peren vestiging Ka pelle 15.30. Schilappels vestiging Ka pelle 108. Advertentie) MERKBAIMDEN; bij ons het laagst in prijs w Informeer vrijblijvend ïCsiNDS 1910 VERTROUWD VAKMANSCHAP^ 5 Fred, van Eedenstraat 1 ÏTERNEUZEN Tel 01150-13456 5 Hof te Zandeplein 17 X KLOOSTERZANDE "Tel 01148-1412 van onze verslaggever TERNEUZEN - B en w van Ter- neuzen willen de stichting Kin dercentra Zeeuwsch-Vlaande- ren ruim 200.000 gulden aan sub sidie toekennen voor de uitbrei ding van het kinderdagverblijf De Wipwap in Terneuzen. de voortzetting van het project bui tenschoolse kinderopvang en een uitbreiding van het gastou derbureau. Met het geld kan de stichting in De Wipwap 12 nieuwe kinder dagverblijfplaatsen creeren en het gastouderbureau uitbreiden met 10 kindplaatsen. De stichting heeft voor de uit breiding van het aantal kind-* plaatsen in de Wipwap aange drongen, omdat de behoefte bij de bevolking naar opvangmoge lijkheden de laatste tijd fors is toegenomen. Hierdoor is ook de wachtlijst van de stichting lan ger geworden. Het instituut heeft het college met het oog op Advertentie antiek interieur Antieke, oude, nieuwe en replica meubelen Geloogd grenen en eiken, leren fauteuils Verlichting en spiegels Woon- en tuindecoraties Tuinmeubilair Dam 61 4331 GH Middelburg Tel. 01180- 16638 de toenemende vraag ook ge vraagd om te zorgen voor een nieuw onderkomen, maar het college acht een nieuwe accom modatie voor het kinderdagver- Hardrijders betrapt SCHOONDIJKE/OOSTBURG - Bij snelheidscontroles zijn donderdag 73 bestuurders ge verbaliseerd. In Schoondijke werd van half acht tot half tien aan de Lange Heerenstraat ge controleerd. Van de 367 gecon troleerde voertuigen reden er 41 te hard. De hoogst gemeten snel heid bedroeg 98 kilometer per uur. Van half elf tot twaalf uur wer den 434 auto's gecontroleerd aan de Bredestraat te Oostburg. Er reden 32 bestuurder te hard. De hoogst gemeten snelheid be droeg 83 kilometer per uur. blijf op dit moment financieel onhaalbaar. De raad buigt zich woensdag 29 april over het voorstel. B en w vragen de raad ook in te stemmen met een voorstel om 105.000 gulden uit te trekken voor de verbouwing van 't Oude Raedthuys en het voormalig Ha ringschooltje in Biervliet tot welzijnsaccommodatie Eerder werd al een half miljoen gulden voor de verbouwing van het mo numentale pand uitgetrokken. Neckermann Tijdens de raadsvergadering komt verder nog de verhuizing van Neckermann Nederland bv naar Terneuzen aan de orde. Het postorderconcern wil een terrein van 1,6 hectare op het nieuwe be drijventerrein Handelspoort aankopen tegen een meterprijs van 40 gulden. Oorspronkelijk hanteerde de gemeente prijzen die 10 tot 60 gulden hoger lagen per vierkante meter. Arbeiders van Hertel leggen het werk neer van onze verslaggever VLISSINGEN - In het kader van de estafettestaking bij bedrij ven in de metaalnijverheid heb ben donderdag 27 werknemers van het scheepsisolatiebedrijf Hertel het werk neergelegd. Hertel is onderaannemer bij de Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen. De staking is op touw gezet door de Industriebond FNV. Het is de eerste keer deze week dat het lukte een staking van de grond te krijgen. Dinsdag moest een actie bij scheepswerf en machi- nefanriek Maaskant in Bruinis- se worden afgeblazen en woens dag bleef een poging de werkne mers van het Terneuzense gara gebedrijf Verbrugge tot staken te bewegen beperkt tot een actie bij de ingang van het bedrijf. De actie bij Hertel