PZC Het beste laten zien wat in de wereld is gemaakt Avro haalt bezem door programmering raiiio Oo°o°oc oR O 0 O Q O 8§g° onououor °n o 8 °ogo°0 radio en televisie PANDAENDEMAGIMIXER Loting WK voetbal live op televisie vandaag MAANDAG 4 DECEMBER 1989 DOCUMENTAIRE FILMFESTIVAL AMSTERDAM Filipijnen NIEUWE PROGRAMMA'S Oost-Europa Top tien Penny serenade Old black magie Van Willigenburg Sinterklaas Censuur in Iran Adam i Brian Basset sme.e.i re bbtalBrI AMBèLAïriNG!'. Snoops TOONDER STUDIO'S i NEDERLAND-1 NOS/KRO/RKK 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 15.00 (ZW) Penny serenade, Ameri kaanse speelfilm uit 1941 van George Stevens. Met Irene Dun ne, Cary Grant, Beulah Bondi. Ju dy en Roger Adams adopteren een klein meisje als blijkt dat Ju dy door een ongeluk geen kinde ren kan krijgen. Enkele jaren later gebeurt er opnieuw een ongeluk. 17.00 Neighbours. 17.30 Journaal. 17.40 (TT) Kunt u mij de weg naar Ha- melen vertellen meneer. 18.30 De muppetshow. 19.00 Journaal. 19.21 Maandagavond met Van Willi- genburg. 20.22 Telebingo. 21.50 Brandpunt. 22.20 Telebingo. 22.30 Journaal. 22.42 Een jaar uit het leven, zesdelige serie (1). 23.32 Advent, Mgr Lescrauwaet praat met mensen uit de Amsterdams parochie De liefde. 23.37 Einde. NEDERLAND-2 NOS/AVRO 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 15.30 (S) Service salon. 17.00 Post. 17.30 Toppop Gold. 18.00 Pauze-tv: jongerenmagazine. 18.30 Wordt vervolgd. 19.00 Sportpanorama. 19.25 (TT) Partners, familiespel. 20.00 (TT) Journaal. 20.29 Muziek in Natura: Thailand, se rie programma's rond Wereld Natuurfonds projecten. 21.17 Van de rug af gezien, Sinterklaas special, dichters en kunstenaars helpen bij rijmproblemen. 22.00 Televizier. 22.45 Snoops, serie (1 23.30 (S) Ontdek je plekje: Brussel. 23.46 Journaal. 23.51 Einde. NEDERLAND-3 VER0NIQUE 06.00 European Business Channel. 07.00 Ontbijtshow. 09.00 European Business Channel. 10.00 Atoukado. Quiz. 10.45 Duo. Quiz. 11.15 Buona Domenica. Herh. 12.15 Classique. 13.00 Bonjour les clips. 14.00 Match vrije tijd. 14.30 Speelfilm. 16.00 Télékids. De wasbeertjes. 16.30 Télélids. Flipper. 17.00 5 Uur Show, 18.00 6 Uur Nieuws. 18.10 Uit een andere wereld. 18.40 Dallas. 19.30 Aanvallen. Sportquiz. 20.00 Match. Sportprogramma. 20.40 Robert Guillaume Show. 21.10 Freek de Jonge. De Openbaring uit 1982. 22.00 Avondnieuws. 22.25 Earthquake, Amerikaanse speel film uit 1974 met Charlton Hes ton, Lorne Green en Victoria Prin cipal. In het Seismologisch Insti tuut in Hollywood wordt een ge weldige aardbeving voorspeld. Op het laboratorium wordt de eerste schok waargenomen. De wijzer op de schaal van Richter slaat uit naar 9.9. 00.30 Laatste Nieuws. 00.35 Dallas. 01.25 Bonjour Les Clips, videoclips. 02.00 Speelfilm. 03.45 Atoukado, quiz. Tim Reid en Daphne Maxwell spelen de hoofdrolklen in de nieuwe comedyserie Snoops (Nederland 2, 22.45 uur). 04,30 Duo, quiz. 05.00 Classique. BELGIË NED-1 BRT 17.30 17.55 18.00 18.05 18.20 18.35 19.00 19.25 T9.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.25 22.30 22.45 22.50 23.30 23.35 NOS/NOT/TELEAC/RVU 09.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 14.30 English spoken. 17.50 Nieuws voor doven en slecht horenden. 