Rijnland-Pfalz lacht om Bayern Mary Decker droomt nog steeds van goud Geen verrassingen bij veteranentennis Europese topploegen spelen in Vlissingen Ploegen vierde Zeeuws-Vlaams Wielerweekend sport Eerste FC Kaiserslautern wordt voetbalkampioen van Duitsland BERLIJN (GPD) - Werder Bre men bracht vorige week de theoretische kans om kampioen van Duitsland te worden om zeep door een verlies tegen de lijstaanvoerder Eerste FC Kai serslautern. Geen Bremen-fan was daar rouwig om. Hand in hand trok de aanhang van Wer der en van Kaiserslautern door de Hanzestad onder het zingen van het schone lied „De Eerste FCK trekt Bayern de lederhose uit". En zo zal het geschieden. De provincieclub uit Rijnland- Pfalz heeft nog maar één punt nodig om 'meister' te worden en niemand twijfelt er aan dat van daag. zaterdag in het eigen sta dion de 'Betzenberg' het karwei wordt afgerond. In de Pfalz zal het daarna carnaval zijn. De Eerste FCK is een fenomeen in de Bundesliga. Een jaar gele den vocht de club tegen degra datie. maai' sleepte met de hal verwege het seizoen benoemde trainer Karl-Heinz, 'Kalli'. Feld- kamp wel de Duitse beker bin nen. Dit jaar stond de club bin nen de kortste keren bovenaan en was daar niet meer weg te branden. IJzeren wil Kaiserslautern heeft een dood gewoon elftal zonder echte top pers. maar met een ijzeren wil om 90 minuten te knokken. En Kaiserslautern heeft de Betzen berg. Dit seizoen was het stadion (capaciteit: 40.000 man) bijna el ke wedstrijd uitverkocht. De Betzenberg is iets heel bijzon ders. Aanvoerder Stefan Kuntz: „Je krijgt er gewoon 30 procent meer power door". Het stadion is bijna een bedevaartsoord. Wie met de auto komt. wordt direct als buitenstaander ontmaskerd. De Betzenberg bestijg je name lijk te voet. Het is ruim een kwar tier vanaf de kroegen in het oude centrum van Kaiserslautern met 103.000 inwoners de kleinste stad met een Bundesliga-club. Het is er allemaal heel gemoede lijk. zoals alles in deze streek zijn vaste gangetje gaat. Alleen in het stadion worden de kalme Pfalzer wilde beesten. Ze jagen de spelers op en intimideren de tegenstander. Zelfs het machti ge Bayern München. dat meer bekers in de prijzenkast heeft staan dan een normaal mens blikjes bier in de koelkast, reist altijd met knikkende knieën naai- de Pfalz. Paul Breitner, het geniale enfant terrible van Bayern uit de jaren '70/'80 ver zuchtte eens: ..We kunnen voor taan de twee punten beter per post direct naar Kaiserslautern sturen. Dan besparen we ons in ieder geval de reiskosten". Op vallend is ook dat er nooit onge regeldheden zijn. De plaatselij ke politiecommissaris: „Rellen? Nee. hier niet. Het publiek vindt het prachtig als er wordt gewon nen. Zo niet, jammer dan, vol gende keer beter". Sepp Herberger Dat de Betzenberg een echte voetbalarena is zonder de voor de sfeer veelal dodelijke sintel- Leiderstrui van Olympia's Ronde voor politieman DEN HAAG (ANP) - Anton Tak, de winnaar van Olympia's Ron de van Nederland, heeft zijn paarse leiderstrui geschonken aan de Belgische rijkswachter, die tijdens de ronde ernstig ge wond raakte toen hij frontaal op een