Commissie achter korting op Streek Jeugd Centrale kerkdiensten weekenddiensten Nieuwe reddingboot wordt in Breskens gestationeerd ÊrdMuiy bosch optiek diervoeders WERELDDIERENDAG AANBIEDING ALLE DIERENSNOEPARTIKELEN 10% KORTING QUARTERLY REPLACEMENT SYSTEM DUBBEL GLAS ZOEKT U EEN EIGEN WONING? VAN OOSTERHOUT DE NIEUWE MANIER VAN CONTACTLENZEN DRAGEN DO MINDER FORMATIEPLAATSEN Zwinruiters JAVAZEE NAAR HOEK VAN HOLLAND WILHELM ADVIESBURO PER 1 0KT. STARTEN WIJ ONS NIEUW BEDRIJF HOVENIERSBEDRIJF P. VAN VUUREN Grote oefening in Cadzand CLINGE TERNEUZEN OOSTBURG AARDENBURG CLINGE ADVIESBURO BAKKER VOOR EEN DESKUNDIG EN ONAFHANKELIJK ADVIES SMIDSWAL 2 (nabij de Markt) TERNEUZEN TELEFOON 01150-30455 Laat uw huisdier (eventueel met kinderen) op woensdag 4 oktober bij ons in de winkel fotograferen. U koopt de foto alleen als u hem mooi vindt. Maak eens een afspraak met ons over: EENVOUDIGER VEILIGER BETER Ciba Vision QRS/Quarterly Replacement System is de naam van een uniek vervangingssysteem voor zachte contactlenzen. Het regelmatig vervangen van uw zachte contactlenzen is belangrijk omdat daarmee ernstige vervuiling van uw lenzen, bijvoorbeeld als gevolg van de toenemende luchtverontreiniging, wordt voorkomen. Brillen - Contactlenzen OOSTBURG - Het plan van b en w van Oostburg om het aantal formatie plaatsen bij de Streek Jeugd Centrale (SJC) terug te brengen van 2,3 naar 2 werd door de leden van de commissie financiën vrijdag verwelkomd. Nu het werklozenproject praktisch is af gerond en het met de werkgelegen heid in de regio weer iets beter gaat, kan de subsidie voor dit deel van de werkzaamheden vervallen, vonden de commissieleden unaniem. De commissie kwam een beetje in de knoop met de werkzaamheden van de commissie welzijn. Om de financiële gevolgen op een rijtje te zetten, ont kwamen de leden er niet aan om ook de inhoud van het voorstel te beoorde len. PvdA'er J. Wielakker vond dat jammer. Volgens hem was het logi scher als het voorstel eerst in de com missie welzijn aan de orde was ge weest. Die vergadering staat maandag echter pas op het programma. Wielakker pleitte ervoor dat de subsi die aan SJC nu eens voor een paar jaar achter elkaar vast zou staan. „De laat ste jaren is er zoveel gebeurd met aller- CADZAND Woensdag wordt in Cadzand een grote oefening gehouden van de brandweerkorpsen in de ge meente Oostburg, de rijkspolitie groep West-Zeeuwsch-Vlaanderen en het Rode Kruis in West-Zeeuwsch- Vlaanderen. Het is voor het eerst dat er via de nieuwe organisatie volgens de rampenwet wordt gewerkt. „De mensen zijn daar de afgelopen winter voor opgeleid", vertelt centraal commandant C. Kolijn die samen met zijn plaatsvervanger P. van de Walle en de commandant van Cadzand J. Jansen de oefening voorbereidde. Er zal dus gewerkt worden met een brandbestrijdingspeloton, een red- dingsgroep, een waarschuwings- plus verkenningsgroep en een watertrans portgroep. „De groepen komen alle on der aparte commandanten te staan", aldus Kolijn. De oefening is in het appartementen gebouw van de Bundespost in Cad- zand-Bad. Er zullen op dat moment zo'n negentig mensen verblijven die al len geëvacueerd moeten worden. In Oostburg wordt een beleids- en infor matiecentrum in het gemeentehuis