was voorlopig de laatste in Zeeland, aangezien werkgevers en werknemers het donderdagavond in Rijswijk eens werden over een nieuwe CAO voor de kleinmetaal. ZAAMSLAG Buurtvereniging De buurtvereniging Noord uit Zaamslag houdt de jaarlijkse dagreis op zaterdag 23 mei. Het bestuur heeft gekozen voor een combinatiereis. Liefhebbers van bloemen kunnen een bezoek brengen aan de Floriade. terwijl de overigen zich kunnen verma ken in Duinrell in Wassenaar. Ook niet-leden mogen de reis mee maken. KRUININGEN - Maartje Boudeling, chefkok en gast vrouw van Manoir-restau- rant Inter Scaldes in Krui- ningen, is nog steeds de enige vrouwelijke kok met twee Michelinsterren in Neder land. Vorige week sloot de Zeeuwse chefkok zich aan bij het samenwerkingsverband Les Patrons Cuisiniers. Op de ledenlijst met tien toonaan gevende Nederlandse chef koks als Cas Spijkersen en Paul Fagel, is Boudeling de enige vrouw. De keuken blijft een mannenwereld. „Een chefkok heeft werktijden, die niet iedere echtgenoot van zijn vrouw accepteert. Je staat dag en nacht in de keu ken. Daarom is het vak voor weinig vrouwen weggelegd", beredeneert Boudeling. Eén van de belangrijkste re denen voor de oprichting van het samenwerkingsverband van restaurant-eigenaren is het streven naar vernieuwing en perfectionering van de art- cuisine. Daarnaast komt in het logo van de 'vrienden kring' ook het respect voor de gasten voor. Want in de de we reld van de haute cuisine draait het al lang niet meer al leen om de gastronomie. Min stens zo belangrijk is de en tourage en de service ofwel de hele ambiance. Inter Scaldes is een illustratie van deze culinaire omwente ling. Uit heel de wereld komen mensen naar het restaurant in Zuid-Beveland. Velen laten zich leiden door één van de gidsen van internationale or ganisaties als Relais Cha teau, Traditions Qualité en niet te vergeten de Michelin. Het gaat zo ver dat ze hun reisbestemming afstemmen op het culinaire aanbod. Om de gasten die van ver komen een verblijf in stijl aan te bie den. heeft het echtpaar Bou deling anderhalf jaar geleden een hotel (manoir) aange redactie: Nicole Kluijtmans bouwd. Voor de gastronomi sche toeristen die niet met de auto komen is er zelfs een lan dingsbaan voor helikopters en vliegtuigen tegenover het restaurant. Bijna honderd procent van de gasten komt uit het buiten land. Toch wil Boudeling met de aansluiting bij Les Patrons Cuisiniers niet direct de Ne derlandse of Zeeuwse gastro nomen bereiken. „Wat we pre cies gaan doen is nog niet ze ker. We hebben het schip te water gelaten. Nu moeten we ermee varen. De eerstvolgen de bijeenkomst gaan we het programma uitwerken." De gastvrouw van Manoir-restaurant Inter Scaldes in Krui- ningen Maartje Boudeling is de enige vrouwelijke chefkok met twee Michelinsterren in Nederland. foto Willem Mieras Verkeersschool - Verkeers school Peter houdt morgen, zaterdag, een motoropstap- dag op het Van Ceulenplein nabij het gemeenschapscen trum Den Dullaert. in Hulst. Vanaf 9.30 tot 17.30 uur kun nen belangstellenden een mo torfiets berijden. Een rijbe wijs is voor deze speciale mo tordag niet verplicht, zodat iedereen boven de achttien jaar van deze actie gebruik kan maken. Zij, die zich deze dag opgeven voor deelname aan de motoropleiding, ont vangen een waardebon van vijftig gulden. MIDDELBURGA'LISSIN- GEN - De Rabobanken Mid delburg en Vlissingen gaan vanaf 1 juli verder als één bank. Dat is woensdag beslo ten tijdens de Algemene Le denvergaderingen