PZC televisie Veel onwetendheid over gezinsplanning radio radio en televisie woensdag8november 1989 2 PUZZELEN PANDA EN DE VAKANTIEVOERDER TOONDER STUDIO'S Hogenbijl Prijzen voor Hans Kerkhof en Piet van Eerden Jo&*£! rJUf Orient Express vandaag Jij of niks Aaron Miller RADI0-4 Pijn Peking Sterrenjacht Marechaussee RADIOS NEDERLAND-1 NEDERLAND-2 NEDERLAND-3 BELGIË NED-1 BRT BELGIË FRA-1 RTBF FRANKRIJK-1 FRANKRIJK-2 DUITSLAND-2 ENGELAND-1 BBC ENGELAND-2 BBC SKY CHANNEL SUPER CHANNEL VÉR0NIQUE BELGIË NED-2 BRT DUITSLAND-1 Adam' %9Mh Brian Basset Racisme DOCUMENTAIRE BEVOEKINGSVRAAGSTUK Kerk RADI0-1 FM 101.9 MHz RADI0-2 FM 87.9 MHz LMfTnELA/W, sj ?7 NU UUUIE OP f CbEPASTE WFLE n IAKANTié- kunnen i VIEPEN, tOu IK If GRAAS HERIN' NERP WORPEN 'J.r. AAN MUN IkHONOPAVUM.y H HERINNER My ÉPAAN EE OVEPHE/P TE iNSVeu EPEN 7V NIEUWE STRAF INRICHTING OP TE PtCH - TEN-..PE OUPE IS VER' v EouwpTaf hoTel MEEN IK LEVE PE VER VUILING UK PROFESTTEER.' nt-c* /vtz /OW7 •N PERFECTE VAKANTE GEOFtbANISEERP, 'NFPAAI MOTEL-, ETEN U/FPE MUUP. LEUKE ATTRACTIES 0, JULLIE 5PÊLEN - DlE> STOMMETJE, HE 60ED PLAM, 5AEANOS EVEN EN PAPA VRAAGT ONSOM WAT L-A' WAAI TEMAKEN Van gewest tot gewest volgde een toe- risme-project voor jonge Turken. Op dit moment lopen er twee projecten in Nederland die zich richten op jonge Turken. Ze lopen stage in restaurants in Turkije om daar eventueel later te blijven werken. Het project Orient Ex press in Veendam is succesvol verlo pen. Verder een reportage over de toe stand van de poelen en dobben in Drenthe. Tenslotte een kijkje in Alk maar waar een nieuwe afval-verbran- dingsinstallatie komt. (Nederland 3,19.10 uur) In het jongerenprogramma Jij of niks is een reportage te zien uit het Zuid- afrikaanse thuisland Bophuthatswa na. Vorig jaar werd er een staatsgreep gepleegd die ongedaan werd gemaakt door een leger van Zuid-Afrika. De programmamakers Alma de Vries en Fred Kwint nemen een kijkje in dit thuisland en interviewen er jonge be woners. Ook volgen zij Gabriël Cop- poolse, een Nederlandse fysiothera peut die in het Gelukspan Ziekenhuis werkt, ondanks de boycot van de Wes terse wereld. (Nederland 1,19.22 uur) see you again; Linda Michelle uit Ou derkerk aan de IJssel brengt Coming around again en Could it be magic ten gehore. Een jury, bestaande uit Rowan Moore, Hans Vermeulen en voorzitter Chiel van Praag beoordeelt de aanko mende zangers en zangeressen op hun zangkwaliteiten en op hun presenta tie. (Nederland 2, 20.29 uur) De EO brengt vanavond de eerste afle vering van Aaron Miller een dramase rie rondom het Amish gezin Miller die vanuit de beschermde 'oude wereld' overstapt in de 'nieuwe wereld'. Een enorme omschakeling. In de Amish ge loofsgemeenschap in Amerika leven de mensen als in de negentiende eeuw: zonder auto's of enig ander modern technisch vernuft en ook met de denk beelden uit die tijd. Aaron Miller ver trekt na de dood van zijn zoon met vrouw en