in gericht onder leiding van burgemees ter J. Kruize of diens plaatsvervanger. Hoe laat de oefening van start gaat weet Kolijn niet precies. „Het hangt ervan af wanneer de Lotus-slachtoffers gereed zijn. Zij slaan alarm via het 06- 11 nummer", aldus de centraal com mandant. lei subsidies en ingrepen. Geef SJC nu eens een beetje zekerheid en haal de dreiging weg. Als ze weten waar ze aan toe zijn, komt er eindelijk rust in de tent", betoogde de socialist. A. Rosen- daal (WD) vond die suggestie veel te ver gaan. Hij ontkene met klem dat hij de werkzaamheden van de jeugdcen- trale 'onderuit wil halen' zoals Wielak ker suggereerde. „Maar garanties kun nen we niet geven. Dan staan alle ge subsidieerde instellingen binnenkort op de stoep". Een suggestie van mevrouw L. Cuele- naere-Faes aan de SJC zelf de beste ding van een toegekend budget over te laten, stuitte op praktische bezwaren. „De beleidsvrijheid van de stichting is niet zo groot. De gemeente bepaalt voor een groot gedeelte wat er moet ge beuren", aldus hoofd welzijn W. Naes- sens. De commissie welzijn vergadert maandag vanaf 19.30 uur en buigt zich onder meer ook over het SJC-subsidie- voorstel. Zondag 1 oktober 1989 Nederlands Hervormde Kerk. Aar denburg 10.30 ds. Valk; Axel 10 ds. V/d Meer; Biervliet 9.30 ds Meeuse; Bres- kens 9.30 ds. Nummerdor; Groede 11 ds. De Vries; Hoek 10 ds. Van Meeu wen; Hontenisse 10.30 ds. V/d Wel; Hulst 9 ds. V/d Wel; Oostburg 10 dhr. Serf; Philippine 11 ds. Hoogendoorn; Retranchement 11 dhr. Kruidenier; Schoondijke 9.30 ds. De Vries; Sluis 9.30 dhr. Kruidenier; Sluiskil 9.30 ds. Hoogendoorn; Sint-Kruis 9 ds. Valk; Terneuzen: Opstandingskerk 10.30 ds. De Rooij; Grote Kerk 10 ds. V/d Hoek; Goede Herderkerk 9 ds. Maasland, 19 ds. Kleiberg; Ziekenhuis 'De Honte' 17.30 ds. De Rooij; 'Ter Schorre' 10.30 dienst; Waterlandkerkje 11 dhr. Sin- ke; IJzendijke 11 ds. Meeuse; Zaam- slag 10 ds. De Jonge; Zuidzande 15 dhr. Van Es. Ned. Herv. Evang. De Levensbron. Terneuzen 17.00. Gereformeerde Kerk. Aardenburg 11 30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER '89 CENTRAAL ALARMNUMMER 06-11 Huisartsen; Terneuzen, zat. 8.00-zon. 8.00 uur: H. E. F. A. Nijsten Jr, Anna Bijnstraat 25, tel. 12324. zon. 8,00-ma. 8.00 uur: N, Waalewijn, Oostelijk Bolwerk 12c, tel. 14000. Spreekuren alleen voor dringende ge vallen zat. en zon. 11.30 en 17 uur. Oostburg en Aardenburg vrij. 19.00- ma 8.00 uur: H. D. Bruggeman, Nieuw- straat 53, Oostburg, tel. 01170-2121. Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande: J.P.A. de Meijer, Sluis, tel 01178-1366. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: N. B. v. d. Maas, IJzendijke, tel. 01176-1266. Breskens en Groede: A. G. Hermani- des, Dorpsstraat 17, Breskens, tel. 01172-1566. Axel vrij 17.30-ma 8.00 uur: J. Hoef man, Oranjestraat 4, tel. 01155-1555. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 16- 16.30 uur. Sas van Gent en omstreken, vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: L. Feyen, tel. 1777, spreekuur, uitsluitend voor spoedge vallen, zat. 11.30 uur op Stationstraat 26, Sas van Gent. Hulst vrij 18.00-zon 24.00 uur: C. L. Th. v. d. Mee, Wilhelminalaan 13, tel. 01140-14215. Spoedgevallenspreekuur zonder af spraak zat. en zon. 11.00 en 17.00 uur. Hoek, Sluiskil, Philippine: H. G. van Haelst, Spoorstraat 44. Sluiskil, tel. 01157-1955. Spreekuur voor spoedgevallen zat. en zon. 