van beide banken. Met in totaal 125 me dewerkers verspreid over 11 kantoren en een balanstotaal van 350 miljoen gulden wordt de Rabobank Middel- burg-Vlissingen de grootste zelfstandige Rabobank in Zeeland. In feite is de fusie de defini tieve voortzetting van een sa menwerkingsvorm die de beide banken al in 1988 zijn aangegaan om beter in te kunnen spelen op ontwikke lingen als schaalvergroting, internationalisatie, automa tisering en concentratie in de financieel-economische om geving. „Eerst waren we ver loofd. Nu gaan we trouwen", merkt de huidige directeur van de Rabobank Vlissingen, M. van der Linde op. Hij wordt na de fusie directeur bedrijfs voering. Zijn collega in Mid delburg, C. de Hooge, gaat verder als algemeen directeur van de Rabobank Middelburg -Vlissingen. Voor de klantenkring veran dert er weinig. Alle elf kanto ren blijven gehandhaafd. Wel wordt het aantal specialisti sche diensten uitgebreid. Er komen nieuwe functies bij. Volgens Van der Linde zullen deze vacatures in eerste in stantie worden ingevuld door middel van interne promo ties. slot van pagina 9 waar onderzoek kan worden ver richt naar de effecten van het stopzetten van visserij-activitei ten Een besluit in Europees ver band is nodig. De Nederlandse overheid heeft wel directe zeggenschap over de sluiting van visgebieden in kust wateren. zoals de Oosterschelde. de Voordelta, de Westerschelde en de Waddenzee. Bukman wil daar gebruik van maken. Hij stelt voor twee visgebieden in de Oosterschelde (circa een zeven de deel van de droogvallende platen en de tussenliggende geu-, len) en vier gebieden in de Wad denzee (ruim een kwart van de droogvallende platen) te sluiten voor kokkel- en mosselzaadvis serij en de visserij met bodem vistuigen. De sluiting van de zeven visge bieden moet ertoe leiden dat de vrijwel verdwenen zeegrasvel den en de oude mossel- en kok- kelbanken zich herstellen. Uit een evaluatie die voor 1998 op de planning staat, moet blijken of dat daadwerkelijk is gelukt. Dat onderzoek moet ook duidelijk maken of het zinvol is in het jaar 2000 nog twee visgebieden in de Oosterschelde en één in de Wad denzee te sluiten. De mosselsector wordt enigszins gecompenseerd voor het verlies van visgronden. Bukman wil een proefblok van ongeveer twee honderd hectare in het oostelijk deel van de Waddenzee beschik baar stellen voor het kweken van mosselen en hij overweegt een beperkt aantal mosselperce len in de Voordelta uit te geven. De Structuurnota Zee- en Kust visserij, die oorspronkelijk de cember vorig jaar zou verschij nen. is tot 1 oktober onderwerp van inspraak. De Tweede Ka mer zal er waarschijnlijk vol gend jaar een besluit over ne men. slot van pagina 9 verkeerde naam opgeeft Hoef- kens: „Ja. dan houdt natuurlijk alles op. We zullen in elk geval proberen iedereen op basis van argumenten wel zover te krijgen. En die argumenten zijn goed naar ons idee Het is in deze tijd. met een rijksoverheid die fors bezuinigt, niet langer mogelijk alle kosten die te maken hebben met beheer en onderhoud van het Veerse Meer als recreatiege bied door de deelnemende ge meenten en de provincie te laten betalen. Dat ziet iedereen wel in." De directeur van het schap voelt zich in deze overtuiging ge sterkt door het feit dat inmid dels 5000 stickers zijn verkocht. De campinghouders en jachtha venexploitanten erkennen ook dat van de gebruikers van het Veerse Meer een bijdrage mag worden verwacht. Ze vinden echter dat de nadruk teveel