Opvanghuis ex-gedetineerden Middelburg verdient navolging agenda Van de Grift Zeeland nieuw in Middelburg m mmm WH PZC streek beroepings- berichten scheepvaart berichten STAATSSECRETARIS JUSTITIE: Onderdak mmkthemchtm TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 sb17 GROTE VAART KLEINE VAART Kerncentrale zonder vergunning Schaamteloos besluit i Sita en Kitty in actie tegen een ploeg scholieren. GOES - Sita en Kitty, twee stoere Zeeuwse trekpaar den van de firma Mol uit Waarde, hebben het gisteren in een touwtrekwedstrijd opgenomen tegen leerlingen en leerkrachten van scholengemeenschap Groot Stelle in Goes. Een groep van 25 scholieren en één van 15 leer krachten rolden al snel over het gras. Er bleek uitein delijk zo'n veertig man nodig om het paardenduo te verslaan. Het succes van de dieren verbaasde de bege leider Cees Mol in het geheel niet: „Kitty, da's een félle hoor". Het touwtrekken ging vooraf aan een sponsorloop. Ongeveer 200 leerlingen en enkele leerkrachten van de Groot Stelle spanden zich in voor de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland. Zij renden een uur lang rondjes van een halve kilometer over een natgeregend grasveld en lieten zich daar door vrienden en kennissen uiteraard flink voor betalen. De opbrengst van de sponsorloop gebruikt Het Werkend Trekpaard Zeeland als aanmoediging voor be drijven die nog met paarden werken. Zo krijgen de boe ren een vergoeding van 25 gulden per dag als zij een sta giair leren met paarden te werken. Zo'n leerperiode is vooral interessant voor stagiaires uit derde wereld lan den en ontwikkelingswerkers. Mechanisatie van de landbouw met trekkers is in de derde wereld veelal te duur. Afgelopen zomer heeft een aantal Afrikaanse stu denten in Zeeland geleerd hoe met trekdieren om te gaan. Ook Nederlanders die in eigen land aan de slag willen met trekpaarden kunnen bij de Stichting het Werkend Trekpaard Zeeland terecht. Het werken met trekpaar den vereist specifieke kennis; de stichting wil voorko men dat die verloren gaat. De stichting fungeert ook als werktuigenbank. Werktuigen voor trekpaarden worden in Nederland niet meer gemaakt. De stichting voorziet de trekpaardenhouders van materiaal dat zij op haar beurt van verzamelaars en boeren aangeboden krijgt. MIDDELBURG - Het opvanghuis voor ex-gedetineerden 'Halte Sta tionsstraat' in Middelburg verdient navolging. Het elan van de Stichting Reclassering Zeeland (SRZ), de inzet van de hervormde diaconieën en het werk van veel vrijwilligers toont aan, waartoe particulier initiatief alle maal kan leiden. Demissionair staats secretaris mr V. J. N. Korte-Van He mel (justitie) sprak die lovende woor den vrijdagmiddag in Middelburg tij dens de officiële opening van het op vanghuis. „Dit project is een voorbeeld wat sa menwerking tussen kerkelijke organi saties, particuliere instellingen en de overheid vermag", aldus de staatsse cretaris. „Dit is een voorbeeld van wat het kabinet bedoeld met de zorgzame samenleving. Het is goed dat het parti culier initiatief aandacht heeft voor de noden in de samenleving. Ik ben hier, uit de grond van mijn hart, dankbaar en erkentelijk voor. Ik hoop dat het op vanghuis een voorbeeld voor anderen mag zijn." Het opvanghuis voor ex-gedetineer den draait al ruim een jaar, maar is bewust uit de publiciteit gehouden na onfrisse telefoontjes en dreigemen ten. Panden waar de SRZ en de kerk het oog op lieten vallen, veranderden plotsklaps van bestemming. Die pro blemen zijn nu voorbij, aldus ds H. Ot- te, bestuurslid van het opvanghuis. Evenementen BERGEN OP ZOOM De Stoelemat, 20.15 uur: Muziekspektakel Jeans II. BRESKENS Gebouw De Uitkomst, 19.30 uur: Concert Gert en Hermien Timmerman. GOES Zeelandhallen, 9-17 uur: Snuffelmarkt. 