hem tegemoet komende auto botste. De 23-jarige Westbrabantse wielrenner heeft de politieman bezocht. Ook de organiserende Stichting en het rennerspeloton dat een inzameling hield, heb ben van hun belangstelling blijk gegeven. baan, heeft Kaiserslautern te danken aan de legendarische trainer van het Duitse elftal. Sepp Herberger. Hij smeedde hier het elftal dat in 1954 in Bern wereldkampioen werd. De 'chef, zoals hij werd genoemd, vond het veld van Kaiserslautern te smal voor het gevreesde flan- kenspel van zijn 'Mannschaft' en daarom moest de sintelbaan er aan geloven. In die tijd was Kaiserslautern het voetbalmekka van Duits land. Met de drie broers Walter werden tussen 1948 en 1955 twee nationale titels binnengehaald, terwijl men ook nog eens drie keer tweede werd. Daarna was de club meestal in de midden moot te vinden met een flinke reeks uitschieters naar onderen en dan moest er weer gevochten worden om in de Bundesliga te blijven. Inzet wordt beloond in de Pfalz. Niet alleen bij het werk in de fa briek, ook op het voetbalveld. De club betaalt relatief magere basissalarissen, maar heeft wel het hoogste premiestelsel in de hele Bundesliga. Ellende Maar Kaiserslautern biedt meer. Spelers en bevolking zijn één. In deze kleine stad kan een voetballer niet, zoals in miljoe nensteden als München. Ham burg of Keulen, na een verpeste wedstrijd onderduiken in de anonimiteit. Aanvoerder Kuntz: „Als je na een waardeloze wed strijd fans tegen komt, die bijna huilen van ellende, dan weetje: dat kan ik die mensen een vol gende keer niet meer aandoen". Ex-speler en ex-voorzitter Jiir- gen Friedrich weet uit eigen er varing dat de spelers ook na een nederlaag de straat op durven. „Hier worden ze als mens er kend, niet alleen als voetballer". Een feit is dat de spelers van de Eerste FCK 'gewone' stervelin gen zijn. De meesten komen uit kleine clubjes in de buurt en 'im port.' is na een mislukking elders tot bloei gekomen in deze kleine gemeenschap. Het zijn profs om 'aan te raken'. Wie kan zich voor stellen dat de peperdure sterren van Bayern zo maar door de voetgangerszone van München lopen of in een disco optreden? Bij de Eerste FCK is dat nor maal. Kameraadschap is ook nog al tijd het toverwoord van de oude Fritz Walter (die in 1961 op 40-ja- rige leeftijd meespeelde om Kai serslautern in de Bundeliga te houden en de titel Mister Kai serslautern heeft gekregen) en de inmiddels aardig tot rust ge komen trainer Kalli Feldkamp zweert er ook bij. Hij heeft elke speler het gevoel gegeven dat hij de belangrijkste man op het veld is. Daarom verschijnt er ook vrij wel elke zaterdag een team op het veld dat knokt tot de laatste minuut. Het is geen toeval dat de Eerste FCK in minstens tien wedstrijden in het laatste kwar tier nog een achterstand weg werkte. Trainer Karl-Heinz Feldkamp, die de Eerste FC Kaiserslautern naar het kampioenschap van de Duitse Bundesliga leidt (foto Horst Muller) Op initiatief Basketbalcombinatie VLISSINGEN - De Basketbal Combinatie Vlissingen heeft voor dit jaar enkele activiteiten op het pro gramma staan. Zo krijgt de Vlissingse club van mor