kinderen naar Californië. (Nederland 1, 20.30 uur) prijsvraag over fantasierijk wonen. Ie der die zich aangesproken voelt kan meedingen met een woon-ontwerp. Derde prijs werd dit jaar gewonnen door het ontwerp van woning die de vormen heeft van een koe. In Nieuws lijn een reportage over de reeds ge bouwde ongewone woningen op een stukje land bij Almere-Haven. (Nederland 2, 21.10 uur) FM 99.8 MHz In de vierde aflevering van het pro gramma Sterrenjacht stelt Erik de Zwart drie aankomende artiesten voor: Ben Doree uit Zwijndrecht zingt What a difference a day makes en Chi cago; Helen Marshell uit Leeuwarden zingt If I can't have you en When will I Nieuwslijn laat een reportage zien met de eerste gesprekken na de gebeurte nissen op het Plein van de Hemelse Vrede met ondergedoken Chinese stu denten in Peking. Zij getuigen over de onderdrukking die is ontstaan na het bloedbad op het plein. De reportage werd in het grootste geheim gefilmd met een amateurcamera. Ongewoon wonen II is de tweede editie van een Tijdsein besteedt onder meer aan dacht aan pijnbestrijding: de plannen van de nieuwe regering, medische aandacht neemt toe, en een reportage over een pijnbestrijdingskliniek in Valkenburg. Ook aandacht voor drugs in Egypte: als eerste Arabische land geeft Egypte toe een enorm drugsprobleem te hebben. Verder Ja pan dat heel moeilijk doet over aan pak van de milieuproblemen en ten slotte bij de start van 'Lubbers III' de vraag hoe christelijk en hoe links het nieuwe centrum-linkse kabinet is. (Nederland 1, 22.40 uur) In het programma Mag ik 's met je pra ten heeft Feike ter Velde een gast in uniform: de heerH. C. Rademaker, ge neraal majoor bij de Koninklijke Ma rechaussee. Hij is manager van een be drijf met vierduizend mannen en vrou wen. De Koninklijke Marechaussee bestaat dit jaar 175 jaar en de majoor laat zien wat voor persoon er achter zo'n keurig uniform kan zitten. Verder vertelt Rademaker over zichzelf, zijn manier van leven en zijn geloof (Nederland 1, 23.15 uur) NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 E levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Platenmei 8.45 Te Deum Laudamus. 9.15 Onder n hoogtezon. 10.00 Kamermuziek uit de rok. 10.30 Orkestpalet: Wiener Sympho ker met piano. 12.05 In de schaduw van meesters. 12.40 Promenade: Robert Stolz rigeert (18). 13.00 Nws. EO: 13.02 Luncht: eert. 14.00 Songs of praise. AVRO: 14.3) de kaart gespeeld. 16.00 Over componisl gesproken. 17.00 Jacco's keus, operette- musicalmuziek. AVRO: 18.00 Nws. 18.02( Déa. 20.00 Nws. 20.02 De CD van hetjtf;» Messiah, oratoriu8m van Handel 2! 24.00 Voor het stil wordt en wat later. AM 1008 kHz, 298 m NOS: 6.30-6.49 Scheepv - en marktberich: en uitgebreid weerbericht. 9.00 Nws NOS sportief. 9.25 Waterstanden. RVU Rijp en groen. TROS: 10.00 Oud plaat® met Herman Emmink. 