's HEER HENDRIKSKINDEREN - Heer Hendrikhuis, 10-16 uur: Model treinruilbeurs. KAPELLE - NH Kerk, 20 uur: Orgel concert Wim en Peter de Zwart. SINT MAARTENSDIJK - Haestinge, 19.45 uur: Concert fanfare Euterpe en harmonie Oranje. MIDDELBURG - Abdij, 13.30 en 15 uur: Rondleiding. Molenwater, 9.30-17 uur: Miniatuur Walcheren. Loskade, 10-17 uur: Bezichtiging ram- schip Schorpioen. Oostkerk, 20.30 uur: Optreden slag werkgroep Amsterdam. Landgoed Ter Hooge, 10-14 uur: Rond leiding en puzzelspeurtocht; 13.30 uur: Diaserie. Kloveniersdoelen, 10-16 uur: Open dag schietvereniging De Kloveniers. Concertzaal, 20 uur: Stomme films live begeleid door filmorkest Max Tak. NIEUWVLIET-BAD - Strand, 13 uur: Open Zeeuwse kampioenschappen windsurfen. OOST-SOUBURG Razzmatazz, 21 uur: Concert Vlaams muziekgezel schap Psalter. OUD VOSSEMEER - Plein dorps huis, 19.30 uur: Taptoe met Oude-Vos- semeerse Muziekvereniging. TERNEUZEN - Grote Kerk, 20 uur: Barokorkest II Fondamento en BRT koor met de Oratorium van Vivaldi. THOLEN - RK Kerk, 20 uur: Optre den Zeeuwse Koorschool. VLISSINGEN - Bellamypark, 10- 12.30 en 14-17.30 uur: Reptielenzoo. Arsenaal, vanaf 11 uur: Fotomodellen- dag. WILHELMINADORP - Strand Katse Veer, 13 uur: Vliegershow. ZIERIKZEE Brogum, 22.30 uur: Concert Bertus Borgers. ZONDAG BERGEN OP ZOOM - Mattenburgh, 14 uur: Concert Harmonie De Schelde- zonen. LAMSWAARDE - De Luifel, 11 uur: Koffieconcert blaaskapel De Lamso ren. MIDDELBURG - Molenwater 9.30-17 uur: Miniatuur Walcheren. Loskade, 10-17 uur: Bezichtiging ram- schip Schorpioen. Landgoed Ter Hooge, 10-14 uur: Rond leiding en puzzelspeurtocht; 13.30 uur: Diaserie. Abdij, 11.30 uur: Optreden jeugdor kest Middelburgs Muziekkorps. NIEUWVLIET-BAD - Strand, 13 uur: Open Zeeuwse kampioenschappen windsurfen. „De buren hebben zich vorstelijk op gesteld." Toch is het bestuur nog niet helemaal tevreden. Op het verlang lijstje staat nog een subsidie voor een betaalde beroepskracht. Staatssecre taris mr Korte-Van Hemel nam die wens voor kennisgeving aan, maar zegde niets toe. „Een prima voorziening", noemde ex- gedetineerde C. Martha van het voor lichtingsproject Delinkwentie en Sa menleving het Middelburgse opvang huis. „Maar we zijn er nog lang niet. Uitspraken als eens een dief, altijd een dief, of de gevangenis is net een hotel, zijn gebaseerd op foutieve oordelen, die ex-gedetineerden ten onrechte een nieuwe kans in de samenleving ont houden. Want wat hebben we nu te verliezen? Niet veel, sommige hele maal niets. Je bent alles kwijtgeraakt tijdens je detentie: geen werk, geen huis, geen toekomst, geen vrienden, al leen makkers, makkers in het kwaad." Martha vertelde ooit voor een radio uitzending straatinterviews te hebben gemaakt, waar hij passanten de vraag voorlegde of ook ex-gedetineerden recht hebben op een huis. „Bijna ieder een antwoorde positief, maar stelde het afhankelijk van het gepleegde de lict. Bij rijden onder invloed, was er wel een plekje te vinden in de portiek, bij stelen moest iemand maar aan het uiteinde van de straat gaan wonen en OOSTBURG - RK Kerk. 15 uur: Con cert Rundfunkchor Leipzig. SLUISKIL - Zaal Dallinga, 10-13 uur: Vogelbeurs. TERNEUZEN Gebouw De Kande laar, 19.30 uur: Concert Gert en Her mien Timmerman. VLISSINGEN - Bellamypark, 14- 17.30 uur: Reptielenzoo. RK Kerk, 9.30 uur: Uitvoering Pools koor Dzwon. Tentoonstellingen AARDENBURG Archeologisch Mu seum, zon. 13-17 uur: Wat Aardenburg bewaarde 30 jaar museum en opgra vingen. SINT ANNALAND - De Meestoof, zat. 15-17 uur: 'Boerderij en platteland' (t/m 31/9). Films BERGEN OP ZOOM - Roxy I, zat. 14, 19 en 21.30 uur, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Lock up; Roxy II, zat. 19 en 21.30 uur, zon. 14,16.30,19 en 21.30 uur: Roadhouse; Cinemactueel I, zat. en zon. 14 uur: Lady en de vagebond, a.l.; zat. 19 uur, zon. 16.30, 19 en 21.30 uur: Licence to kill, a.l.; Cinemactueel II, zat. 14,19,21 en 22 uur, zon. 14,16.30,19 env21.30 uur: Indiana Jones en the last crusade, a.l.; Cinemactueel III, zat. 14, 18.45 en 21.30 uur, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Lethal weapon 2,12 jr. GOES Grand, zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Roadhouse; zon. 14 uur: Lady en de vagebond. HULST De Koning van Engeland, zat. 18.45 en 21.30 uur, zon. 13.30,16.10, 18.45 en 21.30 uur: Indiana Jones and the last crusade, a.l.; zat. 19 en 21.30 uur, zon. 13.45, 16.15, 19 en 21.30 uur: Roadhouse; zat. 19 en 21.30 uur, zon. 