gen, zondag tot en met 12 juni een groep Zweedse bas ketballers op bezoek. In september komen twee Eu ropese topploegen naar Vlissingen, die in sporthal Baskensburg een onderling duel zullen uitvechten: Lubljana uit Joegoslavië en Tallin uit de Sovjet Unie. De groep Zweedse basketballers betreft 34 jongens en meisjes in de leeftijd van 17 en 18 jaar. Zij studeren aan een middelbare school, met als specialisatie bas ketbal. De groep komt zondagavond aan. Zij zullen maandag trainen en spelen. De wedstrijden worden verspeeld in de Van Duyvenvoorde sporthal van 19.00 tot 22.00 uur. Dinsdagmiddag wordt er nog getraind van 12.00 tot 13.30 uur in de sporthal Baskensburg. 's Avonds wor den er nog twee wedstrijden gespeeld in Gorinchem, tegen de verenigingen GoBa en WSC. De BC Vlissingen heeft verder kans gezien om op 3 september twee Europese topploegen naar Vlissingen te halen. Lublijana uit Joegoslavië, basketballand nummer een in Europa, is een garantie voor snel en zeer attractief basketbal. Lublijana speelt in de Joego slavische competitie in de top en was winnaar van de Europacup voor landskampioenen in 1990 en 1991. Lu blijana heeft met zijn jeugd in de laatste jaren een enorme traditie opgebouwd in buitenlandse toernooi en. Die maakte indruk tegen teams uit Engeland. Zwe den, Frankrijk, België en de Verenigde Staten. De tegenstander van de Joegoslaven is van nog groter kaliber: Tallin uit Estonië (Sovjet Unie). Dit team werd op de Haarlemse basketbalweek, het grootste in ternationale toernooi voor herenteams in de Benelux, nog tweede. Zij spelen reeds jaren mee in de top van de Russische competitie. Zij hebben als enig Russisch team een Amerikaan, Jackson, in de gelederen. Deze werd tijdens de Haarlem-week uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. De wedstrijd wordt gespeeld in sporthal Baskens burg op 3 september 1991, aanvang 19.15 uur. i'i'WllliiHIWW Vm i Amerikaanse atlete wil in Barcelona nog één keer gooi naar medaille doen EUGENE (Reuter/ANP) - In'Los Angeles 1984 trapte ze in de Olympische finale van de 3000 meter op de hiel van Zola Budd en tuimelde voor het oog van de wereld jankend in het gras. Vier jaar later, in Seoul, was ze na blessures niet topfit en eindigde op de 1500 meter (8e) en 3000 me ter (10e) in het anonieme achter veld. De droom van Mary Slaney-Dec- ker werd een spookbeeld. We reldkampioene in '83 op de 1500 en 3000 meter, wereldrecord houdster op de mijl, geen in aan leg natuurlijke afronding met Olympisch goud. ze werd er ob stinaat van. In Barcelona 1992 wil ze nog één keer op jacht. Als ze. 33 dan inmiddels, blessure- vrij blijft. Tokyo Voorlopig kijkt ze alleen meteen schuin oog naai' Barcelona. Het WK in Tokyo geldt voor haai' als graadmeter. Al moet ze zich daarvoor nog kwalificeren tij dens de nationale titelstrijd in juni in New York. Een plaats bij de eerste drie staat garant voor een toegangsbewijs. Na de 4.04,92 op de 1500 meter bij haar rentree tijdens de Bruce Jenner Classic in San José, Californie. is ze weer vol vertrouwen. Het was de beste tijd in dit seizoen. Haai' eerste overwinning op buitenba