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse vrij 18.00-ma 8.00 uur. R. G. Buwalda, Cloosterstraat 72, tel. 01148-1277. Spreekuur voor spoedgevallen op zat. 11.30 uur. Zaamslag: C. Verboom. Axelsestraat 2, tel. 01153-1377. Clinge, St. Jansteen en Koewacht vrij. 18.00-ma. 8.00 uur: M. Kerckhaert, Kon. Julianastraat 23, Clinge, tel. 01140-12361. Tandartsen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: A. van Herk, Breedestraat 25, Oostburg, tel. 01170-2493. Speekuren zat. en zon 12.00-12.30 uur. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: G. P. E. M. de Mey en T. V. R. Dusarduyn, Tivo- liweg49, Hulst, tel. 01140-14075. Spreekuren zat. 10-10.30 en 18-18.30 en zon 12-12.30 uur. Apotheken: Terneuzen, zat. 8.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur: A. F. J. Hamann, Oostelijk Bolwerk 12a, tel 12060. Axel, zat 10.00-11.00 en 16.00-17.00: Apotheek Axel, Oranjestraat 6, tel. 01155-2888. Hulst,zat. 11.00-12.00 en 15,30-17.30 en zon. 11-11.30 en 16.30-17.30 uur: Apo theek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01155-14225 (spoedrecepten telefo nisch). Oostburg, zat 10.00 -12.30 en 15.00- 16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30 en 18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burch- straat 16, tel 01170-2170 (spoedrecep ten telefonisch)-. Dierenartsen: Hulst en Hengstdijk: E. F. de Nijs, Wil helminalaan 11, Hulst, tel 01140-13004. Spreekuren zat. en zon. 13.00 uur. Terneuzen en Axel: M. P. Schaub. Spreekuren: zat. Terneuzen, W de Zwijgerlaan 2b, van 13.30-14 uur, tel. 01150-95017. Axel Dierenkliniek van 11.00-12.00 uur, tel. 01155-1488. Zondag volgens afspraak tel. 01150-95017. IJzendijke: H. H. F. M. v. d. Vijver, tel 01176-1388. Weekendspreekuur zat. 13.00 en zon 12.00 uur in de dieren kliniek te IJzen dijke, en volgens afspraak. Terneuzen: J. P. de Vos, kliniek voor kleine huisdieren en bijzondere dieren, Van Diemenstraat 83, Terneuzen, tel. 01150-19628. Spreekuur zat. van 12.30- 14.00 uur en verder volgens afspraak. Peter de Vos, polikliniek voor kleine huisdieren, Van Steenbergenlaan 7, Terneuzen, tel. 01150-96425. Spreek uur zat. van 12.00-13.00 uur en verder volgens afspraak. Breskens: G. A. M. de Bruijckere, Dorpsstraat 133, Breskens, tel. 01172- 2769. Spreekuren zat. en zon. om 11.30 urn: en volgens afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg: W. H. Kapsenberg, 1 Novemberstraat 1, Sluis, tel. 01178-1225. Weekendspreekuren zat. en zon. 13.00 uur. Sas van Gent: E. O. M. David, West- dam 54, Sas van Gent, tel. 01158-3800, Spreekuur zat. en zon. 11.00-12.00 uur en volgens afspraak. F. de Dobbelaere, Walstraat 1, Sas van Gent tel. 01158- 3322, Spreekuur Za. 10.00-11.30 uur en zon. 12.00-13.00 uur en volgens af spraak. Spreekuur zat. en zon. 11.00-12.00 uur en volgens afspraak. Wijkverpleegkundigen: West-Zeeuwsch-Vlaanderen: Tele foonnummer 01170-3139, U kunt uw boodschap inspreken op het ant woordapparaat, dag en nacht bereik baar. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: Tele foonnummer 01140-12191, U kunt uw boodschap inspreken op het ant woordapparaat, dag en nacht bereik baar. Kruisvereniging kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen: Dag en nacht bereikbaar voor dringende hulpverle ning onder telefoonnummer 01150- 19049, U kunt uw boodschap inspre ken op het antwoordapparaat. Verloskundigen: Kanaalzone en Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen: Mw. H. Haak, St. Maar tenlaan 48, Axel, tel. 01155-3982. De commissieleden waren tevreden over het initiatief van b en w om de paardesportvereniging De Zwinrui ters de helpende hand toe te steken. Het college stelde voor om de club een subsidie van 11.000 gulden te verle nen en eenzelfde bedrag als renteloze lening te verstrekken. Bovendien wordt een 'abribedrag' voor aankoop van de kantine an zeven mille ver strekt en wil het college tot maximaal 4250 gulden bijdragen aan een nadelig exploitatiesaldo. De commissie kon zich unaniem vin den in het voorstel. Wel vroeg Wielak ker om criteria voor subsidieverstrek king. „Wat doen we bijvoorbeeld als de golfclub morgen aanklopt voor een bij drage?". Volgens wethouder J. Tho- maes wordt gewoon gekeken naar het aantal mensen dat aan de sport deel neemt. „En met de paardesport is het hard gegaan. Vijfjaar geleden waren er nauwelijks leden, maar nu is het al een echte volkssport", verklaarde de wet houder. President-directeur J. van Munster van Heuven rechtsvan de reddingsmaat schappij speldt de scheidende schipper-opstapper van De Tuimelaar A. de Nijs de medaille voor twintig jaar trouwe dienst op. Koersbal De koersbalclub van de ANBO Clinge hield in gemeen schapscentrum Malpertuus een wed strijd voor de leden. Er waren zestien deelnemers. Uitslag: 1 de heren Rombout-van Broeck, 2 mevrouw Ras-de heer Van Vooren, 3 de heren Jonkers-Ras. Bedrijfscompetitie biljarten - De start van de bedrijfscompetitie bil jarten in Terneuzen geeft na de eerste ronde de volgende tussenstand te zien. Aan de leiding gaat Gemeente, op de voet gevolgd door De Blide en PTT. Het Waterschap (vierde), PZEM (vijf de) en WMZ (zesde) nemen de volgende plaatsen in. BRESKENS - Het station Breskens krijgt een nieuwe reddingboot. Dat maakte president-directeur mr J. van Munster van Heuven van de Konink lijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (KZHMRS) vrijdag bekend tijdens de jaarlijkse inspectietocht in Cadzand en Breskens van het presidium van de reddingmaatschappij. Het nieuwe schip, dat vermoedelijk de naam Prinses Margriet zal dragen, komt in het voorjaar in de vaart. Vol gens Van Munster van Heuven is het nodig om de vloot te blijven vernieu wen. „Als je met boten van 11 knopen blijft varen, kun je de reddingmaat schappij na verloop van tijd in het mu seum zetten". Het bestuur van de KZHMRS moest een keuze maken, of de nieuwe boot in Hoek van Holland of in Breskens stationeren. „We hebben gekozen voor Breskens, omdat daar betere mogelijkheden zijn om de boot te testen", aldus de president. Het nieuwe reddingvaartuig haalt 30 knopen, wat overeenkomt met onge veer 58 kilometer. Die snelheid is vol gens de inspecteur van de maatschap pij N. de Jonge nodig. „Bij een noord west 10 gaat de zee 27 knopen. De boot zal dus sneller zijn dan de zee", legt hij