bij watersporters is gelegd. Ze weigeren vooralsnog hun gasten de Veerse-Meersticker te verko pen. Deze houding wordt hen niet in dank afgenomen door de Veerse-Meergemeenten. De camping- en jachthavenhouders kunnen binnenkort daarom een bitse brief tegemoet zien. Het college meent dat een afwij king van de oorspronkelijke ex- ploitatieplanprijzen te rechtvaardigen is omdat de komst van Neckermann naar Terneuzen 225 nieuwe arbeids plaatsen oplevert in de admini stratieve en dienstverlenende sector. Neckermanns komst is een versterking van de economi sche structuur van Terneuzen en de uitstraling van het bedrijf zal positieve gevolgen hebben. Niettemin stellen b en w dat de komst van het postorderbedrijf van Hulst naar Terneuzen wel vragen heeft opgeroepen of Ter neuzen al dan niet een stimule ringsregeling voor nieuwe be drijven moet gaan invoeren. Hierover zal het college zich in de nabije toekomst nader bera den. De raadsvergadering wordt woensdag gehouden in het Ter neuzense stadhuis en begint om 19.30 uur. M in Evenemen ten BERGEN OP ZOOM - De Maagd. 20 15 uur: Het Zuidelijk Toneel brengt 'Het begeren on der de olmen'; GOES - Cafe De Pompe. 20 uur; Concert rockband Derek and the Dirt; 't Beest. 20.30 uur: Toneelstuk Marche funebre pour chats; MIDDELBURG - Molenwater. 9.30-17 uur; Miniatuur Walche ren; Abdijcomplex. 10-18 uur: Histo- rama; Loskade, 10-17 uur: Ramschip De Schorpioen; WV (Markt). 13.30 uur: Stads wandeling met gids; Stadsschouwburg, 20 uur: Vel vets Schwarzes Theater speelt 'Sneeuwwitje'; TERNEUZEN - Zuidlandthea- ter, 19 uur: Optreden Akso En semble; VLISSINGEN - Bellamypark, 14-17.30 uur: Reptielenzoo. Cosmo, 21 uur: Cotton Club met Travestie-revue Les Folies en optreden The Trammps Blue- se tte; Podium Walk Inn, 21 uur- Optre den rock and roll/rockabilly band The Planet Rockers; ZIERIKZEE - Concertzaal, 20 uur: Optreden Harrie Jekkers. BERGEN OP ZOOM - Roxy. 14 uur: The Addams family; 14 uur: Beertje Sebastiaan; 19 en 21.30 uur: Deceived; 19 en 21.30 uur; Father of the bride, Cinemactu- eel, 14. 19 en 21.30 uur: Beetho ven; 14.18.45 en 21.30 uur: Hook; 14 uur: Sneeuwwitje en de zeven dwergen; 19 en 21.30 uur: The last boyscout, 16 jr.; GOES Grand. 19 en 21.30 uur: Beethoven; 't Beest, 20.30 uur: Halfaouine; HULST - De Koning van Enge land, 19.15 en 22 uur: Hook; 19.15 en 22 uur: Cape fear; 22 uur: Prince of tides, 12 jr.; 19.15 en 22 uur: The last boy scout; 19.15 uur: The lover; MIDDELBURG - Electro, 14 uur: Fievel in het wilde westen; 19.30 uur: Little man Tate; 22 uur: Silence of the lambs; Schut tershof. 14 uur: Hartsprong; 20 uur: La Tarea (festival cultureel gekleurd); 22.30 uur. Merci la vie; OOSTBURG - Ledel, 20 uur: Bugsy, 12 jr.; TERNEUZEN - Luxor, 14 uur: Hook; 14 uur: Sneeuwwitje; VLISSINGEN - Alhambra, 14, 19 en 21.45 uur: Hook; 14, 19 en 21.45 uur: Cape fear; 14 uur: Sneeuwwitje; 19 en 21.45 uur: The lover; 14 en 21.45 uur: Silen ce of the lambs; 19 uur: The last boy scout. Ten toons tellingen AARDENBURG - Gemeente lijk Archeologisch Museum, 10- 12 en 13-17 uur: 'Met het oog op de grens', de geschiedenis van de Nederlands/Belgische staats grens in West-Zeeuws-Vlaande- ren (t/m 30/9); AXEL Streekmuseum, 13.30- 17 uur: Werken Dio Konijnen berg (aquarellen) t/m 8/5; BERGEN OP ZOOM - Markie zenhof. 14-17 uur: Werken Toine Moerbeek (t/m 16/5); Kunst smeedwerk van Janus Dinge- mans (t/m 21/6); Werken van ItaliaansNederlands schilders echtpaar Querzola-van der Mark (t/m 24/5); BIERVLIET - Art House, 9-12 uur: 'Het versierde ei'; Schilde rijen van Adriana Kostense: Poppen van Ria Wolters-van Bo ven (t/m 24/4); BURGH-HAAMSTEDE - De Bewaerschole. 