11.00 Deduveliso NOS: 12.00 Nws. IKON: 12.05 Het oog val naald. HV: 12.30 Het voordeel van de twij Genderidentity. NOS: 13.00 Nws. 13.10R Wereldwijzer. TELEAC: 14.00 Engels t beginners. 14.30 Zelf mode maken N( 15.00 Meer over minder. TROS: 16.00 TE Schlagerfestival. 17.00 TROS Dierenmai ren. 17.40 Basicode 3 - magazine. NOS: i Meded. en Schippersberichten. NOS: 1! Nws. TROS: 18.10 TROS Kinderforu:: 18.20 Uitzending van de PvdA. TROS: 11 TROS astrologica. NOS: 19.00 Progi. buitenl. werknemers. TELEAC: 20.30 KJ8SI sieke mechanica. 21.00 De twasalf pro cies. 21.30 Spaans voor beginners. 22i 22.30 De sterren. AMSTERDAM (ANP) - De Hendtil Casper Hogenbijl Stichting heeft Hogenbijl Prijzen dit jaar toegekenj aan chef muziek bij de Vara, Hau Kerkhoff, en aan de in de Beneluxlar, den bekende promotor van de anu teur-smalfilmerij Piet van Eerden u) Heemskerk. Dit heeft het stichting: bestuur dinsdag bekend gemaakt, t prijzen van elk 20.000 gulden worde] op 2 december in het Concertgebom in Amsterdam uitgereikt. Op initiatief van Kerkhoff ontstotj dertig jaar geleden de Vara-mati® op de vrije zaterdag. De jury voor toJ kenning van de prijs oordeelde d Kerkhoff al die tijd een hoog artstitj peil wist te handhaven met een ee grote verscheidenheid aan repertoi en gerenommeerde orkesten en soli; ten. Van Eerden is al 25 jaar een gemoi veerd filmer die zich ook op het gebii van de video beweegt. Ouderen enjoi geren weet hij te boeien binnen de I deratie van Noord-Hollandse snu filmclubs, tijdens werkweekeinden, festivals, in cursussen, en met de pn dukties van nieuwe films die hij enti [tl meert. Volgens de jury is Van Eerde p een volmaakte schakel tussen stn mingen in de wereld van amate. |a smal filmers. EO/NOS 10.00 Vrouw zijn. 10.45 De muzikale fruitmand. 11.00 Finde. 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 15.00 Ronduit Radar. Jongerenpro gramma. 15.30 Levendmakend zaad. Documen taire over vruchtbare zaden. 16.05 Highlight. Programma met de gospelzanger Larry Norman. 16.35 Tom Sawyer. 17.00 Henkie's droomboom. Zweedse tekenfilmserie. 17.08 De mooiste verhalen uit de bij bel. 17.30 Journaal. 17.40 Tijdsein buitenland. 17.55 Tussen zes en half zeven. 18.27 Avonturenbaai. 19.00 Journaal. 19.21 Jij of niks. Documentaire over de fysiotherapeut Gabriël Coppool- se in Bophuthatswana. 19.48 Campbells. 20.20 Bunkeren. 20.30 Aaron Miller. Amerikaanse serie (1). 22.05 Tussen wal en schip. Documen taire over de problemen van Messias-belijdende Joden in Is raël. 22.30 Journaal. 22.45 Tijdsein. 23.15 Mag ik es met je praten. Mensen vertellen hun levensverhaal. 23.45 Einde. NOS/VOO 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 16.00 The inspector general. Ameri kaanse musical uit 1949 met Dan ny Kaye, Walter Slezak, Barbara Bates. De argeloze Kaye wordt door de plaatselijke bewoners aangezien voor De Overheidsin- specteur. 17.50 Visionaries. 18.15 B.O.O.S. Uitzending van Bart Omroep Organisatie STichting. 18.40 (S) Countdown. 19.25 Empty nest. 20.00 (TT) Journaal. 