18.00 That old black magic, portret van Darius Dhlomo uit Zuid-Afrika. 18.30 Sesamstraat. 18.45 (TT) Jeugdjournaal. 18.55 (TT) Het klokhuis. 19.10 Van beitel tot beeldscherm, do cumentaire. 20.00 Journaal. 20.20 Milieubericht. 20.25 De nacht na de revolutie, docu mentaire over censuur in Iran. 21.15 Eigenaardig, column door Anne- marie Grewel. 21.20 Teleac-extra. 21.25 Het fantastische in de Kunst (1). 22.00 Nos-Laat. 22,45 Geschiedenis van de Gnosis, de kennis van het hart. 23.45 Nieuws voor doven en slecht horenden. 23.50 Einde. BELGIE NED-2 BRT 18.40 18.45 19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 23.10 23.40 BELGIE FRA-1 RTBF BELGIË FRA-2 RTBF 18.30 Espanol con Victor; 19.00 Spreek met ons mee; 19.30 Journaal; 20.00 Portraits d'artistes: Van Gogh; 21.00 Start, sportpro gramma; 22.40 Magazine du golf; 23.05 Ein de. FRANKRIJK-1 06.00 Santa Barbara; 06.25 Nieuwsover zicht; 06.30 Les amours des années grises; 07.00 Nieuws; 07.10 Avant l'école; 08.13 Nieuws; 08.30 Télé shopping; 09.00 Haine et passions; 09.40 Ballerina; 10.35 Dróles d'his- toires; 11.05 En cas de bonheur; 11.30 Jéo- pardy; 12.00Tournez manége; 12.30 Le juste prix; 13.00 Journaal; 13.35 Les feux de l'a- mour; 14.25 (TT) Le grand amour du Due de Windsor; 15.30 Tribunal; 15.55 La chance aux chansons; 16.45 Club Dorothée; 17.50 Hawai Five O; 18.50 Avis de recherche; 18.55 Santa Barbara; 19.25 La roue de la fortune; 19.50 Le Bébete show; 20.00 Journaal; 20.30 Tapis vert; 20.35 Prestige; 22.20 Santé a la une; 23.45 Minuit sport; 00.20 Laatste nieuws; 00.40 Mésaventures; 01.05 TF1 nuit; 02.05 C'est déja demain; 02.30 Info revue; 03.15 Einde. FRANKRIJK-2 06.30 Télématin; 08.30 Matin Bonheur; 08.35 Amoureusement vötre; 11.25 Les voisins; 11.55 Nieuwsflits; 12.00 Les mariés de l'A2; 12.30 Trivial pursuit; 13.00 Nieuws; 13.45 Falcon Crest; 14.15 Et la vie continue; 15.15 Du cöté de chez Fred; 16.20 Les mysteres de l'ouest; 17.15 Les Rikikis au pays du Père Noel; 17.20 Graffitis 5-15; 18.15 Les voisins. Nieuwsflits; 18.40 Des chiffres et des lettres. I.N.C; 19.00 Top models; 19.25 Dessinez: c'est gagné!20.00 Nieuws; 20.35 L'heure de vérité; 21.55 Profession comique: Jean- Claude Brialy; 22.30 Quand je serai grand; 22.55 Laatste nieuws. 60 secondes; 23.20 Du cöté de chez Fred; 00.20 Einde. TV-5 Sinja Mosa. Nieuws. Tik Tak. Jacobus en Corneel. Liegebeest. Rondomons. De hoeve op de wit te heuvel. Avonturenbaai. Medededelingen, programma overzicht en paardenkoersen. Nieuws. Buren. De drie wijzen, quiz waarin twee kandidaten moeten raden wie van de drie panelleden een juist antwoord geeft. Colin's sandwich. Steek-er-wat-van-op-show, talk show. Kunst-zaken. Nieuws. Kijk uit! Verkeerstips. Tijd is geld, economisch magazi ne. Coda. Einde. 16.05 Info: 16.13 7/7 actualiteiten; 17.10 La chance aux chansons; 17.30 La vérité est au fond de la marmite; 18.00 Des chiffres et des lettres; 18.20 Récréation; 19.00 Animalia; 19.30 Info et métó; 19.40 Papier glacé; 20.00 Journal; 20.30 L'heure dé vérité, live-inter view met Imre Pozsgay, kandidaat voor het Hongaars presidentschap; 22.00 Gros mé- chant show; 23.00 Nouveau monde; 0.00 Li- bération; 01.00 Fin de Programme. DUITSLAND-1 Nieuwskrant. Rin. Zonen en dochters. 