DtöAM ZEELAND DATAM BoerenBond+ Bouwmarkt MEDEWERKER AUTOMATISERING (m/v) Relatiebeheerder op HBO-niveau (m/v) met succesvolle commerciële ervaring w Administratief medewerkster verkoper m/v bouwmaterialen Vrederust PERSONEEL DOCENTEN ENGELS DOCENTEN SPAANS \Z/& ScheideggBr Insliluutj Gieterij Middelburg b.v. VORMERS KERNMAKERS AFBRAMERS 36 land een jonge Datam Zef-rbinnen ofganisatie.^ntoren samenw^f nnd een breed d'enSt'ffiscale waarbi| D advisenng noeen (admini beQele iding en de de langen van de perso ,onlijke cliënt ■orden op be Een het hoge staat daarbij een accountants- administratieconsulenten DACTYLO UITZENDBURO HEEFT DE BANEN! voor Zeeuws Vlaanderen Directoraat Zakelijke Relaties Het directoraat Zakelijke Relaties is een van de commerciële lijndirectoraten binnen de Postbank. Binnen dit directoraat worden het produkt-/markt- beleid en de commerciële strategie voor de zakelijke markt ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. Doel is het verstevigen van de huidige plaats in het betalings verkeer en het verwerven van een adequate positie op de zakelijke markt voor bancaire diensten. Binnen het directoraat is de afdeling Bedrijven Instellingen opgericht. Deze afdeling bestaat onder andere uit een centrale staf en 14 landelijk gespreide districtskantoren. Vanuit deze kantoren vindt de dienstverlening aan de zakelijke cliënten plaats. Bovendien hebben de districtskantoren een verkoopondersteunende taak naar de particuliere markt en fungeren zij als buiten dienst voor de persoonlijke behandeling van achter standen op de particuliere betaalrekening. In verband met uitbreiding van de activiteiten zoeken wij voor ons districtskantoor Middelburg een ervaren relatiebeheerder. Functie bij districtskantoor Middelburg Als relatiebeheerder heeft u een zelfstandige functie met als belangrijkste taken: - werven van nieuwe zakelijke relaties en het besten digen en uitbouwen van de bestaande relaties - beoordelen en behandelen van kredietaanvragen - adviseren van relaties m.b.t. kredietverlening en overige diensten - verwerven, bijhouden en overdragen van kennis t.a.v. ontwikkelingen binnen en buiten de Postbank op uw vakgebied. De vereisten Voor de functie van relatiebeheerder zoeken wij een man of vrouw met een opleiding op HBO-niveau, die tevens de NIBE-opleidingen met goed gevolg heeft afgerond. Een ruime ervaring in vooral het op eigen initatief leggen van contacten met potentiële (zakelijke) relaties en het adviseren van deze relaties is vereist, evenals de persoonlijke vaardigheden om deze zelfstandige en verantwoordelijke functie aan te kunnen. Ons aanbod Uw honorering wordt geregeld volgens een eigen CAO, waarbij rekening wordt gehouden met uw opleiding en ervaring. Voorts kunt u rekenen op een 13e maand, een premievrij pensioen, reiskosten vergoeding en een aantrekkelijke spaar-, hypotheek en consumptief kredietregeling. Informatie en sollicitatie Wilt u meer informatie over deze functie, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Hoeksema, directeur districtskantoor Middelburg, telefoon 01180-35058. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen en met vermelding van uw persoonsgegevens, opleiding en ervaring richten aan mevrouw A. Somberg, personeelsadviseur, directoraat Zakelijke Relaties, Postbank NV, Postbus 21009,1000 EX Amsterdam. Vermeld op brief en envelop het vacaturenummer ZR/2. Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure ZEEUWSE DAG AVONDSCHOLEN GEMEENSCHAP VOLWASSENEN ONDERWIJS DOCENT(E) INFORMATICA aan de MEAO Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland VIJVERVREUGD W muziektherapeut(e) voor 30 uur per week medewerkers m/v voor 10 uur per 4 weken binnen de verzorgingsdienst reserve medewerk(st)ers arbeidstraining DER BOEDE ziekenverzorgende m/v PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 Door toenemende werkzaamheden hebben wij plaats voor een: voor 20 uur per week. Het werk zal voornamelijk bestaan uit: Gehele verzorging van de salarisadministratie voor onze cliënten. Het verwerken van administraties op ons computer systeem. Functie-eisen: Ervaring met salarisadministratie. Praktijkdiploma Boekhouden. Bereidheid verdere studies te volgen. Goede contactuele eigenschappen. Degene die (nog) niet over het praktijkdiploma Boekhouden beschikken, doch in de geautomatiseerde salarisadmini stratie ervaring hebben opgedaan, worden eveneens ver zocht te solliciteren. Met name wordt hierbij gedacht aan de kategorie herintredende vrouwen. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot 8 oktober 1989 richten aan: Datam Zeeland, t.a.v. de heer H. van Tongeren, Molenwater 63, 4331 SE Middelburg. Of voor telefonische inlichtingen: 01180-35732. is zelfStanfedemt'efverban wijze W' hartigd- kwa|| van werk De Cehave nv te Veghel vraagt voor haar nieuwe Boerenbond Bouwmarkt te Goes een U bent verantwoordelijk voor de verkoop van alle artikelen die in onze Doe-Het-Zelf sektor verkrijgbaar zijn zoals hout, sanitair, verfwaren en gereedschappen, waarbij u indien nodig bouwkundige adviezen geeft aan de klanten. Om deze funktie goed te kunnen vervullen verwachten wij van de kandidaten dat zij: in het bezit zijn van een MTS-diploma Bouwkunde, MDS-diploma richting DHZ of gelijkwaardig; ervaring hebben in een soortgelijke funktie; woonachtig zijn in de regio. Leeftijd circa 25 jaar. Het salaris is afgestemd op de zwaarte van de funktie. Tevens bieden wij aantrekkelijke secundaire arbeidsvoor waarden. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van PZZ 4013 (zowel op brief als envelop vermelden), kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken, Hoofdkantoor Cehave nv, Postbus 200, 5460 BC Veghel. OP ZOEK NAAR EEN LEUKE BAAN! Wanneer je wilt werken, maar je weet niet welke mogelijkheden er voor jouw zijn op de arbeidsmarkt, dan is het de hoogste tijd om eens kontakt op te nemen met Dac- tvlo. Wij helpen jou graag een eind op weg met het vinden van die leuke baan waar naar je op zoek bent WERKEN VOOR DACTYLO UITZENDBURO Dat is een prima idee! Vaak hebben wij de vakatures al in huis, maar zoeken wij de juiste personen voor de banen. Bel daarom direkt voor meer informatie of stap eens binnen bij Dactvlo in Goes, Beestenmarkt 27, 01100 - 30019. DACTYLO, DAT WERKT WEL ZO LEUK Door de grote belangstelling voor de cursussen conversatie moderne talen heeft het Scheidegger Instituut behoefte aan een uitbreiding van haar docentencorps met die op part-time basis (2 a 3 avonden per week) deze cursus kunnen geven. Kandidaten dienen te beschikken over: - een MO-of LO-akte; -onderwijservaring; -auto en telefoon. Schriftelijke sollicitaties (met pasfoto en vermelding van hetfunktie- nummer 9571/511/2) aan SCHEIDEGGER INSTITUUT Kaldenkerkerweg 88 5915 AD VENLO COMPUTERCURSUSSEN - PROGRAMMEREN - TEKSTVERWERKING - CONVERSATIE MODERNE TALEN - KANTOOROPLEIDINGEN psychiatrisch ziekenhuis Vrederustis het algemeen psychiatrisch ziekenhuis van westelijk Noord-Brabant, Tholen en St. Philipsland en is circa 3 km buiten het centrum van Bergen op Zoom in de gemeente Halsteren gevestigd. Het ziekenhuis heeft een algemeen christelijke grondslag en omvat 505 erkende bedden, 2 afdelingen voor deeltijdbehandeling, 3 poliklinieken en een resocialisotie-eenheid. In Vrederust