20.29 (S) Sterrenjacht. 21.20 Nieuwslijn. 21.55 Film Video. 22.40 Tweede lijn. 23.05 (TT) Parallax: Het verhaal. Wil liam Crookes en de geestver schijning Katie King. 23.30 Parallax: Het onderzoek. Contact met de geesten. 23.55 Journaal. 00.05 Einde. NOS/STV/SOCUTERA 09.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 09.30 Sta je alleen, of niet? 11.00 Einde. 13.00 Nieuws voor doven en slecht horenden. 17.50 Nieuws voor doven en slecht horenden. 18.00 Hollandse nieuwe (1). 18.30 Sesamstraat. 18.45 (TT) Jeugdjournaal. 18.55 (TT) Het klokhuis. 19.10 Van Gewest tot Gewest. 19.49 Uitzending van het GVP. 20.00 Journaal. 20.20 Help Jantje een handje. Film van het Nationaal Jeugdfonds. 20.25 Avondvoorstelling. Het teken van het beest, Nederlandse speelfilm van Pieter Verhoeff. Met Gerard Thoolen, Marja Kok, Peter Faber. In 1929 schoot IJe Wijkstra vier veldwachters neer. De zaak werd landelijk bekend als De moord te Grootegast. 22.00 Nos-Laat. 22.45 Studio Sport. 23.15 Nieuws voor doven en slecht horenden. 23.20 Einde. 16.00 De tovenaar van Oz. 16.25 Ramona. (Slot). 16.50 De kleinste zwerver. 17.15 Magica. 17.25 Sinja Mosa. 17.55 Nieuws. 18.00 Tik tak. 18.05 Plons. 18.10 (ZW) Johan en de Alverman. 18.35 Kilimanjaro. 19.00 Uitzending door derden. Katho lieke Televisie- en Radio-Om roep. 19.25 Mededelingen en programma overzicht. 19.30 Nieuws. 20.00 Pak de poen. Loterijshow. 21.30 Jeugdliefjes. (Streets apart), zes delige Engelse comedyserie (1). 21.55 Mobiele mensen - auto. 22.25 Kunst-zaken. 22.30 Nieuws. Paardenkoersen. 22.45 Boekenbeursnieuws. 22.50 Verwant. Kunstmagazine. 23.40 Coda. 23.45 Einde. 18.40 Nieuwskrant. 18.45 Rin. 19.00 Zonen en dochters. 19.23 2x7. TV-spelletje. 19.28 Programma-overzicht. 19.30 Nieuws. 20.00 Sportavond. 23.00 Verkeerstip. 06.00 European Business Channel. 07.00 Ontbijtshow. 09.00 European business channel. 10.00 Café Concert. 11.00 Beestenboel. 11.30 Cartoons. 12.30 Atoukado. Ouiz. 13.00 Duo. Quiz. 13.30 Speelfilm. 15.00 Télékids. 15.30 Rags to riches. 16.30 Uit een andere wereld. 17.00 5 Uur Show. 18.00 6 Uur Nieuws. 18.10 Jukebox. 18.50 Match Vrije Tijd. 19.20 The Munsters Today. 19.50 Bios. 20.20 Heartbreakers. Amerikaanse film uit 1984 van Bobby Roth. Met Peter Coyote, Nick Mancuso, Carole Laure, Max Gail, James Laurenson, Carol Wayne. Arthur Blue is een aantrekkelijke, toege wijde maar arme kunstschilder zonder erkenning. Zijn vrouw Cyd heeft er genoeg van en gaat er vandoor met de commercieel wel succesvolle artiest King. 22.00 Avondnieuws. 22.30 Match extra. 23.10 G.L.O.W. damesworstelen. 00.00 Laatste Nieuws. 00.05 Dallas. 01.00 Bonjour Les Clips. 02.00 Speelfilm. 03.45 Atoukado, quiz. 04.30 Duo. Quiz. 05.00 Café Concert. 