G&scJukb yehJv*2!£'U' Middelburg Vlissingen Goes Zierikzee Terneuzen Hulst Heftruckchauffeurs Vissorteerders Havenwerkers Secretaresse Tekenaars ac/cv en piping Laboranten LTS-ers metaal Produktie- medewerkers Secretaresse Hulpmachinisten Industriële cleaners Bankwerkers/ lassers A-/B-/Z- verpleegkundigen Verpleeghulpen Promotie-dame 40 Voor diverse bedrijven in Zeeland zoeken wij ervaren heftruckchauf feurs. In overleg zijn er banen voor lange en korte periodes. Ook zijn er mogelijkheden om in ploegendienst te werken. Als u ervaring hebt in het sorteren van vis, dan hebben wij regelma tig werk op part-time basis. De werkzaamheden vinden voor namelijk plaats op donderdag nacht en vrijdag. Bij diverse havenbedrijven kun nen wij dagelijks havenwerkers plaatsen. U bent medeverantwoordelijk voor het laden en lossen van scheepsladingen. Ook als je af en toe een dag kunt werken zijn er zeker mogelijkhe den. Wij regelen veiligheidskleding en, indien noodzakelijk, vervoer. Als u zich maandag laat inschrij ven, kunt u dinsdag aan de slag. Vooreen overkoepelend orgaan in Zeeland zoeken we een accurate secretaresse. De baan is voor 20 uur in de week. Uw taken omvatten het bijhouden van de agenda, notuleren van ver gaderingen, uittypen van werk stukken etc. De werkzaamheden verricht u in Arnemuiden. Eigen vervoer voor deze functie is een pre. Heeft u een afgeronde mts- of hts- opleiding en ervaring als teke naar? Er zijn momenteel diverse banen beschikbaar bij bedrijven in heel Zeeland. In Zeeuwsch-Vlaanderen kunnen mensen met een opleiding mlo of hlo regelmatig aan het werk als la borant of analist. Veel bedrijven zijn op zoek naar mensen met een afgeronde oplei ding metaal. Als u maandag bij ons langs komt, kunnen we alle mogelijkheden eens op een rijtje zetten. Als u voor lange tijd aan de slag wilt, in een functie als produktie- medewerker, dan hebben wij voor u volop mogelijkheden, voorna melijk in ploegendienst. U kunt bij diverse bedrijven in al lerlei functies aan de slag. Voor de bedrijven in Vlissingen- Oost is het makkelijk dat u over ei gen vervoer beschikt. Voor een all-round secretaresse die op alle niveaus kan communi ceren hebben we een leuke baan op een stafafdeling. De baan is in Zeeuwsch-Vlaande ren. Wanneer u een opleiding heeft ge volgd tot hulpmachinist zijn er op zeer korte termijn diverse moge lijkheden. De baan is in ploegendienst. Wij denken aan iemand met een mid delbare machinistenopleiding of een diploma A/B of VD. U verricht de werkzaamheden voornamelijk in dagdienst. Bij extra drukte komt het wel eens voor dat u in ploegendienst werkt. Uiteraard regelen wij uw werkkle ding. Voor diverse relaties zijn wij op zoek naar vakmensen in deze rich ting. Als u meer wilt weten over de mo gelijkheden die wij u kunnen bie den, aarzel dan niet en kom maan dag meteen langs. Lijkt het je interessant om zelf je werktijden in te kunnen delen? Neem dan maandag meteen con tact met ons op. We hebben diver se plaatsingsmogelijkheden. Heb je ervaring in de verzorgende sector, maar geen diploma. Kom dan toch eens met ons praten. Misschien hebben we voor jou toch een leuke baan. Voor een grootwinkelbedrijf in Middelburg zoeken wij op 5 okto ber een promotie-dame. Uw werkzaamheden bestaan uit het uitdelen van produktmonsters van een bekend wasmiddel. Alle functies m/v. Er is voortdurend behoefte aan mensen die zich gedurende een korte of langere periode wiilen inzetten, en dat in de meest uiteenlopende functies. Voor iedereen die werken wil! Een inschrijving bij Uitzendbureau Walcheren is gratis en vrijblijvend. En erg eenvoudig: u vult een inschrijfformulier in en verschaft ons op die manier inlichtingen over uw opleiding, ervaring, beschikbaarheid, enzovoorts. Tijdens een kennismakingsgesprek nemen onze medewerkers vervolgens de gegevens met u door. En dan gaan wij aan de slag. Kunnen wij u niet direct aan werk helpen, dan zoeken we naar een opdrachtgever. Dat betekent o.a. dat we bedrijven en instellingen vragen of ze een gepaste baan voor u hebben. Hebben we dat gevonden, dan verschaffen we u alle noodzakelijke en gewenste informatie over: het bedrijf, het soort werk dat u gaat verrichten, de werktijden, de werkduur, bijzondere omstandigheden zoals veiligheidsvoorschriften enz. Iedereen die zich a.s. maandag laat inschrijven op een van onze kantoren, ontvangt een hele leuke attentie! 4331 LX Lange Geere 12 Telefoon 01180-29658 4381 EL St. Jacobstraat 16a Telefoon 01184-15059 4461 CM Westwal 7 Telefoon 01100-16014 01100-30976 4301 JK Oude Haven 41 Telefoon 01110-15855 4537 AA Axelsestraat 1 Telefoon 01150-95538 4561 AS Steenstraat 6 Telefoon 01140-13039 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 GOEDE MORGEN ZEELAND U ZOEKT WERK? WIJ HEBBEN DE BANEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 40