2x7, tv-spelletje. Nieuws. Diamond Awards Festival, inter nationale muziekshow. Ommekaar: Streetkids, BBC-re- portage over een jaar leven van een groepje streetkids in Londen. Parlando ma non troppo. Een computer ook in jouw klas. Einde. 09.00 Tagesschau; 09.03 ML - Mona Lisa; 09.45 Fit und Frisch; 10.00 Tagesschau; 10.03 Weltspiegel; 10.45 Rückblende; 11.00 Tagesschau; 11.03 (S) Liebem Jazz und Ü- bermut, Duitse speelfilm uit 1957; 12.45 Um- schau; 12.55 Persoverzicht; 13.00 Tages schau; 13.05 Mittagsmagazin; 13.45 Wirt- schafts-Telegramm; 14.00 Tagesschau; 14.02 Die Sendung mit der Maus; 14.30 Ja- noschs Traumstunde; 15.00 Tagesschau; 15.03 (S) Atoll, spelprogramma; 15.30 Blauer Montag; 16.00 Tagesschau; 16.03 Die Skla- vin Isaura; 16.30 Die Trickfilmschau; 16.45 Janna; 17.15 Tagesschau; 17.25 Auf Achse; 18,26 Tagesschau; 18.30 Hier und Heute; 18.52 Stahlkammer Zurich; 19.58 Program ma-overzicht; 20.00 (TT) Tagesschau; 20.15 Das grosse Geheimnis; 21.10 Albanien: An- derungen erwünscht; 21.45 Terra Australis; Queensland (1); 22.30 Tagesthemen; 23.00 (ZW) Noon wide, Amerikaanse speelfilm uit 1985; 00.20 Tagesschau; 00.25 Nachtgedan- ken; 00.30 Einde. DUITSLAND-2 14.00 Schooltelevisie; 17.45 Vacaturebank; 18.10 Nouba Nouba; 18.30 Jamais deuxsans toi; 18.53 Programma-overzicht; 19.00 Jour naal; 19.03 Ce soir; 19.20 Paardenkoersen; 19.30 Journaal; 20.05 Contacts; 20.10 Half moon street, Engelse speelfilm uit 1986; 23.00 Laatste nieuws; 23.35 Beursberichten; 23.40 Tribune économique et sociale; 23.50 Einde. 09.00 Tagesschau; 09.03 ML - Mona Lisa; 09.45 Fit umd frisch; 10.00 Tagesschau; 10.03 Weltspiegel; 10.45 Rücklblende; 11.00 Tagesschau; 11.03 (S) Liebe, Jazz und Über- mut, Duitse speelfilm uit 1957; 12.45 Um- schau; 12.55 Persoverzicht; 13.00 Tages schau; 13.05 Mittagmagazin; 13.45 Zeugen des Jahrhunderts; 14.50 Brief aus der pro- vinz; 15.00 (TT) Das Traumschiff; 15.58 Pro gramma-overzicht; 16.00 Heute; 16.03 Pippi Langstrumpf; 16.25 Logo; 16.35 Der Tag, an dem Anton das Gespenst sah; 17.00 Heute. Aus den Landern; 17.15 (S) Tele-lllustrierte; 17.45 Ein Colt füralle Falie. So lauft's richtig; 18.25 Ein Colt für alle Falie; 18.58 Program ma-overzicht; 19.00 Heute; 19.30 (TT) Frei zum Abschuss, film; 21.15 WISO; 21.45 Heu- te-Journal; 22.10 Höchste Zeit für Utopien; 23.40 Alles hangt mit allem zusammen; 00.30 Heute. ENGELAND-1 BBC 07.05 The Flintstones; 07.30 Breakfast news; 09.55 Regionaal nieuws; 10.00 Nieuws. Open air; 10.20 Kilroy; 11.00 Nieuws. The Flintstones comedy show; 11.25 Children's BBC; 11.30 Playbus; 11.50 The family Ness; 11.55 Five to eleven; 12.00 Nieuws. Open air; 13.00 Nieuws. Daytime live; 13.55 Regionaal nieuws; 14.00 Nieuws; 14.30 Neighbours; 14.50 Going for gold; 15.15 Ironside; 16.00 Paul Jones and the Blues Band; 16.25 She's the sheriff; 16.50 Children's BBC. Barney; 17.00 Storytelling; 17.05 Ewoks; 17.20 Jacka- nory soap; 17.35 Bravestarr; 17.55 News- round; 18.05 Blue Peter; 18.35 Neighbours; 19.00 Nieuws; 19.30 Regionaal nieuws; 20.00 Wogan; 20.30 Watchdog; 21.00 Telly addicts; 21.30 Wildlife on one: The kingdom of the crabs; 22.00 Nieuws; 22.28 Regionaal