13.45,16.15,19 en 21.30 uur: Lockup, 12 jr.; zat. 19 en21.30 uur, zon. 13.45,16.15, 19 en 21.30 uur: See no evil, hear no evil, a.l. MIDDELBURG - Electro, zat. 19 en 21.30 uur, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Do the right thing; Schuttershof, zat. en zon. 14 uur: Walt Disney's Junglebook; zat. 20 en 22.30 uur, zon. 20.30 uur: Ba ron Munchausen. OOSTBURG Ledel, zat. 20 uur, zon. 14.30 en 20 uur: Three fugitives, a.l. TERNEUZEN - Luxor, zat. 18.45 en 21.30 uur, zon. 14.30,18.45 en 21.30 uur: Licence to kill, a.l.; zat. 19 en 21.30 uur, zon. 14.30,19 en 21.30 uur: Lethal wea pon 2, 12 jr. VLISSINGEN Alhambra I, zat. 19 en 21.30 uur, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Indiana Jones and the last crusade; Alhambra II, zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Roadhouse; zon. 14 uur: Platvoet en z'n vriendjes. bij geweldsdelicten ging de voorkeur uit naar een huis aan de straat. Ik weet wat het is om steeds op je verleden te worden beoordeeld. Je zou je eens moeten voorstellen hoe dat voelt." Het opvanghuis moet juist die ex-ge detineerden, die na hun gevangenis straf niets anders bezitten dan een stel kleren, tijdelijk onderdak bieden. Volgens SRZ-voorzitter drs W. J. Plomp is het huis aan de Stations straat niet meer dan een tussensta tion. „Een halte op de weg terug in de samenleving, ook al is elke halte er één te veel, maar het bestaan ervan maakt zo'n route minder lang. Je moet het zien als een pitsstop en er geen rustplaats van maken." Voor de reclassering is nog veel werk te verrichten, zo viel uit drs Plomps woorden op te tekenen. Nieuwe projec ten (alternatieve straffen, zoals dienst verlening) vergroten de kans op een hernieuwde plaats in de samenleving. „Straffen alleen helpt niet en ook de hulpverlening vergt soms te veel van onze cliënten en van hun bereidheid tot gedragsverandering. Die hebben soms een prikkel nodig: straf ener zijds, hulp anderzijds. Er zal altijd een spanningsveld blijven bestaan tussen justitie en reclassering, tussen straf en hulp." AXEL Galerie Bellemans, zat. 10-18 uur: Sarcofagen Lucie de Graaf. BERGEN OP ZOOM - Etcetera, 14-17 uur: Jac van Nes, werkstukken en schilderijen (t/m 15/10). BROUWERSHAVEN - Streekmu seum De Vergulde Garnaal, zat. 9-12 en 13.15-17 uur: 200 jaar boerenleven (t/m sept.) BURGH-HAAMSTEDE - De Burght, 9-12, 14-17 en 19-22 uur: Werken Moni que Polak. CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: Schilderijen diverse kunstenaars en beelden van Paul de Vierman (t/m 1/10). ELLEWOUTSDIJK - Fort Ellewout, 13-18 uur: 'Direction in Art', werken di verse kunstenaars (t/m 30/9). GOES Museum, zat. 11-16 uur: 'Oor log over Zuid- en Noord-Beveland, 19401944' (t/m 14/10). Galerie La Strada, zat. 11-20 uur: Werken Zeeuwse fotografen (t/m 30/9). Stadhuis, zat. 10-16 uur: Werken Zeeuwse fotografen (t/m 30/9). HEILLE Landbouwmuseum, zat. 10-12 en 13-17, zon. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HULST Streekmuseum, zat. 14-17 uur: 'Volksvermaak in vroeger dagen' (t/m sept.). KATS Galerie 't Zwaluwenhof, zat. 10-18 uur: Beeldhouwwerken Gerda Rutters en schilderijen Piet van Hage- land (t/m sept.). MIDDELBURG Zeeuwse Biblio theek, zat. 10-13 uur: 'Fotografie in de marge' (t/m 30/9); 'Albert Monier, beel den van Parijs rond 1950' (t/m 30/9); 'Retrospectieve v.h. werk van Johan v.d. Keuken' (t/m 30/9); Restauratie plan Middelburgse Synagoge (t/m 28/ 10); Overzichtstentoonstelling Johan van der Keuken (t/m 16/10); 'Tekenend voor jou' (t/m 16/10). Vleeshal, zat. 11-17 uur, zon. 13-17 uur: 'Ontwerpen van vijf monumenten voor Walcheren' (t/m 2/10). Zeeuws Museum, 13.30-17 uur: Mari- nus Boezem: De andere fotografie, ont wikkelingen v.d. fotomechanische procédés in de vorige eeuw en foto's van Charles Marville (t/m 30/9); Arie Berkulin, beelden en tekeningen (t/m 29/10). Francois Rijckhalsmuseum, Dam 71, zat. 11-17 uur: 'Adriaen v.d. Venne 400vjaar' (t/m 30/9). Kloveniersdoelen, zat. 14-17 uur: Werken componist/architect Jannis Xenakis (t/m 30/9). Gortstraat 36, 11.30-18 uur: Nationaal holografie museum. ZKC, zat. 