IAACHlNS-0 PSRATORS sterlab-coördinator chemisch analist milieu milieukundig veidmedewerker Société Générale de Surveillance mnmmmmr Scheikundige Analisten HLO Verkoopsters en verkopers Hulpverkoopsters en -verkopers Scholieren Banen op de weg i<1 -ji h Jegvervoer Directeur m/v internationale chauffeurs PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKENDE 34 DE STICHTING R.K. BEJAARDENTEHUIS ZUID-BEVELAND-WEST De Stichting R.K. Bejaardentehuis Zuid-Beveland-West exploiteert het verzorgingstehuis Huize De Kraaijert te Lewedorp en 16 aanleunwoningen. Het verzorgingstehuis biedt verzorging aan 77 bewoners en heeft ca 40 medewerkers in dienst, waarvan een aantal op part-time basis. Het bestuur van de Stichting roept sollicitanten op voor de functie van -HET BEDRIJF UW FUNKTIE DE JUISTE KANDIDAAT UW FUNKTIE DE JUISTE KANDIDAAT UW FUNKTIE DE JUISTE KANDIDAAT DE VOORUITZICHTEN UW SOLLICITATIE Depauw Stokoe Stichting Dienst Sociaal Pedagogische Zorg in Zeeland TERNEUZEN KRIJGT'NC&A! Leeftijd 18-21 jaar Opleiding op MBO-niveau Voor 12 uur op door-de-weekse-dagen Leeftijd tot30 jaar Opleiding op MAV0-/MB0-niveau Ervaring in de modeverkoop Voor de zaterdag, eventueel de koopavond en vakanties Leeftijd 15-18 jaar Chauffeur nationaal en internationaal m/v Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland VIJVERVREUGD W aspirant leerling Z-verpleegkundige PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1989 Functie-informatie: De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het verzorgingstehuis en is verantwoorde lijk voor: - het bevorderen en handhaven van een optimaal woon- en leefklimaat voor de bewoners; - het zorgdragen voor een goed personeels beleid en een goede werksfeer; - het onderhouden van interne en externe contacten; - de zorg voor een goed financieel, econo misch en technisch beheer; - het adviseren van het bestuur in beleids beslissingen, het mede voorbereiden en doen uitvoerèn van bestuursbesluiten. Functie-eisen: Aan de te benoemen directeur worden de volgende eisen gesteld: - opleiding op HBO, HBO-V of gelijkwaardig niveau; - leidinggevende en organisatorische kwali teiten, gekoppeld aan goede contactuele eigenschappen; - management-ervaring in een gelijke of gelijk waardige functie; - affiniteit met de problematiek van de ouder wordende mens; - bereid zich in Lewedorp of directe omgeving te vestigen; - R.K. levensbeschouwing; - minimaal 35 jaar; - de LSOB-directie-opleiding strekt tot aan beveling. Arbeidsvoorwaarden: - salariëring en arbeidsvoorwaarden overeen komstig de CAO-Bej aardentehuizen. Sollicitaties Nadere informatie over de functie-inhoud kan worden ingewonnen bij de voorzitter van het bestuur, dr. H.H.M. Zwartelé, tel. 01105-1280. Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen twee weken na het verschijnen van de advertentie gericht worden aan de secretaris van het bestuur, de heer P. Vermeulen, i1 7 Oosterguitestraat 17. a VI 4451 AN Heinkenszand. Lid (HS-fleWw) McCain Foods Holland B.V. omvat drie van de zestien Europese vestigingen van het sterk expanderende Canadese McCain-concern, een diepvriesspecialist van wereldfor maat met in totaal 11.000 medewerkers. In Nederland heeft McCain moderne produk- tiebedrijven in Hoofddorp, Lewedorp en Werkendam. Hier wordt een brede range van diepgevroren levensmiddelen vervaardigd, met bekende namen waaronder 1-2-3 Frites. Voortdurende innovatie en vernieuwing van ons produktenpakket plus kwaliteitsbesef van de 450 medewerkers dragen ertoe bij, dat iedereen graag met McCain aan tafel zit. Voor enkele LTS'ers vanaf 18 