nieuws; 22.30 Panorama; 23.10 Cry of the in nocent, Amerikaanse speelfilm uit 1980; 00.45 Clean state; 01.15 Weerbericht; 01.20 Einde. ENGELAND-2 BBC 09.00 Nieuws; 09.15 Westminster daily; 09.30 Return ofthe aces; 10.00 Heirs and gra ces; 10.30 Painters: Camber Dock, Ports mouth; 11.00 Inside Japan (1); 11.30 Count down to Christmas (111.50 Women of our century: Dame Sylvia Crowe; 12.20 Coping with multiple sclerosis; 12.50 Mosaic (1). Black and white media show I; 13.40 Heart of the matter; 14.20 The adventures of Spot; 14.25 Fireman Sam; 14.35 Geoffrey Smith's world of flowers: Peonies; 15.00 Nieuws. Songs of Praise vanuit Buckfast; 15.35 Under sail: Falmouth working boats; 15.50 Behind the screen; 16.00 Nieuws. In the garden; 16.10 Forever England: The roses of Bir mingham; 16.50 Nieuws; '16.53 Regionaal nieuws; 17.00 Catchword; 17.30 Talk of the '80's: Lord Scarman; 18.00 Inside Peterhead; 18.30 Hambone and Hillie, Amerikaanse speelfilm uit 1983; 19.55 A-Z of belief: Ani mal spirituality; 20.25 Behind the beat; 20.55 Prisoners of conscience; 21.00 In the highest traditions; 21.30 Through the looking glass; 22.00 Outrage, Amerikaanse speelfilm uit 1964; 23.30 Newsnight; 00.15 The late show; 00.55 Prisoners of conscience; 01.00 Weer bericht; 01.05 Talk of the '80's; 01.35 Einde. SKY CHANNEL 06.00 Sky, the World Business Report; .06.30 Sky, European Business Channel; 07.00 Sky, The DJ Kat Show; 09.30 Eurosport Menu; 10.00 Football; 12.00 World Cup Skiing; 13.00 Ice Hockey; 14.00 Australian Open Golf; 16.00 Tennis legends; 16.30 RAC Rally; 18.00 World Gup badminton; 19.00 NHL Ice Hockey; 21.00 Eurosport What a week; 22.00 International Motor Sport; 23.00 Boxing: Ringside Superbouts; 00.00 NHL Ice Hockey; 02.00 Closedown. SUPER CHANNEL Willem Nijholt, Martin Brozius en Rob de Nijs (vlnr) in Kunt u mij de weg naar Hameien vertellenmeneer? (Nederland 1, 17.40 uur). 07.00 Daybreak; 08.00 The mix; 14.30 Hotli ne; 15.30 Nino Firetto; 16.30 On The Air; 18.30 Off the Wall; 19.30 Time Warp; 19.55 Weather Report; 20.00 Touristic Magazin; 20.30 Journey into India; 21.00 Survival, Na ture documentary; 22.00 World News; 22.10 Wildlife On One; 22.40 Thai Panorama; 23.10 Tracks of the rainbow; 00.10 World News and Goodyear Weather Report; 00.20 Euro- chart; 01.20 Time Warp. (Door Leo Bankersen) AMSTERDAM - „Het beste laten zien wat er in de wereld gemaakt wordt, en Nederlandse filmmakers opnieuw inspireren." Zo vat Jan Vrijman de doelstelling van het International Do cumentary Filmfestival Amsterdam samen. Dit nog kleine, maar kwalita tief hoogwaardige filmevenement vindt vanaf 7 december voor de twee de maal in Amsterdam plaats in thea ter De Balie en bioscoop Alfa aan het Leidseplein, en in het Filmmuseum. Een week lang meer dan honderd films uit vijftien landen, waaronder weer een belangrijke bijdrage uit de Sovjet- Unie. Op 14 december wordt op de slot- avond de Joris Ivens Award uitgereikt. Vorig jaar werd dit festival nog georga niseerd onder de hoede van het educa tief georiënteerde Nederlands Film In stituut. Nu is het ondergebracht in een zelfstandige stichting, onder voorzit terschap van het Amsterdamse Twee de Kamerlid Jan Schaefer. Een