10-13 uur: 'Groeten uit Pa rijs' (t/m 1/10); Fotografie van Albert Monier (t/m 1/10). COOP. TUINBW.VEILING ZEELAND: GROENTEVEILING Komkommers 290 st kl 1 41 61, 51 79, 61 90, komkommers kg krom 20 kg kl 2 kr 36, pa prika bont 10 kg kl 2 75 170, paprika groen 10 kg kl 2 65150, cherrytomaten doos c 250 gr 10 ds kl 1180, tomaten 220 krat kl 1A 900, B 950, C 490, kl 2 A 342-344, B 343-347, C 343, andij vie natuur 100 kg kl 1 A 28-30, kl 2 A 28, bloemkool natuur 320 st kl 1 6 70-90, kl 2 3 40-80, 04 40-60,6 40-70,8 50, broccoli 10 kg kl 2 70-100, boerenkool 10 kg kl 1 55, koolrabi natuur 20 st kl 2 10 15, breekpeen 30 kg kl 2 30 40, bospeen natuur 50 bos kl 2 27-46, radijs bos 170 bos kl 1 mi 17-38, augurken glas 10 kg kl 1 fn 150, snijbonen natuur 70 kg kl 2 100- 120, sperciebonen stok glas 50 kg kl 1 160, kl 2 90-110, sperziebonen natuur 60 kg kl 1 150, kl 2 70-80, sperciebonen div. 90 kg kl 180-180, kl 1A 66, kl 2 A 28-29, rode kool 110 kg kl 1 Al 30-33, BI 16, savooie kool groen 10 kg kl 1 A 50, witte kool 20 kg kl 1B128, uien 550 kg kl 2 gr 28-35, mi 10-16, peterselie 30 bos kl 1 16, selderij bos 70 bos kl 1 37-38, knolselderij met blad st 310 kl 1 21,10 25-33,12 26-30, Chi nese kool 80 kg kl 1 23-26, suikermais stuk 80, kl 2 10-17, vroege aardappelen 90 kg kl 2 dr 16, late aardappelen 1810 kg kl 2 bo 37, dr 12, kr 60-70, mi 27-40. FRUITVEILING Cox orange pippin 25800 kg kl 1 60/655 28-49, 654/70 33-69, 70/75 33-87, 75/80 32-92, 80/85 31-63, 85/90 31-42, kl 2 55/60 28, 60/65 33-46, 65/70 35-37, 70/75 36-51, 75/80 31-44, 80/85 31- 37, 85/90 31; odin 300 kg kl 1 70/80 26, elstar 18400 kg kl 1 65/70 31-49, 70/75 33-61, 75/80 Kloostergang Abdij: Fotografiepro ject Piet Dieleman en William Ver- straeten (t/m 30/9). Kunstuitleen, zat. 13-17 uur: Kleuren foto's Hans Engels (t/m 30/9). Balans 17, 11-16 uur: Werken Richard Beek (t/m 4/11). NEELTJE JANS - Topshuis, 10-17 uur: Delta expo en 'Verkeer, vervoer en communicatie'. OOST-SOUBURG - Watertoren, 12- 18 uur: 'Tape,licht en verf, werken 11 architekten/kunstenaars (t/m 3/10). OOSTKAPELLE Zeeuws Biolo gisch Museum, 13.30-17 uur: 'Zie zo zij de' (t/m 1/10); 'Walcheren', werken Duitse kunstenaars (t/m 5/10). STELLENDAM Haringvlietsluizen, 10-17 uur: 'De kraan van Nederland'. VEERE öoGrote Kerk, zat. 10-17 uur, zon. 14-17 uur: '150 jaar Wester- schelde; levensader, in de Delta' (t/m 22/10); Beeldhouwwerken Chr.G.J. Rutten en 150 jaar fotografie. De Schotse Huizen, zat. 10-17 uur, zon. 13-17 uur: Half-modellen Rein Struijs (t/m 27/10); Aquarellen Joke Plomp- Kroes (t/m 27/10). Stadhuis, zat. 12-17 uur: Oude rechts zaal (t/m 30/9). VLISSINGEN - Gevangentoren, vanaf 17 uur: Olieverven Jenny van HerwijnenSchepers (t/m 12/11). Stedelijk Museum, 13-17 uur: Specu lum Zelandiae, een blik op Zeeland in de 17e eeuw (t/m 30/9); Themamaand 'Zeeland fotografie' (t/m 1/10); Brassai, vintage drukken uit de jaren dertig. Galerie Bellamy 19, zat. 13-17 uur: Pa tricia Desmarquest, le corps et le mou vement (t/m 1/10). 'De Blaeue Acolye', 11-17.30 uur: Kleu renfoto's van Andre Edouard en Victor Gruber (t/m 1/10). IJZENDIJKE Streekmuseum, 14-17 uur: 'Het voortgezet onderwijs in West Zeeuwsch-Vlaanderen'. Aurinhuis, 10-18 uur: Mono-prints en schilderijen Jan Breeuwer. ZIERIKZEE Maritiem Museum, zat. 10-17 uur: Maritieme geschiedenis van Zierikzee (t/m sept.) Hulpcentra Alarmnummer voor geheel Zeeland: 06-11 SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio Walcheren, ook voor huwelijk en homofilie, tel. 01184- 11641 of 01180-12280 (ook voor vrouwen); COC regio Zeeuwsch-Vlaanderen, tel. 01150-30654. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel, 01180-38080. dag. van 16-20 uur. Bureau Vertrouwensarts Kindermishan deling, tel. 01180-28800. Aids Infolijn: tel. 01180-38384. 