uit. De Prinses Margriet wordt uitge rust met twee motoren van elk 640 pk. Twee waterjets zorgen voor de aandrij ving. De boot is 7 meter korter dan de huidige Breskense reddingboot Java- zee, die 21 meter lang is. De kosten be dragen 1,4 miljoen gulden. Het casco van het schip wordt gebouwd door Fri- timco in Friesland. Het schip wordt verder afgebouwd bij Damen in Gor- kum. De Javazee, die dateert uit 1967, gaat vermoedelijk naar Hoek van Holland. De daar gestationeerde Koningin Juliana wordt dan reserveboot. Het is volgens inspecteur De Jonge tevens de bedoeling om binnen niet al te lange tijd de Cadzandse zodiak Tuimelaar te vernieuwen. „Zodra er weer geld is", aldus De Jonge. Gisteren werd tevens afscheid geno men van schipper-opstapper van de Tuimelaar uit Cadzand A. de Nijs. „We hebben met veel plezier met u ge werkt", vertelde Van Munster van Heuven. Hij stelde vast dat De Nijs in de afgelopen twintig jaar een uitste kende staat van dienst had opge bouwd. De Nijs maakte 138 tochten. „We zijn u veel dank verschuldigd. Bij een afscheid is dat het enige moment dat we dat zeggen. Anders vinden we Winkeliersbeker - Bridge Socië teit Oostburg speelde de tweede wed strijd om de winkeliersbeker. In groep A won het paar Van Dronkelaar-Vis- ser. De dames Van Opdorp en Fer- mont werden tweede vóór de dames Voogt en Remijn. In groep B ging de overwinning naar mevrouw Te Beek en de heer Brasser. De dames Rijk en Vriends bezetten de tweede plaats en de dames De Hullu en Brasser werden derde. dat heel normaal", aldus de president. De Nijs ontving voor twintig jaar trouwe dienst een medaille van de KNZHRMS en tevens het traditionele schildje van de maatschappij. De president maakte verder bekend dat de heren Dellaert, De Lijser en Nor- tier van het station Cadzand en de he ren Scherbeijn, Verhage en Neuwald van het station Breskens binnenkort een trainingscursus van een week in het Schotse Stoneheaven gaan volgen. Deze opleiding bestaat uit theorie en praktijk. Binnenkort wordt er nog een af scheidsfeest gevierd. De agent van de maatschappij in Cadzand P. Verhage heeft te kennen gegeven per 1 januari 1990 te stoppen met zijn werk. Verhage was 36 jaar agent van de reddingmaat schappij. Vanaf 1 januari zal de agent voor Breskens J. Bliek ook Cadzand er tijdelijk bij nemen. Fancy fair De rooms-katholieke basisschool Op Dreef in Aardenburg houdt vandaag, zaterdag, tussen 14.00 en 21.00 uur een fancy fair. In en om de school kunnen de liefhebbers onder meer vang de kip spelen, vogelpieken, gaaibollen en aan het rad vanavon- tuur draaien. Vanaf 14.30 uur treden de clowns Flip en Flap op voor de kinde ren. In het schoolgebouw is ook een tentoonstelling van miniatuur-land bouwwerktuigen te bezichtigen. De opbrengst van de fancy fair is voor de school. dhr. Van Westen; Axel 10-17 dhr. de Best; Breskens 9.30 dienst, 17 drs. Brouwer; Hoek 10-15 ds. Meijer (HA); Oostburg 9.30 ds. Lorier; Terneuzen Goede Herderkerk, 10.30 ds. V/d Wei de; Opstandingskerk 9 ds. V/d Weide (HA), A evangelisatiedienst; Schoon dijke 9.30 dhr. Van Westen, 14.30 ds. Lorier; Zaamslag 10.15 ds. Noordhof.; Gereformeerde Gemeente. Axel 10-15 leesdienst; Oostburg (Geref. Kerkj 14- 19 leesdienst; Terneuzen 10-15 lees dienst. Oud Gereformeerde Gemeente. Oost burg 9.30 en 14.30 leesdienst; Terneu zen 10 en 17 ds. De Boer. Vrije Evangelische Gemeente. Bres kens 9 ds. Mietus; Cadzand 9 br. Jager; Nieuwvliet 10.30 ds. Mietus; Retran chement 10.30 br. Jager. Zevende Dags Adventisten (zaterdag). Terneuzen (Goede Herderkerk) 10 dienst. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Axel 10-15 ds. Bosma; Hoek 10-15 kand. Harryvan; Terneuzen 10-15 ds. Mewe; Zaamslag 9.30-15 ds. Kruizinga Christelijk Gereformeerde Kerk. Zaamslag 10-15 leesdienst. Evangelische Gemeente. Terneuzen (gebouw De Kandelaar) 10 dhr. V/d Sande. Gereformeerde Gemeentein Neder land. Terneuzen 9.30, 14 en 18 lees dienst; Oostburg 10 en 14.30 lees dienst; Hoek 9.30 en 14 leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk. Aardenburg 9.30, zat. 17, Coensdike 9; Axel 11, zat. 19; Biervliet 10, zat. 19; Boschkapelle 11.00; Breskens 10, zat. 17; Clinge 8.30, 10, zat. 19; Graauw 9, zat. 19; Hengst dijk 9.30, zaterdag 19; Heikant 10, zat. 19; Hoek 10.30; Hoofdplaat 9, zat. 17; Hulst 9.30-11.30, zat. 19; Kloosterzan de 11.00, zat. 18.30; Koewacht 8.30,10, zat. 19; Lamswaarde 9.30; Nieuw-Na- men 10.30, zat. 17; Oostburg 11; Osse- nisse 11; Philippine 9.30; Sas van Gent 9.30, 11, zat. 19.15; Sint-Jansteen 8, 10, zat. 19; Schoondijke 10.15; Sluis 10, zat. 19; Sluiskil 11, zat. 19; Slijkplaat zat. 17; Stoppeldijk 9.30; Terhole 11.00; Terneuzen: Triniteitskerk 9.15, 10.30, zat. 19, Opstandingskerk 9.30, 11, zat. 19; Westdorpe zat. 19; IJzendij ke 10.30, zat. 19; Zandstraat 10; Zuid- dorpe 9.45, zat. 17. Pastorale zondagsdienst. Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen zon. 12.00-ma. 24.00 uur: G. Claessens, tel. 01140- 12187; Kanaalzone zon. 12.00-di. 12.00 uur: W. Vervaet, tel. 01155-1532. Pinkstergemeente. Terneuzen (geb. Bethel) 10 dienst; Nieuwstraat 27n 10.30 dhr. Oudeman. Gemeentevergaderingen Jehova's Ge tuigen. Axel 10 en don. 19; Oostburg 10 en din. 19.30; Terneuzen 10 en din. 19.30. Oud papier Leden van de voet balvereniging Clinge halen vandaag (zaterdag) in Clinge vanaf 9.30 uur oud papier op. 10 jaar fabrieksgarantie concurrende prijs Vraag vrijblijvende informatie bij Zaamslag, Bedrijvenstraat 1, tel. 01153-1692-1571 ~*Ajaar N! VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN BEDRIJFSADMINISTRATIE EN - ORGANISATIE Bel 01154-2364, dan sturen wij U vandaag nog onze GRATIS BROCHURE met duidelijke informatie en handige tips m.b.t. het kopen van een woning. Wij berekenen gratis en vrijblijvend hoeveel U kunt lenen en bieden U een onafhankelijk hypotheekadvies op maat tegen uitstekende kondities. S 01154-2364 (ook 's avonds tot 21.00 uur en op zaterdag), Postbus 22, 4542 ZG Hoek Noordstraat 6 4543 BD Zaamslag, Tel. 01153-2349 - het maken van een ontwerp voor uw tuin; - renovatie van uw tuin; - het aanleggen van een vijver; - het construeren van een pergola; - het leggen van een terras; - het metselen van een tuinmuurtje; - het plaatsen van een tuinafscheiding; - of ander tuinwerk. fc® HULST Korte Nieuwstraat 3 Tel.: 01140-12327 TERNEUZEN Noordstraat 43 Tel.: 01150-94677 Lid van de Alg. Ned. Veren, van Contactlens-specialisten A.N.V.C.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 44