twee-* hoofdige directie, bestaande uit Ally Derks en de cineast J an Vrijman is ver antwoordelijk voor organisatie en filmkeuze. Op de perspresentatie wees Jan Vrij man er op dat een festival van docu mentaire films beslist in Nederland thuishoort. Het beschouwende karak ter van de documentaire sluit beter aan bij de Nederlandse cultuur dan de dramatiek van de speelfilm. Niettemin maakt de documentaire moeilijke tij den door. De dagen waarin de grote Nederlandse documentaristen, zoals Herman van der Horst, John Fernhout en Bert Haanstra. in de bioscoop te zien waren zijn al lang verleden tijd. Ook de televisie heeft deze taak niet overgenomen. De snelle reportage heeft daar de meer doorwrochte docu mentaire verdrongen. Veel films op het festival vertonen trouwens de onmiskenbare invloed van de televisiejournalistiek. Toch kan dat heel aangrijpend materiaal opleveren, zoals te zien is in A Rustling of Leaves van de Canadese filmmaak ster Nettie Wild. Ze trok maandenlang op met de communistische guerilla op de Filipijnen, volgde een linkse politi cus die de legale weg probeert te be wandelen en ontmoette vertegenwoor digers van een extreem rechtse bewe ging. Onthutsende opnamen van een discjockey die zijn programma's lar deert met moordoproepen en Nazi- propaganda als voorbeeld heeft. Daar naast sympathiek ogende guerilla- strijders die echter niet terug blijken te schrikken voor de koel-berekende executie van een overloper. Na zo'n film zie je een nieuwsbericht over Aquino met andere ogen. Er zijn ook films die kreatiever met het beeld omspringen. Have you seen Drum recently? schetst op heel verras send wijze een beeld van de opkomst van de anti-apartheidbeweging in Zuid- Afrika. Drum is de naam van het geheel zwarte tijdschrift dat in de vijf tiger jaren onder de gekleurde bevol king enorm populair was. De film be staat bijna geheel uit foto's, maar dat blijkt in het geheel geen beletsel om tot een uiterst levendig en ook humo ristisch werkstuk te komen. HILVERSUM (GPD) - Niet langer meer van hetzelfde, maar meer Euro pese programma's en minder pro gramma's uitbesteden aan producen ten. Zo wil de Avro herkenbaar de ja ren negentig ingaan en een tegen wicht bieden aan de commerciële om roep. Dat maakte de omroep bekend bij een presentatie van het beleid in de komende jaren. Volgens de kersverse Avro-directeur Boudewijn Klap is het nog onduidelijk welke plaats de omroep in de toe komst in zal nemen, maar werd het niettemin hoog tijd de bezem door de programmering te halen. Noodge dwongen, zo erkent hij, verwijzend naar de komst van commerciële om roep. Volgens hem is er dan ook haast gebo den bij het ontwikkelen van een nieuw Avro-gezicht. Binnen een week na zijn start als nieuwe directeur had iedere programmamaker dan ook al een brief in de bus met de vraag snel met pro- grammavoorstellen te komen. De ideen moeten in oktober volgend jaar resulteren in een vernieuwd program mapakket. Tot die tijd zullen lang zaam nieuwe programma's worden geïntroduceerd en zullen bestaande programma's worden aangepast of verdwijnen. Zo zal vanaf 1 januari Karei van de Graaf zijn eigen talkshow Karei weer verzorgen, moet Televizier meer lange reportages