33-62,80/85 31-43,85/90 31, kl 2 60/65 28, 75/80 41, 80/85 34, golden delicious 8200 kg kl 1 70/ 80 63-69, 80/90 74-75, kl 2 65/70 27, 70/80 36, 80/90 45, goudreinette 8000 kg kl 1 70/75 31- 32, 75/85 32-57, 85/95 30-33, 95+10 31, kl 2 75/ 85 31, rode boskoop 3200 kg kl 1 85/95 72, 95+10 31, kl 2 75/85 31-54, 85/95 44, karmijn de sonnaville 700 kg kil 80/85 40, jongold 34600 kg kl 1 65/70 26-40, 70/80 43-113, 80/85 33-139, 85/90 44-88, 90/95 33-60, 95+10 37, 105op 31. kl 2 70/80 42,90/95 33,95+10 31,.con ference 6400 kg kl 1 55/65 78, 65/75 125, kl 2 45/55 26-49, 55/65 29-82, 65/75 31-69, bonne louise 200 kg kl 2 55/60 25, 60/70 27, doyenne du cornice 27100 kg kl 1 65/75 83-116, 75/85 107-129, 85/95 84-98, kl 2 60/65 25-42, 65/75 31- 83, 75/85 31-92, 85/95 40-72, beurre alexander lucas 4700 kg kl 1 65/70 55-62, 70/80 86. 80/90 93, kl 2 55/60 24,60/65 38,80/90 45, beurre har dy 7000 kg kl 1 60/65 81-82, 65/70 91-95, 70/80 107-110,80/90 53, kl 2 55/60 27, condo 2400 kg kl 1 55/65 27, 65/75 77, 75/85 55, 85/95 24, me loenen 30 st kl 1 9 150, 14 100, bramen doornloos x 200 gr 510 ds kl 1110-170, kl 1 80- 130, kl 2 20, totaal aantal colli 26.346. BLOKVEILING Cox orrange pippin 32400 kg kl 1-2 60-65 54, 65/70 51-68, 70/75 82, 75/80 67-75, 80/85 51, 85/ 90 33, kl 1-3 55/60 29, 60/65 42-55, 65/70 65, 70/ 75 46-80, 75/80 55-71, 80/85 51-61, 85/90 38, kl 2-3 80/85 31, elstar 12600 kg kl 1-2 60-/65 30, 65/70 59, 70/75 71, 75/80 64-71, 80/85 52-62, 85/ 90 37, golden delicious 8700 kg kl 1-1 65/70 30-35,70/80 66,80/90 59-63, goudreinette 2700 kg kl 1-2 65/70 31,75/85 52,85/95 32,95+10 31, rode boskoop 3800 kg kl 1-2 70-75 51,75/85 85, 85/95 72, 95+10 33, doyenne du comice 77800 kg kl 1-2 65/75 143, 75/85 151, 85/95 112, kl 1-3 65/75 118-138, 75/85 142-146, 85/95 74-111, kl 2-2 65/75 115, 75/85 104-117,85/95 86, kl 2-3 60/ 65 35-71, 75/85 61-79, 85/95 66. RBT VEILING BREDA Komkommers 91/op 105-115, 76/91 56-115, 61/76 64-88, 51/61 58-81, 41/51 40-53, 36/41 34- 40, 31/36 32-33, 26/31 26-27, aanv. 252.697 st.; krom 54-58, aanv. 6.520 kg; stek aanv. 8.190 kg; paprika groen 100/op 150,85/105 200-250, 75/85 210-230, 65/75 180-190, 55/65 150, aanv. 13.350 kg; paprika rood 85(105 330, 75/85 370-460, 65/75 450-490, 55/65 190, aanv. 2.635 kg; paprika geel 85/105 390-520, 75/85 370- 420, 65/75 310, 55/65 250, aanv. 3.865 kg; pa prika oranje 85/105 320-330, 75/85 330-390, 65/75 240, 55/65 250, aanv. 570 kg; natuursla 28/30 13-14, 34/36 15-38, 37/40 16-40, 41/44 16- 34, 45/50 18-29, 50/60 25-28, aanv. 154.416 st.; tomaten Al 101-192, BI 150-165, Cl 102-105, CC1 57, aanv. 47.886 kg; cherry tomaten 15- 24 107-123,23-30 124-133,29-35 76, aanv. 5.439 ds; vleestomaten BBB 95-149, BB 83-125, BBBB 65-69, aanv. 54.626 kg; andijvie 20-38, aanv. 75.328 kg; bloemkool 6 78-107, 8 78-88, 12 441, aanv. 7.776 st; bloemkool groen 6 50- 80, 8 40, aanv. 2.150 st.; boerenkool 34-68, aanv. 978 kg; koolrabi ong. 46-73, aanv. 540 St.; waspeen Al 20-40, BI 23, aanv. 4.320 kg; bospeen 52-122, aanv. 42.396 bos; rabarber 28-118, aanv. 156 kg; radijs mid/gr 20-50, aanv. 14.805 bos; spinazie 70-90, aanv. 19.518 kg; spitskool 12-24, aanv. 2.630 kg; spruiten Al 63-85, BI 115-126, Cl 64-70, Dl 90-120, aanv. 25.998 kg; witlof 1 krt g.en 323-361, 1 krt f.en 370,1 e. krt.en 339-352,1 lang en 331- 357, kl. verpak. 362-442, 2 kort 135-262, 2 ex- .kort 113-201, 2 lang 193-200, 3 82-89, aanv. 12.395 kg; kastanje champignons 40 1-1 540- 660, 60 1-1 680, IOD 1-1 690, aanv. 85 kg; oes terzwammen 40/100 150-167, aanv. 56 ds.; au gurken natuur A180, B 194, C 142-183, D fijn 39, D grof 33, E fijn 15, C krom 2 85, aanv. 21.992 kg; snijbonen 85-490, aanv. 6.488 kg; sperziebonen 35-200, aanv. 7.304 kg; pronk- bonen 85-130, aanv. 333 kg; prei blok 2 89-98, blok 3 76-89, blok 10 42-51, blok 11 43-58, blok 16 28-30, kleinverp. 141-164, geboste 96, los in kr. 86-98, aanv. 90.420 kg; rode kool A 8-47, aanv. 1332 kg; groene kool A 19-29, aanv. 3.992 kg; witte kool 17-26, aanv. 3.227 kg; kroten A 9-36, aanv. 160 kg; boskroten 9-67, aanv. 320 bos; winterpeen 50/200 8-23, 200/ 400 9-26, 400/600 16-19, 600/op 24, aanv. 4.580 kg; uien ong. 6-56, aanv. 1.860 kg; peterselie 13-20, aanv. 2.800 bos; selderij 8-19 4.500 bos; knolselderij 12-59, aanv. 5.400 st.; aubergi nes 100-175 328, 175-225 350, 225/300 361-390, 300/400 358-388, 400/500 344-360, 500/750 342- 345, aanv. 4.505 kg; bleekselderij 25-37, aanv. 36.493 bos: broccoli 170-240, aanv. 1.425 kg; courgettes ong. 24-89, aanv. 847 st.; ijsbergs la 40/45 74-80, 45/50 83, 50/60 72-95, 60/70 75- 98. 