15.30 Schooltelevisie; 16.45 Einde; 17.45 Va caturebank; 18.00 Nouba Nouba; 18.30 Ja mais deux sans toi; 18.53 Programma-over zicht; 19.00 Journaal; 19.03 Ce soir; 19.20 Paardenkoersen; 19.30 Journaal; 20.05 Opé- ration 11.11.11; 20.10 Bisness news; 21.15 Le retour d'Arsène Lupin; 22.15 Lotto. Coup de film; 22.35 Cargo de nuit; 23.15 Laatste nieuws; 23.50 Beursoverzicht; 23.55 Le coeur et l'esprit; 00.05 Einde. 06.00 Santa Barbara: 06.25 Nieuwsover zicht; 06.30 Les amours des années grises; 06.58 Weerbericht; 07.00 Journaal; 07.10 Avant l'école; 08.13 Weerbericht; 08.15 Journaal; 08.20 Télé shopping; 08.55 Club Dorothée matin; 11.30 Jéopardyl; 11.55 Tournez manége; 12.30 Le juste prix; 13.00 Journaal; 13.35 Tonnèrre mécanique; 14 30 Club Dorothée; 17.55 Hawai Five O; 18.45 Avis de recherche; 18.50 Santa Barbara; 19.20 La roue de la fortune; 19.50 Tac-o-tac; 20,00 Journaal; 20.35 Tapis vert; 20.40 Lotto; 20.45 Sacrée soirée; 22.35 Ex-Libris; 23.35 Laatste nieuws; 23.55 Heimat; 00.50 TF1 nuit; 01.25 Nieuwsflits; 01.30 C'est déja de- main; 01.55 Info revue; 02.45 Einde. 06.30 Télématin; 08.35 Amoureusement vö- tre; 08.55 Eric et compagnie; 11.25 Les voi- sins; 11.55 Nieuwsflits; 12.00 Les mariés de l'A2; 12.30 Trivia! pursuit; 13.00 Nieuws; 13.45 Falcon Crest. Ligne de vie; 14.15 Eric et compagnie; 16.20 Euroclic; 16.35 Les années colléges; 17.00 Dröle de planète; 17.20 Graf fitis 5-15; 18.15 Les voisins. Nieuwsflits; 18.40 Des chiffres et des lettres. I.N.C; 19.00 Topmodels; 19.25 Dessinez: c'est gagné!; 20.00 Journaal; 20.40 (TT) Queenïe; 22.30 Nieuws; 22.35 Place publique; 23.50 Quand je serai grand; 23.55 Nieuws; 00.20 60 secon des; 00.25 Figures; 01.25 Einde. 16.05 Infos; 16.13 Cuba, Trente Ans Apres; 17.10 La Chance Aux Chansons; 17.30 La Vérité Est Au Fond de La Marmite; 18.00 Des Chiffres Et Des Lettres; 18.30 Récréation; 19.00 Montagne; 19.30 Infos et Météo; 19.40 Papier Glacé; 20.00 Place Publique; 21.30 Le Canada Sur Deux Roues; 22.00 Journal Télé- visé et Météo; 22.30 Sacrée Soirée; 23.55 Ex-Libris; 00.55 Fin de Programme. 09.00 Tagesschau; 09.03 (ZW) Grosser Mann - was nun?; 10.00 Tagesschau; 10.03 (TT) Terra-X: lm Kielwasser Sindbads, reportage over 5000 jaar Arabische scheepvaart; 10.50 Hundert Meisterwerke; 11.00 Tagesschau; 11.03 High society, Amerikaanse speelfilm uit 1956; 12.45 Umschau; 12.55 Persover zicht; 13.00 Tagesschau; 13.03 Mittagsma- gazin; 13.45 Wirtschafts-Telegramm; 14.00 Tagesschau; 14.02 Sesamstrasse; 14.30 Sandkasten-Djangos; 15.00 Tagesschau; 15.03 Mitmenschen; 15.30 Der Pickwick- Club; 16.00 Tagesschau; 16.03 Die Sklavin Isaura; 16.30 Die Trickfilmschau; 16.45 Tho mas Senior und der Seerauber Berend; 17.15 Tagesschau; 17.25 Einsatz in Manhat tan; 18.00 Karracho, WWF-spel; 18.26 Tages schau; 18.30 Hier und Heute; 18.52 (TT) Pra xis Bülowbogen; 19.58 Programma-over zicht; 20.00 (TT) Tagesschau; 20.15 Radio fie- ber; 21.35 Im Brennpunkt; 22.30 Tagesthe- men; 23.00 Jetzt schlagt's Richling; 23.05 (S) Heut' abend.., talkshow; 23.50 (S) Ohne Filter extra; 00.50 Tagesschau; 00.55 Nachtgedan- ken; 01.00 Einde. 