Zij zochten Ik vond Proces operator* AKZO PERSONEEL Rabobank S MEDEWERKERS magazijnmeester lassers [SG 3 lasprocessen] pijpfitters ALLROUND LOODGIETER 2 VERTEGENWOORDIGERS (MN] Randstad houdt niet van half werk LAROES 12559 medewerker automatisering/ 6 ~ir randstad uitzendbureau SPECIAL SERVICES OOMEN Vraagt voor direct: LTS-opleiding, 20 a 30 jaar, voor het verwerken van kunststof pla ten voor leidingrenovatie. Werkplaats: Dow Chemical Temeuzen. RABOBANK 'SCHOUWEN' plaatsvervangend hoofd Beheerstechnische Zaken (m/v) met VAPRO-B of MTS-procestechniek en PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 193! Zij zochten een ervaren secretaresse. Iemand die thuis was in de advocatuur. Die wist wat.het opstellen van een dagvaarding betekende. En die moeiteloos de lopende zaken op kon pakken. Eigenlijk zochten ze iemand die hun onver vangbare assistente een paar maanden kon vervangen. En ze vroegen zich nog wel even af of dat niet teveel gevraagd was. Ik vond een studente in de rechten. Niet zomaar een studente, maar een met 'n diploma directiesecretaresse Schoevers op zak. Ik wist dat ze een paar jaar op een advocaten kantoor gewerkt had. En kans zag een pittige avondstudie te combineren met tijdelijk werk via Randstad. En ik wist óók dat ze goed was in het vervangen van onver vangbare secretaresses. Randstad Uitzendbureau, de grootste uitzendorganisatie van Nederland, biedt ieder jaar ruim 300.000 vacatures aan voor tijdelijk werk. Randstad heeft 190 vestigingen verspreid over heel Nederland. Iedere vestiging beschikt over gespecialiseerde medewerkers die op de hoogte zijn van wat er in de verschillende beroepsgroepen gaande is. Randstad is ook gevestigd in België, Duitsland en Frankrijk. Coatings Resins Uitzendburo Plaats 31a 2513 AD Den Haag Tel. 070-617242 Na 18.00 uur: 070-202596 Eigenaar: W.P.A. BROUWER BOGARDSTRAAT33 4331 BM MIDDELBURG FAX 01180-28028 i Vraagt: «p. 01180 LOODGIETERS- EN INSTALLATIEBEDRIJF lid van de Vereniging van Nederlandse installatiebedrijven Reakties telefonisch of schrifte lijk vóór 14 okt. a.s. De Ruiter is een middelgrote educatieve uitgeverij gevestigd in Gorinchem. Ruim 50 medewerkers houden zich bezig met de ontwikkeling, produktie en marketing van een breed scala aan leermiddelen vnl. voor het basisonderwijs (4-12-jarigen). De Ruiter maakt deel uit van Wolters Kluwer NV een internationaal uitgeversconcern. Postbus 167 4200 AD Gorinchem Telefoon 01830-30855 Educatieve Uitgeverij In onze uitgeverij is er plaats voor Deze vertegenwoordigers zullen de volgende rayons gaan be zoeken: 1. Groningen, Friesland, N.O.-polder en een deel van Dren the. 2. Zeeland, Westelijk N.-Brabant en de Zuidhollandse eilan den. Belangrijkste taken: het verkopen van additionele leer- en hulpmiddelen aan scholen voor basis- en speciaal onderwijs; het geven van algemene informatie over onze methodie ken aan bovengenoemde doelgroepen. Functie-eisen: opleiding op minimaal MBO-niveau aantoonbare commerciële ervaring affiniteit met of ervaring in het basisonderwijs leeftijd 25-35 jaar woonachtig in het betreffende rayon of de bereidheid daarheen te verhuizen. Informatie/sollicitatieprocedure: Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: Educatieve Uitgeverij de Ruiter, Postbus 167, 4200 AD Gorin chem, t.a.v. mw. J. Korevaar (personeelsfunctionaris). Telefonische informatie wordt verstrekt door dhr. E. K. v. d. Plassche (hoofd marketing/verkoop), tel. 01830-30855 of na 19.00 uur tel. 033-650251. De Rabobank 'Schouwen' is een zelfstandige bank en maakt deel uit van de Rabobankorgani- satie. Iedere Rabobank werkt voor bedrijven en particulieren in zijn eigen gemeenschap. De Ra bobank is een coöperatieve bank, gericht op het behartigen van de financiële belangen van le den en cliënten. Het coöperatief bankieren vraagt medewerkers die zich hierbij betrokken voelen. Wij zoeken een: De gevraagde functionaris zal de volgende ta ken gaan verrichten: het beheren van de diverse decentrale geautomati seerde systemen; het instrueren van gebruikers met betrekking tot pro cedures, toepassingen, bediening en dergelijke van geautomatiseerde systemen; het maken van werkinstructies inzake geautomati seerde systemen en het doen van voorstellen aan het hoofd van de afdeling Beheerstechnische Zaken met betrekking tot de automatiseringssystemen; het hoofd van de afdeling vervangen tijdens diens afwezigheid; het opstellen van cijfermatige gegevens, zoals jaar stukken en begroting. Voor deze functie denken wij aan kandidaten: met een opleiding op MBO-niveau (informatica), die ervaring hebben in een soortgelijke functie; wij verwachten van kandidaten dat zij kennis heb ben van het maken van procedurebeschrijvingen en werkinstructies, alsmede van diverse program meertalen; flexibele, accurate en actieve instelling; kennis van en affiniteit tot automatisering, hetgeen moet blijken uit opleidingen en werkervaring; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaar digheid; leeftijd 25-30 jaar. Mogelijk psychologisch onderzoek. De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een dertien de maandsalaris en interessante studiefaciliteiten. Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functie, dan kunt u bellen met de heer J. Maljaars, hoofd Beheers technische Zaken, telefoon 01116-2110. Uw schriftelijke sollicitatie wordt met belangstelling ver wacht door de directie van de bank, Postbus 20, 4325 ZG Renesse. Akzo is een van de grootste chemische ondernemingen ter wereld met vestigingen in 50 landen, waar ruim 70.000 mensen werkzaam zijn. Het produktenpakket omvat onder meen chemische produkten. chemische vezels, produkten voor de gezondheidszorg, verven en lakken. Akzo Resins bv maakt deel uit van. Akzo's coatings resins en produceert een breed scala van kunstharsen. Deze worden wereldwijd toegepast door de verf-, drukinkt- en lijmindustrie en kunststofverwerkende bedrijven. Akzo Resins is een geavanceerde en op de toekomst gerichte onderneming met ruim 475 medewerkers. Onderzoek en ontwikke ling nemen een belangrijke plaats in. toegespitst op het uitbreiden van toepas singsgebieden en het vernieuwen van produkten Voor een van onze produktie-afdelingen zoeken wij kandidaten voor de functie van proces-operator m/v*. Functie-typering: In de produktie worden, verdeeld over twee fabrieken, kunstharsen geproduceerd in een vijftiental sectoren. Het taakgebied van de proces-operator omvat in grote lijnen: zelfstandig bedienen, regelen en controleren van de produktie-apparatuur; controleren èn sturen van het proces. Een deel van de produktie-units is geautomatiseerd, waar bij de produktievoortgang via beeldschermen wordt bewaakt; samen met de collega's van de ploeg zorgen voor een goede organisatie van de werkzaamheden en een goede wachtoverdracht. De werkzaamheden geschieden in 3-ploegendienst. Op een later tijdstip kan eventueel uitbreiding plaats vinden tot 5-ploegendienst. Interne opleiding: De nieuwe medewerker krijgt onder toezicht van een allround operator een praktijkopleiding in de fabriek. Hiernaast wordt intèrn een theoretische opleiding ge geven, gericht op het specifieke produktie-gebeuren bij Akzo Resins. Functie-eisen: In verband met gedeeltelijke automatisering is een VAPRO-B opleiding of MTS procestechniek een functie-vereiste. Arbeidsvoorwaarden: volgens CAO-Akzo Coatings Nederland B.V.; premievrije deelname in het Akzo Pensioenfonds; ploegentoeslag voor 3-ploegendienst 1,9%, voor de eventuele toekomstige 5-ploegendienst is dit 28,5%; diverse gunstige regelingen o.m. op het gebied van studiekosten en reiskosten woon /werkverkeer; winstuitkering met mogelijkheid tot deelname aan winstspaarregeling. Verdere vragen over deze funktie kunnen worden gesteld aan de heer C. Havermans, chef Personeelszaken. Het sollicitatie-adres is: Akzo Resins bv, Postbus 79, 4600 AB Bergen op Zoom, telefoon (01640) 76221. HCG, Hollandse Constructie Groep bv, is in het binnen- en buitenland actief op het gebied van staalconstructies, industriële ketels en apparaten, nieuwbouw en onderhoud van procesinstallaties, dak- en wandbeplating en lucht- en warmtetechniek. De vestiging Terneuzen ontwerpt, berekent, fabriceert en installeert complete pijpleidingsystemen voor onder andere de chemische- en voedingsmiddelenindustrie. Naast de montage van complete fabrieks- en proces installaties [turn-key] behoort ook hoogwaardig werktuig bouwkundig onderhoud, inclusief plant-stops, tot het dienstenpakket. Daarnaast vervaardigt HCG Terneuzen hoogwaardige apparaten zoals drukvaten, warmtewisselaars en reactoren. Voor onze vestiging zoeken wij een Van hem wordt onder meer verwacht het opnieuw opzetten van het materialen- en gereedschapbeheer. Het verrichten van klein onderhoud aan teruggekomen gereedschap. Het bestellen van diverse materialen, zoals bijvoorbeeld elektroden. Van de nieuwe funktionaris wordt verwacht dat hij kosten bewust handelt en goed overweg kan met de computer. Kandidaten meteen MTS-opleiding en enkele jaren ervaring in gelijksoortig werk genieten de voorkeur. Voor de afdeling Montage zoeken wij ervaren De nieuwe medewerkers worden ingezet op diverse bouwplaatsen. Van hen wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen werken en een ruime ervaring hebben in ons vakgebied. Heeft u belangstelling dan kunt u een sollicitatieformulier opvragen bij mevrouw M. Paulusse, Industrieweg 11 te Terneuzen, tel. 01150-1 39 51. jssr werkmaatschappij van HBG, Hollandsche Beton Groep nv V.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 6