70/80 69-96, 80/90 74-82, aanv. 15.472 st.; Chinese kooi 20-22, aanv. 13.350 kg; lollo ros- sa 10-69, aanv. 1.671 st.; suikermais 10-48, aanv. 5.312 st.; paksoi 22-71, aanv. 1.128 kg; daikow 10-121, aanv. 4.429 st.; veldsla 710- 800, aanv. 15 kg; venkel 45-138, aanv. 11.120 kg; rad. rosso/roodlof 330-480, aanv. 112 kg; eikebladsla 10-48, aanv. 975 st.; pepers groen 140-400, rood 90-270, aanv. 78 kg; cox's oran ge 38-99, aanv. 1.032 kg; aardbeien glas 250 gr. 172-216, aanv. 3.864 ds.; aardbeien glas kg II150-290, aanv. 38 kg; aardbeien nat. 300 kg I 214-458, II 75-309, aanv. 20.484 ds.; aard beien nat. kg 2 150-370, aanv. 1.054 kg; aard beien nat. 250 gr. I 223-232, aanv. 4.238 ds; elsanta nat. 250 kg I 223-232, aanv. 4.238 ds; elsanta nat. 500 gr. 1 385-458,2 257-309. aanv. 8.040 ds.; meloenen ongek. ong 110-390, aanv. 104 st.: frambozen 150 gr. 1 220-320, 2 50, aanv. 228 ds.; aardappelen over. ong. 9- 68. aanv 9.880 kg. VEILING BARENDRECHT Andijvie 53000 kg A12 20-45, A15 20-46, au bergines 500 kg 300/400 380, 225/300 360. 175/ 225 340-350, bleekselderij 9000 st 800/op 25- 46, bloemkool 43000 st 6 70-113, 8 80-99, 10 52-97, brccoli 500 kg 10-15 270-300, Chinese kool 3000 kg 11/15 20-36, 8/12 30-43, 5/8'/i 48- 57, courgettes 2500 st 400/525 63-78, 325/425 88-99, 275/350 60, eikebladsla 2000 st 300/400 79-102, 200/300 46-56, knolvenkel 5000 kg 10/ 12130-150, 8/10 60-140, komkommers 221000 st 91/op 104-115, 76/91 89-111, 61/76 69-87, 51/ 61 63-79. 41/51 43-54, 36/41 35-40, 31/36 31-36, 26/31 25-26, kom.krom 7000 kg 34-58, lollo rossa 1500 st 300/400 62-75, 200/300 56-91, paksoi 650 kg 550/800 120-160, paprika rood 1500 kg 85/op 320-330, 75/85 370-440, 65/75 280-410, 55/65 250, groen 8000 kg 85/op 220- 230,75/85 200-220,65/75 200,55/65 140, pepers 750 kg groen 240-270, rood 90-180, radijs 27000 bs middel grof 20-52, sla natuur 25000 st 41/44 34-43, 37/40 24-41, 34/36 28-35, spits kool 40.000 kg A9 12-13, AU 15-26, spruiten 132000 kg Al 63-88, BI 107-126, Cl 63-69, Dl 87-109, suikermais 8000 st klvp kort 44-46, klvp lang 29-46, tomaten 54000 kg B 1-1 134- 176, B 1-2 139-178, A 1-1 141-176, A 1-2 145- 175, C 1-2 97-111, vleestomaten 3000 kg BBB .1-2 116-129, BB 1-2 116-131, B 1-2 146-160, cherry tomaten 7000 ds grof 117, middel 128-137, fijn 120-133, veldsla 650 kg 110-210, witlof 37000 kg kort grof 1 280-390, lang 1 320-360, klvp grof 1 380-450, kort 2 210-300, lang 2 180-230, 3 60-180, ijsbergsla 34000 st 70/80 68,60/70 51-63,50/60 44-81, aardappelen 42000 kg bintje bonken 22-45, groot 18-31, ei genheimer 28-42, krulandijvie 2000 st 144- 227, boerekool 1000 kg 53-100, bospeen 1000 bs 43-109, knolselderij 1500 st 31-87, mini komkommers 1000 st 24-27, kouseband 25 kg 390-460, koolrapen 4000 kg 7-33, groene kool 3000 kg 19-46, rode kool 6000 kg 6V2-52, kroten 1500 kg 11-48, peterselie 19000 bs 10- 61, postelein 3000 kg 159-196, prei 11000 kg 75-126, radicch rosso 1500 kg 130-370, selde rij 30000 bs 8-39, snijbonen 11000 kg 260-640, sperziebonen 91000 kg 37-164, kas 470-560, spinazie 11000 kg 51-151, uien 19000 kg bon ken 72-77, grof 43-54, middel 19-32, ge schoond 100-129, waspeen 1000 kg 27-40, winterpeen 3000 kg 26-47, div. kruiden 500 bs dille 30-67, kervel 13-23, aardbeien 1000 ds 80-210, druiven 500 kg 250-640, pompoenen 500 kg 10-60, ogenmeloen 1000 st 200-480. AARDAPPELTERMIJNMARKT ADAM In Bintje 50mm opwaarts werden 365 con tracten verhandeld voor levering april tegen 40,50 tot 39,00. De stemming was goed prijshoudend. In Bintje 40/50mm werden 4 contracten verhandeld voor levering april tegen 23,00. De Stemming was kalm. NED HERV KERK Beroepen door de classis Tiel tot pre dikant voor buitengewone werkzaam heden (geestelijk verzorger van ver pleeghuis Nieuw-Vrijthof te Tiel): P. A. Baars te Deil en Enspijk. Beroepen te Willemstad: J. Riemers- ma te Nijbroek. Beroepen te Zuidwolde (Drenthe): J. R. Smit te Sexbierum-Pietersbierum. Bedankt voor Haamstede: J. van