nen in driejaar. Mary Slaney-Decker. de gazelle van Amerika, de lieveling van het Amerikaanse publiek, de ideale schoondochter met haar tandpasta-glimlach en aardige burgermans-maniertjes. Haar loopbaan was door en door Ame rikaans. Ze was een 'winner'. Geen onvertogen woord kwam over haar lippen. Tot de finale in Los Angeles. Heel Amerika huilde met haar mee. Die Budd moest voor eeu wig geschorst worden. Een Zuid- afrikaanse nog wel die notabene op een Engels paspoort de ham- burger-spelen was binnenge loodst. Slaney-Decker was ont roostbaar, het hoogtepunt in haar carrière werd een catastro fe, een groot persoonlijk drama. En Bydd kreeg de schuld. Hoe wel televisiebeelden exact gere- gisteerd hadden dat Slaney- Decker op Budds hielen trapte. En niet andersom. Blessures In Los Angeles brak iets in Sla ney-Decker. Strijdlustig was ze alleen nog met de mond. „In Seoul ga ik afmaken wat in Los Angeles niet lukte." Op de baan volgde blessure op blessure. Ze laste een pauze in, werd in "86 moeder van doehter Ashley Lvnn en kwam in '87 sporadisch in actie. Het jaar erop kwalifi ceerde ze zien wel voor Seoul, op de 1500 en 3000 meter. De Olympische Spelen werden andermaal een trauma. Door trainingsachterstand door bles sures. „Ik had last van mijn achillespezen en kon nauwelijks voluit trainen. Ik had er beter aan gedaan helemaal niet naar Seoul te gaan. Eigenlijk waren de twee finaleplaatsen het hoogst haalbare voor mij." Des ondanks volhardde Slaney-Dec ker in het doel dat ze zich op 14- jarige leeftijd voor ogen stelde: Olympisch goud. Mytilus-dames toch derde divisie GOES - Het damesteam van My- tilus speelt in het nieuwe vol leybalseizoen toch in de derde divisie F. De formatie van Wil lem Louwerse profiteert van de terugtrekking van diverse teams in de hogere regionen van dé landelijke competitie. Myti- lus eindigde afgelopen seizoen op de tiende plaats van de derde divisie F en degradeerde als ge volg daarvan naar de Zeeuwse promotieklas. Trainer Willem Louwerse werd gisteren door de Zeeuwse com petitieleider Jan Oomes aange naam verrast, toen die meedeel de dat de Goese ploeg alsnog in de derde divisie kon worden in gedeeld. „Dat wilde ik natuur lijk wel. Het was niet zo dat we gedesillusioneerd waren door de degradatie, maar we moeten ons plan voor volgend seizoen wel iets bijstellen." Mytilus neemt in de derde divi sie F de plaats in van RVC/Liba- non, dat komend seizoen in de derde divisie E uitkomt. Ze liet zich opereren aan de achillespezen en startte even zorgvuldig als voorzichtig de voorbereiding op het buitensei zoen. Op 11 mei liep ze 4.08,05 op de 1500 meter en werd er tweede mee achter haar landgenote Shelly Steely. „Dat was een gro te sprong in de goede richting", zei haai' agent Brad Hunt. „Dat was precies wat ze nodig had." In San José verraste Slaney- Decker de tegenstanders en zichzelf. „Ik had niet gedacht dat ik al in staat was 4.04 te lo pen." PattiSue Plumer, na de pe riode Slaney-Decker de snelste Amerikaanse op de 1500 en 3000 meter, had het nakijken. „Dit riep herinneringen op aan de ja ren 80". glom Slaney na afloop. „Ik liep