09.00 Tagesschau; 09.03 (ZW) Grosser Mann - was nun?; 10.00 Tagesschau; 10.03 (TT) Terra-X: im Kielwasser Sindsbads, docu mentaire over 5000 jaar Arabische scheep vaart; 10.50 Hundert Meisterwerke; 11.00 Tagesschau; 11.03 High society, Amerikaan se speelfilm uit 1956; 12.45 Umschau; 12.55 Persoverzicht; 13.00 Tagesschau; 13.05 Mit- tagsmagazin; 13.45 Die stillen Stars; 14.15 Der Film zum Buch - Literaturverfilmung im Fernsehspiel: Die Leidenschaftlichen; 16.00 Heute; 16.03 Die Dschungelprinzessin; 16.20 Logo; 16.30 Löwenzahn; 17.00 Heute. Aus den Landern; 17.15 (S) Tele-illustrierte; 17.50 (TT) Die Schwarzwaldkiinik; 18.54 (S) Lotto; 18.58 Programma-overzicht; 19.00 Heute; 19.15 (S) Doppelpunkt: Erst Prost - und dann Probleme?; 20.15 Kenzeichen D; 21.00 Dynasty; 21.45 Heute-Journal; 22.10 Kontext: Mit 15 an die Front- Warum Kinder Soldaten werden; 22.40 Passion d'amore, Italiaanse speelfilm uit 198100.35 Heute. 07.05 The Flintstones; 07.30 Breakfast show; 09.55 Regionaal nieuws; 10.00 Nieuws. Open air; 10.20 Kilroy; 11.00 Nieuws. Going for gold; 11.25 Children's BBC; 11.30 Play- bus; 11.50 Rupert the bear; 11.55 Five to ele ven; 12.00 Nieuws. Open air; 13.00 Nieuws. Daytime live; 13.55 Regionaal nieuws; 14.00 Nieuws; 14.30 Neighbours; 14.50 Going for gold; 15.15 Knots landing; 16.00 Primetime; 16.40 Cartoons; 16.50 Children's BBC; 17.05 Touché Turtle; 17.10 Heathcliffe: Cats Co; 17.35 Heartbeat; 18.00 Newsround; 18.10 Byker grove; 18.35 Neighbours; 19.00 Nieuws; 19.30 Regionaal nieuws; 20.00 Wo- gan; 20.35 Dr Who; 21.00 Bergerac; 21.50 Points of view; 22.00 Nieuws; 22.28 Regio naal nieuws; 22.30 Around the world in 80 days; 23.20 Sportsnight; 00.35 When I get to heaven; 01.10 Weerbericht; 01.15 Einde. 10.00 Teletekst; 10.50 Schooltelevisie; 11.40 Around Scotland; 12.00 Schooltelevisie; 13.55 Business Matters; 14.20 PC Pinkerton; 14.25 Philomena; 14.40 Schooltelevisie; 15.00 Nieuws. Schooltelevisie; 15.15 Coun try file; 15.40 Look stranger: Patterns in the sky; 16.00 Nieuws. The art of travel: Sou thern railway; 16.50 Nieuws; 16.53 Regio naal nieuws; 17.00 Catchword; 17.30 Talk of the '80's; 18.00 Search dogs of the summits; 18.30 Gardeners world; 19.00 The invisible man, Amerikaanse speelfilm uit 1975; 20.40 Photographers on film; 21.10 Timewatch: Italian war crimes; 22.00 M.A.S.H.; 22.25 Summer's lease; 23.20 Building sights; 23.30 Newsnight; 00.15 The late show; 00.55 Weerbericht; 01.00 Talk of the 80's; 01.35 Einde. 06.00 Sky, The World Business report; 06.30 Sky, European Business Channel; 07.00 Sky, The D.J. Kat Show; 09.30 Eurosport Menu; 10.00 Eurosport; 11.00 Dubai Open Snooker; 13.00 Formula I Grand Prix of Australia; 14.00 Greg Lemond Special; 15.00 Handball - 4 Nations Tournament; 16.00 Dubai Open Snooker; 18.00 Irish Showjumping Derby; 19.00 Trans World Sport; 20.00 Dubai Open Snooker; 22.00 Women's European Golf Tournament; 22.30 Tennis Legends; 23.00 World Cup Football; 00.00 Rugby Union; 01.00 Closedown. 