Po- pering te Windesheim. Bedankt voor Harskamp: C. Stelwa gen te Montfoort. GEREF KERKEN Aangenomen naar Harmeien: drs. L. van Wijk, kandidaat te Haarlem. Aangenomen naar Blija: drs T. S. Smit, kandidaat te Barendrecht. GEREF GEMEENTEN Beroepen te Alblasserdam en te Ber- kenwoude: A. Bac te Bodegraven. Beroepen te Borssele en te Hoofddorp: P. Mondria te Waardenburg. Beroepen te Krimpen aan den IJssel: J. Kareis te Rijssen. Bedankt voor Scherpenzeel: G. Mouw te Genemuiden. NED. GEREF. KERKEN Aangenomen naar Enschede-Noord: G. Vrooland, kandidaat te Apeldoorn. Aangenomen naar 's-Gravenhage: H. Schuurman te Dronteri. CHR. GEREF. KERKEN Tweetal te Assen: A. Brons te Vlissin- gen en A. Dingemanse te Arnhem. BARKEN 9 te Ravenna verw.; BLACK SEA 1 te Long Pond verw.: IN ANNA 28 vn Rot terdam nr Cristobal; JO CYPRESS 29 te Rotterdam; LARGSBAY 28 ta Portsaid; NEDLLOYD DEJIMA 29 vn Singapore 1 te Hong Kong verw.; NEDLLOYD DELFT 28 te Hong Kong; NEDLLOYD JUAN 28 vn Monteverde nr Callao; NEDLLOYD KEM- BLA 29 vn Antofagasta nr Guayaquil; NEDLLOYD KYOTO 29 te Rotterdam; NEDLLOYD LOIRE 28 te San Lorenzo; NEDLLOYD MADRAS 28 vn Keelung 29 te Kaohsiung verw.: NEDLLOYD NAGASA KI 28 te Whangarei; NEDLLOYD ROUEN 28 vn Singapore 28 te Keelung verw.; NEDL LOYD SANTOS 28 vn Keelung nr Pusan; NISO 12 te Sriracha verw.; PRINS ALE XANDER 28 vn Rotterdam nr zee; STEL- LATA 28 vn Brunsbuttel nr Cadiz; WATER- GRAAF 28 vn Melbourne nr Sydney; WES- TERDAM 29 vn Pto. Vallarta nr Zihuatane- jo. ALIOTH 28 vn Yokohama nr Nagoya; AL- STERN 30 te Vallvik verw.; ALSYTA SMITS 28 vn Houston nr Aqaba, ARCA 28 vn Rotterdam nr zee; BALTIC SUN 1 te Norrkoping verw.; BEURSGRACHT 29 re de Kokkola: DUTCH FAITH 28 te Rotter dam; DUTCH MASTER 28 te Rotterdam; DUTCH MATE 28 vn Genua 29 te Le Havre verw.; ED GERMA 29 te Rotterdam; EEN DRACHT 28 te Rotterdam; ELISABETH-S 28 vn Rotterdam nr zee; EXPLORER 29 te Rotterdam; HUMBERGRACHT 29 te Rot terdam; ICE CRYSTAL 3 te Gaevle; KAT- JA 2 te St. Nazaire verw.; MANGEN 29 te Boston verw.; MARE ALTUM 28 vn Rotter dam nr Gonfreville: MITRA 28 te Rotter dam; NEELTJE BROERE 28 te Rotterdam; NESCIO 29 vn Rotterdam nr Denemarken; NOREN 29 te Tyne; OLIVIER 29 te Calais; PACIFIC FREESIA 28 vn Castellon 30 te Olbia verw.; PACIFIC MARCHIONESS.28 ta Cumana; POOLGRACHT 28 vn Durban nr Kaohsiung; PRINSENGRACHT 29 te Kobe; SHELLTRANS 27 te Stanlow; ST MI CHAEL 29 vn Rotterdam nr Engeland; SU PER SERVANT-128 vn Amsterdam nr Sou thampton; UNDEN 29 te Gruvon; VIS- SERSBANK 29 te Rotterdam; VOLVOX DELTA 29 te Rotterdam. Deze rubriek is uitsluitend be stemd voor reacties op berich ten, artikelen, of commenta ren, die in de PZC zijn ver schenen. Niet voor open brie ven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijke op gave van adres en woonplaats worden niet in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 40 regels in de krant (maximaal 250 woorden). De redactie be houdt zich het recht voor in zendingen te bekorten. Over geweigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Inmiddels is algemeen bekend dat de kerncentrale te Borsele zonder ver gunning is gebouwd, hoe is dit ooit mo gelijk geweest. De PZEM heft illegaal een prachtig stuk slik en schorrengebied omge toverd tot een nucleaire vulnisbelt. Wij vragen ons af hoe de politiek nu zal reageren, volgens ons zijn er drie mo gelijkheden: b w van Borsele erkennen de illegali teit en gaan over tot sluiting van de kerncentrale; b w gaan alsnog over tot het verle nen van een vergunning waarbij zoveel bewijzen van disfunctioneren boven tafel komen dat het in bedrijf hebben van een kerncentrale een regelrechte misdaad tegen het leven blijkt te zijn; de meest waarschijnlijke, b w steken de koppen in het zand en zeggen wij weten van niets er staat helemaal geen kerncentrale. Toch blijft er ook dan nog een vraag open: b w keert geen schadevergoe ding uit omdat er officieel geen kern centrale staat. De staat der Nederlan den, waarvan bekend is dat zij de grootste schade zal dekken, zal ook niets terug kunnen vinden in de boe ken over een kerncentrale en al snel het hele