heerlijk. Als in mijn bes te jaren." En sportminded Ame rika glom mee. sloot de gazelle weer in het hart. Verblind door de prestatie raakt ze niét, daarvoor heeft ze al te veel leed achter de rug. „Ik ben allang, blij dat ik weer elke dag zonder pijn kan trainen. Dat ik niet op alle pietluttige details moet letten om zonder pijn te blijven. Ik kan er weer hard te gen aan. Dat doet me de meeste vreugd." Voorlopig concentreert ze zich op de 1500 meter. „Dat wordt de afstand waarop ik mij wil kwalificeren voor het WK in Tokyo. Daarna zien we wel ver der. Misschien kom ik ook wel terug op de 3000 meter." In dat geval is het gevaar niet denkbeeldig dat ze in Barcelona wederom Zola Budd tegen het lijf loopt, De naar Zuid-Afrika te ruggekeerde atlete, getrouwd met atleet Pieterse, hoopt in '92 de terugkeer van haar land in de Olympische familie actief mee te maken. Mary Slaney-Decker wordt bijgestaan door Richard Slaney, haar tegenwoordige echtgenoot, als zij r de aanvaring met Zola Budd Olympisch goud aan haar neus voorbij ziet gaan ifoto AP) KAPELLE - Bij de Zeeuwse kampioenschappen tennis voor veteranen in Kapelle die dit weekeinde in de beslissende fa- se'belanden, zijn er nauwelijks verrassingen. Alle favorieten in het enkelspel zijn nog in de strijd en behalve de in categorie 2 uitgeschakelde Lex van Geer, is er verder zelfs geen enkele ge plaatste speler met een neder laag geconfronteerd. In dit toernooi van de regelmaat zijn bij de jongste deelnemers de halve-finalisten inmiddels be kend. Schema-aanvoerder Chris Versteeg wacht in de voorlaatste schifting een confrontatie met Roel Bloembergen, terwijl tege lijkertijd in de onderste helft van de rangschikking de als tweede ingeschatte Piet Vreeke uit komt tegen Jan Bij de Vaate. Jean Loup Deltour. koploper in groep 2. bindt dezer dagen de strijd aan met Herman Warnink, waarbij een finaleplaats de inzet vormt. Duels tussen Piet Bek en Kees Zuidweg en het treffen van Stanny Verstraeten - nummer twee in de waardering - tegen Ko Moeleker moeten bepalen wie de halve finales mag spelen. Daarna komt ook hier de afval race in het eindstadium. Terneuzenaar Ad Hijmans heeft in afdeling 3 de eerste stap gezet op de weg die leidt naar prolon gatie van zijn titel. Hij klopte daartoe Kees Roos in straight sets. waarna hem nu een kracht meting met Piet Zuidweg wacht. Bij de dames in afdeling 2 heeft Els Ars inmiddels tot twee maal toe haar visitekaartje afgege ven, terwijl Barbara Heezen bij de oudste deelneemsters zich na een winstpartij Analiste mocht noemen. Het grote aantal inschrijvingen dreigde de planning binnen de beschikbare tijd te verstoren. Zondag is nu de finaledag gewor den. Uitslagen: H.E.-vet. 1: P. Vreeke - D. Herselman 6-2. 6-1. H.E.-vet 2: H. Manten - B van Dijk w o P Bek - J. Duivenvoorde 6-4. 6- 0; C. Moeleker - F Willekes 1-6, 6-2. 6- 0: H Manten-H. Warnink 6-1, 6-2. H.E.-vet 3: A. Hijmans - C. Roos 6-3, 6-4, A. de Dreu - D Dool 6-2, 6-0. H.E.-vet 4: L. Salomons -1 du Pon 6- 0,6-2: A Kooman - J. Minet6-3.7-6. P Verwijs - A. Kooman 6-3. 6-2. D.E.-vet 2: E Ars - E. Gorsse 6-1. 6-1. E ars - H. Pol 6-2. 