gaan verzorgen, verdwijnt het programma Partners, komt er een Twaalf Provinciën Spel, een sportkwis (Ciao Italia) en een amusementspro gramma onder de titel Telefoto. Bovengenoemde titels vormen samen met ruim veertig andere het competi tieprogramma. Een jury, waarin onder andere Marceline Löridan, de weduwe van Joris Ivens zitting heeft, kiest hier uit de film die bekroond wordt met de Joris Ivens Award. De films uit Oost-Europa, met name uit de Sovjet Unie, trekken ook dit jaar ongetwijfeld weer veel belang stelling. In Soloveckaja Vlast vertel len voormalige gevangenen van het strafkamp Solovky eindelijk hun ver haal. Om zo actueel mogelijk te zijn, zal het festival nog proberen recent werk uit de DDR te bemachtigen. Op het programma staat in ieder geval een vertoning van twee Chinese vi deobanden. Opnamen van het Plein van de Hemelse Vrede, niet alleen in de ons bekende versie, maar ook ver werkt tot propagandamateriaal van de regering. Chinese studenten ko men dit programma-onderdeel toe lichten. De meer historisch geïnteresseerden komen ook ruimschoots aan hun trek ken. Er dit jaar speciale aandacht voor de Canadese film. De National Film Board of Canada bestaat vijftig jaar, en er is een uitgebreid retrospectief te zien van de vele uitmuntende docu mentaires die onder de hoede van deze Canadese overheidsinstelling tot stand kwamen. Temidden van de vele filmmakers die het festival met hun aanwezigheid ko men opluisteren, neemt de Poolse re gisseur Krzysztof Kieslowski een spe ciale plaats in. Deze winnaar van de Europese filmprijs 1988 (met de speel film Gij zult niet doden) stelde zijn per soonlijke top-tien van documentaire films samen. Afgezien van Wim Wen- ders' Lightning over Water bevat dit lijstje grotendeels onbekende titels, waaronder The chair (reportage rond een ter dood veroordeelde) en Maail- man Paras Paikka, een portret van een eenzame Finse goudzoeker. Curieus is het stokoude filmpje Le Repas de Be- be van de gebroeders Lumière. Het be looft een zeer bezienswaardig onder deel van het Festival te worden. Kieslowski motiveerde zijn keuze als volgt: „Deze films vertellen allemaal het verhaal van gewone mensen. Ze laten zien wat ieder van ons zou kun nen overkomen. Ik vind dit de meest interessante en tegelijk de meest ge vaarlijke vorm van documentaire. Aan de ene kant laten deze films ons de waarheid over een menselijk indi vidu zien, aan de andere kant kunnen ze de grenzen van intimiteit en priva cy overschrijden. Ik koester bewon dering en vrees voor deze films." Het zou een mooi motto voor het festival kunnen zijn. Cary Grant speelt een hoofdrol in Pen ny Serenade, een Amerikaanse speel film. Julie Adams (Irene Dunneen haar man Roger Cary Grant) beslui ten een kind te adopteren. Julie heeft een ongeluk gehad en kan zelf geen kinderen meer baren. Ze krijgen een meisje van vijf jaar toegewezen. Sa men met een inwonende oom vormen ze een gelukkig gezin. Maar een paar jaar later gebeurt er opnieuw een on geluk en dat leidt bijna tot een breuk tussen Julie en Adam. (Nederland 1,15.00 uur) Het programma That old black magic brengt een portret van de uit Zuid- Afrika afkomstige voetballer en bok ser Darius Dhlomo. Hij