geval naar het rijk der fabelen verwijzen onder het mom van: 'een ramp met de kerncentrale, welke, we hebben ooit wel eens iets gehoord, maar we kunnen niets terugvinden". Oip al dit geharrewar en gehakketak te voorkomen dient onmiddellijk de kerncentrale te worden gesloten. Bij komend voordeel is dat er dan direct plaats is voor de opslag van al het ge produceerde afval zodat de Covra ves tiging totaal overbodig is. Namens aktiegroep Stop Borssele Harrie van Druenen Kon. Julianastraat 12 Middelburg In een tijd dat Schouwen-Duiveland zeer terecht ijvert voor een tolvrije Zeelandbrug, neemt 'ons' provinciaal bestuur schaamteloos het besluit de tarieven voor de Westerschelde-veren voor personenauto'.s met 28 a 36 en voor vrachtauto's met 12 a 16 te ver hogen. Is het de bedoeling van de libe rale gedeputeerde J. D. de Voogd dat de rest van Nederland Zeeuwsch- Vlaanderen helemaal links laat liggen, of moeten de Zeeuws-Vlamingen maar weer eens extra betalen als ze produk- ten van bedrijven van de overkant wil len afnemen? Zeeuwsch-Vlaanderen ligt ver van Den Haag, zeer ver, en, naar thans duidelijk blijkt, ook van Middelburg. Nog een geluk dat 1992 niet zo ver weg is, want dan komt Bel gië voor Zeeuwsch-Vlaanderen nog dichterbij. Een vooruitziende blik, me neer De Voogd? Of is het gewoon weer braaf ja en amen knikken richting Den Haag, zoals bij 'onze' bestuurders te doen gebruikelijk. H. E. B. Paridaen J. A. Molstraat 17 Kapelle MIDDELBURG - Het Technisch In stallatie Buro Van de Grift Zeeland bv opent maandag zijn deuren in Middelburg. Het nieuwe bedrijf voor centrale verwarming, lucht behandeling, gas- en watersanitair, loodgieterswerkzaamheden, elek trotechniek, service en onderhoud, beveiliging en gebouwen-automa tisering, is gevestigd aan de Oost- perkweg 13, in een pand dat voor heen bij de PTT in gebruik was. Het bedrijf heeft bij de aanvang vijftien medewerkers in dienst. De nieuwe zaak is een wensdroom van de heer A, van de Grift. Voordat hij voor zichzelf begon, was hij vijf Meermarkt Nelis - De Meermarkt in Colijnsplaat krijgt woensdag een nieuwe eigenaar. L. J. Nelis uit 's- Heer Arendskerke neemt de super markt over van B. van de Bend die stopt in verband met zijn leeftijd. Het aanbod van de winkel verandert niet. Het accent blijft op de verswa ren. jaar directeur van een soortgelijk bedrijf in Goes. Het Goese bedrijf ging onlangs in andere handen over. Reden voor Van de Grift om voor zichzelf te be ginnen. Het pand aan de Oostperk- weg, met voldoende kantoorruimte, magazijn, garages, parkeerruimte en werkplaats met een totaal opper vlak van zo'n achthonderd vierkan te meter, was precies wat de nieuwe ondernemer zocht. Er moest nauwe lijks worden verbouwd; alleen een schilder is er aan te pas gekomen. Van de Grift heeft zijn bedrijf mo dern en ruim opgezet. Er wordt on der meer gewerkt met een Auto-Cad elektronisch tekensysteem. Vijf ser vice-auto's, compleet met mobilo foon, garanderen een optimale dienstverlening en er is een com pleet ingerichte mobiele werkplaats in bedrijf. Door de vele goede rela ties van de ex-directeur is de order portefeuille van het bedrijf voor 1990 al redelijk gevuld. Kwaliteit en dienstverlening staan bij Van de Grift hoog in het vaandel. De administratie wordt volledig in eigen beheer middels de modernste computerapparatuur uitgevoerd. Er wordt momenteel naarstig ge zocht naar een geschikte ruimte in Zeeuwsch-Vlaanderen want daar wil Van de Grift in januari van het volgend jaar een nevenvestiging van zijn bedrijf beginnen. Naast zijn vijfjarige ervaring in het Goese be drijf is hij onder meer bestuurslid van de Brabants-Zeeuwse Werkge verskring en van de Nederlandse Christelijke Werkgeversorganisatie. Voorts is Van de Grift lid van het al gemeen bestuur van de Scholenge meenschap 'Groot Stelle' in Goes en maakt hij deel uit van de regionale opleidingscommissie voor de instal latietechniek. Het ligt in de bedoeling om na de op- startperiode begin volgend jaar de zaak officieel te openen. Er wordt dan tevens open huis gehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 51