6-1. D.E.-vet 3: B. Heezen - H. van Wijn gaarden 6-2, 6-1 D.E.-vet 4: M. Salomons - A Kemel- muller 5-7. 6-3. 6-2; E van der Sluis - R. van Eenennaam 6-2, 6-1 II.D.-vet. 1: J. de Vlieger/P Vreeke - D Herselman/D van Straaten 6-0. 6- 2. J Bij de Vaate/H. den Ouden - R. Schaier/J Roovers 6-3, 6-3; C. Ver- steeg/G. Voeten - J Rombout/P. Steenbergen 6-3. 6-2; J. Bij de Vaate/ H. den Ouden - J. de Vlieger/P. Vree ke 2-6.6-3,7-5; P Bek/A van Geer - E. Joosten/R Scholten 1-6. 6-4, 6-4 D.D.-vet. 1: C. Leenhouts/W. van de Sande - G. Hermanides/H. Pel 6-2. 7- 5; C. Leenhouts/W. van de Sande - J Ganseman/E. Gorsse 6-2,1-6. 6-3. G.D.-vet. 1: J. Ganseman/H. Manten - C. Eckhardt/R. Bloembergen 6-1, 6-2; R van de Meyden/J. van de Meyden - C. Leenhouts - G. van Eyzeren 6-2. 6- 4; R. Rïetkerk/J. de Jonge - H van Wijngaarden/W. Schenk 6-3, 6-1. J Scholten/R. Scholten - E. Terwischa/ M van Iersel 6-4. 6-3. H.D.-vet 4: D. Kuipers/G. Gijzel - W Reichpietsch/M Smolders 6-2, 2-0, w.o.; A de Jgng/J Onderdijk - G van Helden/P. van Wijngaarden 6-3, 1-6. 6-0; T. Mol/P. van de Wege - C Minet/ P Titiheru 6-3, 6-1. G.D.-vet 4: L. Bossaert/I du Pon - I Kint/G. van Eyzeren 6-1, 6-1; C. van de Wege/P van de Wege - I. Kint/G. van Eyzeren 2-6. 6-16-3. ZATERDAG 8 JUNI 1991 z TERNEUZEN - John van den Ameele uit Terneuzen maakt dit weekeinde deel uit van de Bove- mij/Europolis wielerploeg in het Zeeuws-Vlaams Wielerweekein de. dat vandaag van start gaat. De ploegen zijn als volgt samen gesteld: Koga Miyata: Ploegleider: Egbert Koersen 1 M. van Antwerpen, 2 N. Boogaard, 3 A. Engels. 4 B Gosink, 5 J. Hermens, 6 Jans Koerts. Telcflcx: Ploegleider: Marc van Roo.v 7 John den Braber, 8 John de Haas, 9 Marfijn van Moersel, 10 Niels v/d Steen. 11 Peter Tates. 12 Roger Vaes- Bovemij Europolis: Ploegleider: Frits Schür 13 Rudie Kemna. 14 Rob Froeling, 15 Dennis Hey. 16 Dino Tolhoek, 17 Raymond Thebes, 18 John van den Ameele. Westland Wil Vooruit: Ploegleider: T. Ilogervorst 19 Michael Boogaart, 20 Danny Over- gaag, 21 Lex Nederlof, 22 Dennis van der Meiden, 23 David Jacobs, 24 Greg Chapman. W.C. 't Luchtschip: Ploegleider: 25 Arno Ottevanger. 26 Frank van Veenedaal, 27 Albert Jan Jacobs, 28 Lucien v. d. Louw, 29 Peter Vissers, 30 Jaap Viergever. A.W.V. De Zwaluwen: Ploegleider: Dick van Egniond 31 Eric Cent, 32 David Veenendaal. 33 Ingmar Roek, 34 Bart Boom. 35 Mare Huis in 't Veld, 36 Bert Nijhuis. P.VV.Z. Emmen: Ploegleider: J. van Dam 37 Johan Boxem. 38 Henk Brama, 39 Henk Gijzen, 40 Johnny Bijkerk, 41 Erik van der Heide, 42 Freddy van der Werf. Sauna Diana: Ploegleider: Peter Godde 43 Twan Schalk. 44 Patrick Wouters, 45 Jack Vriends, 46 Ludo Keizer, 47 Peter Damen, 48 Rene de Jong. VV.V. Zeeuws-Vlaanderen: PLoegleider: Ben Zaan 49 Karei van Goethem, 50 Rolf Mo- bach, 51 Patrick van de Vijver, 52 Guus Barhorst, 53 Pascal van Bellen, 54 Herman Muller. W.V. Schijndel: Ploegleider: 55 Gerben Broeren. 56 Marc van Delft. 