jaar heeft McCain per december 1989 een interessan te baan op onze moderne procesafdeling te Lewedorp. Op deze afdeling wordt in de loop van dit najaar nieuwe, zeer geavanceerde appa ratuur geplaatst om de toch al hoogstaande kwaliteit van onze produkten nog verder te verbeteren. Voor de bediening en onderhoud van deze apparatuur zoeken wij enkele LTS'ers. Zij gaan na een trainingsperiode, die voor een deel in het buitenland plaatsvindt, deze apparatuur bedienen. Ook verrichten zij enig technisch onderhoud. Als machine-operator werkt u in 3-ploegendienst en bent u zelfstandig ver antwoordelijk voor de bediening, afstel ling, schoonmaak en een deel van het tech nisch onderhoud aan de machines. U rapporteert hierbij zowel aan de pro- duktieleiding als aan de technische leiding. Wij verwachten van u een afgeronde LTS-opleiding en een redelijke beheersing van de Engelse taal. Kennis van en/of belangstelling in elektronica is een pre. Indien u na een gedegen opleidingsperiode bovendien zelfstandig kunt werken en niet bang bent voor vieze handen, bent u dege ne die wij graag verwelkomen. Naast een goed salaris biedt McCain een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een ploegentoeslag van 25% voor 3-ploegendienst, een pensioenvoorziening, reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld. Voor meer informatie kunt u bellen met de heer P.J. Pieters, personeelsfunctionaris, telefoonnummer 01196-12730, toestel 47. U kunt natuurlijk ook meteen schrifte lijk bij hem solliciteren. Ons adres is: McCain Foods Holland B.V., Postbus 295, 4460 AR Goes. M Société Générale de Surveillance is de grootste onafhankelijke inspectie-organisatie ter wereld. In 140 landen be hartigt SGS de belangen van bedrijfsleven, ban ken en overheid door middel van kwaliteits- en kwantiteitscontrole van goederen en inspecties van installaties en/of pro jecten op objectieve, dis crete, betrouwbare en deskundige wijze. Deze dynamische en veelzij dige onderneming heeft haar activiteiten in Nederland onderge bracht in Société Générale de Surveillance (Nederland) B.V., die haar hoofdkantoor heeft in Spijkenisse. Er werken thans binnen zeven werkmaatschappijen cir ca 600 mensen. Voor SGS EcoCare, afdeling Terneuzen/Vlissingen, zoeken wij een (m/v) Hij/zij zal de volledige verantwoordelijkheid hebben over de correcte implementatie, organisatie en opvolging van alle richtlijnen en procedures eigen aan het kwaliteitsniveau van een sterlab-milieu. heeft een academische opleiding genoten in scheikunde. Hij/zij beschikt over een werkkennis van het Engels. Relevan te ervaring in milieuzaken en/of sterlab-omgeving is een pluspunt. U kan na een inwerkperiode zelfstandig werken en u bent niet ouder dan 30 jaar. U woont bij voorkeur in Zeeland. U voert kwalitatieve analyses uit met betrekking tot de milieuproblematiek (bodem, lucht, water). heeft een opleiding genoten tot Scheikundig Analist HLO. U bent niet ouder dan 30 jaar en u heeft een goede werk kennis van het Engels. U woont bij voorkeur in Zeeland. Hij of zij gaat zelfstandig veldwerkzaamheden uitvoeren ten behoeve van bodemonderzoek, zoals het nemen van bodem- en watermonsters, het registreren van bodemprofielen, het plaatsen van peilbuizen etc. Daarnaast zal hij of zij saneringen begeleiden en de rapportage van verschillende werkzaamheden verzorgen. heeft een opleiding op minimaal MBO-niveau, aangevuld met applicatiecursussen. Het spreekt vanzelf dat enige ervaring in een soortgelijke funktie gewenst is, evenals een goede kennis van door de overheid uitgevaardigde richt lijnen op het gebied