speelde als een van de eerste zwarte beroepsvoetbal lers op de Nederlandse velden. Dhlo mo kwam onder meer uit voor Hera cles. Tegelijkertijd manifesteerde hij zich hier als profbokser. Na elke over winning in de ring zong hij de klassie ke song The old black magie. Hij be klom na zijn sportieve loopbaan de bühne als jazz-zanger. (Nederland 3, 18.00 uur) Carmine Coppola is vandaag te gast bij Maatidagavond met Van Willigen- burg. Hij is de vader van filmregisseur Francis Ford Coppola, en componist van de muziek bij de films van zijn zoon, zoals The Godfather en Apoca lypse now. Verder een optreden van de beroemde Franse tweeling-pianisten Katia en Mariëlle Labeque. Zij spelen op twee vleugels een aantal West Side Story-melodieën. De situatie van het Nederlandse lied wordt besproken met Robert Long, Liesbeth List, Conny Vandenbosch, Renée de Haan en Ben Cramer. Zij zingen ook allemaal een deel uit een Nederlands lied uit hun re pertoire. (Nederland 1,19.22 uur) De nacht na de revolutie is een docu mentaire over censuur in Iran. Het doodvonnis voor de schrijver Salman Rushdie is geen unieke gebeurtenis. Meer Iraanse kunstenaars zijn het slachtoffer geworden van de censuur in Iran. In de documentaire komen Iraniërs aan het woord die vertellen over hun ervaringen met censuur. Een van de hoofdpersonen in de documen taire is de nu 98-jarige schrijver M.A. Djamalzadeh. Rond 1915 werd hij be dreigd met een doodvonnis. (Nederland 3, 20.25 uur) r r ÊN H0ËVÊËL HËgJi; OP- 6EHAALP MET* OWmtlP MÉPÉN? KneBV'JF 6ULPBJ VAN PAPA <5£KKEöiEW VOOP V0P ZAKPBN filOU, lK HOBF M r&JMlH6TéNi£T NierTeöeuveN- VOFHëLé 6ULP&J6!'. I-li. Cineast Jan Vrijman. HILVERSUM (GPD) - De NOS doe- zaterdag 9 december rechtstre*. verslag van de loting voor het werfe kampioenschap voetbal, deze zor in Italië. De loting wordt in Romeifc richt door FIFA-voorzitter HaveljJ ge. Het commentaar bij de lots wordt verzorgd door Kees Jansmaj] uitzending begint om 16.55 uur op1-., derland 3. In de avond-uitzending van StoM Sport op 9 december zal bondscoJ Thijs Libregts een eerste reactie ge® op de uitslag van de loting. Ook del' ste reacties van tegenstanders van™ Nederlands elftal komen dan aan® Het wereldkampioenschap begint J| juni in Italië. AM 747 kHz, 402ml RADIQ-1 FM1019 MHz v.a. 19.00 freq. Radio| NOS: Elk heel uur nws. NCRV: 7.07 Hifij nu. NOS: 7.30 Nws. 7.51 Het levende woM 8.10 Hier en nu. 8.50 Introductie M.M. nla zine. 9.07 Maandagmorgen magazine, ifl Hier en nu. NOS: 12.30 Nws. NCRV: M Boer en tuinder. NOS: 12.55 Meded. Land- en Tuinb. NCRV: 13.10 Hier er.H VOO: 14.06 Veronica Nieuwsradio. !n 17.30 Nws.). VOO: 19.03 Club Vertil trend. KRO: 20.03 Van Marconi tot satslSfl 21.03 KRO's Jazz connection. 22.03 eerste rang. 22.50 In het spoor van ijM brord. NOS: 23.05 Met het oog op mc%3i AVRO: 0.02 Easy listening. 2.02 AV3T Nachtdienst. 6.02-7.00 Auto? AVRO aaif RADI0-2 FM 87.9 MHz NOS: Elk heel uur nieuws. TROS: 7.04jjj goede morgen met Ron Brandsteden (|M 8.15 TROS-Aktua). 9.04 TROS Got® uren. 11.04 Op volle toeren. 12.04 AndreM Duin. 13.04 TROS Aktua. 13.15 ZwijgtM fout. EO: 15.04 Met muziek het hele ijl door. 16.04 Open huis. 16.57 EO-Metterdjj hulpverlening. 