57 Frank Groenendaal, 58 Fer ry van Heeswijk, 59 Ton der Kinde ren, 60 Casimir Vink. M.V. Alcmaria Victrix: PLoegleider: Wim Nieuwenhuise 61 Mare Faas, 62 Nico Groot, 63 Ro bert Haan, 64 Patrick Kops, 65 Chris Ooyevaar, 66 Raymond Rol. De Hoekse Renners: PLoegleider: Ces Helmink 67 Mare Huijsmans, 68 Ptrick Kroon- en, 69 Michel de Kroon, 70 Kees van Maanen, 71 Remco Noordermeer, 72 Michael Zijlaard. W.V. Breda: Ploegleider: J. Cooremans 73 L Peelen, 74 D. Witkamp, 75 J. ten Kortenaar. 76 M. van der Vliet, 77 B. Rasenberg, 78 B. Dutton. Z.R.T.C. Theo Middelkamp: Ploegleider: Hans Harinck 79 Wilfred Geys, 80 Richard de Vrie- ze. 81 Kees Schouwenaar, 82 Fran cois Franse, 83 Tonnie Moonen, 84 Leo Goeree. W.C. De Pedaalridders: Ploegleider: 85 Hans Moens, 86 Chris Goeree, 87 M. van Oord, 88 R. Laming, 89 P Blom. 90 E. van den Heuvel. W.V. Oudenbosch: Ploegleider: G. van 't Geloof 91 J. Leys. 92 Peter Hoondert. 93 Roy Boogaert, 94 J. de Bruin, 95 R. Minne- boo, 96 Ronnie Babfjn. T.W.C. Pijnenburg: Ploegleider: Peter Coolen 97 Gert-Jan Boksteyn, 98 Frank Frij- ters, 99 Edward Kuyper, 100 Fred Kuypers, 101 Ludwig Reyen, 102 Luc Reyrink. R.S.C. De Zuidwesthoek: Ploegleider: 103 Eric de Crom. 104 Nico van de Klundert, 105 Edgar van Meer, 106 Piere Janssen, 107 Raymond Tol hoek, 108 Raymond Kroon. R.W.C. Ahoy: Ploegleider: Barend Huveneers 109 Marco Vermey, 110 Hennie de Rooij. Ill Toby Newton, 112 Arwin van Pelt, 113 Michael van der Wolf, 114 Andre Grootveld. Swift Casba: PLoegleider: C. Kloosterman 115 Herman Bakker. 116 Erik Bos. 117 Laurens Koster, 118 Jan H. La- gerweg, 119 Vital Timmermans, 120 Arnold Stam TVM/CSKA Moskou: Ploegleider: A. Gusiatnikov 121 Oleg Boronin, 122 Igor Dzuba, 123 Valeri Korolev, 124 Piotn;,, lenko, 125 Alexei Sivakov.hu Svirdov. Shimano Japan: PLoegleider: Mike Hascbe 127 Kaoru Kishihara. 128 Imanaka, 129 Hisashi Matsui nielli Yamamote, 132 Kenneth» Cottbus (Duitsland): Ploegleider: Michael Max 133 Dirk Meier. 134 Thomas Achmed Wolke. 136 JensGte 137 Rene Jackel. 138 SvenPresj W.C. Vooruit (België): Ploegleider: R. de Bischop 139 Dirk Onghena. 140 Patncfc^ wegh. 141 Patrick van de Vr Philip de Bats, 143 GinodePj 144. Edwin Enthoven. Rob Allien één duel geschorst ZEIST (ANP) - NAC kan ig eerste wedstrijd tegen Wy een plaats in de eredivisie! beschikken over Gerard j Haan wegens een schorsing, het nacompetitieducl legaj Zwolle kreeg de Brakmaan negende gele kaart van hets zoen. FC Utrecht moet hetzonfe gen NEC stellen zonder Rt^ fien en Pieter Bijl. De toekos ge Ajacied werd voor één! geschorst wegens zijn deröe< kaart. Bijl was al aan zijns toe. Voor één wedstrijd schorst; Mordang (Fortumj tard), Alflen en Bijl (beids' Utrecht), Pastoor (Volendj Den Haan (NAC), Koorci Zwolle) en Van Corstameiö hoven). Helenklaken (I werd voor vier wedstrijden; gesloten, zijn boete werd; hoogd tot 200 gulden. Udinlf tesse) is voor vijf wedstnjde: schorst en mag tot 1 januaiil niet als aanvoerder optrede Van Hanegem terug naar de amateurs UTRECHT (ANP) - Willem Hanegem keert terug nar amateurs. De oud-intemalw maakt het komende sem deel uit van de technisch» van de Utrechtse zondag steklasser Holland. Enkele ren geleden was Van Hans ook al bij de ambitieuze! werkzaam. De voormalige middens fungeerde het afgelopens? als assistent