07.00 Daybreak; 08.00 The Mix; 14.30 Hotli ne; 15.30 Take Off; 16.30 On The Air; 18.30 Transmission; 19.30 Time Warp; 20.00 Su per Holidays; 20.30 Der Spiegel; 21.00 Faces Of India; 21.30 Today's World; 22.00 World news; 22.10 Europalia Review; 22.15 Euro pean Business Weekly; 22.45 Roving report; 23.15 ITN News Report; 23.45 Der Spiegel; 00.10 World News; 00.20 The Mix; 01.20 Ti me Warp. Gerard Thoolen en Marja Kok in Het teken van het beest (Nederland 3,20.25 uur). WAT WILLEM JULLIE OP JE BOTERHAM ACH, WAT ZIELIG! EM ALLEEN OMPAT IK JULLIE GEVRAAG P HEB ZACHTJES TE POEM ALS PETEPOE SLAAPT. FIGUURPUZZEL Horizontaal: 1 leer der voortplan1 v/h geluid; 4 vogel; 6 iemand die uil sten najaagt; 7 kleine handtroffi veldgewas; 12 in zekere mate. Verticaal; 1 toelage voor levensoni houd; 2 stof; 3 iets dat op geen grondslag rust (fig.); 4 insekt; 5 steen te; 8 gaffelvormige steunbalj wild rund dat vroeger in Europa de; 10 loopplaats voor kippen. Oplossing van dinsdag 7/11 Horizontaal: 1 arts; 5 tros; 9 faal ruit; 11 baron; 13 ha; 15 lijm; 16® alk; 19 ego; 20 neon; 21 slag; 22 Ie' sar; 25 sr.; 26 hof; 28 la; 29 Paris adel; 33 klei; 35 mero; 36 sage. Verticaal; 1 Afghanistan; 2 ra; 3 ts smal; 5 trom; 6 run; 7 o.i.; 8 steno- gie; 12 rijk; 14 aleer; 16 egaal; 18 K 19 els;23 hor; 26 halo; 27 fiks; 29 P« sla; 32 de; 34 eg. SU- Danny Kaye (rechts) schittert in de komische speelfilm The Inspector general (Nederland 2, 16.00 uur). den, terwijl bijvoorbeeld de regering van de Bondsrepubliek openlijk het krijgen van meer kinderen propageert. „Daar zit ook wel een racistisch kant je aan," zegt Mustert. „In landen als Frankrijk en de Bondsrepubliek zijn veel immigranten komen wonen. Mensen hebben daar het idee dat er meer - blanke - kinderen geboren moeten worden omdat er ook zoveel kinderen van immigranten geboren worden." De film belicht niet al deze - vaak poli tieke - invalshoeken van de problema tiek, maar geeft wel een aardig beeld van hoe mensen in ontwikkelingslan den zelf bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld de Braziliaanse man die voor de came ra verklaart dat de beste manier om overbevolking tegen te gaan is 'het' niet meer te doen. Nederland 2, 22.30 uur). HILVERSUM (GPD) - De sterfte on der zuigelingen in Nederland was in 1840 groter dan het zuigelingen-sterf tecijfer in Bangladesh tegenwoordig. Met deze kille mededeling opent de documentaire Earth Control, die van avond in het programma Tweede Lijn wordt uitgezonden. De film over het wereldwijde bevolkingsvraagstuk werd gemaakt door George Mustert in opdracht van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking. „Kijk," zegt Mustert, „ik begin met de Nederlandse situatie in 1840 om onder de kijkers een vloerkleedje weg te trek ken. Men realiseert zich dan dat bij ons geboortebeperking ook pas van de laatste tijd is. Ik las pas een verhaal over