13.30-16.30 uur. Keramiek van Greet Warmer dam. Liesbeth Mullemeister en Cok Franken (t/m 25/4); CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: 'Zicht op Zee land' met werken van diverse kunstenaars (t/m 10/5); GOES De Ruimte Ad Hoe (V.d. Spiegelstraat 15). 8-21 uur: Werken Jacqueline Traanman en Johan Adriaanse (t/m 26/4); Museum, 11-17 uur 'Alle eeuwen belastingen' (t/m 4/7); Lunchcafe. 9-18 uur: Penteke ningen van Hans Zomer-Meyer (april); Openbare bibliotheek, 10-17.30 en 18.30-20 uur- 'Over land schap'. werken Wim Bakker (t/m 2/5); Galerie Van den Berge, 13-17 uur: Schilderijen en fotowerk van Hans Ansems en polaroids van Saskia Admiraal (t/m 16/5); HULST Streekmuseum, 14-17 uur: 'Zegswijzen uit het land van Hulst'; KAPELLE Galerie De Bock, 10-17 uur: Schilderijen van Ellen Smith (t/m 2/5); Gemeentehuis, 9-12 uur: Werken Marius van Nieuwkerk (t/m 24/ 4); MIDDELBURG Zeeuwse bi bliotheek, 10-21 uur: Kinderboe ken rond 1892 (t/m 15/5) en Aru ba en de Nederlandse Antillen, zes eilanden onder de tropenzon (t/m 2/5); Zeeuws Museum. 10-17 uur: Ke ramische portretten van Jan van Leeuwen (t/m 10/5) en het antependium uit de Abdij van Middelburg 1600) (t/m 31/5); Kunstuitleen, 13-17 uur: Fotoex positie van de landelijke uitleen collectie; Francois Rijckhalsmuseum, 13- 17 uur: Olieverf- en acrylschilde- rijen van Barbora Buma Kuilder en Gerda Kuilder (t/m 23/5); Multi Colour. 10-17 uur: Schilde rijen van Han koster (t/m 25/4); Galerie 't Zeepaardje. 10-17 uur: Schilderijen en tekeningen van Maurice Goth. Ada Goth-Lo- with en Sarika Goth (t/m 6/6); Galerie Het Gouden Briefke. 10- 18 uur: Schilderijen van Marja de Lange (t/m 13/6); NEELTJE JANS - Topshuis. 10-17 uur: Cartografie, wisselex positie van en over kaarten en Delta Expo (t/m dec.); REIMERSWAAL - Gemeente huis, 9-16 uur: Werken van Ko Trampe en Marja Kanaar (t/m juni): TERNEUZEN - Bibliotheek. 12-20.15 uur: 'Tussen land en zee', foto's van Oene Ribbens (t m 24/4); VEERE - De Schotse Huizen, 10-17 uur: Henny Huser (teke ningenen grafiek) t/m 20/6; VLISSINGEN - Bellamy 19. 10-17 uur: Werken Marcel Robbe (t/m 26/4); Stadhuis, 9-17 uur: 'Beelden in klei' van Ria Ruedisueli (t/m 4/ 5); Gevangentoren, vanaf 17 uur: Werken van Ludmila Michailov- na Kalmaeva (t/m 31/5); Galerie Glerum. 13.30-18 uur: Portretten van Tie Hof; WOUW - Zijdemuseum. 10-17 uur: 'Van hobby tot zijdemu seum' (t/m 30/12); IJZENDIJKE - Aurinhuis, 10- 20 uur: Werken Gerard van Grie ken (t/m 31/5); Streekmuseum. 10-12 en 13-17 uur: Klederdracht, mutsendo zen en merklappen (t/m 1/11); ZIERIKZEE - Noordhaven poort. 13-18 uur: Installatie van Jan van Breugel (t/m 5/5). Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 Centraal Meldpunt Milieuklachten: tel. 01184-12323. SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor men sen in nood, tel 01180-36251. van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24 00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zee land. tel. 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Stichting 'Vrouwen bellen vrou wen1. tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080. dag. van 14-20 uur Bureau Vertrouwenarts Kindermis handeling. tel 01180-28800 Aids Infolijn: tel. 01180-38384

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1992 | | pagina 43