van trainer Piel! ter bij FC Wageningen.BE moesten vertrekken. Malta De voetbalbond vanMaltsh trainer Horst Heese op sta voet ontslagen. Volgens deb zijn er niet oplosbare verscü van mening met de co Twistpunt is de behandf van een speler, die voorde; strijd in Helsinki tegen Fir!) op 16 mei in de Finse hoofde werd betrapt bij winkeldief De bestuurders van de bond den de speler onmiddellijl het gebeurde naar Malta It' sturen. Heese wilde, na over. met de spelers, dat de be fing pas plaats zou vinden ia rugkeer op Malta. Libre-spelers gaan naar I TERNEUZEN - Na de wfo diverse voorselecties heeft Cl-team (libre) van delen zense biljartvereniging i zich weten te plaatsen vo nationale eindstrijd in des; soort. Die wordt dit weel! gehouden in sporthal Schc burg in Amersfoort. Voor: komen Joke Breur, F land en Bert Timmer uit Sport Op tV 1111111111111111111111111 m HHHB ZONDAG 12.00-12.30 Netl 2: Voetbal Pte' gazine. 13.50-17.50 Ned 3: Studio SF slag van de Franse Open te» pioenschappen op Roland Gtf Parijs, World League volley® derland-Frankrijk) en stand; met cricket en tennis 15.00-18.00 BRT 2: Sport m slag van de Franse Open te» pioenschappen op Roland G£ Parijs 15.00-18.57 Did 2: Sport ex» slag van de Franse Open te» pioenschappen op Roland fc Parijs, motorsport (GP «P j* burgring) en autosport (Dul» wagenkampioenschappen) 15.00-19.00 TV 5: Tennis: ve de Franse Open kampioen5® op Roland Garros in Parijs 18.25-21.30 Super: Ainenc^ ball; rechtstreeks verslag va? Ie van het WK in het Weffl« dion in Londen. 18.45-20.00 Ned 3: Studio SF 19.20-19.58 Did 1: Sportschaii 19.30-20.00 Did 3: Sport im«® 19.45-20.30 BRT 2: Sportweek 19.45-20.30 BRT 1: Sportweek 20.30-22.00 BRT 2: Sport ex£ een verslag van de Prol"voelrft het jaar en atletiek (Westaüe mes in Deinze en de kw*11 van Middelkerke). 21.45-21.55 Did 2: Sport am»' 22.25-23.40 RTL V: Match 00.45-01.15 BBC 2: Cricket' land-West Indies. ZATERDAG 11.50-18.05 BBC 1: Grandstand: met cricket, paarderennen, tennis en voetbal Engeland-Nieuwzeeland 13.45-16.00 Did 1: Sport extra: ver slag van de Franse Open tenniskam pioenschappén op Roland Garros in Parijs 13.50-17.50 Ned 3: Studio Sport: ver slag van de Franse Open tenniskam pioenschappen op Roland Garros in Par ijl en World League volleybal Nederland-Frankrijk). 14.00-16.30 BRT 2: Sport extra: ver slag van de Franse Open tenniskam pioenschappen op Roland Garros in Pari.js. 14.00-17.30 TV 5: Tennis: verslag van de Franse Open kampioenschappen op Roland Garros in Parijs 15.00-17.00 Did 3: Sport 3 extra. 17.45-18.00 RTL V: Giro '91: wielren nen (verslag van de Ronde van Ita lië). 17.50-19.25 BBC 2: Cricket: Enge- land-West Indies. 18.00-18.15 Did 1: Sportschau-Tele- gramm. 18.00-19.00 Super: Prime Sport. 18.15-19.00 Did 1: Sportschau 19.00-20.15 RTL Anpfiff: voet balshow. 19.35-20.00 Did 3: Sport im Westen. 21.45-22.05 BBC 1: Sport 22.05-23.25 Did 2: Das Aktuelle Sport-Studio. 22.15-22.45 Ned 3: Studio Sport. 22.50-23.05 BRT 1: Sport op Zater dag 01.10-01.45 BBC 2: Cricket. Enge- land-West Indies.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1991 | | pagina 54