Lubbers. Die man komt ook uit een groot gezin. Je ziet dat geboorte controle helemaal nog niet zo oud is." Mustert maakte de film, die tijdens de jubileumbijeenkomst van het United Nations Population Fund (UNFPA) af gelopen maandag in Amsterdam in premiere ging, in opdracht van het mi nisterie van ontwikkelingssamenwer king. „Doel van de documentaire is vooroordelen die er bestaan rond ge boortebeperking weg te nemen. Men sen stellen zich bijvoorbeeld de vraag waarom wij maar steeds aan arme lan den bij moeten dragen als zij daar maar steeds meer kinderen krijgen. Er is veel onwetendheid over geboortebe perking." Mustert filmde de situatie rond ge zinsplanning in Brazilië, Indonesië en Zimbabwe. Daarbij worden niet zo zeer oplossingen aangedragen maar oorzaken genoemd waarom geboorte beperking nog maar moeizaam aan slaat in Derde-Wereldlanden. Zo schetst Mustert de situatie in Brazi lië, waar de kathobeke kerk gezinsbe perking in de weg staat. „De oplossing is niet eenvoudig," zegt Mustert. „Je kunt vrouwen wel volstoppen met pil len, maar dat op zich helpt niet. De mensen daar moeten zelf inzien waar om geboortebeperking noodzakelijk is." Dat de oplossing voor het bevolkings vraagstuk niet zo eenvoudig is, wordt duidelijk door de demonstratie die tij dens de UNFPA-conferentie in Am sterdam wordt gehouden. Demon stranten wijzen op het feit dat de wes terse landen Derde-Wereldlanden zeg gen te helpen door ze te vertellen dat er minder kinderen geboren moeten wor- AM 747 kHz, 402 m v.a. 19.00 freq. Radio 2 NOS: Elk heel uur nws. VARA: 7.07 VAB Radio I Woensdageditie. (NOS: 7.30 Nw NOS: 12.55 Meded. t.b.v. land- en tuinbois TROS: 13.10 TROS Aktua. 13.32 Journals tenforum. 14.05 TROS klantenservice, 15 Hallo met de TROS. EO: 16.05 Tijdsein.® 18.45 Waar waren we ook alweer. 18.57 E Metterdaad hulpverlening. NOS: 19.03 Hi byscoop. 19.30 Akkoord. 20.03 Langs de lij 23.06 Met het oog op morgen. NCRV: Volgspot. 1.02 Romance. 2.02 Clair-Obsc; 4.02 Nachtexpress. 6.02-7.00 Vandaag... d( derdag. NOS: Elk heel uur nws. VOO: 7.04 0: Goeiemorgen. 9.04 Muziek terwijl u wed U 11.04 Elsemiek. 12.04 Will wil wel. 14.047 rug in de tijd. 15.04 Nederland muzieklat ij NCRV: 17.04 Hier en nu. NCRV: 18.04 Dev T' reld zingt Gods lof. 18.53 Moment. 19.0H ter en vuur. 20.03 Vocaal 20.30 NCRVbiit U tin. 21.00-07.00 Zie Radio 1. BAmn t AM 674 kHz, 445 m nHUIU-J FM 95.0 MHz NOS: Elk heel uur nws. EO: 6.02 Praise the morning. 7.04 Ronduit Music-time. !1 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan en alien, 10.57 EO-Metterdaad hulpverlening 11 V1 Country trail 12.04 Gospeltracks. VPE Er is veel onwetendheid over geboortebeperking in Derde Wereld landen, ook 13 04 N0zems-a-gogo 16 04 Mundial n hier in de 'Westerse Wereld'. Ronflonflon met Jacques Plafond. NO 18.03 Driespoor. VPRO: 19.03 Krapuul lux. 20.03 La Stampa. 22.03-24.00 Stompii

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 2