werken circa 600 medewerkers. In verband met de geplande vervanging van de computersystemen van de Economische Administratieve Dienst wordt op de stafafdeling Automatisering een full-time vakaturenummer: AA/89/36 gevraagd voor de duur van 3 jaar. Funktie-informatie De te benoemen medewerker ontvangt leiding van het Hoofd Stafafdeling Automa tisering. In eerste instantie zijn de werk zaamheden van de stafafdeling Automati sering gericht op de ondersteuning en ont wikkeling van automatiseringsaktiviteiten binnen de Economische Administratieve Dienst (IBM AS400/B30) en de Dienst Personeelszaken (Novell-netwerk). In de toekomst zullen ook andere diensten en sektoren tot het aandachtsgebied behoren. Tot de taken behoren o.a.: - systeembeheer AS/400; - office beheer AS/400; - het uitvoeren van eenvoudige werkzaam heden aan apparatuur en programma tuur; - het ondersteunen van de gebruikers bij de invoering en toepassing van applikatie- pakkeffen; - bewaken en stimuleren van een doelmatig gebruik van apparatuur en programma tuur,- - beheren van de voorraad computer benodigdheden. Funktie-eisen - opleiding op MBO-nivo, aangevuld met vakgerichte opleidingen; - ervaring in het-vakqebied; - bereidheid om verdere vakopleidingen te volgen; - analytisch vermogen; - kennis van administratieve en registratieve processen; - goede kontaktuele eigenschappen; -ervaring in automatisering en/of in de gezondheidszorg strekt tot aanbeveling. Arbeidsvoorwaarden Het salaris behorende bij' deze funktie bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, minimaal f 2.402,- en maximaal f 3.461,- bruto per maand, overeenkomen de met de salarisschaal behorende bij funktiegroep 40. Inlichtingen Voor inlichtingen omtrent deze funktie kunt u kontakt opnemen met het Hoofd Stafafdeling Automatisering, de heer R. Reijnders, telefoon 01640 - 36900 (toestel 362), of met het Hoofd Econo mische Administratieve Dienst de heer P. Broekhoven (toestel 129). Sollicitaties Uw schriftelijke sollicitatie kuntu, onder ver melding van het vakaturenummer links boven op de enveloppe, binnen 10 dagen richten aan het Hoofd van de Dienst Per soneelszaken van het Psychiatrisch Zieken huis "Vrederust", Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren. POSTBANK Marconiweg 5 4382 NE Vlissingen tel. 01184-66186 Aan de Zeeuwse Dag-/Avondscholengemeen- schap ontstaat per 1 oktober 1989 een vacature voor een Het betreft 3 wekelijkse lesuren in Vlissingen op donderdagavond. Per 23 oktober 1989 kan deze baan, wegens zwangerschapsverlof van de docente, tijdelijk worden uitgebreid met 4 uur informatica in Vlissin gen. Voor de vacature is een S11-functie aanwezig. Belangstellenden worden verzocht z.s.m. doch voor 7 oktober, te solliciteren. Sollicitaties richten aan: Het Dagelijks Bestuur van de ZDASG, p/a Marconiweg 5, 4382 NE Vlissingen. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot L. H. Wille (rector). Telefoon school: 01184-66186. Postbus 8060 4330 EB Middelburg Industrieterrein Arnestein Kleverskerkseweg 83 heeft plaatsingsmogelijkheid voor: Opleiding: LTS metaal SOM bemetel Voor bovengenoemde functies zijn van toepassing de bepalingen van de CAO in de metaalindustrie. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan: Gieterij Middelburg B.V., afd. PZ, Postbus 8060, 4330 EB Middelburg. De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) beheert in de provincie Zeeland twaalf instel lingen in diverse sectoren van de gezondheidszorg en verzorgt in totaal ongeveer 1450 bewoners/patiën ten. Er werken bij de SVRZ ruim 2000 mensen, onder wie de hieronder genoemde vacatures bestaan. Centrum voor geestelijk gehandicaptenzorg met 360 bewoners ca. 425 medewerkers Op de afdeling muziektherapie hebben wij met ingang van 24 november 1989 plaats voor een te Middelburg Koudekerkseweg 145 (01180)25751 Het betreft een tijdelijk dienstverband, namelijk voor de duur van de zwangerschap van één van de medewerkers. Een vast dienstverband behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. De muziektherapeuten werken zowel in de mu- ziekruimtes als op de verblijfpaviljoens, zowel individueel als in groepsverband. Functie-inhoud: - het zelfstandig opzetten en uitvoeren van mu- ziektherapeutische programma's, - het ontwikkelen van muzikale vormings- en scholingsactiviteiten, - het bieden van muzikale ondersteuning aan ontspanningsactiviteiten - lesgeven in het kader van de inservice Z-oplei- ding. Functie-eisen: - HBO-opleiding creatieve therapie (voorkeur hoofdvak piano), - het vermogen tot muzikale improvisatie, - zelfstandig kunnen werken, - affiniteit voor het werken met geestelijk gehan dicapten en kennis met dit zorgveld strekken tot aanbeveling. Inlichtingen: Nadere informatie wordt graag verstrekt door de heer R. Koelemay, muziektherapeut, bereikbaar onder bovenstaand telefoonnummer. Op korte termijn hebben wij plaatsingsmogelijkhe den voor Kandidaten dienen bereid te zijn op afroep eventu eel meer uren te werken. Kandidaten dienen woonachtig te zijn op Walche ren. Betrokken medewerk(st)ers zullen worden te werkgesteld in de socio-woningen. Deze wonin gen hebben primair een woonfunctie. De bewo ners zijn overdag naar school of verblijven op de arbeidstraining in het moederinstituut. Functie-eisen: Onze gedachten gaan uit naar kandidaten, die in het bezit zijn van het A, B of Z-diploma. Belangstellenden met een IW-diploma kunnen eveneens solliciteren, mits zij over ervaring be schikken in het werken met geestelijk gehandi capten. Tevens dient men bereid te zijn wisselende dien sten, inclusief slaapdiensten te verrichten. Inlichtingen: Nadere informatie wordt graag verstrekt door mevrouw J. van der Meer, waarnemend hoofd verzorgingsdienst, bereikbaar onder boven staand telefoonnummer. Binnen de arbeidstraining hebben wij plaats voor Welke bij ziekte van het huidige personeel, op basis van 0-urencontract, bij oproep beschikbaar zijn om de werkzaamheden op de diverse groepen te kunnen voortzetten. De te benoemen medewerk(st)ers dienen woon achtig te zijn op Walcheren en bij voorkeur te beschikken over een opleiding op MBO-niveau, bijv. MBO-AT, kleuterleidster of een opleiding op soortgelijk niveau. Enige ervaring in de zwakzinnigenzorg strekt tot aanbeveling. Inlichtingen: Nadere informatie wordt graag verstrekt door de heer G. H. Taal, hoofd Arbeidstherapie, bereikbaar onder bovenstaand telefoonnummer. te Koudekerke Ter Poorteweg 15 tel. 01185-4000 gecombineerd verpleeghuis met 370 bewoners ca. 550 medewerkers Voor directe indiensttreding hebben wij plaats voor een voor 32 of 40 uur per week Functie-eis: - diploma Ziekenverzorging of MDGO-VP. Inlichtingen: Nadere informatie wordt graag verstrekt door de heer H. de Koning, personeelsconsulent, bereik baar onder bovenstaand telefoonnummer. Een video-reportage over het werken bij de Stichting is op verzoek te zien bij het centraal bureau, afdeling Voorlichting en PR van de SVRZ en bij de Zeeuwse arbeidsbureaus. Sollicitaties: Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen zeven dagen na het verschijnen van dit blad richten aan de afdeling Personeelszaken van de SVRZ, Postbus 100, 4330 AC te Middelburg. Graag vacature en huis/instelling duidelijk vermelden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 36