17.04 Ronduit radiokifl EO: 18.04 Tijdsein. 18.25 Kom er es uitlfl Grabbelton. 19.04 Van u wil ik zingen. ÏH Hemelsbreed. 20.04 De besten van orkejij 20.20 Arjen. 20.45 Begrijpt u wat u |T' 21.00-7.00 Zie radio 1. In het programma Van de rug af ge zien vanavond een Sinterklaasspe- cial. In een rechtstreekse uitzending helpt een keur van dichters en kunste naars de kijker op het laatste moment met het maken van sinterklaasgedich ten. Kijkers met rijmproblemen kun nen via het speciale telefoonnummer 06 - 3212221 vragen stellen aan een panel. (Nederland 2, 21.17 uur) Snoops is de titel van een nieuwe der tiendelige Amerikaanse serie, waar van het eerste deel vanavond op het scherm wordt gebracht. Tim Reid en Daphne Maxwell Reid spelen samen het echtpaar Chance en Micki Dennis. Hij is criminoloog en zij werkt op het departement van buitenlandse zaken in Washington. Beiden zijn erg nieuws gierig naar misdaad en intriges. Dat leidt onvermijdelijk tot actief speur werk. In de eerste aflevering speelt John Karlen een gastrol als leraar Stan Akers, een vriend van Chance Dennis. Hij laat zijn leerlingen onop geloste zaken onderzoeken. Een stu dent komt op het spoor van een moord waardoor zijn leven en dat van Micki gevaar lopen. (Nederland 2, 22.45 uur) RADIOS AM 674 kHz, 445 m FM 95.0 MHz NOS: Elk heel uur nieuws. AVRO: 6.()iH baas van de week. 9.04 ArbeidsvitamiaB 12.04 Pays Bas. 14.04 Toppop radio, ifl Toppop discovery. NOS: 18.04 DriesmS AVRO: 19.04 Het steenen tijdperk. 2O.0!® ziek met Meta. 22.04-24.00 Candlelight, J RADI0-4 FM 99.8 MHz NOS: 7.00 Nws. KRO: 7.02 Aubade. Nws). 9.30 Daar word ik stil van. 10.00KJ Klassiek op maandagmorgen: LondonCnj sical Players. 11.50 Over poëzie. 12.00 Bffj vierklank. (13.00 Nws.). 13.50 Over kuffijB cultuur. 14.00 KRO-Klassiek op de mf|j dagmiddag: Radio Filharm. Ork. engra Omroep Koor. 15.45 In antwoord opfl schrijven-klassiek. 16.45 Zin in muziek.® RA: 17.00 Havergal Brian. NOS: 18.00M 18.02 Blazersmagazine. 19.00 De klassiefj De la Rue en da Palestrina. 20.00 wS 20.02-24.00 De VARA-Matinee. RadiofJ harm. ork. met piano. 22.00 Jazz-op-™ Aad Bos. 23.00-24.00 Het zout in de i RADI0-5 AM 1008 kHz, 298 m NOS: 6.30-6.49 Scheepv.- enmarktberic® en uitgebreid weerber. 9.00 Nws. 9.02 SM Sportief. 9.25 Waterstanden. RVU: jflj Vrouwen en revoluties. VARA: 10.00 fjj 5, met om 10.00 Berichten van en overt® ren. NOS: 12.00 Nws. HV: 12.05 Hetvooi® van de twijfel. 13.00 Nws. VARA: 13.10® tor 5 met om 15.00 Bericht uit het KorJjSj rijk en 16.00 De wetenschap. NOS: NOS Kindermagazine. 17.30 Aankoop^ ring kerncentrale. 17.55 Mededelingen schippersberichten. NOS: 18.00 Nws.jS RA: 18.10 Faktor 5 extra. PP: 18.20 Uij 1 ding van de CD. NOS: 18.30 Prograrf-g voor blinden en slechtzienden. KZG: ij De kerk van Jezus Christus van de Heil® der laatste jaren. NOS: 18.55 Pront® gramma voor buitenlanders. 19.00 Prop* ma voor buitenlandse werknemers. Jazz uit het historisch archief. 21.001| Hobbyscoop. ,0 ZESHOEK 1-4 zinnebeeldige voorstelling; r; commissie van afgevaardigden; P soort krokodil; 1-2 roofvogel; 2-31«] spel; 3-4 bedrijvigheid; 4-5 nauwe d(J*: gang; 5-6 verdovingsmiddel; vreemde titel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 2