van het milieu. De man of vrouw die wij zoeken is 25 a 30 jaar, neemt initiatieven, is accuraat en zorgvuldig en woont in de omgeving van Vlissingen. EcoCare is een sterk op groei gerichte, jonge onderneming die goede mensen ruime kansen biedt zich verder te ontwikkelen. Hebt u interesse voor één van deze funkties? Stuur dan uw kandidatuur met volledig c.v. en recente pasfoto naar de Personeelsdienst van SGS EcoCare B.V., Energiestraat 8, 4538 BZTerneuzen. Gelieve duidelijk te vermelden voor welke funktie u solliciteert. Deltahoek 7 Postbus 17 NL-4510 AA Breskens Tel. (01172) 1654 Fax(01172)2622 Tlx. 55053 Transport Vooruit B. V. is een internationaal transport- en expditiebedrijf met eigen vesti gingen in Nederland, Denemarken en België. Wij zijn gespecialiseerd in het vervoer van verse vis en diepvriesprodukten. Bovendien hebben wij de beschikking over een diep vriesopslagruimte van 30.000 m2. Binnen ons bedrijf kunnen wij op korte termijn plaatsen of personen die hiervoor opgeleid willen worden. Gegadigden dienen in het bezit te zijn van groot rijbewijs en evt. benodigde diploma's. Zij dienen bij voorkeur woonachtig te zijn in West-Zeeuwsch-Vlaanderen en moeten bereid zijn regelma tig een weekend te werken. Ervaring in het koel- en vriesvervoer strekt tot aanbe veling. Gelieve uw schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie van Transport Vooruit B.V., Postbus 17, 4510 AA Breskens. Depauw Stokoe B.V.als dienst verlenend bedrijf gespecialiseerd in kwantitatieve en kwalitatieve kontroles van petroleum- en petro chemische produkten. Een naam die ook staat voor een wereldwijde service door de binding met de Zwitserse groep SGS Société Générale de Surveillance. Door onze sterke groei zoeken wij voor onze vestigingen te Terneuzen en Vlissingen (m/v): Uw funktie in ons labo: U voert kwalitatieve analyses uit van een zeer uitgebreid gamma petroleum-en petrochemische produkten. Ook analyses i.v.m. milieuproblematiek kunnen in gepast worden in uw taak. Uw profiel: U heeft een opleiding genoten tot Scheikundig Analist HLO. U bent maximum 30 jaar oud en vrij van legerdienst. U woont in de omge ving van Terneuzen of Vlissingen. U verstaat en spreekt Engels. U hebt enige industriële labo ervaring. Interesse? Stuur dan uw sollicitatie met volle dig c.v. en recente pasfoto naar on derstaand adres, t.a.v. de Personeelsdienst. SGS Depauw Stokoe BV., Energiestraat 8, 4538 BZ Terneuzen. een instelling voor ambulante maatschappelij ke dienstverlening t.b.v. geestelijk gehandicap ten in Zeeland vraagt een die belangstelling heeft voor de geestelijke gehan dicaptenzorg. Het betreft een functie van 32 tot 40 uur per week. De werkzaamheden zullen zich vooral richten op: het adviseren, ondersteunen en begelei den van geestelijk gehandicapten en de gezinnen waartoe zij behoren; het deelnemen aan enkele teams van des kundigen, welke verbonden zijn aan voorzieningen, die de geestelijk gehandi capten ter beschikking staan. Gevraagd wordt iemand die affiniteit heeft met de doelgroep; ervaring heeft met het werken in (multi disciplinair) temaverband; een bijdrage levert aan de goede collegia le verhoudingen; in het bezit is van een diploma sociale academie (HBO-MW) en de bereidheid heeft een verdere scholing in dienstver band te volgen voor maatschappelijk werkenden in de geestelijke gehandicap ten zorg. Gezien het ambulante karakter van deze func tie is het rijbewijs BE noodzakelijk, alsmede het bezit van een eigen auto. Salariëring is volgens salarisregeling maat schappelijke dienstverlening (A VI) CAO-Wel- zijnswerk. Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie te richten aan het bestuur van voornoemde stichting, Singelstraat 9, 4331 SR Middelburg. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw K. Boonstra, praktijkbegeleidster van de instelling (telefoon 01180-15051). Dat betekent banen voor jonge enthousiaste mensen met commerciële aanleg en belangstelling voor mode. U komt in een totaal nieuw modewarenhuis te werken, waar geen dag hetzelfde is. U vormt met uw kollega's een klein hecht team dat op elkaar kan rekenen. Het kontakt met de klanten en service komen bij u op de eerste plaats. Een tot in de puntjes verzorgde afdeling staat bij u hoog in het vaandel. Wie graag mee wil helpen van het nieuwste modecentrum in Terneuzen een sukses te maken, schrijft nu een sollicitatiebrief, met pasfoto, naar: C&A Nederland, t.a.v. de heer W. Papendorp, Lange Delft 5,4331 AJ Middelburg. PSC-0908 De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorgt werk en scholing voor chauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer. Het werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via de GPdW bij verschillende opdrachtgevers worden verricht. Bent u op zoek naar werk als chauffeur en heeft u minimaal grootrijbewijs? Wij krijgen van diverse bedrijven uit uw omgeving regelmatig opdrachten binnen. Het werk varieert van een dag tot een aantal maanden, zowel nationaal als internationaal. Informatie bij Adrienne Ogier of Joke de Groot, tel. 076-20 00 50, Breda, Kloosterplein 7. Vestigingen in: Amsterdam, Rotterdam, Breda, Nieuwegein, Apeldoorn, HeerenveerPen Venlo. De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) beheert in de provincie Zeeland twaalf instel lingen in diverse sectoren van de gezondheidszorg en verzorgt in totaal ongeveer 1450 bewoners/patiën ten. Er werken bij de SVRZ ruim 2000 mensen, onder wie de hieronder genoemde vacature bestaat te Middelburg Koudekerkseweg 145 (01180)25751 Centrum voor geestelijk gehandicaptenzorg met 360 bewoners ca. 425 medewerkers De opleiding, die start in april 1990 heeft een voorbereidende periode van 30 weken, bestaande uit theoretisch onderwijs, stageperioden en vakantie. Tijdens deze periode ontvang je het zogenaamde 'zakgeld' van 395,- netto per maand. Daarna volgen nog drie leer- werk perioden van totaal 2 jaar en 9 maanden. In deze perioden bedraagt het bruto maandsalaris 1205,- oplo pend tot 1839,- in het laatste jaar. Bij voldoende aanmelding van MDGO-AW'ers bestaat voor deze categorie de mogelijkheid tot het volgen van een verkorte voorbereidende pe riode. Toelatingseisen: - leeftijd vanaf 17 jaar tot 21 jaar - in het bezit van diploma MAVO-D niveau/over- gangsbewijs naar de 5e klas HAVO/VWO, MDGO/INTAS of MBO-opleiding in andere richting. Het behoort tot de mogelijkheid dat kandidaten reeds vóór de aanvang van de opleiding als aspirant leerling geplaatst kunnen worden. Inlichtingen en sollicitaties: Voor nadere informatie kun je bellen met de heer J. Flamman, adjunkt direkteur verzorgingsdienst en met mevrouw C. van Marion, hoofd Z-opleiding. Een video-reportage over het werken bij de Stichting is op verzoek te zien bij het Centraal Bureau, afdeling Voorlichting en PR van de SVRZ en bij de Zeeuyvse arbeidsbureaus. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen zeven dagen na verschijning van dit blad, richten aan de afdeling Personeelszaken van dè Stichting Ver pleeg- en Rusthuizen Zeeland, Postbus 100,4330 AC te Middelburg. Graag vacature en huis/instel ling duidelijk vermelden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1989 | | pagina 34